«Театрлік хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасыбет1/7
Дата18.02.2018
өлшемі1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік Университеті

«Бекітемін»

Институт директоры

Нагимова М.М.

«___»_________2010ж.

Мәдениет және өнер институты

«Театрлік – хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасы.

050418 –«Кітапханатану және библиография» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Кітапхана қоры» пәнінің оқу - әдістемелік кешені.

Курс-3

Семестр-5Кредит саны-3

Дәріс-30сағат

Практикалық сабақ (лаб.- сем. және т.б.)-15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы

(ОЖСӨЖ )-45 сағат

СӨЖ-45 сағат

Емтихан -5 - ші семестрде

Барлығы -135сағат

Орал 2010 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Кітапханатану және библиография» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы, Шымкент, 2005 ж. негізінде құрастырылған.


Құрастырушы: Сатағалиева С.М.- оқытушы
«Театрлік – хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасының отырысында қарастырылды.
« » қыркүйек 2010 ж. № хаттама.
Кафедра меңгерушісі_______ Айткалиева Қ.Д.
Институттың оқу - әдістемелік Кеңесінің отырысында қарастырылды.
« » қыркүйек 2010 ж. № хаттама.

Институттың оқу - әдістемелік Кеңесінің төрағасы _________ Утегенов И.У.

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.
Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы «Театрлік – хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасының отырысында қарастырылып, мақұлданды.

“___” ______________20 ж. № хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ ____________________________

«Мәдениет және өнер институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.


“___” ___________ 20 ж. № хаттама.
Институттың оқу-әдістемелік

Кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

Кітапхана қоры:050418 «Кітапханатану және библиография» мамандығына арналған Типтік оқу бағдарламасы.- Шымкент, 2005. (Театрлік- хореографиялық өнер және кітапханатану кафедрасы № 207 ауд., корпус №4)
2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Оқытушы туралы мәлімет

Оқытушының аты:Сатагалиева С.М. - оқытушы

Офис:«Театрлік – хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: БҚМУ, Студенческая, 2, №7 ғимараты

Жұмыс телефоны:50-53-46 (101)

Е-mail:
«Кітапхана қоры» пәні туралы мәлімет.

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 3 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ)


Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

Практикалық сабақ 1 сағат

50 мин.

ОЖСӨЖ

1 сағат


50 мин.

СӨЖ

1 сағат


50+50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: 7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

5

3

30

15

45

45

135

емтихан


Кіріспе.

Пән бойынша мағлұмат:

Курс мақсаты: «Кітапхана қоры» курсы әр типті кітапханалардың құжаттық қорды қалыптастыру бойынша технологиясын және басқару міндетін, оларға әсер ететін профиль мен факторды, мақсатты мұратын назарға алып болашақ мамандардың осы мәселелерді қабілетті шешуге мақсатталған.

Курс міндеті: • Кітапхана қоры жөнінде негізгі теоретикалық қағидамен таныстыру; сонымен қатар: оны қалыптастыру заңдылығымен қағидасы; жүйелік нысан ретінде оның қасиеті.

 • Қорды қалыптастыруда технологиялық тәжірибені студенттерде қалыптастыру және оның одан әрі даму перспективаларымен таныстыру;

 • Қазіргі жағдайдағы оперативті технологиясы мен кітапханалар қоры жүйесі мен нақты кітапхананың кітапхана қорын стратегиялық басқарумен таныстыру.

Түлекті маман ретінде әзірлеуде курстың орны

Өткен пәндерді зерделеу үрдісінде студенттердің алған біліміне, біліктілігіне, байланысты курс бағдарламасы құрастырылады: кітапханатану және библиографиятану жалпы курстары, кітапхана ісі тарихы, құжатты аналитикалық – синтетикалық өңдеу.Курс мазмұнын меңгеру сатысының талаптары

Курсты зерделеу қорытындысында (өндірістік тәжірибемен бірге) студент көлемді білім, біліктілік және дағды алуы қажет, олар орталықтандырылған кітапхана жүйесінің қорды жинақтау және өңдеу бөлімінде кітапханашы, сонымен қатар ғылыми әмбебап және арнаулы кітапханаларда, кітапхана қорын сақтау бөлімінде, әмбебап ғылыми кітапхананың кітапханалық қорын жинақтау бойынша әдіскер, қордысақтаушы – менеджер қызметін орындай алады.Пререквизиттер:

Құжатты аналитикалық - синтетикалық өңдеу, кітапханалық қызмет көрсету, кітапханада библиографиялық жұмыстың ұйымдастырылуы мен әдісі т.б.Постреквизиттер: кітапхана қоры тарихын, қазіргі кезеңдегі кітапхана қоры ісін жақсы білу және әр студент алған білімін, тәжірибесін, дәрісін кітапханалық - ақпарат жұмысында қолдана білуі қажет.

Оқыту әдістемесі:

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістермен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады


2. Сабақ мазмұны мен кестесі.

Бірінші бөлім. Кітапхана қызметіндегі құжат қорының ролі.

1 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №1

Тақырып: Кітапхана қоры: мәні, қызметі, қасиеті.

Дәрістің мазмұны: «Кітапхана қоры» түсінігі.

Кітапхана қорының қасиеті.

Кітапхана қоры жұмысындағы негізгі технологиялық үрдістер.

ОЖСӨЖ мазмұны: Филиал немесе ОКЖ қор мазмұнымен танысу, оның қандай қасиеттері барын анықтау, ол қасиеттер қалай айқындалатынын көрсету. Өз байқаулары мен қорытындыларын жазу.

СӨЖ мазмұны: Кітапхана қоры дегеніміз не, қысқаша анықтама беру. «құжаттық қор», «ақпараттық қор», «кітап қоры» терминін түсіндіру. Оларға салыстырмалы мінездеме беру.

Әдебиеттер:

1. Асубек.Н.Электронды каталог – кітапхана негізі ақпараттық – іздестіру жүйесі/Н.Асубек//Кітапхана.-№2.-2009.С.18-19.

2.Әбеуова, Б. «Бір ел бір- бір кітап» - уақыт талабымен үндескен акция/Б.Әбеуова//Кітапхана.-№2.- 2009.С.12-14.

3.Әмзеұлы Ә. Кітапхана және оқырман талабы // Кітапхана әлемі. – 2003. - №2. – б.4 – 5

4.Багрова, И.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание (по материалам англоязычной печати 2000 – 2004 гг.) [Электронды ресурс] /И.Ю.Багрова.- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory
Кредит сағат №2

Дәріс № 2

Тақырып: КҚ құрамы.

Дәрістің мазмұны: КҚ құрамы. КҚ жіктеу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Типтік қор құрамы дегеніміз не? КҚ құрамының ерекшелігін құжаттардың түріне, типіне, тақырыбына байланысты ашыңыз? Құжаттардың негізгі түрлеріне мінездеме беріңіз?

Тақырып бойынша материалды қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.СӨЖ мазмұны: Өзіңіз пайдаланатын КҚ танысып, кітапхананың негізгі қызметін, қор мазмұнын, құрамын, құрылымын айқындаңыз.

Әдебиеттер:

 1. 5.Байғазин,М. Шешімін күткен мәселе/М.Байғазин//Кітапхана,№4.2008.-6-7б.

 2. 6.Бектұрғанова Б. Кітап көрмелерін насихаттау оқырмандардың кітап құмарлығын арттырудың бір түрі // Кітапхана әлемі. – 2007. - №4. – б.32 – 33

 3. 7.Божедонова, В.Когда консервация – прогессивна/В.Божедонова//Библиотека.-2009.-№3.-61-63с.

 4. 8.Борамбаева А. Білімді тәрбиемен ұштастырудың маңызы // Кітапхана. – 2006. - № 1. – б.42 – 43.

 5. 9.Вуль,В.Н.Электронные издания/В.Н.Вуль.-СПб.:БХБ – Петербург, 2006.-560с.

 6. 10.Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 325с.


Кредит сағат №3

Семинар №1

Тақырып: КҚ қалыптастыру теориясы.

Сұрақтар: КҚ қалыптастыру мақсаты, маңызы.

КҚ қалыптастыру мазмұны.

Талдау теориясы.

КҚ өзара қатынасы.ОЖСӨЖ мазмұны: Семинар сабағын қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: «Кітапхана қоры» терминінің жинақтау мінездемесіе ашу.

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ву­зов. — М.: Кн. палата, 1991. — 271 с.

 2. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. — СПб.: Профессия, 2000. - 510 с.

 3. Библиотечное дело: Терминолог. словарь / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд., значит, перераб. и доп. — М., 1997. — 176 с.

 4. Библиотечный фонд: Хрестоматия. — Ч. 1—2. — М.: МГИК, 1994-1995.

 5. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. — СПб.: Профессия, 2000. - С. 54-90.


2 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №3

Тақырып: Қорды жіктеу.

Дәрістің мазмұны: Әмбебап қор. Арнаулы қор. КҚ құрылымы.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ құрылымының мәні неде? Қордың құрамының, құрылымының жалпылылғы мен айырмашылығы.

Тақырып бойынша материалды қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.СӨЖ мазмұны: КҚ аймақтық жүйеде қордың ролі мен орнын бағалаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Грибков,Н.К.Электронные информационные ресурсы библиотек: к проблеме интеграции/Н.К.Грибков//Библиотековедение.-№4.-2008.-48-61.

 2. Досқабылова, Ғ. Өзіндік дара орны бар кітапхана (С.Жиенбаев жасөспірімдер кітапханасы)/Ғ.Досқабылова // Нұрдәулет.- 2006ж.- 10 ақпан.

 3. Жабырбеков,Ж. Рухани байлықтың көзі кітапханада/Ж.Жабырбеков//Отан сақшысы.-2009.-18 сәуір.-12б.

 4. Жаймағанбетова, И. Кітапхана – киелі мекен/И.Жаймағанбетова//Ақтөбе газеті.-2010.-27 мамыр


Кредит сағат №2

Дәріс №4

Тақырып: Ақпараттар қоры жүйесіндегі КҚ. (Басы)

Дәрістің мазмұны: Ғылыми – техникалық ақпараттар органы (ҒТАО) қоры. Архив қорлары. Музей қорлары.ОЖСӨЖ мазмұны: ҒТАО, архив, музей т. Б. Қорларының кітапхана қорларынан негізгі айырмашылығын атаңыз.

Тақырып бойынша материалды қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.СӨЖ мазмұны: Кітапханалық және кітапханалық емес мекемелердегі құжат қорларымен танысып, нақты кітапхананың кітапханалық емес ақпараттық мекемемен бірлесіп жұмысты ұйымдастыруда, қорды өзара қалыптастыру және пайдалану мүмкіндігін анықтаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Елисина.Е.Ю. Классификация электронных документов/Е.Ю.Елисина//Библиотековедение.-№5.-2007.-С.54-60.

 2. Илларионова,Н.Ф.Веб-сайты как важный информационный ресурс/Н.Ф.Илларионова//Библиотека.-2009.-№3.-С.15-19

 3. Информатика как наука об информации 2006. Р.С.Гиляревский авт.сост В.Н.Цветкова – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006.-592С.

 4. Исахов,О. Мәдени мұра бағдарламасы кітапхана қорын толықтырды/О.Исахов//Парасат.-2008.-№12.-Б.2-3.


Кредит сағат №3

Лабораториялық жұмыс №1

Тақырып: Ақпараттар қоры жүйесіндегі КҚ.

Тапсырма: Нақты кітапхананың қорды құру тәжірибесімен, қорды жобалаудың негізгі технологиялық операциясымен, оны толықтыру, қорды сақтаудағы құжаттардың орналасуы мен пайдалануымен танысыңыз. Үрдістер мен операцялардың мәні мен таралу әдісін дәптерге жазу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық жұмыстың қорытындысын талқылау.

СӨЖ мазмұны: ҚК негізгі әлеуметтік қызметтерін атаңыз?

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ву­зов. — М.: Кн. палата, 1991. — 271 с.

 2. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. — СПб.: Профессия, 2000. - 510 с.

 3. Библиотечное дело: Терминолог. словарь / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд., значит, перераб. и доп. — М., 1997. — 176 с.

 4. Библиотечный фонд: Хрестоматия. — Ч. 1—2. — М.: МГИК, 1994-1995.

 5. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. — СПб.: Профессия, 2000. - С. 54-90.


3 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №5

Тақырып: Ақпараттар қоры жүйесіндегі КҚ. (Жалғасы)

Дәрістің мазмұны: Кітап дүкендері қорлары. Жеке кітапхана қорлары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Құжат қорлары бар басқа мекемелерді атаңыз. Олардың қорына мінездеме беріңіз.

Тақырып бойынша материалды қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.СӨЖ мазмұны: «Кітапхана қызметіндегі құжат қорының ролі» деген тақырыпты қорытындылау. Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Исаханова, Ғ. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (ҚРМАМ) жүйесіндегі көпшілік кітапханаларының 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жұмысына талдау/Ғ.Исаханова//Кітапхана.-№3.-2008.Б.9-13.

 2. Катунин,Г.П. Основы мультимедия. Компьютерная графика:монография/Г.П.Катунин.-СибГУТИ.-Новосибирск,2006.-488с.

 3. Качалина, В.В.Электронная коллекция или электрнонный фонд/В.В.Качалина//Библиотековедение.-№1.-2006.-55-61с.


Екінші бөлім. КҚ қалыптастыру технологиясы.
Кредит сағат №2

Дәріс №6

Тақырып: КҚ қалыптастырудың жалпы қағидалары мен маңызы. (Басы)

Дәрістің мазмұны: «КҚ қалыптастыру» түсінігі. КҚ қалыптастыру үрдісі. Ғылыми үрдісі.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ қалыптастыру және КҚ пайдаланудағы КҚ жұмысының циклдерінің технологиялық арақатынасы мен өзараәсерінің мәнін ашыңыз.

СӨЖ мазмұны: КҚ қалыптастыру терминін анықтау

Әдебиеттер:

 1. Кожевникова, Е.Web-паутина как родственная среда/Е.Кожевникова//Библиотека.-№1.2009.С.34-37.

 2. Кудинова В.Н. Электрондық каталогтың іздеу сапасын жетілдіру және электрондық каталог пайдаланушыларға көмектесу жолдарын жетілдіру // Кітапхана әлемі.-2006.-№4.- Б.23-25.

 3. Кучер Т.И. Библиотека будущего// Актюбинский вестник.- 2007.- 6 марта.

 4. Кучер Т.И. Молодежь и библиотека/Т.И.Кучер// Актюбинский вестник.- 2009.- 27.


Кредит сағат 3

Семинар №2

Тақырып: КҚ сақтау.

Сұрақтар: Сақтаудың ролі мен мәні.

Әлеуметтік фактор. Қорды сақтаудың әлеуметтілігі.

Технологиялық фактор.

Өртке қарсы қорғау.Биологиялық фактор.

ОЖСӨЖ мазмұны: Семинар сабағын қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: Қор қасиеті дегеніміз не?

Әдебиеттер:

 1. Козлова Е.И. Электронные издания как объект комплектования библиотечных фондов // Мир библиотеки. –2006. -№2.- С. 9-10.

 2. Көбекова, Ж.Тұңғыш мемлекеттік кітапханалық портал/Ж. Көбекова//Ана тілі.- 2009.-13 желтоқсан.-2б.

 3. Краткий справочник школьного библиотекаря / О.Р.Старовойтова при участии Т.И.Поляковой, Ю.В.Лисовской; Под.ощ.ред.Г.И.Поздняковой.-СПб.:Профессия, 2001.-352 с.

 4. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана жобасы жемісті жүзеге асырылуда/ресми айдар//Кітапхана.-№4.- 2008.Б.4-5.

 5. Қалдина, Г.М. Бала тәрбиесіне назар аударыңыз!!!/Г:М.Қалдина // Керек. Info. – 2007. – 12 қаңтар.

 6. Қалықова, К. Кітап қорларын құру саясаты/К.Қалықова//Кітапхана.-№2.-2009.С.16-17.

 7. Құлметова, А. Ақын аманатын арқалаған жастар кітапханасы/А.Құлметова// Нұр-Дәулет.- 2006.- 8 желтоқсан.


4 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №7

Тақырып: КҚ қалыптастырудың жалпы қағидалары мен маңызы. (жалғасы)

Дәрістің мазмұны: КҚ толықтылығы үрдісі.Үйлестіру үрдісі. Экономикалау үрдісі. Жылдамдылық үрдісі.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ қалыптастырудың негізгі үрдісіне мінездеме беріңіз, салыстырыңыз. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Максимова,М.Қазақша веб-сауаттылық./М.Максимова//Кітапхана әлемі.-2009.-№1.-С.16-17.

 2. Мамырбайқызы,М.Электронды кітапхана, электронды оқырман/М.Мамырбайқызы//Жас қазақ.-2009.-12 маусым.-8б.

 3. Матаева, Н.Т. Кітапхана қорын замануи басылымдармен толықтыру уақыт талабы/Н.Т.Матаева//Кітапхана әлемі.– 2008. - № 3. – б.33 – 36.

 4. Отле, П.Библиотека, библиография, документация:Избранные труды пионера информатики / Рос.гос. библиотека; Пер.с англ Р.С.Гиляревского.-М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004.-350 с.


Кредит сағат 2

Дәріс №8

Тақырып: КҚ модельдеу – оны қалыптастыру үрдісінің бірінші сатысы.

Дәрістің мазмұны: КҚ модельдеу. КҚ сипаттау моделі. КҚ макеттік моделі. Библиографиялық модель.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ негізгі моделдер типін атаңыз. Қордың тақырыбын анықтау әдісі қандай, құжаттардың типі мен түрі, КҚ тілдік, хронологиялық, аймақтық т.б. шекарасы.

СӨЖ мазмұны : Практикалық жұмыс тапсырмасына әзірлік.

Әдебиеттер:

 1. Осадчий.Г. Библиотека с учетом пульса времени/Г.Осадчий// Актюбинский вестник. – 2006 г. – 25 февраля.

 2. Өтеміс, И. Кітаппен достық он жасқа дейін басталуы тиіс/И.Өтеміс//Ақтөбе газеті.-2010.-27мамыр.

 3. Ұзғанбаева, Б.К.Рухани байлық қайнарындай/Б.К.Ұзғанбаева // Нұр-Дәулет.-2006 ж.- 31 наурыз.

 4. Поручи поиск человеку: виртуальные справочные службы в современных библиотеках / Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М.; Под общ.ред. И.Б. Михновой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с.


Кредит сағат 3

Лабораториялық жұмыс №2

Тақырып: КҚ модельдеу.

Тапсырмалар: Кітапханаларда қорды қалыптастырудың қандай моделін қолданатынын зерттеу. КҚ қандай құжаттар типі ( ғылыми, ғылыми – көпшілік, оқулық, анықтамалар, өндірістік, ресми) және түрлері (кітаптар, журналдар) бар. Шамамен тақырып, тип, түр бойынша құжаттардың данасын анықтау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітапханаларды зерттеу қорытындысын талдау.

СӨЖ мазмұны: Берілген ақпарат бойынша тақырыпты қайталау.

Әдебиеттер:

 1. Рагимова М.А. Поисковые возможности свободного каталога в Интернете // Науч. и техн. б - ки ГПНТБ. –2005. -№7.- С.71-75.

 2. Рамос, Л.Р.Сеть, которую давно ждали//LANMAGAZINE (Рус.изд).-2007.-№4.С.89-91.)

 3. Романов,П. Электронные ресурсы.Метод: «Затраты выгоды»/П.Романов//Библиотека.-№7.-2009.-12-13.

 4. Савельева, Н.Ю. настольная книга библиотекаря/Н.Ю.Савельева.-Ростов н/Д.:Феникс, 2006.-384 с.

 5. Сағындықова, А.Н. Еңсесі биік жасөспірімдер кітапханасыныі ертеңі мен бүгіні/А.Н.Сағындықова // Нұр-Дәулет.- 2006.- 1 желтоқсан.


5 Апта

Кредит сағат 1

Дәріс №9

Тақырып: КҚ модельдеу – оны қалыптастыру үрдісінің бірінші сатысы.

Дәрістің мазмұны: КҚ ядросының моделі. КҚ математикалық моделі. Қордың тақырыптық – типологиялық моделі (ҚТТМ).

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ моделдеу дегеніміз не?

СӨЖ мазмұны: КҚ модель – көшірмесі мен модель – үлгісі айырмашылығын анықтау.

Әдебиеттер:

 1. Сәрсенова Д.С. Ақпараттық қоғамдағы кітапхананың жұмысы. // Кітапхана әлемі. – 2006. - №1. – б.12.

 2. Степанов, Ф. Виртуальные библиотеки – первое знакомство:[Электронный ресурс]/Ф.Степанов- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory/

 3. Столяров Ю.Н. Библиотечные фонды. – М.: Книга, 1979. – 293с.

 4. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды: практические пособие. – М.: Либерея, 1995. – 127 с.

 5. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.


Кредит сағат №2

Дәріс №10

Тақырып: КҚ жинақтау – оны қалыптастыру үрдісінің екінші сатысы.

Дәрістің мазмұны: КҚ жинақтау. Сапалы критерия. Қор көкейтестілігі. Сандық критерия.

ОЖСӨЖ мазмұны: «КҚ жинақтау – екіжақты үрдіс» анықтамасының мәнін айтыңыз. Тақырыбы бойынша материалдың бекітілуі.Тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Кітапханада қордың сапасын сапалық және сандық критериилер арқылы бағалаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 2. Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда:уч.пособ/Ю.Н.Столяров.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2006.-504с.

 3. Сукиасян,Э.Инновации в реальной практике/Э.Сукиасян//Библиотека.-№11.-2009.-С.26-27.


Кредит сағат №3

Семинар №3

Тақырып: КҚ жинақтау.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет