2010 жылғы 15 наурыз БҚПҰБ-не жаңа әдебиеттердің түсуі туралыДата14.12.2016
өлшемі100,31 Kb.
2010 жылғы 15 наурыз

БҚПҰБ-не жаңа әдебиеттердің түсуі туралы

№ 4 ақпараттық бюллетен

Бөлім

Авторы және атау

Ескерту

22.6 (5 Қаз)

М 32


Машани А.Ж. Көп томдық шығармалар жинағы. Тоғызыншы том. Айдың айалдамалары. – Алматы, 2008. – 293 б.
28 (5 Қаз) я 2

Қ 18


Қазақстан табиғаты. Т.2. Ж-Қ. – Алматы, 2008. – 388 б.: сур.
63.3 (5 Қаз)

А 29


Азамат: естеліктер, мақалалар, сұхбаттар және арнау өлеңдер / Құраст. С.Абдрахманов. – Астана, 2009. – 400 б.
63.3 (5 Қаз)

Қ 17


Қазақ хандығы мен Цин патшалығының саяси-дипломатиялық қатынастары туралы Қытай мұрағат құжаттары. Т.1 / Құраст.Б. Еженханұлы. – Алматы, 2009. – 455 б.: сүр.
63.3 (5 Қаз)

Қ 18


Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. 4 том. Тама. – Алматы, 2009. – 335 б. – (Мәдени мұра).
63.3 (5 Қаз)

Қ 18


Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. 5 том. Тама. – Алматы, 2009. – 431 б. – (Мәдени мұра).
63.3 (5 Қаз)

Қ 18


Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. 6 том. Тама. – Алматы, 2009. – 439 б. – (Мәдени мұра).
63.5 (5 Қаз)

М 22


Марғұлан Ә.Х. Шығармалары. Бесінші том. – Алматы, 2008. – 446 б.
63.5 (5 Каз)

М 25


Маргулан А.Х. Сочинения. Т.6. – Алматы, 2008. – 494 с. . – (Мәдени мұра).
65.29 (5 Каз)

С 12


Сабден О.С. Экономика производства и рынок. – Алматы, 2009. – 311 с.
65.5

И 80


Иришев Б. Путь в Европу. Евросоюз: опыт интеграционной модели: (эволюция, ценности, проблемы). – Алматы, 2009. – 567 с.
65.9 (5 Қаз)

А 91


Аубакирова Ж. Әке туралы сөз = Страницы памяти. – Алматы, 2009. – 351 б.: сур.
65.9 (5 Қаз)

А 93


Аубакиров Я.А. Национальная экономика: теоретико – методоло-гические и практические проблемы развития: сборник научных трудов. – Алматы, 2009. – 512 с.
65.9 (5 Қаз)

И 73


Интеллектуальная экономика – технологические вызовы XXI века / С.И.Глазьев, О.С.Сабден, А.Е.Арменский, Е.А.Наумов; Под ред. О.С.Сабдена. – Алматы, 2009. – 320 с.
65.9 (5 Каз)

К 77


Кошанов А. Национальные экономические интересы и отношения собственности. – Алматы, 2009. – 536 с.
65. 9 (5 Каз)

С 12


Сабден О.С. Конкурентоспособная экономика и инновации: монография. – Алматы, 2009. – 151 с.
65.9 (5 Қаз) 09

С 28


Сәбден О. Кәсіпкерлік. – Алматы, 2009. – 250 б.
66.3 (5 Каз)

К 97


Кыдыралина Ж.У. Нация и история. – Астана, 2009. – 304 с.
66.3 (5 Қаз)

Н 17


Назарбаев Н.Ә. Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстаның жаңа мүмкіндіктері = Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана. – Астана, 2010
67.3 (5 Қаз)

Қ 19


Қазақтың ата заңдары. Он томдық. X том = Древний мир права казахов. В 10 томах. Т.10 = The ancient world of the Kazakh law: құжаттар, деректер және зерттеулер. – Алматы, 2009. – 590 б.: 32 б. сур.
67.400.6 (5 Каз)

М 74


Могильницкий В.М. Наш Назарбаев: худож.-докум. изд. – Астана, 2009. – 237 с.: ил.
67.405 (5 Каз)

Н 90


Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части: (по состоянию законодательства на 1 сентября 2009 года). – Алматы, 2009. – 656 с.
67.408 (5 Каз)

Б 83


Борчашвили И.Ш. Коррупционные перступления: закон, теория и практика. – Алматы, 2009. – 488 с.
67.410 (5 Қаз)я7

Н 86


Нұрмашев Ү.Ө. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы: оқу құралы. – Алматы, 2009. – 399 бет.
72.3 (5 Каз)

М 38


Машани А. Многотомное собрание сочинений. Т.8. Аль-Фараби и современная наука. Солнечные часы в Казахстане: монография, научная статья / Сост. и общая ред. Ш.А.Абдрамана. – Алматы, 2008. – 218 с.
74.102 (5 Қаз)

М 35


Мәженқызы Р. Математика: мектеп жасына дейінгі балаларға арналған. – Астана, 2009. – 239 б.:сур.
75.1 (5 Қаз)

Қ 17


Қазақ олимпиадашылары. Т.1: тарихи-деректі басылым. – Астана, 2009. – 559 б.
75. 711.5(5 Қаз)

Ә 57


Әмин: деректі хикаят, естелік әңгімелер. – Астана, 2009. – 183 бет.: 16 б. сур. (Спорт саңлақтары)
75.715 (5 Қаз)

Қ 17


Қазақ балуандары. 4 том. Дзю-до күресі: тарихы-деректі басылым. 6 томдық. – Астана, 2008. – 439 бет. (Спорт саңлақтары)
75.81 (5 Қаз)

Қ 45


Қасымұлы Т. Атың барда жер таны... 1 кітап: жолсапар күнделік. – Астана, 2009. – 239 б.
76.01(5 Қаз)

Б 27


Батырхан Т. Көңіл көкжиегі: публицистикалық ойтолғамдар мен сұхбаттар. – Астана, 2009. – 224 б. (Уақыт және қаламгер)
81.2 Қаз

Ә 55


Әлімбек Г. Қазақ тілі: орта деңгейге арналған. – Астана, 2009. – 128 б.
81.2 Қаз

Ә 55


Әлімбек Г. Қазақ тілі: бастауыш деңгейге арналған. – Астана, 2009. – 143 б.
81.2 Қаз-3

Қ 77


Құрманбайұлы Ш. Терминтанушы құралы: сөздік-оқулық. – Астана, 2009. – 223 б.
82.3 (5 Қаз)

Қ 44


Қасқабасов С.А. Ойөріс: фольклор туралы. – Астана, 2009. – 318 б.
83.3(5 Қаз)Қаз6

Ж 88


Жұртбай Т. «Күйесің, жүрек... сүйесің...»: (Абай: «Жан бостанды-ғы...» немесе рухани тәуелсіздік. – Алматы, 2009. – 463 б.
83.3(5 Қаз)Қаз6

С 18


Салқынбаев М. Қазақ – араб әдеби байланыстары (XX ғасыр): монография. – Астана, 2009. – 208 б. (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Б 34


Бегалин С. Шығармалар жинағы. 4 том. Бала Шоқан: повестер. – Алматы, 2009. – 266 б.: 4 б. сур. (Балалар әдебиеті)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Б 34


Бегалин С. Шығармалар жинағы. 5 том. Жамбыл: өмірбаяндық хикаят. – Алматы, 2009. – 267 б.: 4 б. сур.
84 (5 Каз) Нем6

Б 44


Бельгер Г. Сочинения в 10 т. Избраные сочинения. Т.1. Каменный брод. – Алматы, 2009. – 328 с.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Д 20


Дәрібаева Ж. Ақ бура сезімдер: әңгімелер. – Алматы, 2009. – 240 б. -(Ауыл кітапханасы)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Д 64


Доспанбетов Ұ. Шың мен шыңырау: роман. Бірінші кітап. – Алматы, 2009. – 320 б. (Ауыл кітапханасы)
84 (5 Каз) Каз 6

Е 83


Есим Г. На краю бездны. – Астана, 2009. – 224 с.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Ж 88


Жұртбай Т. Қалибек Қуанышбаев: деректі хикаят. – Алматы, 2009. – 335 б.- (Ауыл кітапханасы)
84 (5 Қаз) Қаз 6

К 25


Кәрменов Ж. Махаббат әні: повестер мен әңгімелер. – Астана, 2009. – 351 б. - (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

К 32


Кеттебеков Ж. Түйсік. – Алматы, 2009. – 396 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

К 69


Көпіш Ә. Дөңгеле, күн, дөңгеле: Хикаяттар мен әңгімелер. – Астана, 2009. – 263 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 13


Қабдолов З. Дана дидар: романдар, жолжазбалар, аудармалар. – Астана, 2009. – 382 б. - (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 13


Қабдолова С. Көрген түстей, сағымдай...: күнделік. – Астана, 2009. – 237 б.: 16 б. сур. - (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 21


Қазыбаев К. Таңдамалы шығармалары. 1 т. – Алматы, 2009. – 400 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 21


Қазыбаев К. Таңдамалы шығармалары. 2 т. – Алматы, 2009. – 400 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 21


Қазыбаев К. Таңдамалы шығармалары. 3 т. – Алматы, 2009. – 400 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 21


Қазыбаев К. Таңдамалы шығармалары. 4 т. – Алматы, 2009. – 400 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 23


Қайратұлы Б. Күміс жамбы: деректі-танымдық баяндар. – Астана, 2009. – 191 б.: 16 б. сур. - (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 23


Қайырбеков Ә. Сұлутал: жыр кітабы. – Астана, 2009. – 159 б. -(Уақыт және қаламгер)
84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 40


Қапалбеқұлы Н. Мақыш балуан. – Астана, 2009. – 359 б. - (Спорт саңлақтары)
84 (5 Қаз) Қаз 6

М 35


Мәженқызы Р. Керіктің құпиясы. – Астана, 2009. – 1667 б.: сур.
84 (5 Каз) Каз 6

О – 57


Омар А. Синий волк: повести и рассказы. – Астана, 2009. – 207 с.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Р 26


Рәш М. Шабыт шағаласы. 2 том: дастандар, толғаулар, балладалар. – Алматы, 2009. – 391 б.: 8 б. сур.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Р 26


Рәш М. Жұлдыздар жаңғырығы. 3 том. – Алматы, 2009. – 319 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

С 23


Сатаев А. Төл тарихымыздың тұнығынан. – Алматы, 2009. – 239 б.: 4 б. сур.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Т 53


Тоқтасынұлы Е. Мыңжылқының үстіндегі түн: әңгімелер, күнделіктер, хикаят. – Алматы, 2009. – 209 б.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Ш 18


Шайхыұлы Е. Мынауың жынды екен: пародиялар мен әзіл әңгіме-лер. - Астана, 2009. – 272 б. - (Уақыт және қаламгер)
84 (5 Каз) Рус 6

Щ 34


Щеголихин И.П. Мир вам, тревоги прошлых лет: дневник писателя. 1953 – 2007 г.г. – Алматы, 2009. – 605 с.
84 (5 Қаз) Қаз 6

Я 96


Яшүкірқызы Ө. Қараша қаздың қаңқылы: өлеңдер мен поэма, жыр-дастандар. – Алматы, 2009. – 159 б.
86.38 (5 Қаз)

М 32


Машани А. Көп томдық шығармалар жинағы. Оныншы том. Шаңырақ. – Алматы, 2008. – 234 б.
87 (5 Қаз)

Ә 55


Әл-Фараби Ә.Н. Он томдық шығармалар жинағы. 8 том. Музыка туралы үлкен кітап (1 бөлім). – Астана, 2008. – 358 б. – (Мәдени мұра).
87 (5 Қаз)

Ә 55


Әл-Фараби Ә.Н. Он томдық шығармалар жинағы. 9 том. Музыка туралы үлкен кітап (2 бөлім). – Астана, 2008. – 383 б. – (Мәдени мұра).
87 (5 Қаз) Қаз 6

Ә 55


Әл-Фараби Ә.Н. Әл-Фараби мұрасы: қазақстандық философиялық зерттеулер. Биобиблиография. 10 том. – Астана, 2009. – 429 б. – (Мәдени мұра).
87

М 90


Мукашев З. Вехи на путях познания. – Астана, 2009. – 214 с.
87.3 (5 Қаз)

Е 87


Есім Ғ. Саяси философия: акме – қоғам мәселелері. – Астана, 2009. – 375 б.
87.3 (5 Қаз)

Ш 24


Шаңбай Т. Ұғым мәдениеті. (Шәкәрім шығармашылығы аясында). – Алматы, 2009. – 351 б. – (Шәкәрім әлемі).
92 (5 Қаз)

Б 22


Балалар энциклопедиясы. 2 том. Ж-М / Бас ред. Б.Ө.Жақып. – Алматы, 2009. – 310 б.: сур.
Д

М 13


Маженкызы Р. Тайна жирафа: сборник сказок для детей. – Астана, 2009. – 168 с.
Д

35


Мәженқызы Р. Сарбаз: балдырғандарға арналған әскери әліппе. – Астана, 2009. – 54 б.: сур.

Составила библиотекарь ООИЕФ Шамшиярова О.В.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Сабақтың тақырыбы: «Әліппенің атасы»
iblock -> М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат
iblock -> Өзі де, сөзі де бөлек дара тұлға Ауызша журнал: Талғампаз өнер иесі
iblock -> №4 қалалық кітапхана Құрастырған
iblock -> Аты-жөні Марапаттау кезіндегі қызметі
iblock -> Абай Құнанбаев- қазақ жазба әдебиетінің
iblock -> Абай Құнанбаев қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Мақсаты
iblock -> Составитель: библиограф цгб
iblock -> Сабақтың тақырыбы: Шортанбай Қанайұлы
iblock -> Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу