Курс – 4 Семестр – 8бет5/5
Дата05.11.2016
өлшемі0,76 Mb.
1   2   3   4   5

Мақсаты: Қ.Жұмалиевтың ыбырайтану саласындағы ғылыми негіздеу саласындағы бастамалары, бүгінде өрісті ғылым саласына айналған ыбырайтану тарихындағы ғалымның үлесін айқындлау.

Негізгі сұрақтар: 1. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен қызметі.Ыбырай Алтынсариннің шыққан тегі, білім алуы туралы. Алтынсарин еңбектерін зерттеуші ғалымдар туралы. Ы.Алтынсариннің орыс достары туралы. Алтынсарин - педагог жазушы. 2. Алтынсариннің өмір сүрген дәуірі.Ыбырайдың өлеңдері мен әңгімелерінің тәрбиелік мәні.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


9 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев –Абайтанушы

Мақсаты: Қ.Жұмалиевтың абайтану саласындағы ғылыми негіздеу саласындағы бастамалары, бүгінде өрісті ғылым саласына айналған абайтану тарихындағы ғалымның үлесін айқындау.

Негізгі сұрақтар: 1. Абайдың өмірі және Абай туралы жазылған еңбектер. 2. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі туралы ғалымның зерттеу еңбегі. 3. Қазақтың әдебиетін және әдебиет тілін дамыту, ілгерілетудегі Абайдың тарихи мәні.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


10 практикалық сабақ

Тақырыбы: Абай шәкірттері.

Мақсаты: Абайтану тарихындағы, он ішіндегі абай мектебі мәселесі туралы ғалымның үлесін айқындау және кейінгі зерттеу еңбектерге бас тама жасаған ғалымның теориялық негіздемелерін көрсету

Негізгі сұрақтар: 1. Абай шәкірттері. Мағауия Абайұлы Құнанбаев өмірі, шығармашылығы туралы деректер. «Медғат Қасым » поэмасы. Поэманың сюжеті, көркемдік ерекшелігі. Дастанның идеялық мазмұны. Поэма кейіпкерлеріне мінездеме. 2. ХХ ғасыр басындағы Абай поэзиясынан үлгі алған ақындар шығармашылығы

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


11 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев - әдебиет теориясын зеттеушілердің бірі.

Мақсаты: ғалымның әдебиет теориясына қатысты еңбегінің бүгіні таңдағы орны, мән-маңызы

Негізгі сұрақтар: 1.Тақырып және идея. 2. Образ-тип. 3. Композиция және сюжет. 4. Көркем шығармалардың тілі. Эпитет пен теңеу, олардың ерекшеліктері. Фигура. Параллелизм. Көркем тілдің түрлі байланыстары мен оның мазмұнға бағынатындығы. Суреттеу құралдарының өзара байланыстары. 5. Өлең және оның құрылысы. Өлең бунағы мен буын түрлері. Көркем сөздердегі дыбыс таңдау. 6. Әдеби метод - әдеби стиль. Әдебиеттік метод тар - класицизм, романтизм, реализм. 7. Драмалық жанрдың түрлері

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969

12 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары.

Мақсаты: Ғалымның тек зерттеуші ғана емес, өз кезеңінің ақыны, публицисті болғандығын да ашып көрсету.

Негізгі сұрақтар: 1. Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары. 2. Өлеңдері, көркем шығармалары, ғылыми-зерттеу еңбектері. 3. Мақалалары мен оқулықтары. и

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


13 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиевтің жазушылық стиль туралы ойлары.

Мақсаты: ғалымның әдебиет теориясына қатысты еңбегінің бүгіні таңдағы орны, мән-маңызы

Негізгі сұрақтар: 1. Стиль-жазушының өзіне тән ерекшеліктер. 2. І.Жансүгіров творчествосының стильдік ерекшелігі туралы. І.Жансүгіровтың Абай үлгісімен жазылған өлеңдеріне шолу. 3. С.Мұқановтың творчестволық өсу жолы, шығармаларындағы инверсия қолданысы.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


14 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев –публицист.

Мақсаты: Ғалымның тек зерттеуші ғана емес, өз кезеңінің публицисті болғандығын да ашып көрсету.

Негізгі сұрақтар: 1. Қ.Жұмалиев – публицист. 2. Қ.Жұмалиевтың публицистикалық еңбектеріне талдау. 3.Қажым Жұмалиевтың публицистика жанрындағы ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


15 практикалық сабақ

Тақырыбы: Қазақ әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері

Мақсаты: Әдебиеттану ғылымын қалыптастыруға үлес қосқан ғалымның теориялық еңбектерін саралаған әріптестері мен кейінгі буын өкілдердің тұжырымдарын зерделдеу, олардың ғылыми айналымдағы мән-маңызын саралап, бүгінгі ғалым үшін қажеттілігін айқындау.

Негізгі сұрақтар: 1. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері. Қазақ әдебиеті зерттеушілерінің Қажым туралы еңбектері. 2. Мамыров.А.Ы. «Қажам Жұмалиев- эпостық жанр зерттеушісі. 3. Атымов.М. «Қажым Жұмалиев». 4. Қабдолов З. «Қажым Жұмалиев». 5. Қаратаев М. «Қажым Жұмалиев»

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


СОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

1 СОӨЖТақырыбы: Қазақ әдебиеттану ғылымы және Қажым Жұмалиев

Мақсаты: Пәнге қатысты ғалымның өз зерттеу еңбектері, әдеби мұраларынмен жалпылама таныстыру

Өткізу түрі: дөңгелік үстел

Тапсырма: Пәнге қатысты ғылыми еңбектерді, пайдаланылатын әдебиеттермен танысу

Әдістемелік нұсқаулар: каталогпен жұмыс жасау

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3..Әдебиет теориясы. Алматы, 1969

4. Мамыров.А.Ы. «Қажам Жұмалиев- эпостық жанр зерттеушісі».

5. Атымов.М. «Қажым Жұмалиев»

6. Қабдолов З. «Қажым Жұмалиев»

7. Қаратаев М. «Қажым Жұмалиев»

2 СОӨЖ

Тақырыбы: Қажым Жұмалиев-эпостық жырларды зерттеуші

Мақсаты: Қазақ әдебиеттану ғылымындағы эпостық жырларды зерттеуші ғалымдардың еңбектері, шетел ғалымдарының зерттеулерімен салыстыра отырып, ғалымның ғылыми теориялық тұжырымдарын талдау

Өткізу түрі: кіші конференция

сұрақтар: 1. Қазақ эпостары туралы. 2. Қазақ эпостарының ерекшелігі. 3. Қ.Жұмалиев талдауындағы «Қамбар батыр» жыры. 4. Қ.Жұмалиев зерттеулеріндегі «Қобыланды батыр» жырының нұсқалары. Қобыланды батыр бейнесі. «Қобыланды батыр» жыры.

Әдістемелік нұсқаулар: теориялық зерттеу, ізденушік әдісі. реферат қорғау

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3..Әдебиет теориясы. Алматы, 1969
3 СОӨЖ

Тақырыбы: Қажым Жұмалиев зерттеулеріндегі лиро-эпостық жырлар

Мақсаты: Қажым Жұмалиев зерттеулеріндегі лиро-эпостық жырлар туралы ғылыми тұжырымдардың маңыздығын қазіргі әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелерімен байоланыстыра отырып талдау.

Өткізілу түрі: ғылыми-танымдық семинар

Тапсырмалар: 1. Қажым Жұмалиев- лиро-эпостық жырларды зерттеуші. «Айман-Шолпан» жыры.«Айман-Шолпан» поэмасының тақырыбы, оқиға желісі. Көтібар мен Маман. Айман образы. Поэманың кейбір ерекшеліктері. 2. «Қыз Жібектің» басылуы жайлы. «Қыз Жібек» поэмасы туралы көзқарастар. Төлеген образы. Қыз Жібек бейнесі. Базарбай мен Сырлыбай. Бекежан образы. Сансызбай жіне Қорен. Жырдың құрылысы. Жырдың тілі. 3. «Қозы Көрпеш- Баян сұлу» жыры. «Қозы Көрпеш- Баян сұлу» пэмасындағы кейбір мотивтер. Қозы Көрпеш пен Баян бейнелері. Қарабай мен Қодар. Поэманың көркемдік ерекшелігі.

Әдістемелік нұсқаулар: ізденім әдісі, өзекті мәселеніә конспектілеу, мазмұндау

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969

4 СОӨЖТақырыбы:Тарихи жыр және оның жанрлық ерекшеліктері туралы Қ.Жұмалиев пайымдары

Мақсаты: Қ.Жұмалиев зерттеулеріндегі тарихи жырлар туралы тұжырымдардың маңыздылығын студенттерге меңгерту

Өткізілу түрі: танымдық-проблемалық ашық әңгіме

Тапсырма: 1. Тарихи жыр және оның жанрлық ерекшеліктері туралы Қ.Жұмалиев пайымдары. 2. Тарихи жырлардағы батырлар бейнесі. «Бекет» поэмасы. «Исатай-Махамбет» поэмасы. Исатай образы. Махамбет образы.

Әдістемелік нұсқаулар: сұрақ-тапсырма, проблемалық жағдайды шешу. Реферат қорғау арқылы теориялық тұжыроымдарын ортаға салу

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


5 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев зерттеулеріндегі Бұқар жырау Қалқаманұлының өмірі мен шығармашылығы

Мақсаты: Бұқар жырау туралы ғалым зерттеу еңбегінің өзектілігін таныту

Өткізілу түрі: жеке, жұптық, топтық ассоция

Негізгі сұрақтар: 1. Бұхар –XVIII ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ақын. Бұхар жырау Арғынның бір бұтағы саналатын Қаржас, оның ішінде Алтын торы Қалқаманұлы. 2. Бұхар жөніндегі нақтылы дерек - XVIII ғасырдың екінші жартысында хандық құрған Абылайдың кезінде өмір сүруі.

3. Бұхардың бізге жеткен өлеңдері : «Ай, Абылай, Абылай», «Керей қайда барасың?», «Айналасын жер тұтқан», «Бірінші тілек тілеңіз», «Жал құйрығы қаба деп», «Сен он бір жасыңда», «Қалданменен ұрысып», «Кәрілік туралы».

Бұхар жырау шығармашылығы. Бұхар өлеңдерінің ерекшелігі.

Әдістемелік нұсқаулар: Жыраулар поэзиясы туралы ғалымдардың еңбектірімен салыстырмалы тұрғыда талдау, поэзия тілі туралы тұжырымдарын зерделеу. Түсіндірмелі-иллюстративті әдісті қолдануПайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


6 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев – Махамбеттанушы

Мақсаты: махамбеттанушылардың еңбектеріне негід болван Қ.Жұмалиевтің зерттеу еңбектерінің мәнін ашу, студенттерге ғылыми зерттеу жұмыстарына әдістемелік бағыт беру

Өткізілу ттүрі: жеке тапсырманы қорғау, слайд шолу сабағыНегізгі сұрақтар: 1. Исатай, Махамбет бастаған халық көтерілісі туралы. 2. Махамбет шығармалары. Махамбет реализмі. 3. Махамбет өлеңдеріндегі романтизм элементтері. 4. Махамбет өлеңдеріндегі Исатай образы.

Әдістемелік нұсқаулар: Ғалым зерттеу еңбектерін зерттеуші басқа ғалымдардың еңбектерімен салыстыра отырып, оның өзіндік ерекшелігін, Махамбет өлеңдерінің басылуы, элигия жанрының қалыптасуы, романтизм мәселесі, стильдік ерекшелігі туралы теориялық тұжырымдарын кестелі таблица арқылы негіздеу. Оларды қазіргі заман тұрғысынан бағамдау. Конспектілеу. Оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


7 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев зерттеулеріндегі Шернияз Жарылғасұлы, Алмажан Азаматқызының шығармашылығы.

Мақсаты: ХІХ ғасыр әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармашылығын зерттеудегі ғалымның өз кезеңіндегі ғылыми теориялық негіздемелерінің қазірігі таңдағы маңыздылығын студенттерге меңгерту, әдебиеттану ғылымына қатысты теориялық білімдерін толықтыра түсу.

Өткізілу түрі: жас ғалымдар конференциясы

Тасырма-сұрақтар: 1. Шернияз Жарылғасұлының өмірі және өлеңдерінің сақталуы жайлы мәліметтері. Шернияздың өлеңдері туралы. Шернияздың ақындық ерекшеліктері туралы. 2. Алмажан Азаматқызы өмірі мен шығармашылығы. «Жетім қыз» поэмасы туралы.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу,Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


8 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев – Ыбырайтанушы.

Мақсаты: Қ.Жұмалиевтың ыбырайтану саласындағы ғылыми негіздеу саласындағы бастамалары, бүгінде өрісті ғылым саласына айналған ыбырайтану тарихындағы ғалымның үлесін айқындлау.

Өткізілу түрі: бақылау

Таспрырма: 1. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы туралы тест тапсырмаларын слайд арқылы презентациялау

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


9 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев –Абайтанушы

Мақсаты: Қ.Жұмалиевтың абайтану саласындағы ғылыми негіздеу саласындағы бастамалары, бүгінде өрісті ғылым саласына айналған абайтану тарихындағы ғалымның үлесін айқындау.

Өткізілу түрі: бақылау

Негізгі сұрақтар: 1. Абайдың өмірі және шығармашылығы туралы тест тапсырмаларын слайд арқылы презентациялау

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


10 СОӨЖ

Тақырыбы: Абай шәкірттері.

Мақсаты: Абайтану тарихындағы, он ішіндегі абай мектебі мәселесі туралы ғалымның үлесін айқындау және кейінгі зерттеу еңбектерге бас тама жасаған ғалымның теориялық негіздемелерін көрсету

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Тапсырма: Абайдың ақын шәкірттерінің шығармашылығының Абай шығармашылығымен салыстырмалы талдау жасаған ғалымдардың еңбектерімен Қ.Жұмалиевтің пікірлерін жүйелеу

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


11 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев - әдебиет теориясын зеттеушілердің бірі.

Мақсаты: ғалымның әдебиет теориясына қатысты еңбегінің бүгіні таңдағы орны, мән-маңызы

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Негізгі сұрақтар: 1.Тақырып және идея. 2. Образ-тип. 3. Композиция және сюжет. 4. Көркем шығармалардың тілі. Эпитет пен теңеу, олардың ерекшеліктері. Фигура. Параллелизм. Көркем тілдің түрлі байланыстары мен оның мазмұнға бағынатындығы. Суреттеу құралдарының өзара байланыстары. 5. Өлең және оның құрылысы. Өлең бунағы мен буын түрлері. Көркем сөздердегі дыбыс таңдау. 6. Әдеби метод - әдеби стиль. Әдебиеттік метод тар - класицизм, романтизм, реализм. 7. Драмалық жанрдың түрлері

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969

12 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары.

Мақсаты: Ғалымның тек зерттеуші ғана емес, өз кезеңінің ақыны, публицисті болғандығын да ашып көрсету.

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Негізгі сұрақтар: 1. Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары. 2. Өлеңдері, көркем шығармалары, ғылыми-зерттеу еңбектері. 3. Мақалалары мен оқулықтары. и

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


13 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиевтің жазушылық стиль туралы ойлары.

Мақсаты: ғалымның әдебиет теориясына қатысты еңбегінің бүгіні таңдағы орны, мән-маңызы

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Негізгі сұрақтар: 1. Стиль-жазушының өзіне тән ерекшеліктер. 2. І.Жансүгіров творчествосының стильдік ерекшелігі туралы. І.Жансүгіровтың Абай үлгісімен жазылған өлеңдеріне шолу. 3. С.Мұқановтың творчестволық өсу жолы, шығармаларындағы инверсия қолданысы.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


14 СОӨЖ

Тақырыбы: Қ.Жұмалиев –публицист.

Мақсаты: Ғалымның тек зерттеуші ғана емес, өз кезеңінің публицисті болғандығын да ашып көрсету.

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Негізгі сұрақтар: 1. Қ.Жұмалиев – публицист. 2. Қ.Жұмалиевтың публицистикалық еңбектеріне талдау. 3.Қажым Жұмалиевтың публицистика жанрындағы ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Конспектілеу. Тест құрастыру

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


15 СОӨЖ

Тақырыбы: Қазақ әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері

Мақсаты: Әдебиеттану ғылымын қалыптастыруға үлес қосқан ғалымның теориялық еңбектерін саралаған әріптестері мен кейінгі буын өкілдердің тұжырымдарын зерделдеу, олардың ғылыми айналымдағы мән-маңызын саралап, бүгінгі ғалым үшін қажеттілігін айқындау.

Өткізілу түрі: дөңгелік үстел

Негізгі сұрақтар: 1. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері. Қазақ әдебиеті зерттеушілерінің Қажым туралы еңбектері. 2. Мамыров.А.Ы. «Қажам Жұмалиев- эпостық жанр зерттеушісі. 3. Атымов.М. «Қажым Жұмалиев». 4. Қабдолов З. «Қажым Жұмалиев». 5. Қаратаев М. «Қажым Жұмалиев»

Әдістемелік нұсқаулар: салыстырмалы теориялық талдау жасау. Ашық пікірлесу

Пайдаланатын әдебиет:

1. Жұмалиев.Қ.Ж. Стиль-өнер ерекшелігі. Алматы,1966.

2. Жұмалиев.Қ.Ж. Қазақ эпосы мен қазақ әдебиет тарихының мәселелері.Алматы ,1958.

3.Әдебиет теориясы. Алматы, 1969


8.Типтік есептеу, графикалық жұмыс, лабораторлық жұмыс, курстық проект (жұмыс) орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулар. Қарастырылмаған.

9.Студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар: үйге берілген тапсырмалардың мәтіні, әр бір тақырып бойынша өзін-өзі тексеру материалдары, реферат т.б. ұй жұмыстары бойынша тапсырмалар, әдебиет тізімі және арналған уақыт көлемі.


- үй тапсырмаларының мәтіндері,

- әр-бір тақырып бойынша өзі-өзі бақылау үшін материалдары,

- реферат тақырыптары

- кейстер

- кроссвордтар

- есептер шығару

- жаттығулар
10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп құжаттарының түрі (егер пән бойынша қажет болса).
11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)

- білімді бағалау схемасы

- білімді бағалау саясаты

- жазбаша бақылау тапсырмалыры

- тест тапсырмалары

- өз алдына дайындалуға арналған сұрақтар- емтихан сұрақтары
«Білімді бағалау схемасы»

Студенттердің білім, біліктіліктері мен дағдылары төмендегіше бағаланады:


Бағалау критерийі

Жұмыс үшін балл

Орындалған жұмыс көлемі

Дәріске қатысу

100

15

Семинарға қатысу

100

15

Лабораториялық сабақтарға қатысу

100

-

СОӨЖ қатысуы

100

30

СӨЖ орындалуы

100

30

Жеке тапсырмалардың орындалуы

100

-

Жазба жұмыстарының орындалуы

100

-

Тағы басқа бақылау жұмыстары

100

-

Ағымдағы бақылудың орындауы

100
Ааралық бақылаудың орындалуы (Р1, Р2)

100
Текущий бақылау

(Р1+Р2)/2

Барылық бағаның орташа есебі

Емтиханға жіберілу

Аралық бақылау 0,6
Емтиханның қорытынды бағасы

100*0,4
Барлығы

Рейтингі + емтиханның қорытынды бағасыБарлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (7-ші – 15 – ші жұмада). Студенттердің үлгерімі бақылау уақытында максимальді көрсеткіш 60% құрайды. Семестр аяғында сабақ пәні бойынша емтихан өтеді. Максимальді көрсеткіш 40% құрайды. Екеуін қосқанда 100% құрайды. Емтихан тест түрінде, курсты теориялық және практикалық материалды қамтитын 30 сұрақтан тұруы керек.


Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)
Студенттерге қойылатын талаптар:

Курсты бағалау бүкіл семестрді қамтиды, сондықтан студент барлық сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған сұраққа нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқия, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады.Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты міндетті түрде қайта өтеді.

Аудиториядағы жағдайы: сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек.

Үй тапсырмасы: берілген тапсырманы өз уақытында тапсыру керек. Сабақ кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды.

Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек бағаланады, қорытынды баға әсер етеді.

Бақылау жұмысы: бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалады, сабақ аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды.

12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыруМамыров.А.Ы. «Қажам Жұмалиев- эпостық жанр зерттеушісі». электорнды түрі (монография. әдістемелік оқулық)

13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет