Бағдарламасы syllabus семестр 15 оқу аптасынан және 2 сессия аптасынан тұрадыДата31.12.2019
өлшемі0,89 Mb.


1. Пәннің оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Семестр 15 оқу аптасынан және 2 сессия аптасынан тұрады.

Пәннің көлемі 2 кредитті құрайды:Кредит саны

Дәрісханалық сабақтар

Дәрісханадан тыс сабақтар

Барлық сағат

Бақылау түрі

Дәріс

Практикалық/

семинар сабақтарыЗертханалық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ2

30

15

-

15

45

90

Тест

Аралық бақылау - семестрдің 8 және 15 аптасы


2. Пән туралы мәліметтер Атауы: «Әлемдік балалар әдебиеті»

Кредит саны: 3

«Әлемдік балалар әдебиеті» пәні

Бір аптада 1 кредит сағат саны, әр кредит сағат саны (дәріс, практика) 1 байланыс сағаттан және 1 сағат СӨЖ, 1 ОЖСӨЖ тұрады.

«Әлемдік балалар әдебиеті» пәні – Әлем халықтарының әдебиеттері рухани мәдениеттің ең негізгі арнасы болып саналады. Дүние жүзінің барлық құрлықтарын ғасырлар бойы мекендеп келе жатқан байырғы халықтардың бәрінің де әдеби-фольклорлық мұралары бар. Ол мұралар жалпыадамзаттық дүниетанымның ортақ кеңістігін құрайды. Сөз өнері - фольклор мен әдебиет бірлігінің көрсеткіші. Әдебиеттердің эстетикалық жүйесінде әр түрлі халықтардың мәдениет қазыналары айқындалады.

Курс мазмұнында қарастырылған дәуірлер тізбегі мынадай: 1. Антикалық әдебиет (ежелгі грек және рим әдебиеті), 2 - Ортағасырлық әдебиет (1200 жылдай уақытты қамтиды), 3 – Қайта Өрлеу (Ренессанс) және Жаңа заман әдебиеті, 4 – ХҮІІ, ХҮІІІ, ХІХ, ХХ ғасырлар әдебиеті және олардың ең көрнекті өкілдері. Сонымен қатар шығыс халықтары жер бетіндегі адамзаттың үлкен бөлігін құрайды. Шығыс сөзінің географиялық кеңістік ауқымына мемлекеттік құрылымы бар көптеген елдер кіреді. Мысалы, Жапония, Индонезия, Солтүстік Африканың батыс жағындагы Марокко, сонымен бірге Үндістан (Индия), Ауғанстан, Пәкстан, Иран, Сауд Аравиясы, Біріккен Араб әмірліктері, Ирак, Йемен, Египет, Корея, Қытай, Вьетнам, Бирма, Непал, Бангладеш және т.б. елдерді айтамыз. Кіші Азиядағы Түркия, Әзірбайжан, Татарстан, Өзбекстан, Түркменстан және т.б. шығыс елдері қатарында атала алады.Курстың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - әлем әдебиетінің даму тарихын, әр кезеңдердегі әдебиеттің өркендеуіне үлес қосқан көрнекті өкілдердің, әдебиет қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығын жете таныстыру. Осы пәнді жүргізу барысында ақын-жазушылардың әлем әдебиеті классикасына енген шығармаларын студенттерге оқыту басты назарда ұсталады. Сол сияқты, шығармаларды мазмұндап қана қоймай, оны теориялық тұрғыдан жан-жақты талдау қарастырылған.
Курстың міндеті:

Әлем әдебиетінің ең көрнекті үлгілерін оқып-үйрену мақсатына орай мынадай міндеттерді шешу көзделеді:

 • Студенттер қауымына әлем әдебиетінің жалпы даму барысымен таныстыру, әлем әдебиетінің Эсхилл, Софокл, Гомер, Аристофан, Лукреций, Цицерон, Шекспир, Расин, Золя, Уайльд, Уэллс, Лондон, Драйзер және т.б. көптеген әдебиет әлемінде жарқыраған жұлдыздардың мәңгі өшпес шығармаларына тәнтә ету. Бұл – аталған курстың танымдық тұрғыдағы мақсаты.

 • Сонымен қатар, студенттерді әлем әдебиетінің алтын қорына енген шығармалар табиғатымен таныстыра отырып, жалпы адамзат әдебиетінің өсу, даму заңдылықтарына, әр кезеңдердегі әдеби ағым-бағыттардың өзегіне көз жүгіртіп, оларға төл әдебиетіміздің сол әлемдік критерийлер тұрғысынан сараптағандағы қаншалықты іргеленіп, қаншалықты ілгерілегеніне салыстырмалы түрде анализ жасату. Бұл – курстың ғылыми-зерттеу тұрғысынан қарағандағы мақсаты.

 • Студент қауымының ақыл-ой, сезім дүниесіне әлем әдебиеті шығармалары үндеген адамгершілік, отансүйгіштік идеялары арқылы ықпал етіп, олардың рухани дүниесінің кеңейтіп, адами ізгі қасиеттерге баулу – бұл аталған пән курсының тәрбиелік мақсаты болып табылады.


Пререквезиттер – Орта білім беретін мектепте оқылған әдебиет пәні.
Постреквезиттер – Курс соңында студент әлем әдебиетінің бай әдеби мұраларымен жан-жақты танысып, олардың тақырыптық, жанрлық, көркемдік сипаттарын талдай білуі қажет. Әдебиетті зерттеген ғалымдардың ғылыми еңбектерімен танысып, теориялық білімін практикада қолдана білуі тиіс.


3. Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша)

1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.

2. Аудиториядағы тәртіп:

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.

3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.

6. Пікірлесу. Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.
4. Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарын түсіндіретін және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын практикалық сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру ауызша және жазбаша жаттығулар, тест жұмыстары және жеке семестрлік тапсырмалар мен үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша әр апта сайын кеңестер жүргізіледі.

5. Курстың мазмұны
Бірінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Әлемдік әдебиеті пәні туралы түсінік.


 1. Балаларға арналған ежелгі әдебиет ескерткіштері

 2. Ежелгі Грекия мифтері

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.

Дәрістің топтама-тәсімі

Адамзат мәдиетінің бастауы ертедегі тарихи дәуірлерден басталады. Орта ғасырлық әдебиетте жаңа әдеби жанрлар, ертегілер, балладалар пайда болды, ал одан ертерек дәуірлердегі әдебиетте библиялық аңыздар, ежелгі грек мифтері көрініс тапты.


1 практикалық сабақтың тақырыбы: Орта ғасырлық балалар әдебиеті ескерткіштері

Тапсырмалар:

1. Я.Головскер «Алыптар туралы аңыз»

2. Прометей туралы миф


1-СОӨЖ тақырыбы: Гомердің жырлары «Одессея», «Илиада»

Тапсырмалар: Скандинав халықтарының сагалары

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Прометей туралы миф
Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:


И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»

Екінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Ағылшын балалар әдебиеті

1.Ағылшын фольклоры

2.Ағылшын балладалары

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.
Дәрістің топтама-тәсімі

Ағылшын әдебиетінде балаларға арналған әдебиетке ерекше орын берілген.Өзінің бірнеше ғасырлық өмірінде ағылшын балалар әдебиеті бірнеше даму кезеңінен өтіп,дүние жүзінің балаларына Диккенс пен Дефоның, Уэллс пен Войничтің, Милн мен Лирдің еңбектерінен тұратын тамаша кітапхана қалдырды.

XVIII ғасырда Англияда халық ауыз әдебиеті – балалар әдебиетінің негізі қаланды. Ағылшын халқының ғасырлар бойы ауызша жинаған ойлары мен шығармашылығы балаларға арналды.

2 практикалық сабақтың тақырыбы: Ағылшын балладалары

Тапсырмалар: Ағылшын балладасының атақты кейіпкері – Робин Гуд

2-СОӨЖ тақырыбы:

Тапсырмалар: Ағылшын ертегілерінің ерекшелігі

Есеп беру түрі: Реферат жазу

2-СӨЖ тапсырмалары: XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиеті

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Үшінші апта

1 дәрістің тақырыбы: Даниель Дефо1.Д.Дефо. Робинзон Крузо

2. К.И.Чуковский «Ағылшын балладалары

Тапсырмалар: Ағылшын балладасының атақты кейіпкері – Робин Гуд2-СОӨЖ тақырыбы:

Тапсырмалар: Ағылшын ертегілерінің ерекшелігі

Есеп беру түрі: Реферат жазу

2-СӨЖ тапсырмалары: XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиетіРобинзон Крузоның басынан кешкендері»

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.

Дәрістің топтама-тәсімі

Д.Дефо (1660-1731) – талантты публицист, романист. Оның «Робинзон Крузо» романы. «Робинзон Крузо» – шытырман оқиғалы роман. Мұнда бұл жанрдың барлық қауіп–қатер, әр түрлі қиындықтар, ең соңында жеңіске жету сияқты белгілер бар. Романның басты кейіпкері –Робинзон Крузо, оның қолынан бәрі келеді, жеңімпаз, ол осы қасиеттерімен балаларды қызықтырады.
3 практикалық сабақтың тақырыбы: «Робинзон Крузо» романының бас кейіпкерінің прототипі


 1. Кітаптың баламалары

 2. К.И.Чуковский «Робинзон Крузоның басынан кешкендері»

 3. Тапсырмалар: К.И.Чуковский «Робинзон Крузоның басынан кешкендері»

 4. 3-СОӨЖ тақырыбы: Кітаптың баламалары

Тапсырмалар: «Робинзон Крузо» романының бас кейіпкерінің прототипі

 1. СӨЖ тапсырмалары: Кітаптың баламалары

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»

Төртінші апта

1 дәрістің тақырыбы: XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

1.XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

2.Вальтер Скотт (1771-1832)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.
Дәрістің топтама-тәсімі

В.Скотт – ағылшын тарихи романының негізін салушы, ақын, аударма, ағылшын әдебиетінің қайраткері. Жазушының ең көрнекті тарихи романдарының бірі « Айвенго» романы. Бұл роман XII ғасырдағы Англия туралы роман. РОманда сакстар мен нормандардың күресі, олардың саяси және әлеуметтік қайшылықтары, олардың тілі мен ұлттық көзқарасы арасындағы күрес суреттеледі.


4 практикалық сабақтың тақырыбы: Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

Тапсырмалар: Вальтер Скотт «Айвенго батыр Айвенго»

4-СОӨЖ тақырыбы: Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары

Тапсырмалар: Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары
Есеп беру түрі:

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»


Бесінші апта

1 дәрістің тақырыбы: XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті 1. XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

 2. Алан Александр Милн (1882-1956)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

Алан Александр Милннің атағы балаларға арналған кітаптары арқылы шықты. Аю қонжығы Винни Пух пен Кристофер Робин және олардың достары әр түрлі елдердің балаларының сүйікті кейіпкерлеріне айналғанына 80 жылдан астам уакыт өтті. «Винни Пух» ертегісін жазып, ол бірнеше тілдерге аударылып, дүние жүзіне тарайды. Жазушының басты кейіпкері – күллі қонжық Винни Пух Алиса, Питер Пэнмен қатар қойылады.

Милн балалар жазушысына қажет талантты игерген, ол балаларша ойлап, қоршаған дүниені балалар көзімен көре білді. Милн балалардың сөзін тыңдай білді.Олардың диалогтарын, сөздерін «Винни Пух» шығармасында сәтті қолданған.

5 практикалық сабақтың тақырыбы: Винни Пух ағылшын халқының ұлттық сүйіктісі.

Тапсырмалар: Алан Александр Милн шығармашылығыныңбасты ерекшелігі

5-СОӨЖ тақырыбы:


 1. Тапсырмалар: Алан Александр Милн (1882-1956)

Есеп беру түрі: Эссе жазу

СӨЖ тапсырмалары: Алан Александр Милн «Винни Пух»

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Алтыншы апта

1 дәрістің тақырыбы: XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті 1. XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

 2. Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

Стивенсонның Вальтер Скоттан айырашылығы – оны әлуметтік–тарихи жағдайлар қызықтырған жоқ, оны адамдардың тұрмысы мен мінез–құлқы қызықтырады. Стивенсонның кейіпкерлерін олардың өзіндік ерекшеліктері – аңғал да бала мінездері арқылы тануға болады. Жазушы өзі де өмірінің соңына дейін балалық аңғалдығын, сенімін сақтап қалды.

Стивенсонның алғашқы және үздік шығармасы – «Қазына аралы» Шығармада теңіз қарақшысы Флинттің қазынасын іздеу жолындағы шытырман оқиғалар баяндалған.

6 практикалық сабақтың тақырыбы: Стивенсонның алғашқы және үздік шығармасы – «Қазына аралы»

Тапсырмалар: Стивенсон – шытырман оқиғаларды жазу шебері.

Есеп беру түрі: Реферат жазу.СӨЖ тапсырмалары: Стивенсонның алғашқы және үздік шығармасы – «Қазына аралы»
Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»

Жетінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Американ балалар әдебиеті


 1. Американ балалар әдебиеті

 2. XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.
Дәрістің топтама-тәсімі

Американ фольклорының негізгі үш көзі бар; үндіс фольклоры, негр халқының фольклоры және ақ нәсілді қоныстанушылар фольклоры. Үндіс халқының ертегілері оқырманының көз алдына қалың ормандарды, шексіз даланы, үндіс-аңшы, үндіс-жауынгер, үндіс-көсемінің ержүректігін елестеді.

Үндіс халұында «ұлы ғұлама» туралы аңыз-әңгімелер көп таралған, әр тайпа оны өзінше, біреуі «Гайавата» десе, екіншісі «Глускеп», басқалары «Мичабу» деп атайды.

Қазір Америкада Солтүстік үндістер фольклорының үлкен жинағы жинақталған. Оған этнографиялық, ғылыми басылымдар, әдеби шығармалардың балаларға арнап өңделген түрлерінің жинақтары кіреді.


7 практикалық сабақтың тақырыбы: XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Тапсырмалар: «Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек» ертегілері7-СОӨЖ тақырыбы: Тапсырмалар: XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Есеп беру түрі: Реферат жазуСӨЖ тапсырмалары: «Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек» ертегілері

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Сегізінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Американ балалар әдебиеті

1.Американ балалар әдебиеті

2.Джеймс Фенимор Купер (1789-1851)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.
Дәрістің топтама-тәсімі

Американ романтик жазушыларының ішінде Д.Ф.Купердің алатын орны ерекше, себебі, ол шытырман оқиғалы романдарды жазған адам. Купердің шығармаларында американ әдебиетіндегі тұңғыш азаматтық әуен қалыптаса бастады. Купер өзінің атақты «Тері шұлық» романында американ үндістерінің өз жерлерінен шеттетіліп, ақ түсті отаршылдардың олардың жерлерін басып алуын шынайы сипаттаған.


8 практикалық сабақтың тақырыбы Д.Ф.Купердің «Могиканның соңғы тұяғы» романы

Тапсырмалар: Д.Ф.Купердің «Тері шұлық» шығармасы

8-СОӨЖ тақырыбы: Д.Ф.Купердің «Могиканның соңғы тұяғы» романы

Есеп беру түрі: Реферат жазуСӨЖ тапсырмалары: Д.Ф.Купердің «Тері шұлық» шығармасының басты кейіпкері

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Тоғызыншы апта

1 дәрістің тақырыбы: Американ балалар әдебиеті 1. Американ балалар әдебиеті

 2. Генри Лонгфелло (1804-1882)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

Генри Лонгфелло (1804-1882) ақын өзінің ақындық талантын, адамға деген сүйіспеншілікпен атақты «Гайавата туралы ән» еңбегінде көрсетті. Ол поэманы фин халқының ұлттық эпосы «Калеваламен» танысқаннан кейін жазды. Ақын Еуропаға саяхат жасаған еді.

Поэмада қудалауға ұшыраған үндіс тайпаларының аңыздары негіге алынған. 1893 жылы «Гайавата туралы әннің» үзіндісін балаларға арнап И.Бунин аударды. Поэма өзінің поэтикалық күштілігімен ерекшеленеді, ол ақылды да қайырымды Гайавата көсем туралы.

9 практикалық сабақтың тақырыбы: И.Буниннің «Гайавата туралы ән» аудармасы9-СОӨЖ тақырыбы: Генри Лонгфелло (1804-1882)
Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: И.Буниннің «Гайавата туралы ән» аудармасын қазақша аудару

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»
Оныншы апта

1 дәрістің тақырыбы: Американ балалар әдебиеті 1. Американ балалар әдебиеті

 2. Джек Лондон (1876-1919)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы американ әдебиетінің көрнекті өкілі Джек Лондонның кейіпкерлері – алтын іздеушілер, қаңғыбастар мен қарапайым жұмысшылар.

Төзімділік пен батылдықтың үлгісін біз балаларға арналған екі әңгімеден «Сакраменто жағасында» (1904) «Мексикалық» (1911) атты әңгімелерінен табамыз.

Бірінші әңгімеде екі ересек адамды өзінің жағасына аспалы жолмен алып шыққан Джерридің батылдығы туралы айтылған. «Мексикалық» әңгімесі Лондонның Америкадағы социолистік қоғамның мүшесі болып жүрген кезінде жазылған.

10 практикалық сабақтың тақырыбы: Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Тапсырмалар: Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі10-СОӨЖ тақырыбы: Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Тапсырмалар: Жазушының негізгі кейіпкерлері

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»
Он бірінші апта

1 дәрістің тақырыбы: Дат балалар әдебиеті 1. Дат балалар әдебиеті

 2. Ганс Христиан Андерсен (1805-1875)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

Дүние жүзіндегі атақты ертегішілердің ішінде дат жазушысы Г.Х.Андерсен «ертегі королі» деген атты иеленді.

Махаббат – жазушының басты тақырыбы. «Сүйкімсіз үйрек балапаны» ертегісінде үйректің балапанын бәрі жақтырмайды, үнемі шеттетіп ұрып соғады. Балапанның барлық кінәсі – оның «үлкен де сүйкімсіз» екенінде. Оны тауық үнемі сөгеді, көкек ақыл үйретеді. Жазушы өзінің сүйкімді, адал, өжет кейіпкерлерін жақсы көреді.

Жазушы кейіпкерлерінің қарапайымдылығы мен әуезділігі ғажайып еді. Андерсеннің барлық ертегілері адамдар, олардың армандары, құпия сырлары туралы.

11 практикалық сабақтың тақырыбы Г.Андерсеннің «Күйеу мен қалыңдық», «Сүйкімсіз үйрек балапан», «Шырша», Шырпы сатушы қыз» ертегілері

Тапсырмалар: Г.Андерсеннің «Күйеу мен қалыңдық», «Сүйкімсіз үйрек балапан», «Шырша», Шырпы сатушы қыз» ертегілерін қазақ тіліне аудару.


11-СОӨЖ тақырыбы: Г.Андерсеннің «Түймеқыз», «Қайтпас қайсарлы қалайы солдат» ертегілері.

Тапсырмалар: «Қайтпас қайсарлы қалайы солдат» ертегісін қазақ тіліне аудару.

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары:.

Есеп беру түрі:Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»


Он екінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Француз балалар әдебиеті

 1. Француз балалар әдебиеті

Жюль Верн (1828-1905)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.

Дәрістің топтама-тәсімі

Жюль Верннің «Капитан Гранттың балалары» шығармасы – еркін халықты құлдыққа салуға қарсылықтың үлгісі. Жазушының кейіпкерлері Орталық Африкаға әуе шарымен барады, жердің кіндігінде болады, айды айналып ұшады.

«Жұмбақ арал» романында жазушы әуе шарындағы бірнеше адамның саяхаты, олардың елсіз аралға келуі туралы жазды.

Бұл шығармасында жазушы құр утопияның аясында қалып қоймай, адамдардың бір-біріне қарсы келуін де көрсетеді. Ол үшін ол өзінің кейіпкері Айртонды енгізеді.

Айртон жазушының сүйікті кейіпкері ретінде алынған.

12 практикалық сабақтың тақырыбы: Жюль Верннің «Жұмбақ арал» романы
12-СОӨЖ тақырыбы: Жюль Верннің «Он бес жасар капитан»

Тапсырмалар: Жюль Верннің «Он бес жасар капитан»

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Жюль Верннің «Жер шарын 80 күнде айналу саяхаты»

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Он үшінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Канада балалар әдебиеті

 1. Канада балалар әдебиеті

 2. Эрнест Сетон-Томпсон (1860-1946)

Терминдер мен анықтамалар

Әлемдік балалар әдебиеті, түркі халықтары, ағылшын балалар әдебиеті, американ балалар әдебиеті, дат бабалар әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.


Дәрістің топтама-тәсімі

Канадалық жазушы Эрност Сетон-Томпсон өзінің алғашқы әңгімелерін 1898 жылы «Мен білітін жануарлар» деген атпен жарыққа шығарды. Кітап оқырмандарға жаңа әлемді- жануарлар әлемін ашты. Жазушының кейіпкерлері аңдар мен құстар еді. Жазушы өзінің кейіпкерлеріне бүкіл өмірін арнады. Және оларды жақы білді. Жазушы аңдардың әрекетін, мінез- құлқын, дағды-әдеттерін өте дәл және шынайы суреттейді.

Бірде – бір жазушы Эрнест Сетон-Томпсон сияқты балаларды табиғатты тануға, сүйе білуге, табиғатқа деген қызығушылықты оятуға қолын жеткізе алған жоқ.
13-СОӨЖ тақырыбы: Х.С.Грундтвингтің «Дат халық ертегілері»

СӨЖ мазмұны: Эрнест Сетон-Томпсонның «Аголар өмірбаяны»

Тапсырмалар: Эрнест Сетон-Томпсонның «Мустанг» кітабы.

Есеп беру түрі:Реферат жазуСӨЖ тапсырмалары: Эрнест Сетон-Томпсонның «Мустанг» кітабы

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Он төртінші апта

1 дәрістің тақырыбы: Фин балалар әдебиеті 1. Фин балалар әдебиеті

 2. Цакариус Топелиус кіші (1818-1946)

Терминдер мен анықтамалар

Түркі халықтары, түркі халықтары әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.

Дәрістің топтама-тәсімі

Скандинав балалар әдебиетінің тарихында фин жазушысы Цикариус Топелиус үлкен орын алады. Жазушы балаларға арналған бірнеше кітап жазды. 1847 жылдан 1852 жылға дейін жазушының ертегілері төрт рет басылып шықты.

Балалар әдебиетіне жазушы шебер ертегіші ретінде енді. Жазушының ертегілері фольклорға өте жақын және қарапайым болды. Ертегіші баланың өмірін үлкен сүйіспеншілікпен жырлайды, оның қиялын ұштайды. Ертегілері отансүйгіштік сезімге толы және тағылымды тәрбиелік мәні зор, тақырыптары да алуан түрлі.


14 практикалық сабақтың тақырыбы: Цакариус Топелиустың «Фельдшердің әңгімелері»

Тапсырмалар:14-СОӨЖ тақырыбы: Цакариус Топелиустың «Екі де екі төрт» ертегісі

Тапсырмалар: Цакариус Топелиустың «Табиғат кітабы»

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Цакариус Топелиустың «Біздің еліміз туралы кітіп»

Есеп беру түрі: Реферат жазу.

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»Он бесінші апта
1 дәрістің тақырыбы: Ағылшын балалар тақпақтары

 1. Ағылшын балалар тақпақтары

 2. RHYVES ABOUT ANIMALS, To the Lady-Bird, To the Cuckoo, Mrs.He

Терминдер мен анықтамалар

Түркі халықтары, түркі халықтары әдебиеті, түбі бір халықтар, көркем құндылықтар, көркем әдебиет,проза, мәтін, ырғақ, аллитерация, ішкі ұйқас, ой екпіні, ассонанс, инверсия, сөздер қайтамалылығы мен қосарламалылығы, одағайлар, қыстырмалар мен қаратпа сөздердің прозалық шығармада ырғаққа қатыстылығы. Түбі бір туыстас халықтар прозасындағы ұқсастықтар.

Дәрістің топтама-тәсімі


15 практикалық сабақтың тақырыбы: Jack Sprat’ы Pig, Baa, Baa, Black Sheep

Тапсырмалар: Traveller, The Three Little Kittens15-СОӨЖ тақырыбы: RHYMES ABOUT PEOPLE, Tommy Tittlemouse

Тапсырмалар: Little Girl, Good Counsel for Children, Gregory Griggs

Есеп беру түрі: Реферат жазу

СӨЖ тапсырмалары: Dame Trot, Hector Protector, The Dame of Dundee

Есеп беру түрі: Реферат жазу

Әдебиеттер:

И.В.Ступеников. Ағылшын әдебиетінің хрестоматиясы.

И.С.Чернявская. Шетел балалар әдебиеті.

Т.Д.Венедиктова. «Американ поэтикалық дәстүрі»

Е.И.Чекалова «Ежелгі әдебиет»

О.А.Мощанская «Ағылшын халық балладасы»

 1. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

Балаларға арналған ежелгі әдебиет ескерткіштері

Ежелгі Грекия мифтері

Орта ғасырлық балалар әдебиеті ескерткіштері

Я.Головскер «Алыптар туралы аңыз»

Прометей туралы миф

Гомердің жырлары «Одессея», «Илиада

Скандинав халықтарының сагалары

Ағылшын балалар әдебиеті

Ағылшын балладалары

Ағылшын балладасының атақты кейіпкері – Робин Гуд

Ағылшын ертегілерінің ерекшелігі
XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиет

XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиеті Робинзон

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

Вальтер Скотт «Айвенго батыр Айвенго»

Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Алан Александр Милн (1882-1956)

Винни Пух ағылшын халқының ұлттық сүйіктісі

Алан Александр Милн шығармашылығының басты ерекшелігі

Алан Александр Милн (1882-1956)

Алан Александр Милн «Винни Пух» XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894)

XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек» ертегілері

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек»

Генри Лонгфелло
7. Аралық бақылау тапсырмалары (1 және 2)

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:

Балаларға арналған ежелгі әдебиет ескерткіштері

Ежелгі Грекия мифтері

Орта ғасырлық балалар әдебиеті ескерткіштері

Я.Головскер «Алыптар туралы аңыз»

Прометей туралы миф

Гомердің жырлары «Одессея», «Илиада

Скандинав халықтарының сагалары

Ағылшын балалар әдебиеті

Ағылшын балладалары

Ағылшын балладасының атақты кейіпкері – Робин Гуд

Ағылшын ертегілерінің ерекшелігі


XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиет

XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиеті Робинзон

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

Вальтер Скотт «Айвенго батыр Айвенго»

Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Алан Александр Милн (1882-1956)

Винни Пух ағылшын халқының ұлттық сүйіктісі

Алан Александр Милн шығармашылығының басты ерекшелігі

Алан Александр Милн (1882-1956)

Алан Александр Милн «Винни Пух» XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894)

XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек» ертегілері

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек»

Генри Лонгфелло

8. Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар мен тапсырмалар тізімі

Балаларға арналған ежелгі әдебиет ескерткіштері

Ежелгі Грекия мифтері

Орта ғасырлық балалар әдебиеті ескерткіштері

Я.Головскер «Алыптар туралы аңыз»

Прометей туралы миф

Гомердің жырлары «Одессея», «Илиада

Скандинав халықтарының сагалары

Ағылшын балалар әдебиеті

Ағылшын балладалары

Ағылшын балладасының атақты кейіпкері – Робин Гуд

Ағылшын ертегілерінің ерекшелігі


XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиет

XVII-XVIII ғасырдағы ағылшын балалар әдебиеті Робинзон

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

Вальтер Скотт «Айвенго батыр Айвенго»

Вальтер Скоттың «Аббат», «Монастыр» романдары8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:

Вальтер Скотт тарихи роман бағытының негізін салушы

XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Алан Александр Милн (1882-1956)

Винни Пух ағылшын халқының ұлттық сүйіктісі

Алан Александр Милн шығармашылығының басты ерекшелігі

Алан Александр Милн (1882-1956)

Алан Александр Милн «Винни Пух» XIX ғасырлардағы балалар әдебиеті

Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894)

XIX ғасыр Американ балалар әдебиеті

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

Джек Лондонның «Теңіз қасқыры» әңгімесі

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек» ертегілері

«Мууин-аюдың баласы», «Құмыра гүл», «Қызыл аяқты үйрек»

Генри Лонгфелло

9. Бақылау түрі тест (емтихан материалының құрылымы)
What are specific features of English children literature?

A) interconnection of miracle with the lyrics

B) describes the beauty of each season

C) depicts the nature lyrics

D) ethic peculiarities of English community are narrated

E) distinctive features of national character are narrated


2. What is the keystone and pride of English folklore?

A) counting rhymes,rhymes

B) folk tale

C) short story

D) fables

E) satyre


3. Which of the prominent writers translated rhymes, counting rhymes of English folklore into Russian language?

A) S.J.Marshak

B) K I Chukovsky

C) William Bless

D) Beatrix Potter

Е) Herman Melville


4. Who is the famous hero of English ballade?

A) Robin Hood

B) Jack London

C) Richard Kipling

D) Walter Scott

E) Lewis Carroll


5. Who is the defender who protected oppressed people and the poor in English ballades?

A) Robin Hood

B) James Fenimore Cooper

C) Henry Longfield

D) Jack London

Е) Hans Christian Andersen
6. Name the researcher of English folklore?

A) E. Houszak

B) Jules Vern

C) Hans Christian Andersen

D) Mark Twain

Е) Herman Melville


7. Who is the author of the famous novel “Robinson Crusoe”?

A) Daniel Defoe

B) A.N Tolstoy

C) F.M.Dostoevsky

D) A.S.Pushkin

Е) N.V.Gogol


8. Who was the author of abriged version of «Robinson Crusoe’s adventures» written in 1934?

A) K.I.Chukovsky

B) F.D.Dostoevsky

C) A.A.Fadeev

D) A.N.Tolstoy

Е) A.S.Pushkin


9. What is the full name of the novel “Robinson Crusoe”?

А) The life and wonderful adventures of Robinson Crusoe

B) Gulliver is in giants world

C) Gulliver’s travel

D) Trip to Amager

E) Wolf’s child


10. How is the most outstanding historical novel by Walter Scott entitled?

A) Courageous knight Ivanhoe

B) Winnie the Pooh and others

C) The Treasure Island

D) Wolf’s child

E) Button


11. Who was the translator of the book “Winnie the Pooh?

A) Boris Zahoder

B) S. Marshak

C) A.N.Tolstoy

D) William Saroyan

E) Wilhelm Grimm


12. What is the title of the first work by Ruedyard Kipling?

А) Jungle book

B) Strand

C) Fifteen years old captain

D) The last of the Mohicans

E) Button


13. Who is the main character in “Jungle book”

А) Mowgli

В) Winnie the Pooh

C) Button

D) Hans

Е) Silver


14. What year was “Winnie the Pooh and others” written?

A) 1926

B) 1924


C) 1927

D) 1921


E) 1900
15.Who is the prototype of the main character in the novel “Robinson Crusoe?
А) Scottish sailorA.Selkirk

В) Fifteen years old captain

C) Mowgli

D) Stevenson

Е) Jim
16. What were the alternatives for the novel “Robinson Crusoe”?

A) the life and adventures of Robinson Crusoe

B) Courageous knight Ivanhoe

C) The last of the Mohicans

D) Wolf’s child

E) the Thumbelina


17. What is the first and best work by Robert Louis Stevenson?

A) Treasury island

B) Courageous knight Ivanhoe

C) The last of the Mohicans

D) Button

E)Wolf’s child


18. What situations are narrated in “Treasury island?

А) Adventures while looking for the treasury of sea pirate Flint

В) the life of adventures of Robinson Crusoe are narrated there

С) man’s brevity is dscribed

D) draws attention to the interrelation of characters

Е) the episodes of catching the whale in the sea are described


19. What is the direction build by Robert Louis Stevenson?

A) Romanticism

B) Enlightenment Realism

C) Symbolism

D) Critical realism

E) Naturalism
20. Which genre was founded by James Fenimore Cooper?

A) Prerias

B) Lyrics

C) Drama


D) Elegy

Е) The story


21. What is depicted in the work of J.F.Cooper named “Leather stocking” series?

A) It narrates on accommodation of conquerors on the land aboriginal population

B) Description of life of characters full of danger

C) draws attention to the interrelation of characters

D) the episodes of catching the whale in the sea are described

E) man’s brevity is dscribed


22. When did James Fenimore Cooper write the novel “The lat of the Mohicans”?

А) 1823


В) 1825

С) 1927


Д) 1824

Е) 1828
23. how do they name the first Americal novel by Henry Longfellow?

A) The legend about Hawaiyata

B) Courageous knight Ivanhoe

C) Button

D) Fifteen years old captain

E) the Thumbelina
24. What is the title of collection by Henry Longfellow devoted to slaves emancipation?

A) Poems on slavory

B) Gulliver is in giants world

C) Gulliver’s travel

D) Trip to Amager

E) Button


25. Who are the main heroes in the work by Jack London?

A) gold searchers, vagabonds and ordinary workers

B) patriots

C) brave people

D) Courageous people

E) ordinary workers


26. When was the story called “Sea wolf” written by Jack London?

А) 1904


B) 1804

C) 1903


Д) 1925

Е) 1903


27. Whenand where was the great fairy tale writer born (Hans Christian Andersen`)?

А) in 1805 in the city of Odense

B) in 1805 in the city ofBangkok

C) in 1807 in the city ofOmsk

D) in 1823 in the city ofMoscow

E) in 1810 in the city of London

28. which Danish writer was titled the name “King of fairy tales” among the fairy talers of the world?

А) G.H.Hadersen

B) A.N Tolstoy

C) F.M.Dostoevsky

D) A.S.Pushkin

Е) N.V.Gogol

29. What is the name of the first book by Hans Christian Andersen?

A) Trip to Amager

B) Song about Guyavata

C) Gulliver is in giants world

D) Gulliver’s travel

E) Fifteen years old captain


30. Wwhen was the novel “Children of Captain grant by Jules Vernewritten?
А) 1867

В) 1869


С) 1887

Д)1870


Е) 1895

10. Бағалау өлшемдері
Жұмыс түрі

Тапсырма-ның мақсаты мен мазмұны

Ұсыныла-тын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

ОЖСӨЖ тапсырма-ларын орындау (барлығы 16 тапсыр-ма)
Жоғарыда көрсетілді

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде

Тақырып бойынша 15% дейін

Тапсырма-лардың орында-луын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

2

СӨЖ тапсырма-ларын орындау

(барлығы 15 тапсыр-ма)Ойлау қабілеттерін шыңдап, шығар-машылықтарын дамыту

Жоғарыда көрсетілді

СӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде

Барлығы 8% балл

Өз беттерімен жұмыстануға үйрету

3

Жазба жұмыс (реферат) түрінде аралық бақылау

Студенттерге реферат бере отырып, олардың іздендіру, білімдерін тереңдету.

Жоғарыда көрсетілді
Барлығы 8% балл
5

Емтихан

Білімді кешенді тексеру40

ТестДостарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет