Анықтамалық АҚпараттық секторы жаңа түскен басылымдар ағымдағы библиографиялық тізімбет3/3
Дата31.01.2018
өлшемі4,09 Mb.
түріАнықтамалық
1   2   3

Уважаемый читатель!Библиотечно - информационный центр предлагает Вашему вниманию "Бюллетень новых поступлений ", где представлены издания, поступившие в фонд библиотеки за I-квартал 2016 года: /научная, учебная, учебно-методическая, электронные ресурсы (CD-ROM).

«Бюллетень...» издается для профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ЮКГФА с целью ознакомления и использования в научной, учебной деятельности.Материал расположен в систематическом порядке, по отраслям знаний, внутри содержания в алфавитном порядке. Записи включают полное библиографическое описание издания, имеют шифр, экземплярность и место хранения.МАЗМҰНЫ

Бюллетень қазақ тілінде .........................................................5-22.
Бюллетень орыс тілінде.............................................................23-35.
Электрондық қорлардың бюллетені................................................36-40.

КІТАПХАНАЛЫҚ- АҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҚ
АНЫҚТАМАЛЫҚ – АҚПАРАТТЫҚ СЕКТОРЫ

ЖАҢА ТҮСКЕН БАСЫЛЫМДАР

(әдебиеттер қазақ тілінде)

(2016 ж- I – тоқсан.)
МАЗМҰНЫ5

Жаратылыстану ғылымдары

61

Медицина

612

Физиология

613

Гигиена. Жеке бас гигиенасы

614

Қоғамдық денсаулық сақтау

615

Дәрітану. Фармакология.Токсикология. Жалпы терапия

616

Патология. Клиниқалық медицина

616.1

Жүрек-тамыр жүйесінің аурулары

616.2

Тыныс алу жұйесінің аурулары

616.3

Ас қорыту жүйесінің аурулары

616.7

Остеология. Сүйек және буын аурулары

616.8

Неврология. Жүйке аурулар патологиясы

616.9

Жұқпалы аурулар

617

Хирургия. Ортопедия. Көз ауруы

618

Гинекология. Әйелдер аурулары

6/8

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар


5 Жаратылыстану ғылымдары


54

А44


Алиханова Х. Б.

Дәрігерлік емдеу ісі мамандығы студенттеріне химия пәнінен оқулық : оқулық / Х. Б. Алиханова. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 196 бет

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-1(4), ЧЗ-3(1)


546

Б38


Бейорганикалық химия практикумы : оқу-әдістемелік құрал = Практикум по неорганической химии : учебно методическое пособие / А. А. Алмабекова [ж.б.]. - М. : "Литтерра", 2016. - 560 бет с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
547

М39


Медициналық колледж оқушыларына "органикалық химия" пәнінен зертханалық - тәжірибелік сабақтарына арналған практикумы : оқу-әдістемелік құрал / Ә. Қ. Патсаев [ж/б.]. - Алматы : Эверо, 2015. - 152 бет. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)


543

П18


Патсаев Ә. К.

Аналитикалық химия пәнінің лабораториялық сабақтарына арналған оқу - әдістемелік құралы : оқу-әдістемелік құрал / Ә. К. Патсаев, Ш. С. Шыназбекова, А. Е. Бухарбаева. - Алматы : Эверо, 2015. - 212 бет

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)


547

П18


Патсаев Ә. Қ.

Органикалық химия : оқулық / Ә. Қ. Патсаев, Х. Б. Алиханова, А. Е. Бухарбаева. - Алматы : Эверо, 2015. - 616 бет

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)


542

Х 465


Химиялық қауіптер мен уыттылықтар. Химиялық зертханадағы қауіпсіздік ұстанымдары : оқу құралы = Химические опасности и токсиканты. ринципы безопасности в химической лаборатории : учебное пособие / У. М. Датхаев [ж/б.]. - М. : "Литтерра", 2016. - 480 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


547

Э90


Этинилциклогексан қатарындағы фосфорорганикалық туындылар химиясы : монография / Б. Ж. Джиембаев [ж/б.] ; ҚР Білім және ғылым мин. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 257 бет

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ-1(2)

61 Медицина


61

А 23


Ағылшынша - қазақша медициналық сөздік. 60000-дай термин = English-kasakh medical dictionary : словарь / Т. Момынов [ж/б] ; ҚР ұлттық ғылым акад. Қазақтың С. Ж. Аспандияров атындағы ұлттық мед. ун-ті . - 2-бас. - Алматы, 2014. - 552 бет

Экземпляры: всего:40 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(37)
61

М 39


Медициналық сөздік (орысша-қазақша) = Медицинский словарь (русско-казахский) : сөздік / Т. А. Момынов [ж/б] ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі. С. Ж. Асфендияров атындағы ҚҰМУ . - 3-бас., толықт. өңд. . - Алматы : Атамұра, 2014. - 536 бет

Экземпляры: всего:40 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(37)

612 Физиология


612.6.05

А36


Акуленко Л. В.

Биология медициналық генетика негіздерімен : мед. училищелер мен колледждерге арналған оқулық / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; қазақ тіліне ауд. Қ. А. Естемесова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 416 бет. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
611

И86


Искиндирова А. М.

Остеология : оқу құралы = Остеология : учеб. пособие / А. М. Искиндирова, Л. А. Искакова, А. А. Жолдыбаева. - М. : "Литтерра", 2015. - 368 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
612.017

И 537


Иммунология. Практикум : оқу құралы = Иммунология. Практикум : учебное пособие / қазақ тіл. ауд. М. А. Ғазалиева ; ред. Л. В. Ковальчук. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 384 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
612.6.05

М 422


Медициналық генетика : Мед. училищелер мен колледждерге арналған оқулық = Медицинская генетика : учебник для мед. училищ и колледжей / ред. Н. П. Бочков; қазақ тіліне ауд. Б. Н. Дюсенбекова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 256 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)

613 Гигиена. Жеке бас гигиенасы


613.2

А44


Алиментарлық- тәуелді аурулардың алдын алу пәні бойынша дәрістер кешені : дәріс кешені = Лекционный комплекс по дисциплине профилактика алиментарно- зависимых заболеваний : курс лекций. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 54 бет

Экземпляры: всего:58 - ЧЗ-2(3), АУЛ(55)
613.98

Г35

Геронтология және гериатрия : оқу құралы / Э. Қ. Бекмурзаева [ж.б.]. - Шымкент : ОҚМФА, 2012. - 120 бет

613.6

Е 58


Еңбек гигиенасы : оқулық / Ред. Н. Ф. Измеров., Қаз. тіліне ауд. Г. Қ. Амантаева. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 480 бет . : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
613

Ж 23


Жалпы гигиена бойынша тапсырмалар жинағы : оқу-әдістемелік құрал. - М. : "Литтерра", 2016. - 208 бет . : ил.

Экземпляры: всего:161 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(158)
613.62

Ж81


Жұмабаева А. Н.

Химия-фармацевтика өндірісі жұмысшылары жоғарғы тыныс жүйесі ауруларының профилактикасы : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. Н. Жұмабаева. - Шымкент, 2010. - 94 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)614 Қоғамдық денсаулық сақтау


614.2

А 14


Абдрахманова З. Б.

Қалалық емхана жағдайында 60-тан асқандарға медициналық - әлеуметтік көмектің ғылыми дәлелдемесі : дис. .. магистр акад. дәрежесін алу / З. Б. Абдрахманова ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 57 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.24-002.2

А14


Абдукаримова Ж. М.

Оңтүстік аймақтың ірі өндірістік орталығындағы өкпенің созылмалы обструктивтік ауруының клиникалық-иммунологиялық ерекшеліктері, қауіп себептері және даму барысын болжамдау : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ж. М. Абдукаримова. - Шымкент, 2015. - 74 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.253.5

А 25


Адилова Л. М.

Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері : оқу құралы = Алгоритмы сестринских манипуляций : учебное пособие / Л. М. Адилова. - М. : "Литтерра", 2016. - 248 бет с

Экземпляры: всего:101 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(98)


614.2

Б39


Бекжанова Н. А.

ОҚО-ның ауыл тұрғындарын диспансеризациялаудың медициналық әлеуметтік және экономикалық аспектілері : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Н. А. Бекжанова. - Шымкент, 2015. - 55 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.253.3

Д64


Досжанова С. М.

Өндіріс мекемелеріндегі жұмысшылар арасында артериалды гипертонияның алдын алу тиімділігін әлеуметтік-медициналық тұрғыдан бағалау : мед. ғыл. магистр дис. ... / С. М. Досжанова. - Шымкент, 2010. - 87 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

Д87


Дүйсенбаева Ш. А.

Репродуктивті денсаулықты қорғау бойынша медициналық көмекті ұйымдастыруды жетілдіру : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ш. А. Дүйсенбаева. - Шымкент, 2015. - 58 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.253.52-057.875

Д79


Дуйсенова А. М.

Мейірбике ісі мамандығында оқитын студенттердің медициналық- әлеуметтік сипаттамасы : магистрдің акад. дәрежесіне іздену дис. ... / А. М. Дуйсенова. - Шымкент, 2015. - 75 бет

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.78

Ж21


Жақсыбаева Ж. Б.

Ауа гигиенасы : оқу құралы / Ж. Б. Жақсыбаева. - Шымкент : ОҚМФА, 2014. - 55 с Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-2(3), АУЛ(7)
614

Ж78


Жумадилова А. Р.

Жасөспірім әйелдердің репродуктивтік денсаулығының әлеуметтік-гигиеналық мәселелері : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. Р. Жумадилова. - Шымкент, 2015. - 67 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

К 132


Кадирбеков Н. А.

"Оңтүстік Қазақстан облысында ересектердің асқазан - ішек трактісі ауруларының медико - әлеуметтік аспектілері" : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / Н. А. Кадирбеков ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 55 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

К 132


Кадирбеков Н. А.

"Оңтүстік Қазақстан облысында ересектердің асқазан - ішек трактісі ауруларының медико - әлеуметтік аспектілері" [Электронный ресурс] : дис. ... / Н. А. Кадирбеков. - Электрон. текстовые дан.(251КБ). - Шымкент : Б. ж., 2015 +эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)


614.254.3

Қ 41


Қаржаубаева М . Б.

Учаскелік дәрігерлер денсаулығын әлеуметтік тұрғыдан бағалау : мед. ғыл. магистр дис. ... / М . Б. Қаржаубаева. - Шымкент, 2010. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

Қ56


Қожанова А. Р.

ОҚО тұрғындарының психикалық денсаулығын сақтаудағы медициналық әлеуметтік приоритеттері : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. Р. Қожанова. - Шымкент, 2015. - 72 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614

М12


Маженова Ж. А.

Нерестелер өлімінің медициналық-әлеуметтік мәселелері, оны төмендету және алдын-алу шаралары : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ж. А. Маженова. - Шымкент, 2015. - 66 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

Н83


Нурбекова А. Р.

Ерте және мектепке дейінгі жастағы балалардың дезадаптациясының медициналық-әлеуметтік және кәсіби факторлары : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. Р. Нурбекова. - Шымкент, 2015. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

О 57


Омарова А. М.

Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл тұрғындары денсаулығының медициналық-ұйымдастырушылық мәселелері : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. М. Омарова. - Шымкент, 2011. - 84 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614

О-58


Омарова Б. Ә.

Балалар мен жасөспірімдер өлімінің әлеуметтік гигиеналық мәселеллері және қалалық деңгейдегі олардың шешімдері : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Б. Ә. Омарова. - Шымкент, 2015. - 56 б. с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

П24


Пернебеков М. Е.

Тұрмыстық жарақаттың медициналық-әлеуметтік қырлары : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / М. Е. Пернебеков. - Шымкент, 2015. - 63 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

Р 94


Рыскелдиев Д. Қ.

Шымкент қаласындағы тұрғындарының өмір салтының медициналық - әлеуметтік аспектілері : дис. .. магистр акад. дәрежесін алу / Д. Қ. Рыскелдиев ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 76 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.253.52

С16


Сакиева Ш. С.

Шымкент қаласындағы мейірбикелердің медико-әлеуметтік зерттеуіне сәйкес, әлеуметтік портретін қалыптастыру : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ш. С. Сакиева. - Шымкент, 2015. - 80 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

Т 77


Тукеева А. А.

Вич- инфекцияның әлеуметтік-медициналық қырлары (Қазығұрт ауданы мысалында) : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. А. Тукеева. - Шымкент, 2015. - 47 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

У82


Утепов Д. П.

Алғашқы медициналық-санитарлық көмекті басқаруды іске асыру : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Д. П. Утепов. - Шымкент, 2015. - 64 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

615 Дәрітану. Фармакология.Токсикология. Жалпы терапия


615.825

Б39


Бекназарова Ж. Б.

Инсульттан кейінгі ерте реабилитация : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ж. Б. Бекназарова. - Шымкент, 2015. - 71 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.2

Д 460


Дилданов М. К.

Ұлтабар және асқазан ойық жарасы ауруына қарсы қолданылатын дәрілерді фармакоэкономикалық зерттеу : мед. ғыл. магистр дис. ... / М. К. Дилданов. - Шымкент, 2015. - 105 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.47

Ж28


Жаңбырбаева А. Д.

Фармацевтикалық тауарларды тұтыну тәртібін зерттеудің әдістемелік негіздері : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / А. Д. Жаңбырбаева. - Шымкент, 2012. - 88 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.322

И48


Иманалиева М. И.

Astragalys amygdalinus bunge өсімдігін фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеу : мед. ғыл. магистр дис. ... / М. И. Иманалиева. - Шымкент, 2015. - 65 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.45

И83


Исаков А. К.

Амброксол және кетопрофен оригинальды және дженерикті таблеткаларының биоэквиваленттілігін "in vitro" тәжірибелерінде зерттеу : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналғн дис. ... / А. К. Исаков. - Шымкент, 2015. - 81 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.014

К78


Краснов Е. А.

Фармацевтикалық химия сұрақтар мен жауаптар түрінде : оқу құралы = Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : учебное пособие / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева ; қазақ тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 704 бет

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


615.015

К83


Кулбаева Л. А.

Жүректің созылмалы жетіспеушілігінің артериалды гипертониямен жұптасқан науқастардың емін оңтайландырудағы бисопролол және периндоприлді фармако-экономикалық тұрғыдан негіздеу жолы : мед. ғыл. магстрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Л. А. Кулбаева. - Шымкент, 2015. - 136 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.322

М12


Мадалиқызы А.

Мыңжапырақты түймешетен өсімдігін фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеу : мед. ғыл. магистр дис. ... / А. Мадалиқызы. - Шымкент, 2015. - 104 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.32

О-65


Оразбеков Е. Қ.

Күрең маклюра өсімдігін фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеу [Электронный ресурс] : дис. ... Фармацевтикалық ғыл. магистрі / Е. Қ. Оразбеков. - Электрон. текстовые дан. (5.06МБ). - Шымкент : Б. ж., 2012 +эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)


615.851

П84


Психотерапия пәні бойынша дәріс кешені : дәріс кешені. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 48 бет

Экземпляры: всего:291 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(288)
615.322

С 182


Санжарова Д. К.

Фитохимическое и фармакогностическое исследование Astragalus globiceps Bunge : дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Д. К. Санжарова. - Шымкент, 2015. - 114 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.8

С 31


Сейтова Ж. Д.

Фильтр - пакеттердегі фито - шайлардың биоэквиваленттігін "in vitro" тәжірибелерінде бағалау : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ж. Д. Сейтова ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 88 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.322

С95


Сырманова Н. Р.

Таспа туысы өсідіктерінен бөлініп алынған экстракттардың спеификалық белсенділіктерін зерттеу : мед. ғыл. магистр дис. ... / Н. Р. Сырманова. - Шымкент, 2015. - 86 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.32

Т53


Тоқсанбаева Ж. С.

Дәрілік ресурстану : оқу құралы / Ж. С. Тоқсанбаева, Ә. Қ. Патсаев, Т. С. Серікбаева. - Алматы : Эверо, 2015. - 112 бет

Экземпляры: всего:90 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(87)


615.214.32

Ү87


Үсіпбаева Ә. Н.

Аймақтық антидепрессанттар нарығын зерттеудің ғылыми- әдістемелік аспектілері : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ә. Н. Үсіпбаева. - Шымкент, 2015. - 69 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.32

Ш76


Шойнбаева Г. Б.

Nepeta parviflora, Achillea asiatica және Centaurea iberica өсімдіктерінен бөлініп алынған экстракттардың спецификалық белсенділіктерін зерттеу : мед. ғыл. магистр. дис. ... / Г. Б. Шойнбаева. - Шымкент, 2015. - 107 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616 Патология. Клиниқалық медицина


616-053.2

А50


Алимова Т. Ә.

Ірі өндірістік қаланың балаларына емдеу-профилактикалық көмекті ұйымдастыру жұмыстарын жетілдірудің ғылыми негіздері : мед. ғыл. магистр дис. ... / Т. Ә. Алимова. - Шымкент, 2011. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616

А94


Ахмед Ж.

Қояншық ауруын оңтайлы емдеуәін фармако-экономикалық тұрғыдан негіздеу : мед. ғыл. магистр дис. ... / Ж. Ахмед. - Шымкент, 2015. - 88 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616-091

А94


Ахметов Ж. Б.

Патологиялық анатомия : оқулық / Ж. Б. Ахметов . - 4-ші бас., өңделген және толықтырылған. - М. : "Литтерра", 2016. - 792 бет

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616

В19


Василенко В. Х.

Ішкі аурулар пропедевтикасы. Т. 1. : оқулық / В. Х. Василенко, В. В. Василенко ; мем. тілге ауд. К. Асқамбай. - Алматы : Эверо, 2015. - 336 б. Экземпляры: всего:170 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(167)
616

В19


Василенко В. Х.

Ішкі аурулар пропедевтикасы. Т. 2 : оқулық / В. Х. Василенко, В. В. Василенко ; мем. тілге ауд. К. Асқамбай. - Алматы : Эверо, 2015. - 176 б. Экземпляры: всего:170 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(167)
616

В19


Василенко В. Х.

Ішкі аурулар пропедевтикасы. Т. 3 : оқулық / В. Х. Василенко, В. В. Василенко ; мем. тілге ауд. К. Асқамбай. - Алматы : Эверо, 2015. - 192 б. Экземпляры: всего:170 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(167)
616-084

Ә53


Әлеуметтік мәнді аурулардың терапиясы және алдын алуы пәні бойынша дәріс кешені : дәріс кешені = Лекционный комплекс по дисциплине профилактика и терапия социально- значимых заболеваний : курс лекций. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 92 бет Экземпляры: всего:87 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(84)


616-085

Қ 41


Қарқынды емдеу бөлімшесінің мейіргері : Практикалық нұсқаулық / Ред. В. Л. Кассиль., қаз. тіліне ауд. У. Е. Ибраев. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 312 бет ил.

Экземпляры: всего:166 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(163)
616-002.5

К 760


Кошечкин В. А.

Фтизиатрия : учебник / В. А. Кошечкин. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 304 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616-073.75

Л 590


Линденбратен Л. Д.

Медициналық рентгенология. 1 т. : оқулық / Л. Д. Линденбратен, Л. Б. Наумов. - Алматы : Эверо, 2015. - 248 бет

Экземпляры: всего:110 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(107)


616-073.75

Л 590


Линденбратен Л. Д.

Медициналық рентгенология. 2 т. : оқулық / Л. Д. Линденбратен, Л. Б. Наумов. - Алматы : Эверо, 2015. - 286 б.

Экземпляры: всего:110 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(107)


616-093/.-098

М 422


Медициналық микробиология, вирусология және иммунология. 2 т. 1 т. : оқулық / қазақ тіліне ауд. Қ. Құдайбергенұлы ; ред. В. В. Зверев. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 416бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616-085

С 30


Сединкина Р. Г.

Терапиядағы мейіргер ісі "Кардиология" бөлімі : мед. училищелері мен колледждеріне арналған оқулық / Қаз. тіліне ауд. Қ. Қ. Тұрлыбеков. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 256 бет +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616-07

С41


Синдромдық диагностика негіздерімен науқасты тексеру : оқу құралы / Э. Қ. Бекмурзаева [ж.б.]. - Шымкент : ОҚМФА, 2014. - 200 бет Экземпляры: всего:75 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(72)


616-08-039.75

Т 180


Танашева А. С.

Қазақстан Республикасындағы паллиативті көмектің дамуы : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / А. С. Танашева ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 61 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616-002.5

Т79


Туманбаева А. М.

Білім беру мекемелерінде балаларда туберкулезді анықтау мен профилактикасын жетілдіру шаралары : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / А. М. Туманбаева. - Шымкент, 2015. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.1 Жүрек-тамыр жүйесінің аурулары


616.132.2-002

А 302


Адилбеков Е. Б.

Жіті коронарлы синдром кезінде сол тәж артериясының сабауын стенттеу қолқа тәждік шунттеуге баламалы таңдау ретінде ургентті жағдайларда : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Е. Б. Адилбеков. - Шымкент, 2015. - 74 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.127-002

Б20


Баймуханбетова Э. З.

Амбулаториялық -емханалық жағдайда миокардтың хирургиялық реваскуляризациясынан кейін жүректің ишемиялық аурумен ауыратын науқастардағы медициналық реабилитация : мед. ғыл. магистр дис. ... / Э. З. Баймуханбетова. - Шымкент, 2013. - 72 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.12-005.4

Б 21


Бакиров Р. Б.

Қазіргі таңдағы ишемиялық инсульттің қауіп факторлары : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / Р. Б. Бакиров ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 98 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616.15

І98


Ішкі аурулар: Гематология модулі : оқулық = Внутренние болезни: модуль гематология : учебник / Л. Г. Тургунова. - М. : "Литтерра", 2016. - 240 б. Экземпляры: всего:71 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(68)


616.13.002.2

К22


Катбаев Н. К.

Аяқ артерияларының тығындалушы атеросклерозы бар науқастарға жасалған тері арқылы араласулардың нәтижелері : мед. ғыл. магистр дис. ... / Н. К. Катбаев. - Шымкент, 2015. - 89 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)616.2 Тыныс алу жұйесінің аурулары


616.24

І98


Ішкі аурулар: пульмонология модулі : оқулық = Внутренние болезни: модуль пульмонология : учебник / А. М. Жусупова. - М. : "Литтерра", 2016. - 264 б.

Экземпляры: всего:51 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(48)
616.24

М 78


Муминов Т. А.

Пульмонология бойынша дәрістер : оқулық / Т. А. Муминов, М. Е. Кулманов, Р. И. Семенова ; ҚР Денсаулық сақтау министрлігі. С. Д. Асфендияров атындағы ҚҰМУ. ҚР клиникалық және фундаменталды медицина ғылым академиясы. - Алматы : Литерпринт, 2015. - 392 бет

Экземпляры: всего:35 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(32)


616.24-002.2

С31


Сейдалиева Ф. М.

Әйелдердің жүрек ишемиялық ауруымен қатарласа келген өкпенің созылмалы обструктивті ауруының клиникалық-қызметтік сипаттамасы : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ф. М. Сейдалиева. - Шымкент, 2015. - 75 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.24-002

Т 77


Туктибаева С. А.

5 -жасқа дейінгі балалардағы пневмонияның дамуын болжау және саралап жүргізу : магистрдің акад. дәрежесіне іздену дис. ... / С. А. Туктибаева. - Шымкент, 2015. - 67 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.3 Ас қорыту жүйесінің аурулары


616.3

І 98

Ішкі аурулар. Гастроэнтерология модулі : оқулық = Внутренние болезни. Модуль гастроэнтерология : учебник / Е. М. Ларюшина. - М. : "Литтерра", 2016. - 384 б.

Экземпляры: всего:71 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(68)


616.31-089

З-48


Зеленский В. А.

Балалар хирургиялық стоматологиясы және жақ- бет хирургиясы : оқулық = Детская хирургическая стоматология и челюстно- лицевая хирургия : учебник / қазақ тіліне ауд. Б. С. Жаналина. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)616.36-008.5

С16


Салхожаева К. К.

Неонатальды сарғаюдың емінде фототерапия мен смекта препаратын қолданудың тиімділігі : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / К. К. Салхожаева. - Шымкент, 2015. - 64 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.7 Остеология. Сүйек және буын аурулары


616.71-002-06-Б 20


Байтұрсынов Б. Ө.

Жарақаттан кейінгі остеомиелиттің диагностикасы және емдеу іс шаралары : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / Б. Ө. Байтұрсынов ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 60 бет

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.74

И 862


Искиндирова А. М.

Артросиндесмология : оқу құралы = Артросиндесмология : учебное пособие / А. М. Искиндирова, Л. А. Искакова, А. А. Жолдыбаева. - М. : "Литтерра", 2015. - 208бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.7

М46


Мерекеева Г. А.

Тірек-қозғалыс аппараты ауруларына байланысты бірінші рет мүгедектікке ұшыраудың медициналық-әлеуметтік қырлары және оның алдын алу жолдары : мед. ғыл. магистр дис. ... / Г. А. Мерекеева. - Шымкент, 2010. - 74 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.8 Неврология. Жүйке аурулар патологиясы


616.831-005.4(574.5)


Алимбеков Е. К.

Инсультпен ауырған науқастардың қимыл қозғалысын оңалту : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / Е. К. Алимбеков ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 74 бет Экземпляры: всего:1 - СИC(1)616.831-005.8

А 83


Архарбекова А. М.

Инсультпен ауырған науқастардың өмір сүру сапасы және психологиялық статусы : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / А. М. Архарбекова ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 59 бет

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.831.319-008.6

Е68


Еркебаева С. Қ.

Церебральды инсульты бар науқастарға оңалту іс- шараларын ұйымдастыруды жетілдіру жолдары : мед. ғыл. магистр дис. ... / С. Қ. Еркебаева. - Шымкент, 2010. - 79 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.853

Ж19


Жайназарова Г. К.

Мектеп жасындағы эпилепсиямен ауыратын науқастардың әлеуметтік бейімділігі : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Г. К. Жайназарова. - Шымкент, 2015. - 71 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.853

Ж79


Жусипов А. Б.

Эпилепсиямен ауыратын науқастардағы метаболикалық бұзылыстар : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / А. Б. Жусипов. - Шымкент, 2015. - 74 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.831-005.1

Н88


Нұсқабаева Г. Н.

Инсульттан кейінгі ауруханалық кезеңдегі кешенді реабилитация сауалдары : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Г. Н. Нұсқабаева. - Шымкент, 2015. - 75 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.831-005.4

С22


Сарсенбаев Н. Т.

Жүректің ишемиялық ауруының артериялық гипертензиямен жұптасқан II дәрежелі науқастардың емін оңтайландырудың фармако-экономикалық тұрғыдан нгеіздеу жолы : мед. ғыл. магистр дис. ... / Н. Т. Сарсенбаев. - Шымкент, 2013. - 82 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.853

Т78


Тулепбергенова Г. У.

Эпилепсия кезіндегі аффектілік бұзылыстар : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Г. У. Тулепбергенова. - Шымкент, 2015. - 70 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616.853

Ш19


Шакен А. Ш.

Эпилепсия терапиясындағы антиэпилептикалық дәрі-дәрмектердің тиімділігінің салыстырмалы талдауы : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесіне арналған дис. ... / А. Ш. Шакен. - Шымкент, 2015. - 63 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.9 Жұқпалы аурулар


616.98

А16


Абуова Г. Н.

Конго-Қырымдық геморрагиялық қызба (клиникасы, диагностикасы, емі, медициналық көмекті ұйымдастыру) : оқу құралы / Г. Н. Абуова, А. А. Нұрмашева. - Шымкент : ОҚММА баспаханасы, 2013. - 72 бет

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-2(3), АУЛ(7)


616.98

А16


Абуова Г. Н.

Оба : оқу құралы / Г. Н. Абуова. - Шымкент : ОҚМФА, 2014. –

44 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(7)


616.97

В 25


Венерология бойынша дәрістер : оқулық / Т. А. Муминов [ж/б] ; ҚР ДМ Қазақ тері - венерология ғылым - зерттеу ин-ты. ҚР ДМ С. Д. Асфендияров атындағы ҚҰУ. ҚР клиникалық және фундаменталдық медицина академиясы. - Алматы : Литерпринт, 2014. - 520 бет Экземпляры: всего:20 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(17)


616.99

М39


Медициналық паразитология пәні бойынша дәріс кешені : дәріс кешені = Лекционный комплекс по дисциплине медицинская паразитология : курс лекций. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. –

40 бет. Экземпляры: всего:74 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(71)
616.9

Т78


Тулемирзаева А. Д.

Ауруханаға дейінгі кезеңде аса қауіпті инфекциялармен күдікті науқастарға көмек көрсетуді оптимизациялау : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / А. Д. Тулемирзаева. - Шымкент, 2015. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

617 Хирургия. Ортопедия. Көз ауруы


617-053.2

Б22


Балалар хирургиясы : оқулық / қазақ тіліне ауд. М. С. Асқаров ; ред. Ю. Ф. Исаков. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 1048 бет

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
617-089

Т59


Топографиялық анатомия мен оперативтік хирургия. 2 т. II т. : оқулық / қазақ тіліне ауд. Қ. Қ. Қайырбекова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 568 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)618 Гинекология. Әйелдер аурулары. Акушерия


618.2

А36


Акушерия. Тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық : оқу құралы / қазақ тіліне ауд. А. Б. Түсіпқалиев ; ред. В. Е. Радзинский. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 776 бет

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
618.19

Ж78


Жумагулова А. К.

Сүт безінің қатерлі ісігі кезіндегі радикалды мастэктомиядан кейін дренажды жүйелерді қолдану : мед. ғыл. меагистр. дис. ... / А. К. Жумагулова. - Шымкент, 2015. - 60 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


618.1

К90


Кулбаева С. Н.

Онкологиялық патологиялардың негізгі қатерлі себептерін зерттеу және профилактикасын жетілдіру : мед. ғыл. магистр дис. ... / С. Н. Кулбаева. - Шымкент, 2011. - 95 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


618.177

М45


Менгилбекова Ж. Н.

Шымкент қаласындағы бедеулікпен күйзелетін әйелдерге көрсетілетін мамандандырылған көмектің клиникалық - ұйымдастыру түрлерінің сапасын арттыру жағдайларын сараптау және ғылыми түрде бағалау : мед. ғыл. магистр акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / Ж. Н. Менгилбекова. - Шымкент, 2015. - 61 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
618.19

С32


Сексенбаев Д. С.

Сүт безі қатерлі ісігін емдеудегі заманауи аспектілер мен қиындықтар : оқу-әдістемелік құрал / Д. С. Сексенбаев, Р. Т. Тажимурадов, А. К. Жумугулова. - Шымкент : ОҚМФА, 2014. - 79 бет Экземпляры: всего:35 - ЧЗ-2(3), АУЛ(32)

6/8 Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар


65.5

Е89


"Еуразиялық экономикалық одақ: интеграция және мәдениетаралық қарым-қатынас" атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференцияның еңбектер жинағы. 12 наурыз : жинақ = Сборник трудов международной научно- практической конференции на тему "Евразийский экономический союз: интеграция и межкультурное взаимодействие". 12 марта : сборник = Book of works of international scientific - practical conference on the theme"Eurasian economic union:integation and intercultural interaction" 12 march / Б. Қ. Нұрмашев ; ОҚМФА. - Шымкент : ОҚМФА, 2015. - 536 бет

Экземпляры: всего:1 – ЧЗ-1(1)
84

Ә51


Әлжігіт Т.

Азаматқа аманат : поэзия / Т. Әлжігіт. - Шымкент : "АсҚаралы" баспасы, 2015. - 136 бет Экземпляры: всего:3 - АХЛ(3)
86.3

Е50


Елімізде тыйым салынған және дәстүрлі емес діни ағымдар / ОҚ облысының ішкі саясат және дін істері басқармасының "Әлеуметтік бастамалар орталығы". - Шымкент : ТОО "Нұр - капитал", 2015. - 48 бет Экземпляры: всего:3 - ЧЗ-1(3)


86.38

И87


Ислам мәдениеті мен салт- дәстүрдің сабақтастығы / ред. Н. Тұрсынбай ; ОҚ облысы ішкі саясат және дін істері басқармасы "Әлеуметтік бастамалар орталығы". - Шымкент : ТОО "Нұр - капитал", 2015. - 111бет Экземпляры: всего:2 - ЧЗ-1(2)


66.0

К 715


Косов Г. В.

Саясаттану және әлеуметтану негіздері : медицина училищелері мен колледждеріне арналған оқулық / қазақ тіліне ауд. А. Н. Далибаева. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 208 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


74

Қ18


ҚР ЖОО-лардың тәуелсіз рейтингі - 2015 : анықтама = Независимый рейтинг вузов РК - 2015 : спр. / құраст. А. Б. Жұмағұлов. - Астана, 2012. - 202бет

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
86.38

М45


Менің таңдауым- Ханафи Мәзһабы / ОҚ облысы ішкі саясат және дін істері басқармасы "Әлеуметтік бастамалар орталығы". - Шымкент : ТОО "Нұр - капитал", 2015. - 48 бет

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ-1(3)
67(5Каз)

О81


Отарбаева А. Б.

Құқық негіздері . Тест сұрақтарының жинағы : оқу құралы = Основы права. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / А. Б. Отарбаева, Қ. Ж. Байтекова, Г. Х. Сүлейменова. - М. : "Литтерра", 2016. - 256 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
87

Т33


Темірғалиев Қ. А.

Философия : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 240 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

(за 2016г. I-квартал, издания на русском языке)СОДЕРЖАНИЕ5

Естественные науки

611

Анатомия

614

Социальная гигиена. Организация здравоохранения

615

Фармакология. Общая терапия. Токсикология

616

Частная патология. Клиническая медицина

616. 1

Заболевания сердечно - сосудистой системы

616.3

Заболевания пищеварительной системы Болезни пищеварительного тракта

616.8

Невропатология. Неврология

616.9

Инфекционные заболевания

618

Гинекология. Женские болезни. Акушерство

6/8

Общественно-гуманитарные науки


5 Естественные науки


577.1

Z94


Zurabyan S. E.

Fundamentals of bioorganic chemistry : textbook for medical students = Основы биоорганической химии : учебник / S. E. Zurabyan. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 304 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
54

Б 126


Бабков А. В.

Химия : учебник для мед. училищ и колледжей / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. Попков. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 352 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


577.1

Б 633


Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты : учебное пособие / под ред. А. Е. Губаревой. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 528 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


57

К 592


Козлова И. И.

Биология : учебник для мед. училищ и колледжей / И. И. Козлова, И. Н. Волков, А. Г. Мустафин. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 336 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


543

П 207


Патсаев А. К.

Руководство к лабораторно- практическим занятиям по аналитической химии : учебное пособие / А. К. Патсаев, Ш. С. Шиназбекова, Л. А. Дильдабекова. - Шымкент : ЮКГФА, 2014. - 189 с Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(7)
547

Х 465


Химия фосфороорганических соединений этинилциклогексанового ряда : монография / Б. Ж. Джиембаев [ и др.]. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 257 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ-1(2)


611 Анатомия


611

Б 823


Борзяк Э. И.

Анатомия человека. Фотографический атлас. В 3 т. Т. 3. Внутренние органы нервная система : учебное пособие / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 488 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


612

Д 261


Дегтярев В. П.

Нормальная физиология : учебник / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 480 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
611

Н 573


Неттер Ф.

Атлас анатомии человека : атлас / пер. с англ Л. Л. Колесникова. - 6-е изд. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 624 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
611

С 192


Сапин М. Р.

Анатомия человека: атлас : учебное пособие для мед. училищ и колледжей / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина, С. В. Чава. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 376 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения


614.78

А 139


Абдразаков А. У.

Новые методологические подходы в организации социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне : дис. ... магистра мед. наук / А. У. Абдразаков. - Шымкент, 2015. - 81 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.88

А 139


Абдраимов Е. Б.

Научные основы совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи населению крупного промышленного города : дис. ... магистра мед. наук / Е. Б. Абдраимов. - Шымкент, 2011. - 89 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

А 139


Абдурахманов Р. М.

Социологическая оценка роли в организации реабилитации детей-инвалидов : дис. ... магистра мед. наук / Р. М. Абдурахманов. - Шымкент, 2015. - 59 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.72

А 500


Алиева Г. А.

Динамика и структура заболеваемости населения в районе дислокации нефтеперерабатывающего производства : дис. ... магистра мед. наук / Г. А. Алиева. - Шымкент, 2010. - 75 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

А 954


Ахметова Л. В.

Система мониторинга состояния здоровья детей как инструмент совершенствования поликлинической службы (на примере города Туркестан) : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук / Л. В. Ахметова. - Шымкент, 2015. - 60 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614

И 150


Ибраев Н. Н.

Социально-гигиенические аспекты болезней мочеполовой системы и медико-организационные основы медицинской помощи больным (в условиях ЮКО) : дис. ... магистра мед. наук / Н. Н. Ибраев. - Шымкент, 2015. - 66 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.23

К 580


Кожабеков Е. М.

Оценка эффективности профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья врачей-стоматологов : дис. ... магистра мед. наук / Е. М. Кожабеков. - Шымкент, 2010. - 79 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

К 58


Кожатаева А. Р.

Пути совершенствования амбулаторного медико-организационного обеспечения, направленные на снижение младенческой смертности : дис. ... магистра мед. наук / А. Р. Қожатаева. - Шымкент, 2015. - 66 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

К 620


Кольбаева Ж. Б.

Медико-организационные аспекты деятельности первичного звена системы здравоохранения в профилактике инфекции передаваемых половым путем у женщин репродуктивного возраста : дис. ... магистра мед. наук / Ж. Б. Кольбаева. - Шымкент, 2011. - 79 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

К 887


Кудабаева Ж. К.

Медико-организационные аспекты совершенствования медицинской помощи социально уязвимым группам населения : дис. ... магистра мед. наук / Ж. К. Кудабаева. - Шымкент, 2010. - 74 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

М 604


Миллер С. В.

Социально - гигиеническая оценка профессиональной деятельности врачебного персонала отдела вещественных доказательств бюро судебно - медицинской экспертизы : дис. ... магистра мед. наук / С. В. Миллер. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 60 бет

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.2

М 613


Минбатырова А. А.

"Социально - гигиенические аспекты стоматологической заболеваемости населения крупного мегаполиса (на примере ЮКО)" : дис. ... магистра мед. наук / А. А. Минбатырова ; ЮКМФА. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 66 с. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.881

М 948


Мынбаев С. И.

Научные основы совершенствования организации стационарной хирургической помощи в условиях медицинского центра : дис. ... магистра мед. наук / С. И. Мынбаев. - Шымкент, 2015. - 70 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


614.253.5

О-282


Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников : учебное пособие / под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 432 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
613.84

О-570


Омарова Д. К.

Организационно-методические подходы к профилактике табакокурения среди детей и подростков школьных учреждений г. Шымкент : дис. ... магистра мед. наук / Д. К. Омарова. - Шымкент, 2010. - 71 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
614.2

П24


Пернебеков М. Е.

Тұрмыстық жарақаттың медициналық-әлеуметтік қырлары : мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дис. ... / М. Е. Пернебеков. - Шымкент, 2015. - 63 б. Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

615 Фармакология. Общая терапия. Токсикология


615.23

А91


Асылова Н. А.

Технологические и биофармацевтические исследования по разработке бронхолитических лекарственных препаратов : дис. ... на соиск акад. степени магистра мед. наук / Н. А. Асылова. - Шымкент, 2015. - 78 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.1

Б 900


Бубешова М. С.

Методические подходы к совершенствованию информационного обеспечения безрецептурного отпуска БАДов на региональном уровне : дис. ... на соиск. акад. степени магистра / М. С. Бубешова. - Шымкент, 2015. - 104 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
615.825

Е 676


Епифанов В. А.

Лечебная физическая культура : учебное пособие / В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 568 с

Экземпляры: всего:25 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(22)


615.1

Ж 351


Жаркинбекова А. М.

Организационные и методические подходы к совершенствованию системы менеджмента качества в предприятиях фармацевтического профиля : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук. / А. М. Жаркинбекова ; ЮКГФА. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 86 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.8

О-753


Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / ред. В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 416 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
615.322

С 182


Санжарова Д. К.

Фитохимическое и фармакогностическое исследование Astragalus globiceps Bunge : дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Д. К. Санжарова. - Шымкент, 2015. - 114 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


615.32

Т51


Токсанбаева Ж. С.

Лекарственное ресурсоведение : учебное пособие / Ж. С. Токсанбаева, А. К. Патсаев, С. К. Сейдалиева. - Алматы : Эверо, 2015. - 116 с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)

616 Частная патология. Клиническая медицина


616-036.22

Г 722


Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. Л. П. Зуевой. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 416 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616-056.52

Е-82


Есенбекова Н. А.

Совершенствование организации медицинской помощи пациентам с избыточной массой тела и ожирением (на примере города Шымкент) : дис. ...на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Н. А. Есенбекова. - Шымкент, 2015. - 60 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616-092

К 305


Кафедра патологической физиологии имени В. Г. Корпачева: История и современность : монография / Е. Д. Даленов [и др.]. - Астана : АО "Медицинский университет Астана", 2015. - 107 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616-036.886

К 400


Ким О. Т.

Профилактика синдрома внезапной младенческой смерти в условиях ПМСП : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук / О. Т. Ким. - Шымкент, 2015. - 63 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616-071

К 467


Кишкун А. А.

Централизация клинических лабораторных исследований : руководство / А. А. Кишкун. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 368 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616-006

К 651


Контрерас Ф.

Как победить рак. 20 природных, духовных и медицинских способов излечения, которые могут замедлит и даже остановить развитие болезни : монография / Ф. Контрерас, Д. Кеннеди ; пер. с англ. яз. Р. Турлынова. - Астана, 2015. - 256 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616-001

К 731


Котельников Г. П.

Травматология : учебник для мед. училищ и колледжей / Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 288 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616-002.5

К 760


Кошечкин В. А.

Фтизиатрия : учебник / В. А. Кошечкин. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 304 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616-036.12

М 360


Махадилова Н. М.

Роль семьи в реабилитации детей с хронической патологией (комплексное клинико-социальное исследование по материалам города Шымкент) : дис. ... магистра мед. наук / Н. М. Махадилова. - Шымкент, 2015. - 67 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616-093/.098

М 597


Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. В. Зверева. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 360 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616-092

П 206


Патологическая физиология. Т. 2 : учебник для мед. вузов / А. Д. Адо [и др.]. - Алматы : Эверо, 2015. - 216 с

Экземпляры: всего:110 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(107)
616-073.7

Х18


Хамзабаев Ж. Х.

Диагностическая и интервенционная радиология при вазоренальной гипертензии (От простой рентгенографии до интервенционной радиологии) : монография / Ж. Х. Хамзабаев. - Алматы : Эверо, 2015. - 316 с

Экземпляры: всего:80 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(77)


616-08-039.57

Ч-932


Чуриева Я. Г.

Совершенствование организационно-функциальной структуры амбулаторно- поликлинической сети г. Шымкент : дис. ... магистра мед. наук / Я. Г. Чуриева. - Шымкент, 2010. - 80 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.1 Заболевания сердечно - сосудистой системы


616.127-005.8

А 983


Аширова Ж. Т.

Эффективность интервенционных методов лечения острого коронарного синдрома с подъемом ST : дис. ... на соиск. акад. степени магистра медицины / Ж. Т. Аширова. - Шымкент, 2015. - 60 Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616.1

Б90


Булешов Д. М.

Оценка медико-социальной эффективности модели комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у работников свинцового производства г. Шымкента : дис. ... на соиск. ученой степени канд. мед. наук / Д. М. Булешов. - Алматы, 2010. - 145 б.

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.12-008.318

Ж 699


Жиен А. К.

Оценка эффективности электрокардиостимуляции при брадиаритмиях (на примере Южно-Казахстанского областного кардиологического центра) : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук. / А. К. Жиен. - Шымкент, 2015. - 60 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616

М 925


Мухин Н. А.

Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 848 o+эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.12-005.4-089.819(574.5)

С 327


Серикбаева М. Т.

Ближайшие и отдаленные результаты реваскуляризации миокарда у больных ишемической болезнью сердца : дис. ... магистра мед. наук / М. Т. Серикбаева ; ЮКГФА. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 84 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
616.12-008.318-089.168.1(574.5)

С 502


Сметова Р. А.

Оценка качества жизни больных с синдромом слабости синусового узла после имплантации электрокардиостимулятора : дис. ... магистра мед. наук / Р. А. Сметова ; ЮКГФА. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 66 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)

616.3 Заболевания пищеварительной системы

Болезни пищеварительного тракта


616.36-002

А 500


Аликулова У. А.

Медико - экономические аспекты использование ЛС при вирусных гепатитах : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук. / У. А. Аликулова ; ЮКГФА. - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 82 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.314

Б 175


Базикян Э. А.

Эндодонтия : учебное пособие / Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова, Г. И. Лукина. - Мин. образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Мос. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 160 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.43

Д 263


Дедов И. И.

Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : "Литтерра", 2015. - 416 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616.314

К 930


Курбанов О. Р.

Ортопедическая стоматология. Несъемное зубное протезирование : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 456 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.31

О-754


Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии : учебное пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 112 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616.314

П 842


Профилактика воспалительных заболеваний пародонта : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 80 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.33-006.6


Рак желудка : монография / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - Уфа : Гилем, 2014. - 304 с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1)


616.33-006.5

С 200


Саранова М. Ю.

Особенности эндоскопии в диагностике и лечении полипов желудка : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук / М. Ю. Саранова. - Шымкент, 2015. - 78 с

Экземпляры: всего:1 - СИC(1)


616.33

С 572


Содержание гастроинтестинальных гормонов и биогенных моноаминов в слизистой оболочке желудка при полипозе : учебник / Р. Т. Тажимурадов [и др.]. - Шымкент : ЮКГФА, 2014. - 89 с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(3), АУЛ(27)


616.5

Ч-343


Чеботарёв В. В.

Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарёв, М. С. Асхаков. - Мин. образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Мос. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 680 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)
616.314

Я 657


Янушевич О. О.

Ортодонтия ситуационные задачи : учебное пособие / О. О. Янушевич, Л. С. Персин, А. Б. Слабковская. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 192 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)

616.8 Невропатология. Неврология


616.89

А 506


Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ : учебное пособие / Л. М. Барденштейн [и др.]. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 96 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


616.8

Г 962


Гусев Е. И.

Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология. : учебник / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.Скворцова. - 4-е изд. доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 640 с Экземпляры: всего:26 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(23)
616.8

Г 962


Гусев Е. И.

Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия : учебник / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 408 с

Экземпляры: всего:26 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(23)


616.8

Ф 348


Федулов А. С.

Неврология и нейрохирургия.В 2 ч. Ч.1. Пропедевтика и семиотика поражений нервной системы : учебное пособие / А. С. Федулов, Е. С. Нургужаев. - Минск : Новое знание, 2015. - 304 с

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)616.9 Инфекционные заболевания


616.9

О-627


Оптимизация инфекционного контроля и мер профилактики нозокомиальных инфекций : методические рек. / Н. Ирисимбетова [и др.] . - Алматы, 2013. - 22 с

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-2(3), АУЛ(7)
616.9

Ю 997


Ющук Н. Д.

Инфекционные болезни : учебник для мед. училищ и колледжей / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. - 5-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 512 с

Экземпляры: всего:1 – ЧЗ-2(1)618 Гинекология. Женские болезни. Акушерство


618.2

А 500


Алиева Э. Н.

Медицинские и социально-демографические аспекты материнской смертности в Южно -Казахстанской области : дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Э. Н. Алиева. - Шымкент, 2015. - 67 с Экземпляры: всего:1 - СИC(1)
618.1/.2

И 367


Изимбергенов Н. И.

Новое в учении о перитоните после операции кесарева сечения. Органосохраняющая тактика лечения : монография / Н. И. Изимбергенов, Б. Ж. Каримова. - Актобе, 2015. - 191 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-2(1)


618.19

С 289


Сексенбаев Д. С.

Современные аспекты и проблемы в лечении рака молочной железы : учебно методическое пособие / Д. С. Сексенбаев, Р. Т. Тажимурадов, Р. Р. Атабаев. - Шымкент : ОҚМФА, 2014. - 99 с

Экземпляры: всего:35 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(32)6/8 Общественно-гуманитарные науки


81.2Р

Ж 313


Жанпейс У. А.

Русский язык : учебник / У. А. Жанпейс, Н. А. Озекбаева, Р. Д. Даркембаева. - М. : "Литтерра", 2015. - 272 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)


81.2Англ

М 268


Марковина И. Ю.

Английский язык. Вводный курс : учебник для мед. училищ и колледжей / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 160 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
87

М 748


Моисеев В. И.

Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины : учебное пособие / В. И. Моисеев. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 592 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
91

Н 287


Нарикбаев М. С.

Библиографический указтель и материалы к биографии : указатель / М. С. Нарикбаев. - Астана : ТОО"КазГЮУКонсалтинг", 2015. - 176 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)81.2Лат

П 160


Панасенко Ю. Ф.

Латинский язык : учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 352 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
88

П 863


Психология и педагогика : учебник для студентов стом. фак. / под ред Н. В. Кудрявой. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 400 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)
74

566


Современные студенческие исследования: поиски, свершения, перспективы" посвященной 20 - летию Ассамблеи народа Казахстана. 2 июня 2015г. : материалы студенческой научно- практической конференции. - Костанай : КИнЭУ, 2015. - 198 с

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ-1(2)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

(электронные ресурсы за 2016г. I- квартал)СОДЕРЖАНИЕ

5

Естественные науки

614

Социальная гигиена. Организация здравоохранения

615

Фармакология. Общая терапия. Токсикология

616

Частная патология. Клиническая медицина

6/8

Общественно-гуманитарные науки


5 Естественные науки


543

П 207


Патсаев А. К.

Руководство к лабораторно - практическим занятиям по аналитической химии [Электронный ресурс] : руководство / А. К. Патсаев, Ш. С. Шиназбекова, Л. А. Дильдабекова ; М-во здравоохранения РК. ЮКГФА. - Электрон. текстовые дан. (3.57Мб). - Шымкент : ЮКГФА, 2014. - 189 с. o+эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:2 - ЭЧЗ(2)

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения


614.2

А 954


Ахметова Л. В.

Система мониторинга состояния здоровья детей как инструмент совершенствования поликлинической службы (на примере города Туркестан) [Электронный ресурс] : дис. ... на соискание акад. степени магистра мед. наук / Л. В. Ахметова. - Электрон. текстовые дан.(524КБ). - Шымкент : Б . и., 2015 +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
614.2

К 132


Кадирбеков Н. А.

"Оңтүстік Қазақстан облысында ересектердің асқазан - ішек трактісі ауруларының медико - әлеуметтік аспектілері" [Электронный ресурс] : дис. ... / Н. А. Кадирбеков. - Электрон. текстовые дан.(251КБ). - Шымкент : Б. ж., 2015 +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
614.2

К 580


Кожатаева А. Р.

Пути совершенствования амбулаторного медико-организационного обеспечения, направленные на снижение младенческой смертности [Электронный ресурс] : дис. ... магистра мед. наук / А. Р. Кожатаева. - Электрон. текстовые дан.(2.81Мб). - Шымкент : Б . и., 2015 +эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)


614.2

М 613


Минбатырова А. А.

"Социально - гигиенические аспекты стоматологической заболеваемости населения крупного мегаполиса (на примере ЮКО)" [Электронный ресурс] : дис. ... магистра мед. наук / А. А. Минбатырова ; ЮКМФА. - Электрон. текстовые дан.(307КБ). - Шымкент : Б. ж., 2015 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)615 Фармакология. Общая терапия. Токсикология


615.07

К 651


Контроль качества и стандартизация лекарственных средств [Электронный ресурс] : методическое пособие / под ред. Раменской Г. В., Ордабаевой С. К. - Электрон. текстовые дан. (4.91Мб). - Шымкент : ЮКГФА, 2015. - 285 o+эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)


615.281

Ж 20


Жакипбеков К. С.

Стационар жағдайындағы туберкулезге қарсы дәрілік препараттардың тиімді пайдалануының фармакоэкономикалық аспектілері [Электронный ресурс] : дис. ... / К. С. Жакипбеков. - Электрон. текстовые дан.(2.72МБ). - Шымкент : Б. ж., 2012 +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
615.32

О-65


Оразбеков Е. Қ.

Күрең маклюра өсімдігін фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеу [Электронный ресурс] : дис. ... Фармацевтикалық ғыл. магистрі / Е. Қ. Оразбеков. - Электрон. текстовые дан. (5.06МБ). - Шымкент : Б. ж., 2012 +эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)

616 Частная патология. Клиническая медицина


616-053.2

А 998


Аюпова С. Х.

Клиническая педиатрия. Презентация 2-х томного руководства и темы практических семинаров [Электронный ресурс] : практикум / С. Х. Аюпова. - Электрон. текстовые дан. (4.22 ГБ). - Алматы, 2008 +эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:292 - ЭЧЗ(290), ЧЗ-3(2)


618.19

С 289


Сексенбаев Д. С.

Современные аспекты и проблемы в лечении рака молочной железы [Электронный ресурс] : учебно методическое пособие / Д. С. Сексенбаев, Р. Т. Тажимурадов, Р. Р. Атабаев ; М-во здравоохранения РК. ЮКГФА. - Электрон. текстовые дан. (817Кб). - Шымкент : ЮКГФА, 2014. - 102 o+эл. опт. диск (CD-ROM) Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
616.993

Э 905


Этиотропная терапия острого бруцеллёза [Электронный ресурс] : методические рекомендации / М. С. Сыздыков [ и др.] ; КНМУ им. С. Д. Асфендиярова. ЮКГФА. - Электрон. текстовые дан. (208Кб). - Алматы, 2015. - 19 с. o+эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
6/8 Общественно-гуманитарные науки


86.30

К 32


Керіағар діни ағымдардан сақтанайық ! [Электронный ресурс] / ОҚО ішкі саясат және діни істер басқармасы "Әлеуметтік бастамалар орталығы". - Электрон. текстовые дан.(3.36 ГБ.). - Шымкент : НҰР МҰРА, 2015 +эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:3 - ЭЧЗ(3)

Для заметок

Для заметокДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет