Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттікбет2/2
Дата17.11.2016
өлшемі312,75 Kb.
1   2
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің деканы

________ М.К.Қылышқанов

«___» _________ 2015 ж.

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5B072900 – «Құрылыс», 5В080700 «Орман шаруашылығы», 5В072500 – «ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар»


Пәннің кредиттер саны: 2

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус, Аталған модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусты жазу барысында жоғары білім мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (2013 ж. 16 тамызындағы №343 бұйрығы) ҚР тіл туралы 1997 ж. 11 шілдедегі №151-1 ҚР Заңы, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы, «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» ҚР Президентінің 2011 ж. 29 маусымдағы №110 Жарлығы басшылыққа алынды. Типтік оқу бағдарламасы «Жалпы білім беру пәндері бойынша Алматы 2014» және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасында әзірленді.

Инженерия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төраға А.Вавилов
______________________ж. №____ хаттама

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А. Жанәбілова
____________________ж. №____ хаттама

Әзірлеген


Профессор А. Қонарбаева

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

Бакалавр деңгейіндегі студенттерді дайындауда қазақ тілі пәні жалпы білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде оқылатын пәндердің бірі болып табылады. Курстың мазмұны қазақ тілін болашақ кәсіптік қызметінде іскерлік қатынас құралы ретінде игеруді қамтамасыз етеді. Оқыту мамандыққа байланысты лексикалық тақырыптардан, сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін дамытуға бағытталған грамматикалық тақырыптар мен сөздік жұмыстарынан тұрады.


1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері
Кәсіби қазақ тілін үйрену нәтижесiнде типтік бағдарламада қарастырылғандай, орташа ( С1, С2 ) деңгей көлемінде студенттер:

1 Қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық құрылымының негізгі заңдылықтары мен лексикалық құрылымы ерекшеліктерін меңгерулері;

2 Типтік бағдарламада көрсетілген талаптарға сай кәсіби білім біліктілігіне, дағдысына қажетті минимумды меңгерулері: а) оқылымның барлық түрлерін игеруі; б) диалог, монолог, полилог түріндегі баяндалған мәтіннің мазмұның түсініп тыңдауы, сондай-ақ тыңдау арқылы сөйлеу біліктілігін жетілдіруі; в) қатысымдық міндеттерді орындауда типтік бағдарламада көрсетілгендей тіл дамытуға қажетті минимумды (сұхбат құра білуді, пікірталас жүргізе білуді, сипаттама, хабарлама жасай білуді) игеруі; г) фонетика, орфография, грамматика, лексика тұғысынан типтік бағдарламада көрсетілген минимум көлемінде сауатын жетілдіруі қажет.

Білім:

Студенттерді күнделікті тұрмыстық және кәсіи сөйлеу жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып, сөйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру; өзі туралы ақпаратты, түйіндеме, рецензиялары, құттықтау хаттарын жаза білуге үйрету; ауызекі сөйлеу стилі, көркем әдеби стилін және т.б. білу.Дағдылары:

Белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру; өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру.Құзыреттері:

-тындалым бойынша студенттер бейтаныс көлемі: 300-400 сөзден тұратын мәтінді таспадан тыңдап, оның мазмұндағы негізгі және қосымша хабарды түсіне білуі тиіс;

-оқылым әрекеті бойынша студент мәтінді оқып, мазмүнын және негізгі тақырыбын түсінуі тиіс;

-айтылым бойынша студенттер өздеріне ұсынылған тақырыптардың бірін таңдап, сұхбат қура білуі тиіс;

-жазылым бойынша жұмысты орындауда студенттер тандаған тақырып мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жазбаша баяндай білуі және сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке көзғарасын, тұжырымын да жеткізе білгені жөн.
1.3 Пәнді зерделеу нәтижелері
Тіл үйренуші жеке дара және топтық, ұжымдық бірлестікте жұмыс істей отырып, мемлекеттік тілді қарым қатынас құралы ретінде еркін қолдануға дакғдыланады. Тіл үйрену процесін тежейтін психологиялық кедергілерді жеңе отырып, қоғам мүшелерінің арасында өзара сенім, сыйластық түсіністікке қол жеткізеді. Қазақ тілінде жарияланатын БАҚ, интернет сайт материалдарымен түпнұсқада танысып, түрлі мәселелерге қатысты өзіндік көзқарас, ұстанымдарын білдіруге мүмкіндік алады. Қоғам өміріне еркін араласуға, заң, нормативтік актілер мен ережелерді, ғылыми еңбектерді өздігінен қазақ тілі арқылы оқып, білуге, қажетті жағдайларда оларды қолдануға қол жеткізеді.
1.4 Пререквизиттер
Қазақ тілі пәнін мамандыққа байланысты толық меңгеру үшін студенттер орта мектепте берілген теориялық және практикалық білімдеріне сүйенулері тиіс.
1.5 Постреквизиттер

Қазақ тілінен алған білімдерін іскерлік қазақ тілінде, мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізуде, мамандықтарына байланысты қазақ тіліндегі әдебиеттерден керекті мағлұматтарды алуда қолдана отырып, кез келген жағдаятқа байланысты өз ойларын жүйелеп айтуға, сауатты жазуға, өзінің пікірін еркін айтуға, еліміздегі әлеуметтік жағдай, бұқаралық ақпараттық құралдары туралы көзқарасын жеткізе білулері қажет.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптамалық жоспар*Модульдің тақырыптың

Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4
1 Модуль «Мамандық әлемі»Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
Тақырып 1. Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Белгілі сала мамандарының өмірбаяны, қызметтік жолы.

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 2. Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары.

/ Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ,

М.Х. Дулати ат.Тараз университеті т.б/


«Қазақ тілі» А.Сейілхан З.Советова, 2004ж.

+
Тақырып 3. Кәсіби сала субъектілері. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. /Өскемен қаласындағы құрылас.

Өскемен қаласы – Құрылыс орталығы

«ҚазХимФос» жауапкершілігі шектеулі

серіктестігінің Құрылтай Шарты, 1-10 бап./
«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Кәсіби сала бойынша терминдермен жұмыс (орманда өсетін ағашар мен өсімдіктер атауы, ағаш шаруашылығында қолданатын аспаптар мен технология түрлерінің атауы)

«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметін реттеу туралы заң жобаларын мемлекеттік реттеу. Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі заң және нормативті заң актілері.

/ҚР Жер кодексі 2003 ж. 44-бап/«ҚР Жер Кодексі»

online.zakon.kz+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша шетелдік ресми және ресми емес ұйымдармен әріптестік қарым қатынас. /Қазақстан – Ресей қарым-қатынастары. Қазақстан – АҚШ қарым-катынастары т.б/

«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал жабдықтар. Сипаттамасы. Жасалу тарихы. /Құрылыс материалдарын топтастыру.

Ағаштар, гүлдер мен өсімдіктер атауы. /«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 7. Кәсіби сала Кәсіби сала бойынша өндірілетін өнім түрлері. Өнім саласы. Экспорт. Импорт. /Құрылыстың түрлері. Орман шаруашылығындағы кәсіби терминдер мен сөзтіркестері. Аралық бақылау(эссе)/

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Жиыны
1 кредит

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
Тақырып 1. Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Белгілі сала мамандарының өмірбаяны, қызметтік жолы./Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Яссауи кесенесі/

Тақырып бойынша Ғылым мен техниканың жетістіктері. Кәсіби лексикамен жұмыс, сұқбат құрастыру, мәтінді аудару. Термендермен жұмыс. Ормантаксациясы мен орманқұрылғысындағы қолданылатын терминдер.«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 2. Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары.

/ Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ,

М.Х. Дулати ат.Тараз университеті т.б/

Ғылым мен техниканың жетістіктері. Мамандыққа байланысты сөздерді жаттау, сөйлем құрастыру, өз мәтін бойынша өз пікірін білдіру.«Қазақ тілі» А.Сейілхан З.Советова, 2004ж.

+
Тақырып 3. Кәсіби сала субъектілері. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. /Өскемен қаласындағы құрылас.

Өскемен қаласы – Құрылыс орталығы
«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова,


+
«ҚазХимФос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Құрылтай Шарты, 1-10б/

Мәтін бойынша шарт жасауды үйрену, мәтін аудару т.б серіктестіктер туралы жаңа ақпарат қосып жазу.2014 ж.


+
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметін реттеу туралы заң жобаларын мемлекеттік реттеу. Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі заң және нормативті заң актілері.

/ҚР Жер кодексі 2003 ж. 44-бап/

Мәтін бойынша сұқбат құрастыру, аудару, шолу жасау.


«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша шетелдік ресми және ресми емес ұйымдармен әріптестік қарым қатынас. /Қазақстан – Ресей қарым-қатынастары. Қазақстан – АҚШ қарым-катынастары т.б/

Қазақстанның сыртқы саясаты туралы эссе жазу.«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал жабдықтар. Сипаттамасы. Жасалу тарихы. /Құрылыс материалдарын топтастыру.

Ағаш материалдары/

Кәсіби сала бойынша терминдерді қазақ орыс тілдерінде салыстырып оқыту.


«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 7. Кәсіби сала Кәсіби сала бойынша өндірілетін өнім түрлері. Өнім саласы. Экспорт. Импорт. /Құрылыстын түрлері. Аралық бақылау (эссе)/

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)
Тақырып 1. Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Белгілі сала мамандарының өмірбаяны, қызметтік жолы. Тақырып көлемінде қосымша мәліметтер жинақтау.

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 2. Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары.

/ Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ,

М.Х. Дулати ат.Тараз университеті т.б/

Тақырып бойынша газеттерден мәлімет жинастыру.«Қазақ тілі» А.Сейілхан З.Советова, 2004ж.

+


Тақырып 3. Кәсіби сала субъектілері. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік.


«Кәсіби қазақ тілі»


/Өскемен қаласындағы құрылас.

Өскемен қаласы – Құрылыс орталығы

«ҚазХимФос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Құрылтай Шарты, 1-10 бап./

Тақырыпқа байланысты қосымша ақпааттар жинастыру.А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметін реттеу туралы заң жобаларын мемлекеттік реттеу. Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі заң және нормативті заң актілері.

/ҚР Жер кодексі 2003 ж. 44-бап/

Н.Назарбаевтің «Нақты 100 қадам» Жолдаунна сұхбат құрастыру, аудару.


«ҚР Жер Кодексі»

online.zakon.kz+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша шетелдік ресми және ресми емес ұйымдармен әріптестік қарым қатынас. /Қазақстан – Ресей қарым-қатынастары. Қазақстан – АҚШ қарым-катынастары т.б/

Тақырыпқа байланысты жаңа ақпараттар жинастыру.«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал жабдықтар. Сипаттамасы. Жасалу тарихы. /Құрылыс материалдарын топтастыру.

Ағаш материалдары/

Мамандыққа байланысты мақала жазу.


«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 7. Кәсіби сала Кәсіби сала бойынша өндірілетін өнім түрлері. Өнім саласы. Экспорт. Импорт. /Құрылыстын түрлері. Аралық бақылау(эссе)/

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
1 Модуль бойынша жиыны


2 Модуль «Кәсіби сала жетістіктері»Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
Тақырып 1.Кәсіби сала бойынша соны жетістіктер. Авторлық құқық. Патент. Лицензия.

/Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы 1996 ж./online.zakon.kz

+


Тақырып 2. Кәсіби сала мамандырының құқықтары мен міндеттері. Еңбек тәртібі.

/«Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметкеonline.zakon.kz


+


лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияға телнұсқасын беру» 2013 ж.

«Еңбек тәртібі» туралы кодекс 2015ж/


+
Тақырып 3. Кәсіби мереке. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грант.

/Кәсіби мереке – Құрылысшы Күні.

Инновациялық гранттар /


www.kazib.kz

natd.gov.kz
+
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметіне арналған отандық (шетелдік) басылымдар.

/Бұқаралық ақпарат құралдары туралы, 1999 ж.

Баспасөз релизі /


online.zakon.kz

«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша отандақ (шетелдік) радио, телебағдарламалар.

/Облыстык телебағдарламалар Эссе жазу /kaztv.kaztrk.kz

+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметі бойынша отандақ (шетелдік) интернет сайттар.

/Қазақ тілінде бірнеше интернет сайттары ашылды/www.azattyq.org

+
Тақырып 7. Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. /Қазақ сәулет өнері, Европа сәулет өнері /

«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 8. Кәсіби сала қызметі және экология

/Экология – ел амандығы. Бақылау (эссе жазу) /egemen.kz

+

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
Тақырып 1.Кәсіби сала бойынша соны жетістіктер. Авторлық құқық. Патент. Лицензия.

/Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы 1996 ж./

Тақырыпқа байланысты патент алу үшін өтініші жазыныз.


online.zakon.kz

+


Тақырып 2. Кәсіби сала мамандырының құқықтары мен міндеттері. Еңбек тәртібі.

/«Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын
online.zakon.kz+


ұйымдастыру жөніндегі қызметке

лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияға телнұсқасын беру» 2013 ж.

«Еңбек тәртібі» туралы кодекс 2015ж./

Тақырыпқа комментариий жазыныз.

+
Тақырып 3. Кәсіби мереке. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грант.

/Кәсіби мереке – Құрылысшы Күні.

Инновациялық гранттар /

Мамандыққа байланысты мақала жазу.

Досыңызды құттықтап, ашық хат жазыныз.


www.kazib.kz

natd.gov.kz
+
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметіне арналған отандық (шетелдік) басылымдар.

/Бұқаралық ақпарат құралдары туралы, 1999 ж.; Баспасөз релизі /

Кәсіби лексикамен жұмыс, сұқбат құрастыру, мәтінді аудару. Терминдермен жұмыс.


online.zakon.kz

«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша отандақ (шетелдік) радио, телебағдарламалар.

/Облыстык телебағдарламалар туралы эссе жазу /kaztv.kaztrk.kz

+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметі бойынша отандық (шетелдік) интернет сайттар.

/Қазақ тілінде бірнеше интернет сайттары ашылды/

Мақала жазу.


www.azattyq.org

+
Тақырып 7. Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. /Қазақ сәулет өнері, Европа сәулет өнері /

Мандыққа байланысты аннотация жазыңыз.«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+
Тақырып 8. Кәсіби сала қызметі және орманшаруашылығы. /Экология – ел амандығы. Бақылау (эссе жазу) /

egemen.kz

+

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)Тақырып 1.Кәсіби сала бойынша соны жетістіктер. Авторлық құқық. Патент. Лицензия.

/Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы 1996 ж./
online.zakon.kz


+

Тақырып көлемінде қосымша мәліметтер жинақтау.+
Тақырып 2. Кәсіби сала мамандырының құқықтары мен міндеттері. Еңбек тәртібі.

/«Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын жайлар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке

лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияға телнұсқасын беру» 2013 ж.

«Еңбек тәртібі» туралы кодекс 2015ж/

Тақырып бойынша аударма жасау, түсініп, сұқбат құрастыру.


online.zakon.kz

+
Тақырып 3. Кәсіби мереке. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грант.

/Кәсіби мереке – Құрылысшы Күні. Кәсіби мереке – Орманшаруашылығы Күні.

Инновациялық гранттар /

Мамандыққа байланысты мақала жазу.www.kazib.kz

natd.gov.kz
+
Тақырып 4. Кәсіби сала қызметіне арналған отандақ (шетелдік) басылымдар.

/Бұқаралық ақпарат құралдары туралы, 1999 ж.

Баспасөз релизі /

Өз қалаңдағы баспасөздер туралы әңгіме жазу.online.zakon.kz
«Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова

2009ж.


+
Тақырып 5. Кәсіби сала қызметі бойынша отандақ (шетелдік) радио, телебағдарламалар.

/Облыстык телебағдарламалар туралы эссе жазу /kaztv.kaztrk.kz

+
Тақырып 6. Кәсіби сала қызметі бойынша отандақ (шетелдік) интернет сайттар.

/Қазақ тілінде бірнеше интернет сайттары ашылды/

«Сіз қандай сайтпен жұмыс жасауды ұнатасыз» тақырыбына мазмұндама жазу.


www.azattyq.org

+
Тақырып 7. Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. / әңгіме жазу/


«Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

+


Тақырып 8. Кәсіби сала қызметі және орман шарушылығы

egemen.kz+

2 Модуль бойынша жиыны
1
Пән бойынша жиыны, ҚР кредиті
2


2.3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі.

Бақылау /тапсырма түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*

Тестілеу*


*

Баяндама


*


*


Эссе*

*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер (10 жылдан артық емес)


 1. «Кәсіби қазақ тілі» А.Конарбаева Н.Бақынова, 2014 ж.

 2. «Қазақ тілі» (тереңдетілген топ үшін) Г.Әмірова 2009ж.

 3. «ҚР Жер Кодексі» online.zakon.kz

 4. «Кәсіби қазақ тілі» А.Сейілхан З.Советова, 2004ж

 5. www.kazib.kz

 6. natd.gov.kz

 7. Қонарбаева А.Қ. Қазақ тілі. Құрылыс және сәулет мамандығына бейімдеп оқытуға арналған оқу құралы. – Өскемен,2004.

 8. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Сәулет және құрылыс. – Алматы: Рауан, 2000

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.

4.2 Бағалау критерийлері

Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

350

350

700

700

1050

350

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

1004.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар
5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ

Оқытуды ұйымдастырудың әдістері және түрлері

Практикалық сабақтар

МСӨЖ, МӨЖ

Сын тұрғысынан ойлау әдісі
+

Тіл дамыту жұмыстарының жаңа технологиясы

+
Блум токсономиясы

+
Пәнаралық байланыс арқылы оқыту үрдісі
+

Интерактивті әдістер

+
Ұжымдық оқыту технологиясы

+
Жазба жұмыстарының инновациялық түрлері (диктант, шығарма, пікір жаздыру т.б.)
+

Проблемалық оқыту әдісі

+
Рөлдік ойындар арқылы оқыту технологиясы

+
Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар.

+

6 КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ
 • оқытушының жұмыс графигі бойынша.Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет