ЖҰмыс бағдарламасы семей -2013 Алғы сөз 1 ҚҰрастырғАНДата08.09.2017
өлшемі151.18 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Ж2ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3деңгейлі СМК құжаты

ОӘКҚ

ПОӘК

042-18-21.1.05/01.2013
ОӘКҚ

«Топырақтың бонитировкасы және классификациясы» пәнінен оқытушыға арналған жұмыс жоспары№ ___ басылым

«___» ______ 20__ж.
5В080100 «Агрономия » мамандығына арналған
«Топырақтың бонитировкасы және классификациясы» пәнінің

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ –2013
Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының аға оқытушысы Каламов Бақытбек Хамзаұлы
«___ » 20 жыл

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама « » 20__ жыл, №___

Кафедра меңгерушісі ________Сейлгазина С.М.

2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама « » 20__ жыл, №____

Төраға ______Тлеубаева А.В.

3 БЕКІТЕМІН:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды

Хаттама « » 20 жыл, №___

ОӘК төрағасы __________ Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1 Қолданылу аймағы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы жағдайлар

4Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны.

5 Студенттің өздік жұмысы үшін тақырыптардың тізімі.

6 Пәннің оқу- әдістемелік картасы

7 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8 Әдебиеттер


 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Топырақтың бонитировкасы және классификациясы» пәні бойынша оқу- әдістемелік кешеннің құрамына кіретін оқытушылардың жұмыс оқу жоспары 5В080100 «Агрономия» және 5В080700 «Орманшылық және орман ресурстары »мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның өзектілігімен және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде студенттер игеретін тәжірибемен таныстырады. Оқу- әдістемелік кешен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің агротехнология кафедрасында пәнді оқытудың негізгі құралы болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Топырақтың бонитировкасы және классификациясы» пәнінің оқытушыларға арналған жұмыс оқу бағдарламасы осы пәннің оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

- 5В080100 – Агрономия жоғары білім беру мамандығы бойынша типтік оқу жоспары. Жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарына 132 қосымша;

- 5В080100 – Агрономия мамандығы бойынша пәннің типтік оқу бағдарламасы;

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуге қойылатын ортақ талаптар» ТБС 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты;

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» ҚП 042-1.01-2013 Құжаттық процедура.
 1. Жалпы жағдайлар
  1. Пәннің қысқаша мазмұны.

«Арономия» мамандығының студенттеріне арналған «Топырақтың бонитировкасы және классификациясы» пәні агрономиялық аудандастыру әдістерімен принциптері және топырақ бонитеті жайлы түсінік, олардың әр түрлі климаттық жағдайдағы белгілері, бонитет шкаласы. Жер сабапасын бағалау. Топырақтарды әр түрлі ауылшаруашылық дақылдарға сәйкес бағалау. Топырақ бонитеті мен жер бағасының өндірістік маңызы. Табиғатта топырақтардың әр түрлілігі. Топырақтың жіктелуінің негізгі принциптері Негізгі таксономиялық , генетикалық топырақ аталуы.3.2 Курстың мақсаты:студенттерді қарқынды егіншілікте топырақтарды агроөндірістік топтау және бониттетеу (бағалау) және топырақтарды жіктеп оларды маңызды қасиеттері бойынша, шығу тегіне және құнарлық ерекшеліктеріне байланысты топтарға біріктіруді реттеу жолдарын үйрету.

3.3 Пәнді оқыудың негізгі міндеттері.

Еліміздің топырақ қоры- халық байлығы. Оны дұрыс пайдалану, санды-сапалы ғылыми негізде жүргізу қажет . Топырақтың құнарлығын ұлғайтудың, оны эрозиядан қорғаудың агротехникалық шаралар жүйесін құрастыру мен жүзеге асыру жөніндегі теориялық негіздері және дағдылану әдістер мен студенттерді таныстыру; өсімдік тіршілігі жағдайларын оңтайландыру.3.4 Пәнді игеру нәтижесінде студент:

Осы пәнді оқып студент міндетті түрде білуі керек:

- жіктелу номенклатура негіздерін, топырақ типтерінің диагностикасын;

- топырақ бонитировкасы мен есебін;

- топырақ зерттеу тәсілдерін және оны тиімді пайдалану жолдары

3.5 Курстың перереквизиттері.

Биология, физиология, топырақтану, агротехника

3.6 Курстың постреквизиттері.

Өсімдіктану, селекция мен тұқым шаруашылығы, егіншілік.  1. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте –1)


Кесте –1. Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Практикалық сағаты

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

2

4

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

Кесте 2


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып атауы

Сағаттар саны

1

2

Дәріс тақырыптары

1 – модуль Топырақтарды бонитеттеу

1 – блок – Топырақтың сапасын анықтау.Кіріспе. Топырақтарды агроөндірістік топтау бонитеттеу, жіктеу туралы жалпы мағлұматтар

1

Топырақтарды бағалаудың әр түрлі әдіс-тәсілдері

1

Топырақтарды жіктеу

1

Топырақ географиясы және аудандау

1

Арктика және Тундра аймағы топырақтары

1

Тайгалы-орманды аймақ топырақтары

1

Батпақты топырақтар

1

Сұр орманды топырақтар

1

Орманды дала мен далалы аймақттар қара топырағы

1

Құрғақ далалы аймақты топырағы

1

2-модуль ТМД елдерінің топырақтары

2- блок – Топырақтарға жалпы сипаттама1

Сортаңданған топырақтар

1

Шөлді аймақты топырағы

1

Тау етегіндегі шөл далалық (құрғақ субтропикалық) аймақтың боз топырағы

1

Таулы облыстар топырағы

1

Құмдар мен құмды топырақтар

1

Жиыны

15
Практикалық сабақ тақырыптары

1 – модуль Топырақтарды бонитеттеу

1 – блок – Топырақтың сапасын анықтау..

Топырақ үлгілерін анализге дайындау

1

Гигроскопиялық ылғалдылықты анықтау

1
1

Топырақтың механикалық құрамын далалық әдіспен талдау

1

Сыбағалы салмақты пикнометрлік әдіспен анықтау

2

Көлемдік салмақты топырақ үлгілерінен анықтау

1

Топырақтың физика-химиялық қасиеттерін анықтау

1

Топырақтағы жалпы гумусты Тюрин тәсілімен анықтау

2

Топырақтың карбонатын көмірқышқыл газы тәсілімен анықтау

1

Топырақтың су сүзіндісін анықтау

1

Аймақтағы жердің табиғи жағдайымен танысу және топырақтардың агроөндірістік топтарын айыру

1

Топырақ картасы арқылы нақтылы жер жағдайымен танысу

2

Жиыны

15


5 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ


 1. Топырақ экологиясы

 2. Топырақты қорғау.

 3. Топырақтың гранулометриялық құрамы

 4. Агроөндірістік топтастыру және топырақты бонитеттеу.

 5. Эрозияға ұшырайтын жерлердегі топырақ өңдеу жүйесінің ерекшеліктері.

 6. Далалық жұмыстар сапасына агротехникалық баға беру.

 7. Топырақ қорғау жүйелері .


6 «ТОПЫРАҚТАНУ ГЕОЛОГИЯ НЕГИЗДЕРІМЕН» ПӘНІНЕН ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3 . «Топырақтың бонитировкасы және кассификациясы» пәні бойынша оқу әдістемелік карта

Тақырып

Көрнекілік құралдар, плакаттар, зертханалық стендтер.

Өздігінен зерттеуге арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістік сабақ

Тәжірибелік

сабақ

1

2

3

4

5

Кіріспе. Топырақтарды агроөндірістік топтау бонитеттеу, жіктеу туралы жалпы мағлұматтар

1

Әдістемелік нұсқаулық, плакат,таблица.

Топырақ құнарлығының агрофизикалық көрсеткіштері және оны егіншілікте реттеуАБ

Топырақтарды бағалаудың әр түрлі әдіс-тәсілдері

2

Әдістемелік нұсқаулық, плакат,таблица.

Топырақтың ауа режимі және оны реттеу

АБ

Топырақтарды жіктеу

3

Әдістемелік нұсқаулық, плакат,таблица.

Топырақтың жылу режимі және оны реттеу

АБ

Топырақ географиясы және аудандау

4

Әдістемелік нұсқаулық, плакат,таблица.

Топырақ құнарлығы оның түрлері және оларды ұдайы арттыру

АБ

Арктика және Тундра аймағы топырақтары

5,6

Видеоматериалдар, стендтер.

Топырақ эрозиясы және оның даму заңдылықтары

АБ

Тайгалы-орманды аймақ топырақтары

7,8

Видеоматериалдар, стендтер.

Егістіктің және тпырақтың арамшөптенуін еске алу.


АБ

Батпақты топырақтар

9

Видеоматериалдар, стендтер, таблицалар.

Эрозияға ұшырайтын жерлерднгі ттопырақ өңдеу жүйесінің ерекшеліктері

МБ

Сұр орманды топырақтар

10

Видеоматериалдар, стендтер, суреттер.

Далалық жұмыстар сапасына агротехникалық баға беру

АБ

Орманды дала мен далалы аймақттар қара топырағы

1

Видеоматериалдар, стендтер, суреттер.

. Егіншілік жүйелер


АБ

Құрғақ далалы аймақты топырағы

12

Видеоматериалдар, стендтер, суреттер.

Ауыспалы егістердің ғылыми негіздері

АБ

Сортаңданған топырақтар13

Видеоматериалдар, стендтер, суреттер

Дақылдар себілген дақылдардың ауыстырып тұрудың себептері және негізгі дақылдарға сипаттама

АБ

Шөлді аймақты топырағы

14

Видеоматериалдар, стендтер суреттер.

Ауыспалы егістің жіктелуі

АБ

Тау етегіндегі шөл далалық (құрғақ субтропикалық) аймақтың боз топырағы

15

Кетселер, суреттер

Топырақ өңдеудің ғылыми негіздері және міндеттері

МБ

7 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы

Оқулықтардың, оқу- әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1. Жаңабаев Қ.Ш., Саудабаев Т. С., Сейітов И.С Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы.

5

5

100

2. М.Ш. Анафин «Топырақтану және егіншілік» пәнінен зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы. 2009ж

5

5

100

3. Тазабекұлы Т., Тазабекова Е. Топырақтану түсіндірме сөздігі. Алматы; Рауан, 1993.


5

5

100


8 Әдебиеттер

  1. Негізгі әдебиет
   1. Р.Елешев., Ж.Елемесов., С.Елюбаев «Топырақтану геология негіздерімен» Алматы – 2007

   2. М.Ш. Анафин «Топырақтану және егіншілік» пәнінен зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған оқу құралы. 2009ж

   3. Шорин С.С., Шаушеков.Т.Қ. « топырақтану сабағына арналған зертханалық жұмыстар» Қарағанды 2012


8.2 Қосымша әдебиет

8.2.1. В.Д. Блаватский, «Егіншіліктің туындауы және дамуы», Наука, М., 1967,180с.8.2.2. Б.В. Андрианов, «Біздің ата- бабаларымыздың егіншілігі», Наука, М., 1978,160б

8.2.3 Тазабекұлы Т., Тазабекова Е. Топырақтану түсіндірме сөздігі. Алматы; Рауан, 1993
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет