Тәрбие сабағы Тақырыбы. Қазақ ұлтық ойындарыДата19.02.2017
өлшемі28,38 Kb.
#10602
 • Тәрбие сабағы
 • Тақырыбы.
 • ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
 • БАСТЫ МАҚСАТЫ
 • ЖЕТІКТІ
 • ШЫҒАРМАШЫЛ
 • БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ
 • ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ОРТАДА ӨМІР СҮРУГЕ ҚАБІЛЕТТІ
 • ӨЗ ҚАЛАУЫ МЕН ҚОҒАМ ТАЛАБЫНА САЙ ӨЗІН КӨРСЕТЕ БІЛУГЕ БЕЙІМ
 • Қазақ халқының ежелгі ұлттық спортының бірі – тоғызқұмалақ. Зерттеушілердің пайымдауынша, бұл ойынның пайда болуы шамамен 4 мың жылдық кезеңді қамтитын көрінеді.
 • Тоғызқұмалақ ойынының негізгі ережелері:
 • Атсырау ережесі:
 • Тұздық алу:
 • Тоғызқұмалақ ойынының негізгі терминдері:
 • Жүріс жасау ерекшеліктері
 • Тоғызқұмалақ тарихы
 • ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ
 • Тоғызқұмалақ ойынының негізгі ережелері
 • .
 • Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы,екінші жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды.
 • Ойын тақтасы.
 • 18 отау.
 • 162 құмалақ.
 • Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса (2, 4, 6, 10, 12), сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға салынады.
 • Жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай немесе 2-3 құмалақ
 • бөліп алып жүруге болмайды.
 • Оқу мерзімі - 6 жыл
 • Негізгі міндеті – адамдар арасындағы және этносаралық қатынастар мәдениетін, тұлғаның біртұтас көзқарасын, өзін-өзі анықтауын қалыптастыру, теориялық ойлау тәсілдері мен ғылыми таным әдістерін игеруіне ықпал ететін оқу әрекетін ұйымдастыру.Бейіналды оқыту енгізіледі.
 • 2-САТЫ
 • 5-10-СЫНЫПТАР
 • НЕГІЗГІ МЕКТЕП
 • Ойын аяқталуға жақындаған сайын әр ойыншының отауларындағықұмалақ кеми бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластардың жүріс мөлшері азая береді. Сондықтан ойын соңында қарсыластардың бірі өз отауларында жүріс жасай алмай қалатын жағдай да кездеседі. Ойыншылардың бірінің отауларындағы құмалақты бірінші тауысып алып, жүріссіз қалуы «атсырау» деп аталады. Мәселен, қостаушы атсырауға ұшыраса, бұл жағдайда бастаушы қосымша бір жүріс жасап, барлық құмалақтарды өз қазанына салып алады. Сөйтіп, бастаушы жеңімпаз атанады.
 • 3-САТЫ
 • Атсырау.
 • 11-12-СЫНЫПТАР
 • БЕЙІНДІ МЕКТЕП
 • НЖБ (обучен.ориен.резуль)
 • ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ҮЙЛЕСІМДІ ҚАБЫСҚАН
 • ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС ЖӘНЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ ЕСКЕРІЛУІ
 • АШЫҚТЫҒЫ
 • ИНТЕРАКТИВТІЛІГІ
 • МҰҒАЛІМ МЕН
 • ОҚУШЫНЫҢ
 • ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
 • ОҚУ-ТӘРБИЕ
 • ЖҰМЫСЫНЫҢ
 • ЦИКЛО-БЛОКТЫ ЖҮЙЕСІ
 • ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ВАТИАТИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
 • ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨБЕЮ РӨЛІ
 • (оқушыны оқыту кезеңдерінде тұлғалық ішкі ресурстарын дамытуды қадағалау)
 • ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛ
 • БІЛІМ БЕРУ
 • ҮРДІСІН ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯЛАУ
 • ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КЕҢІСТІК ОРТАСЫ
 • АҚПАРАТТАНДЫРУ
 • 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ
 • ӘРЕКЕТТІК
 • ТӘСІЛ
 • ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЛЫҚ ТӘСІЛ
 • ҚҰНДЫЛЫҚТЫ-БАҒДАРЛЫ
 • КОММУНИКАТИВТІ
 • ӘЛЕУМЕТТІК ЕҢБЕК
 • МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ
 • АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
 • ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ
 • 12 жылдық мектеп түлегінің негізгі құзырлылығы
 • ЖАҢА ФОРМАЦИЯ
 • ПЕДАГОГТіҢ
 • БАСТЫ ҚЫЗМЕТІ
 • ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
 • ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
 • ТЕХНОЛОГ
 • ҮЙЛЕСТІРУШІ
 • КЕҢЕСШІ
 • ЖОБА АВТОРЫ
 • БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕГЕ СӘЙКЕС БАҚЫЛАУ ЖАСАУҒА ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУГЕ МҮМКІНДІГІ
 • ӨЗГЕРТУ ҚЫЗМЕТІ
 • КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ
 • Азаматтық белсенділігі
 • Саяси жүйені түсіну
 • Болып жатқан әлеуметтік жағдайларға баға беру
 • Б Е Й І Н Д Е У
 • ,
 • 1-2-сыныптардағы кәсіптік бағдар
 • 9-10-сыныптардағы бейіналды дайындық
 • 11-12-сыныптардағы бейіндік оқыту
 • 12 ЖЫЛДЫҚ
 • ОҚЫТУ
 • 11-12-сыныптардағы бейіналды оқыту
 • Инварианттық бөлімі
 • Вариативтік бөлімі
 • Базистік компонент
 • Бейіндік компонент
 • Математика, тарих,
 • қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, шетел тілдері,
 • дене шынықтыру, өзін-өзі тану, информатика, қоғамтану, жаратылыстану.
 • Әлеуметтік-гуманитарлық бағыт
 • Жаратылыстану-математи-
 • калық бағыт
 • Технология-
 • лық бағыт
 • Элективтік курс. Қолданбалы арнаулы курс
 • «Шығармашылық және зерттеу қызметінің негізі»
 • оқушының жеке білім беру
 • траекториясы
  • МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР
 • ТАҢДАУ БОЙЫНША 4-ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК ПӘНДЕР
 • ТАҢДАУ БОЙЫНША 3-ТЕН КЕМ ЕМЕС ЭЛЕКТИВТІК КУРСТАР
 • «ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ» АРНАУЛЫ КУРСЫНЫҢ МОДУЛІ
 • 11-12-сынып оқушыларының аудиториялық оқу жүктемесінің жиыны рұқсат етілетін жүктеменің 36 сағатынан аспауы тиісті.

Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары

 • Мектепшілік бейіндендіру
 • Аймақтық ресурстық орталық
 • Кешкі және сырттай оқитын мектептер
 • Серверлік орталықтар
 • монобейінді мектеп,,
 • полибейінді мектеп,,
 • бейіндік сыныптар жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде
 • бұл форманы жүзеге асыруда жалпы орта білім беретін бірнеше ұйымдар, материалдық-техникалық және кадрлық әлеуеті жеткілікті сол аймақтың қуатты бір білім беру ұйымының айналасына біріктіріледі
 • бейіндік мектептерде, ресурстық орталықтар базасында, ЖОО, ОблБАИ, бұл форманы ұйымдастыруға құқығы бар ұйымдар жанынан ашылады.
 • ақпараттық және қашықтықтан оқыту теориялары элементтері арқылы бейіндік оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады.
 • Ауылдық жерлер-
 • дегі жағдайларда
 • бейіндік оқытуды
 • ұйымдастырудың
 • формалары
 • Ауылдық мектеп-
 • тегі бейіндік
 • сынып
 • Аудан орталығы
 • базасындағы
 • мектеп-интернат
 • Интернат
 • типіндегі
 • пансионат
 • Бейіналды
 • даярлықтың
 • мақсаты
 • түрлі бейіндік
 • оқуды таңдаудағы
 • өзінің қабілеттілігін
 • объективті түрде
 • бағалай алуының
 • қалыптасуы
 • қызығушылығы
 • мен қабілеттілігіне
 • сәйкес бейіндік
 • оқуды таңдай
 • алуы
 • Тандаған бейін
 • бойынша оқу мотива-
 • циясының жоғарғы
 • деңгейінің
 • қалыптасуы
 • БЕЙІНАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
 • КӘСІБИ АҒАРТУШЫЛЫҚ
 • КӘСІБИ НАСИХАТ
 • КӘСІБИ ДИАГНОСТИКА
 • КӘСІБИ КЕҢЕС
 • БЕЙІНАЛДЫ ДАЯРЛЫҚТЫ
 • ӨТКІЗУ ФОРМАЛАРЫ
 • ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ПӘНДІК КУРСТАР
 • ПӘНАРАЛЫҚ КУРСТАР

Мамандарға қазіргі жағдайдағы талапты еңбек нарығын қалыптастыру

 • Проблеманы өз бетімен шеше білу
 • Командада бірге әрекет ете білу
 • Дұрыс мақсат қоя білу
 • Тиімді жолмен жете білу (инициативность)
 • Білім деңгейін арттыруға талпыну қабілеті
 • Жеке жауапкершілік
 • Міндеттілік
 • Коммуникабельдік

Қазақстан мектептерінде бейіндік оқытудың жаңа кезеңі

 • 2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу
 • Оқушының өзін - өзі азаматтық және кәсіби саналы анықтауын жүзеге асыру
 • Жалпы білім беру мектебінің жоғарғы сатысындағы бейіндік оқыту мына бойынша ұйымдастырылады:
 • - әлеуметтік-гуманитарлық;
 • - жаратылыстану-математика;
 • - технология бағыттары

11-12 сыныптардағы білім беру процесін ұйымдастыру принциптері

 • Білім беру процесінде тұлғалық – бағдарлы, әрекеттік, құзыреттік және денсаулық сақтау тәсілдерін жүзеге асыру;
 • Мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық пен өзара байланысты мақсатты ұйымдастыру;
 • Оқушының өзіндік әрекетінің бейіндік бағытына қатысты өзін - өзі анықтауы;
 • Оқу әрекеті формаларын дараландыру, оқушының оқытудың белсенді тәсілдерін тұрақты қолданатын өнімді және өнімсіз әрекетіне сәйкестендіру;
 • Оқушының зерттеушлік дағдыларын қалыптастыруға бағдарлау, оқу жобаларын негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға жеткен нәтижелерді көрсету тәсілі ретінде міндетті түрде орындау.
 • Оқушының өзінің оқу әрекеті мен оның нәтижелерін тұрақты өзіндік талдау мен өзіндік бағалауға жағдай жасау;
 • Білім беру мазмұнының жоғарғы сынып оқушыларының өзін - өзі таныту және кәсіби өзін - өзі анықтау құралы ретінде вариативтілігі, саралануы және практикалық бағыттылығы.

Оқыту процесін ұйымдастыру мен нәтижелерін бағалаудың құралы мен формалары

 • Қазіргі таңдағы педагогикалық және ақпараттық технология
 • Оқу процесінің модулін оқушының жеке білім алу траекториясын қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларының құрылымдық негізнде құру
 • Оқушының орта жоғары кәсіби білім алуға икемделуіне қажетті, зерттеушілік және оқу – жобалау білігін игеру мен дамыту мүмкіндігін туғызатын жобалау тәсілі
 • Оқушының жеке пәндер бойынша білімін диагностикалау ғана емес, оның алынған нәтижелерді өзіндік талдауы, өзіндік бағалауы, қортынды жасау, жеке білім алу траекториясының ерекшелігі байқалатын оқу жетістіктерін бағалау әдістері (портфолио, жобаның тұсау кесері)
 • Мектеп оқушыларының оқу жетістіктерін мұғалім мен оқушының түзету жұмыстары негізнде мониторинг жүргізу
 • Жасөспірімнің жасына біршама сәкес білім беру процесін ұйымдастыру формалары: лекция, семинар сабақтары, әңгімелесу, практикум, сынақ, оқу – зерттеушілік, жобалау – шеберлік, топтық және жеке оқу сабақтары, кеңес алу

Жаңа базистік оқу жоспары (БОЖ)

 • Оқытуды белгіленген бағыттары шеңбернде бейіндер бойынша саралау инвариативтік бөліктің бейіндік компонентінің мазмұны, сондай – ақ вариативтік және тұлғалық – бағдарлы бөліктері негізінде жүзеге асырылады БОЖ негізінде әрбір білім беру салаларынан үш оқу курстары:
 • - базалық блім беру;
 • - бейіндік;
 • - элективтік (арнайы курс).

Портфолио - белгілі бір уақыт арасындағы оқушылардың жетістіктерін бағалау, жинақтау, белгілеу тәсілі

 • Портфолио бұл оқушының бар ынтасының, күш жігерінің, дамуының, жетістіктерінің, оқушы шығармашылығының, нәтижелерінің коллекциясы.
 • Портфолио жүйелі түрде әдейілеп ұйымдастырылған, мұғалімнің де, оқушының да біліміне, дағдысына және қарым-қатынасына мониторинг жүргізу үшін қажетті фактілер жинағы.

Портфолио мақсаты:

 • Оқушының дамуы жолын оқу қызметінің нәтижесімен дәлелдеу
 • Портфолио миссиясы:
 • Оқушы бойындағы барлық қабілетті көрсете білу

Портфолио нені көздейді?

 • Оқушының қандай да бір пән немесе тақырып бойынша білмегенін емес, оның біліктілігін, дағдысын паш ете білуді;
 • Сандық сапалық бағаларының кіріктірілуін;
 • Басымдықты бағадан өздік бағаға аударуды көздейді.

Портфолио құрамы

 • Портфолио иесінің өзіндік мақсаты
 • Портфолио мазмұны
 • Болашаққа болжамы

Портфолио - бағалаудың жаңа тиімді формасы ретінде

 • Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын тұрақты түрде сақтау;
 • Оқушылардың белсенділігін, өз бетімен жұмыс жасау қабілетін, өз бетімен оқу мүмкіндіктерін арттыру;
 • Өз-өзін бағалау дағдысының дамыту міндеттерін шешеді.


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет