Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет88/131
Дата31.01.2018
өлшемі23.44 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   131

төсек-орындар саны

число коек
наркологиялық

наркологических

ауру балаларға арналған барлық бейінді для больных детей всех профилей

абсолюттік саны

абсолютные

числа

10 000 адамға шаққанда

на 10 000человек населения

абсолюттік саны

абсолютные

числа

10 000 адамға шаққанда

на 10 000 человек населения

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

4716

4639

2.8

2.7

19519

19069

11.5

11.1

Pеспублика Казахстан

Ақмола

241

241

3.3

3.3

992

964

13.5

13.1

Акмолинская

Ақтөбе

255

255

3.2

3.2

681

662

8.6

8.2

Актюбинская

Алматы

180

310

0.9

1.6

1803

1898

9.3

9.6

Алматинская

Атырау

125

125

2.3

2.2

619

604

11.1

10.6

Атырауская

Б.Қазақстан

240

230

3.9

3.7

703

692

11.4

11.1

З-Казахстанская

Жамбыл

180

180

1.7

1.7

1381

1323

12.9

12.2

Жамбылская

Қарағанды

640

508

4.7

3.7

1632

1489

12.0

10.9

Карагандинская

Қостанай

290

290

3.3

3.3

1003

914

11.4

10.4

Костанайская

Қызылорда

300

270

4.1

3.6

830

879

11.4

11.9

Кызылординская

Маңғыстау

165

160

2.9

2.7

564

554

9.9

9.4

Мангыстауская

О.Қазақстан

365

365

1.4

1.3

2876

2863

10.7

10.5

Ю-Казахстанская

Павлодар

415

415

5.5

5.5

955

898

12.8

11.9

Павлодарская

С.Қазақстан

225

225

3.9

3.9

749

746

12.9

13.0

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

520

510

3.7

3.7

1481

1372

10.6

9.8

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

215

215

2.8

2.6

1498

1584

19.2

19.4

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

360

340

2.4

2.3

1752

1627

11.9

10.8

г.а. Алматы

төсек-орындар саны

число коек
жүкті және босанатын әйелдерге арналған (жүктілік патологиясын қосқанда)

для беременных и рожениц

(включая патологии беременных)

гинекологиялық

(аборт жасауды қосқанда)

гинекологические

(включая для производства абортов)

абсолюттік саны

абсолютные

числа

10 000 адамға шаққанда

на 10 000человек населения

абсолюттік саны

абсолютные

числа

10 000 адамға шаққанда

на 10 000 человек населения

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

9619

9342

5.7

5.4

3764

3514

2.2

2.0

Pеспублика Казахстан

Ақмола

377

370

5.1

5.0

207

202

2.8

2.7

Акмолинская

Ақтөбе

457

400

5.7

4.9

103

85

1.3

1.1

Актюбинская

Алматы

877

865

4.5

4.4

253

273

1.3

1.4

Алматинская

Атырау

405

393

7.3

6.9

149

126

2.7

2.2

Атырауская

Б.Қазақстан

357

356

5.8

5.7

117

117

1.9

1.9

З-Казахстанская

Жамбыл

638

583

6.0

5.4

235

216

2.2

2.0

Жамбылская

Қарағанды

639

611

4.7

4.5

311

276

2.3

2.0

Карагандинская

Қостанай

497

469

5.6

5.3

266

232

3.0

2.6

Костанайская

Қызылорда

555

511

7.6

6.9

270

260

3.7

3.5

Кызылординская

Маңғыстау

345

370

6.1

6.3

99

99

1.7

1.7

Мангыстауская

О.Қазақстан

1692

1686

6.3

6.2

485

463

1.8

1.7

Ю-Казахстанская

Павлодар

311

314

4.2

4.2

218

205

2.9

2.7

Павлодарская

С.Қазақстан

281

281

4.8

4.9

209

209

3.6

3.6

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

799

742

5.7

5.3

404

358

2.9

2.6

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

400

380

5.1

4.7

212

187

2.7

2.3

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

989

1011

6.7

6.7

226

206

1.5

1.4

г.а. Алматы

33-кесте Таблица 33

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


Ұйымдардың аталуы

Наименование организации

Бюджеттік төсек-орындар саны

Число бюджетных коек


Бюджеттік төсек-орындардың жұмысы

Занятость бюджетных

коек

Сырқаттың бюджеттік төсек-орында емделген орташа күн саны

Среднее число дней

пребывания больного

на бюджетной койке

Стационар-

ларға түскен ауыл тұрғындары-

ның %

% сельских жителей,

поступивших в стационары

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-

практикалық орталығы

Республиканский научно - практический центр психиатрии,

психотерапии и наркологии240

240

318

296

30.5

29.1

37.3

36.5

«Кұрмет белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты

Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский

институт глазных болезней


150

90

322

369

9.8

7.2

37.7

37.6

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты

Научно – исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней135

135

269

209

10.8

10.0

30.7

31.8

Қазақстан Республикасының туберкулез проблемалары ұлттық орталығы

Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан400

400

234

347

65.7

91.8

32.2

37.9

Педиатрия және балалар хирургия ғылыми орталығы

Научный центр педиатрии и детской хирургии280

280

249

309

16.8

15.7

45.8

47.0

Тері-венерология аурулары ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский кожно-венерологический институт75

75

349

287

15.9

13.0

44.6

48.0

Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы

Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова130

100

278

207

11.6

7.4

42.1

32.3

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии380

340

359

368

16.8

18.6

35.9

36.8

А.Н.Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығы

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова180

135

226

222

13.5

12.4

40.2

38.7

Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии147

147

255

273

12.0

12.2

23.9

26.7

Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь

Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны90

90

323

301

11.6

10.6

27.7

28.6

Отан соғысының мүгедектеріне арналған орталық клиникалық госпиталь

Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны70

70

318

328

12.7

13.2

20.6

21.5

«Ақсай» республикалық балалар клиникалық ауруханасы

Республиканская детская клиническая больница «Аксай»380

380

221

242

13.7

11.4

52.5

57.3

«Балбулақ» республикалық балаларды оңалту орталығы

Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак »75

60

268

315

23.6

68.9

32.0

23.3

Республикалық жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық аурухана

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением860

860

350

356

2297

2284

44.3

41.8

Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии370

370

343

330

11.7

11.0

13.7

13.2

Қазақ Республикалық лепрозориі

Казахский Республиканский лепрозорий90

90

314

288

101.7

74.0

14.2

15.4

Ұлттық ғылыми медициналық орталық (ҰҒМО) Астана қ.

Национальный научный медицинский центр (РКБ) г. Астана262

276

309

326

8.5

8.1

20.7

20.3

Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қ.

Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании г. Павлодар140

140

302

299

50.0

57.0

6.4

8.4

Марат Оспанов атындағы Б-Қазақстан клиникалық медицина орталығы

Центр клинической медицины ЗКГМА им. Марата Оспанова432

442

320

258

9.6

9.8

32.3

31.6

Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығы Қарағанды қ.

Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний г. Караганда80

80

224

259

10.8

11.5

0.0

1.5

Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығының Б-Қазақстан облыстық филиалы

Западно-Казахстанский филиал «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Актюбинская область16

18

141

131

10.0

6.8

12.4

24.2

Еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығының Ш-Қазақстан облыстық филиалы

Восточно-Казахстанский филиал «Научный центр гигиены, труда и профессиональных заболеваний»60

58

226

268

10.6

12.0

19.9

23.7

Семей қаласындағы радиологиялық медицина және экологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии г. Семипалатинск35

35

265

276

10.0

10.0

24.4

17.7

СММА-ның медициналық орталығы

Медицинский центр СГМА530

530

309

314

10.6

10.4

22.8

21.1

Республикалық балаларды оңалту орталығы Астана қ.

Республиканский детский реабилитационный центр г. Астана300

300

336

344

23.9

23.8

27.4

27.3

Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Национальный научный центр материнства и детства430

430

314

329

10.9

10.6

23.4

26.8

Республикалық нейрохирургиялық ғылыми орталығы

Республиканский научный центр нейрохирургии145

135

333

306

12.3

12.7

18.0

20.7

Республикалық шұғыл медициналық көмек ғылыми орталығы Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи

260

185

359

322

11.3

10.4

6.4

13.3

Білім беру клиникалық орталығы ҰМУ

Образовательно-клинический центр НМУ25

25

130

189

7.5

7.9

13.3

17.9

Кардиохирургиялық орталық Астана қ.

Кардиохирургический центр г. Астана174

193

375

384

10.8

10.0

23.4

20.7

Кардиохирургиялық орталық Павлодар қ.

Кардиохирургический центр г. Павлодар0

50

0

286

0.0

8.3

0.0

42.0

О.Қазақстандағы еңбек гигиенасы мен кәсіптік аурулар ғылыми орталығы

Южно-Казахстанский НЦ гигиены, труда и профессиональных заболеваний20

20

155

113

10.2

10.0

7.2

9.7


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет