arm/upload/umk
  Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарла Нысан пму ұс н 18 3/37 масының (Syllabus) титулдық парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Сабақтас бағдарламасын бекіту парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқау ф со пгу 18. 2/07
  БАҒдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пму ұс 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 3/30
  Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
  Гуманитарлық-педагогикалық факультеті
  Сабақ жоспары 1 Бақылау сауалнамасы 2 Теоретикалық сұрақтарды талқылау 3 Сабақты қорытындылау
  Методические указания форма ф со пгу 18. 2/05
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы 5В060700 Биология мамандығының мемлекеттік стандарты Қрмжмбс 08. 322-2006 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ғылыми кенесінің отырысында бекітілді хаттама № 2012ж
  Жұмыс бағдарламасы «Жалпы педагогика»
  Құрастырушы: оқытушы Кодекова Ғ. Б
  Сабақ жоспары Жол қозғалысын ұйымдастыру проблемалары «Жүргізуші-автомобиль-қозғалыс ортасы» комплексі
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама Нысан және әдістемелік нұсқаудың титулдық пму ұс н 18. 3/23
  Жұмыс бағдарламасы «Металлургиялық үрдістер мен кешендер»
  Сабақ №1 Молекулалық және жалпы генетиканың пәні және міндеттері. Генетиканың дамуының негізгі кезеңдері
  «Педагогикалық психология» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»
  Сабақтың міндеттері жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымның теориялық негіздерін оқып үйрену
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты және типтік
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2012ж.. № хаттама
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық
  Пәнін оқып игеру үшін әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Р/с Тақырыптың аталуы
  Программа дисциплины для студентов Лист утверждения к программе дисциплины для студентов
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 258-2010 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20
  5D060700-Биология мамандығының докторанттарына арналған
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Генетика ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Психологияны оқыту әдістемесі
  БАҒдарламасы шет тілі пәні 050601 «Математика», 050602 «Информатика»
  Жұмыс бағдарламасы «Мектепке дейінгі педагогика»
  Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы 201 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Студенттеріне арналған пән бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қр мжмбс 04. 019 2008 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж. № Хаттамамен бекітілді. Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж.
  Психология және педагогика кафедрасы
  Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Н
  ЖҰмыс бағдарламасы «5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
  1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәннің мақсаты
  БАҒдарламасы 050117 Қазақ тілі мен әдебиеті Павлодар Лист утверждения программы Форма
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Құрастырушы: аға оқытушы Оралтаев Е. Р
  Жас ерекшілік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Екітемін филология, журналистика және өнер факультетінің деканы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
  Әдістеме ғылым және оқу пәні ретінде оқытылатын пәнмен және дидактикамен тығыз байланысты
  Пму ұс н 18. 2/07 Студенттерге арналған пән бағдарламаы
  БАҒдарламасы 050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру»
  Құрастырушы: аға оқытушы Таженова Г. Б
  Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  Бағдарламасы (Syllabus)
  ПӘн бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 18. 270 2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/08 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  Биотехнология Цитология пәні бойынша
  Қаржы-экономикалық факультеті деканы Эрназаров Т. Я
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтын Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжбс 08. 062-2010 негізінде әзірленген
  1. Пәннің мақсаты міндеттері
  Оқытушы туралы мәліметтер
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар Практикалық сабақтардың жоспары
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  Құрастырушы: а/ш.ғ. к., доцент Темиржанова А. А
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы Ұйым стандарты пму ұС 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік универститеті Психология және педагогика кафедрасы
  Бағдарламасы «Дендрология»
  Әдістемелік нұсқауларына бекіту парағы
  Құрастырушы: ф.ғ. к., профессор Ж. Т
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Музыкалық білім, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттері үшін єдістемелік н¦СЌаулар павлодар
  Құрастырушы: аға оқытушы А. С
  Құрастырушы: э.ғ. к., доцент Д. З
  Пәнді оқу үшін әдістемелік ұсыныстарға арналған титул парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты мен типтік бағдарлама Нысан
  Шетел тілі пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Р. М. Таштемханова Тарих кафедрасы
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Әдістемелік нұсқаулық
  Құрастырушы: аға оқытушы Токтарбаев Д. Г. С
  Студенттерге арналған пму ұс н 18. 2/11 пәннің бағдарламасы
  А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі 1-тақырып: Әдеп ережелері
  Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы Нысан
  ПӘнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Ффсо пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы 08. 258-2010 «Дене шынықтыру және спорт»
  5В010300-педагогика және психология бакалавр
  Әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  ПӘнді меңгеру жөніндегі әдістемелік нұСҚАУ
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Қазақстан республикасының білім және ғылыми
  Программа обучения по дисциплине (syllabus)
  ПӘнді оқыту бойынша
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  ЖҰмыс бағдарламасы 050205 «Филология: Орыс филологиясы», 050207 «Аударма ісі», 050118 «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтарына арналған
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/40
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30
  3-15 Аналитикалық химия бойынша тәжірибелік жұмыс сараптаманың титриметриялық және гравиметриялық әдісі. Химико-технологиялық, химиялық және химиялық емес мамандықтарының студенттері бұрыннан талап етілуде
  Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)
  Құрастырушы: доцент Шарипова М. К
  Пму ұс н 18. 3/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстары мен нүСҚаулаы
  Құрастырушы: т. ғ. к., доцент Л. М
  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В020400 – «Мәдениеттану» мамандықтың студенттеріне арналған ПӘнді меңгеру жөніндегі
  Қазақстан Республикасы білім және қылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының
  Методические рекомендации и указания по изучению дисциплины по дисциплине Национальные виды спорта для студентов специальности 5В010800 Физическая культура и спорт
  Е. Н. Жуманкулова 2010 ж
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 2/05
  Бағдарламасы (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37
  Программа обучения по дисциплине (syllabus)
  Программа обучения по дисциплине (syllabus) Основы офисной и документационной работы для студентов специальности 5В070100 «Биотехнология»
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Методические рекомендации и указания по изучению дисциплины по дисциплине Национальные виды спорта для студентов специальности 5В010800 Физическая культура и спорт
  Содержание контрольной работы
  Пму ұсн 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Студенттеріне арналған
  Диплом алдыңдағы практиканы өту жөніндегі бағдарламасы мен әдістемелік нұСҚаулары павлодар
  Жұмыс бағдарламасы 5В050900 «Қаржы» мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 080-2010, негізінде және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында әзірленді 201
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Ғ
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  ЖҰмыс бағдарламасы 5В050900 «Қаржы», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
  Жұмыс бағдарламасы 5В020700 «Аударма ісі»
  Рабочая учебная программа по дисциплине «Интерактивные технология обучения иностранным языкам» для студентов специальности 050207 «Переводческое дело»
  ЖҰмыс бағдарламасы «Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»
  Бағдарламасы Жұмыс бағдарламасы 5B070200 «Автоматтандыру және басқару»
  Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан титул парағы пму ұс н 18. 3/30
  Д. Д. Есимова Химиялық технологиялар жіне жаратылыстьану факультетінің оқу- әдістемелік кеңесімен құпталған 2009 ж хаттама №
  Қорытынды бақылау материалдары
  Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан мамандықтың білім стандарты пму ұс н 18. 1/06
  Құрастырушы: аға оқытушы Ахмадиева А. Т
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Содержание контрольной работы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Қазахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 5В011900- «Шет тілі: екі шет тілі»
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Муталиева Р. М
  Нұсқаулар және ұсыныстар титулдық парағы Нысан
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың жұмыс оқу жоспары және 20 ж бекітілген элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген
  Құрастырушы: аға оқытушы Икласова М. К
  «Педагогикалық психология» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  ОӨЖ мен тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау жоб мен окб негізіндегі күндізгі оқу түрі 1 Тақырып «Адам және оның қоршаған ортасы.»
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Методические указания по прохождению производственной практики для студентов специальности 050701 «Биотехнология» в
  Қазақстан Республикасы білім және қылым министрлігі
  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Әдістемелік нұсқау Нысан ф со пгу 18. 2/07
  Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»
  Докторантура және магистратура деканы Ю. А
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні.) 20 ж
  Программа Форма ф со пгу
  Бағдарламасын бекіту формасы парағы «бекітемін»
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н
  Жұмыс бағдарламасы павлодар Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұС. Н
  Титул беті формасы
directory arm upload  
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет