Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясыбет2/12
Дата04.11.2016
өлшемі2,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1948

102. Молдағалиев Ж. Аққу // Лениншіл жас.-1948.-5 мамыр.

103. Молдағалиев Ж. Ертең май // Қазақстан пионері.-1948.-30

сәуір.


104. Молдағалиев Ж. Жайығым // Лениншіл жас.-1948.-15

қыркүйек.

105. Молдағалиев Ж. Жеңіс ұланы // Пионер.-1948.-№5.-6-7 б.

106. Молдағалиев Ж. Жолдас // Әдебиет және искусство.-1948.-

№12.-33 б.

107. Молдағалиев Ж. «Комсомол» колхозы // Әдебиет және

искусство.-1948.-№10.-63 б.

108. Молдағалиев Ж. Колхоз жырлары // Әдебиет және

искусство.-1948.-№5.-82-83 б.

109. Молдағалиев Ж. Колхозшы қыз // Екпінді құрылыс.-1948.-28

ақпан; Лениншіл жас.-1948.-14 сәуір.

110. Молдағалиев Ж. Көсемге // Екпінді құрылыс.-1948.-4 қаңтар.

111. Молдағалиев Ж. Қош келіпсің жаңа жыл // Екпінді

құрылыс.-1948.-1 қаңтар.

112. Молдағалиев Ж. Мәмилаға сәлем хат: [Социалистік Еңбек

Ері Мәмила Әлімбаеваға] // Соц. Қазақстан.-1948.-25 ақпан.

113. Молдағалиев Ж. Оның туы – Ленин туы // Пионер.-1948.-

№10.-2 б.

114. Молдағалиев Ж. Оқу: Өлең // Лениншіл жас.-1948.-5 мамыр.

115. Молдағалиев Ж. Социлистік Еңбек Ерлері // Лениншіл жас.-

1948.-3 сәуір.

116. Молдағалиев Ж. Уақыт біздікі // Соц. Қазақстан.-1948.-31

желтоқсан.

117. Молдағалиев Ж. Ұлы ананың ұлдары // Пионер.-1948.-№11.-

10 б.

118. Молдағалиев Ж. Ұста // Лениншіл жас.-1948.-29 қыркүйек.119. Молдағалиев Ж. Халық перзенті // Екпінді құрылыс.-1948.-

23 ақпан.


1949

120. Молдағалиев Ж. Жаз жыры: Ән // Соц. Қазақстан.-1949.-29

сәуір.

121. Молдағалиев Ж. Жол туралы аңыз: Өлең // Соц.Қазақстан.-1949.-15 мамыр.

122. Молдағалиев Ж. Жылқышы Әлжан // Лениншіл жас.-1949.-5

мамыр.

123. Молдағалиев Ж. Москвалық достарыма // Әдебиет жәнеискусство.-1949.-№4.-2-3 б; Лениншіл жас.-1949.-5 қазан.

124. Молдағалиев Ж. Октябрьге // Қазақстан пионері.-1949.-7

қараша.

125. Молдағалиев Ж. Он жылдығына: [«Пионер» журналының 10жылдық мерекесіне арналған] // Пионер.-1949.-№1.-13 б.

126. Молдағалиев Ж. Орталық комитет үйі: Москва жырларынан

// Әдебиет және искусство.-1949.-№7.-43 б.

127. Молдағалиев Ж.Өлең өмір тақырыбына лайық болсын //

Лениншіл жас.-1949.-21 тамыз.

128. Молдағалиев Ж. Пионер жазы // Пионер.-1949.-№7.-11 б.

129. Молдағалиев Ж. Сөйлеп тұрған Мосвка // Әдебиет және

искусство.-1949.-№11.-65-66б.

130. Молдағалиев Ж. Спортшы заңы осындай // Қазақстан

пионері.-1949.-11 тамыз.

131. Молдағалиев Ж. Туған ауылым // Пионер.-1949.-№4.-13 б.

132. Молдағалиев Ж. Ұлан байтақ біздің өлке // Қазақстан

пионері.-1929.-5 мамыр.
1950

133. Молдағалиев Ж. Бейбітшілік жеңеді //Пионер.-1950.-№6.-7 б.

134. Молдағалиев Ж. Жастар өлеңдері // Лениншіл жас.-1950.-9

шілде.


135. Молдағалиев Ж. Жол бермейміз // Соц. Қазақстан.-1950.-

21 шілде.

136. Молдағалиев Ж. Қазақстан пионеріне // Қазақстан пионері.-

1950.-14 ақпан.

137. Молдағалиев Ж. Ленин мавзолейінде // Соц. Қазақстан.-

1950.-21 қаңтар.

138. Молдағалиев Ж. Нұрлы жол: Поэма // Пионер.-1950.-№8.-16-

17 б; №9.-8 б.

139. Молдағалиев Ж. Октябрь нұры // Лениншіл жас.-1950.-7

қараша.


140. Молдағалиев Ж. Оның үні // Соц. Қазақстан.-1950.-12 сәуір.

141. Молдағалиев Ж. Партия үшін // Соц. Қазақстан.-1950.-

17 желтоқсан.
1951

142. Молдағалиев Ж. Ажалсыз арман: [М. Горькийге өлең] //

Әдебиет және искусство.- 1951.-№6.-1-6 б.

143. Молдағалиев Ж. Бейбітшілік армиясы // Сталин жолы.-

1951.-№2.-4 б.

144. Молдағалиев Ж. Біздің заң // Қазақстан пионері.-1951.-

5 желтоқсан.

145. Молдағалиев Ж. Жол бермейміз // Бейбітшілік даусы.-1951.-

50-51 б.

146. Молдағалиев Ж. Коммунистер // Соц. Қазақстан.-1951.-15

желтоқсан.

147. Молдағалиев Ж. Маршал Ворошилов // Әдебиет және

искусство.-1951.-№2.-47-48 б.

148. Молдағалиев Ж. Мектеп // Пионер.-1951.-№1.-6 б.

149. Молдағалиев Ж. Өмірден көрем ол заңды: [Социалистік

конституциясы туралы] // Пионер.-1951.-№12.-1 б.

150. Молдағалиев Ж. Съезге: Пионерлік құттықтауы // Қазақстан

пионері.-1951.-13 желтоқсан.

151. Молдағалиев Ж. Туысқаныма //Лениншіл жас.-1951.-2 ақпан.
1952

152. Молдағалиев Ж. Достық жыры // Соц. Қазақстан.-1952.-4

желтоқсан.

153. Молдағалиев Ж. Жыл сыры // Қазақстан мұғалімі.-1952.-27

желтоқсан.

154. Молдағалиев Ж. Май келді // Соц. Қазақстан.-1952.-30 сәуір.

155. Молдағалиев Ж. Туған ауылым // Екпінді құрылыс.-1952.-13

қаңтар.


1953

156. Молдағалиев Ж. Ақын бақыты: Өлең // Лениншіл жас.-1953.-

1 қараша.

157. Молдағалиев Ж. Бүгінгі сөз //Соц. Қазақстан.-1953.-1 мамыр.

158. Молдағалиев Ж. Достық жыры // Бейбітшілік жасасын:

Жинақ.-Алматы,1953.-106-107 б.

159. Молдағалиев Ж. Екі сапар. Ортақ баяндама. Ертісте //

Лениншіл жас.-1953.-28 қазан.

160. Молдағалиев Ж. Жамбыл: [«Жамбыл» кинофильмі туралы] //

Лениншіл жас.- 1953.-5 маусым.

161. Молдағалиев Ж. Ильич бастап келеді // Әдебиет және

искусство.-1953.-№1.-2 б.

162. Молдағалиев Ж. Комсомол – ол мәңгі жастық // Лениншіл

жас.-1953.-1 сәуір.

163. Молдағалиев Ж. Коммунист сөзі // Әдебиет және искусство.-

1953.-№6.-39 б.

164. Молдағалиев Ж. Қуанышқа // Лениншіл жас.-1953.-7 қараша.

165. Молдағалиев Ж. Лениндік гвардия // Лениншіл жас.-1953.-21

қаңтар.

166. Молдағалиев Ж. Лениннің, Сталиннің партиясына өлең //Соц. Қазақстан.-1953.-12 наурыз.

167. Молдағалиев Ж. Ұлы «Екпінді бригада» // Бейбітшілік

жасасын.-1953.-40-42 б.
1954

168. Молдағалиев Ж. Ауылдағы әке: Әңгіме // Коммунизм

жолы.-1954.-8 маусым.

169. Молдағалиев Ж. Біздің көктем // Лениншіл жас.-1954.-1

мамыр.

170. Молдағалиев Ж. Біздің правомыз //Әдебиет және искусство.-1954.-№2.-3 б.

171. Молдағалиев Ж. Достық жыры // Коммунизм жолы.-1954.-1

қазан.

172. Молдағалиев Ж. Екі сапар. Ортақ баяндама. Ертісте //Әдебиет және искусство.-№2.-46-47 б.

173. Молдағалиев Ж. Орал туралы өлеңдер // Екпінді құрылыс.-

1954.-27 маусым.

174. Молдағалиев Ж. Сәлем саған 1954! // Лениншіл жас.-1954.-1

қаңтар.

175. Молдағалиев Ж. Туысқан украин халқына // Қазақстанпионері.-1954.-16 қаңтар; Коммунизм жолы.-1954.-22 мамыр.

176. Молдағалиев Ж. Украина жалауы: Өлең//Әдебиет және

искусство.-1954.-№1.-37-38 б.

177. Молдағалиев Ж. Ұлы жол // Сталин жолы.-1954.-№1.-2 б.

178. Молдағалиев Ж. Үлкен жыл: Әңгіме // Лениншіл жас.-

1954.-7 қараша.


1955

179. Молдағалиев Ж. Ана бақыты: Әңгіме // Коммунизм жолы.-

1955.-3 маусым.

180. Молдағалиев Ж. Асеке жаздым хат: Өлең // Қазақ әдебиеті.-

1955.-16 қыркүйек.

181. Молдағалиев Ж. Бағбан сөзі: Өлең // Лениншіл жас.-1955.-1

сәуір.

182. Молдағалиев Ж. Бала бақыты // Лениншіл жас.-1955.-1маусым.

183. Молдағалиев Ж. Жаңа жыл сәлемі // Пионер.-1955.-№1.-1 б.

184. Молдағалиев Ж. Қарумен қаламмен: [Отан соғыс кезіндегі

есте қалғандары] // Қазақ әдебиеті.-1955.-6 мамыр.

185. Молдағалиев Ж. Қос ғасыр шырағы // Соц. Қазақстан.-1955.-

7 мамыр.


186. Молдағалиев Ж. Қош келдің Ұлы Октябрь! //Қазақ әдебиеті.-

1955.-6 қараша.

187. Молдағалиев Ж. Мереке жыры // Соц. Қазақстан.-1955.-

6 қараша.


1956

188. Молдағалиев Ж. Авто ақындық жайында: Досқа жауап //

Соц.Қазақстан.-1956.-10 сәуір.

189. Молдағалиев Ж. Алтын толқын: Публицистика // Әдебиет

және искусство.- 1956.-№9.-65-69 б.

190. Молдағалиев Ж. Боранда: Әңгіме // Коммунизм жолы.-1956.-

10 наурыз.

191. Молдағалиев Ж. Біз жырлаймыз: Өлең // Соц.Қазақстан.-

1956.-12 қазан.

192. Молдағалиев Ж. Ерлікке толы жастық шақ // Қазақ әдебиеті.-

1956.-16 қараша.

193. Молдағалиев Ж. Жыр туралы жыр: [Мұса Жәлел жайында

жазылған поэмасы] // Қазақ әдебиеті.-1956.-28 қыркүйек.

194. Молдағалиев Ж. Қатігез Қамеш: Әңгіме // Коммунизм

жолы.-1956.-18 шілде.

195. Молдағалиев Ж. Сен бала бол енді: Өлеңдер // Қазақ

әдебиеті.-1956.-11 сәуір.

196. Молдағалиев Ж. Танысу: Әңгіме // Коммунизм жолы.-1956.-

27 мамыр.

197. Молдағалиев Ж. Ұлы бірлік // Соц. Қазақстан.-1956.-6

мамыр.
1957

198. Молдағалиев Ж. Бастай бер, ұлы партия! [КПСС июнь

пленумының қарарлары жайында] // Жұлдыз.-1957.-№9.-7 б.

199. Молдағалиев Ж. Жиырма бес. Аққуым аспанда емес, жер

бетінде. Көзімде қалды суретің. Көз жұмып жүрсем көрер

ем. Махаббат ерлігі // Қазақ әдебиеті.-1957.-22 ақпан.

200. Молдағалиев Ж. Жырлаймын еңбек адамын: Өлең // Соц.

Қазақстан.-1957.-27 қаңтар.

201. Молдағалиев Ж. Қазақстан көктемі // Соц. Қазақстан.-1957.-

30 наурыз.

202. Молдағалиев Ж. Қиял қанаты: Поэма // Жұлдыз.-1957.-№5.-

30-41 б.


203. Молдағалиев Ж. Науқастанды Құрекең: Поэмадан фрагмент

// Лениншіл жас.- 1957.-28 наурыз.

204. Молдағалиев Ж. Тамаша: [Алматыдағы Ленин ескерткішіне]

// Соц. Қазақстан.-1957.-17 қараша.

205. Молдағалиев Ж. Тілеймін солдат тағдырын // Әдебиет және

искусство.-1957.- №2.-4 б; Көкшетау правдасы.-1958.-23

ақпан.

206. Молдағалиев Ж. Шын жүректен: Баллада // Пионер.-1957.-№7.-5 б.

1958

207. Молдағалиев Ж. Алматы дәйім осындай // Лениншіл жас.-

1958.-19 қаңтар.

208. Молдағалиев Ж. Баламыздың досы бол: [«Балдырған»

журналына арналған құттықтау өлеңі] // Балдырған.-1958.-№1.-

4б.


209. Молдағалиев Ж. Достық жыры // Достық даусы: Жинақ.

Алматы, 1958.-71-73; Коммунизм таңы.-1958.-17 қазан.

210. Молдағалиев Ж. Есенинді оқығанда // Қазақ әдебиеті.-1958.-

21 наурыз.

211. Молдағалиев Ж. Жаңа жыл беташары // Соц. Қазақстан.-

1958.-1 қаңтар.

212. Молдағалиев Ж. Жастық көркі // Қазақстан пионері.-1958.-29

қазан.


213. Молдағалиев Ж. Жолдас: Әңгіме // Коммунизм жолы.-1958.-

21 желтоқсан.

214. Молдағалиев Ж. Жырлаймын сені, комсомол // Қазақстан

пионері.-1958.-19 наурыз.

215. Молдағалиев Ж. Қызыл галстук: Поэма // Соц. Қазақстан.-

1958.-29 наурыз.

216. Молдағалиев Ж. Мәңгілік жастық // Лениншіл жас.-1958.-15

сәуір.


217. Молдағалиев Ж. Сен бала бол енді, ана. Бір өлеңші жігітке //

Қазақ әдебиеті.-1958.-11 сәуір.

218. Молдағалиев Ж. Сен үшін, саған жас ұрпақ // Қазақстан

пионері.-1958.-31 мамыр.

219. Молдағалиев Ж. Таңдамалы өлеңдер // Соц. құрылыс.-1958.-

17 желтоқсан.

220. Молдағалиев Ж. Туған ауылымыздың көркейе беруі үшін:

[Колхоз құрылысын онан әрі дамыту туралы қаулыға

байланысты] // Қазақ әдебиеті.-1958.-14 мамыр.

221. Молдағалиев Ж. Тың туралы жыр // Соц. Қазақстан.-1958.-

11желтоқсан.

1959

222. Молдағалиев Ж. Аққуым аспанда емес, жер бетінде: Өлең //

Советтік Жетісу.-1959.-25 сәуір.

223. Молдағалиев Ж. Отан // Коммунизм таңы.-1959.-9 мамыр.


1960

224. Молдағалиев Ж. Абай проспектісі бойымен: [Алматыдағы

ақын ескерткішіне] // Қазақ әдебиеті.-1960.-16 желтоқсан.

225. Молдағалиев Ж. Әрқилы тағдырлар: Повестен үзінді // Қазақ

әдебиеті.-1960.-14 қазан.

226. Молдағалиев Ж. Біз жырлаймыз // Жұлдыз.-1960.-№11.-56 б;

Социалистік жол.-1960.-18 желтоқсан.

227. Молдағалиев Ж. Дала дастарқаны // Мәдениет және тұрмыс.-

1960.-№10.-11 б.

228. Молдағалиев Ж. Кездесу: Әңгіме // Қазақ әдебиеті.-1960.-22

шілде.

229. Молдағалиев Ж. Келеді бастап Ильич // Ленин туы.-1960.-28ақпан.

230. Молдағалиев Ж. Сәлем саған Самарханд: Өлеңдер // Қазақ

әдебиеті.-1960.-23 қыркүйек.

231. Молдағалиев Ж. Шырғалаң: [Ауыл, село көркемөнерпаздары

үшін бір актылы пьеса] //Коммунизм жолы.-1960.-20 наурыз.
1961

232. Молдағалиев Ж. Астықты ауылда: Повестен үзінді //

Социалистік жол.-1961.-12қараша.

233. Молдағалиев Ж. Дала дастарханы: поэмадан үзінді // Ленин

жолы.-1961.-13 қыркүйек.-2 б.

234. Молдағалиев Ж. Жаңа жыл беташар // Коммунизм жолы.-

1961.-1 қаңтар.

235. Молдағалиев Ж. Жесір тағдыры: Поэма // Жұлдыз.-1961.-

№4.-12-29 б; №6.-167-175 б; Қазақстан әйелдері.-1961.-№12.-

14-15 б; Октябрь туы.-1961.-29 наурыз; 2, 5, 9, 11 сәуір; 28

мамыр; 18, 29 маусым; 29 тамыз.

236. Молдағалиев Ж.Жырлайды кәрі менен жас қуанып: Өлең

// Лениншіл жас.-1961.-12 наурыз.

237. Молдағалиев Ж. Ленинизм нұры: Өлең // Лениншіл жас.-

1961.-22 сәуір.

238. Молдағалиев Ж. Мәңгілік көктем туралы жыр // Қазақ

әдебиеті.-1961.-20 қазан.

239. Молдағалиев Ж. Солай болмақ: [М. Әуезовке арналған] //

Қазақ әдебиеті.-1961.- 30 маусым.

240. Молдағалиев Ж. Сол бір жылы: [«Жесір тағдыры» атты

поэмадан] // Қазақ әдебиеті.-1961.-20 қаңтар.

241. Молдағалиев Ж. Сырласу // Қазақ әдебиеті.-1961.-1 мамыр.

242. Тың шумақтары // Лениншіл жас.-1961.-12 наурыз.
1962

243. Молдағалиев Ж. Әке: Әңгіме // Соц. Қазақстан.-1962.-4

ақпан.

244. Молдағалиев Ж. Байтақ өлке, бай өлке: [Батыс Қазақстанөлкесі] // Қазақстан әйелдері.-1962.-16-18 б.

245. Молдағалиев Ж. Бәрекелді: [Батыс Қазақстан өлкесі туралы]

// Соц. Қазақстан.- 1962.-28 қыркүйек.

246. Молдағалиев Ж. Жез қоңырау: Әңгіме // Советтік

Қарағанды.-1962.-2 желтоқсан.

247. Молдағалиев Ж. Жүрек қазынасы: Повесть // Коммунизм

жолы.-1962.-8 шілде.

248. Молдағалиев Ж. Көкше көктемі: Мақала // Қазақ әдебиеті.-

1962.-4 мамыр.

249. Молдағалиев Ж. Қанат туралы толғау // Соц. Қазақстан.-

1962.-19 тамыз.

250. Молдағалиев Ж. Тайпақ деген бір жер бар... // Қазақ

әдебиеті.-1962.-15 маусым.

251. Молдағалиев Ж. Тайпақ таңы: Жазушының жол дәптерінен //

Батыс Қазақстан.-1962.-7 қазан.
1963

252. Молдағалиев Ж. Батырдың қалыңдығы: [А. Иманов туралы

аңыздан] // Коммунизм жолы.-1963.-27 қараша.

253. Молдағалиев Ж. Доп тиген бытыра: Әңгіме // Тың өлкесі.-

1963.-25-26 сәуір.

254. Молдағалиев Ж. Жазушыға жазу болсын жаңа жыл // Қазақ

әдебиеті.-1963.-1 қаңтар.

255. Молдағалиев Ж. Жігіт айылын тартып атқа мінді: Новелла //

Лениншіл жас.-1963 жыл.-6 қараша.

256. Молдағалиев Ж. Зулайды күндер. Өзім жайлы сыр. Туған

ауылдағы ой // Қазақ әдебиеті.-1963.-15 қараша.

257. Молдағалиев Ж. Коммунистер // Соц. Қазақстан.-1963.-30

шілде.

258. Молдағалиев Ж. Комсомол кепілдемесі // Лениншіл жас.-1963.-29 қазан.

259. Молдағалиев Ж. Өзі және көзі туралы. Тұз дәмі. Қарыз деп

қабылдаймын. Аманат. Әзіл // Жұлдыз.-1963.-№4.- 21-27 б.

260. Молдағалиев Ж. Өмір жайлы өлеңдер // Мәдениет және

тұрмыс.-1963.-№5.-5 б.

261. Молдағалиев Ж. Туған жер. Жол дастаны: Дастан //Жұлдыз.-

1963.-№4.-96-102б.
1964

262. Молдағалиев Ж. Бөгет: Сықақ әңгіме // Батыс Қазақстан.-

1964.-10 мамыр.

263. Молдағалиев Ж. Біз Қазанға барғанда. Ол осында оқыған

// Лениншіл жас.-1964.-4 шілде.

264. Молдағалиев Ж. Жаз ерке: Лирикалық повесть // Жұлдыз.-

1964.-№9.-40-78 б.

265. Молдағалиев Ж. Көкшетау. Абылай ашығында. Өлкетану

музейінде // Қазақ әдебиеті.-1964.-10 шілде.

266. Молдағалиев Ж. Қожамсар тұрғындары: [Тыңның он

жылдығына арналған әңгіме] // Жұлдыз.-1964.-№7.-14 б.

267. Молдағалиев Ж. Мен – қазақпын: Поэма // Жұлдыз.-1964.-

№3.-15-26 б; №5.-18-33 б.
1965

268. Молдағалиев Ж. Абай шыңына. Нарынға сәлем. Махамбет

қабірі басында:[«Айттым сәлем» атты кітаптан] // Лениншіл

жас.-1965.-11 желтоқсан.

269. Молдағалиев Ж. «Айттым сәлем» атты кітаптан: Өлеңдер //

Қазақ әдебиеті.- 1965.-26 қараша.

270. Молдағалиев Ж. Алтыншы бесжылдықтың бірінші көктемі //

Қазақстан пионері.-1965.-1 мамыр.

271. Молдағалиев Ж. Бәйге. Саржайлау. Жер мен әйел: [«Айттым

сәлем» атты кітаптан] // Қазақ әдебиеті.-1965.-26 қараша.

272. Молдағалиев Ж. Кепілдеме // Коммунизм жолы.-1965.-29

қазан.


273. Молдағалиев Ж. Қос қарумен: [Ұлы Отан соғысына

қатысқан қазақстандық жауынгерлері] // Соц. Қазақстан.-

1965.-8 мамыр.

274. Молдағалиев Ж. Май // Балдырған.-1965.-№5.-26 б.

275. Молдағалиев Ж. Май келді тағы есіп тұр май самалы //Ленин

жолы.-1965.-1 мамыр.

276. Молдағалиев Ж. Мен – қазақпын: Поэмадан // Коммунистік

еңбек.-1965.-2 шілде.

277. Молдағалиев Ж. Өлкем жайлы ойланам // Коммунизм жолы.-

1965.-22 маусым.

278. Молдағалиев Ж. Өмірден көрем ол заңды // Коммунизм

жолы.-1965.-5 желтоқсан.

279. Молдағалиев Ж. Сағындым, Жайық // Қазақ әдебиеті.-1965.-

7 мамыр.


1966

280. Молдағалиев Ж. Айттым сәлем: Поэма // Соц. Қазақстан.-

1966.-14 тамыз; Орал өңірі.-1966.-4 қыркүйек.

281. Молдағалиев Ж. Ақ Жайық // Соц. Қазақстан.-1966.-10

ақпан.

282. Молдағалиев Ж. Ақын туралы. Дала түні. Ұйқы // Қазақәдебиеті.-1966.-5 тамыз.

283. Молдағалиев Ж.Бізге қымбат шыққан ән, асқақ үнмен //

Қазақ әдебиеті.-1966.-26 тамыз.

284. Молдағалиев Ж. Мен қазақ әйеліне қайран қалам. Түсімде

көрдім анажан. Жас дарынға. Келін // Жұлдыз.-1966.-№9.-89-

94 б.


285. Молдағалиев Ж. Партия туралы жыр // Сахна оттары.-1966.-

№2.-14-17 б.

286. Молдағалиев Ж. Солдат сыры // Қазақ совет поэзиясының

антологиясы. Екі томдық. 1Т.-Алматы, 1966.-89-107 б.

287. Молдағалиев Ж. Туған жерде тағы да // Орал өңірі.-1966.-30

қыркүйек.

288. Молдағалиев Ж. Украина жалауы // Ленин туы.-1966.-20

қыркүйек.

289. Молдағалиев Ж. Ұлы сөз. Туған жерде тағы да // Соц.

Қазақстан.-1966.-9 қаңтар.


1967

290. Молдағалиев Ж. Ғашық көзбен // Жұлдыз.-1967.-№11.-88 б;

Лениншіл жас.- 1967.-3 қараша.

291. Молдағалиев Ж. Көкшетау. Бәйге. Саржайлау // Көкшетау

правдасы.-1967.-26 ақпан.

292. Молдағалиев Ж. Қызыл ту // Балдырған.-1967.-№11.-4 б.

293. Молдағалиев Ж. Мереке дастаны // Мәдениет және тұрмыс.-

1967.-№11.-10 б.

294. Молдағалиев Ж. Шарықта, шаттан, шабыттан // Қазақстан

пионері.-1967.-9 мамыр.1968

295. Молдағалиев Ж. Айнагүл // Қазақ әдебиеті.-1968.-31 тамыз.

296. Молдағалиев Ж. Ақкөл басындағы ән // Қазақ әдебиеті.-

1968.-21 қаңтар.

297. Молдағалиев Ж. Жайық сарыны: Өлеңдер // Ленин жолы.-1

ақпан.-1968.-3 б.

298. Молдағалиев Ж. Жыл сыры // Қазақстан ауыл

шаруашылығы.-1968.-№1.-3 б.

299. Молдағалиев Ж. Комсомол – ол мәңгі жастық: Өлең //

Лениншіл жас.-1968.-22 қазан.

300. Молдағалиев Ж. Өзі және көзі туралы // Жұлдыз.-1968.-№4.-

21-27 б.


301. Молдағалиев Ж. Сырласу // Қазақ әдебиеті.-1968.-28 ақпан.

302. Молдағалиев Ж. Туған жер: Поэма // Коммунизм нұры.-

1968.-27, 28 желтоқсан.
1969

303. Молдағалиев Ж. Анкетама қосымша: Өлеңдер // Жұлдыз.-

1969.-№6.-12-18 б.

304. Молдағалиев Ж. Кісен ашқан: Поэма // Соц. Қазақстан.-

1969.-28 мамыр.

305. Молдағалиев Ж. Құдық қиссалары // Қазақ әдебиеті.-1969.-

29 наурыз.

306. Молдағалиев Ж. Өзім туралы // Орал өңірі.-1969.-19 шілде.

307. Молдағалиев Ж. С-ға // Жұлдыз.-1969.-№9.-91 б.

308. Молдағалиев Ж. Тек қана туған жерден айырмасын: Өлеңдер

// Ленин жолы.- 1969.-12 шілде.-3 б; Орал өңірі.-1969.-14

маусым.


309. Молдағалиев Ж. Шопан // Коммунизм жолы.-1969.-20

қыркүйек.1970

310. Молдағалиев Ж. Ақ Жайық // Соц. Қазақстан.-1970.-6 тамыз.

311. Молдағалиев Ж. Апрель // Балдырған.-1970.-№2.-5 б.

312. Молдағалиев Ж. Бокс заңы бойынша. Жығайын десе мені

кім... // Лениншіл жас.- 1970.-3 қазан.

313. Молдағалиев Ж. Ғажапсың, Қазақстаным // Мәдениет және

тұрмыс.-1970.-№10.-5 б.

314. Молдағалиев Ж. Дала дастарханы: Өлең // Республикам

менің: Өлеңдер.-Алматы,1970.-92 б.

315. Молдағалиев Ж. Ерлік – сенің есімің // Соц. Қазақстан.1970.-

28 тамыз.

316. Молдағалиев Ж. Жалау қызыл галстугің // Білім және еңбек.-

1970.-№10.-23 б.

317. Молдағалиев Ж.Жиырма бес//Жұлдыз.-1970.-№10.-146-147б.

318. Молдағалиев Ж. Коммунистер. Ғажапсың. Қазақстаным //

Еңбек туы.-1970.-6 қазан.

319. Молдағалиев Ж. Көкжиектен – космосқа. Қалтарысы жоқ

оның // Соц. Қазақстан.-1970.-13 қазан.

320. Молдағалиев Ж. Күй толғауы // Қазақ әдебиеті.-1970.-28

тамыз.


321. Молдағалиев Ж. Қыпшақ Ибрагим: Әңгіме // Қазақ әдебиеті.-

1970 жыл.-13 наурыз.

322. Молдағалиев Ж. Мен қазақ әйеліне қайран қалам //

Қазақстан әйелдері.-1970.-№10.-16б.

323. Молдағалиев Ж. Мен қазақпын: Поэмадан үзінді // Ленин

жолы.-1970.-22 сәуір.-4 б.

324. Молдағалиев Ж. Отан // Орал өңірі.-1970.-6 қазан.

325. Молдағалиев Ж. Сен үшін туған ел // Соц. Қазақстан.-1970.-6

желтоқсан.

326. Молдағалиев Ж. Тек қана туған жерден айырмасын // Еңбек

туы.-1970.-6 қазан.

327. Молдағалиев Ж. Туған жер тағы да. Шопан // Коммунизм

нұры.-1970.-3 қазан.

328. Молдағалиев Ж. Тұрсын тек парызымның үні естіліп.

Қоштасу // Қазақ әдебиеті.-1970.-2 қазан.
1971

329. Молдағалиев Ж. Абай шыңына // Коммунизм жолы.-1971.-28

мамыр.

330. Молдағалиев Ж. Комсомол – ол мәңгі жастық // Коммунизмнұры.-1971.-29 қазан.

331. Молдағалиев Ж. Сайн байна уу, Монғолия // Соц.Қазақстан.-

1971.-11 шілде.

332. Молдағалиев Ж. Туған жер // Лениншіл жас.-1971.-13 тамыз.1972

333. Молдағалиев Ж. Адам бол, адам // Жалын.-1972.-№1.-157 б.

334. Молдағалиев Ж. Көңіл. Хатшыға хат. Жүректер. Суырылмай

қалған семсер туралы // Орал өңірі.-1972.-2 қыркүйек.

335. Молдағалиев Ж. Көңіл. Пір. Хатшыға хат. Жүректер //

Жұлдыз.-1972.-№7.-3-8 б.

336. Молдағалиев Ж. Қанат туралы толғау // Достық жыры: СССР

халықтары ақындарының өлеңдері.-Алматы, 1972.-131-133 б.

337. Молдағалиев Ж. Мадақтаймыз // Соц. Қазақстан.-1972.-31

желтоқсан.

338. Молдағалиев Ж. Мен – қазақпын: Поэмадан // Ленин жолы.-

1972.-№3.-5 б.

339. Молдағалиев Ж. Сен бала бол енді, ана // Еңбек таңы.-1972.-

№3.-5 б.
1973

340. Молдағалиев Ж. Алматының неке қию сарайында.

Жолдасымның жауабы // Мәдениет және тұрмыс.-1973.-

№7.-7 б.

341. Молдағалиев Ж. Алтын тау // Лениншіл жас.-1973.-28 қазан.

342. Молдағалиев Ж. Бомбей түні // Қазақ әдебиеті.-1973.-31

тамыз.


343. Молдағалиев Ж. Жағаңда тұрмын, Жайығым // Орал өңірі.-

1973.-31 наурыз.

344. Молдағалиев Ж. Жұмысшы. Малеевка. Тұрбалар // Орал

өңірі.-1973.-19 мамыр.

345. Молдағалиев Ж. Қош келдік, мейрам // Көкшетау правдасы.-

1973.-1 мамыр.

346. Молдағалиев Ж. Қызыл қайың. Жер – глобус. Қартаямын

олар үшін. Белгісіз солдат // Жұлдыз.-1973.-№5.-64-66 б.

347. Молдағалиев Ж. Оянған алып. Жәзира // Соц. Қазақстан.-

1973.-16 қыркүйек.

348. Молдағалиев Ж. Өлеңдер // Орал өңірі.-1973.-31 наурыз.

349. Молдағалиев Ж. Пешка. Мың рахмет саған: Өлеңдер // Қазақ

әдебиеті.-1973.-2 наурыз.

350. Молдағалиев Ж. Ұстаз. Туған еліме. Жазғы кеш. Мысал //

Балдырған.-1973.-№10.-8-9 б.


Каталог: onebook -> content
content -> Замандастар көзімен
content -> «Бір ел-бір кітап» акциясы аясында Батыс Қазақстан облысы кітапханаларында өткізілген шаралар туралы ақпарат. Биылғы жылы Қр мәдениет және ақпарат министірлігі
content -> Ілияс Есенберлин (1915 — 1983 жж.)
content -> «Бір ел-бір кітап» акциясы аясында облыс кітапханаларында өткізіліп жатқан шаралар туралы ақпарат Биылғы жылы Қр мәдениет және ақпарат министірлігі
content -> Ел оқитын кітап таңдалды! Қымбатты жерлестер!
content -> Батыс Қазақстан облысы кітапханаларында «Бір ел бір кітап» акциясы бойынша өткізіліп жатқан іс-шаралар туралы ақпарат.
content -> Мұратбеков Сайын
content -> Оралхан Бөкеев (1943-1993)
content -> Дулат Бабатайұлы (1802 1874 ж ж)


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет