А. ясави ministry of education and science of the republic of kazakhstan


профессор Т.А. Турмамбековтың 60-жылдығына арналғанбет2/2
Дата31.01.2018
өлшемі475,96 Kb.
1   2

профессор Т.А. Турмамбековтың 60-жылдығына арналған

«ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН

ИННОВАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік

конференцияның

МАТЕРИАЛДАРЫ
26-27 қаңтар 2017 жыл

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно – практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕЦИИ ИНОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» посвященной 60-летию профессора Т.А. Турмамбекова
26 – 27 января 2017 года

MATERIALS

International scientific-practical conference

"CURRENT ISSUES OF INNOVATIONS AND TRENDS IN CONTEMPORARY

SCIENCE AND EDUCATION" dedicated to the 60th anniversary of professor

T.A. Turmambekov
January 26-27, 2017

I ТОМ
Түркістан, 2017

ӘОЖ: 37.(063.)

ББК 74.04(5каз)

Қ 18

«ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН

ИННОВАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. І том. Түркістан 2017 жыл. - 539 бет.

ISBN 978-698-153-204-2

Редакциялық алқа мүшелері

У.С.Әбдібеков Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университетінің президенті, профессор (Қазақстан); М. Куталмыш Қожа Ахмет Ясауи университетінің I вице – президенті, профессор(Түркия); Т.П.Раимбердиев Қожа Ахмет Ясауи университетінің Ғылыми және инновациялық істер жөніндегі вице – президенті, профессор; Б.Б. Ахметов Қожа Ахмет Ясауи университетінің Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі вице – президенті, доцент; Б.Қ. Мухамеджанов Қожа Ахмет Ясауи университетінің Ұйымдастыру және әлеуметтік-мәдени істер жөніндегі вице – президенті,профессор; Е.Ы. Бидайбеков - Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, физика және информатика институтының информатика және білім беруді ақпараттандыру кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., академик Ресей білім беруді ақпараттандыру академиясында және Халықаралық ақпараттандыру академиясында, профессор; Қ.С.Байболов Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің оқу және информациялық технология істері жөніндегі проректор, К.А. Кутербеков Қазақстан Республикасы физика-техникалық қоғамының төрағасы; Н.Т. Ажиханов Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті; Ахмет Зеки Сака Фатих Карадениз техникалық университеті. Білім беру факультеті. Математика және Жаратылыстану ғылымдарынан білім беру кафедрасы. (Трабзон, Түркия); Али Чорух Сакаря университеті (Сакаря, Түркия); Б.Е. Винтайкин Бауман атындағы Мәскеу Мемлететтік техникалық университеті (Мәскеу, Россия); Б.Я. Явидов Ажинияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институты (Нукус, Өзбекстан); И.Б. Чудаков Г.В. Курдюмов атындағы Мәскеу Физика институты (Мәскеу, Россия); Е.Ф. Ефремова Ростов университеті(Ростов, Россия); Т.А. Көкетай Е.А. Букетова

атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (Караганда, Казахстан); Қ.Б. Тлебаев Абай атындағы Қаз Ұлттық педагогикалық университет; Т.А. Тұрмамбеков Физика кафедрасының меңгерушісі; Б.С. Мырзалиев Экономика кафедрасының доктор,

профессоры; А.Н. Бахтибаев Физика кафедрасының доктор, профессоры; П.А.Сайдахметов Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті; Г.Ғ. Еркебаева Педагогика кафедрасының доктор, профессоры;

ISBN 978-698-153-204-2

Бұл жинақта Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік

университетінің ұйымдастыруымен өткен «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары берілген.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы

Халықаралық қазақ – түрік университеті, 2017Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университетінің

президенті, У.С. Абдибеков

Қадірменді оқырмандар!

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Сіздерді, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінен және жеке өз атымнан «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» халықаралық ғьшыми-практикалык конференциясының ашылуымен құттықтаймын.

Конференцияны өткізу жақсы дәстүрге және ғылыми қызметкерлердің өз ой-пікірлерімен, жинақталған практикалық тәжірибелерімен алмасуға және білім мен ғылымның даму келешегін айқындауға мүмкіндік беретін, жаппай мойындалған диалогтық алаңға айналды.

Бұл конференцияда жаратылыстану, гуманитарлық, әлеуметтік, құқықтық, қоғамдық ғылымдары мен қатар педагогика-психологиялық аспектілерді, медицина және формокология салаларындағы күрделі сараптамалық зерттеулерді жүргізу жөніндегі әдістемелік мәселелер талқыланады, ғылыми кадрларының кәсіби деңгейлерін арттыру жөніндегі өзара әрекеттесу жолдары белгіленеді және басқа да мәселелер шешіледі.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан халқына жолдауында Қазақстанның әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кірудің түжырымдамасын ұсынды. Тұжырымдаманың басым бағыттарының бірі білім мен ғылымды дамыту негізі, ал білім мен ғылым жүйесі іс жүзінде ашық және қолжетімді болуға тиіс.

Заманауи жағдайда білім мен ғылымның маңыздылығы жөнінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан білім қоғамы жолында» деген тақырыптағы лекциясында: «Бұл заман білікке сенетін емес, білімге сенетін заман болды. Заманауи әлемде елдіңи қуаты ең алдымен білім менен ғылымда болатын уақытқа келдік» - деп атап көрсеткен болатын.

Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістер жағдайында арнайы білімдерді қолданудың маңызды нысаны ретіндегі білім мен ғылымның рөлі айтарлықтай өсіп отыр.

Елбасы бағдарламылық жолдауында қойылған талап заман талабы десек, оны орындау біз үшін міндет. Ал бұл талапты қанағаттандырудың бір жолы, ол – сала маманының ізденісінде жатыр. Ел басымыздың жолдауын іске асыру бағытында білім беру үдерісіне жаңалықтар енгізу мәселесі оң шешімін табуда.

Мемлекетіміздің басшысы мен Үкімет білімгерлер мен ғалымдардың қызметін дамытуға аса назарын аударып отырады. Бүған өткен жылыдары Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қабылданған Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін одан әрі жаңғырту 2014-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары куә болады. Бұл құжаттарда білім мен ғылымдарды жетілдіру жөніндегі шаралар жеке тарау ретінде көзделген.

Құрметті қонақтар, конференцияға қатысушылар! Бүгінгі конференция жұмысына сәттілік, шығармашылық және қызметтеріңізде толағай табыс, зор денсаулық тілеймін.

ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС, КОММУНИКАЦИЯ, КОММУНИКАТИВТІК

МӘДЕНИЕТ ҰҒЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ ҮШІН МАҢЫЗЫ

Беркімбаев К.М., Мутанова Д.Ю., Есенқұлова А.О., Қуандық О.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық

қазақ-түрік университеті

Қазақстан Ресаубликасы, Түркістан қаласы

Қарым ‒ қатынас адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын, біріккен іс-

әрекет қажеттілігін туғызатын күрделі және көп жоспарлы процесс, адамдардың өзара түсінісуі, хабар алмасуы, бір-бірін қабылдауы. Бұл қарым-қатынас адамның сөйлеуі және оны меңгеруінің арқасында жүзеге асады. Адамдар өз ішкі дүниесін, сезімін, ойын, білімін басқа адамдарға жеткізе алады және оған қоса өзі де басқа адамдардың ойын түсіне алу қабілетіне ие болады, олардың ойлары мен сезімдері туралы білуге мүмкіндік алады. Тілдің көмегімен сөйлеу қарым-қатынасында әрбір адам білімнің көп бөлігін басқа адамдардан алады. Жинақталған тәжірибені және білімді меңгеруге оқыту үрдісі жатады.

“Сөйлеу”, “тiл” “қарым-қатынас” ұғымдарының мән-мағынасы жақын болғанмен,

ғылыми тұрғыдан бұлар бiр-бiрiнен ажыратылады. Қарым-қатынас – адам iс-әрекетiнiң ауқымды саласы, ол өмiр сүрудiң, тыныс-тiршiлiктiң негiзгi арқауы. Сөз бен сөйлеуге қарағанда оның аясы кең, ауқымды. Адам тек сөйлесу арқылы ғана қарым-қатынас жасамайды. Ол айналасындағылармен түрлi ым-ишара (жест), белгi, таңба арқылы да бiр-бiрiне ақпарат (мағлұмат) бере алады. Сөйлеу — тілдің көмегімен адамдардың өзара қарым қатынас үрдісі.

Қарым - қатынасқа психологтар әртүрлі анықтама берген. Мысалы, психолог

М.И. Лисина “Қарым–қатынасты – ортақ нәтиже мен шешімге жету мақсатында орындалған екі не одан да көп адамдардың өзара байланысы ” деп түсіндірсе, ал, К.К. Левин қарым – қатынастың бірнеше тәсілдерін көрсетті. Педагогикалық қарым-қатынас процесінде өте маңызды рөлге оқытушы ие болады. Мұғалімнің рөліне С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский және т.б. кеңес педагогикасының классиктері үлкен көңіл бөлді. Оқытушы мамандығын әр түрлі мінезді, әр түрлі темпераментті адамдар

меңгеретіндіктен, қарым-қатынас стилі де әр түрлі болып келеді. Қарым-қатынас стилі ұғымына В.А.Кан-Калик: “Қарым-қатынас стилі деп біз педагог пен оқушының әлеуметтік-психологиялық арақатынасының жеке-типологиялық ерекшеліктерін айтамыз: а) мұғалімнің қатысымдық мүмкіндіктері; ә) педагог пен оқушының өзара қарым-қатынасының қалыптасуы; б) педагогтің шығармашылық тұлғасы; в) оқушы ұжымының ерекшеліктері” деген анықтама береді. Ал, А.С.Макаренко педагогикалық шеберлік тәрбиешінің дауысынан да, беті-әлпетін меңгеруінен де көрінетіндігін айтқан болатын. Бұл процессті оқытушы және оқушының мәдени қарым-қатынасынан, яғни коммуникативтік мәдениетінен байқауға болады.

Қазақ тіл біліміне қатысты шыққан еңбектерде «коммуникация» деген сөз ХХ ғасырдың 60 жылдарынан бастап кездеседі. Тілші кітаптарында бұл терминді тілдің әлеуметтік – қоғамдық қызметтеріне қатысты қолданғанымен, оның мән – мағынасына түсініктеме беріп, зерттеу жүргізе қойған жоқ. Баспадан шыққан түсіндірме сөздіктердің

өзінде бұл сөздің тілдік жағынан көре басқа мағыналарына түсініктеме берілген. Мысалы,

С.И.Ожоговтың сөздігінде екі анықтама берген:

1. Хабар алмасу жолы (армияның базаларымен);

2. Сөйлеу арқылы хабар алмасу.

Мұның өзі коммуникация сөзінің алғашқы мағынасы жолдық қатынас, байланыс деген мағынаны білдіретінін көрсетеді. Коммуникация – қарым-қатынасқа түсушілердің жеке-даралық қасиеттерін сақтай отырып әлеуметтік бірлікке жетуді көздейді. Сөздің лингвистикалық коммуникативітік сапаларын зерттейтін саласы сөйлеу мәдениеті туралы ілім деп аталады.

Қарым- қатынас дегеніміз – адамның өзге қоғам мүшелерімен өзара әрекеттесуінің

айрықша формасы. Қарым - қатынастың вербалды, бейвербалды түрлері бар. Олар коммуникавтік, интегративті, прецептивтік қызметтерді атқарады.

«Коммуникативтік» терминіне қатысты еңбектерде оның қатынас құралы, сөйлеуге

байланысты қасиеті баса айтылады. І.Кенжебаев, І.Жанұзақовтың «Лингвистикалық терминдердің орысша-қазақша сөздігінде» анық айтылған: коммуникация – бұл сөйлемнің байланыстық қызметі, тіл – адамдардың бір-бірімен пікір алмасатын құралы деген.

«Комуникативтік» термині жай тілдік қарым-қатынасты ғана емес, әлеуметтік қатынас деген ұғымды да білдіреді.

Коммуникативтік процесс кезінде оның мүшелері бір- біріне вербалды, акустикалық, кинестикалық, кеңістік, мінез-құлық, жүріс - тұрыс (әдеп) түріндегі ықпалдармен өзара әсер етеді. Өйткені сөздерді айту, сөйленім процесін жүзеге асырудағы ең басты әрекет алайда оның бірден- бір шарты емес.

М.В.Сименованың пікірінше, коммуникативтік біліктілік педагогтың кәсіби қарым-

қатынастың тиімділігінің деңгейін және қарым- қатынас мәдениетін, педагогикалық

технологиясын, перспективті біліктілігінің қалыптасуын сипаттайды. Сонымен қатар зерттеуші-ғалым қарым-қатынасты педагогтың басты құралы деп, педагогикалық қарым-қатынас жалпы психологиялық заңдылықтармен тығыз байланыстағы, адамның өзгелермен байланыс жасауымен бір түрі болып саналатын, коммуникативті, интерактивті және перцептивті компоненттерден құралатын өзіндік ерекше қасиеті бар қарым-қатынастың спецификалық формасы, деп санайды.

А.Б.Ынтықбаева болашақ педагогтың коммуникативтік іскерліктерін, дағдыларын қажетті сезімі мен көңілін білдіре алу, оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынас орната білу, проблемалық іспен айналасу, оқушылармен ортақ тіл таба алу қасиеттері арқылы көрсетеді, дейді. Ал А.А.Леонтьев мұғалімнің коммуникативтік біліктіліктерін ерік жігерлілік қасиеті ретінде қарастырып, оған өзінің мінез-құлығы мен жүріс-тұрысын

қадағалау іскерлігін, өзінің ықылас көрсетуін, қадағалай білуін, адамдардың жүзіне қарап,

көңілін таба білуін, оқушымен дұрыс, әрі тартымды байланыс жасай білу іскерліктерін жатқызады.

Педагогтың коммуникативтік қарым-қатынасы кәсіби тұлғаның айнасы. Коммуникативтік біліктіліктің даму шарттары негізгі атқаратын қызметіне сай келуі керек, және де нәтижесінде біліктіліктің мынадай сипаты көрініс беруі шарт:

— педагогтың қарым-қатынас жасаушы адаммен тілдік және тілдік емес өзге де тәсілдер арқылы ақпарат алмаса отырып, оның өзіне тән ерекше қасиеттеріне болжам жасап, ескере алу қасиеті.

— белгілі бір қоғамдық құнды мақсаттарға қол жеткізуге (мысалы; тұлға мәдениетін қалыптастыру тіл арқылы) ұмтыла отырып, бағдарлама, әдіс- тәсіл, техниканы, қарым-қатынасты құру арқылы ортақ әрекетті ұйымдастыру;

— қарым-қатынас жасаушы жеке тұлғамен немесе топпен тіл табыса алуы және қалай қабылданатындығын түсіне алу қасиеті.

Сонымен, қорытындылай келе, білім беру мекемелеріндегі педагогтардың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру мәселелері қазіргі біздің қоғамымызда өзекті

мәселелерден бірі болып табылады. Ал, коммуникативтік мәдениет - жеке тұлғаның мәдениет жағдайы оның материалдық, интеллектуалдық және рухани бірлігінде көрінетін

интегралды сапасы ретінде анықталады. Себебі, педагогтың маңызды қасиеттерінің бірі -

оның оқушыларына ұзақ әрі тиімді қарым-қатынасын ұйымдастыра алу қабілеті. Аталған

қабілет педагогтың коммуникативтік қабілетімен тығыз байланысты.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Беркимбаев К.М., Мухамеджанов Б.Қ., Кусаинова М.А., Данияров Т.Ә.

Психология (жантану) ( оқу құралы), Алматы , 2014.

2. Ф.Оразбаева «Тілдік қатынас теориясы мен әдістемесі», Алматы, 2000.

3. Ожогов С.И словарь русского языка Под. ред. Н.Ю.Шведовой. 16 издание.,

испр.-М: Русский язык, 1984.

4. Қойбағаров Қ., Рахымбеков Қ. Педагогика-психология терминдерiнiң орысша-

қазақша сөздiгi, Алматы, 1960.

5. Әбдiкерқызы Б. Психологиялық терминдердiң орысша-қазақша сөздiгi.

Қарағанды, 1998, 79 б.МАЗМҰНЫ

1

Бидайбеков Е. Ы., Камалова Г. Б., Бостанов Б. Ғ.ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МҰРАЛАРЫНА ОҚЫТУДАҒЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР................................................................... 4

2

Tolga SAKA & Ahmet Zeki SAKAFEN BILIMLERI ÖĞRETIMINDE REHBERLI ARAŞTIRMA SORGULAMAYA

DAYALI

ÖĞRETIM

YÖNTEMININ

UYGULANMA

DÜZEYININ

İNCELENMESI...................................................................................................... 14

3

Ali Çoruh, Tuğba Şaşmaz KuruSTRUCTURAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF AL0.1CD0.9FE2O4

FERRITE NANOCOMPOSITE FABRICATED BY CO- PRECIPITATION

METHOD............................................................................................................... 18

4

Ahmet KUMAŞ., Ahmet ZekiSAKAREACT STRATEJİSİNE DAYALI YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

DESTEKLİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETMEN REHBER MATERYALİ

GELİŞTİRİLMESİ: İLETKENLERİN DİRENCİ ÖRNEĞİ.................................... 22

5

Нуркенов С.А., Көкетай Т.Ә., Кутербеков К.А., Кислицин С.Б.ВЛИЯНИЕ БАРЬЕРНОГО СЛОЯ НА ПРОЦЕССЫ ДИФФУЗИИ И

ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Fe-Be....................................................... 25

6

B.Ya.Yavidov, S.Tulepbergenov, A.N.Kurmantayev, A.U.Turganbaeva,S.Zholdassova,

Sh.Ramankulov,

B.Kurbanbekov,

T.SaparbaevU.T.Kurbanov

A PHASE DIAGRAM OF BOSE-EINSTEIN CONDENSATE OF INTERSITE

BIPOLARONS ....................................................................................................... 28

7

Кутербеков К.А., Бекмырза К.Ж., Никонов А.В., Липилин А.С.,Паранин С.Н, Мухамадиев А.

ОТРАБОТКА СОВМЕСТНОГО СПЕКАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО

ЭЛЕКТРОЛИТА ИЗ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ScSZ И GDC................. 32

8


Бидайбеков Е.Ы., Камалова Г.Б., Аккасынова Ж.К.

О МЕГАУРОКАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА……………………………………………….. 36

9

Бостанов Б.К, Умбетбаев К.У.ӘЛ-ФАРАБИДІҢ

МАТЕМАТИКАЛЫҚ

МҰРАЛАРЫН

ОҚЫТУДА

GEOGEBRA БАҒДАРЛАМАСЫН ПАЙДАЛАНУ............................................... 39

10


Кутербеков К.А., Бекмырза К.Ж., Никонов А.В., Липилин А.С.,

Паранин С.Н., Мухамадиев А.

РАЗРАБОТКА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА

ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ........................................ 43

11

Бидайбеков Е.Ы., Киселёва Е.А.ИНФОРМАТИКИ

КОМПОНЕНТЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ И ИНФОРМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ВУЗЕ………………………………………………………………………………………. 46

12


Кутербеков К.А., Балапанов М.Х., Ишембетов Р.Х., Кубенова М.М.,

Кабышев А.М., Әжібеков А.Қ., Кабдрахимова Г.Д., Әлібай Т.Т.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПО

ИОННОЙ

ПРОВОДИМОСТИ

СПЛАВАAGXCU2- 51

XSE.........................................................................................................................

13

Максимкин О.П., Рахашев Б.К., Бердалиев Д.Т.ЭФФЕКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

УВЕЛИЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

ФЕРРОМАГНИТНОЙ ФАЗЫ ПРИ ОТЖИГЕ В РАЙОНЕ 4000С

ОБЛУЧЕННЫХ (56 сна) НЕЙТРОНАМИ И -ЧАСТИЦАМИ (1018

част/см2) ДЕФОРМИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т……………………….. 54

527


14

Кутербеков К.А., Балапанов М.Х.., Ишембетов Р.Х., Кубенова М.М.,

57

Кабышев А.М., Әжібеков А.Қ, Кабдрахимова Г.Д., Әлібай Т.Т.ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИИ И

САМОДИФФУЗИИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....................

14


Федотова Н.Л., Чудаков И.Б., Кормс И.А., Ермишкин В.А., Минина

Н.А., Турмамбеков Т.А.ИССЛЕДОВАНИЕ БИМЕТАЛЛА С ВЫСОКОЙ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ

СПОСОБНОСТЬЮ МЕТОДОМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

СТРУКТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ…………………………………………………. 60

15


B.Ya.Yavidov , S.Tulepbergenov , A.N.Kurmantayev , S.Zholdassova ,

Sh.Ramankulov,

B.Kurbanbekov,

A.U.Turganbaeva,

T.SaparbaevU.T.Kurbanov

BIPOLARONS AND THEIR CONDENSATION IN UNIAXIALLY STRAINED

ONE DIMENSIONAL ZIGZAG LADDER............................................................. 64

16


Көкетай Т.Ә., Кутербеков К.А., Нуркенов С.А., Кислицин С.Б.

СОЗДАНИЕ БАРЬЕРНОГО СЛОЯ В МЕТАЛЛАХ (Cu, Fe) И СПЛАВЕ

12Х18Н10Т МЕТОДОМ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ..................................... 67

17

Кабышев А.М., Кутербеков К.А., Ажибеков А.К., Кубенова М.М.,Бекмырза

К.Ж.,

Кабдрахимова

Г.Д.,

Мухамбетжан

А.М.,

Пенионжкевич Ю.Э., Соболев Ю.Г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ФУНКЦИЙ

ВОЗБУЖДЕНИЯ

ПОЛНЫХ

СЕЧЕНИЙ

РЕАКЦИЙ

ДЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАБОСВЯЗАННЫХ 8,9Li НА ПАССИВНЫХ

МИШЕНЯХ................................ ................................ ......................................... 71

18

Көкетай Т.А., Тусупбекова А.К., Турмухамбетова Е.Т., Кадыркей Х.ИЗУЧЕНИЕ

РАДИАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ

В

КРИСТАЛЛАХ

ДИГИДРОФОСФАТА КАЛИЯ ................................ .......................................... 74

19

Бидайбеков Е.Ы., Ошанова Н.Т., Төребекова Р.Қ.ӘЛ ФӘРӘБИ МУЗЫКА ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ АРИФМЕТИКА...................... 75

20


Бидайбеков Е.Ы., Қасқатаева Б.Р., п.ғ.д., Абишев Н.К.

КОМПЛЕКСТІК ЖАЗЫҚТЫҚТА GEOGEBRAНЫҢ КӨМЕГІМЕН

БЕЙНЕЛЕУЛЕРДІ САЛУ ЖӘНЕ КӨПМҮШЕЛІКТЕРДІҢ ТҮБІРІН ТАБУ .. 79

21


Бидайбеков Е.Ы., Исабаева Д.Н., Шекербекова Ш.Т.,

Құрманғалиева Н.

ИНФОРМАТИКА

БОЙЫНША

БАЛАЛАРҒА

АРНАЛҒАН

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЙЫНДАУ ЖАЙЛЫ........................................................ 83

22


S. Parpiev, I. Khidirov

AMPLITUDE OF THERMAL VIBRATIONS AND STATIC DISPLACEMENTS

OF ATOMS IN TITANIUM CARBIDE TiCx ......................................................... 86

23


Ибрагимов К., Карабаев А.А., Карабаев Н.А.

ТЕОРЕТИЧЕКИЕ

ОСНОВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛОТНОСТИ

КРУПНООБМОЛОЧНЫХ ГРУНТОВ ............................................................... 88

24


АйдароваС.Б., ТлеуоваА.Б., ШариповаА.А., БектургановаН.Е.

Тлеуов Т.Т., Дуйсенбек М.П.

ФУНКЦИОНАЛДЫ БЕЛСЕНДІ МИКРОӨ ЖӘНЕ НАНОКАПСУЛАЛАР

АЛУ ҮШІН 3-(ТРИМЕТОКСИСИЛИ)ПРОПИЛ МЕТАКРИЛАТ ЖӘНЕ

ОЛЕИН ҚЫШҚЫЛ ГИДРОФОБТЫ ИНГРЕДИЕНТТЕРІН КАПСУЛДАУ... 90

25


Румбешта Е.А.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К РЕАЛИЗАЦИИ

НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА............................................... 93

528


26

Иманбетов К.М., Суйгенбаева А.Ж., Кыдыралиева А.Д., Дүйсембиев

Р.Н., Якубова Р.Р.

ФОСФОР ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН ФОСФОР-

КАЛИЙ

(РК)

ТЫҢАЙТҚЫШЫН

АЛУ

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ............................................................................................... 97

27


Ақболат Ж.Н., Кошкарбаева Ш.Т., Сагиндикова Н.Т.,

Қыдыралиева А.Б.

АҚЖАР КЕНОРНЫ ФОСФОРИТТЕРІНЕН КАРБОАММОФОС АЛУДЫ

ЗЕРТТЕУ................................ ................................ ................................ ............ 100

28

Турекожаев А.Ж., Жандаулетова Р. Б.АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ ТАБИҒИ

ТЫҢАЙТҚЫШ БИОГУМУС ӨНДІРУ................................ ................................... 102

29

Жузбаев С.С., Шайхин С.У., Раев Ж. С.РАЗМЕЩЕНИЕSHAREPOINTSERVERВAZURE................................................ 105

30


Абиров А. Қ., Сырымов Е.

КВАЗИОРТАЛАР ҚҰРЫЛЫМЫ ................................ ....................................... 107

31


Жамбайбеков К.Ж., Алимбекова Г.А., Оспанова Г.Н.

ЖОҒАРҒЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫ АСҚЫНӨТКІЗГІШТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР................................ ................................ ...................... 112

32

Абиров А.Қ., Джанканова Г.М.КОРТЕЖ – МАТРИЦАЛАР АЛГЕБРАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ....................... 114

33


Абиров А. Қ., Кенжебаева Ф., Каракенова С.Г., Тайшиева А.Г.

ГИПЕРКОМПЛЕКС АЙНЫМАЛЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ

ТЕҢДЕУДІҢ ШЕШІМІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ................................ ................................... 118

34


Курбанбеков Ш.Р., Скаков М.К.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТИ

СТАЛИ

12Х18Н10Т

С

ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ…………….. 121

35

Сарқытбекова Ж.С., Амантаева А.С.БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ

ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН

ДАМЫТУ................................ ................................ ............................................. 123

36


Дагмирзаев О. А.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ….. 126

37


Сарыбаева Ә.Х., Мұқанова Г.А., Тынысбай М.

ФИЗИКA

КУPCЫН

OҚЫТУ

ҮДEPICIНДE

ИНТEPAКТИВТI

ТEXНOЛOГИЯЛAPДЫ

ҚOЛДAНУДЫ

ҰЙЫМДACТЫPУ

EPEКШEЛIКТEPI ................................ ................................ ............................. 128

38

Урмашев Б.А., Жатканбаев Е.Т., Бүркіт Ә.Х.ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ

ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ

СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МОНОМЕРОВ С СОПРЯЖЕННОЙ

ЕНИНОВОЙ СВЯЗЬЮ ................................ ...................................................... 130

39


Кабышев А.М., Кутербеков К.А., Ажибеков А.К., Кубенова М.М.,

Бекмырза

К.Ж.,

Кабдрахимова

Г.Д.,

Мухамбетжан

А.М.,

Пенионжкевич Ю.Э., Соболев Ю.Г.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ФУНКЦИЙ

ВОЗБУЖДЕНИЯ

ПОЛНЫХ

СЕЧЕНИЙ

РЕАКЦИЙ

ДЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАБОСВЯЗАННЫХ 8,9Li НА ПАССИВНЫХ

МИШЕНЯХ ................................ ................................ ........................................ 132

40

Байменова Т.О., Қошқарбаева Ш.Т ., Сагиндикова Н.Т.МЕЗОЭЛЕМЕНТТЕРДІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ КАРБОАММОФОСКАНЫ

АЛУДЫ ЗЕРТТЕУ................................ ................................ .............................. 136

529


41

Berdaliyev D.T., Rakhashev B.K.

MARTENSITE  ' TRANSFORMATIONS IN 12Cr18Ni10Ti STEEL,

IRRADIATED IN THE REACTOR VVR-K............................................................ 138

42


Тукфатуллин О.Ф.

КРИТЕРИИ ОТБОРА СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ DC-TO-DC

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ АВТОНОМНОЙ

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ......................................... 142

43


Сайдуллаева Н.С., Спабекова Р.С., Ортаева К.А., Оразалиева Р.

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ПРОДОЛЬНО-РАДИАЛЬНОГО КОЛЕБАНИЯ

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЯЗКОУПРУГОГО СЛОЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ......................... 146

44


Абдукадыров М.А., Ганиев А.С.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ОПТИЧЕСКИХ

ЯВЛЕНИЯХ................................ ................................ ................................ ........ 150

45


Спабекова Р.С., Сайдуллаева Н.С., Уралов Б.К., Аблязимова Н.М.,

Битемирова А.А.

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРАЗЕОДИМ-

КОБАЛЬТ-РЕНИЙ .............................................................................................. 152

46


Бердалиев Д.Т. Сейдуллин А

VISUAL BASIC БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ФИЗИКАЛЫҚ

ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ................................ ....................................................... 155

47


Асанова Б.У., Жарылқасын А.Е., Ибрагимов О.М., Бүркіт Ә.Қ.,

Алдешов С.Е.

«3D» - КОМПЬЮТЕРЛІК БАҒДАРЛАМАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ........... 158

48


Кенеш Ә.С., Рахымбек Д.

БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМНІҢ ӘДІСТЕМЛІК ШЕБЕРЛІГІН

АРТТЫРУ................................ ................................ ............................................ 161

49


Бестереков У. Ермеков С.

СУЛЫ – ТҰЗДЫ ЖҮЙЕЛЕР ҚҰРАМДАСТАРЫНЫҢ МЕНШІКТІ

ҚАСИЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ. ...................................................... 165

50


Оралбаев А.Б., Абдираманова К.Ш., Мизамова Г.Б.,Аблязимова Н.М.,

Уалиханова Б.МЕТОДИКА РАССМОТРЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ В ПРОГРАММЕ ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ................................ ................................ .............................................. 169

51


Оралбаев А.Б., Мизамова Г.Б.,Иманбеков Д.А., Байбол А.К.

МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ

СИСТЕМ МЕТОДОМ ХАРТРИ – ФОКА В ПРОГРАММЕ ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ. ................................ ................................ ............................................ 172

52


Оралбаев А.Б.,Мизамова Г.Б.,Иманбеков Д.А.,Серкебаев С.К,

Абекова Ж.А.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ И ТЕОРИИ

ВЕРОЯТНОСТИ КУРСА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ В ПРОГРАММЕ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ................................ ............................................................ 174

53


Рамазанова С.А., Абдулаева Ж.А., Абдукадиров Б.З.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ

ПОНЯТИЙ................................ ................................ ........................................... 177

54


Аширбаев Н.К., Халикова Н.Ш.

СТЕРЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН ВЕКТОРЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ШЕШУ............. 180

55


Аманкулов Е., Бектурсынов А.С., Кулжабаев Н.Б.ОСОБЕННОСТИ

МЕСТНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ, ВЕТРОВОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ................................ ......................................................... 184

530

56


Әбілда Д.О.

ТЕҢСІЗДІКТІ ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІН ЖУЫҚТАП БАҒАЛАУ

ТӘСІЛІМЕН ДӘЛЕЛДЕУ. ................................ ................................................. 187

57


Әбілда Д.О.

МОНОТОНДЫ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ИНТЕГРАЛЫН ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ

ДӘЛЕЛДЕУДЕ ҚОЛДАНУ................................ ................................................. 190

58


Кедельбаев Б.Ш., Лаханова К.М., Бегалиев Б.С.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ И СОРБИТА ИЗ

СОЛОМЫ ПШЕНИЦЫ....................................................................................... 194

59

Абдраимов Р.,Саидахметов П.,Уалиханова Б.,Сүйеркулова Ж.,Баубекова Г.

MATLAB ОРТАСЫНДА ОРБИТА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЖӘНЕ ПЛАНЕТА

ТРАЕКТОРИЯСЫН МОДЕЛЬДЕП АННИМАЦИЯСЫН ЖАСАУ.................. 196

60


Досан Баймолда

РЕНТГЕН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІН КӨМІР

ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ................................................................................... 200

61


Тұрмамбков Т.А., Мадияров Н.К., Саидахметов П.А., Абдраимов Р.Т.,

Абдубаева Ф.И.MATLAB ОРТАСЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ

КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕРІН ЖӘНЕ АННИМАЦИЯСЫН ЖАСАУ.... 202

62


Абдраимов Р.Т., Саидахметов К.М., Ыдырыспаев Д.У.,

205


Өмірбекова Г.С., Әбілхайырұлы Ө.

КЕПЛЕР ЗАҢДАРЫН МОДЕЛЬДЕУ................................ .....................................

63

Турбаев Б.Е., Ибраева А.Ә., Күздеубаева С.ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІҢ ЖУЫҚ ШЕШІМДЕРІН ТАБУ .. 207

64


Турбаев Б.Е., Ибраева А.Ә., Пайзрахманова Н.Ә.

ПАРАМЕТРГЕ ТӘУЕЛДІ ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ

ЖОЛДАРЫ................................ ................................ .......................................... 211

65


Тұрбаев Б.Е., Мәлібекова А.Т.

ЖАЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ПАЙДАЛАНЫП

МЕХАНИКА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ............................................... 214

66


Құлбек М.Қ., Оспанбеков Е.А., Джаксигельдинова Э.А., Әбидин Қ.Ш.

ЦИЛИНДРЛІК ҮЛГІЛЕРДЕГІ ЖАНУ ҮДЕРІСТЕРІН ЕСЕПТЕУТӘЖІРИБЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ ............................................................ 216

67


Бейсембаев М.К., Саттархан А.Б.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЙНОГО ГРИБА................................................... 220

68


Саханова Л. Ж., Айтымбетов Ю.М.

ТРЕХМЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ -

АФФИННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (AFFINE TRANSFORMATIONS)……….. 222

69


Раджапов С.А., Раджапов Б.С., Тошмурадов Е.К., Бекбаев С.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ Si(Li) p-i-n

ФОТОДЕТЕКТОР-ПЛАСТМАССОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯТОР С

ТЕРМООХЛАЖДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ................................................... 224

70


Рахманов С. Дж., Хидиров И.

АМПЛИТУДА ТЕПЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ АТОМОВ В

СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМ КАРБОНИТРИДЕ ТИТАНА TiCxNy................................. 225

71


Хамраев Ш.И., Оспанбеков Е.А., Сұлтанова Қ., Есіркепов Ә.Ш. *

СФЕРАЛЫҚ ҮЛГІЛЕРДЕГІ ЖАНУ ҮДЕРІСІНІҢ КИНЕТИКАСЫН

КОМПЬЮТЕРЛІК ТӘЖІРИБЕЛЕР АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ............................... 226

72


Сапарходжаев П.И., Ақышева Қ.Д.

ФИЗИКА САБАҒЫНДА ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ

ПАЙДАЛАНУ................................ ................................ ...................................... 230

531


73

Бекбаев С.М., Ирисбеков Н.

231

ФАКУЛЬТАТИВ САБАҚТАРДА ЯДРОЛЫҚ ТҮРЛЕНУЛЕР ..........................74

Джалилов К.А., Исабаев Н.Н., Кадирбеков А.А., Имангалиев Т.А.,Токтибаева Х.Р.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОЧВ ЗАГРЯЗНЁННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ... 233

75


Исабаев Н.Н.,Азимов А.М., Оралбай Е.Н., Есенбек Ч.Н.,

Саденова А.А..

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗА В НЕВОДЫНЫХ СРЕДАХ………….. 235

76


Исабаев Н.Н., Токтибаева Х.Р., Джалилов К.А., Имангалиев Т.А.,

Саденова А.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ. ................................ .................................................. 238

77


Сарыбаева Ә.Х., Орманова Ғ.К., Бексары Ж.

ЭКОЛОГИЯ МАТЕРИАЛДАРЫН ЗЕРДЕЛЕУ КӨМЕГІМЕН

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ................................ ....................................... 242

78


Берді Д.К., Қалиева Н.А.

ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ

ДИДАКТИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ................................ ................................ 245

79


Меңліқожаева С.Қ., Жүзбаева А.М., Садуахасова Г.С.

АЛГЕБРА КУРСЫНДАҒЫ ДӘЛЕЛДЕУГЕ БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕРДІҢ

МАҢЫЗЫ................................ ................................ ............................................ 247

80


Жабай Ж.М.

ГРАФТАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АМАЛДАРДА

ҚОЛДАНЫЛУЫ................................ ................................ ................................

249


81

Жабай Ж.М.ТРАНСПОРТТЫҚ ЖЕЛІЛЕРДЕ ТОЛЫҚ ЖӘНЕ МАКСИМАЛ

АҒЫНДАРДЫ ТАБУ МӘСЕЛЕСІ................................ .................................... 252

82


Назарбек Ұ.Б., Бестереков Ү., Райымбеков Е.Б., Қыдыралиева А.

ФОСФОРЛЫҚ ШЛАМ ЖӘНЕ КӨМІР ӨНДІРІСІ ҚАЛДЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ

АММОФОС САПАЛЫ КЕШЕНДІ ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШ

АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ................................ ................................

254


83

Assilova M.Ye., Zhakipbayev B.Ye.

DEVELOPMENT OF FOAM GLASS FROM THE RETURN CULLET LLP

«EURO CRYSTAL»................................................................................................ 258

84


Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Атабай Ж.К.,

Абдикерова Ж.Р.

ЭЛЕКТР БӨЛІМІНЕН ЕСЕПТЕР НӘТИЖЕЛЕРІН КОМПЬЮТЕРЛІК

ТӘЖІРИБЕ АРҚЫЛЫ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫ

ОРЫНДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ................................ ...................................... 260

85


Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Утепбай У.Ш.,

Тоқжигитова А.А.

АЙНЫМАЛЫ ТОК ТІЗБЕГІНДЕГІ КОНДЕНСАТОРДЫҢ РЕАКТИВТІ

КЕДЕРГІСІНІҢ ТОК ЖИІЛІГІНЕ ТӘУЕДІГІН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН

КОМПЬЮТЕРЛІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУДЫ

ҰЙЫМДАСТЫРУ................................ ................................ ............................... 264

86


Нурдинов Н.С

АҚУЫЗ БӨЛІП АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ..... 268

87


Жумашова Т.У

ИНФОРМАТИКА БОЙЫНША САБАҚТАН ТЫС ҚОСЫМША ОҚЫТУ

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ........................................................ 271

532


88

Сейтметова А. М., Қошқарбаева А. Н.«ГЕНЕТИКА» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР

ШЫҒАРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ................................ ............................................. 273

89


Аймаханов М.С

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАРДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ...... 277

90


Гусеинова Д., Абдулхаков Ж., Түйебаев М.

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗІ................................ ............................................ 279

91


Дайрабаев Р. А., Абишова Г.У.

ТҮРКІСТАН ӨҢІРІНДЕГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ

ЖОЛДАРЫ................................ ................................ ................................................... 283

92


Орманова Ұ.Қ., ИсаеваД.А.

UPT ҚОРЫТПАСЫНЫҢ СЕРПІНДІ ТҰРАҚТЫ

МОНОКРИСТАЛЛДАРЫН УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ РЕЗОНАНСТЫҚ

ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ................................ .......................................................... 286

93


Турмамбеков Т.А., Орманова Ұ.Қ., ИсаеваД.А., Мизамова Ғ.Б.,

Асанбек Б.К.

МЕТАЛ ҚОРЫТПАЛАРЫНДАҒЫ КРИСТАЛЛДЫ ҚҰРЫЛЫМДЫ

ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ СИПАТЫ................................ ............................................... 287

94


Азизханов Д.А., ИсаеваД.А., Асанбек Б.К., Мизамова Ғ.Б.γ-Mn

ҚОРТПАЛАРЫНДАҒЫ ДЕБАЙ – ВЕЛЛЕР ФАКТОРЛАРЫ МЕН

СЕРПІМДІЛІК ТҰРАҚТЫСЫ ................................ ........................................... 290

95


Утепов А.М., Утепбай У.Ш., Сунатуллаев А.Н., Байсейт Ш.Е.

ЗАМАНАУИ БІЛІМДЕГІ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ КЕЛІС........................................... 294

96


Слубекова Г.С., Утепов А.М., Утепбай У.Ш.,Суюндуков А.К.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАДАҒЫ БІЛІМІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚАЙСІБІР

НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ. ................................ .............................................................. 296

97


Аманкулов Е., Бектурсынов А.С., Кулжабаев Н.Б.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ………... 301

98


Иманбаева А.Б., Оралбай Ж.К.

АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА НЕЛИНЕЙНОГО

ОПЕРАТОРА СМЕШАННОГО ТИПА................................ .............................. 304

99


Туяков Е.А., Кайраткызы Б., Кошеева С.Ж.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО

РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ............................................. 307

100


Сейтханова А.Д., Сапарова А.Т., Шегебаева М.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ…………... 310

101


Тасболат С. Е., Байбеков Е.

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА СЕЛЕКЦИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ

ӘДІСТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ СИПАТЫ................................ ................................ 311

102


Турмамбеков Т.А., Мадияров Н.К., Абдраимов Р.Т., Утепбай У.Ш.,

Аташиков В.А.,«ТEPБEЛICТEP МEН ТOЛҚЫНДAP» ТAPAУЫН OҚЫТУДA

AҚПAPAТТЫҚ ТEXНOЛOГИЯЛAPДЫ ҚOЛДAНУ ӘДICТEРI...................... 314

103


Ф. Сейтханова

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫ БАРЫСЫНДА ЖҰПТЫҚ ЖӘНЕ ТОПТЫҚ

ЖҰМЫС ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ....................................... 317

104


Сариева А.М

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНФОРМАЦИИ………. 319

533


105

Жотабаева А. А.КЕЙБІР ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ МАТРИЦА КӨМЕГІМЕН

ШЕШУ................................ ................................ ................................................ 322

106


Есімқұлов С.Т., Битемиров Қ.Т., Медетов А.Ш.

324


ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ СУ ОБЪЕКТІЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ МЕН

ҚОРҒАУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР. ................................ ...........................

107

Полещук О.Х., Кулжанов Б. Е., Нуруллаев М.А.ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В КОМПЛЕКСАХ КРЕМНИЯ

И ОЛОВА................................ ................................ ............................................. 328

108

Тлебаев К.Б., Купчишин А.И.МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА, ПОЛУЧЕННОГО

ИЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ПТФЭ ПУТЕМТЕРМИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ………………….. 332

109


Амиржанов Е.А.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА

ОСНОВЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ гл.корпуса ЮКГУ ........................ 334

110


Мұқат Е. Р.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ................................ ....................................................... 336

111


Қатшақаева Ә. Ж.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА В

КОМПЛЕКТЕ С ВЭУ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ............................ 337

112


Есиркегенов Өркен

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ

ВЭС................................ ................................ ...................................................... 341

113


Калмен Н.А., Ескендиров М.З.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВЫХ

ОБЕСФТОРЕННЫХ ФОСФАТОВ................................ ..................................... 345

114


Ержан У., Ескендиров М.З.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА

УЛАВЛИВАНИЯ ТУМАНА ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ В СИНФАЗНО

ВИХРЕВОМ ТУМАНОУЛОВИТЕЛЕ ................................ ................................ 348

115


Жұмабеков Б.С.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА С ПОМОЩЬЮ

ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ УСТАНОВОК ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ................................ .................................................... 353

116


Тасбалтаева А.Б., Акилов Т.К., Серикбаева А.М., Туякбаева Ж.Е.,

Кәдірбеков Ә.Ә.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЖЫ

ПРОДУБЛЕННЫХ ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО ЩАВЕЛЯ........................... 355

ЕКІНШІ СЕКЦИЯ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР

1

Асылбекова А.А.КЕШЕГІ НОҒАЙЛЫНЫҢ ЗАМАНЫНДА БАЯНҒА ҒАШЫҚ БОЛҒАН

ҚОЗЫ КӨРПЕШ................................ ................................ ......................................... 359

2


Көшербаев С.Б.

ДӘСТҮРЛІ ӘДЕТ – ҒҰРЫП ҚҰҚЫҒЫ – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЖАҢА

ӨРКЕНИЕТТЕГІ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ................................ ...................................... 362

534


3

Utegenova AGÜNLÜK TÜRÜNÜN (JANRININ) OLUŞUM

364


TARİHİ........................................ ................................ .........................................

4


Атаханова Н.

ЖАС ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ФОЛЬКЛОР МЕН ӘДЕБИЕТТІҢ

РӨЛІ ................................ ................................ ................................................... 366

5


Аманкулов Т.О.

ҚАЗАҚСТАНДА ИСЛАМ ДІНІНІҢ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ КЕЙБІР

МӘСЕЛЕЛЕР................................ ................................ ...................................... 370

6


Купбаева Р.М., Кәрім А.Ә.

XV-XVIII ғғ. ҚAЗAҚ ХAЛҚЫНЫҢ PУХAНИ МӘДEНИEТІНДEГІ ҚAPA

ӨЛEҢНІҢ ТAҒЫЛЫМДЫҚ МӘНІ ................................ ................................... 372

7


Абдурахманов Н. А. Кожабеков Е. Б.

КЕНЕСАРЫ ХАННЫҢ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ӨНЕРІ ТУРАЛЫ КЕЙБІР

МӘСЕЛЕЛЕР ................................ ................................ .................................... 375

8


Ахметов Д.М. Шекербек М.Е.

«МӘҢГІЛІК ЕЛ-ҚАЗАҚСТАН» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ТАРИХИ

НЕГІЗДЕРІ ................................ ................................ ........................................ 377

9


Қаратышқанова Қ.Р., Атымтаева Н.С.,

МАУЕРАННАХР МЕН ХОРАСАНДАҒЫ СОПЫЛЫҚТЫҢ ИСЛАМДЫҚ

ҚАЙНАРЛАРЫ ТУРАСЫНДА................................ ........................................... 380

10


Туленова Г.Д.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПРАКТИКАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯНЫҢ

КӨКЖИЕКТЕРІ................................ ................................ .................................. 383

11


Нурматов Ж.Е.

ОРЫС ОРИЕНТАЛИСТТЕРДІҢ ҚҰРАН ТАРИХЫ ТУРАЛЫ

ЗЕРТТЕУЛЕРІ ................................ ................................ ................................... 384

12


Байжұмақызы З.Б., Байзакова А.Б.

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАСТАРДЫ ЖАҢА

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ РУХЫНДА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ.... 388

13


Айдарбекова Г.С., Асанкулова Т.А., Нигматуллина Ш.Ш.

ЭТНОЛОГИЯЛЫҚ ТУЫНДЫЛАРДЫҢ ТАРИХИ-ФОЛЬКЛОРЛЫҚ

ДЕРЕК РЕТІНДЕ МАҢЫЗЫ ................................ .................................................... 392

14


Байтемирова А.К.

ЯСАУИ ТАРИХАТЫНЫҢ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНА ТИГІЗГЕН ЫҚПАЛЫ МЕН

ТАРАЛУЫ ЖӨНІНДЕГІ ТАРИХИ МӘСЕЛЕЛЕР .................................................................. 394

15


Utemissova E.K., Duskalieva A.A.

OPPORTUNITIES OF ACADEMIC MOBILITY FOR STUDENTS OF HIGH

TECHNICAL SCHOOLS AS A KEY FEATURE FOR EUROPEAN

EDUCATION ................................ ................................ ..................................... 397

16


Eftal BATMAZ., Murat ABUTALİPOV

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ KAZAKİSTAN-TÜRKİYE DIŞ TİCARET

ÜZERİNE ETKİSİ ................................ ................................ ..............................

399


17

Садырқұлов Р.Н.

ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ БАСҚАРУДАҒЫ ҮКІМЕТТІҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ......... 403

18


Есиркепова М.М., Азимов А.М., Ортаев А.Е.

АВТОКӨЛІК ПОКРЫШКАЛАРЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ТАЛДАУ ................................ ..................................... 406

19


Қ.Ж. Қаныбекова

ОРТАЛЫҚ

АЗИЯ

РЕСПУБЛИКАЛАРЫНДАҒЫ

ЭКСТРЕМИСТІК

ПИҒЫЛДАҒЫ ДІНИ ҰЙЫМДАРДЫҢ БЕЙБІТ ӨМІРГЕ ҚАТЕРІ ................ 410

535


20

Өтегенов Б.Д., Еркінбекова А.С., Махатова Л.Т.ҚОЛА ДӘУІРІНДЕГІ ТАЙПАЛАРДЫҢ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІ

ТУРАЛЫ ТАРИХИ ТАЛДАУ................................ ............................................... 414

21


Баймуханова А.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН ................................ ................................ ...................................... 417

22


Садуов Н.Т., Усипбаев У.А., Ажибеков К.Ж., Карабаев Н.А,

Тезекбаева Н.Р.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ

419


ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ................................ ..........................

23

Әбсаттар С.Т.«ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН МЕН

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІ ................................................ 423

24


Тәжібаев Р.И.

ҚАЙТА ОҢАЛУҒА БЕТ АЛҒАН ТҮРІК-РЕСЕЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ......... 426

25


Жуманов Т.А.

К ОБЩЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГРАЖДАН: ПОЛИТИКО-

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ

НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ............................. 432

26


Тасқамбаева С.М., Қаратаева Ф.М.

ХІХ ҒАСЫРДА ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕР ЖӘНЕ ҚОНЫС

АУДАРУ МӘСЕЛЕСІ ................................ ......................................................... 435

27


Кулбосын Д., Агаев С., Абдижаппарова Б.Т., Ханжаров Н.С.

НАПИТКИ ИЗ ПАХТЫ И СЫВОРОТКИ .......................................................... 437

28


Нуркулова Б.О., Абдраманова Ш.Р., Темірбекова А.К.

ҰЛТТЫҚ-ШЕКЕРАЛЫҚ МЕЖЕЛЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҰЛТ

ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР.................. 441

ҮШІНШІ СЕКЦИЯ

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ

1

Бидайбеков Е.Ы., Камалова Г.Б.ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ БІЛІМДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫ

БОЙЫНША ПЕДАГОГТАР ДАЙЫНДАУДЫ ІРГЕЛЕНДІРУ ХАҚЫНДА. ... 445

2


Камалова Г.Б., Ревшенова М.И.

К ВОПРОСУ О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКЕ В СИСТЕМЕ

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ ................................ ............. 448

3


Асанов Н., Сыдыкбекова М.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

УЧАЩИХСЯ................................ ................................ ....................................... 451

4

Beisembayeva А. D.TEACHING FOR ESSAY WRITING IN A FOREIGN LANGUAGE THROUGH

MULTIMEDIA PROGRAM THE BRAIN................................ .............................. 454

5

Жолдасбекова С.А., Нуржанбаева Ж.О., Мамедов Р.А., Каратаев Г.С.ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ В ВУЗЕ К ДУАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ............................................ 457

6


Kulzhanov B. E.

HOW TO TEACH PHYSICS IN ENGLISH ? ................................ ....................... 461

7


Мұханбетжанова Ә.М., Мұханбетжанова А.Ө., Ержанова А.Ш.

463


ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ...........................

536

8


Беркімбаев К.М., Мутанова Д.Ю., Есенқұлова А.О., Қуандық О.

ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС, КОММУНИКАЦИЯ, КОММУНИКАТИВТІК

МӘДЕНИЕТ ҰҒЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ ҮШІН

МАҢЫЗЫ ................................ ................................ ........................................... 466

9


Маханбет Е.Т.

БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

МӘСЕЛЕЛЕРІ................................ ...................................................................... 468

10


Абдрахманова Х.К., Қолмықпаев Б.К., Жанибек Ф.Е.,

Исламқұлов Қ.М. ................................ ................................ ............................. 472

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ

МЕТАТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ……………..

11

Маслова Ю.В., Коханенко А.П.МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ В

УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ…………………. 474

12


Сәлғожа И.Т.

ИНФОРМАТИКАДАН ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МҰРАСЫ

БОЙЫНША ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР

ЖАЙЛЫ................................ ................................ ............................................... 477

13


Жантас А.Д., Нұрашев Х.Е., Саидахметов П.А., Баубекова Г.М.

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӘМБЕБАП

ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ............................... 480

14


Сопбеков С. О.

ТӘРБИЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖІКТЕУ.... 482

15


Емкулова З.А., Ормаханова Г.С., Турсынова Г.И., Калибекова Л.А.

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ……………. 486

16


Ешмуратова А.Т., Байқадамова С.И., Шинтаева Б.С.

THE ROLE OF THE BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE .............. 489

17


Сарыбаева Ә.Х., Орманова Ғ.К., Байдүйсенова А.

ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ............ 493

18


Алимбекова Г.Б., Қамзабекова Ш.Б.

БIЛIМДI БAҒAЛAУДЫҢ CИНЕPГЕТИКAЛЫҚ НЕГIЗДЕPI ......................... 495

19


Керимбаева Б.Т, Серікбаева Н.М.

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДАҒЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ

НЕГІЗІНДЕ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН

ҚАЛЫПТАСТЫРУ................................ ................................ .............................. 500

20


Иманова Д.Н. Тасенова П.Б.

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ-САПАЛЫ

502


МАМАН.................................................

21


Искакова П.К., Абилфатаева А.И.

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІ ТУРАЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР................................ .............................. 503

22


Акжигитов Б.А., Ешенғазинов Б.Р.

ПЕДАГОГ МАМАН ДАЯРЛАУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ........... 506

23


Сағымбаева А.Е., Жақсылықов Ә.Е.

БІЛІМДІ БАҚЫЛАУДЫҢ КӨП ДЕҢГЕЙЛІ АҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛІН

КОМПЬЮТЕРДЕ ІСКЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕСІ ................................ ................. 510

24


Конева С.Н., Байдрахманова Г.А.

К ВОПРОСУ ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ................................ ........................................ 513

25


Айжарыққызы Н.., Кахраман А., Саидахметов П.А., Омашева Г

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК

МӘДЕНИЕТІ МЕН ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ ................................ ................... 516

537


26

Винтайкин И.Б., Винтайкин Б.Е., Тұрмамбеков Т.А.,Саидахметов К.М., Атабай Ж.Қ.

ФИЗИКАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТА КОМПЬЮТЕРЛІК

БАҒДАРЛАМАНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ

ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. ............................

520


27

Турмамбеков Т.А., Досқанова А.Е., Байзак У.А., Уалиханова Б.C.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОФИЗИКЕ. 522

«ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН

ИННОВАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік

конференцияның

МАТЕРИАЛДАРЫ

26-27 қаңтар 2017 жыл

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно – практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕЦИИ ИНОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

26 – 27 января 2017 года

MATERIALS

International scientific-practical conference

"CURRENT ISSUES OF INNOVATIONS AND TRENDS IN CONTEMPORARY

SCIENCE AND EDUCATION."

January 26-27, 2017

I ТОМ

Басуға 23.01.2017 жылы қол қойылды. Қаріп түрі «Times New Roman»

Көлемі 33,7 шартты баспа табақ. Таралымы 150 дана. Түркістан. Қожа Ахмет Ясауи

атындағы ХҚТУ баспаханасы, 2017ж.
Каталог: www files2017
www files2017 -> Процестер
www files2017 -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
www files2017 -> Валеология академиясының академигі, м.ғ. д., профессор Л. З. Тель
www files2017 -> Әдістемелік конференция материалдары түркістан, 20 ақпан 2017
www files2017 -> Педагогика тарихы
www files2017 -> Шымкент медицина институты
www files2017 -> Валеология академиясының академигі, м.ғ. д., профессор Л. З. Тель
www files2017 -> Конференцияның материалдары
www files2017 -> ббк 63 Д87 редакциялық алқА


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет