Бюллетень 2016 ж. (шілде-желтоқсан) Ақпараттық бюллетеньбет6/6
Дата31.01.2018
өлшемі2,62 Mb.
1   2   3   4   5   6

37.23я7

Д18 Дарменова, Р.А.

Салалық мататану негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Р.А. Дарменова.- Алматы: Эверо, 2016.- 176 б.

20 экз.
37.238я7К18 Каримов, С.С.

Тоқыма өндірісінің материалтануы [Мәтін]: оқулық / С.С. Каримов, Г.С. Болыс.- Алматы: Эверо, 2016.- 260 б. 10 экз.
37.24я7

Қ71 Қуатбекова, Л.

Тігін бұйымдарының технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Л. Қуатбекова, Ү. Келесова.- Астана: Фолиант, 2010.- 160 б. 1 экз.
37.23я7

М31 Маханбеталиева, К.Т.

Жаңа текстильді материалдар [Мәтін]: оқу құралы / К.Т. Маханбеталиева, М.Ш. Шардарбек.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 139 б. 17 экз.
37.23я7

М31 Маханбеталиева, К.Т.

Текстиль материалдарының жалпы технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / К.Т. Маханбеталиева, С.Н. Мухамеджанова;.- Алматы: Эверо, 2016.- 204 б. 5 экз.
37.23я7

М31 Маханбеталиева, К.Т.

Текстиль материалдарының жалпы технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / К.Т. Маханбеталиева, С.Н. Мухамеджанова.- Алматы: Эверо, 2016.- 204 б. 21 экз.
37.230.3я7

С22 Сарыбаева, Э.Е.

Ширатылған иірімжіп өндірісінің технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Э.Е. Сарыбаева, С.Н. Мухамеджанова.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 227 б. 17 экз.
38 – Құрылыс = Строительство
38.761.204(5Каз)

М91 Мустафаев, Ж.С.

Экологические проблемы бассейна Аральского моря [Текст] / Ж.С. Мустафаев, А.Т. Козыкеева.- Тараз: ТОО"Коргау Тараз 2005", 2009.- 354 с. 1 экз.
38.77я7

Т93 Тілеуқұлов, А.Т.

Гидротехникалық құрылымдардың негіздері және сушаруашылық есептеулер [Мәтін]: оқулық / А.Т. Тілеуқұлов, А.Г. Рау, С.Ә. Әбдірасилова.- Алматы: Эверо, 2016.- 208 б. 20 экз.
628.032(075)+502.7(075)

Т93 Тілегенов, И.С.

Техногенді қалдықтар және шығарылымдардың қоршаған ортаға әсері және оларды зиянсыздандыру жолдары [Мәтін]: оқу құралы / И.С. Тілегенов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 527 б.

5 экз.
69.059(075)Ү83 Үсенбаев, Б.Ү.

Ғимараттар мен құрылымдарды қайта жанғырту [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ү. Үсенбаев, Ж.Т. Иманбердиева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 153 б. 17 экз.
38.5-02

У52 Умбетов, У.

Моделирование и прогнозирование разрушения многослойных конструкций [Текст] / У. Умбетов, Сейтмуратов.А.Ж.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 212 с. 2 экз.
39 – Көлік = Транспорт

39.18я7

А32 Айтхожина, А.С.

"Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару" [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / А.С. Айтхожина, М.В. Долгов.- Алматы: Эверо, 2015.- 112 б. 20 экз.

4 АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ = СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

40я7+74.58я7

А91 Ауылшаруашылығы ғылымдары-1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 220 б. 8 экз.
631(075)+74.58я7

А91

Ауылшаруашылығы ғылымдары-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 188 б. 7 экз.
631.12(075)

Д18 Даркенбаев, Е.Д.

Жерге орналастыру шаруашылығы мен ауыл елді-мекенді жоспарлау [Мәтін]: оқу құралы / Е.Д. Даркенбаев.- Алматы: Эверо, 2014.- 182б. 1 экз.
40, 6я7

Д19 Даулетбаев, Б.У.

Суалғыш құрылымдар [Мәтін]: оқу құралы / Б.У. Даулетбаев.- Тараз: "Формат-Принт" ЖШС, 2015.- 139 б., 26-сурет. 1 экз.
47.2я7

Қ23 Қайроллаев, К.Қ.

Гидробионттарды жерсіндірудің теориясы мен практикасы [Мәтін]: оқу құралы / К.Қ. Қайроллаев.- Алматы: Эверо, 2016.- 124 б. 20 экз.
631.5(075)

Р24

Растениеводство [Текст]: учебник / К.Аринов, К. Мусынов, Н. Шестакова, Н. Серекпаев, А. Апушев.- Астана: Фолиант, 2016.- 584 с. 15 экз.
631(075)

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Сельскохозяйственные науки-2" [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 208 с.

5 экз.
40я7У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Сельскохозяйственные науки-1" [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 236 с. 3 экз.

41/42 – Өсімдіктану= Растениеводство

41.3я7

Ж26 Жанзақов, Н.

Егістік дақылдар селекциясы [Мәтін]: оқулық / Н. Жанзақов.- Астана: Фолиант, 2015.- 416 б.

20 экз.
42.1я7Ә20 Әбілов, Д.

Өсімдіктердің түрі мен көктеуі [Мәтін]: оқу құралы / Д. Әбілов.- Алматы: РБК, 2000.- 133 б. 1 экз.

632.7

И87 Исмухамбетов, Ж.Д.

Насекомые и клещи-вредители технических и масличных культур Казахстана [Текст] / Ж.Д. Исмухамбетов; отв. ред. А.О. Сагитов.- Астана: КазАТУ, 2015.- 166 с. 1 экз.
42.14

К19 Канаев, А.Т.

Полезные растения и биотехнология их приготовления [Текст]: учебное пособие / А.Т. Канаев, З.К. Канаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 195 с. 5 экз.

5 – Медицина ғылымдары = Медицинские науки

51.240я7

Е70 Ермұханова, Н.

Еңбек физиологиясы және психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 176 б. 20 экз.

60 – Қоғамдық ғылымдар = Общественные науки

60/65я7+74.58я7

Ә53

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес бағытындағы мамандықтарға арналған оқу әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 208 б. 45 экз.
60/80я7+74.58я7

Г91

Гуманитарлық ғылымдар-1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 178 б. 8 экз.
60/80я7+74.58я7

Г91 Гуманитарлық ғылымдар-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 188 б. 4 экз.
60.5

С69 Социальный портрет современного Казахстанского общества [Текст]. СБ.ст.2-ой выпуск.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 256 с. 1 экз.
63 – Тарих ғылымдары = Исторические науки

63.3(5Қаз)622.78

А75 Абырой мен парыз: еуропа елдеріндегі (Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы) [Мәтін] = Честь и долг (Участие казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной войне в странах Европы).- Алматы: "Литера-М" ЖШС, 2015.- 592 б. 6 экз.
63.5(5Қаз)

А79 Армысың, әз-Наурыз! [Мәтін] / Құраст. Б. Бекежанов, Т.Рысбек.- Астана: "Зерде", 2012.- 328 б.

1 экз.
63.212(5Қаз)А83 Археография және деректану ұлттық орталығының хабарлары= Известия национального центра археографии и источниковедения: ғылыми журнал / Жауапты ред. Т.Е.Төлебаев.- Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы, 2016.- 72 б. 1 экз.
63.212(5Қаз)

А83

Археография және деректану ұлттық орталығының хабарлары= Известия национального центра археографии и источниковедения: ғылыми журнал / Жауапты ред. Т.Е.Төлебаев.- Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы, 2016.- 80 б. 1 экз.
63.212(5Қаз)

А83

Археография және деректану ұлттық орталығының хабарлары= Известия национального центра археографии и источниковедения: ғылыми журнал / Жауапты ред. Т.Е.Төлебаев.- Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы, 2016.- 78 б. 1 экз.
63.3(5Қаз)я7

Ә57 Әминов, Т.М.

Қазақстан тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Т.М. Әминов.- Алматы: Бастау, 2016.- 448 б. 30 экз.
63.3(0)

Д79 Дулати, М.Х.

Тарих-и Рашиди (хақ жолындағылар тарихы) [Мәтін] / М.Х. Дулати; ауд. М.Қазыбек, Ә. Нұралиев.- Алматы: Мирас, 2015.- 768 б. 1 экз.
63.3(5Қаз)

Ж22 Жалдыбаев, Ә.О.

Темірбек Жүргенов - Қазақстандағы тұңғыш озық мәдениет революциясының бас жасампазы, асқан дарынды, кемеңгер мемлекет қайраткері [Мәтін] / Ә.О. Жалдыбаев.- Ақтөбе: Қазақ-орыс халықаралық университеті, 2015.- 96 б. 2 экз.
63.3(5Каз)

К15 Кайдаров, Р.

Абдрахман Айтиев- жизнь для народа [Текст] / Р. Кайдаров, А. Кульбаева.- Алматы: Издательство "Мегалис", 2016.- 432 с. 1 экз.
63.3(5Қаз)

К15 Калиекова, М.

Мұхаммед Хайдар Дулати. Өмірі мен шығармашылығы [Мәтін] / М. Калиекова; Жалпы ред. басқ. тарих ғыл. докторы, проф. Т.О. Омарбеков.- Алматы: Атамұра, 2010.- 176 б. 2 экз.
63.3(5Қаз)

Қ18 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Тәуелсіздік құндылықтары:өткенге тағзым, болашаққа аманат " тақырыбында өткен жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикағылымдары бойынша студенттердің XVIII ғылыми-практ [Мәтін]. 29.02-10.03.2016 = Материалы XVII студенческой научно-практической конференции по естественным, техническим, социально-гуманитарным и экономическим наукам, посвещенной 25 летию Независимости РК на тему"Ценности Независимости: для прошлого-почет, для будущего-наказ".- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 273 б. 2 экз.
63.3(5Каз)я7

S91 Sultangalieva, G.S.

New approaches to the study of history of Kazakhstan in 19th century [Мәтін]: textbook / G.S. Sultangalieva.- Almaty: Qazaq university, 2015.- 152 p. 5 экз.
63.3(0)6я7

К67 Көкебаева, Г.К.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2014) [Мәтін] / Г.К. Көкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 401 б. 10 экз.


63.3я2

К67 Көкебаева, Г.К.

Тарихи түсініктер мен терминдер сөздігі [Мәтін]: сөздік / Г.К. Көкебаева, О.Х. мұхатова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 55 б. 3 экз.
63.5(5Қаз)я7

Қ30 Қалыш, А.

Қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени процестер [Мәтін]: оқу құралы / А. Қалыш.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 254 б. 5 экз.
63.3(0)31я7

Қ42 Қартабаева, Е.Т.

Шығыс елдерінің ежелгі және орта ғасырлар тарихы [Мәтін]: оқулық / Е.Т. Қартабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 330 б. 5 экз.
63.5(5Қаз)

Қ53 Қинаятұлы, З.

Монғолиядағы қазақтар [Мәтін] / З. Қинаятұлы.- Алматы: Кітап, 2001.- 320 б. 1 экз.

63.3

Л18 Ланглуа, Ш.-В.

Тарихты зерттеуге кіріспе (тарихтың методологиясы бойынша) [Мәтін] / Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос; фр. тіл. ауд. А. Серебрякова, орыс тіл. ауд. Б.А. Габдулина.- Астана: Фолиант, 2015.- 280 б. 10 экз.
63.3(5Каз)

Л28 Лаумулин, М.

История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства) [Текст]. Часть. III. Изучение истории и этнографии казахов в западном востоковедении / М. Лаумулин.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.- 264 с. 1 экз.
63.3(5Каз)

Л28 Лаумулин, М.

История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства) [Текст]. Часть. I. Становление и развитие востоковедных школ в контексте изучения Центральной Азии и Внутренней Евразии / М. Лаумулин.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2015.- 416 с. 1 экз.
63.3(5Каз)

Л28 Лаумулин, М.

История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства) [Текст]. Часть. II. Древняя и средневековая история Центральной Евразии в трудах зарубежных востоковедов / М. Лаумулин.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2015.- 592 с. 1 экз.
63.3(5Каз)

Л28 Лаумулин, М.

История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства) [Текст]. Часть IV. Востоковедение и политология в контексте изучения Центральной Азии / М. Лаумулин.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.- 392 с. 1 экз.
63.3(5Қаз)

С12 Сабденова, Г.Е.

Қазақ хандығының қалыптасу тарихнамасы [Мәтін]: монография / Г.Е. Сабденова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 206 б. 3 экз.
63.3(5Қаз)

С52 Смайыл, А.

Астана ғасырлары [Мәтін] / А. Смайыл.- Астана: Педагогика-Пресс, 2010.- 416 б. 1 экз.
63.3(0)31я7

С94 Сыздықова, Г.М.

Ежелгі Шығыс елдері тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Г.М. Сыздықова.- Алматы: Эверо, 2016.- 168 б.

10 экз.
65 – Экономика ғылымдары = Экономические науки


65.01я7

А15 Абилдаев, С.Т.

Практикум по макроэкономике [Текст]: учебное пособие / С.Т. Абилдаев.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 85 с. 1 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

А37 Ақтымбаева, Ә.С.

Туризмдегі баға құрастыру [Мәтін]: оқу құралы / Ә.С. Ақтымбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 196 б. 10 экз.
65.052.9(5Каз)2я7

А50 Алимбекова, Г.А.

Компьютеризация бухгалтерского учета [Текст]: учебное пособие / Г.А. Алимбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 154 с. 3 экз.
65.01

А83 Армстронг, М.

Практика управления человеческими ресурсами [Текст] / М. Армстронг; Пер. с англ. под. ред. С.К. Мордовина.- 10-е изд.- СПб.: Питер, 2009.- ("Классика МВА"). 1 экз.
65.052.9(5Қаз)я7

Ә54 Әлиев, М.Қ.

Кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / М.Қ. Әлиев, М.А. Алтынбеков.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2015.- 252 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)

Б17 Байгісиев, М.К.

Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу [Мәтін] / М.К. Байгісиев.- Алматы: Раритет, 2010.- 240 б.- (Экономикалық әдебиеттер сериясы). 1 экз.
65.9(5Каз)-56я7

Б17 Байдильдина, А.М.

Анализ и прогнозирование инвестиционных проектов [Мәтін]: учебное пособие / А.М. Байдильдина.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 264 с. 5 экз.
65.9(5Каз)29я7

Б34 Бегайдарова, Р.Н.

Ұйымдастыру теориясы [Электрондық басылым]: электронды оқу құралы / Р.Н. Бегайдарова.- Алматы: Book Plus, 2014.- 256 МБ: CD-ROM. 2 экз.
65.9(5Қаз)29я7

Б34 Бегайдарова, Р.Н.

Ұйымдастыру теориясы [Мәтін]: оқу құралы / Р.Н. Бегайдарова.- Алматы: Book Plus, 2014.- 202 б.

5 экз.
65.01я7Б54 Бимендиева, Л.А.

Рыноктық инфрақұрылым [Мәтін]: оқу құралы / Л.А. Бимендиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 186 б. 5 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

Д18 Даркенбаев, Е.Д.

Шаруашылықтық және елді мекендегі жер ресурстарын болжамдауды ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Е.Д. Даркенбаев.- Алматы: Эверо, 2016.- 444 б. 1 экз.
65.01я7

Д19 Даулиева, Ғ.Р.

Институционалды экономика [Мәтін]: оқу құралы / Ғ.Р. Даулиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 140 б. 5 экз.
65.9(5Каз)262.1я7

Д38 Джумабекова, А.Т.

Орталық банк қызметін ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Джумабекова, Ж.Қ. Сартбасова.- Астана: ҚазЭҚХСУ БПО, 2015.- 205 б. 10 экз.
65.9(7США)

Д60 Додонов, В.Ю.

Изменение роли США в мировой экономике: тенденции и влияние на глобальную стабильность [Текст]: монография / В.Ю. Додонов.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.- 264 с.1 экз.
65.9(5Қаз)28я5

Д79 М.Х Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы"Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері" [Мәтін] = Вестник ТарГУ Имени М.Х.Дулати "Природопользование и проблемы антропосферы". №3: халықаралық ғылыми журнал.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 255 б. 2 экз.
65.01я7

Ж23 Жакупова, С.Т.

Казахстан в региональной экономической интеграции [Текст]: учебное пособие / С.Т. Жакупова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 214 с. 2 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

Ж50 Жер кадастры [Мәтін]: оқулық / Т. Есполов, Т. Жоламанов, Т. Пентаев, О. Абралиев.- Алматы: Эпиграф, 2015.- 416 б. 7 экз.
65.9(5Қаз)272я7

Ж60 Жиенбекова, А.А.

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары [Мәтін]: оқулық / А.А. Жиенбекова, Р.Д. Дарибаева, К.К. Төлегенова.- Алматы: Эверо, 2014.- 300 б. 5 экз.
65.052.9(5Қаз)2я7

И83 Исакова, С.А.

Аудит [Мәтін]: оқу құралы / С.А. Исакова.- Өңд. және толықт.- Астана: "БиКА", 2014.- 307 б. 1 экз.
65.052.9(5Каз)2

И85 Исакова, С.

Тенденция развития стандартизации аудита [Текст] / С. Исакова.- Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.- 134 с. 1 экз.
65.053(5Каз)я7

К58 Кожабеков, С.С.

Сборник задач по экономическому анализу [Текст]: учебное пособие / С.С. Кожабеков, С.М. Жусипова.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 166 с. 17 экз.
65.9(5Қаз)26я7

К85 Купешова, Б.Қ.

Фирмалар қаржысы [Мәтін]: оқу құралы / Б.Қ. Купешова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 178 б. 5 экз.
65.9(5Қаз)212я7

К85 Купешова, С.

Стратегиялық менеджмент [Мәтін]: оқу құралы / С. Купешова, К.С. Мухтарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 178 б. 5 экз.
65.04я7

Қ53 Қилыбаева, Б.Қ.

Аймақтану негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Б.Қ. Қилыбаева, Ж.М. Медеубаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 220 б. 20 экз.
65.9(5Қаз)422я7

Қ81 Қызмет көрсету-1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2016.- 168 б. 9 экз.
65.9(5Қаз)422я7

Қ81 Қызмет көрсету-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін].- Астана: ҰТО, 2016.- 224 б. 8 экз.
65.01(Англ)я7

M93 Mukhamediyey, B.M.

Microeconomics [Текст]: a textbook / B.M. Mukhamediyey, A.B. Mukhamediyeya.- Almaty: Kazakh university, 2015.- 265 p. 2 экз.


65.051.9(5Қаз)я7+60.6(5Қаз)я7

Н18 Найзақараева, С.Ө.

Статистика [Мәтін]: оқу құралы / С.Ө. Найзақараева.- Алматы: Экономика, 2009.- 156 б. 2 экз.


65.9(5Каз)261.41

Н90 Нурумов, А.

Актуальные проблемы налогово-бюджетной системы Республики Казахстан. Избранные труды последних лет [Текст] / А. Нурумов.- Астана: ИПЦ Каз УЭФМТ, 2016.- 466 с. 2 экз.
65.01я7

С13 Сагиева, Р.К.

Институциональная экономика [Текст]: учебное пособие / Р.К. Сагиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 172 с. 3 экз.
65.9(2)212я7

С18 Салықов, Ғ.

Өндірістік менеджмент [Мәтін]: оқу құралы / Ғ. Салықов, Н. Әжмұрат.- Астана: Фолиант, 2015.- 192 б. 20 экз.
65.052.9(5Каз)2я7

С89 Султанова, Б.Б.

Финансовый учет [Текст]: учебное пособие / Б.Б. Султанова, Ж.А. Абишева, Ф.М. Тулегенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 491 с. 2 экз.
65.9(5Қаз)262.2я7

Т81 Турлыбекова, А.Ж.

Бағалы қағаздар нарығының теориясы мен практикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.Ж. Турлыбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 276 б. 5 экз.
65.052(5Каз)я73

Т90 Тусибаева, Г.С.

Качество аудиторских услуг: теория, методология, контроль [Текст]: монография / Г.С. Тусибаева; Под ред. д.э.н., проф. М.К. Алиева.- Астана: Изд.Каз УЭФМТ, 2015.- 192 с. 10 экз.
65.9(5Қаз)29я7

Т90 Түсіпбеков, Т.

Кәсіпорын экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / Т. Түсіпбеков, Г. Теңізбаева.- Астана: Фолиант, 2008.- 192 б. 1 экз.
65.9(5Каз)442я7+74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Услуги-1 [Текст].- Астана: НЦТ, 2016.- 224 с. 2 экз.
65.9(5Каз)442я7+74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Услуги-2 [Текст].- Астана: НЦТ, 2016.- 168 с. 4 экз.
66 – Саяси ғылымдар = Политическая наука

66.3(5Каз)6

А42 Алексеенко, А.

Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества [Мәтін] / А. Алексеенко.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 144 с. 1 экз.
66.3(5Қаз)-Араб.я7

А43 Алжанбаева, Ұ.

Қазақстан және Араб елдерінің баспасөз тілі [Мәтін]: оқу құралы / Ұ. Алжанбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 80 б. 10 экз.
66.3(5Каз)

А99 Аяган, Б.

Нурсултан Назарбаев: человек у власти [Текст] / Б. Аяган, А. Ауанасова.- Алматы: "Литера-М", 2015.- 376 с. 2 экз.
66.4

Г54 Годовой отчет 2015 [Мәтін].- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 45 с. 1 экз.

66.4(0)

Г59 Год планеты: экономика, политика, безопасность [Текст]: ежегодник. Вып. 2015г. / гл. ред. В.Г. Барановский.- М.: Идея-Пресс, 2015.- 480 с. 1 экз.
66.3(4/8)

Ж88 Жумалы, Р.

Арабский пасьянс. Хроники столетия [Текст] / Р. Жумалы.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.- 508 с. 1 экз.
66.4(5Каз)

Ж93 Жусупова, А.

Динамика социального неравенства в Казахстане [Текст] / А. Жусупова.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 60с. 1 экз.
66.4(5Каз)

К14

Казахстан в глобальных процессах: журнал.- Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 84 с. 2 экз.
66.4(5Каз)

К14

Казахстан в глобальных процессах: журнал.- Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 82с. 2 экз.
66.3(0)

K21 Karin, E.

The soldiers of the caliphate: the anatomy of a terrorist group [Текст] / E. Karin.- Astana: Printer's, 2016.- 154 с. 1 экз.
66.4я7

М84 Мұқаметханұлы, Н.

Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы (1918-1945 ж.) [Мәтін]: оқу құралы / Н. Мұқаметханұлы, Ғ. Жұматай, Ж. Медетқанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 365 б. 5 экз.
66.4

Н90 Нурша, А.

Молдова между Европой и Евразией: чего ожидать от "молдавской весны"? [Текст] / А. Нурша.- Астана-Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 76 с.

1 экз.
66.5(5Каз)я7Н90 Нуртазина, Р.А.

Современные массовые коммуникации в условиях глобализации [Текст]. Часть 1: учебное пособие / Р.А. Нуртазина.- Изд. 2-е.- Алматы: Бастау, 2016.- 224 с. 10 экз.

66.4

О-65 Ордабаев, А.

Транспортные коридоры Южной Азии и Кавказа [Текст] / А. Ордабаев.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 44 с. 1 экз.
66.4(5Каз)

С12 Сабитов, Д.

Казахстанский космос: реальность и перспективы [Текст] / Д. Сабитов.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 40 с. 1 экз.
66.2

С20 Сарабеков, Ж.

Современный Таджикистан: вызовы развития [Текст] / Ж. Сарабеков.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации, 2016.- 60с. 1 экз.
66.5(5Кит)

С95 Сыроежкин, К.

Охота на "тигров": почему и как в Китае борются с коррупцией [Текст] / К. Сыроежкин.- Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016.- 388 с. 1 экз.
66.4

Т65

Транспортные коридоры Евразии: новые пути сотрудничества [Текст]. 14 марта 2016г., г. Астана. II Международная конференция: материалы международной конференции.- Астана: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2016.- 140 с. 1 экз.
66.4(5Каз)

Ц38

Центр Азии. №3 (103) май/июнь 2016: журнал.- Алматы: Издатель:"Центр политического анализа", 2016.- 88 с. 1 экз.
67 – Заң ғылымдары = Юридические науки

67.911.3(4Пол)

B62 Bisztyga, A.

Oddziatywanie europeiskiei Konwencji praw cztowieka na porzadek prawny zjednoczonego krolestwa [Текст] / A. Bisztyga.- Katowice: GORNOSLASKA WYZSZA SZKOLA HANDROWA Iim. Wojciecha Korfantego, 2008.- 376 p. 1 экз.
67.0(5Туц)

H90 Hukuka giris [Текст] / EDITOR Doc. Dr. Ibrahim Dulger.- Dorduncu baski.- Konya: Sayram Yayinlari, 2010.- 260 p. 2 экз.
67.3(5Туц)

R75

Roma hukuku pratik calismalar [Текст] / Prof. Dr.S. AKINCI Yrd. Doc. Dr. A. SAVAS.- Ucuncu baski.- Konya: Sayram Yaymlari, 2010.- 318 p. 1 экз.
67.623(5Туц)

T95

Turk medeni kanunu borclar kanunu Ye ilgili mevzuat [Текст] / Prof. Dr.S. AKINCI Doc. Dr. S. YALMAN Doc. Dr. M. ALTUNKAYA Yrd. Doc. Dr. A. SAVAS.- Konya: Sayram Yayinlari, 2010.- 706 p. 3 экз.
67(5Қаз)я7

К13 Кадралиева, Н.А.

Қазақстандық құқық [Электрондық басылым]: электронды оқу құралы / Н.А. Кадралиева.- Тараз: ЖАТО, 2016.- 52, 9 МБ: СD. 5 экз.


67(5Қаз)я7

К13 Кадралиева, Н.А.

Құқық негіздері [Электрондық басылым]: электронды оқу құралы / Н.А. Кадралиева.- Тараз: ЖАТО, 2016.- 101 МБ: СD. 5 экз.
67.627(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме [Мәтін] = Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный практический комментарий.- Алматы: "МЦФЭР-Казахстан" ЖШС, 2016.- 1096 б. 2 экз.
67.628(5Қаз)я7

Қ18

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы [Мәтін]. Жалпы бөлім: оқу-көрнекі құрал (сызба альбом) / Қ.А. Ернишев, Қ.С. Сағинбеков, А.Б. Бауберикова, Б.П. Жумагулова, А.Қ. Еркебаева, Д.С. Байтиленова, Т. Саткей.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 107 б. 25 экз.
67.628(5Каз)я7

А13 Абдрашев, Р.М.

Расследование коррупционных преступлений [Электронное издание]: электронное учебное пособие / Р.М. Абдрашев, А.М. Сералиева.- Алматы: Book Plus, 2015.- 256 МБ: СD-ROM. 2 экз.
67.628(5Каз)я7

А13 Абдрашев, Р.М.

Расследование коррупционных преступлений [Текст]: учебное пособие / Р.М. Абдрашев, А.М. Сералиев.- Алматы: Book Plus, 2015.- 132 с. 5 экз.
67я26+81.2Англ-4я2

А23 Ағылшынша-қазақша заң терминдерінің сөздігі [Мәтін] / құраст.: Б.Н. Ақшалова, Г.А. Оразаева, А.Р. Халенова; Жалпы ред. басқ.: У.А. Ахатов, Г.К. Қазыбек.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 214 б.

2 экз.
67.623(5Қаз)я7А29 Азаматтық құқық (жалпы бөлім) [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Г.М. Тлебаева, А.А. Кожахметова, И.К. Жадраев, А.Т. Жунисалиев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 128 б. 17 экз.
67.622(5Қаз)я7

А31 Айдарханова, К.Н.

Қазақстан Республикасының валюталық құқығы [Мәтін]: оқу құралы / К.Н. Айдарханова, К.М. Қожабек, А.С. Молдағалиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 140 б. 3 экз.
67.3я7

А44 Алимов, С.В.

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы [Мәтін]: оқу құралы / С.В. Алимов, Ю.С. Алимова.- Алматы: Бастау, 2016.- 288 б. 20 экз.
67.3я7

А99 Аюпова, З.К.

История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебное пособие / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Plus, 2015.- 260 с. 10 экз.
67.3я7

А99 Аюпова, З.К.

История государства и права зарубежных стран [Электронное издание]: электронное учебное пособие / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Plus, 2015.- 156 МБ: СD-ROM. 2 экз.
67.3(5Каз)я7

А99 Аюпова, З.К.

История государства и права Республики Казахстан [Электронное издание]: электронное учебное пособие / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Plus, 2013.- 156 МБ: CD-ROM. 2 экз.
67.3(5Каз)я7

А99 Аюпова, З.К.

История и государства и права Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Plus, 2014.- 222 с. 10 экз.
67.621(5Қаз)

Ә47 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 428 б. 5 экз.
67.628(5Каз)я7

Г13 Газаев, А.И.

Коррупционные уголовные правонарушения [Текст]: учебно-наглядное пособие / А.И. Газаев, М.М. Аргинбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 107 с. 17 экз.
67.628(5Қаз)я7

Г13 Газаев, А.И.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтары [Мәтін]: оқу-көрнекі құрал / А.И. Газаев, М.М. Арғынбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 102 б. 17 экз.

67.623(5Каз)

Г75 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части) [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 352 с. 5 экз.
67.623(5Каз)

Г75 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 216 с. 5 экз.
67.621(5Каз)я7

Ж39 Жатканбаева, А.Е.

Информационное право (Общая часть) [Текст]: учебное пособие / А.Е. Жатканбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 450 с. 5 экз.
67.629.4я7

З-63 Зинкевич, И.Б.

Тактико-криминалистические и логико-информационные проблемы расследования преступлений [Текст]: учебное пособие / И.Б. Зинкевич, Т.И. Зинкевич.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 174 с. 5 экз.
67.628я7

К19 Кан, А.Г.

Допрос в досудебном расследовании уголовного дела [Текст]: учебное пособие / А.Г. Кан.- Изд. 2-е, исправ. и доп.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 188 с. 5 экз.
67.622(5Каз)

К57

Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" [Текст].- Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2016.- 576 с. 5 экз.
67.621(5Каз)

К57 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 448 с. 5 экз.
67.629.2(5Каз)

Қ18 Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 212 б. 5 экз.
67.627(5Қаз)

Қ18 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 112 б. 5 экз.
67.623(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне ғылыми-практикалық түсіндірме [Мәтін]. 4-бөлім. "Экономикалық бәсекелестік" / Экон. ғылым. кандидаты А.Т. Айтжановтың жалпы ред.- Астана: "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ, 2016.- 264 б. 14 экз.
67.628(5Қаз)

Қ18 Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 91 б.

5 экз.
67.628(5Каз)Қ18 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 208 б. 1 экз.
67.628(5Қаз)

Қ18 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 208 б. 5 экз.
67.629.3(5Қаз)

Қ18 Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексі [Мәтін].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 340 б. 5 экз.
67я7+74.58я7

Қ74 Құқық бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 82 б. 20 экз.
67.623(5Каз)

Н34

Научно-практический комментарий к предпринимательскому кодексу Республики Казахстан [Текст]. Раздел 4. "Экономическая конкуренция" / Под общ. ред. канд. экон. наук А.Т. Айтжанова.- Астана: АО "Центр развития и защиты конкурентной политики", 2016.- 255 с. 3 экз.
67.629.2(5Каз)

Н85 Нотариальная деятельность в Республике Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 120 с.

5 экз.
67.623(5Каз)О-11 О жилищных отношениях. Закон Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 72 с.

5 экз.
67.0(5Қаз)я7Ө44 Өміржанов, Е.Т.

Құқық негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Өміржанов.- Алматы: ТОО"LEM", 2015.- 152 б. 10 экз.
67.3(0)я7

Ө44 Өміржанов, Е.Т.

Шет елдердің мемлекет және құқығының тарихы (Ежелгі дәуір) [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Өміржанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 103 б. 10 экз.
67.622(5Қаз)я7

С16 Сактаганова, И.С.

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім [Мәтін]: оқулық / И.С. Сактаганова.- Алматы: Эверо, 2014.- 256 б. 5 экз.
67.621(5Каз)я7

С18 Сансызбаева, Г.Н.

Теория государственного управления [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Сансызбаева, К.С. Мухтарова, Л.Ж. Аширбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 318 с. 5 экз.
67.627(5Каз)я7

С89 Сулейменова, С.Ж.

Правовое регулирование безопасности и охраны труда [Текст]: учебное пособие / С.Ж. Сулейменова, А.О. Аскарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 76 с. 5 экз.
67.629.3(5Каз)

Т18 Тапалова, Р.Б.

Судебная экспертиза [Текст] / Р.Б. Тапалова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 150 с. 3 экз.
67.627(5Каз)

Т78

Трудовой кодекс Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 116 с. 5 экз.
67.628(5Каз)

У26 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 96 с.

5 экз.
67.629.3(5Каз)У26 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 348 с. 5 экз.
67.628(5Каз)я7

У26 Уголовное право РК. Особенная часть [Текст]: учебное пособие / А.Б. Бауберикова, С.М. Сарыбекова, Н.А. Кадралиева, Б.Б. Коспакаев, К.С. Сагинбеков.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 315 с.

11 экз.
67.628(5Каз)У26 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Текст].- Алматы: ЮРИСТ, 2016.- 212 с. 5 экз.
67.3(5Каз)я7

У74 Усеинова, Г.Р.

История государства и права Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / Г.Р. Усеинова, К.Р. Усеинова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 186 с. 10 экз.
67я7+74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Право [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 88 с. 9 экз.
67.629.4я7

Ш79 Шопабаев, Б.А.

Криминалистическая техника [Текст]: учебное пособие / Б.А. Шопабаев, Д.Д. Сатыбалдинов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 261 с. 10 экз.
68 – Өмір тіршілік қауіпсіздігі = Безопасность жизнедеятельности

68.69я7

А14 Абдрахманов, С.

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі [Мәтін]: оқу құралы / С. Абдрахманов, Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 192 б. 20 экз.
68.69(5Қаз)я7

А30 Аипов, А.К.

Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.К. Аипов.- Астана: Қаз ЭҚХСУ БПО, 2015.- 260 б. 10 экз.
68.69(5Каз)я7

А62 Амирхожаева, Д.А.

Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / Д.А. Амирхожаева.- Алматы: ИП"Балауса", 2015.- 152 с. 5 экз.
68.49(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпыәскерлік жарғылары [Мәтін].- Қарағанды: ТОО"Litera", 2016.- 486 б. 6 экз.
68.49(5Каз)

О-28

Общевоинские уставы вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан [Текст].- Караганда: ТОО"Litera", 2016.- 498 с. 6 экз.
68.4+74.58

С15 Садырбаев, А.

Сардар [Мәтін] / А. Садырбаев, Ұ. Жұмабеков, С. Мукушев.- Тараз: Сенім, 2016.- 144 б.: СD.1 экз.

74 – Білім беру. Педагогика = Образование. Педагогическая наука

74.267я7

Б31 Баялиев, Р.Ж.

Мектепке дейнгі жастағы балалар, бастауыш, орта, жоғары сыныптарда және әртүрлі мектептерде дене тәрбиесі сабағын жүргізу әдістемесі [Мәтін]: оқу құралы / Р.Ж. Баялиев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 132 б. 17 экз.
74.5

Н54 Неразрывна связь поколений [Текст].- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 20 с. 5 экз.
74.263.2я7

Т84 Тунгатарова, А.Т.

Методика преподования информатики [Текст]: учебное пособие / А.Т. Тунгатарова, Г.С. Боранкулова, Г.К. Калиева.- Алматы: Эверо, 2016.- 248 с. 5 экз.
74.267.5р30

Ш25 Шарипова, Г.К.

Специфические воздействия спорта на растущий организм человека [Текст]: методические рекомендации / Г.К. Шарипова.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 79 с. 10 экз.
74.00я7

А87 Асанов, Ж.

Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістері [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Асанов, Н. Әбдіхалыхов.- Астана: Фолиант, 2015.- 120 б. 5 экз.
74.3я7+75я7

Б39 Бекнурманов, Н.С.

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы [Мәтін]: оқу құралы / Н.С. Бекнурманов.- Алматы: Эверо, 2016.- 112 б. 20 экз.
74.58я7

Б94

Білім-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құралы [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 226 б. 8 экз.
74.267р30

Д37 Джекенов, П.С.

Основы здорового образа жизни студентов [Текст]: методическое пособие / П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 76 с. 1 экз.
74.262.4я7

С28 Сәдуақасқызы, К.

Химияны оқыту [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / К. Сәдуақасқызы.- Астана: "Сарыарқа" баспасы, 2013.- 320 б. 1 экз.
74.263.2я7

Т84 Тунгатарова, А.Т.

Методика преподования информатики [Текст]: учебное пособие / А.Т. Тунгатарова, Г.С. Боранкулова, Г.К. Калиева.- Алматы: Эверо, 2016.- 248 с. 20 экз.
74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Образование-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 222 с. 3 экз.
74.264.4я7-28.081я7

Ш98 Шілдебаев, Ж.Б.

Экологияны оқыту технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева.- Алматы: Қарасай баспасы, 2015.- 256 б. 20 экз.
5(075)+74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Естественные науки-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 216 с. 4 экз.
60/65я7+74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Социальные науки, Экономика и бизнес [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 200 с. 16 экз.
30/33я7+74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Технические науки и технологии-1" [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 324 с. 8 экз.
62/69(075)+74.58я7

У91 Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Технические науки и технологии-2" [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 302 с. 6 экз.

62/69(075)+74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления "Технические науки и технологии-3" [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2016.- 224 с. 8 экз.
75 Дене шынықтыру және спорт, туризм = Физическая культура и спорт, туризм
796.325(072)

А32 Аймкулов, Р.

Использование тренажеров в технической и физической подготовке начинающих волейболистов [Текст]: методические рекомендации / Р. Аймкулов, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 58 с. 3 экз.
796.853.23(072)

А32 Айымкулов, Р.

Методика обучения технико-тактическим действиям в борьбе дзю-до [Текст]: методические указания / Р. Айымкулов, Ж. Кудериев.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 70 с. 5 экз.
796.011.3(072)

А32 Айымқұлов, Р.Е.

Қазақтың ұлттық спорт ойындары [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Р.Е. Айымқұлов.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 56 б. 1 экз.
75.1р30

А95 Ахметов, Н.

Выносливость и основы методики ее воспитания [Текст]: методические рекомендации / Н. Ахметов, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 88 с. 2 экз.
796.325(072)

А99 Аязбеков, Б.Б.

Развитие координационных способностей в процессе подготовки волейболистов [Текст]: методические рекомендации / Б.Б. Аязбеков, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 74 с. 1 экз.
796.81(072)

А99 Аязбеков, Б.

Развитие силовой выносливости спортсменок в вольной борьбе [Текст]: методические рекомендации / Б. Аязбеков, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 65 с. 1 экз.
75.577р30

Ә55 Әлімбекова, А.Ү.

Үстел тениснен оқу-жаттықтыру жұмыстарын ұйымдастыру [Мәтін]: Әдістемелік нұсқау / А.Ү. Әлімбекова, Г.Т. Рожко.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 33 б. 10 экз.
75.6я7

Г45

Гимнастика [Мәтін]: оқулық / Қ.С. Сихымбаев, Ж.Ш. Серимбетов, П.Ш. Рысбаев, У.Ж. Турыскулов.- Алматы: "Нұрай Принт Сервис" ЖШС, 2015.- 172 б. 5 экз.
796.42.09(072)

Д37 Джекенов, П.С.

Методика обучения легкоатлетическим прижкам [Текст]: методические рекомендации / П.С. Джекенов, Е.А. Макарова.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 72 с. 3 экз.
796.8(072)

Д37 Джекенов, П.С.

Особенности силовой подготовки юных борцов [Текст]: методические рекомендации / П.С. Джекенов, И.К. Минарбеков.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 50 с. 4 экз.
796.81(072)

Д37 Джекенов, П.С.

Профилактика травматизма в вольной и греко-римской борьбе [Текст]: методические рекомендации / П.С. Джекенов, Н. Ахметов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 79 с. 5 экз.

796.011(072)

Д37 Джекенов, П.С.

Спорт и спортивная подготовка [Текст]: методические рекомендации / П.С. Джекенов, И.К. Минарбеков.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 67 с. 4 экз.
796.012(072)

Д37 Джекенов, П.С.

Средства ускоряющие процессы восстановления в спортивной практике [Текст]: методические рекомендации / П.С. Джекенов, Н. Ахметов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 61 с. 1 экз.
5(075)+74.58я7

Ж31

Жаратылыстану ғылымдары-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2016.- 214 б. 18 экз.
796(075)

Ж42 Жекенов, П.С.

Ұлттық қимыл-қозғалыс және спорт ойындарының негізі [Мәтін]: оқу құралы / П.С. Жекенов, С.Б. Қасымов, Б.А. Шилібаев.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 81 б. 3 экз.
796.322(072)

Ж78 Жумабеков, А.Ж.

Техника и тактика ручного мяча [Текст]: методические указания / А.Ж. Жумабеков.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 64 с. 3 экз.
796.325(072)

Ж81 Жұмабеков, А.Ж.

Студенттерге арналған волейбол ойынының жаттығулары [Мәтін] / А.Ж. Жұмабеков, Қ.Ж. Омаров.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 62 б. 4 экз.
75.569р30

Ж81 Жұмабаев, Қ.М.

Волейбол ойынына үйретудің бастапқы әдіс-тәсілдері және психологиялық дайындық негіздері [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Қ.М. Жұмабаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 37 б. 1 экз.
796.015(072)

З-76 Значение "кругового метода тренировки" в обучении студентов первого курса легкоатлетическим упражнениям [Текст]: методические рекомендации / Д.Б.Джылысбаев, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 65 с. 1 экз.
75.715(5Қаз)я7

К43 Книязбаев, Ғ.А.

Қазақша күресінің әдіс-тәсілі мен дамуы [Мәтін]: оқу құралы / Ғ.А. Книязбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 616 б. 1 экз.
796.011.3(072)

К43 Князбаев, Ғ.А.

Спорт-денсаулық көзі [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ғ.А. Князбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 40 б. 1 экз.
796.011.34(072)

К43 Князбаев, Ғ.А.

Студенттерге дене тәрбиесі сабағында қимыл-қозғалыс арқылы эстафета ойындарын дамыту [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ғ.А. Князбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 40 б. 2 экз.
796.011.3(072)

К72 Косырева, И.И.

Самостоятельные занятия по ППФП для студентов специальности "Физическая культура и спорт" [Текст]: методические рекомендации / И.И. Косырева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 79 с.

12 экз.
796.012.42(072)Қ33 Қамысбаева, Ж.Қ.

Бір орнында отырып жұмыс атқаратын мамандықтарға арналған кәсіптік қолданбалы дене дайындығы [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ж.Қ. Қамысбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 32 б. 6 экз.
75.5р30

Қ33 Қамысбаева, Ж.Қ.

Дене шынықтыру сабағында студенттерге эстафета және қимыл-қозғалыс ойындарын жүргізу [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ж.Қ. Қамысбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 38 б. 5 экз.
796.01.3(075)

Қ33 Қамысбаева, Ж.Қ.

Жоғары оқу орындары студенттерінің салауатты өмір салтын қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Қ. Қамысбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 96 б. 2 экз.
796.012.412.7(075)

Қ33 Қамысбаева, Ж.Қ.

Суда жүзудің техникасы мен тактикасын үйрету [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Қ. Қамысбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 71 б. 2 экз.
794.5(072)+796.011.1(072)

Қ33 Қамысбаева, Ж.Қ.

Тоғызқұмалақ ойнын үйрету арқылы жаттығушылардың ой-өрісін дамыту [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Ж.Қ. Қамысбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 56 б. 2 экз.
796.11.3(072)

М22 Мамыркулов, К.

Значение физической культуры в системе воспитания здорового образа жизни школьников [Текст]: методические указания / К. Мамыркулов, Г. Князбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 54 с. 1 экз.
796.011.7(072)

М22 Мамыркулов, К.

Социально-психологический феномен лидерства в спортивных командах [Текст]: методические рекомендации / К. Мамыркулов, Р. Айымкулов.- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 72 с. 3 экз.
796.011.3(072)

М54 Методические особенности дисциплины "Физическое воспитание" [Текст]: методическое пособие.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 80 с. 2 экз.
796.325(072)

М54 Методические рекомендации по общей и специальной физической подготовке волейболистов [Текст] / Пикалова, Т.В.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 42 с. 5 экз.
796.421(072)

О-58 Омаров, Қ.Ж.

Спорттық жүріс және жүгірудің әдістерін үйрену [Мәтін]: әдістемелік нұсқау / Қ.Ж. Омаров.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 45 б. 1 экз.
75.711я7

О-58 Онгарбаева, Д.Т.

Легкая атлетика с методикой преподования [Текст]: учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. мадиева, Е.А. Алимханов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 100 с. 10 экз.
796.433(072)

П32 Пикалова, Т.В.

Методические рекомендации по обучению школьников легкоатлетическим метаниям, толканиям [Текст]: методические рекомендации / Т.В. Пикалова, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 62 с. 5 экз.
75.569р30

Р63 Рожко, Г.Т.

Техника подачи мяча в волейболе [Текст] / Г.Т. Рожко, А.У. Алимбекова.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 55с. 10 экз.
796.011.3(072)

С40 Сиротина, Н.М.

Методические рекомендации по проведению групповых обще-развивающих упражнений на занятиях физической культуры [Текст] / Н.М. Сиротина, Б.Т. Копбаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 36 с. 1 экз.
75.711я7

С42 Сихымбаев, Қ.С.

Жеңіл атлеттерді дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі [Мәтін]: оқу құралы / Қ.С. Сихымбаев, Б.А. Жолдасбекова, Ш.Б. Оразов.- Алматы: Times New Roman, 2014.- 199 б. 5 экз.
796.323(072)

Т82 Турсумбаев, А.

Методические особенности отбора детей в секцию баскетбола в общеобразовательной школе [Текст]: методические указания / А. Турсумбаев, П.С. Джекенов.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 58 с.

2 экз.


76 – Бұқаралық ақпарат құралдары. Журналистика. Кітап ісі = Средства массовой информации. Книжное дело

76.1я7

Ә13 Әбдиева, Р.

Кітап ісінің мәдениеті мен этикасы [Мәтін]: оқу құралы / Р. Әбдиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 160 б. 2 экз.
76.01я7+67я7

В27 Велитченко, С.Н.

Правовые основы журналистики [Текст]: учебное пособие / С.Н. Велитченко.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 229 с. 2 экз.
76.01я7

Е86 Есхуатова, Н.Б.

Интернет-журналистика [Мәтін]: учебное пособие / Н.Б. Есхуатова, Г.С. Султанбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 188 б. 2 экз.
76.01я7

И15 Ибраева, Г.

Зарубежная журналистика: история, теория и практика зарубежных СМИ [Текст]: учебное пособие / Г. Ибраева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 310 с. 2 экз.
76.01я7

Л71 Ложникова, О.П.

Методика редактирования журналистского текста на радио и телевидении [Текст]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 108 с. 2 экз.
76.01я7

Л71 Ложникова, О.П.

Теория и практика радиожурналистики [Текст]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 146 с. 2 экз.
76.0я7

Ш97 Шындалиева, М.Б.

БАҚ-тағы жарнама технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / М.Б. Шындалиева.- Өңделіп, 3-бас.- Алматы: Эверо, 2016.- 256 б. 20 экз.
76.0я7

Ш97 Шыңғысова, Н.

PR теориясы мен практикасы [Мәтін]: оқу құралы / Н. Шыңғысова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 85 б. 10 экз.
78 – Кітапхана ісі = Библиотековедение

78.36я7

А16 Абросимова, Н.В.

Библиографическая деятельность библиотеки [Текст]: учебно-практическое пособие / Н.В. Абросимова.- СПб.: Профессия, 2016.- 160 с.- (Азбука библиотечной профессии). 1 экз.
78.36я7

М79 Морева, О.Н.

Комплектование библиотечного фонда [Текст]: учебно-практическое пособие / О.Н. Морева.- СПб.: Профессия, 2012.- 142 с.- (Азбука библиотечной профессии). 1 экз.
78.36я7

М79 Морева, О.Н.

Организация библиотечного фонда [Текст]: учебно-практическое пособие / О.Н. Морева.- СПб.: Профессия, 2012.- 128 с.- (Азбука библиотечной профессии). 1 экз.
78.5я7

О-86

Отраслевые информационные ресурсы [Текст]: учебник / Под ред. Р.С. Гиляревского, Т.В. Захарчук.- СПб.: Профессия, 2015.- 416 с.- (Учебник для бакалавров). 1 экз.
78.37я7

С32 Серебрянникова, Т.О.

Предметизация документов [Текст]: учебно-методическое пособие / Т.О. Серебрянникова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- 128 с. 1 экз.
78.37я7

С42 Скарук, Г.А.

Систематизация документов [Текст]: учебно-практическое пособие / Г.А. Скарук.- СПб.: Профессия, 2014.- 112 с. 1 экз.
78.5я2

С74 Справочник библиографа [Текст] / науч. ред. Г.Ф. Гордукалова, Г.В. Михеева.- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: Профессия, 2014.- 768 с. 1 экз.
78.3я2

С74 Справочник библиотекаря [Текст]: справочник.- 4-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2013.- 640 с.- (Серия "Библиотека"). 1 экз.
78.36я7

С81 Столяров, Ю.Н.

Библиотечный фонд [Текст]: учебник / Ю.Н. Столяров.- Санкт-Петербург: Профессия, 2015.- 384 с.

1 экз.
78.37С89 Сукиасян, Э.Р.

Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы [Текст]: избранные статьи / Э.Р. Сукиасян.- СПб.: Профессия, 2012.- 536 с. 1 экз.
78я2

С89 Сукиасян, Э.Р.

Русско-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности [Текст] = The russian-english dictionary of Library and information terminology: словарь / Э.Р. Сукиасян, В.В. Зверевич, Т.А. Бахтурина.- Санкт-Петербург: Профессия, 2013.- 224 с. 1 экз.
78.34(2)я7

С90 Суслова, И.М.

Функциональные технологии информационно-библиотечного менеджмента [Текст]: учебное пособие / И.М. Суслова, Л.А. Абрамова.- СПб.: Профессия, 2014.- 280 с. 1 экз.
81 – Тіл білімі = Языкознание

81.61 Араб-922я7

А90 Атабай, Б.

Араб лексикологиясы [Мәтін]: лекциялар жинағы / Б. Атабай.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 217 б. 5 экз.
81.2(Араб)-922я7

Ә20 Әбідін, З.А.

Араб тілі [Мәтін]: оқу құралы / З.А. Әбідін.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 111 б. 10 экз.
81.632.4-923я7

Б40 Бектұров, Ш.К.

Қазақ тілі: лексика, фонетика, морфология, синтаксис [Мәтін] / Ш.К. Бектұров.- Алматы: Атамұра, 2006.- 336 б. 2 экз.
81.632.4-4

Б52 Бизақов, С.

Синонимдер сөздігі [Мәтін] / С. Бизақов.- Алматы: Арыс, 2007.- 640 б. 5 экз.
81.71(Кит)я7

Д21 Дәулет, Ф.Н.

Практический курс китайского языка. Новая концепция преподования [Текст]. 1часть: учебное пособие / Ф.Н. Дәулет.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 238 с. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

К65 Копжасарова, У.И.

Английский язык для магистрантов специальности "Психология" [Текст]: учебно-методическое пособие / У.И. Копжасарова, Б.А. Бейсенбаева.- Алматы: Эверо, 2014.- 140 с. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

Қ17

Қазақ тілі. Базалық деңгей [Мәтін]: оқу құралы / Г.Ә.Садыр, Ғ.М. Бадагулова, Н. Ә. Әміреев, А.Ө. Нуртазина.- Алматы: Book Plus, 2015.- 266 б.: СD. 10 экз.
81.2(Түрік)я7

Қ26 Қалиев, А.Қ.

Қазіргі түрік тілінің фонетикасы [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Қалиев.- Толықт., 2-ші бас.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 170 б. 10 экз.
81.71(Қыт)я2

Қ92

Қытай-қазақ фразеологиялық сөздігі [Мәтін]: сөздік / Құраст. Н. Абдурақын.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 178 б. 2 экз.
81.2Түрік.я7

М67 Момынқұлов, Ж.Б.

Қазіргі ресми-іскерлік түрік тілі [Мәтін] = современный официально-деловой турецкий язык: оқу құралы / Ж.Б. Момынқұлов.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 318 б. 5 экз.
81.2Қазя7

М86 Мұхамбетов, Ж.

Қазақ диалектологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Мұхамбетов.- Астана: Фолиант, 2015.- 392 б. 20 экз.
81.2(Түрік)я7

Н17 Назарова, А.ж.

Түрік тілі (В2 деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / А.ж. Назарова, Ш.М. Садуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 114 б. 10 экз.
81.71(Қыт)я7

Н83 Нурсаидов, М.

Қытай тіліндегі жәрдемші сөздер [Мәтін]: оқу құралы / М. Нурсаидов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 101 б. 5 экз.
81.71(Қыт)я7

Н86 Нұрсаидов, М.А.

Қытай тіліндегі антоним сөздер сөздігі [Мәтін]: оқу құралы / М.А. Нұрсаидов, А.Қ. Анипина.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 230 б. 2 экз.
81.71(Қыт)я7

Н86 Нұрсаидов, М.А.

Қытай тілінің фонетикасы [Мәтін]: оқу құралы / М.А. Нұрсаидов, А.К. Анипина.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 85 б. 5 экз.
81.632.4-4

О-73 Орфоэпиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Арыс, 2007.- 800 б. 3 экз.
81.63(2К)-4

Р89 Русско-казахский словарь [Текст]. 1-том. А-О.- Алматы: Арыс, 2007.- 640 с. 2 экз.
81.63-4я2

Р94 Рысбаев, Ә.

Түрікше-қазақша, қазақша-түрікше қысқаша фразеологиялық сөздік [Мәтін] / Ә. Рысбаев, А. Назарова, Ә. Құсайынова.- 2-ші басылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 128 б. 5 экз.
81.2(Түрік)я7

С15 Садуова, Ш.М.

Түрік тілі (А1, А2, В1 деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Садуова, А.Ж. Назарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 176 б. 10 экз.
81.2(Түрік)я7

С15 Садуова, Ш.М.

Түрік тілі (Бастапқы және негізгі деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Садуова, А.Ж. Назарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 344 б. 5 экз.
81.2(Түрік)я7

С15 Садуова, Ш.М.

Түрік тілі (С1, С2 деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Садуова, А.Ж. Назарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 178 б. 10 экз.
81.2(Түрік)я7

С15 Садуова, Ш.М.

Түрік тілінің жаттығулар жинағы (А1, А2 деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / Ш.М. Садуова, А.Ж. Назарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 178 б. 10 экз.
81.63(2Қ)-4

С73 Сөздік словарь [Мәтін].- Алматы: Аруна, 2014.- 416 б. 1 экз.
81.61(Араб)-922.я7

Т13 Таджикова, К.Х.

Үй тапсырмасына арналған мәтіндер.Бастапқы деңгей (араб тілі) [Мәтін] = Тексты для домашнего чтения. Начальный уровень (арабский язык): оқу құралы / К.Х. Таджикова, Д.Т. Көптілеуова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 88 б. 10 экз.
81.2(Түрік)я7

Т33 Теменова, Г.К.

Базалық шығыс тілі (Түрік тілі А1, А2 деңгейі) [Мәтін]: оқу құралы / Г.К. Теменова, Ү.Қ. Айтақынова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 203 б. 5 экз.
81.2(Түрік)я7

Т33 Теменова, Г.Қ.

Практикалық түрік тілі (хрестоматиялық материалдар бойынша практикум) [Мәтін]: оқу құралы / Г.Қ. Теменова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 224 б. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

Т80 Турарова, Қ.

Кәсіби қазақ тілі. Құқықтану мамандығына арналған [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Турарова.- Алматы: Times New Roman, 2014.- 200 б. 10 экз.
81.411.2+67(5Каз)

У68 Уразбаева, М.Н.

Профессиональный русский язык для студентов специальности "Юриспруденция" [Электронное издание] / М.Н. Уразбаева.- Тараз: ЦНИТ, 2016.- 97 ГБ: СD. 5 экз.
81.2(Англ)я7

B96 Burmistrova, V.

Workbook on professional-oriented english language for the students of the specialty "Public healthcare" [Текст]: workbook / V. Burmistrova.- Almaty: Evero, 2015.- 160 p. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56

English file. Advanced Teacher's Book with Test and Assessment CD-ROMs [Текст]: teacher's book / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, J. Lambert, A. Lowy B. M. Garcia.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 239 p.: CD-ROMs. 2 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English file. Advanced Workbook with key [Текст]: workbook / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, J. Lambert, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 87 p. 2 экз.
81.2(Англ)-923

E56 English file. Elementary Class Videо [Электроннное издание] / C. Latham-Koeng C. Oxenden P. Seligson, M. Hobbs.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 3, 86 ГБ: Class video. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English file. Elementary Teacher's Book (with Test and Assessment CD-ROM) [Текст]: teacher's book / C.Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson, A. Lowy, G. Hamilton.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 280 p.: CD-ROM. 20 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English File. Elementary Workbook with key (with CD-ROM) [Текст]: workbook / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, P. Seligson, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 95 p.: CD-ROM. 30 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English file. Intermediate Plus Teacher's Book (with Test and Assessment CD-Rom) [Текст]: teacher's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert, B. M. Garcia.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 219 p.: CD-ROM. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English file. Intermediate Teacher's Book (with Test and Assessment CD-Rom) [Текст]: teacher's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, A. Lowy, B. M. Garcia.- Third edition.- Oxford: Oxford University Press, 2013.- 226 p.: CD-ROM. 5 экз.
81.2(Англ)-923

E56 English file. Pre-intermediate Class Videо [Электронное издание] / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, P. Seligson, M. Hobbs.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 4, 21 ГБ: Class video. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English file. Pre-intermediate Teacher s Book (with Test and Assessment CD-ROM) [Текст]: teacher's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson, A. Lowy B. M. Garcia.- Oxford University Press, 2012.- 279 p.: СD-ROM. 15 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56 English File. Pre-intermediate Workbook with key (with CD-ROM) [Текст]: workbook / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, P. Seligson, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 95 p.: CD-ROM.

30 экз.
81.2(Англ)-923я7E56 English file. Upper-intermediate Teacher's Book (with Test and Assessment CD-ROM) [Текст]: teacher's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, A. Lowy, B. M. Garcia.- Oxford University Press, 2014.- 238 p.: CD-ROM. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Advanced [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 3, 89 ГБ: DVD-ROM. 1 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Advanced Class Audio CDs [Электроннное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 697 МГ: Class audio CDs. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Advanced Class Video [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 5, 00 ГБ: DVD-VIDEO. 2 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Advanced Student's Book (with DVD-ROM) [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 175 p.: DVD-ROM. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Elementary Class Audio CDs [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 148 КБ: Class audio CDs. 3 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Elementary DVD ROM [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 3, 30 ГБ: DVD-ROM. 1 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Elementary Student's Book (with DVD-ROM) [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 167 p.: DVD-ROM. 30 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Class Audio CDs [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 108 КБ: Class audio CDs. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Class video (DVD video) [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Hobbs.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 4, 37 ГБ: Class video. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate DVD ROM [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 3, 49 ГБ: DVD-ROM. 1 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Plus Class Audio CDs [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Boyle.- Oxford University Press, 2014.- 94, 0 КБ: Class audio CDs. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Plus Class video (DVD video) [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Hobbs.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 4, 20 ГБ: Class video. 1 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Plus Student' s Book (with DVD-Rom) [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Boyle.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 167 p.: DVD-ROM. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Plus Work Book with key [Текст]: workbook / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 87 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Student' s Book (with DVD-Rom) [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 167 p.: DVD-ROM. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Intermediate Work Book with key [Текст]: workbook / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2013.- 87 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Pre-intermediate Class Audio CDs [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Third edition.- Oxford University Press, 2012.- 136 ГБ: Class audio CDs. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Pre-intermediate Student's Book (with DVD-ROM) [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Oxford University Press, 2012.- 167 p.: DVD-ROM. 30 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate Class Audio CDs [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 635 MБ: Class audio CDs. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate Class Video [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 4, 21 ГБ: Class video. 2 экз.
81.2(Англ)-923

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate (DVD-ROM) [Электронное издание] / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Third edition.- Oxford University Press, 2015.- 3, 35 ГБ: DVD-ROM. 1 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate Student's Book with DVD-ROM [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxevden.- Oxford University Press, 2014.- 167 p.: DVD-ROM. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate Work Book with key [Текст]: workbook / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Hudson.- Third edition.- Oxford University Press, 2014.- 87 p. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

O-68 Orazbekova, I.

Linguocultural aspect of learning english and intercultural communication [Текст]: educational manual / I. Orazbekova.- Almaty: Qazaq university, 2015.- 120 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

P90 Practical course of business english [Текст]: education manual / developers: A.K. Sadukova, M. A. Zhanabekova.- Almaty: Kazakh university Press, 2014.- 144 p. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

S22 Sarbayeva, R.E.

English for economists [Текст]: education manual / R.E. Sarbayeva, M.K. Makisheva, L.A. Duiseyeva.- Almaty: Qazaq university, 2015.- 154 p. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

T95 Turumbetova, L.A.

A history of the english language [Текст]: educational manual / L.A. Turumbetova.- Almaty: Kazakh University Press, 2014.- 222 p. 2 экз.
82 – Фольклор. Халық ауыз әдебиеті = Фольклористика

82.3(5Каз)

К14

Казахские богатырские сказания [Текст] / Пер с каз.Р.Сейсенбаева.- Семей: Международный клуб Абая, 2001.- 384 с.- (Библиотека журнал Аманат). 1 экз.

83 – Әдебиеттану = Литературоведение

83.3(5Қаз)я7

Қ74 Құлбарақ, С.

Әдеби шығармашылық [Мәтін]: оқу құралы / С. Құлбарақ.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 165 б. 24 экз.
83.3(5Қаз)я7

Т53 Тоқсамбаева, А.

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет [Мәтін]: оқу құралы / А. Тоқсамбаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 304 б. 20 экз.
83.3(5Қаз)я7

Т86 Тұрысбек, Р.

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы / Р. Тұрысбек.- Алматы: Эверо, 2016.- 432 б. 20 экз.
84 – Көркем әдебиет = Художественная литература

84(5Қаз)

А31 Айбергенов, Т.

Бір тойым бар [Мәтін]: Өлеңдер / Т. Айбергенов.- Алматы: Атамұра, 2003.- 208 б.- (Атамұра кітапханасы). 1 экз.
84(5Қаз)-Рус

А32 Айтматов, Ш.

Біздің өміріміздегі әйелдер... [Мәтін] = Женщины в наших судьбах.... ("Ғасыр айрығындағы сырласу" (Құз басындағы аңшының зары) атты кітаптан бөлім) / Ш. Айтматов, М. Шаханов.- Алматы: ТОО РПИК Дәуір, 2014.- 152 б. 5 экз.
84(5Қыр)

А32 Айтматов, Ш.

Жан пида [Мәтін]: Роман / Ш. Айтматов.- Алматы: Атамұра, 2005.- 320 б. 1 экз.
84(5Қаз)

А94 Ахметова, К.

Арғымақтар даласы [Мәтін] / К. Ахметова.- Алматы: Жалын, 1987.- 192 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Ә13 Әбдәкімұлы, М.

Сүлеймен қарақшы [Мәтін]: хикаят / М. Әбдәкімұлы.- Шымкент: "Нұрдана LTD", 2015.- 536 б.- ("Тамаша кітап" сериясы). 5 экз.
84(5Қаз)

Ә55 Әлімбекқызы, Ғ.

Көңілімде боздап тұрды бозінген. Жыр кітабы [Мәтін] / Ғ. Әлімбекқызы.- Алматы: Molia & Dos, 2011.- 136 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Е64 Ер мұраты [Мәтін] / Құраст. Қ.М. Сарқытбайкеліні.- Алматы: Дала, 2008.- 220 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Ж21 Жақыпбаев, Ж.

Ләйла [Мәтін] / Ж. Жақыпбаев.- Алматы: Атамұра, 2002.- 200 б. 1 экз.
84(5Қаз)

К29 Кемелбеков, Ш.

Темірқазық немесе әке туралы толғаныс [Мәтін] / Ш. Кемелбеков.- Алматы: Полиграфкомбинат ЖШС, 2014.- 132 б. 1 экз.
84(5Қаз)

К68 Көмек, Қ.

Мен-даланың ұлымын [Мәтін] = Я-сын степи / Қ. Көмек.- Шымкент: "Кітап" ЖШС, 2013.- 100 б. 5 экз.
84(5Қаз)

К68 Көмек, Қ.

Сенім жеңісі [Мәтін] / Қ. Көмек.- Шымкент: АЗИАТ, 2015.- 83 б. 5 экз.

84(5Қаз)

М86

Мұхтар Шахановтың әндері мен жұрт жатқа айтып жүрген жырлары. Сүймегендер сағынбайды [Мәтін].- Алматы: Дәуір, 2014.- 200 б. 4 экз.
84(5Қаз)

Н86 Нұршайықов, Ә.

Махаббат, қызық мол жылдар [Мәтін] / Ә. Нұршайықов.- Алматы: Атамұра, 2002.- 320 б. 3 экз.
84(5Қаз)

О-61 Оңғарсынова, Ф.

Дауа [Мәтін]: Өлеңдер / Ф. Оңғарсынова.- Алматы: Атамұра, 2013.- 288 б.- (Атамұра кітапханасы).

1 экз.
84(5Қаз)С16 Сайлаубек, Л.

Пейіл [Мәтін] / Л. Сайлаубек.- Тараз: Сенім, 2013.- 144 б. 1 экз.
84(5Қаз)

С21 Сапаев, А.

Сен менің асыл арымсың [Мәтін]: Өлеңдер / А. Сапаев.- Алматы: "Ұш Қиян", 2005.- 144 б. 1 экз.
84(5Каз)

С89 Сулейменов, О.

Воспоминания [Электронное издание] / О. Сулейменов.- Almaty: CAPRO, 2016.- 4, 31 ГБ: DVD.

10 экз.
84(5Каз)С89 Сулейменов, О.

Стихи разных лет [Электронное издание] / О. Сулейменов.- Almaty: CAPRO, 2016.- 3, 46 ГБ: DVD.

10 экз.
84(5Каз)С89 Сулейменов, О.

Стихи разных лет [Электронное издание] / О. Сулейменов.- Almaty: CAPRO, 2016.- 413 МБ: CD.

10 экз.
84(5Қаз)Т91 Тыңда дала үнімді. (Жас қаламгерлердің шығармалар жинағы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналады) [Мәтін] / Құраст. Т. Мұқашев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 124 б. 5 экз.
84(5Қаз)

Ш31 Шаханов, М.

Шәмшінің ғұмырлық геометриясы (Қалдаяқов туралы эсселер) [Мәтін] / М. Шаханов.- Алматы: ЖШС РПБК Дәуір, 2015.- 184 б. 6 экз.
85 – Өнер = Искусство

85.15

Д44 Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии [Текст] / авт. сост. М.В. Адамчик.- Минск: Харвест, 2010.- 192 с. 1 экз.
85.33я7

Ж26 Жандарбеков, Ә.

Театр ұжымын басқару және оның режиссурасы [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Жандарбеков.- Алматы: Эверо, 2016.- 88 б. 31 экз.
85.11я7+38.4я7

Ж28 Жаңбыров, Ж.Ғ.

Сәулеттік жобалау [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ғ. Жаңбыров, Н.О. Іңкәрбеков.- Алматы: Эверо, 2016.- 212 б. 20 экз.
85.12я7

Ж60 Жиенбекова, А.А.

Қазақтардың сәндік қолданбалы өнері [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Жиенбекова.- Алматы: Эверо, 2016.- 268 б. 20 экз.
85.36я7

Қ41 Қарамолдаева, Д.О.

Эстрадалық музыка [Мәтін]: оқу құралы / Д.О. Қарамолдаева.- Алматы: Эверо, 2016.- 131 б. 25 экз.
85.334я7

Қ67 Қоспағарова, Ә.Қ.

Сценарий шеберлігі негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Қ. Қоспағарова, Л.Ә. Аманқұлова.- Алматы: Эверо, 2016.- 128 б. 25 экз.
85.154я7+37.24я7

Ө84 Өтепбаев, Н.Н.

Академиялық сурет [Мәтін]: оқу құралы / Н.Н. Өтепбаев.- Алматы: Эверо, 2016.- 264 б. 20 экз.
85.1я7

С19 Самұратова, Т.

Бейнелеу өнері тарихы [Мәтін]: оқулық / Т. Самұратова.- Астана: Фолиант, 2013.- 248 б. 10 экз.
86 – Дін = Религия

86.3я7

Д91 Дінтану негіздері [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / Ғ.Есім, авторлық ұжымның жетекшісі А.П.Әбуов, К.К.Бегалинова, Е.М.Смағұлов, Қ.Жолдыбайұлы.- 3-ші басылым.- Алматы: Білім, 2013.- 294+24 бет фото. 3 экз.
87 – Философия ғылымдары = Философия

87.3я7

А46 Алтай, Ж.

Философия тарихы [Мәтін]: оқулық / Ж. Алтай, А. Қасабек, Қ. Мұхамбетәли.- 2-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2006.- 312 б. 4 экз.
87я7

М40 Мейір, Ж.

Философия [Мәтін]: оқу құралы / Ж. Мейір, Б. Оразалиев.- Астана: Фолиант, 2014.- 280 б. 20 экз.
87.3(5Қаз)

Ф53

Философия: Жоғры оқу орындары және колледж студенттеріне арналған [Мәтін]: оқулық / Құраст. Т.Х.Ғабитов. Ауд. Б.М.Сатершинов.- Алматы: Раритет, 2012.- 400 б. 1 экз.
87.3я7

L86 Loman, N.F.

History of philosophy [Текст]: education manual / N.F. Loman, I.A. Chesnokova.- Almaty: Evero, 2016.- 112 p. 5 экз.
  1. Жантану-Психология

88я7

Т53 Тоқсанбаева, Н.Қ.

Эксперименттік психология [Мәтін]: оқулық / Н.Қ. Тоқсанбаева, Х.Т. Наубаева.- Алматы: "Таугүл-Принт", 2014.- 288 б. 1 экз.
88.3я7

Т86 Тұрдалиева, Ш.Т.

Психологиядан практикум [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Ш.Т. Тұрдалиева, С.Н. Момынова.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 121 б. 17 экз.

беттен бет


Каталог: kaz -> images
images -> Ғылыми кітапхана Көркем әдебиет секторы «Бір ел – бір кітап» акциясы
images -> М. Х. Дулати атындағЫ
images -> Құқықтық құжаттар Құрметті оқытушылар және білімгерлер!
images -> Сабақты жоспарлау Сабақ жоспарының мазмұны Сабақ жоспарына қойылатын талаптар Ағылшын тілі сабағының құрылымы
images -> «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша 2/11. 41 тобының «Педагогика»
images -> №і-б (жоо) жылдық статистикалық есеп кімге жіберіледі: Алушының мекен- жайы: Жіберушінің мекен-жайы
images -> 1. Кітапхана туралы жалпы мәлімет
images -> Анықтамалық- библиографиялық ЖҰмыс
images -> 3 оқу залы Қарымбай (Кәрімбай) Қошмамбетов – белгілі мемлекет және қоғам қайраткері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет