«дифференциалдық теңдеулер, анализжәне алгебра мәселелері» VII халықаралықғылыми конференцияДата11.02.2018
өлшемі131,36 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР, АНАЛИЗЖӘНЕ АЛГЕБРА МӘСЕЛЕЛЕРІ »

VII Халықаралықғылыми конференция

8-9 қазан,2015 жыл

БІРІНШІ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласының Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 2015 жылдың 8-9 қазанында «ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР, АНАЛИЗЖӘНЕ АЛГЕБРА МӘСЕЛЕЛЕРІ»аттыVII Халықаралық ғылыми конференция өткізеді.КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ПРОГРАММАЛЫҚ КОМИТЕТІ

Кенжебаев К.К.(Ақтөбе, Қазақстан), Кальменов Т.Ш. (Алматы, Қазақстан),Алексеева Л.А. (Алматы, Қазақстан), Алиев Ф. (Баку, Әзербайджан), Арипов М. (Ташкент, Өзбекстан), Ашуралиев А. (Ашхабад, Түрікменстан), Бесов О.В. (Москва, Россия), Бидайбеков Е.Ы. (Алматы, Қазақстан),Билалев Б. (Баку, Әзербайджан),Блиев Н.К. (Алматы, Қазақстан), Begehr H. (Берлин, Германия), Bojarski B. (Варшава, Польша), Бияшев Р.Г. (Алматы, Қазақстан), Буренков В.И. (Москва, Россия), Валиев К.Г. (Киев, Украина), Георгиевский Д.В. (Москва, Россия), Дженалиев М.Т. (Алматы, Қазақстан),Джумабаев Д.С. (Алматы, Қазақстан), Джумадилдаев А.Ж. (Алматы, Қазақстан),Димитров В. (София, Болгария), Жабко А.П. (Санкт-Петербург, Россия),Исмойл Д. (Павлодар, Қазақстан), Иманалиев М. (Бішкек, Қырғызстан), Илолов М. (Душанбе, Тәжікстан), Калимолдаев М.Н. (Алматы, Қазақстан), Кангожин Б.Е. (Алматы, Қазақстан), Керимбеков А.К. (Бішкек, Қырғызстан), Лаврентьев М.М.-мл. (Новосибирск, Россия), Лаптинский В.Н. (Могилев, Беларусь), Ломов И.С. (Москва, Россия), Мухамбетжанов С. (Алматы, Қазақстан), Нахушев А.М. (Нальчик, Россия), Нурсултанов Е.Д. (Астана, Қазақстан), Отелбаев М.О. (Астана, Қазақстан), Ойнаров Р.О. (Астана, Қазақстан), Парасюк И.О. (Киев, Украина), Перестюк Н.А. (Киев, Украина), Попиванов Н. (София, Болгария), Раджабов Н.Р. (Душанбе, Тәжікстан), Репин О.А. (Самара, Россия), Розанова О.С. (Москва, Россия), Тайманов И.А. (Новосибирск, Россия), Садыбеков М. (Алматы, Қазақстан), Салахатдинов М.С. (Ташкент, Өзбекстан), Самойленко А.М. (Киев, Украина), Сергеев И.Н. (Москва, Россия), Серовайский С. (Алматы, Қазақстан), Смаилов Е.С. (Караганда, Қазақстан), Темиргалиев Н.Т. (Астана, Қазақстан), Тунгатаров А.Б. (Алматы, Қазақстан), Темирболат С.Е. (Алматы, Қазақстан), Теплинский Ю.В. (Киев, Украина), Тлеубергенов М.И. (Алматы, Қазақстан), Умирбаев У. (Астана, Қазақстан), Харин С.Н. (Алматы, Қазақстан), Хасаноглы А. (Стамбул, Түркия), Шамаев А.С. (Москва, Россия), Шкаликов А.А. (Москва, Россия), Чубариков В.Н. (Москва, Россия).

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

Кенжебаев К.К.Қ.Жұбановатындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ректоры(Ақтөбе) төраға, Кусанова Б.Х.(Ақтөбе) –төраға орынбасары,Сартабанов Ж.А.(Ақтөбе) – төраға орынбасары,Тасмамбетов Ж.Н. (Ақтөбе) – төраға орынбасары, Тулепбергенов С.К.(Ақтөбе) – төраға орынбасары,Абдыкалыков К.А. (Ақтөбе),Абдикаликова Г.А. (Ақтөбе),Алдашев С.А. (Алматы),Асанова А.Т. (Алматы), Ахметова А.У. (Ақтөбе), Бижанова Г.И. (Алматы), Билал Ш. (Алматы), Бокаев Н.А. (Астана), Бержанов А.Б.(Ақтөбе), Дауылбаев М.К. (Алматы), Жахина Р.У.(Ақтөбе), Жуматов С.С. (Алматы), Ильясов М. (Павлодар), Иманчиев А.Е. (Ақтөбе), Қағазбаева А.К. (Ақтөбе), Кусаинова Л.К. (Астана), Муратбеков М.Б. (Тараз), Муздакбаев М.М. (Ақтөбе), Мұхамбетова А.А. (Ақтөбе), Оспанов К.Н. (Астана), Рамазанов М.И. (Карағанды), Сарсенби А. (Шымкент), Сарсимбаева С.М. (Ақтөбе), Сарыбаев М. (Шымкент), СулейменовЖ.С. (Алматы),Хасанов А. (Ақтөбе).

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ:

1-СЕКЦИЯ.ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАРЫ.

1.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ СЫЗЫҚТЫҚ ЕМЕС ТЕрБЕЛІСТЕР.

1.2. МАТЕМАТИКАЛЫҚ ФИЗИКА ТЕҢДЕУЛЕРІ.

2-СЕКЦИЯ.МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАРЫ.

2.1. ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ОПЕРАТОРЛАР ТЕОРИЯСЫ.

2.2. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАРЫ.

3-сЕКЦИЯ. АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАРЫ.

3.1. Алгебра, логика ЖӘНЕ САНДАР ТЕОРИЯСЫ.

3.2. геометрия ЖӘНЕ топология.

4-СЕКЦИЯ.ҚОЛДАНБАЛЫ МАТЕМАТИКАДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛАР.

4.1. ЕСЕПТЕУ МАТЕМАТИКАСЫ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР.

4.2. КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ПІШІНДЕУ.

4.3.МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ АҚПАРТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛАР.

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ӨТКІЗУ ОРНЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Конференция 2015 жылы 8-9 қазанда Ақтөбе қаласында Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті базасында өтеді. Мекен-жайы: 030000 Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Әлия Молдағұлова даңғылы, 34.ҚАТЫСУ ҮШІН ӨТІНІШ

Баяндама үшін өтініш және электрондық тіркеу 2015 жылдың 14 қыркүйегіне дейін қабылданады. Ұйымдастыру комитетінің электрондық адресі: icntpm@mail.ru

АВТОР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ


Автордың тегі, аты-жөні
Жұмыс орыны (ЖООжәне т.б.)
Қызметі, кафедра атауы қысқартылмаған, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (бар болса)
E-mail
Жұмыс телефоны, үй телефоны, ұялы телефоны
Мақала атауы
Секция номері
Автор баяндамасының бет саны
Жинақданасыныңқажет саны
Төлемақысы, мерзімі
Жинақ жіберілетін мекен-жай (алушының фамилиясы жәнеиндексі)
ТІРКЕУ ЖАРНАСЫ

Ұйымдастыру, баспа, полиграфиялық шығындар мен конференция материалдары жинағын жіберу шығындарын өтеу мақсатында авторларға 1 мақала үшін 10000 теңге (50 $)көлемінде ұйымдастырушылық жарнасын төлеу керек. 1 мақаланың жалпы көлемі 5 бетке дейін. Жеке автордың мақала санына шектеу қойылмайды.

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖАРНАСЫН ТӨЛЕУ РЕКВИЗИТТЕРІ


Қабылдаушы:

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

ҚазақстанРеспубликасы

030000, Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы,34Қабылдау банкі:

БИН 130840021720

РНН 061800327616

ИИК KZ516010121000182310

БИК HSBKKZKX

АҚ «Қазақстан Халық Банкі»

КБЕ 16


ОКПО 52239911

ОКЭД 85420Төлемнің атауы:

Конференция материалдары үшін мақсатты жарна

БАСЫЛЫМ

Ғылыми баяндамалар материалдары конференцияны ұйымдастыру комитетінің шешімі бойынша «ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР, АНАЛИЗ ЖӘНЕ АЛГЕБРА МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты VII Халықаралық ғылыми конференцияның еңбектерінде жарияланады.МАТЕРИАЛДАРДЫ ӘЗІРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН ТАЛАПТАР

Мақала 5 беттен аспауы керек. Текст форматы: Word for Windows. Беттің форматы: А4 (210×297 мм). Жиегі: барлық жағынан – 2,5см. Шрифт: көлемі (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. Атауы баспа әріптермен жазылады, шрифт – қалың, ортасына қарай түзету, төменге 2-лік интервалмен жазба әріптермен – автордың фамилиясы мен аты, қаласы жазылады. 2 интервалға жаңа жол жасап, аннотация, негізгі сөздерді жазу керек, олардан кейін 2 интервалдан кейін – текст қойылады. Текст 1-лік интервалмен, 1,25 см-лік жаңа жолдан басталып, ені бойынша теңестіру арқылы теру керек. Суреттердің атауы мен номері суреттің астында, ал таблицалардың атауы мен номері кестеүстінде көрсетіледі. Кестелер, сызбалар, суреттер, формулалар (Equation немесе MathType редакторларында ғана ), графиктер көрсетілген өрістер (полялар) шегінен шықпауы керек. (Кесте мен суреттердің шрифтісі 11пт-ден аз болмауы керек). Әдебиеттерге сілтеме квадрат жақшамен белгіленеді. Әдебиеттер тізімі болуы қажет. Тасымалдауға болмайды.

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

Әрбір мақала электронды түрде жеке файлдармен берілуі керек. Файл атауында секция номері мен алғашқы автордың фамилиясы болуы шарт. (мысалы Секция 2_ Мухамедов). Авторлар жөніндегі мәлімет кесте түрінде рәсімделуі керек. Авторлар туралы мәлімет файлдарының атауына 1-ші автордың фамилиясы жазылуы керек (мысалы Мухамедов).

КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУ ҮШІН

МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚАБЫЛДАУМЕРЗІМІ

Материалдар, авторлар жөніндегі мәліметтер мен төлем жөніндегі сканерленген түбіртектерді (әртүрлі файлдарда) бір хатпен мына мекен-жайға 2015 жылдың 14 қыркүйегіне дейін жіберу керек: icntpm@mail.ru .Байланыс ақпараты

Ұйымдастыру жөніндегі сұрақтар бойынша конференцияны ұйымдастыру комитетінің төмендегі мүшелеріне:СартабановЖайшылық Алмағанбетұлы тел. +77712304644, sartabanov42@mail.ru

ТөлепбергеновСағынКуанышұлы тел. 8 (7132) 59-53-38,+77014301206,sagyn@rambler.ru

БержановАмантай Бержанұлы тел. +77014445745, amantay48@mail.ru

және конференцияны ұйымдастыру комитетінің секретариат мүшелеріне:Мұхамбетова Амина Акзатовнател. +77014122685, amina-15@mail.ru

Сарсимбаева СаулеМусаевна тел. +77013861516, saulesarsi@gmail.com

Абдикаликова Ғалия Амиргалиевна тел. +77021149158 , a_a_galiya@mail.ru

ДурегееваАқзада Жолбайқызытел. +77052055371, akzadad@mail.ruхабарласуға болады.

Конференция туралы ақпараттар http://www.arsu.kzсайтында енгізілген.
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Республикалық «Аңсар-2014» Қазақстан халқы Ассамблеясының әдеби байқауының ережесі
nauka -> Как оформить отчет о нир
nauka -> Как оформить отчет по нир
nauka -> Семинарларды ұсынады: «Үздік шығарма»
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> 25. Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет: 26. Динамикалық қағиданың мәні
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Конкурсын өткізу туралы хабарландыру «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет