Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»Дата05.11.2016
өлшемі429,42 Kb.
#900

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ДП 042-1.01.-2014«Қазақстан тарихы» пәні бойынша

оқу-әдістемелік кешені№2 басылым

13.09.2014Оқытушы үшін

«Қазақстан тарихы »

пәнінің оқу- әдістемелік кешені

«Филология», «Қазақ тілі және әдебиеті», «шет тілі: екі шет тілі» мамандықтарына арналған

Семей

2014

Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


«Филология», «Қазақ тілі және әдебиеті», «шет тілі: екі шет тілі» мамандықтарына арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған. Құрастырушы: Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Каримов М.К.
«__04____» __09___ 2014 ж.


 1. ҚАРАЛДЫ
  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында

Хаттама №__1____ «_04_»__09____ 2014 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Н.А. Мухаметжанова

2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №_1_ «_09_»_09_____ 2014 жыл
ОӘБ төрағасы_________ С.Х. Тойкин


 1. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама №__1__ «_11_»__09_ 2014 жыл
ОӘК төрайымы_________ Г.Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № 4 «_13_» _09_ 2012 ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны :


1. Қолдану аясы
2. Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ереже
4.Оқу пәнінің мазмұны
5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7.Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
8. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ
«Филология», «Қазақ тілі және әдебиеті», «шет тілі: екі шет тілі» мамандықтары үшін жасалған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

- ҚР МЖМБС 3.08. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстан тарихы» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалған.

- СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты.

- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

Курс


Сем

естр


Кре

дит


Дә

ріс


Семи

нар


СО

ӨЖ


СӨЖ

Бар-

лығы


Бақылау форма

сы


1

1

3

30

15

22,5

67,5

135

Мемлекеттік емтихан3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақстан тарихы пәні педагогикалық факульт студенттері үшін жалпы тарихи контекстте ұлттық мәдениет мәселелерін терең зерттеу, саяси, әлеуметтік-экономикалық даму тарихы бағытындағы тарихи оқиғаларды оқытудың университеттік жүйесін жетілдірудің обьективті пісіп жетілген қажеттіліктерінен туындады.

Қазақстан тарихы курсы Қазақстан территориясында басқа мемлекеттермен тығыз байланыста болған тарихи мәселелеріне байланыстылығын көрсететін отандық тарихтың басты және жалпы тарихи процесстер бағытын ашуға бағытталған курс болып табылады.

Курстың көптеген тақырыптары келесі «Мәдениеттану», «Саясаттану», «Философия», «Әлеуметтану» және т.б. пәндерді оқуда кешенді білім береді.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: студеттерді Қазақстан тарихындағы нақтылы оқиғалармен, қазақ халқы және басқа да халықтармен қарым-қатынастарының тарихымен таныстыру. Қазақ халқының ғасырлар бойы өз дербестігі, қоғамда демократиялық құрылысты құру, осы міндеттерді мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде жүзеге асыру жолындағы күресін ашып көрсету.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

- Курсты оқытуда студенттердің таным дуниесі оятып, қалыптастыру:

 • адам мен дүниежүзілік ғылымның дамуымдағы жалпытарихы объективті зандылықтарды;

 • қоғам мен жеке адамның дүниеге көзқарасының дамуында білімнің маңыздылығы;

 • қоғамдық процестердің дамуын талдауда тарихи амалдың методологиясын;

 • экономика мен саясаттың себеп – салдарлық байланысын;

 • Қазақстан Республикасының дамуындағы негізгі тарихи кезеңдерін оқыту.


3.4 Курс аяқталған соң студент:

- Тарихты оқып үйрену – студенттердің дербес зерттеу қызметіне талаптандыратын, олардың өз тұжырымдары мен пайымдауларын талдауға ынталандыратын, өз ойын білдіру қабілетін дамытатын белсенді процесс.

 • теоретикалық аспектілермен бірге әлеуметтік-мәдени аспектілерді бағдарлай білу,

 • студенттерде патриоттық сана сезімнің қалыптасуына өз елінің тарихының даму барысындағы қиындығы мен қасіретін, жетістігі мен қасиетін білу,

 • Қазақстан тарихының даму барысында әлемдік мәдениет пен тарих қорына қосқан үлесін, Қазақстан тарихының әлем тарихындағы алатын орнын дұрыс бағалай білу.


3.5 Пәннің пререквизиттері: Қазақстан тарихы курсын оқуда археология, этнология, тарихи өлкетану пәндерінің мәліметтері қажет.
3.6 Пәннің постреквизиттері: Қазақстан тарихы курсының мәліметтері жалпы тарих, саясаттану, мәдениеттану пәндерінде қолданылады.


3. 7 Оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1

Курс


Сем

естр


Кре

дит


Дә

ріс


Семи

нар


СО

ӨЖ


СӨЖ

Бар-

лығы


Бақылау форма

сы


1

1

3

30

15

22,5

67,5

135

Мемлекеттік емтихан


 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)

Кесте -2

Тақырып аттары және оның мазмұны

Сағат

саны

1

2

ДӘРІС САБАҚТАРЫ
1 тақырып. Кіріспе. Қазақстанның тарихи кезеңдері.

Жоспары:

 1. «Қазақстан тарихы» пәні, оның мақсаты мен міндеттері

 2. Қазақстан территориясындағы тас дәуірі

 3. Қола дәуіріндегі Қазақстан2


2 тақырып.

Сақ кезеңі және Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттер.


Жоспары:
 1. Қазақстан территориясындағы алғашқы тайпалық одақтардың құрылуы

 2. Сақтар. Саяси тарихы, қоғамдық құрылымы

 3. Үйсіндер мен қанлылардың саяси тарихы.

 4. Ғұндар.
2

3 тақырып. Ерте және кейінгі ортағасырлар мемлекеттері.


Жоспары:
 1. Ерте ортағасырлық мемлекеттік құрылымдар (6-10 ғғ.)

 2. Қазақстан территориясындағы 10-12 ғасырлардағы мемлекеттер

 3. Қазақстанның орта ғасырлардағы мәдениеті (6-12 ғғ.)
2

4 тақырып. Қазақстан моңғол шапқыншылығы дәуірінде. Алтын орда.

Қазақстан ХІҮ-ХҮ ғғ. 1-ші жартысында.

Жоспары:

 1. Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алуы

 2. Моңғол ұлыстары және Алтын Орда

 3. 14 – 15 ғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер
2

5 тақырып. Қазақ хандығының құрылуы мен қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.


Жоспары:

1.Қазақстан территориясындағы этникалық процестер кезеңдері

2. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері, территориясы және тайпалық құрамы

3.Қазақ хандығының құрылуы.
2

6 тақырып. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандығы.


Жоспары:

1.Хандықты нығайту жолындағы күрес

2. ХҮІ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақ хандығы.

3.ХҮІІ ғасырдағы Қазақ хандығы.
2

7 тақырып. ХҮІІІ ғ. Қазақстан.


Жоспары:

1.ХҮІІІ ғ. басындағы Қазақ хандығының жағдайы. Саяси бытыранқылық.

2. Қазақ-жонғар қатынастарының шиеленісуі. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары.

3. Қазақ халқының жонғар басқыншыларына қарсы отан соғысы.
2

8 тақырып. Қазақстанның тәуелсіздіктен айырылуы. Қазақстан Ресей құрамында. Ұлт-азаттық қозғалыс.

Жоспары:
 1. Қазақстанның Ресей бодандығын қабылдау себептері және оның қорытындылары.

 2. ХҮІІІ ғ. 40-80 жылдарындағы Қазақстанның саяси жағдайы.

 3. Қазақ халқының отарлық езгіге қарсы ұлт-азаттық күресі.
2

9 тақырып. Қазақстан ХХ ғ. басында. Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.

Жоспары:
 1. ХХ ғасыр басындағы өлкедегі әлеуметтік-экономикалық жағдай.

 2. 1905-1907 жылдардағы орыс революциясы және оның Қазақстанға ықпалы.

 3. Бірінші дүниежүзілік соғыс және оның Қазақстанға әсері.

 4. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс.
2

10 тақырып. Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдарында.


Жоспары:

 1. Қазақстанда кеңестер билігінің орнауы. Алаш Орда үкіметі.

 2. Азамат соғысы және өлкедегі саяси жағдай.

 3. ХХ ғ. 20-шы жылдарындарының бас кезеңіндегі Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмір.

2

11 тақырып. ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстан.


Жоспары:

 1. ХХ ғ. 20-шы жылдардағы Қазақстанның экономикалық және саяси жағдайы.

 2. Қазақстандағы индустриаландыру саясаты.

 3. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру және оған қарсы наразылықтар.
2

12 тақырып. ХХ ғ. 40 ж. 2-ші жарт., 60 жж. басындағы Қазақстан.


Жоспары:
1.Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

2.ХХ ғ. 40-шы жылдардың екінші жартысы мен 60-шы жылдардың бірінші жартысындағы Қазақстанда өнеркәсіптің дамуы. Шаруашылық реформалар.

3. Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамуы.
2

13 тақырып. Қазақстан «кемелденген социализм» кезеңінде (1965-1985 жж.)

Жоспары:
 1. Республиканың қоғамдық-саяси өмірі.

 2. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы қайшылықтар.
2

14 тақырып. Қазақстан қазіргі кезеңде.


Жоспары:
 1. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы, республиканың саяси дамуы.

 2. Нарықтық экономика: қиыншылықтар мен табыстар.

 3. Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық жағдайы.
2

15 тақырып. Қазақстанның қазіргі кезеңдегі дамуы.


Жоспары:
 1. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауларының негізгі мақсаты.

 2. Қазақстан нарықтық экономикаға барар жолда.

 3. Қазақстан халықаралық аренада.
2

БАРЛЫҒЫ

30 сағат

СЕМИНАР САБАҚТАРЫ
1 тақырып. Өркениет көздері.
Семинар сұрақтары:

 1. Тас дәуіріндегі Қазақстан. Антропогенез. Техногенез. Социогенез.

 2. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Андронов мәдениеті. Андронов тайпаларының шаруашылығы, қоғамдық қатынастары.1


2 тақырып. Сақ және ежелгі мемлекеттер кезеңі.
Семинар сұрақтары:

1.Сақтар. Саяси тарихы, қоғамдық құрылымы. Шаруашылық өмірі және мәдениеті.

2. Үйсіндер мен қаңлылардың саяси тарихы.

3. Ғұн қоғамындағы мемлекеттік құрылымның дамуы. Ғұндардың шаруашылығы.


1

3 тақырып. Ежелгі түрік кезеңі.
Семинар сұрақтары:

1.Батыс Түрік қағандығы.

2. Түркеш және Қарлық мемлекеттері.

3. Оғыз, қимақ және қыпшақ мемлекеттері.

4. Қарахандар мемлекеті.5. Қарақытайлар, наймандар мен керейіттер.


1

4 тақырып. Қазақстан территориясын моңғолдардың жаулауы. ХІҮ-ХҮ ғғ. 1-ші жарт. Қазақстан.
Семинар сұрақтары:

 1. Монғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы. Монғол ұлыстарының құрылуы. Алтын Орда.

 2. Ақ Орда. Саяси тарихы.

 3. Әбілхайыр хандығы (Көшпелі өзбектер мемлекеті).

 4. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан Моғолстанның құрамында. Ноғай Ордасы.
1

5 тақырып. Қазақ хандығының қурылуы мен қазақ халқының қалыптасуы.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан территориясындағы этникалық процестер. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері.

 2. Қазақ хандығының қалыптасуының алғышарттары. Алғашқы қазақ хандары.

 3. 15 ғ. соңғы ширегінде Қазақ хандығының нығаюы. Қазақ хандарының саясаты.
1

6 тақырып. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандығы.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақ хандығының гүлденуі. Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты..

 2. 16 ғасырдың 30-80 жылдарындағы Қазақ хандығы.

 3. 17 ғ. Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы.

 4. 16-17 ғғ. Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы.

1

7 тақырып. Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресі.
Семинар сұрақтары:

 1. 17- 18 ғ. басындағы қазақ – жонғар соғыстары.

 2. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары. Қазақтардың азаттық күресі. Қазақ батырлары.
1

8 тақырып. Қазақстанның Ресейге қосылуының басталуы. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыс.
Семинар сұрақтары:

 1. Кіші және Орта жүз қазақтарының Ресей империясының құрамына кіруі. Ресей отарлау саясатының негізгі бағыттары.

 2. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы.
1

9 тақырып. ХІХ ғ. Қазақстан.
Семинар сұрақтары:

 1. 19 ғасырдың екінші ширегінде Қазақстанда ресейдің әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуі.

 2. Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылуының аяқталуы.

 3. 19 ғ. 60-90 жж. әкімшілік реформалар. Қазақстанның саяси-құқықтық статусының өзгеруі.
1

10 тақырып. ХХ ғ. басындағы Қазақстан. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.
Семинар сұрақтары:

 1. 20 ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы.

 2. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

 3. 1917 ж. Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы кезіндегі Қазақстан.
1

11 тақырып. Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдары.
Семинар сұрақтары:

 1. 1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.

 2. Қазақ өлкесінің автономиясын жариялау. Алаш Орда үкіметі. Алаш Орданың Кеңес өкіметіне деген көзқарасы.

 3. Қазақстан азамат соғысы жылдарында (1918-1920)
1

12 тақырып. Қазақстан 20 ғ. 20-30 жылдарында.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі. Голощекиннің «Кіші Қазан» саясаты.

 2. Елді индустрияландыру саясаты. Оның қиыншылықтары мен жүзеге асырылуы.

 3. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыруды жылдамдату және оның қасіреті.
1

13 тақырып. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдары.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан экономикасын соғыстан кейін қайта құру. Индустриялық даму.

 2. Ауыл шаруашылығының жағдайы. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру.

 3. Соғыстан кейінгі жылдардағы мәдени құрылыс.

1

14 тақырып. Қазақстан «кемелденген социализм» дәуірінде.
Семинар сұрақтары:

 1. 1965 жылғы экономикалық реформа.

 2. 20 ғасырдың 70-80 жж. экономикалық процестер.

 3. Қазақстанда экономикалық дағдарыстың тереңдеуі.
1

15 тақырып. ҚР - егеменді, тәуелсіз мемлекет.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан Республикасындағы экономикалық процестер.

 2. Қазақстандағы саяси модернизация.

 3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.
1

БАРЛЫҒЫ:

15 сағат5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Оқытушымен бірлесе жүргізілетін студенттердің өздік жұмыстары
Тапсырма

Оқыту факторы

Саға

ты1.

Қазақстан ежелгі дәуірде.

30 тесттік cұрақ құрастыру

2

2.

Тайпалық одақтар және Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттер.

30 тесттік cұрақ құрастыру

2

3.

6-12 ғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер.

Глоссарий және кесте дайындау

2

4.

6-12 ғғ. Қазақстан мәдениеті.


Реферат, эссе

2

5.

Қазақстан моңғол кезеңінде.

20 түсінкікке красворд дайындау

2

6.

14-15 ғ. 1-ші жарт. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер.

Вен диаграммасын жасау.

2

7.

Қазақ халқы мен қазақ хандығының құрылуы.

Глоссарий

2

8.

16-17 ғғ. Қазақ хандығы.

Конспект даярлау

1,5

9.

ХҮ-ХҮІІІ ғғ. қазақ халқының материалды және рухани мәдениеті.

Буклет дайындау

1

10.

18-19 ғғ. ұлт-азаттық қозғалыс.

Конспект даярлау

1

11.

19 ғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

25 түсінкікке красворд дайындау

1

12.

Е.Б. Бекмахановтың «Қазақстан ХІХ ғ. 20-40 жылдарында» еңбегі.

аталған енбектін «Қазақстан ХІХ ғасырдың бірінші жартысында» атты І бөлімін конспектілеу.


1

13.

ХІХғ. Қазақстан мәдениеті.

Реферат

1

14.

ҰОС жылдарындағы Қазақстан.

Конспект даярлау

1

15

Қазіргі кездегі Қазақстандағы саяси партиялар.

Бақылау жұмысы

1
БАРЛЫҒЫ
22,5 сағат


5. 2 Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)
Тапсырма

Оқыту факторы

Саға

ты1.

Қазақстан ежелгі дәуірде.

Конспект даярлау

2

2.

Тайпалық одақтар және Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттер.

25 түсінікке красворд

2

3.

6-12 ғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер.

Вен диаграммасын дайындау

2

4.

6-12 ғғ. Қазақстан мәдениеті.


Конспект даярлау

2

5.

Қазақстан моңғол кезеңінде.

Сызба жасау

2

6.

14-15 ғ. 1-ші жарт. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер.

Кесте құрастыру

2

7.

Қазақ халқы мен қазақ хандығының құрылуы.

Конспект дайындау

2

8.

16-17 ғғ. Қазақ хандығы.

30 түсінікке кроссворд дайындау

1,5

9.

ХҮ-ХҮІІІ ғғ. қазақ халқының материалды және рухани мәдениеті.

Конспект дайындау

1

10.

18-19 ғғ. ұлт-азаттық қозғалыс.

Хронологиялық кесте дайындау

1

11.

19 ғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

15 түсінікке глоссарий дайындау

1

12.

Е.Б. Бекмахановтың «Қазақстан ХІХ ғ. 20-40 жылдарында» еңбегі.

Конспект дайындау

1

13.

ХІХғ. Қазақстан мәдениеті.

Красворд дайныдау

1

14.

ҰОС жылдарындағы Қазақстан.

Хронологиялық кестемен жұмыс

1

15

Қазіргі кездегі Қазақстандағы саяси партиялар.

Бақылау жұмысы

1
БАРЛЫҒЫ
22,5 сағат


6.ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Кесте 3


Дәріс сабақтары

Семинар

сабақтарыКөрне

кіліктер


ТСО, плакаттар, кестелер

Қарас

тыра


тын

сұрақ


тар

Бақы

лау форма

сы


1

2

3

4

5

1 тақырып. Кіріспе. Қазақстанның тарихи кезеңдері.

Жоспары:

1.«Қазақстан тарихы» пәні, оның мақсаты мен міндеттері

2. Қазақстан территориясындағы тас дәуірі

3. Қола дәуіріндегі Қазақстан
1 тақырып. Өркениет көздері.
Семинар сұрақтары:

 1. Тас дәуіріндегі Қазақстан. Антропогенез. Техногенез. Социогенез.

 2. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Андронов мәдениеті. Андронов тайпаларының шаруашылығы, қоғамдық қатынастары.
карта

Хабар

лама


конспектілеу

2 тақырып.

Сақ кезеңі және Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттер.


Жоспары:
 1. Қазақстан территориясындағы алғашқы тайпалық одақтардың құрылуы

 2. Сақтар. Саяси тарихы, қоғамдық құрылымы

 3. Үйсіндер мен қанлылардың саяси тарихы.

 4. Ғұндар.
2 тақырып. Сақ және ежелгі мемлекеттер кезеңі.
Семинар сұрақтары:

1.Сақтар. Саяси тарихы, қоғамдық құрылымы. Шаруашылық өмірі және мәдениеті.

2. Үйсіндер мен қаңлылардың саяси тарихы.

3. Ғұн қоғамындағы мемлекеттік құрылымның дамуы. Ғұндардың шаруашылығы.


Дидактика

лық материаләңгіме

леу


Баян-

дау

3 тақырып. Ерте және кейінгі ортағасырлар мемлекеттері.


Жоспары:
 1. Ерте ортағасырлық мемлекеттік құрылымдар (6-10 ғғ.)

 2. Қазақстан территориясындағы 10-12 ғасырлардағы мемлекеттер

 3. Қазақстанның орта ғасырлардағы мәдениеті (6-12 ғғ.)
3 тақырып. Ежелгі түрік кезеңі.
Семинар сұрақтары:

1.Батыс Түрік қағандығы.

2. Түркеш және Қарлық мемлекеттері.

3. Оғыз, қимақ және қыпшақ мемлекеттері.

4. Қарахандар мемлекеті.

5. Қарақытайлар, наймандар мен керейіттер.


Тарихи

әдебиеттерхабар

лама даярлауБаян

дау


4 тақырып. Қазақстан моңғол шапқыншылығы дәуірінде. Алтын орда.

Қазақстан ХІҮ-ХҮ ғғ. 1-ші жартысында.

Жоспары:

 1. Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алуы

 2. Моңғол ұлыстары және Алтын Орда

 3. 14 – 15 ғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер
4 тақырып. Қазақстан территориясын моңғолдардың жаулауы. ХІҮ-ХҮ ғғ. 1-ші жарт. Қазақстан.
Семинар сұрақтары:

 1. Монғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы. Монғол ұлыстарының құрылуы. Алтын Орда.

 2. Ақ Орда. Саяси тарихы.

 3. Әбілхайыр хандығы (Көшпелі өзбектер мемлекеті).

 4. Оңтүстік-Шығыс Қазақстан Моғолстанның құрамында. Ноғай Ордасы.
БАҚ материал

дары


Конс-пект

жазу


әңгі

мелеу

5 тақырып. Қазақ хандығының құрылуы мен қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.


Жоспары:

1.Қазақстан территориясындағы этникалық процестер кезеңдері

2. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері, территориясы және тайпалық құрамы

3.Қазақ хандығының құрылуы.5 тақырып. Қазақ хандығының қурылуы мен қазақ халқының қалыптасуы.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан территориясындағы этникалық процестер. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері.

 2. Қазақ хандығының қалыптасуының алғышарттары. Алғашқы қазақ хандары.

 3. 15 ғ. соңғы ширегінде Қазақ хандығының нығаюы. Қазақ хандарының саясаты.
Қосымша

материал-дарКонс

пект

Түсін

діру

6 тақырып. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандығы.


Жоспары:

1.Хандықты нығайту жолындағы күрес

2. ХҮІ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақ хандығы.

3.ХҮІІ ғасырдағы Қазақ хандығы.
6 тақырып. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандығы.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақ хандығының гүлденуі. Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты..

 2. 16 ғасырдың 30-80 жылдарындағы Қазақ хандығы.

 3. 17 ғ. Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы.

16-17 ғғ. Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы.


карта

Хабар

лама

Баян

дау

7 тақырып. ХҮІІІ ғ. Қазақстан.


Жоспары:

1.ХҮІІІ ғ. басындағы Қазақ хандығының жағдайы. Саяси бытыранқылық.

2. Қазақ-жонғар қатынастарының шиеленісуі. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары.

3. Қазақ халқының жонғар басқыншыларына қарсы отан соғысы.
7 тақырып. Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресі.
Семинар сұрақтары:

 1. 17- 18 ғ. басындағы қазақ – жонғар соғыстары.

 2. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары. Қазақтардың азаттық күресі. Қазақ батырлары.
әдеби

кітаптар


талдау

әңгі

мелеу

8 тақырып. Қазақстанның тәуелсіздіктен айырылуы. Қазақстан Ресей құрамында. Ұлт-азаттық қозғалыс.

Жоспары:
 1. Қазақстанның Ресей бодандығын қабылдау себептері және оның қорытындылары.

 2. ХҮІІІ ғ. 40-80 жылдарындағы Қазақстанның саяси жағдайы.

 3. Қазақ халқының отарлық езгіге қарсы ұлт-азаттық күресі.
8 тақырып. Қазақстанның Ресейге қосылуының басталуы. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыс.
Семинар сұрақтары:

 1. Кіші және Орта жүз қазақтарының Ресей империясының құрамына кіруі. Ресей отарлау саясатының негізгі бағыттары.

 2. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы.
Көркем

әдебиет


Жазба

жұмысын

орын

дау

Тапсырманы

орын

дап

тап

сыру

9 тақырып. Қазақстан ХХ ғ. басында. Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.

Жоспары:
 1. ХХ ғасыр басындағы өлкедегі әлеуметтік-экономикалық жағдай.

 2. 1905-1907 жылдардағы орыс революциясы және оның Қазақстанға ықпалы.

 3. Бірінші дүниежүзілік соғыс және оның Қазақстанға әсері.

 4. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс.
9 тақырып. ХІХ ғ. Қазақстан.
Семинар сұрақтары:

 1. 19 ғасырдың екінші ширегінде Қазақстанда ресейдің әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуі.

 2. Қазақстанның Ресей империясының құрамына қосылуының аяқталуы.

 3. 19 ғ. 60-90 жж. әкімшілік реформалар. Қазақстанның саяси-құқықтық статусының өзгеруі.
БАҚ

материал


дары

Хабар

лама

Баян

дау

10 тақырып. Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдарында.


Жоспары:

 1. Қазақстанда кеңестер билігінің орнауы. Алаш Орда үкіметі.

 2. Азамат соғысы және өлкедегі саяси жағдай.

ХХ ғ. 20-шы жылдарындарының бас кезеңіндегі Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмір.

10 тақырып. ХХ ғ. басындағы Қазақстан. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.
Семинар сұрақтары:

 1. 20 ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы.

 2. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

 3. 1917 ж. Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы кезіндегі Қазақстан.
Газет

журналдарКонс

пект

Баян

дау

11 тақырып. ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстан.


Жоспары:

 1. ХХ ғ. 20-шы жылдардағы Қазақстанның экономикалық және саяси жағдайы.

 2. Қазақстандағы индустриаландыру саясаты.

 3. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру және оған қарсы наразылықтар.
11 тақырып. Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдары.
Семинар сұрақтары:

 1. 1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.

 2. Қазақ өлкесінің автономиясын жариялау. Алаш Орда үкіметі. Алаш Орданың Кеңес өкіметіне деген көзқарасы.

 3. Қазақстан азамат соғысы жылдарында (1918-1920)
Тарихи

оқулықтарКонс

пект

Баян-дау

12 тақырып. ХХ ғ. 40 ж. 2-ші жарт., 60 жж. басындағы Қазақстан.


Жоспары:
1.Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі.

2.ХХ ғ. 40-шы жылдардың екінші жартысы мен 60-шы жылдардың бірінші жартысындағы Қазақстанда өнеркәсіптің дамуы. Шаруашылық реформалар.

3. Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамуы.
12 тақырып. Қазақстан 20 ғ. 20-30 жылдарында.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі. Голощекиннің «Кіші Қазан» саясаты.

 2. Елді индустрияландыру саясаты. Оның қиыншылықтары мен жүзеге асырылуы.

 3. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыруды жылдамдату және оның қасіреті.
Халық

ауыз шығарма

лары


Хабар

лама

Баян

дау

13 тақырып. Қазақстан «кемелденген социализм» кезеңінде (1965-1985 жж.)

Жоспары:
 1. Республиканың қоғамдық-саяси өмірі.

 2. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы қайшылықтар.
13 тақырып. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдары.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан экономикасын соғыстан кейін қайта құру. Индустриялық даму.

 2. Ауыл шаруашылығының жағдайы. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру.

Соғыстан кейінгі жылдардағы мәдени құрылыс.

әдеби

шығарма


лар


Рефе

рат жазу

Тал

дау

14 тақырып. Қазақстан қазіргі кезеңде.


Жоспары:
 1. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы, республиканың саяси дамуы.

 2. Нарықтық экономика: қиыншылықтар мен табыстар.

 3. Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық жағдайы.
14 тақырып. Қазақстан «кемелденген социализм» дәуірінде.
Семинар сұрақтары:

 1. 1965 жылғы экономикалық реформа.

 2. 20 ғасырдың 70-80 жж. экономикалық процестер.

 3. Қазақстанда экономикалық дағдарыстың тереңдеуі.
Көркем

әдебиеттерКонс

пекті

леу

Баян

дау

15 тақырып. Қазақстанның қазіргі кезеңдегі дамуы.


Жоспары:
 1. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауларының негізгі мақсаты.

 2. Қазақстан нарықтық экономикаға барар жолда.

 3. Қазақстан халықаралық аренада.
15 тақырып. ҚР - егеменді, тәуелсіз мемлекет.
Семинар сұрақтары:

 1. Қазақстан Республикасындағы экономикалық процестер.

 2. Қазақстандағы саяси модернизация.

 3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.
БАҚ

көздері


Хабар

лама

Баян

дау
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4

р/с

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік

әдебиеттер атауыЖалпы саны

Студент

саны


Қамтамасыз

етілу пайызы1.

Қазақстан тарихы (очерк),

А-1995


30

93

100

2.

Қазақстан тарихы - 5 томдық. Алматы-2011 ж.

30

93

100

3.

Қ.Аманжолов Түрік халықтарының тарихы А, 1999

10

93

100

4.

Әбілғазы Б. Түрік шежіресі А, 1992

10

93

100

5.

Байпақов К., Нұржанов М., Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан.А., 1992

7

93

95

6.

Байбатша Ә.Қазақ даласының ежелгі дүние тарихы.

5

93

60

7.

История Казахстана: народы и культуры. А., 2000

3

93

30

8.

Кенжебаев Б. Казахские писатели, демократы начала ХХвв. А., 2000


10

93

100

9.

Кузембайулы А., Абил Е., История Республики Казахстан. Астана.,2000

15

93

100

11.

Көркем суретті қазақстан тарихы – 4 томдық. Алматы - 2012

15

93

100

12.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. А., 1997


15

93

100

13.

«Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2050» бағдарламасы. 2012ж.


15

93

100

14.

Нүрпейісов К. «Алаш hәм Алашорда»

15

93

100

15.

К. Аллаберген Отарлау саясатының ойраңдры. А., 1993.

15

93

100

16.

Қойгельдиев М. Алаш қозғалысы А., 1995.


15

93

100

17.

Х. Әбжанов. Мәдени құрылыс ақтаңдақтары //Қазақ тарихы, 1993, ғ 3.


15

93

100

18.

Қозыбаев М. Ақтаңбақтар ақиқаты А., 1992.


15

93

100

19.

Қозыбаев М. Ақтаңбақтар ақиқаты А., 1992.


15

93

100

20.

Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында А, 1996.


15

93

100


8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық. 1 том А., 1996

 2. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк) А., 1994

 3. Қазақстан тарихы (бес томдық) А., 1979.

 4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. А., 1997

 5. Назарбаев Н.Ә. Жадымда жаттлсын, татулық дәйім сақталсын //Егемен Қазақстан, 1998, 16 қантар

 6. Қазақстан Республикасының Конституциясы. А., 1995.


8.2 Қосымша әдебиеттер:

 1. Медоев А.Г. Геохронология палеолита Казахстана А., 1982

 2. Байпаков К.М., Нуржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан А.,1992

 3. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы А., 1982

 4. Гумилев Л.Н. Хунну М.,1960

 5. Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

 6. А. Аманжолов Түркі филологиясы және жазу тарихы А., 1996

 7. Сөнбес жұлдыздар А., 1989

 8. Махмуд Кашқари. Тұбі бір түркі тілі А., 1993

 9. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Кихмет А., 1993

 10. Мұхамед Хайдар Дулати //Ұмытылмас есімдер А., 1994

 11. Қазақcтан тарихы (бес томдық) 2 том А., 1983

 12. Гумилев Л.Н. Қиял патшасын іздеу А., 1991

 13. Кәрімов М.К. Қабанбай батыр //Семей-2000

 14. Кәрімов М.К. Қаракерей Қабанбай батыр қайда жерленген //Қазақстан тарихы, 1995, № 5

 15. Ақынжанов М.Б. Қазақстаның тегі туралы А., 1957.

 16. Қойшығыра Салғарин Қазақты қилы тарихы А., 1982.

 17. Абылай хан Тарихи жырлар 1 том. А., 1993.

 18. Х. Әбішев Аспан сыры. А., 1966.

 19. Бес ғасыр жырлайды А., 1986.

 20. Ахмет Кенесарин. Кенесары және Сыздық сұлтандар А., 1992.

 21. Бес ғасыр жырлайды 1-2 томдар А., 1989.

 22. Жұбанов А. Замана бұлбұлдары А., 1974.

 23. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. А., 1977

 24. Шоқан Уалиханов Тандамалы А., 1985.

 25. К. Аллаберген Отарлау саясатының ойраңдры. А., 1993.

 26. Рысқулов Т. 1916 ж. көтеріліс //Ақиқат, 1991, № 1-2.

 27. Қойгельдиев М. Алаш қозғалысы А., 1995.

 28. Муқаметқанов Қ. Алаш сиезінің ақиқаты //Жас алаш, 17 сәуір 1992.

 29. Берденева К.Ә., Кубаев Қ.Е. Кәрібай А.Ш. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы мен экономикалық даму негіздері. Оқу құралы А., 1998.

 30. Х. Әбжанов. Мәдени құрылыс ақтаңдақтары //Қазақ тарихы, 1993, ғ 3.

 31. Балакаев Т.Б., Алдажуманов Х.С. Қазақстан еңбекшілері – майданға А., 1979.

 32. Берденева К.А., Кубаев К.Е., Кәрібаев А.Ш. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы мен экономикалық даму негіздері. Оқу құралы А., 1998.

 33. Коммунар Табей Мұзда жанған алау. Көкшетау-Алматы, 1993.

 34. Қабышұлы И. Қазақ қауымы. А., 1997.

 35. Қабышұлы И. Керейлер керуені Өлгий, 1978.

 36. Қазақтар Түркияға қайдан барған //Егемен Қазақстан, 21 желтоқсан, 1991.

 37. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында А, 1996.

 38. Қозыбаев М. Ақтаңбақтар ақиқаты А., 1992.

 39. Борбасов С.М., Сыдыков Е.Б. Тәуелсіздік танымы. А., 1998

 40. Борбасов С.М. Қазақстандағы ұлттық процесстер және ұлт саясаты. Семей 1995.

Каталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылым
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет