Әр ғылым және ғылыми пән міндетті түрде біртұтастықта көрінетін қажетті элементтерден тұрады, оларДата02.05.2020
өлшемі55.49 Kb.

 1. Ғылым дегеніміз – ...

 2. Әр ғылым және ғылыми пән міндетті түрде біртұтастықта көрінетін қажетті элементтерден тұрады, олар:

 3. Аксиома дегеніміз – ...

 4. Болжау әдісі - ...

 5. Абстракциялау әдісі - ...

 6. Жалпылау әдісі – ...

 7. Индукция әдісі - ...

 8. Дедукция әдісі - ...

 9. Аналогия әдісі – ...

 10. Классификация әдісі - ...

 11. Салыстыру әдісі - …

 12. Салғастыру әдісі - ...

 13. Зерттеліп отырған нысан жөніндегі мәліметтерді және ғылыми жаңалықтарды бір ізге келтіру тәсілдерінің жүйесі -

 14. Әртүрлі семьяға жататын тілдерді зерттеу әдісі –

 15. Ғылыми құбылыстарды қазіргі заман тұрғысынан зерттеу әдісі -

 16. Ғылыми құбылыстардың тарихи тұрғыдан дамуын, өзгеруін зерттеу әдісі

 17. Зерттеудің теориялық мәні қалай анықталады?

 18. Зерттеудің өзектілігін негіздеу дегеніміз –

 19. Зерттеу жұмысының кіріспесінде зерттеу мәселесін қысқа, нақты, түсінікті сөйлеммен беру қалай аталады?

 20. Зерттеу нысанын мазмұндық тұрғыда ашуға көмектесетін және басты зерттеу болжамдарына апаратын жол болып табылатын –

 21. Сәтсіз құрылған зерттеу тақырыбын анықтаңыз.

 22. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, мақсаты мен міндеттері, тұжырымдар, ғылыми жаңалық, зерттеу жұмысында қолданылған ғылыми әдістер, еңбектің теориялық және практикалық құндылығы, жұмыстың құрылымы жазылатын бөлім.

 23. Зерттеудің негізгі бөлімінде айтылған ойлардың жиынтық тұжырымдары көрсетілетін бөлім.

 24. Зерттеу жұмысын жазу барысында қолданылған, бұрын жарияланған немесе жарияланбаған мәтіндер дегеніміз -

 25. Түпнұсқадан сөзбе-сөз алынған үзінді

 26. Өзге адамның идеялары мен сөздерін алып, өзінікі ретінде ұсыну

 27. Сілтемедегі екінші сан нені білдіреді?

 28. Өзгенің мәтіні сөзбе-сөз берілетін дәйексөз

 29. Дереккөзге сілтеме жасамай, өзгенің идеясын пайдалану

 30. Сілтемедегі бірінші сан нені білдіреді?

 31. Бір мезгілде бірнеше дереккөзге сілтеме жасалғанда, оларды ажырату үшін қойылатын тыныс белгісі

 32. Ғылыми-теориялық мақала дегеніміз –

 33. Зерттеу тақырыбы бойынша нақты жекелеген мәселелерді қамтитын, нәтижесі берілетін, автордың ғылыми басымдығы көрінетін жарияланымның бір түрі –

 34. Ғылыми-әдістемелік мақала дегеніміз –

 35. Ғылыми мақаланың атауы дегеніміз –

 36. Тақырыптың ережеде қарастырылатын ең үлкен шектік көлемі

 37. Бір мәселеге немесе тақырыпқа толық әрі жан-жақты терең зерттеу жүргізетін, бір немесе бірнеше автор жазатын ғылыми жұмыс дегеніміз
 1. Өзге біреулер шолу ретінде пайдалануы мүмкін жұмыстың немесе мақаланың қысқаша мазмұны дегеніміз –

 2. Ғылыми жұмыс аяқталғаннан кейін жазылып, жариялауда басында берілетін бөлігі

 3. Жұмыстың нәтижесі қамтылмайтын абстракт түрі

 4. Абстракт дегеніміз –

 5. Басқа ғылыми мәтіндерден тезистің айырмашылығы

 6. Тезис жазуға қажетті талаптарды көрсетіңіз

 7. Ғылыми монография дегеніміз –

 8. Жаңа нәтижелерден де, көпшілікке белгілі әдістемелік, техникалық шешімдер мен деректерден де хабар беретін ғылыми жұмыс -

 9. Дереккөзден алынған ақпарат қысқаша мазмұндалған жазбаша мәтін

 10. Көлемі жағынан түпнұсқа мәтіннен екі есе аз болуы керек мәтін

 11. Мәтіннің үзінділері мен дереккөзден алынған дәйексөздер негізінде жасалатын конспект

 12. Конспектінің бірнеше түрі аралас келетін конспект

 13. Жоспардың тармақтары сұрақтар түрінде, ал ақпарат қысқа жауап түрінде берілетін конспект

 14. Қандай бір бағытта жазылған дереккөздерге шолу жасай отырып, белгілі бір тақырыпқа арналған шағын жазбаша жұмыс дегеніміз –

 15. Ғылымның дамуындағы үш негізгі теориялық әдіс:

 16. Әдіс дегеніміз – ...

 17. Реферат-шолу ...

 18. Реферат дегеніміз –

 19. Рефераттың көлемі

 20. Соңғы курсқа дейін жазылып қорғалатын ғылыми жұмыс

 21. Эссенің мақсаты

 22. Эссе жазу барысында сақталуы тиіс талаптар:

 23. Эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлік және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы

61. Ғылыми мәтіндерге жататын жазба жұмыс түрлері –

62. Жоспардың түрлері - ...

63. Сұрақ-жауап түріндегі жоспар

64. Қойылым эссенің мақсаты қандай?

65 Пікірталас эссенің мақсаты -

66. Ғылыми жұмысқа жоспар жасаудың қажеттілік деңгейі

67. Зерттеу мәселесімен байланысты деректер, идеялар, мысалдар, бақылау нәтижелері және тағы басқалар ... деп аталады

68. Зерттеу тақырыбы бойынша материал жинау кезінде дереккөз туралы ақпаратты жазып алудың қажеттік деңгейі

69. Зерттеу жұмысын жазған кезде жиі орын алатын қателердің ішіндегі артығын белгілеңіз

70. Зерттеу жұмысының көлеміне қойылатын талапты сақтамай, артық жазудың зардабы

71. Дайын мәтінді редакциялаудың қажеттілік деңгейі

72. Көлемді ғылыми жұмыстар мынадай міндетті бөліктен құралады, олар:

73. Ғылыми жарияланымдарға қойылатын талаптардың артығын белгілеңіз

74. Өзгелердің мәтіндерін дәйексөз ретінде келтіру кезінде жиі кездесетін қателіктердің бірі

75. Мәтіннің өн бойында кездесетін және басқа түйін сөздермен бірлесе отырып, мәтінді баяндауға, іздеуде табуға, зерттеу аспектісін бағамдауға ықпал ететін маңызды сөздер ... деп аталады

76. Тірек сөздердің берілу себебі:

77. Мақала үшін тірек сөздерді қайдан іздеу қажет?

78. Ғылыми мәтінді қысқаша ұсынудың бір түрі -

79. Аңдатпа/ аннотация дегеніміз – ...

80. Аңдатпаның/аннотацияның басты мақсаты - ...

81. Пікір дегеніміз – ...

82. Пікір мазмұнында көрсетілуі тиіс бөліктер

83. Диплом жұмысының (жобаның) тақырыптарына қойылатын талаптар

84. Диплом жұмысы дегеніміз - ...

85. Гуманитарлық ғылым саласындағы диплом жұмысының (жобаның) көлемі ереже бойынш

86. Диплом жұмысының (жобаның) құрылымдық элементтері

87. Диплом жұмысының мұқабасында келтірілетін мәліметтер

88. Диплом жұмысының (жобаның) кіріспе бөлімінде жазылуға міндетті мәліметтер

89. Диплом жұмысын (жобаны) қорғау тәртібі

90. Ғылыми жұмыстың міндетті бөлігін көрсетіңіз

94. Жазбаша жұмыс туралы қажетті ақпараттың бәрі болуға тиіс бөлігі

91. Ғылыми мақала бөлігін көрсетіңіз

92. Негізгі идеяны, әдістер мен нәтижелерді қоса ала отырып, мақаланы тұтас қарастыру үшін қызмет ететін бөлігі

93. Тірек сөздер қатарын құрайтын

94. Аңдатпаның басты мақсаты –

95. Философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, саяси және тағы басқа салада автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін

96. Вербальды емес қатынас түрі

97. Вербальды қатынас

98. Вербальды емес айтылым түрі

99. Тұлғаралық қатынастағы арақашықтық (жақындық зонасы)

100. Коммуникатор

101. Этикеттің мына түрін меңгеру дәрежесі адамның/мұғалімнің кәсіби жарамдылық дәрежесін көрсетеді:

102. Қатынастың құрамы бойынша түрлері

103. Мазмұны бойынша қарым-қатынас түрінің бірі

104. Академиялық жазылым

105. Академиялық жазылымның өзіне тән сипаты

106. Конспектілеу дағдылары –

107. Зерттеу жүргізу дағдылары –

108. Ғылым субъектісі –

109. Ғылыми мәтін

110. Ғылыми стиль жанрларын оқудың түрлері

111. Ғылыми стиль жанрларындағы ғылыми мәтіндердің мазмұнын ашатын лексикалық ерекшеліктердің ішіндегі артығын белгілеңіз

112. Жазбаша жұмысты жазу үдерісі кезеңдеріне жатпайтын нұсқаны белгілеңіз

113. Тақырыптың өзектілігін түсіндіруге қатыссыз фразаны белгілеңіз

114. Зерттеу пәнін анықтаудағы қиындық негізінен төмендегімен байланысты туындайды:

115. Зерттеудің пәні –

116. Автордың жеке зерттеу еңбегінде көтеріліп отырған мәселені жан-жақты терең түсінуі мен орындалған жұмыстың сапасы туралы сөз қозғауға мүмкіндік беретін элемент

117. Автордың жаңалығы бар теориялық тұжырымдары мен ережелерінің маңыздылығын айқындау

118. Автордың ұсынған практикалық ұсынымдарын қолдануға мүмкіндік беретін нұсқаулық ретінде берілетін элемент

119. Жұмыстың атауына (тақырыбы) қойылатын басты талаптарға жатпайтын нұсқаны белгілеңіз

120. Кітапта (рефератта, мақалада т.б.) берілген негізгі тақырыптардың қысқаша тізімі

121. Құрылымы бойынша ғылыми жұмыс жоспарының түрлері

122. Зерттеу жұмысының алғашқы кезеңінде айқындалған зерттеу мәселесін қысқа, нақты, түсінікті сөйлеммен беру мына элементті анықтайды:

123. Тізімдік ресімдеуде қолданылмайтын тәсіл/таңба

124. Кез келген ғылыми жұмыстың төрт міндетті бөлігіне жатпайтынын белгілеңіз

125. Бұл бетте жазбаша жұмыс туралы қажетті ақпараттың бәрі болуы тиіс және мүмкіндігінше оқырманның назарын аударатындай болғаны дұрыс

126. Қолжазбаның библиографиялық бөлігін ресімдеуге кіреді:

127. Тізімдегі әдебиеттердің берілу нұсқаларына жатпайтын жағдайды белгілеңіз

128. Жарияланым деп аталатын барлық мәтінге (қағаз түріндегі болсын, электронды нұсқа болсын) қойылатын бірінші талап

129. Жарияланымға қолжетімділік мына белгілерге сәйкес шектелуі мүмкін:

130. Ғылыми жұмыс авторы нақты емес дәйексөзді қолдана отырып, сілтеме жасалған жұмыстың мәтінін өз сөзімен бергенде

131. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің талабы бойынша сілтеменің мәтін ішінде берілуіне дұрыс мысалды табыңыз

132. Академиялық ортада зерттеу жұмысын жазу кезінде де, оны ауызша таныстыру кезінде де мәтін мазмұны қалай беріледі?

133. регламентті сақтау дегеніміз –

134. Аудитория алдында жоба қорғауда, көпшілік алдында сөйлеуде сақталатын белгілі бір элементтер:

135. Эссе жазу кезеңдерінің дұрыс ретпен орналасуына жауапты табыңыз

136. Бір баспа табақ (1 б.т.) дегеніміз –

137. 5-6 бет көлемін алатын ғылыми мақаланың құрылымдық бөлігі

138. Мақаланың негізгі ойы мен идеясын айқындап тұратын элементі

139. Қазақ тілінде инициалдардың қойылуы

140. Мақаланы аяқтау:

141. Абстракт –

142. Мақаланың кіріспесі –

143. Абстрактының қызметі

144. Таныстырылым ресімдеу ережесіне сай слайттардағы шрифтілердің өлшемі

145. Таныстырылым ресімдеу ережесіне сай рұқсат етілетін түстер шегі

146. Мақалаларды жүйелеу үшін қолданылатын, мақаланы тез табуға, ұқсас мақалаларды топтастыруға, жіктеуге көмектесетін элемент

147. Мәтін көлемі 8-15 бет көлеміндегі мақала үшін ұсынылатын тірек сөздердің саны

148. Ережеге сай ғылыми мақала жазуда қолданылатын шрифт көлемі

149. Ағылшын тіліндегі summary

150. Кез келген тезисті жазудың негізгі мақсатына жатпайтын жауапты белгілеңіз151. Кітаптың, топтама жинақтың, қолжазбаның мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет