Бухгалтерлік есеп -500 1 Жауапты сұрақтарДата25.01.2023
өлшемі91,7 Kb.
#166374
Байланысты:
Áóõãàëòåðë³ê åñåï -500 1 Æàóàïòû ñ?ðà?òàð
бух-тест

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП -500


1 Жауапты сұрақтар

$ 1.Акционерлік қоғамның резервтік капиталының нормасы анықталынады?


а) құрылтай құжаттарымен
$ 2.Жою балансы қандай мақсатпен түзіледі?
а) шаруашылық субъектінің жойылуы кезінде шаруашылық құралдарын бағалау үшін
$ 3.Табыс пен зиян туралы есеп беруде қандай мәліметті табуға болады?
а) таза табыс
$ 4. Бухгалтерлік есепте шаруашылық операциялар көрсетіледі?
а) ақшалай өлшемде
$ 5. Жедел есеп:
А) жеке шаруашылық операцияларды басқарады.
$ 6.Қаржылық жағдай және баланстық теңдік?
а) актив = міндеттеме + капитал
$ 7.Бухгалтерлік есептің қай принципіне сай? Кірістер мен шығыстар қаржылық есеп беруде ақша қаражаттарын алу негізінде емес түсуі мен пайда болуы негізінде танылады.
а) есептеу
$ 8.Жөнелту пунктіне дейін тауарларды тасымалдау шығындарына қосылады:
а) кезең шығындары
$ 9. Нақты бір уақыт аралығында бірыңғай ақшалай өлшемде кезең құралдарының мөлшері туралы талқыланған және белгілі тәртіппен топтастырылған мәлімет бұл:
а) бухгалтерлік баланс
$ 10. Бухгалтерлік есеп пәні болып табылады:
а) құралдар мен міндеттемелер түріндегі кезең мүлкі
$ 11.Субъект үздіксіз әрекет етуші, яғни болашақта қызметін жалғастырушы ретінде қарастырылатын принцип бұл:
а) үздіксіздік
$ 12.Бухгалтерлік есептің мақсаты:
а) субъектіні және мүдделі тұлғаларды субъектінің шаруашылық қызметі туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету
$ 13. ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру» туралы Жарлығына сай қаржылық есеп беруге кіреді:
а) баланс, ақша қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгеріс туралы есеп беру, кірістер және шығыстар туралы есеп беру
$ 14.Жылдық есеп беру үшін есепті кезең болып табылады:
а) 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі календарлық жыл
$ 15.Қаржылық есеп берудің элементтері болып табылады:
а) активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, субъектінің кірісі мен шығысы
$ 16.Табыс алу бойынша кезеңнің негізгі қызметі:
а) операциондық қызмет
$ 17. Шығындар:
А) капиталдың азаюына әкеледі.
$ 18. Баланс тең болу формуласы:
А) актив = капитал + міндеттеме
$ 19. Активті шоттар арналған:
А) Активтерді есепке алу үшін.
$ 20. Айналым ведомосінде тең болады:
А) айналым қорытындылары дебет пен кредит бойынша.
$ 21. Түгендеу:
А) мүліктің нақты бар болуын растау.
$ 22. Қысқа мерзімді активтер:
А) Дебиторлық берешек.
$ 23. Алдағы кезең шығындары:
А) Алдын – ала төленген сақтандыру полисінің сомасы.
$ 24.Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және есеп саясатын қалыптастырады:
а) субъект басшысы
$ 25. Субъектінің бухгалтерлік есебін жалпы жүргізуді жүзеге асырады:
а) бас бухгалтер
$ 26. Қорлар:
A) Аяқталмаған өндіріс.
$ 27. Материалдық емес активтер:
A) компьютерлік бағдарламалық қамсыздандыру.
$ 28. Жеке табыс салығы бойынша салық салу объектілері:
A) Сыйақылар.
$ 29. Негізгі өндіріс шығындары:
A) өнім өткізуден
$ 30. Қаржылық қорытынды есептілікті қалыптастыру:
A) ақшаның түсуі мен табыстар, активтер мен пассивтер
$ 31. Қаржылық есеп беру нысандары:
A) бухгалтерлік баланс, ақша қозғалысы туралы есептілік, табыстар мен шығындар туралы есебі, меншікті капитал өзгерісі туралы есептілік және түсіндірме жазбалардан
$ 32. Қаржылық ақпаратты ішкі пайдаланушылар:
A) менеджерлер
$ 33. Калькуляция:
A) бұл үрдіс өнім, жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен өткізудегі шығындарды есептеу әдісі
$ 34. «Ғимараттар» Бухгалтерлік баланста көрсетіледі:
A) Активтер
$ 35. Шарушылық операцияларының екінші түрінде –
A) Баланс жиынтығы өзгеріссіз қалады
$ 36. Шаруашылық операциясы:
A) шаруашылық құралдарының қозғалысының құжатпен рәсімделген фактісі
$ 37. Бухгалтерлік есеп нысаны:
A) есептілік құру мақсатында құжаттардан алынатын мәліметтерді жалпылау үшін қолданылатын есептік тіркелімдер
$ 38. Кассадан ақша берілді:
A) Дт 3350 Кт 1010
$ 39. Алдағы кезең шығындары 1620 шоттың кредитінен келесі шоттың дебетіне есептеп шығарылды:
A) 7210
$ 40. Орташа өлшемді құн:
A) өндіріске босатылған материалдарды белгілі бір шарт негізінде бағалау
$ 41. Негізгі құралдар:
A) ғимраттар
$ 42. Акциздік салық:
A) Сатып алушы төлейтін салық
$ 43. Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысанының мүмкіндіктері:
A) Есеп мәліметтерінің сапасы артады
$ 44. Уақыттылық:
A) пайдаланушыларға ақпараттардың қажетті мерзімінде келіп түсуі
$ 45. Баланс валютасы:
A) баланс қорытындысы
$ 46. Активті шоттар:
A) алдағы кезең шығындары
$ 47. Халықаралық практикада бухгалтерлік есеп үдерісінің екінші сатысы:
A) барлық есеп деректерін жіктеп, оларды екі жақты жау арқылы бухгалтерлік шотқа тіркеп, бас кітапта көрсету жолымен біріктіріп жазады
$ 48. Сақталу мерзімі 10 жылдық құжаттар:
A) Жылдық баланстар
$ 49. Дт 1250 Кт 1010 бухгалтерлік жазбасының мәні:
A) керекті бұйымдар сатып алу үшін кассадан ақша берілді
$ 50. №10 журнал – ордерінде шоттардың кредиті бойынша есебін жүргізу барысында:
A) күмәнді қарыздар бойынша резервтер
$ 51. Өндірістік өзіндік құнның құрамына кірмейді:
A) Сыйақы түріндегі шығындары
$ 52. Материалдық емес активтер – бұл:
A) Қолмен ұстауға жатпайтын активтер
$ 53. Еңбек ақыдан ұсталымдар:
A) Зейнетақы қорына міндетті аударым
$ 54. 5110 «Төленбеген капитал» шоты:
A) операциялық
$ 55. Қаржылық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі:
A) акциялар мен басқа да бағалы қағаздардың эмиссиясы
$ 56. Ұйымға ақша ағыны түсетін қызметтер:
A) Операциялық қызмет
$ 57. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңдар қашан күшіне енген жылдар:
A) 28.02.2007ж.
$ 58. Толықтылық принципі:
A) қаржылық қорытынды есебіндегі ақпараттық мәліметтер сенімді болуды қажет етеді және шыққан шығынға қарай олар мәнді болуы қажет
$ 59. Активтер пайдалану мерзіміне қарай:
A) ұзақ мерзімдегі активтер
$ 60. Шоттардың үлгілік жоспарының бөлімдері: «Қысқа мерзімді активтер», «Ұзақ мерзімді активтер»:
A) «Капитал мен резервтер»
$ 61. Айналымды құралдар:
A) шикізат пен материалдар
$ 62. Құру әдісіне қарай бухгалтерлік құжаттар:
A) кәсіпорын ішінде және кәсіпорыннан тыс
$ 63. Кассалық кітапта көрсетіледі:
A) құжат нөмірі
$ 64. №11 жорнал – ордерінде шоттардың кредиті бойынша есебін жүргізу барысында:
A) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы
$ 65. Тауарлық – материалдық қорлардың өзіндік құны:
A) көлік – дайындау шығындары
$ 66. Негізгі құралдар:
A) материалдық активтер
G) дайын өнім
$ 67. Дт 3350 Кт 3120 бухгалтерлік жазбасының мәні:
A) жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы жалақыдан ұстап қалынды
$ 68.Табиғи өлшемі арналған:
А) кіріске алынуға тиісті негізгі құралдарын санауға.
$ 69.Есепте қолданылатын өлшеуіштер:
А) тенге, тонна, сағат
$ 70. Бухгалтерлік баланс деген:
A) шаруашылық қаржысын өндіріс процесінде оның құрамы мен атқаратын міндеті бойынша, ал оның қайнар көздерін құралу формалары мен мақсатты міндеті бойынша ақшалай бағамен белгілі бір мерзімге топтастыру
$ 71.Шоттың қалдығы:
A) ай басындағы сальдо
$ 72.Айналым ведомосының ерекшелігі:
A) ай басындағы қалдықтың, айналымның, ай соңындағы қалдықтың жиынтықтардың тепе-теңдігі
$ 73.Түгендеу:
A) мүліктің нақты бар болуын растау
$ 74.Кассадан ақшалар беріледі:
A) аванстық есеп беру.
$ 75.Іс-сапар аяқталған соң жауапты тұлға өткізетін құжаттар:
A) Аванстық есептер.
$ 76.Түгендеу нәтижесі бойынша салыстыру ведомосі:
A) түгендеу кезінде анықталған нақтылы қалдығы, оның бухгалтерлік мәліметтер сәйкес бойынша келмейтіндігі
$ 77.Амортизация:
A) материалдық жағынан тозуы
$ 78.Әлеуметтік салық салу объектісі:
A) жеке әлеуметтік жеңілдіктер
$ 79.Негізгі өндіріс шығындары:
A) көрсеткен қызметтен
$ 80.Ақша қаражаттары қозғалысын жасауда қолданылатын әдістер:
A) Жанама.
$ 81.Табыстың анықталуы:
A) есепті кезеңдегі активтердің көбеюі және міндеттемелердің азаюы негізінде капиталдың көбеюі, яғни экономикалық пайда табу
$ 82.Қарапайым униграфиялық бухгалтерия дәуірінде бухгалтерлік есеп
жүргізу әдістері:
A) тізімдеу
$ 83.Ұйым балансының бөлімдері:
A) Капитал.
$ 84.Ұйымдағы орындалған операцияның шоттарда жазылуы:
A) бірнеше шоттың дебитіне және екінші шоттың кредитіне
$ 85.«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңды
қамтиды:
A) Бес тарауды.
$ 86.Жоспарлы түгендеулер жүргізілуі:
A) кестеге сәйкес.
$ 87.Дебиторық берешек:
A) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі.
$ 88.Дт 1310 – 1317 Кт 1030 бухгалтерлік жазудың мәні:
A) қолма-қолсыз ақшаға шикізаттар сатып алынды
$ 89.Негізгі құралдарға амортизациялық аударым есептеу әдісі:
A) Құнды орындалған жұмыстың, өндірілген өнімнің көлеміне тепе-тең мөлшерде есептен шығару әдісі
$ 90.Дұрыс есептелмеген материалды активтер бойынша амортизация әсер
етеді:
A) міндеттемесін 3 ай ішінде орындай алмаса
$ 91.Жоспарлау:
А)мақсат қою, оны жүзеге асыру жолдарын қарастыру
$ 92.Бухгалтерлік есептің түрлері:

  1. Басқару.

$ 93.Ұзақ мерзімді активтер
А)негізгі құралдар
$ 94.Соңғы қалдық:

  1. есепті кезеңнің соңындағы қалдық

$ 95. Шаруашылық есеп:
A) атқарылған немесе атқарылуға тиісті шаруашылық іс-әрекеттері туралы ақпарат қалыптастыру
$ 96. Активтер мен міндеттемелерді түгендеу қамту деңгейіне қарай:

  1. Ішінара.

$ 97. Бағамдық айырма:
A) қаржылық есептемеде көрсету нәтижесінде туындайтын валюталық айырма
$ 98. Дебиторлық борыштар есебі:
A) №7 жорнал-ордердың кредиті бойынша
$ 99. Дт 1310 – 1317 Кт 1030 бухгалтерлік жазудың мәні:
A) қолма-қолсыз ақшаға шикізаттар сатып алынды
$ 100. Негізгі құралдардың бастапқы құны:
A) негізгі құралдардың сатып алған мезгіліндегі немесе іске қосылған кездегі нақты жұмсалынған шығындардың құны
$ 101. Дт 3150 Кт 1030 бухгалтерлік жазудың мәні:
A) кәсіпорын әлеуметтік салық сомасын бюджетке есеп айырысу шотынан аударады
$ 102. Жарғылық капиталға салымдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Д 1030 К 5110
$ 103. Бухгалтерлік қорытынды есепке қойылатын негізгі талаптар:
A) толықтылығы, маңыздылығы, шындығы, мәнділігі, бейтараптылығы, сақтықтығы, пайда мен шығындар арасындағы теңдігі, сенімділік, жан-жақтылығы
$ 104. Бухгалтерлік есепті жүргізуді реттейтін нормативтік база:
A) Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары.
$ 105. Есепте қолданылатын өлшеуіштер:
A) тенге, тонна, сағат
$ 106. Бухгалтерлік баланс баптарының сомасына шаруашылық операциялары бойынша әсер ететін үшінші түрі:
A) А + а1 = П + р1
$ 107. Екі жақты жазу:
A) ұйымдарда күнделікті болып отыратын операцияларды бір шоттың дебитінде екінші шоттың кредитінде бірдей сомада көрсету әдісі
$ 108. Активтік шоттар есептеуге арналған:
A) ұйымдағы мүліктерді мен ақша қаражаттарды
$ 109. Бухгалтерлік құжаттардың сенімділігі мен толықтығына жауапты:
A) кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер
$ 110. Қолма қолсыз есеп айырысу нысандары:
A) вексель.
$ 111. Жасалу үлгісі бойынша:
A) жай вексель
$112. Материалды емес активтер:
A) бағдарламалық қамтамасыз ету,
$ 113.Бухгалтерлік есеп пәні:
A) ұйымдардың шаруашылық өміріндегі активтер,пассивтер өрісіндегі қозғалыстарды байқап,өлшеп,тіркеп,жинақтап,үздіксіз құжаттап, қорытындылайтын үрдісті
$ 114. Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің үрдістері:
A) өнімді сату
$ 115.Активтер:
A)негізгі құралдар.
$ 116. Бастапқы қалдық:
A) есепті кезеңнің басындағы қалдық
$ 117.Трансформациялық кестені жасау:
A) алдын ала баланстың бағандарына шот қалдықтары енгізіледі.
$ 118.Кассадан ақшалар беріледі:
A) төлем ведомостерімен.
$ 119.Хронологиялық жазу – бұл қандай шаруашылық операцияларды көрсету болып табылады?
а) операциялардың орындалуына қарай
$ 120.Жүйелі жазу – бұл қандай шаруашылық операцияларды көрсету болып табылады?
а) белгілі бір жүйе бойынша
$ 121.Аналитикалық шоттар – не үшін арналған?
а) есеп объектілерін толық сипаттау
$ 122.Субшот – бұл:
а) аналитикалық мәліметтердің есебін топтастыру тәсілі
$ 123.Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомості нені тексеруге арналған?
а) синтетикалық есептің толықтығын
$ 124.Баланс өзгерісінің қай типінде өзгеріс баланстың тек активінде болады?
а) 1 тип
$ 125.Баланстың қай типінде баланс валютасы актив және пассивте бірдей шамада азаяды?
а) 4 тип
$ 126.Баланс өзгерісінің қай типі баланстың тек пассивінде болады?
а) 2 тип
$ 127.Баланстың қай типінде баланс валютасы актив және пассивте бірдей шамада көбейеді?
а) 3 тип
$ 128.Бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің бірінші және екінші деңгейлері:
A)«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы»ҚР Заңы.
$129.Бухгалтерлік құжат:
A) кәсіпорындағы шаруашылық операцияларды орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік
$ 130.Дебиторлық борыштар есебі:
A) №8 журнал-ордердың кредиті бойынша
$ 131.Тауарлар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Дт 1330 Кт 1250.
$ 132.Негізгі құралдар:
A) көліктер
$ 133.Жеткізушілер мен мердігерлердің кәсіпорындары:
A) материалдық қорларды жеткізетін.
$ 134.Бухгалтер этикасының негізін құраушы принциптер:
A) ақпараттардың құпиялығын сақтау.
$ 135.Форфейтинг мәмілесінде қатысушылар:
A) форфейтор.
$ 136.Дайын өнімді сату шығындарының құрамы:
A) жарнама шығыны.
$ 137.Қосымша төленбеген капитал:
A) материалдық емес активтерді қайта бағалауға резерв.
$ 138. Операциялық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі:
A) алынған аванстар.
$ 139. Қаржылық есеп беру элементтері келесі құндар бойынша бағаланады:
A) дисконтталған.
$ 140.Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты:
A) ұйым қызметінің өркендеуі мен ұлғаюы жөніндегі ақпараттар даярлау мен пайдалану және талдау.
$ 141. Салыстырмалылық:
A) қаржылық ақпарат бұрынғы есеп кезеңдердегі ақпаратпен сәйкетендіру.
$ 142. Баланстың қорытынды сомасына ұлғаю жағына әсер ететін операция:
А) негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбек ақының есептелуі.
$ 143.Әрбір шотта болуға тиістісі:
A) айдың соңындағы қалдық,активті және пассивті шоттардың ай басындағы және соңындағы қалдығы мен айналым сомалары.
$144.Трансформациялық кестенің адрестік бөлігі:
A) құжаттың атауы.
$ 145. Бастапқы құжаттарды өңдеу кезеңдері:
A) мұрағатқа өткізу
$ 146. 1030 шотқа жазылатын бастапқы құжат және есеп регистлері бойынша жазулар:
A) есеп айырысу шоттының ақша қаражаттарының кірісі мен шығысы бойынша бастапқы құжаттар.
$ 147.Алдағы кезең шығындары:
A) коммуналдық төлемдерді төлеу.
$ 148.Материалдық емес активтер келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Дт 2730 Кт 5110.
$ 149.Материалдарды өндіріске босатқан кезде сақталатын талаптар:
A) өндірістің қажетті көлеміне белгіленген шығыс нормативтеріне сәйкес олар салмағы, көлемі, массасы бойынша
$ 150.Жеткізушілермен есеп айырысқанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Дт 3310 Кт 1250.
$ 151.Бухгалтерлік есеп пәнінің негізгі мақсаты:
A) барлық кәсіпорындарда орындалатын операциялардың уақытылы есепке алынып,олардың қазіргі күнгі уақыт талаптарына сай орындалуына бақылау жасау.
B) қалыптастыру көздерімен байланыстағы шаруашылық құралдары және шаруашылық қызметі процесіндегі олардың айналымы.
$ 152.Бухгалтерлік қорытынды есеп мәліметтерінің тұтыну қажеттілігі:
A) пайдаланушылар үшін
B) ішкі пайдаланушылар үшін
$ 153.Дебиторлық берешектер:
A) есеп беруге тиісті тұлғалардың берешегі.
B) сатып алушылардың берешегі.
$154.Актив шоттардың қолданыс аясы:
A) құрал-жабдықтар есебін жүргізу.
B) қысқа мерзімді активтердің есебін жүргізу.
$ 155.Айналымды құралдар:
A) шикізат пен материалдар.
B) тауарлар.
$ 156. Құжаттау әдісі:
A) бухгалтерлік есеп мәліметтеріне заңды күш беретін,жасалған шаруашылық операцияның жазбаша түрде дәлелі.
B) шаруашылық операцияларын құжаттардың көмегімен олар жасалған сәтте және сол жерде бастапқы тіркеу.
$ 157. Аккредитив:
A) тек бір жабдықтаушымен ғана есеп айырсу үшін арналған.
B) сатып алушының меншікті қаражаттар есебіне қойылады.
$ 158.Жалпы халықаралық тәжірибеде күмәнді қарыздарды бағалау үшін:
A) несиеге сатудан алынатын таза табыстан есептелінген пайыз әдісі
B) қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп беруде.
$ 159. Қорларды бағалаудың жаппай бірегейлендіру әдісі:
A) бірімен-бірі алмастыруға болмайтын немесе кәсіпорындаерекше тәртіппен пайдаланылатын нақтылы бір материалдық қорлардың бағасын есептеуге арналған.
B) материалдық құндылықтардың топтамалық есебін ұйымдастыру мүмкін болған жағдайда ғана қолданылады.
$ 160.Негізгі құрал :
A) келешекте табыс келтіретін активтер
B) ұзақ мерзімде пайдаланатын материалдық актив
$ 161.Салық салынатын жер телімдері:
A) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер.
B) елді-мекен жерлері.
$ 162.5110 «Төленбеген капитал»шотында көрсетіледі:
A) жарғылық капиталға салымдарды енгізу бойынша құрылтайшылардың берешегі.
B) эмиссияланған акцияларды төлеу бойынша ұйымдардың берешегі.
$ 163.Жылдық қаржылық есеп берудің тапсыру мерзімі:
A) бюджеттік мекемелер есептемені жоғары тұрған ұйымдарға олар белгіленген мерзімдерде.
B) келесі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей.
$ 164.Ақша қозғалысы туралы есептіліктегі мәліметтер:
A) қаржылық қызмет нәтижесінде ақшаның көбеюі.
B) қаржылық қызмет нәтижесінде ақшаның азаюы.
$ 165. Жедел есеп:
A) жеке шаруашылық операцияларды бақылайды.
B) жеке шаруашылық операцияларды басқарады.
$ 166. Синтетикалық есеп регистрлері:
A) журнал-ордер 10.
B) журнал-ордер 6.
$ 167. Баланс пассивінің бөлімдері:
А) қысқа мерзімді міндеттемелер.
В) ұзақ мерзімді міндеттемелер.
$ 168.Реттеуші шоттар:
A) шоттар жүйесі негізінде болған оқиғаларды бір жүйеге келтіріп,субъект өзіне тиісті қажетті ақпараттар алып отыруы үшін.
B) негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді,инвестицияларды әр түрлі бағамен есептеуге мүмкіндік беруі үшін қолданылады.
$ 169.«Жиынтық пайда немесе зиян»шотының мәні:
A) қаржылық есептілікке қосылмайды.
B) барлық кірістер мен шығыстардың қорытындысын анықтауға мүмкіндік береді.
$ 170.Мақсаты бойынша құжаттар:
A) бухгалтерлік толтырылған, растаушы
B) растаушы, бұйрықтық
$ 171.Кассадан ақшалар беріледі:
A) төлем ведомостерімен.
B) аванстық есеп беру.
$ 172.Вексельдер түрлері:
A) коммерциялық.
B) қаржылық.
$ 173.Тауарлық-материалдық қорлар:
A) өндірістік циклда қолданылады.
B) бір өндірістік процесте қолданылады.
$ 174. Материалды емес активтер бойынша амортизация есептеудің тәсілі:
A) тиімді пайдалану жылдары сандарының қосындысы бойынша арнайы есептеу коэффициентіне амортизацияланатын соманы көбейту арқылы есептеу
B) пайдаланудың белгіленген мерзімі ішінде тозуды өндіріс пен айналымның шығындарыеа қосу есебінен олардың құнын өтеу
$ 175.Қосымша еңбек ақы құрамы:
A) жұмыстан шыққан кездегі жәрдемақылары.
B) уақытша еңбек қабілетсіздігі бойынша жәрдемақы.
$ 176.Бухгалтерлік есеп әдісінің элементі:
A) бухгалтерлік есеп шоттары.
B) құжаттау.
$ 177.Міндеттемелер:
A) өткен оқиғалардан пайда болатын берешектер.
B) ресурстардың шығуы.
$ 178.Ұлғаю жағына баланс қорытындысына әсер ететін операция:
A) Дт 1210 Кт 3130.
B) Дт 1330 Кт 3310.
$ 179.Бухгалтерлік есеп шоттары:
A) активтер мен капитал және міндеттемелері.
B) шаруашылық құрал-жабдықтары мен қайнар көздерінің есептеме белгілері.
$ 180.Халықаралық практикада бухгалтерлік есеп үдерісінің бірінші сатысы:
A) әр түрлі шаруашылық фактілері құжатталады.
B) әр түрлі шаруашылық іскерлік мәліметтермен құжатталады.
$ 181. Құжат айналысы:
A) құжаттардың рәсімделген сәтінен бастап мұрағатқа өткізілгенге дейінгі қозғалысын.
B) кәсіпорындағы құжаттардың ретті қозғалысы.
$ 182.Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазбасының мәні:
A) салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті .
B) меншік иелерінің ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті.
$ 183.Вексель бойынша өтеу мерзімі өтіп кеткен:
A) қарсылық білдіру күннен бастап санағанда 1 жылдан асса
B) төлем күннен санағанда үш жылдан асса.
$ 184. ФИФО әдісінің кемшіліктері:
A) ескірген өндірістік шығындарға әкеледі.
B) қорлардың есебін қиындатады.
$ 185.Түгендеу:
A) болған орындалған немесе кіріске алынған қолдану құрал жабдықтарды,мүліктерді белгілі бір уақыт аралығында тексеріп,түгендеп тұруын жоғалу,ұрлануына да жол берілмеуі.
B) кәсіпорында сақталу орындары бойынша тауарлы-материалдық құндылықтарды,негізгі құралдарды тексеріп,бухгалтерлік мәліметтермен салыстыру
$ 186.Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектердің жіктелуі:
A) жабдықтаушы мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді берешек.
B) уәкілетті органның ұзақ мерзімді қарыздар.
$ 187.5110 «Төленбеген капитал»шотында көрсетіледі:
A) жарғылық капиталға салымдарды енгізу бойынша құрылтайшылардың берешегі.
B) эмиссияланған акцияларды төлеу бойынша ұйымдардың берешегі.
$ 188.Қаржылық қорытынды есептің концептуалды негізі:
A)сыртқы пайдаланушыларға арналған қаржылық қорытынды есеп негізіне тән ұғымдар мен ережелер тұжырымдамасы.
B) қаржылық қорытынды есеп жүйесінің басымдылығын,ал стандарт болса арнайы ережелерге сәйкес жасалатындығы.
$ 189.Бухгалтерлік қортынды есепке қойылатын негізгі талаптар:
A)толықтылығы,маңыздылығы,шындығы,мәнділігі,бейтараптығы,сақтығы,пайда мен шығындар арасындағы теңдігі,сенімділігі,жан-жақтылығы.
B) сенімділікке,тұтастыққа,тізбектілікке,салыстырымдылыққа,есепті кезеңге және рәсімделуге.
$ 190.Басқарушы есеп:
A) кәсіпорынның қаржылық ақпараттарын ішкі пайдаланушыларға жеткізіп отыратын жүйе.
B) есеп ақпараттары сыртқы тұлғалардың пайдалануына берілмейді және толығымен коммерциялы құпия болып саналады.
$ 191.Есепте қолданылатын өлшеуіштер:
A)натуралды-заттай, еңбек, ақшалай.
B)теңге,тонна,сағат.
$ 192. Баланс-нетто:
А)«негізгі құралдардың тозуы» және «материалдық емес активтердің амортизациясы» деген баптары жоқ.
В)қамту көлемі бойынша, егер контралық шот қалдығы баланс жиынтығы азайтса.
$ 193.Пассив шоттар:
A) 3010.
B) 4010.
$ 194.«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңы қамтиды:
A)жиырма алты бапты.
B)өзгертулер мен толықтыруларды.
$ 195.Бухгалтердің жұмыс орнын ұйымдастыру типі:
A) автоматтандырылған
B) механикаландырылған
$ 196.Ақша эквиваленттері:
A)Депозиттік сертификаттар.
B)коммерциялық қағаздар.
$ 197.Дебитор:
A) кәсіпорын басқа кәсіпорынның жұмысын орындап қойып,ал оның төлемі әлі жасалмаса.
B) берешек борышы бар заңды және жеке тұлғалар
$ 198.ФИФО тәсілі:
A) есептен шығарылған материалдық қрларды олардың алғашқы кезекте кіріске алынғандарының өзіндік құны бойынша бағалау әдісі.
B) тауарлық-материалдық қорларды шығыстарға есептен шығарған кезде өзіндік құнды бағалаудың тәсілдері.
$ 199.Негізгі құралдардың сату құны:
A) негізгі құралдарды сатушы мен алушының арасындағы келісілген құн
B) бірін-бірі жақсы білетін және мәмәлеге келуге дайын тәуелсіз жақтардың негізгі құралдарды өзара айырбастауына мүмкіндік беретін құн
$ 200.Дұрыс есептелмеген материалды активтер бойынша амортизация әсер етеді:
A)міндеттемесін 3 ай аралығында орындай алмаса.
B) міндеттемесін 3 ай ішінде орындай алмаса.
$ 201. Жария мекемелер
А) Қаржы ұйымдар
В) Жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар
$ 202. Маңыздылық принципі:
А) ақпараттық мәліметтердің, қаржылық есептің сыртқы пайдаланушыларға олардың шешім қабылдау үшін қажет
В) пайдаланушылар негізделген басқару шешімдерін қабылдау және кәсіпорын шарушылық қызметін бағалауы және кәсіпорынның шаруашылық қызметін бағалауы үшін қаржылық ақпарат маңызды болуы
$ 203.Баланстың қорытынды сомасына ұлғаю жағына әсер ететін операция:
А) еншілес ұйымдардан негізгі құралдардың келіп түсуі
В) негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбек ақының есептелуі
$ 204. Бухгалтерлік есеп шоттар:
А) шаруашылық құрал-жабдықтары мен қайнар көздерінің есептеме белгілері
В) активтері мен капитал және міндеттемелері
$ 205. Есептік кезең сатысы:
А) соңғы тексеріс балансы
В) шаруашылық операциялар мен құбылыстарды сәйкестендіру мен көрсету
$ 206. Әрбір орындалған, құжатпен негізделген шаруашылық әрекетті бухгалтерлік есепте өрнектеу:
А) бухгалтерлік жазу
В) проводка
$ 207. Кассалық кітапқа қойылатын талаптар:
А) жіп өткізілген
В) біреу болу
$ 208. №10 журнал-ордерінде шоттардың кредиті бойынша есебін жүргізу барысында
А) күдікті қарыздар бойынша резевтер
В) күмәнді қарыздар бойынша резервтер
$ 209. Дайын өнім-
А) өндірістік үрдістің соңғы нәтижесі
В) стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес өнім
$ 210. Материалдық емес активтер:
А) монетарлық емес
В) ұзақ уақыт пайдаланатын
$ 211. Акциздік сала:
А) сатылатын тауардың бағасына қосылатын салық
В) жанама салық
$ 212. Акциялар бойынша дивиденд төлеуге рұқсат етілмейді:
А) егер сотпен кәсіпорынды жою туралы шешім қабылданса
В) меншікті капиталдың мөлшері теріс болғанда
$ 213. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР заңына сәйкес қаржылық есептілік қамтиды:
А) бухгалтерлік баланс
В) пайда мен зияндар туралы есеп
$ 214. Табыстың анықталуы:
А) есепті кезкңдегі активтердің көбеюі және міндеттемелердің азаюы
В) есепті жылдағы түскен табыстар сомасының жұмсалғаншығындар сомасынан артық дәрежесі
$ 215. Бухгалтерлік есеп:
А) шаруашылық әрекетті жалпы көрсету
В) шаруашылық әрекетті құжатта көрсету
$ 216. Бухгалтерлік есеп объектілері:
А) шаруашылық процестер
В) шаруашылық құралдар
$ 217. «Ғимараттар» Бухгалтерлік баланста көрсетіледі
А) ұзақ мерзімді активтерге
В) негізгі құралдар бабында
$ 218. Шоттар корреспанденциясын анықтау үшін қажетті әрекет:
А) шоттар сипатын анықтау
В) есеп объектілерін анықтау
$ 219. Кірістер мен шығыстар шоттары:
А) әрбір есеп беру кезеңінде нөлдік қалдықпен ашылады
В) уақытша шоттар
$ 220. Бұхгалтерлік құжаттардың сенімділігі толықтығына жауапты:
А) кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер
В) құжатты рәсімдеп қол қоюшы жауапты
$ 221. Кассадан ақша берілді:
А) дт 1250 кт 1010
В) дт 3310 кт 1010
$ 222. Жалпы халықаралық тәжірибеде күмәнді қарыздарды бағалау үшін:
А) несиеге сатудан алынатын таза табыстан есептелінген пайыз әдісі
В) дебиторлық қарыздарды өтелу мерзімі бойынша есептеу әдісі
$ 223. Шикізат пен материалдар сатып алынды:
А) дт 1310 кт 3310
В) дт 1310 кт 3390
$ 224. Негізгі құралдар:
А) өндіріс үдерісінде бір жылдан артық уақыт пайдаланатын активтер
В) материалдық активтер
$ 225. Дұрыс есептелмеген материалды активтер бойынша амортизация әер етеді:
А) міндеттемесін 3 ай ішінде орындай алмаса
В) міндеттемесін 3 ай аралығында орындай алмаса
$ 226.Бухгалтерлік есеп пәні:
А) ұйымдардың шаруашылық өміріндегі активтер, пассивтер өрісіндегі қозғалыстарды байқап, өлшеп, тіркеп, жинақтап, үздіксіз құжаттап, қорытындылайтын үрдісті
В) бухгалтерлік есепке анықтама беру және оны басқадай экономикалық пәндермен салыстырып, ұйқастықтары мен айрымашылықтарын сипаттап қарау
$ 227. Синтетикалық есеп регистрлері:
А) Журнал - ордер 10
В) Журнал - ордер 1
$ 228.Сатып алушылардың дебиторлық берешегінің орналасуы:
А) Қысқа мерзімді дебиторлық берешекте.
В) Ұзақ мерзімді активтерде.
$ 229. Активті шоттар:
А) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі.
В) шикізаттар мен материалдар.
$ 230.Айналым ведомосының ерекшелігі:
А) ай басындағы қалдықтың, айналымның, ай соңындағы қалдық жиынтықтардың тепе-теңдігі
В) синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосының бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе-теңдігі
$ 231. Құжаттау әдісі:
А) шаруашылық операцияларын құжаттардың көмегімен олар жасалған сәтте және сол жерде бастапқы тіркеу
В) орындалған операцияның жазбаша түріндегі анықтамасы
$ 232.Бағамдық айырма:
А) қаржылық есептемеде көрсету нәтижесінде туындайтын волюталық айырма
В) шетелдік валютаның бір ғана бірлігін бағам өзгерісі кезінде бухгалтерлік есептің жүйесі нәтижесінде туындайтын айырма
$ 233. Қазақстан Республикасындағы шаруашылық серіктестіктер:
А) жауапкершілігі шектеулі серіктестік
В) еншілес серіктестік
$ 234. Нақты қолда барын тексеру кезінде түгендеу комиссиясы құқылы:
А) кіріс және шығыс құжаттарының инвентарлық тізілімінің қозғалысы туралы есептемелердің соңғыларын алуға
В) салмақ өлшеу құралдардың дұрыстығын және оларды таңбалаумерзімдерін сақтауды тексеру
$ 235. Амортизация есептелмейтін негізгі құралдар:
А) өнер ескерткіштері
В) кітапхана қорлары
$ 236. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің бөлімшелері:
А) ұзақ мерзімді банктік қарыздар
В) өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
$ 237. 5110 «Төленбеген капитал» шоты:
А) контрактивті
В) контрарлық
$ 238. Бухгалтерлік қорытынды есепке қойылатын негізгі талаптар:
А) толықтылығы, маңыздылығы, шындығы, мәнділігі, бейтараптығы, сақтықтығы, пайда мен шығындар арасындағы теңдігі, сенімділік, жан-жактылығы
В) сенімдіікке, тұтастыққа, тізбектілікке, салыстырмалдыққа, есепті кезеңге және рәсімделуге
$ 239. Есеп берілітін жылдың соңында 5510 шотының Дт-не жазылады:
А) жыл ішіндегі жабылмаған залалы
В) жыл ішіндегі есептік табыстың зиян сомасы
$ 240. Ақпаратты орналастыру сипаты бойынша есептік регистрлер:
А) жүйелендірілген
В) аралас
$ 241. Есептеу принципі:
А) түскен пайданы анықтау мен реттеп отыруға арналған бухгалтерлік есептің байырғы принциптері
В) кәсіпорынның кірістері мен шығыстары, олардың келіп түсуіне немесе туындауына қарай танылады және бухгалтерлік есепте көрсетіледі
$ 242. Баланс- нетто:
А) қамту көлемі бойынша, егер контралық шот қалдығы баланс жиынтығы азайтса
В) реттеу баптар көрсетілмеген бухгалтерлік баланс
$ 243. Міндеттеме шоттары:
А) жабдықтаушылыа мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек
В) алынған аванстар
$ 244. Кәсіпорын құралдары орналасуына және түріне:
А) ұзақ мерзімді
В) айналымды жіне айналымнан тыс
$ 245. Бастапқы құжаттарды өңдеу кезеңдері:
А) мазмұнын тексеру, бағаға айналдыру
В) мұрағатқа өткізу
$ 246. Ақша баламалары (эквиваленті):
А) депозиттік сертификаттар
В) комерциялық қағаздар
$ 247. Дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болу себебі:
А) құндылықтарды алу, қызметтерді көрсету және т.с.с. мерзімінің төлем мерзімімен сәйкес келмеуі
В) жабдықтаушы мен мердігерлерден алынған материалдық құндылықтар және орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін осы ұйым ның берешек қарызы
$ 248. Аяқталмаған өндіріс:
А) өңдеудің барлық сатысынан өтепген өнім
В) техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім
$ 249. Негізгі құралдар:
А) көліктер
В) үйлер мен ғимараттар
$ 250. Жеке табыс салығы бойынша салық салу объектілері:
А) сыйақылар
В) ұтыстар түріндегі табыс
$ 251. Бухгалтерлік есеп туралы бірінші кітап:
А) Лука Пачоли жазды.
B) 1494 жылы италиялық ғалым-математик жазды.
$ 252. Бухгалтерлік есеп тұжырымдамалары:
A) қаржы есептілік элементтері мен басқа да принциптері
B) кәсіпорын қаржы есептілігін жүргізу мақсаты
$ 253. Бухгалтерлік баланстың топтастыру тәсілі:
A) активтер, капитал және міндеттемелерді
B) шаруашылық құралдар мен олардың пайда болу көздерін
$ 254. Реттеуші шоттар:
A) реттелетін объектінің нақтылы құнын анықтау үшін қолданылады
B) шоттар жүйесі негізінде болған оқиғаларды бір жүйеге келтіріп, субъект өзіне тиісті қажетті ақпараттар алып отыру үшін
$ 255. Халықаралық практикада бухгалтерлік есеп үдерісінің екінші сатысы:
A) барлық есеп деректерін жіктеп, оларды екі жақты жазу арқылы бухгалтерлік шотқа тіркеп, бас кітапта көрсету жолымен біріктіріп жазады
B) шаруашылық операциялары бухгалтерлік есеп шоттарына және тіркелімінде, бас кітапта көрсету
$ 256. Бастапқы құжаттың мақсаты:
A) шаруашылық операцияларының заңдылығы мен сенімдігі
B) атқаратын рөлі мен мақсатын зерделеу
$ 257. Кассалық кітапқа қойылатын талаптар:
A) жіп өткізілген
B) біреу болу
$ 258. Күмәнді қарыз:
A) сатып алушылардың келісімщартқа сәйкес белгіленген мерзімде төлемеген шоттары
B) уақытысында төленбеген, жабылмаған және де кепілдікпен қамтамасыз етілмеген
$ 259. Дайын өнімді сату шығындарының құрамы:
A) Тиеп-түсіру жұмыстарының шығыны.
B) Жарнама шығыны.
$ 260. Негізгі құралдарды есептен шығару:
A) Комиссия жұмысының нәтижесінде екі дана акт етіп толтырады
B) НҚ №3 нысандағы есептен шығару актісімен
$ 261. Еңбекті өтеу жөнінде қызметкерлермен есеп айырысудың аналитикалық есебі:
A) еңбекақы есептеу кітабында;
B) есептеу-төлем ведомостерінде;
$ 262. Акцияларды қайта сатып алғанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Д 5210 К 1030
B) Д 5210 К 1010
$ 263. Табыстың анықталуы:
A) есепті кезеңдегі активтердің көбеюі және міндеттемелердің азаюы негізінде капиталдың көбеюі, яғни экономикалық пайда табу;
B) есепті жылдағы түскен табыстар сомасының жұмсалған шығындар сомасынан артық дәрежесі;
$ 264. Ақша қозғалысы туралы есеп беруде қарастырылатын әрекет түрі:
A) инвестициялық.
B) қаржылық.
$ 265. Заттай өлшемінің қолданыс аясы:
A) кіріске алуға қолданылады
B) есептен шығаруға қолданылады
$ 266. Бейтараптылық принципі:
A) қаржылық ақпарат тәуелсіз болуға тиіс
B) акпарат сенімді болуы үшін алдын ала бір шешімді қабылдауға арналмаған болуы керек
$ 267. Баланс – брутто:
A) қамту көлемі бойынша, жиынтығын көбейтсе, контралық шот қалдығы плбс белгісімен көрсетілсе
B) реттеу баптар көрсетілген бухгалтерлік баланс
$ 268. Кезең бойынша үлестіруші шот:
A) 3520.
B) 2920.
$ 269. Кәсіпорындағы есептің маңызды объектілеріне;
A) ұзақ және қысқа мерзімді материалдық активтер
B) капитал мен міндеттемелер
$ 270. Бухгалтерлік құжат:
A) кәсіпорындағы шаруашылық операцияларды орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік
B) кәсіпорындағы шаруашылық операцияларының орындалғанын растайтын жазбаша куәлік
$ 271. Қысқа мерзімді активтерге жатады:
A) Дебиторлық берешек
B) Қорлар, ақша қаражаттары
$ 272. Қосылған құн салығының сомасы есепке жатқызылатын:
A) төленген салық сомасы кеден заңдылығымен сәйкес келсе;
B) бақылау-кассалық машинасынан алынған чектердің сомасы салық сомасымен сәйкес келсе;
$ 273. Материалдарды жіберген кезде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Д 7110 К 1310
B) Д 8110 К 1310
$ 274. Материалдық емес активтердің амортизациясын есептегенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Д 8410 К 2740
B) Д 7110 К 2740
$ 275. Еңбек ақыдан ұсталымдар жүргізілгенде:
A) Дт 3350 Кт 1250
B) Дт 3350 Кт 3220
$ 276. Күрделі еңбек өлшемі:
A) норма-сағат.
B) адам-күн.
$ 277. Міндеттемелер:
A) өткен оқиғалардан пайда болатын берешектер.
B) ұйымның берешегі.
$ 278. Активтердің пайда болу көздері:
A) алынған займдардан
B) акционерлерден
$ 279. Операциялық шоты:
A) 1210
B) 3310
$ 280. Қаржы жағдайын бағалаумен байланысты қаржылық есептілік элементтері:
A) Міндеттеме.
B) Капитал.
$ 281. Бастапқы құжат:
A) шаруашылық операциялары жасалған кезде тікелей рәсімделеді
B) кез келген іскерлік операцияны тіркеу құжаты
$ 282. Кассаға ақша қаражаттары келіп түсуі:
A) Д 1010 К 1210.
B) Д 1010 К 1030.
$ 283. Дебиторлық борыштар есебі:
A) № 10 журнал-ордердың кредиті бойынша
B) № 8 журнал-ордердың кредиті бойынша
$ 284. Өзіндік құнды анықтау үшін қорларды бағалау әдістері:
A) Арнайы үйлестіру.
B) Орташа құн.
$ 285. Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың жіктелуі:
A) сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
B) ұзақ мезімді берілген қарыздар
$ 286. Еңбек ақыдан ұсталымдар жүргізілгенде:
A) Дт 3350 Кт 3220
B) Дт 3350 Кт 3120
$ 287. 5110 «Төленбеген капитал» шоты:
A) операциялық
B) контрарлық
$ 288. Қаржылық қорытынды есептіліктегі жөніндегі ақпараттар құрамы:
A) ұйымдағы активтер қозғалысынан
B) капитал көлемі мен олардың жекеленген түрлерінен
$ 289. Пайда мен зияндар есептілік мәліметтері:
A) Кезеңдегі жиынтық пайда.
B) Қаржыландырудан түскен кірістер.
$ 290. Бухгалтерлік есеп пәнінің негізгі мақсаты:
A) қалыптастыру көздерімен байланыстағы шаруашылық құралдарды және шаруашылық қызметі процесіндегі олардың айналымы
B) бухгалтерлік есепке анықтама беру және оны басқадай экономикалық пәндермен салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, өз ерекшеліктерін теориялық, іс тәжірибелік тұрғыдан сипаттап қарау
$ 291. Шығындар:
A) ағымдағы есептік кезеңде экономикалық пайданың азаюы.
B) капиталдың азаюына әкеледі.
$ 292. Кему жағына баланс қорытындысына әсер ететін операция:
A) Д 3310 К 1250.
B) Д 3350 К 1250.
$ 293. Капитал шоттары:
A) эмиссиялық кіріс.
B) резервтер.
$ 294. Реверсивтік жазу:
A) жаңа есептік кезеңнің бірінші кнінде жүргізіледі.
B) бас журналдағы жазу.
$ 295. Мақсаты бойынша бухгалтерлік құжаттар:
A) атқарушылық, бухгалтерлік толтыру
B) үкімдік, құрамдастыру, бухгалтерлік толтыру
$ 296. Кассадағы ақшаларды кіріске алмағанда:
A) сома субъектінің кірістеріне есептеледі.
B) сома артық қалған болып есептеледі.
$ 297. Кәспорынның жұмыскерінің іс-сапарлық шығындарын есептен шығарғанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:
A) Д 7110 К 1250.
B) Д 7210 К 1250.
$ 298. ЛИФО:
A) алғашқы жұмсалатын немесе шығыс етілетін материалдар кәсіпорынға ең соңғы кіріске алынған материалдардың тиісті өзіндік құны бойынша бағалау
B) өндіріске босатылған материалдарды соңғы келіп түскен материалдар партиясының бағасымен бағалау
$ 299. Негізгі құралдардың сату құны:
A) бірін-бірі жақсы білетін және мәмілеге келуге дайын тәуелсіз жақтардыңнегізгі құралдарды өзара айырбастауына мүмкіндік беретін құн
B) негізгі құралдарды сатушы мен алушының арасындағы келісілген құн
$ 300. Дивиденд:
A) акционерлер иелігінде болатын акциялардың саны мен түрлеріне қарай оларға тиесілі акцияларына табыс түрінде жыл сайын акционерлер арасында бөлінетін акйионерлік қоғам табысының бір бөлігі
B) акционерлерге олардың акцияларының саны мен түрлеріне қарай тиесілі акционерлік қоғам табысының бір бөлігі
$ 301.Бақылаудың мақсаты:
A) істің қаншалықты жоспарға сай екендігін анықтау
B)нақтылы орындалған жоспарды айқындау процесі
C)болжамды пайда мен ақша қаражаттары қажеттілігі жайлы ақпарат қажет
$ 302.Есептеу принципі:
A) шаруашылық операциялар жүзеге асқан сәтте жазу қағидасы,яғни табыс есептелгеннен және есептелген ақша әлі алынбаған сәтте,шығыс есептелген және ақша әлі төленбеген сәтте жазылуы
B)кәсіпорынның кірістері мен шығыстары ,олардың келіп тусуіне немесе туындауына қарай танылады және бухгалтерлік есепте көрсетіледі
C)түскен пайданы анықтау мен реттеп отыруға арналған бухгалтерлік есепте көрсетіледі
$ 303.Баланс активінің бөлімдері:
A)қысқа мерзімді активтер
B)ұзақ мерзімді активтер
C)қысқа және ұзақ мерзімді активтер
$ 304.Шотты пайдалану:
A)шаруашылық активтері мен олардың көздерін күнделікті бақылап,тіркеп,бағалап,ақшалай өлшемге айналдырып, экономикалық маңызына қарай топтастырып,арнайы белгіленген шоттарға түсіру үшін
B)шаруашылық қорлары мен олардың көздерін ақшалай бағамен топтастырудың ,ағымдағы есепке алудың,бағалаудың және көрсетудің әдісі
C)орындаған операцияларды жинақтап,тіркеп,кейіннен бухгалтерлік баланс және де басқа да есеп беру мәліметтерін құру үшін
$ 305.Кірістер мен шығыстар шоттары:
A)жиынтық пайда (жиынтық зиян) шотымен жабылады
B)уақытша шоттар
C)әрбір есеп беру кезеңінде нөлдік қалдықпен ашылады
$ 306.Меморалдық нысаны:
A)бастапты мәліметтер үшін екі жақты жазу әдісіне сүйене отырып жасалған бірдей өткізбе
B)әрбір шаруашылық операциясына екі жақты жазу әдісіне сүйене отырып жасалған есептік тіркемелер
C)кітаптық, карточнаны әдістемелік және топтастырушы есептік тіркемелер жинақталады
$ 307. Дт 1010 Кт 1030 бухгалтерлік жазбаның мәні:
A)чек бойынша есеп айырылысу шотынан қолма-қол ақшалар алынды
B)кассир ағымдағы банктік шоттанн кәсіпорын кассасына теңгемен ақша алды
C)ұйым кассасына ағымдағы банктік шоттағы ұлттық валюта ақшасы шотынан ақша алынды
$ 308.Күмәнді қарыз:
A)уақытында төленбеген,жабылмаған және де кепілдікпен қамтамасыз етілмеген
B)белгіленген мерзімде өтелмеген кәсіпорынның кредиторлық берешегі
C)сатып алушылардың келісім шартқа сәйкес белгілінген мерзімде төлемеген шоттары
$ 309. Аяқталмаған өндіріс:
A)өңдеудің барлық сатысынан өтпеген өнім
B)толық өңделмеген өнім
C)техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім
$ 310.ҚҚС-бұл салық:
A)12 пайыз мөлшерлемеде
B)тауарды сатып алған тұлға тарапынан төленеді
C)міндетті
$$$ 311.Салық салынатын жер телімдері:
A)ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер
B)елді -мекен жерлері
C) ауыл шаруашылығы емес мақсатындағы жер
$ 312. Мемлекеттік кәсіпорын:
A)шаруашылық жүргізу құқығына енгізделген
B)өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке жауап беретін
C) ағымдағы басқару құқығына негізделген
$ 313. Қаржылық қорытынды есептіліктегі жөніндегі ақпараттар құрамы:
A)қаржылық ресурстардан
B)капитал көлемі мен олардың жекеленген түрлерінен
C)ұйымдағы активтер қозғалысынан
$$$ 314.Қаржылық есеп берудің негізгі нысаны:
A)пайдалар мен залалдар туралы есеп беру
B)ақша қозғалысы туралы есеп беру
C)бухгалтерлік баланс
$ 315. Қаржылық есептілік ақпараттарын пайдаланушылардың тікелей қаржылық мүдделері:
A)инвестор
B)кредитор
C)коммерциалық серіктестері
$ 316. Еңбек өлшемі:
A)уақыт бірлігіне жұмсалған енбек санын өлшеу үшін
B)жұмыс уақытының бірлігі апта,күн,сағат
C)өнім өндіруге және қызмет көрсетуге жұмсалған жұмыс уақытының санын өлшеуге арналған
$ 317. Материалдық емес активтер:
A)лецензиалық келісім
B)патент
C) сауда маркасы
$ 318. Операциялық шоты:
A)1620
B)3310
C)1210
$ 319.Реверсивтік жазу:
A)бас журналдағы жазу
B)жаңа есептік кезеңнің бірінші күнінде жүргізіледі
C) трансформациялық жазуды жояды
$ 320. Активтер мен міндеттемелерді түгендеу қамту деңгейіне қарай:
A)толық
B)ішінара
C)тандамалы
$ 321. Вексельдің түрлері:
A)қаржылық
B)қазыналық
C)коммерциялық
$ 322. Күмәнді дебиторлық борыштарды есептен шығару тәсілдері:
A)резервтік
B)тікелей
C)өндірістік
$ 323. Қорларды есептеу карточкасы:
A)материалды жауапты тұлғамен жүргізіледі
B)әрбір материалдардың жеке түріне ашылады
C)қоймадағы қорлардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады
$ 324. Ұзақ мерзімді активтер:
A)негізгі құралдар
B)материалдық емес актив
C)инвестициялар
$ 325. Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер:
A)зейнетақы аударымдар
B)әлеуметтік сақтандыру
C)міндетті төлемдер
$ 326. Бухгалтерлік есеп әдісінің элементі:
A)екі жақты жазу
B)құжаттау
C)бухгалтерлік есеп шоттары
$ 327. Шаруашылық процесс кезеңі:
A)жабдықтау
B)өткізу
C)өндіріс
$ 328. Активтердің пайда болу көздері:
A)акционерлер
B)алынған займдардан
C)міндеттемелерден
$ 329. Активтердің пайда болу көздері:
A)акционерлерден
B)алынған займдардан
C) міндеттемелерден
$ 330. Активті шоттың соңғы қалдық сомасын анықтау:
A)Дт абқ+Дт айн-Кт айн
B)бастапқы қалдық+дебит бойынша айналым-кредит бойынша айналым
C)бастапқы қалдыққа дебеттік айналым қосылып кредиттік айналым шегеріледі
$ 331.Есеп саясатынын қалыптастыру барысындағы негізгі принциптер:
A)сабақтастық
B)дербестік
C)үздіксіздік
$ 332.Есептік регистрлердегі қателерді түзету тәсілдері:
A)қосымша жазу
B)қызыл стороно
C)корректуралық
$ 333. Дт 1030Кт 5110бухгалтерлік жазбасының мәні:
A)салымшыларларды ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырылысу шотына түсті
B)меншік иелерін ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
C)құрылтайшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
$ 334.№10 журнал-ордерінде шоттардың кредиті бойынша есебін жүргізу барысында :
A)күмәнді қарыздар бойынша есеп
B)алдағы кезең шығындары
C)күдікті қарыздар бойынша резервтер
$ 335. Аяқталмаған өндіріс :
A)Өңдеудің барлық сатысынан өтпеген өнім
B)техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім
C)толық өңделмеген өнім
$ 336.Нақты бағасы бойынша кіріске алынған өсімдіктер сомасына берілетін шоттар корреспонденциясы
A)Дт2510 Кт 8310
B) Дт2510 Кт 3320
C) Дт2510 Кт3310
$ 337. Еңбек ақы есептелгенде жасалған шоттар корреспонденциясы
A) Дт7210 Кт3350
B) Дт7110 Кт3350
C) Дт8110 Кт3350
$ 338.Мемлекеттік кәсіпорын
A)шаруашылық жүргізу құқығына енгізделген
B)өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке жауап беретін
C) ағымдағы басқару құқығына негізделген
$ 339.Қаржылық есеп беру элементтері келесі құндар бойынша бағаланады:
A)дисконтталған
B)ағымдағы
C)бастапқы
$ 340. Инвестициялық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі:
A)негізгі құралды өткізу
B)басқа ұйымдарға берілген қарызды өтеу
C)фьючерстік және форварттық келісім –шарт ,опциондар мен своптар
$ 341.бухгалтерлік есепті жүргізуді реттейтін нормативтік база:
A)бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары
B)бухгалтерлік есеппен қаржылық есептілік туралы Заң
C) Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары
$ 342. сенімділік принципі:
A)бухгалтерлік қорытынды есептің сенімді және толық түрде кәсіпорынның мүліктік немесе қаржылық жағдайын таныстыратын шаруашылық қызметтегі қаржылық нәтижелер болып табылады
B)ақпаратқа қателік немесе жалғандық жоқ болса ,ол рас болып табылады және оған пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне әсер етуі мүмкін
C)берілген ақпараттық мәліметтерге қате болмаса ,сондай-ақ пайдаланушылар оған толық көз жеткізбеген жағдайы
$ 343. Дебиторлық берешектер:
A)сатып алушылар берешегі
B)тапсырыс беруші берешегі
C)есеп беруге тиісті тұлғалардың берешегі
$ 344.реттеуші шот :
A) 5420
B)2420
C)2740
$ 345. Кез-келген қаржы шаруашылық қызметі фактісін тіркеудің негізі:
A) құжаттар
B) бастапқы құжат
C) алғашқы құжат
$ 346.Бухгалтерлік құжаттардың сенімділігі мен толықтығына жауапты:
A)кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер
B)құжатты рәсіпдеп қол қоюшы жауапты адамдар
C)ұйымның бухгалтерлік құжаттарға қол қойып,растайтын жауапты адамдар
$ 347. Резидент арасындағағы төлем операциялары жүргізіледі:
A)ұлттық валютада
B)Қр валютасында
C)Тенгеде
$ 348. Дебиторлық берешек:
A)тапсырыс берушілердің берешегі
B)сатып алушылар берешегі
C)есеп беруге тиісті тұлғалардың қарызы
$ 348. Қорларды есептеу карточкасы:
A)қоймадағы қорлардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады
B)материалды жауапты тұлғамен жүргізіледі
C)әрбір материал жеке түрінде ашылады
$ 349. Лизинг:
А) бес жылға жалға берілген негізгі құралдар
В) орта мерзімді жалдағы негізгі құралдар
C)ұзақ мерзімді жалдағы негізгі құралдар
$ 350.Еңбек ақыдан ұсталымдар:
А) зейнетақы қорына міндетті аударым
В) мекеме қарыздарын өтеу төлемдері
C)жеке табыс салығы
$ 351.Бухгалтерлік есеп туралы бірінші кітап:
А) 1494 жылы италиялық ғалым математик жазды
B) Лука Пачоли жазды
C) Шоттар және жазулар туралы трактаттар
$ 352.Синтетикалық есеп регистрлері:
А) Журнал ордер 6
B) Журнал ордер 10
C) Журнал ордер 1
$ 353.Сатып алушылардың дебиторлық берешегінің орналасуы:
А) Қысқа мерзімді дебиторлық берешекте
B) Қысқа мерзімді активтерде
C) Ұзақ мерзімді активтерде
$ 354.Пассивті шоттар:
А) 3350
B) 3010
C) 4010
$ 355.Трансформациялық кестенің адрестік бөлігі:
А) кесте жасалатын кезең
B) кәсіпорын атауы
C) құжаттың атауы
$ 356.Активтер мен міндеттемелерді түгендеу қамту деңгейіне қарай:
А) Толық
B) Таңдамалы
C) Ішінара
$ 357.Жасау үлгісі және қолданылуы бойынша вексельдер бөлінеді:
А) Жай және аударылмалы
B) Жай вексель
C) Аударылмалы вексель
$ 358.Форфейтинг мәмілесінде қатысушылар:
А) Экспортер
B) импортер
C) форфейтор
$ 359.Материалдық құндылықтардың қоймалық есебі:
А) материалдық есеп берулер
B) сальдолық (қалдық)
C) сандық сомалық
$ 360.Негізгі құралдар келіп түскенде:
А) Д 2410 К 6230
B) Д 2410 К 3310
C) Д 2410 К 5110
$ 361.Дивиденд:
А) акционерлерге қолында бар акцияның құндылықтарына қарай жыл сайын төлеп отыратын пайдасының бір бөлігі
B) акционерлерге олардың акцияларының саны мен түрлеріне қарай тиесілі акционерлік қоғам табысының бір бөлігі
C) акционерлер иелігінде болатын акциялардың саны мен түрлеріне қарай оларға тиесілі акцияларына табыс түрінде жыл сайын акционерлер арасында бөлінетін акционерлік қоғам табысының бір бөлігі
$ 362.Резервтік капитал қаражаттарын пайдаланылмайтын мақсатты:
А) сыйақы бойынша есеп айырысуға
B) еңбекақы бойынша есеп айырысуға
C) дивиденттер бойынша есеп айырысуға
$ 363.Есеп берілетін жыл соңында 5510 шотына Дт не жатқызылады :
А) Жыл ішіндегі есепті табыстың зиян сомасы
B) жыл ішіндегі жабылмаған залалы
C) есеп беру кезеңнің соңында залал шеккені
$ 364.Қаржылық қорытынды есептілікті қалыптастыру:
А) табыстар және түскен ақшалар, активтер мен пассивтер
B) ақшаның түсуі мен табыстар, активтер мен пассивтер
C) активтер, капитал, міндеттемелер, табыстар және түскен ақшалар
$ 365.Заттай өлшемнің қолданыс аясы:
А) түгендеу жүргізген кезде өлшеу, санау, көлемін анықтау үшін
B) кіріске алуға қолданылады
C) есептен шығаруға қолданылады
$ 366.Толықтылық принципі:
А) кәсіпорын қаржылық есптемеде қандай да бір мәліметті жіберіп алса немесе дұрыс ұсынбасақ, онда бұл ақпаратты пайдаланушылардың экономикалық шешіміне әсер етуі мүмкін
B) есептік ақпараттарда қажет түсініктемелермен бірге, ақпараттың мүдделі тұлғалар білуі тиіс тұрғыда мазмұндалуы
C) қаржылық қорытынды есебіндегің ақпараттық мәліметтер сенімді болуды қажет етеді және шыққан шығынға қарай олар мәнді болу қажет
$ 367.Баланс брутто:
А) қамту көлемі бойынша , жиынтығын көбейтсе, контралық шот қалдығы плюс белгісімен көрсетілсе
B) түрлі ғылыми зерттеу үшін
C) реттеу баптар көрсетілген бухгалтерлік баланс
$ 368.Аналитикалық шоттар:
А) бұл шот мәліметтерді толық және жан жақты ашып көрсетуге арналған
B) тек ақшалай өлшемдермен ғана емес, сондай ақ натуралды өлшемдермен де жүргізіледі
C) құралдар мен олардың көздерін одан әрі талдау үшін
$ 369.Айналым ведомосінде тең болады:
А) соңғы қалдықтар дебет пен кредит бойынша
B) бастапқы қалдық қорытындыларындағы дебет және кредит бойынша
C) айналым қорытындылары дебет пен кредит бойынша
$ 370.Бухгалтерлік құжат:
А) заңды мағынасы бар шаруашылық операциялардың мазмұны арнайы үлгідегі қағаздарға рәсімдеп жазу мен куәландыру
B) кәсіпорындағы шаруашылық операцияларының орындалғанын растайтын жазбаша куәлік
C) кәсіпорындағы шаруашылық операцияларды орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік
$ 371.Касса операциялары рәсімделетін құжаттары:
А) кассалық кітап
B) шығыс касса ордерлері
C) кіріс касса ордерлері
$ 372.Қазақстан Республикасындағы шаруашылық серіктестіктер:
А) акционерлік қоғамдар
B) еншілес серіктестік
C) жауапкершілігі шектеулі серіктестік
$ 373.Материалдардың өндірісте пайдалануын бақылау:
А) инвентарлық әдіс
B) топтамалар бойынша қаптау есебі
C) нормадан ауытқуды рәсімдеу құжаты
$ 374.Активтерді қосымша бағалағанда жасалатын шоттар коррсепонденциясы:
А) Д 2030 К 5440
B) Д 2410 К 5420
C) Д 2730 К 5430
$ 375.Жеткізушілер мен мердігерлердің кәсіпорындары:
А) материалдық қорларды жеткізетін
B) әртүрлі жұмыстарды орындайтын
C) қызметтер көрсететін
$ 376.Бақылаудың мақсаты:
А) нақтылы орындалған жоспарды айқындау процесі
B) болжамды пайда мен ақша қаражаттары қажеттілігі жайлы ақпарат қажет
C) істің қаншалықты жоспарға сай екендігін анықтау
$ 377.Еңбек өлшемдері арқылы:
А) еңбек ақы есептеуге
B) еңбек өнімділігін анықтауға
C) еңбек етуге кеткен уақытты анықтауға
$ 378.Жойылу баланс:
А) кәсіпорын өз қызметін тоқтатар кезде жасалған бухгалтерлік балансы
B) кәсіпорын жойылған кезде
C) ұйым өз қызметін тоқтатар кезде, таратылатын уақытта жасалған бухгалтерлік балансы
$ 379.Кезең бойынша үлестіруші шот:
А) 3520
B) 2920
C) 1620
$ 380.Айналым ведомосінің ерекшелігі:
А) синтетиткалық шоттар бойынша айналым ведомосінің бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе теңдігі
B) ай басындағы қалдықтың, айналымның , ай соңындағы қалдықтың жиынтықтың тепе теңдігі
C) бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе теңдігі
$ 381.Құру әдісіне қарай бухгалтерлік құжаттар:
А) ішкі және сыртқы
B) кәсіпорынның өзінде және басқа жақта
C) кәсіпорын ішінде және кәсіпорыннан тыс
$ 382.Ақша эквиваленттері:
А) Депозиттік сертификаттар
B) Қазыналық вексельдер
C) коммерциялық қағаздар
$ 383.Жасалу үлгісі бойынша:
А) аударылмалы
B) тратта
C) жай вексель
$ 384.Қорларды есептеу карточкасы:
А) материалды жауапты тұлғамен жүргізіледі
B) қоймадағы қорлардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады
C) әрбір материалдардың жеке түріне ашылады
$ 385.Негізгі құралдардың сату құны:
А) бірін бірі жақсы білетін және мәмілеге келуге дайын тәуелсіз жақтардың негізгі құралдарды өзара айырбастауына мүмкіндік беретін құн
B) екі жақ арасында келісілген бағасы
C) негізгі құралдарды сатушы мен алушының арасындағы келісілген құн
$ 386.Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектердің жіктелуі:
А) жабдықтаушы мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді берешек
B) уәкілетті органның ұзақ мерзімді қарыздар
C) өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері
$ 387.Капитал:
А) салымдар мен пайлар
B) бөлінбеген пайда
C) эмиссиялық кіріс
$ 388.Қаржылық қорытынды есептілікті қалыптастырудың мәні:
А) бөлінбеген табыс= дивиденттер+ мақсаттық қорлар құру резерві + таза пайда сабақтастығы сақталуы керек
B) табыстар= жұмсалған ресурстар соммасы+еңбекақы шығындары+ міндеттемелер жөніндегі пайыздар+ салық төлеу шығындары+ бөлінбеген табыс теңдңгң сақталады.
C) ұйым активі = капитал+ міндеттемелер теңдеуі әрқашанда міндетті түрде
$ 389.Қаржылық қорытынды есептіліктегі жөніндегі ақпараттар құрамы:
А) капитал көлемі мен олардың жекеленген түрлерінен
B) қаржылық ресурстардан
C) ұйымдағы активтер қозғалысынан
$ 390.Күрделі еңбек өлшемі:
А) адам күн
B) норма сағат
C) адам сағат
$ 391.Есептеу қағидасы бойынша жасалған қаржылық есеп беру пайдаланушыларға келесілер туралы ақпарат береді:
А) өткен операциялар
B) ақшаны болашақта төлеуге міндеттемелер
C) болашақта алынатын ақшалай қаражаттар
$ 392.Ұлғаю жағына баланс қорытындысына әсер ететін операция:
А) Д 2410 К 3320
B) Д 1210 К 3130
C) Д 1330 К 3310
$ 393.Ұйымдағы орындалған операцияның шоттарда жазылуы:
А) айналымда
B) бір шоттың дебетіне екінші шоттың кредитіне
C) бірнеше шоттың дебетіне екінші шоттың кредитіне
$ 394.Кәсіпорындағы есептің маңызды объектілерінен:
А) ұзақ және қысқа мерзімді материалдық активтер
B) материалдық емес активтер
C) капитал мен міндеттемелер
$ 395.Бастапқы құжаттарды өңдеу кезеңдері:
А) мазмұнын тексеру, бағаға айналдыру
B) біртектестікке жатқызу, есеп регистрларына жазу
C) мұрағатқа өткізу
$ 396.Д 1030 К 1010 бухгалтерлік жазбасының мәні:
А) депоненттелген жалақы ағымдағы банктік шотына өткізілді
B) кассадан ағымдағы банктік шотына ақша келіп түсті
C) іс сапарында қолданылмаған ақша банктік шотқа қайтарылды
$ 397.Форфейтингтық қызмет:
А) саушылардан тауарлар вексельді сатып алатындығыен білдіретін факторингалық арнайы нысан
B) факторингалық операцияның біртүрі
C) өнімді сатып алушылармен акцептелген факторингалық арнайы нысан
$ 398.Дт 1310 Кт 3310 бухгалтерлік жазудың мәні:
А) жабдықтаушылардан материалдар келіп түсті
B) кіріске алынған материалдар
C) түскен материалдарды кіріске алды
$ 399.Негізгі құралдардың амортизациясын есептегенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
А) Д 8410 К 2420
B) Д 7210 К 2420
C) Д 7110 К 2420
$ 400.Салық төлемдері есептелгенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
А) Д 3350 К 3120
B) Д 7710 К 3110
C) Д 7210 К 3150
$ 401.Ақпаратты орналстыру сипаты бойынша есептік регистрлер:
А) хронологиялық
B) жүйелендірілген
C) аралас
$ 402.Салыстырмалылық:
А) бухгалтерлік қорытынды есептің бір кезеңдегі мәліметінің екніші есепті кезеңнің мәліметімен салыстырылып көрсетілуі болып табылады
B) қандай да бір кезеңінің бухгалтерлік есеп мәліметтері өткен уақыттардағы мәліметтермен салыстырылып көрсетілген кезде ғана оның пайдалылығы мен мазмұны арта түседі
C) қаржылық ақпарат бұрынғы есеп кезеңдердегі ақпаратпен сәйкестендіру
$ 403.Баланс брутто:
А) реттеу баптары көрсетілген бухгалтерлік баланс
B) қамту көлемі бойынша, жиынтығын көбейтсе, контралық шот қалдығы плюс белгіімен көрсетілсе
C) түрлі ғылыми зерттеу үшін
$ 404.Соңғы қалдық:
А) есепті кезеңнің соңындағы қалдық
B) соңғы сальдо
C) шоттың жабылуы барысындағы қалдық
$ 405.Халықаралық практикада бухгалтерлік есеп үдерісінің үшінші сатысы:
А) мазмұнына қарай бухгалтерлік есептің мемлекеттік жүйесінің талабына сай бухгалтерлік қорытынды есеп жасалады
B) бухгалтерлік қорытынды есеп мазмұнына қарай халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сай жасалады
C) бухгалтерлік қорытынды есеп мазмұнына қарай талапқа сай жасалады
$ 406.Журнал ордерлік нысан:
А) бір немесе бірнеше синтетикалық шоттар тобына ашылған көпстеген деректеемелері бар есеп регистрі
B) әрбір шотқа екі есеп регистрі, немесе экономикалық мазмұны жағынан біркелкі шоттарға және шахматтың үлгідегі есеп регистрлері
C) дебеттік айналымдар мен қалдықтар үшін ведомостар, кредит айналымдары үшін журналдар
$ 407.Д 1030 К 1010 бухгалтерлік жазбасының мәні:
А) депоненттелген жалақы ағымдағы банктік шотқа өткізілді
B) іс сапарында қолданылмаған ақша банктік шотқа қайтарылды
C) кассадан ағымдағы банктік шотына ақша келіп түсті
$ 408.Вексель бойынша өтеу мерзімі өтіп кеткен .
А) төлем күннен санағанда үш жылдан асса
B) индоссант вексельге төлеген күннен бастап санағанда алты айдан асса
C) қарсылық білдіру күннен бастап санағанда бір жылдан асса
$ 409.Тауар бұл:
А) Қысқа мерзімді активтер
B) қорлардың бір бөлігі
C) сатып алынып сатуға арналған өнім
$ 410.Негізгі құралдар құрамына жатпайды:
А) құрылыс материалдары
B) қосалқы бөлшектер
C) отындар
$ 411.Жабдықтаушылардан активтер келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
А) Д 1310 к 3310
B) Д 1330 К 3310
C) Д2410 К 3310
$ 412.Серіктестіктердің қоғамның жарғылық қорына қосқан пайдалары және басқадай үлестері қайтарылды:
А) Д 5010 К 1030
B) Д 5010 К 1010
C) Д 5010 К 1050
$ 413.Қаржылық қорытынды есептілікті қалыптастырудың мәні:
А) табыстар= жұмсалған ресурстар соммасы+ еңбекақы шығындары+ міндеттемелер жөніндегі пайыздар+ салық төлеу шығындары+бөлінбеген табыс теңдігі сақталады
B) бөлінбеген табыс =дивиденттер+ мақсаттық қорлар құру резерві+ таза пайда сабақтастығы сақталуы керек
C) ұйым активті= капитал+ міндеттемелер теңдеуі әрқашанда міндетті түрде сақталады
$ 414.Табыстың анықталуы:
А) есепті жылдағы түскен табыстар соммасының жұмсалған шығындар соммасынан артық дәрежесі
B) есепті кезеңдегі активтердің көбеюі және міндеттемелердің азаюы негізінде капиталдың көбеюі, яғни экономикалық пайда табу
C) есептегі жылдың және өткен жылдардың табысы – салықтарды, айыппұлдарды, айыптарды төлегеннен кейін кәсіпорында қалатын капитал
$ 415.Тікелей қаржылық қызығушылығы жоқ пайдаланушылар:
А) статистикалық органдар
B) салық органы
C) бақылаушы және реттеуші органдар
$ 416.Еңбек өлшемі.
А) жұмыс уақытының бірлігі апта, күн сағат
B) өнім өндіруге және қызмет көрсетуге жұмсалған жұмыс уақытының санын өлшеуге арналған
C) уақыт бірлігіне жұмсалған еңбек санын өлщеу үшін
$ 417.Жойылу баланс:
А) кәсіпорын өз қызметін тоқтатар кезде жасалған бухгалтерлік балансы
B) ұйым өз қызметін тоқтатар кезде, таратылатын уақытта жасалған бухгалтерлік баланс
C) кәсіпорын жойылған кезде
$ 418.Бастапқы қалдық:
А) шоттың ашылуы барысындағы қалдық
B) есептіжылдың басындағы қалдық
C) бастапқы сальдо
$ 419.Айналымды құралдар:
А) дайын өнім
B) тауарлар
C) шикізаттар мен материалдар
$ 420.Есеп саясаты:
А) ұйымның есептік нұсқасын, нұсқалар рұқсат еткен есеп объектілерін бағалаудың, сондай ақ белгіленген нормалардың талартарына және кәсіпорын қызметінің ерекшеліктеріне орай бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйымдастырудың техникалық нысандарын таңдау
B) ұйымның бухгалтерлік есепте жүргізу әдісінің жиынтығын қорытындылау жолдары
C) алғашқы бақылау, құндық өлшеу, ағымдағы топтау мен шаруашылық қызметтің фактілерін жинақтап қорытындылау жолдары
$ 421.Ақша қаражатының түсімдері:
А) ивестициялық қызметінің нәтижесіндегі түсім
B) қаржылық қызметтің нәтижесіндегі түсімі
C) ақша қаражатының операциялық қызметінің нәтижесіндегі түсім
$ 422.№10 журнал ордерінде шоттардың кредиті бойынша есебін жүргізу барысында:
А) алдағы кезең шығындары
B) күмәнді қарыздар бойынша резервтер
C) күдікті қарыздар бойынша резервтер
$ 423.Жинақтаушы ведомостта көрсетілетін сомалық өлшемі:
А) өткен айдағы ведомостан алынған ай басындағы қалдық және есептеу жолымен анықталған ай соңындағы қалдық
B) құжаттарды өткізу тізімінен ай ішіндегі топ бойынша қорлардың кірісі, шығысы қалдық
C) құжаттарды өткізу тізімінен ай ішіндегі топ бойынша қорлардың шығысы, қалдығы, кірісі
$ 424.Акт:
А) бірнеше тұлға белгілі бір деректі фактіні куәландыру үшін жасаған құжат
B) тексерудің қорытындысы бойынша фактіні куаландыру үшін жасаған құжат
C) комиссия жұмысының нәтижесінде жасалған құжат
$ 425.Д 3350 К 3120 бухгалтерлік жазбаның мәні:
А) жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы жалақыдан ұстап қалынды
B) қызметкерлердің жалақысынан жеке табыс салығын ұстап қалу
C) жұмысшылардың жалақысынан жеке табыс салығын ұтсап қалу
$ 426.Басқарушы есеп:
А) жүйеленген ақпараттар іштей пайдалануға арналып, осы ұйымды басқарушылар жоспарлауға, тексеру мен бағалауға, өндірістік қызметті талдауға пайдаланылады
B) кәсіпорынның қаржылық ақпараттарын сыртқы пайдаланушыларға жеткізіп отыратын жүйе
C) есеп ақпараттары сыртқы тұлғалардың пайдалануына берілмейді және толығымен коммерциялы құпия болып саналады
$ 427.XVII ғасырдың аяғында есеп нысанында қолданылған негізгі регистрлер:
А) көмекші кітаптар
B) бас кітап
C) журнал
$ 428.Баланс активтінің бөлімдері:
А) ұзақ мерзімді активтер
B) қысқа мерзімді активтер
C) қысқа және ұзақ мерзімді активтер міндеттемелер
$ 429.Екі жақты жазу:
А) ұйымдарда күнделікті болып отыратын операцияларды бір шоттың дебетінде екінші шоттың кредитінде бірдей сомада көрсету әдісі
B) өзара байланысты бір шоттың дебетіне екінші шоттың кредитіне көрсету әдісі
C) кәсіпорындарда орындалған әрбір шаруашылық операцияларын шотта бейнелеу үшін қолданылатын тәсілі
$ 430.Активтік шоттар есептеуге арналған:
А) өңдеу және сату мерзімдеріне қрамастан қорларды, алдағы кезең шығындарды, ақша қаражаттарды, қысқа мерзімді қаржы инвестицияларды, дебиторлық берешектерді
B) қысқа мерзімді активтерді
C) ұйымдағы мүліктер мен ақша қаражаттарды
$ 431.Есеп мәліметтерін жазу үрдіснің түрлері:
А) жалғастырушы
B) қиыстырушы
C) жүйелеп жазушы
$ 432.Ағымдағы банктік шоттары бойынша операциялар банкпен келесілер негізінде жүзеге асырылады:
А) чектер
B) қолма қол ақшаларды енгізуге хабарландыру
C) төлем тапсырмалары
$ 433.Дебиторлық берешек:
А) жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың берешектері
B) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
C) берілген аванстар
$ 434.Қорлады есептеу карточкасы:
А) қоймадағы қорлардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады
B) әрбір материалдардың жеке түрлеріне ашылады
C) материалды жауапты тұлғамен жүргізіледі
$ 435.Материалдық емес активтер бұл:
А) физикалық пішіні жоқ, сезілмиейтін активтер
B) қолмен ұстауға жатпайтын активтер
C) ұзақ мерзімде пайдаланылатын активтер
$ 436.Еңбекақы жүйесі:
А) жай мерзімді
B) кесімді үдемелі
C) кесімді сыйақылы
$ 437.Резервтік капитал:
А) ұйымдардың таза пайдасының есебінен құрылады
B) ұйымдар қызметіндегі мүмкін болатын кейбір күмәнді шығындарды жабу үшін жасалынады
C) белгіленген объектілер бойынша шығындарды жабу үшін жасалынады
$ 438.«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР заңына сәйкес қаржылық есептілік қамтиды:
А) капиталдағы өзгерістер туралы есеп
B) бухгалтерлік баланс
C) пайда мен зияндар туралы есеп
$ 439.Әкімшілік шығындар:
А) коммуналдық қызмет ақысы
B) банк қызметі ақысы
C) күзетке және жалдағы берілген ғимарат
$ 440.Тікелей қаржылық қызығушылығы жоқ пайдаланушылар:
А) статистикалық органдар
B) салық органы
C) бақылаушы және реттеуші органдар
$ 441.Бухгалтерлік есеп объектілері:
А) өндіріс
B) жабдықтау
C) өткізу
$ 442.Бухгалтерлік баланстың бірінші типтегі өзгерісі:
А) активтің бір бабынң соммасы азаяды, екінші бабының сомасы сол сомаға көбейеді
B) Өзгеріс тек қана құрал жабдықтар арасында ғана болады, пассив өзгеріссіз
C) А+а12=П
$ 443.Кезең бойынша үлестіруші шот:
А) 2920
B) 1620
C) 3520
$ 444.«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептлік туралы» ҚР Заңы қамтиды:
А) бес тарауды
B) жиырма алты бапты
C) өзгертулер мен толықтыруларды
$ 445. Бухгалтерлік есеп нысаны:
А) есепті құру мақсатында құжаттардан алынатын мәліметтерді жалпылау үшін қолданылатын есептік тіркелімдер
B) белгілі бір дәйектілікпен және өзара байланысты, екі жақты приципті пайдалана отырып бухгалтерлік есеп жазуын жүргізуге арналған есеп тіркелімі
C) шаруашылық операцияларын тиісті жазу әдістерімен белгілі бір кезекшілікпен топтастырып, көрсетуге арналған есептік тіркелімдер жиыны
$ 446.Касса кітабына тіркелетін құжаттар:
А) кіріс және шығыс кассалық ордерлер
B) шығыс кассалық ордері
C) кіріс кассалық ордері
$ 447.Кәсіпорындар басқадай операциялар бойынша тиісті дебиторлық борыштары есептелінетін шоттар:
А) есептелген пайыздар
B) алынуға тиісті қосылған құн салығы
C) жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың борышы
$ 448.Материалдар есебін дұрыс және тиімді ұйымдастыру:
А) материалдық тауарлардың бірегей номенлатурасын әзірлеу
B) құжат айналымының айқын жүйесі және тауарлы материалдық құндылықтарды кіріс ету және есептен шығару жөніндегі операцияларды рәсімдеу тәртібін сақтау
C) тауарлы материалдық қорларға тұрақты түрде түгендеу жүргізу
$ 449.Негізгі құралдардың құрамына жатпайды:
А) отындар
B) қосалқы бөлшектер
C) құрылыс материалдары
$ 450.Меншікті капитал:
А) жарғылық қор, резервтер
B) пайда мен резервтер
C) бөлінбеген табыс, жабылмаған зиян
$ 451.Жанама қызығушылығы бар қаржылық ақпаратты пайдаланушылар:
А) салық органдары
B) аудиторлар
C) кеңес берушілер
$ 452.Бухгалтерлік есептің түрлері:
А) басқару
B) қаржылық
C) салық
$ 453.Бухгалтерлік баланс баптарының сомасына шаруашылық операциялары бойынша әсер ететін үшінші түрі:
А) құрал жабдықтар мен қайнар көздері бірдей көбейеді
B) А+а1 = П+р1
C) актив пен пассив бөлімінің соммасы бірдей артады
$ 454.Капитал шоттары:
А) резервтер
B) эмиссиялық кіріс
C) салымдар мен пайлар
$ 455.Аяқталмаған өндіріс:
А) техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім
B) өңдеудің барлық сатысынан өтпеген өнім
C) толық өңделмеген өнім
$ 456.Активтерді қосымша бағалағанда жасалатын шотар корреспонденциясы:
А) Д 2410 К 5420
B) Д 2730 К 5110
C) Д 2410 К 1210
$ 457.Қосылған құн салығыныың объектілері:
А) сатуға араналған кез келген тауар
B) салық салынатын айналым
C) салық салынатын импорт
$ 458.Резервтік капитал қолданылады:
А) тауарларды сатып алуға
B) шаруашылық әрекеттен зияндарды жабуға
C) акционерлік қоғамның облигацияларын өтеу үшін
$ 459.Шаруашылық есеп
А) шаруашылық және қоғамдық құбылыстарды сандық бейнелеу және сапалық сипаттау
B) шаруашылық процестерін үздіксіз бақылау арқылы тиісті құжаттарға жазылған, мазмұнын толық түрде көрсету
C) атқарылған немесе атқарылуға тиісті шаруашылық іс әрекеттері туралы ақпарат қалыптастыру
$ 460.Өкімгерлік құжаттар:
А) бұйрықтар
B) қаулылар
C) өкімдер
$ 461.Кассалық кітапта көрсетіледі:
А) ақшалар кімнен алынғаны, кімге берілгені
B) құжат нөмірі
C) жолдардың номерленуі
$ 462.Дебиторлық берешек:
А) сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
B) берілген аванстар
C) жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың берешектері
$ 463.Ақша қозғалысы жөніндегі қорытынды есептің негізгі мақсаты:
А) өтімділікті есептеу
B) ақша ағымы қозғалысы жөніндегі ақпараттар беру
C) ақша қозғалысы жөніндегі ақпараттарды пайдаланушыларға тапсыру
$ 464.Жылдық қаржылық есеп берудің тапсыру мерзімі:
А) бюджеттік мекемелер есептемені жоғарғы тұрған ұйымдарға олар белгілеген мерзімдерде
B) келесі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей
C) жыл аяқталғаннан кейін 90 күн ішінде
$ 465.Бухгалтерлік есепті жүргізуді реттейтін нормативтік база:
А) Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары
B) Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары
C) Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заң
$ 466.Активтер:
А) Ұйымдармен бақыланатын ресурстар
B) өткен оқиғалар нәтижесі
C) болашақ экономикалық пайдалардың ұлғаюы
$ 467.Бухгалтертерлік баланс деген:
А) шаруашылық қаржысын өндіріс процесінде оның құрамы мен атқаратын міндеті бойынша, ал оның қайнар көздерін құралу формалары мен мақсатты міндеті бойынша ақшалай бағамен белгілі бір мерзімге топтастыру
B) шаруашылық құралдары мен олардың пайда болу көздерін белгілі бір сәтке ақшалай бағамен топтастыру тәсілі
C) кәсіпорынның активтерімен олардың қайнар көздерінің белгілі бір мерзімге бір жүйеге келтіріліп, ақшалай өлшем түрінде теңестіріліп екі жақты кестеде бейнелеу
$ 468.Негізгі құралдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:
А) Д 2410 К 1250
B) Д 2410 К 3310
C) Д 2410 К 5110
$ 469.Реверсивтік жазу.
А) трансформациялық жазуды жояды
B) жаңа есептік кезеңнің бірінші күнінде жүргізіледі
C) бас журналдағы жазу
$ 470.Құжат айналысы:
А) толтыруынан бастап олардың қызметінің аяқталуы және мұрағатқа өткізілу кезеңі
B) кәсіпорындағы құжаттардың ретті қозғалысы
C) құжаттардың рәсімделген сәтінен бастап мұрағатқа өткізілгенге дейінгі қозғалысын
$ 471.Касса кітабына тіркелетін құжаттар:
А) кіріс және шығыс кассалық ордерлер
B) шығыс кассалық ордері
C) кіріс кассалық ордері
$ 472.Қазақстан Республикасындағы шаруашылық серіктестіктер.
А) жауапкершілігі шектеулі серіктестік
B) енішлес серіктестік
C) акционерлік қоғамдар
$ 473.Негізгі құралдарды есептен шығару:
А) Комиссия жұмысының нәтижесінде екі дана акт етіп толтырады
B) НҚ №3 нысандағы есептен шығару актісімен
C) НҚ №4 нысандағы автокөлік құралдарын есептен шығару актісімен
$ 474.Меншікті капитал:
А) жарғылық қор, резервтер
B) пайда, резервтер
C) бөлінбеген табыс, жабылмаған зиян
$ 475. Дайын өнімді сату шығындарының құрамы:
А) делдалдар сыйақысы
B) жарнама шығыны
C) тиеп-түсіру жұмыстарының шығыны
$ 476.Тікелей қаржылық қызығушылығы бар пайдаланушылар:
А) клиенттер
B) инвесторлар
С) кредиторлар, дебиторлар
$ 477.Түсініктілік принциптері
А) тұтынушылар ақпараттағы мәліметтердің мазмұнын ешбір арнайы біліктілік дайындығынсыз түсіне алатындай болуы тиіс
B)бухгалтерлік есептің ақпараттық мәліметтері оны пайдаланушыларға шешім қабылдауы барысында ұғынымды болуы
С)қаржы есептемелеріндегі барлық ақпараттық мәліметтер пайдаланушылар тұтынуына лайық болуы тиіс
$ 478.Актив:
А) қаражаттар және олардың орналасуы
B) кәсіпорынның ақшаға бағаланатын игіліктері мен құқықтары, мүліктері
С) шаруашылық мүліктері мен қаржысының жекеленген түрлері
$ 479.Негізгі құралдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы
А) Д 2410 К 1250
B) Д 2410 К 5110
С) Д 2410 К 3310
$ 480.Реверсивтік жазу:
А) трансформациялық жазуды жояды
B) бас журналдағы жазу
С) жаңа есептік кезеңнің бірінші күнінде жүргізіледі
$ 481.Есептік регистрлердегі қателерді түзету тәсілдері:
А)корректуралық
B) қызыл сторно
С) қосымша жазу
$ 482.Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазбасыеның мәні:
А)салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
B) құрылтайшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
С) меншік иелерінің ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
$ 483.Коммерциялық ұйымдар:
А) акционерлік қоғамдар
B) өндірістік қоғамдар
С) шаруашылық серіктестіктер
$ 484.Экономикалық мазмұнына сәйкес өнімді (жұмысты, қызметті) өндіруге шығындар элементі:
А) негізгі құралдардың амортизациясына шығындар
B) еңбекті төлеуге шығындар
С) материалдық шығындар
$ 485.Негізгі құралдардың түсу жолдары:
А) құрылыс салу арқылы
B) өзге активтерге айырбастау арқылы
С) ақшаға сатып алу арқылы
$ 486.Акциздік салық:
А)сатып алушы төлейтін салық
B) жанама салық
С) сатылатын тауардың бағасына қосылатын салық
$ 487.Ұйымның меншікті капиталының көздері:
А) жарғылық капитал
B) резервтік капитал
С) бөлінбеген пайда
$ 488.Қаржылық қорытынды есептіліктегі жөніндегі ақпараттар құрамы:
А) капитал көлемі мен олардың жекеленген түрлерінен
B) ұйымдағы активтер қозғалысынан
С) қаржылық ресурстардан
$ 489.Жылдық қаржылық есеп берудің тапсыру мерзімі:
А) бюджеттік мекемелер есептемені жоғары тұрған ұйымдарға олар белгілеген мерзімдерде
B) келесі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей
С)жыл аяқталғаннан кейін 90күннің ішінде
$ 490.Күрделі еңбек өлшемі:
А) адам-күн
B) адам-сағат
С) норма-сағат
$ 491.Шаруашылық процесс кезеңі:
А) өндіріс
B)жабдықтау
С) өткізу
$ 492.Ұзақ мерзімді активтер:
А) негізгі құралдар
B)материалдық емес активтер
С) ұзақ мерзімді материалдық активтер
$ 493.Ұйымдағы орындалған операцияның шоттарда жазылуы:
А) бір шоттың дебитіне және екінші шоттың кредитіне
B) айналымда
С)бірнеше шоттың дебитіне және екінші шоттың кредитіне
$ 494.Заңға сәйкес қаржылық есептілікке қол қоятындар
А) бас бухгалтер
B) ұйымның басшысы
С) дара кәсіпкер
$ 495.Есеп жазбалары мазмұны бойынша:
А) синтетикалық
B) аналитикалық
С) біріктірілген
$ 496.Чек:
А) белгілі бір ақшалай соманы төлеу туралы өзінің банкісіне берген жазбаша бұйрығы
В) есеп айырысу шотынан қолма қол ақша берілгенде толтырылатын құжат
С)өзінің шотынан сатып алушының шотына қаражаттың белгілі бір соммасын аудару жөнінде өзіне қызмет көрсететін банкке берген жазбаша бұйрығы
$ 497.Дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болу есебі:
А) көрсетілген қызмет үшін алынған материалдық-құндықтар үшін осы күнге дейін төлемей отырғандықтан
В) құндылықтарды алу, қызметтерді көрсету және т.с.с мерзімінің төлем мерзімімен сәйкес келмеуі
С) жабдықтаушы мен мердігерлерден алынған материалдық құндықтар және орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үщін осы ұйымның берешек қарызы
$ 498.Материалдық құндықтардың қоймалық есебі:
А) сальдолық
В) сандық-сомалық
С) материалдық есеп берулер
$ 499.Негізгі құралдардың құрамды бөліктері
А) автокөліктік құралдар
В) жер
С)үйлер мен ғимараттар
$ 500.Қосылған құн салығының обьектілері
А) сатуға арналған кез-келген тауар
В) салық салынатын импорт
С) салық салынатын айналым

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет