ҚОРҚыт ата атындағы


ж. Кітапхана қорына жаңадан келіп түскен әдебиеттер туралы ақпараттық мәліметбет2/2
Дата31.12.2019
өлшемі0,5 Mb.
1   2

2018 ж.

Кітапхана қорына жаңадан келіп түскен әдебиеттер туралы ақпараттық мәліметЖаратылыстану ғылымдары

1.

20.18я 73

А 31


Айдаров О.Т. Геоэкология және табиғатты қорғау курсына арналған зертханалық жұмыстар жинағы [Мәтін]: Оқу- әдістемелік құрал / О.Т. Айдаров, Г.З. Сауытбаева.- Қызылорда: "Қызылорда-Қанағаты" ЖШС, 2018.- 84 б.-40 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5.математика

2.

22.1(5Каз-4Кыз)

С 56


Современная математика: проблемы и приложения  [Текст]: Сборник трудов Вторых международных научных Таймановских Чтений, посвященных 100-летию академика А.Д.Тайманова: Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, 17 ноября 2017 г. / Ред. кол.: К.А.Бисенов и др.- Кызылорда: КГУ им. Коркыт Ата, 2017.- 339 с.-5 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5, 5 экз.к.№1.

3.

22.1(5Қаз)

Н 17


Назарбай Білиев [Мәтін] = Назарбай Блиев. 60-шы шығарылым = Вып. 60-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 284 б.-1 экз.к.№6.

4.

22.1(5Қаз)

Ө- 44


Өмірбек Жолдасбеков [Мәтін] = Умирбек Джолдасбеков. 3-ші шығарылым = Вып. 3-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 348 б.-1 экз.к.№6.

5.

22.3(5Каз)

С 56


Совет Исатаев [Текст]. Вып. 43-й = 43-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 261 с.-1 экз.к.№6.

6.

22.3я73

Р 59


Physics [Текст]: Textbook / G.Sh.Omashova, Kh.K. Abdrakhmanova, N.S.Saidullayeva, Zh.B.Umurzakhova.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 302 p.-20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5.

7.

22(5Қаз)

Б 96


Бэла Ахметова [Мәтін]. 28-ші шығарылым = Вып. 28-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 258 б.- ("Өнегелі өмір" сериясы). -1 экз.к.№6.

8.

22.5(Каз)

А 64


Анатолий Купчишин [Текст]. Вып. 62-й / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 335 с.-1 экз.к.№6

9.

22(5Қаз) Қ 74

Құлжабай Қасымов [Мәтін] = Кулжабай Касымов. 66-шы шығарылым = Вып. 66-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 373 б.-1 экз.к.№6.

10.

22(5Қаз) М 45

Мейрхан Абдильдин [Текст] = Мейірхан Әбділдин. Вып. 22-й = 22 -ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 344 с.-1 экз.к.№6.

11.

22.(5Каз)

Т 52


Толеген Кожамкулов [Текст] = Төлеген Қожамқұлов. Вып. 80-й = 80-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 390 с.-1 экз.к.№6

12.

22.(5Каз)

У 53


Умирзак Султангазин [Текст] = Өмірзақ Сұлтанғазин. Вып. 6-й = 6-шы шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 366 с.-1 экз.к.№6.

13.

22.(5Қаз)

Ф 16


Фазылхан Бәйімбетов [Мәтін] = Фазылхан Баимбетов. 39-шы шығарылым = Вып. 39-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 349 б.-1 экз.к.№6.

14.

22(5Каз)

Ш 19


Шамши Сарсембинов [Текст] = Шәмші Сәрсембинов. Вып. 34-й = 34 -ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 250 с.-1 экз.к.№6.

15.

22.6я 73

R 19


Ramazanova S.A. Astronomy [Текст]: Textbook / S.A. Ramazanova, B.H. Sadyk.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 207p.-20 экз.к.№6,10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5.ХИМИЯ

16.

24.1я 73

N 32


Nazarbekova, S.P. Chemistry [Текст]: Textbook / S.P. Nazarbekova, A.S. Tukibaeva, U.B. Nazarbek.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 303 p.-25 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 20 экз.к.№5.

17.

24(5Қаз)

Б 28


Батырбек Беремжанов [Текст]. Вып. 7-й / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 347 с.-1 экз.к.№6.

18.

24(5Қаз)

Б 90


Булат Жубанов [Текст] = Жұбанов Болат. Вып. 50-й = 50-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 358 с.-1 экз.к.№6.

19.

24(5Каз)

Г 36


Георгий Ксандопуло [Текст]. Вып. 37-й / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 321 с.-1 экз.к.№6.

20.

24(5Каз)

М 69


Михаил Козловский [Текст]. Вып. 30-й / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 368 с.-1 экз.к.№6.

21.

24.5(5Каз)

М 69


Михаил Усанович [Текст]. Вып.57-й / Под ред. Г.М.Мутанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 348 с.-1 экз.к.№6.

22.

24(5Каз)

О- 56


Ольга Сонгина [Текст]. Вып. 21-й / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 270 с.-1 экз.к.№6.

23.

24(5Каз)

А 15


Абикен Бектуров [Текст] = Әбікен Бектұров. Вып. 5-й = 5-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 321 с.-1 экз.к.№6.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

24.

26.8(5Қаз)

М 90


Мукатай Жандаев [Текст] = Мұқатай Жандаев. Вып. 59-й = 59-шы шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 358 с.-1 экз.к.№6.

25.

26.82я73

С 24


Сауытбаева Г.З. Қазақстанның физикалық географиясы курсына арналған зертханалық жұмыстар жинағы [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Г.З. Сауытбаева, О.Т. Айдаров.- Қызылорда: "Қызылорда-Қанағаты" ЖШС, 2018.- 108 б.-40 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5.БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

26.

28 (5Каз)

М 91


Мурат Айтхожин [Текст] = Мұрат Айтқожин. Вып. 68-й = 68-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 304 с.-1 экз.к.№6.

27.

28.0(5Каз)

М 14


Майя Шигаева [Текст] = Майя Шығаева. Вып. 42-й = 42-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 318 с.-1 экз.к.№6.

28.

28.0(5Каз)

Н 19


Назира Ахматуллина [Текст]. Вып. 72-й = 72-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 318 с.-1 экз.к.№6.

29.

28.070я73

М 78


Муминов Т.А. Молекулярлық биология негіздері  [Мәтін]: (Лекциялар курсы) / Т.А. Муминов, Е.У. Қуандықов, М.Е. Құлманов.- Алматы: Литерпринт, 2017.- 384 б.-15 экз.к.№6., 5 экз.к.№5.

30.

28.070я73

О- 75


Основы молекулярной биологии [Текст]: (курс лекций) / Авт.: Т.А.Муминов, Е.У.Куандыков, М.Е.Кулманов, В.Н. Локшин.- Алматы: "Литерпринт", 2017.- 556 с.-15 экз.к.№6, 5 экз.к.№5.

31.

28.4(5Қаз)

А 34


Ажар Жубанова [Текст] = Ажар Жұбанова. Вып. 75-й = 75-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 372 с.-1 экз.к.№6.

32.

28.71я73

Б 25


Барнард А. Антропология тарихы мен теориясы [Мәтін] = History and theory in anthropology / А. Барнард.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 240 б.-15 экз.к.№6, 15 экз.НТБ, 20 экз.к.№5, 50 экз.к.№1.ЭНЕРГЕТИКА

33.

31.21 я73

І-32


Ibrayeva A.T. Theoretical Basics of Electrical Engineering [Текст]: Textbook / A.T Ibrayeva.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 298 p.-5 экз.к.№6, 10 экз.к.№5.ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

34.

32.97

Ш 35


Шваб, К. Төртінші индустриялық революция [Мәтін] = The Fourth Industrial Revolution / Клаус Шваб.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 200 б.-25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

35.

32.973.202я73

U 79


Urmashev, B.A. Information communication technology  [Текст]: Textbook / B.A. Urmashev.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 409 p.-20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5.

36.

32.973я 73

Z 62


Zhetessova G.S. Machine graphics [Текст]: Textbook / G.S. Zhetessova, S.K. Biizhanov, A.K. Rakishev.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 305 p.-2экз.к.№6, 8 экз.к.№5.МАШИНОСТРОЕНИЕ

37.

34.41я 73

Z 62


Zhetessova G.S. Fundamentals of machine parts design [Текст]: Textbook / G.S. Zhetessova, V.A. Ettel, T.S. Udartseva.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 299 p.- 10 экз.к.№6, 10 экз.к.№5.

38.

34.41я 73

Z 62


Zhetessova, G.S. Basics of interchangeability [Текст]: Textbook / G.S. Zhetessova, A.Sh. Zhunussova, G.B. Tatimbetova.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 275 p.-2 экз.к.№6, 3 экз.к.№5.

39.

34.53я 73

Z 62


Zhetessova G.S. Engineering materials and heat treatmrnt: Textbook / G.S. Zhetessova, O.M. Zharkevich, D.R. Akhmetova.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 321 p.-5 экз.к.№6, 15 экз.к.№5.ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

40.

35 S 44

Seitmagzimova G.M. General chemical technology  [Текст]: Textbook / G.M. Seitmagzimova.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 291 p.-5 экз.к.№6, 15 экз.к.№5.

41.

35я 73

А 81


Aryngazin K. Safety basis of chemical and technological industries: Textbook / K. Aryngazin, A. Aldungarova, D. Maussymbayeva.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 312 p.-15 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 20 экз.к. №5.

42.

35(5Каз)

К 15


Каир Жубанов [Текст] = Қайыр Жұбанов. Вып. 73-й = 73-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 366 с.-1 экз.к.№6.

43.

36.92я 723

С 34


Сидоров М.А. Микробиология мяса и мясопродуктов  [Текст]: Учебник для сред. учеб.заведений / М.А. Сидоров, Р.П. Корнелаева.- 3-е изд., испр.- Москва: "Колос", 2000.- 240 с.- 1 экз.к.№6.ТРАНСПОРТ

44.

39.31

Д37


Джакешов, К.С. Көліктік шаң туралы теориялық-практикалық негіздемелер [Мәтін] / К.С. Джакешов.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2018.- 175 б.-20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5.МЕДИЦИНА

45.

51.1(Ағыл-Қаз)я 2

А 23


Ағылшынша-қазақша медициналық сөздік [Текст] = English - kazakh medical dictionary: 60 000 термин / Т.А.Момынов, М.Е.Құлманов, А.Р.Рақышев, Г.Н.Ақжігітов.- 2-ші бас.- Алматы, 2014.- 560.-5 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5, 5 экз.к.№1.

46.

51.1(Рус-Каз)я 2

М 42


Медицинский словарь - (русско-казахский) [Текст] = Медициналық сөздік - (орысша-қазақша) / Т.А.Муминов, С.А.Амреев и др.- 3-е изд., перераб. и доп.- Алматы, 2014.- 536 с.-5 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5, 5 экз.к.№1.

47.

55.6(5Каз)

С 14


Саим Балмуханов [Текст] = Сайым Балмұханов. Вып. 56-й = 56-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 331 с.-1 экз.к.№6.ӘЛЕУМЕТТАНУ

48.

60.5я 73

Б 80


Бринкерхоф, Д. Әлеуметтану негіздері [Мәтін] = Essentials of sociology / Д. Бринкерхоф, Р. Уейтс, С. Ортега.- 9-шы басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 464 б.-25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

49.

60.5я 73

Р 51


Ритцер, Д. Әлеуметтану теориясы [Мәтін] = Sociological theory / Д. Ритцер, Д. Степницки.- 10-шы басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 830 б.-25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

50.

60.54

С 69


Социальная модернизация Казахстана [Текст]: Коллективная монография / Г.С Ныгыметов, М.М. Шибутов, А.Н. Родионов и др.- Астана: Институт Евразийской интеграции, 2017.- 360 с.-2 экз.к.№6, 4 экзНТБ, 2 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.ТАРИХ

51.

63.3(2Қаз)6-4 Б 32

Бәкір, Ә.Қ. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси-әлеуметтік ойлар [Мәтін]: Монография / Ә.Қ. Бәкір.- Астана: Полиграфия баспа үйі, 2018.- 459 б.-10 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 20 экз.к.№1.

52.

63.3(5Қаз)я7

Қ 71


Қуандық Е.С. ХIV және ХХ-шы ғасырлар аралығындағы Қазақ Елінің тарихы бойынша лекциялар [Мәтін]: Оқу құралы / Е.С. Қуандық.- 2-ші бас., толықт.- Алматы: "Дәуір", 2015.- 600 б.-5 экз.к.№6, 3 экз.НТБ, 2 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

53.

63.3-8(5Қаз)

К30


Кенжеғали Сағадиев [Мәтін]: Өнегелі өмір / Ред. басқ.: Ғ.М.Мұтанов.- 12-ші шығарылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 356 б.- ("Өнегелі өмір" сериясы). (Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті) - НТБ 1экз.

54.

63.3(5Каз)

М 35


Мәдени мұра бойынша деректер мен зерттеулер [Мәтін]. VIII-ші том. Таиров А. Жайық-Ертіс қосөзен аралығының б.д.д.VIII-VI ғғ. ерте көшпелілері = Материалы и исследования по культурному наследию. Том VIII: Ранние кочевники Жайык-Иртышского междуречья в VIII-VI вв.до н.э.= Cultural heritage: Materials and researches. Vol: VIII. Early nomads of the zhaiyk-irtysh interfluve in VIII-VI cc. bc. / Жалпы ред. З.Самашев.- Астана: Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты, 2017.- 392 б.-2 экз.к.№6, 2 экз.НТБ, 2 экз.к.№5, 14 экз.к.№1.

55.

63.3(5Каз)

М 35


Мәдени мұра бойынша деректер мен зерттеулер [Мәтін]. ІХ-шы том. Жолдасбаев С. Қазақ елінің XV-XVIII ғасырлардағы тұрақты мекен жайлары = Материалы и исследования по культурному наследию. Том ІХ: Оседлые поселения казахов в XV-XVIII вв.= Cultural heritage: materials and researches. Settlements of the kazakhs of XV- XVIII centuries / Жалпы ред. З.Самашев.- Астана: Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты, 2017.- 302 б.-2 экз.к.№6, 2 экзНТБ, 2 экз.к.№5, 14 экз.к.№1.

56.

63.4(5Қаз)

М 35


Мәдени мұра бойынша деректер мен зерттеулер [Мәтін]. Х-шы том. Калиева С., Логвин В. Құмкешу 1 қонысы- терсек мәдениетінің бірегей ескерткіші = Материалы и исследования по культурному наследию. Том Х: Поселение кумкешу 1- эталонный памятник терсекской культуры = Cultural heritage materials and researches. The settlement kumkeshu 1- f reference monument of the tersek culture / Жалпы ред.З.Самашев.- Астана: Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты, 2017.- 320 б.-2 экз.к.№6, 2 экз НТБ, 2 экз.к.№5, 14 экз.к.№1.

57.

63.4(5Қаз)

М 35


Мәдени мұра бойынша деректер мен зерттеулер [Мәтін]. ХІ-ші том. Варфоломеев В., Ломан В., Евдокимов В. Кент- қазақ даласының орталығындағы қола дәуірінің қаласы = Материалы и исследования по культурному наследию. Том ХI: Кент город - бронзового века в центре Казахских степей = Cultural heritage materials and researches Vol XI: Kent-The bronze age city in the center of kazakh steppes / Жалпы ред. З. Самашев.- Астана: Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты, 2017.- 335 б.-2 экз.к.№6, 2 экз.НТБ, 2 экз.к.№5, 14 экз.к.№1.

58.

63.4(5Каз)

Х 15


Хазбулатов А.Р. Анималистическая вселенная кочевников великой степи. Золото саков [Текст]: Иллюстрированный Атлас / А.Р. Хазбулатов, М.Э. Султанова, Ж.Н. Шайгозова.- Астана: Казахский научно-исследовательский институт культуры, 2017.- 80 с.-1 экз.к.№6, 1 экзНТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

59.

63.5(5Каз)

Х 15


Хазбулатов А.Р. Анималистическая вселенная казахской культуры в диаграмме эпох [Текст]: Монография / А.Р. Хазбулатов, М.Э. Султанова, Ж.Н. Шайгозова.- Астана: Казахский научно- исследовательский институт культуры, 2017.- 559 с.-3 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 5 экз.к.№1.ЭКОНОМИКА

60.

65.01Я73

М 95


Мэнкью Н.Г. Экономикс [Мәтін] = Economics / Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор.- 4-ші халықаралық басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 834 б.-10 экз.к.№6, 70 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

61.

65.012.1я73

К 86


Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика [Мәтін] = Entrepreneurship: theory, process, practice / Д.Ф. Куратко.- 10-шы басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 480 б.-10 экз.к.№6, 70 экзНТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

62.

65.2/4-1

S 15


Sagadiev K. Reforms in Kazakhstan: an analytical view [Теxt] / K. Sagadiev.- 2-е изд.- Cambridge Scientific Publishers, 2017.- 319 p.-10 экз.к.№6, 10 экз НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

63.

65.290-2я 73

Г 83


Гриффин, Р.У. Менеджмент [Мәтін] = Management / Р.У. Гриффин.- 12-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 768 б. ("Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасы).-10 экз.к.№6, 70 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

64.

65(5Қаз)

К 69


Көпжасар Нәрібаев [Мәтін] = Купжасар Нарибаев. 23-шы шығарылым = Вып. 23-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 349 б.- ("Өнегелі өмір" сериясы).(Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті).- (Кітап қазақ және орыс тілдерінде).- Библиогр.:35-59 б. НТБ 1 экз.

65.

65(5Қаз)

С 14


Сағындық Сатыбалдин [Мәтін] = Сагындык Сатубалдин. 24-ші шығарылым = Вып. 24-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 326 б.- ("Өнегелі өмір" сериясы). (Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті).- (Кітап қазақ және орыс тілдерінде).- Библиогр.:70-102 б. - НТБ 1 экз.

66.

65(5Каз)

Я 90


Яхия Аубакиров [Текст] = Яхия Әубәкіров. Вып. 58-й = 58-ші шығарылым / Под ред. Г.М.Мутанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 332 с. -НТБ 1 экз.
САЯСАТТАНУ

67.

66.0(5Қаз)я7

Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Е.С. Қуандық.- 3-ші бас., толықт.- Алматы, 2013.- 240 б.-5 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5, 5 экз.к.№1.

68.

66.3(5Каз)

К 63


Коммуникативная политика Республики Казахстан: Современное состояние и перспективы развития [Текст]: Коллективная монография / Ж.К. Медеуов, Р.А.Кудайбергенов, К.Н. Каппаров и др.- Астана: Институт Евразийской интеграции, 2017.- 348 с.-2 экз.к.№6, 4 экз.НТБ, 2 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.ҚҰҚЫҚ

69.

67.400.6(5Қаз)

Б 94


Біздің Президент [Мәтін]: Деректі повесть /М.Қасымбеков, А. Молдағаринов, Е.Хасенов.- Алматы: Алматыкітап баспасы, 2015.- 204 б. НТБ 1 экз.

70.

67.400.6(5Каз)

Н 37


Наш Президент [Текст]: Документальная повесть / М.Касымбеков, А.Молдагаринов, Е.Хасенов.- Алматы: Алматыкітап баспасы, 2014.- 204 с. НТБ 1 экз.

71.

67.400.6(5Қаз)

Н 86


Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян [Мәтін] / Жоба жетекшісі - М.Б.Қасымбеков.- 2-ші бас.- Астана: Деловой Мир Астана, 2016.- 306 б. НТБ 1 экз.

72

67.400.6(5Каз)

К 28


Касымбеков, М.Б. Модель Назарбаева. Известная история в новом прочтении [Текст] / М.Б. Касымбеков, Б.Б. Темирболат, Т.Т. Шаймергенов.- Астана: Деловой Мир Астана, 2016.- 164 с. -НТБ 1 экз.

73.

67.400.6(5Қаз)

Қ 18


Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы 2016 жыл (компакт-дискімен) [Мәтін] / Жетекшісі М.Б.Қасымбеков.- Астана: Деловой Мир Астана, 2016.- 365 б.-1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз. К.№1.

74.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2001 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 308 с.-1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

75.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2002 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 351 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 1 экз.к.№1.

76.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2003 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 368 с.-1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

77.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2004 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2009.- 349 с. -1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

78.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2005 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 388 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

79.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2006 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2009.- 356 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

80.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2007 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2009.- 344 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

81.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2008 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2009.- 395 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.

82.

67.400.6(5Каз)

П 26


Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2009 год (+CD) [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2010.- 377 с.- 1 экз.к.№6, 1 экз.НТБ, 1 экз.к.№5, 2 экз.к.№1.МӘДЕНИЕТ

83.

71я73

Т 36


Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Мәтін] = Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 320 б.-20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 60 экз.к.№1.ҒЫЛЫМ

84.

72(5Каз)

Ж 88


Жумагулов, Б.Т. Надир Надиров [Текст] / Б.Т. Жумагулов.- Алматы: "Мұнайшы"қоғамдық қоры, 2015.- 368 с.- ("Қазақ мұнайының ардақтылары" өмірбаян сериясы). НТБ1экз.ПЕДАГОГИКА

85.

74.00я73

Р36


Pedagogy [Текст]: Textbook / K.K.Zhampeisova, N.N. Khan, A.N. Kosherbaeva, Sh.Zh. Kolumbayeva.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 390 p.-10 экз.к.№6, 5 экз.к.№1.

86.

74(5Қаз)

Л 40


Лениншіл Рүстемов [Мәтін] = Лениншил Рустемов. 18-ші шығарылым = Вып. 18-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 280 б.-1 экз.к.№6.

87.

74.58(5Қаз-4Қыз)л 0

Б 32


Бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті мәселелері және келешегі: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектер жинағы. 2017 жылғы 16 қараша [Мәтін] = Актуальные проблемы и перспективы подготовки конкурентоспособных специалистов: Сборник трудов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата. 16 ноября, 2017 г. = Relevant / Ред. алқасының төрағасы Қ.А.Бисенов; Жауапты ред. Қ.Ә.Омаров.- Қызылорда, 2017.- 668 б.-10 экз.к.№6, 10 экзНТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

88.

74.58(5Каз)

М 22


Мамбетказиев Е. Ректор-совесть вуза [Текст]. Ч.2 / Е. Мамбетказиев.- Усть-Каменогорск: Изд-во КАСУ, 2016.- 340 с.-2 экз.к.№6, 2 экз.НТБ, 2 экз.к.№5, 3 экз.к.№1.

89.

74.58я 73

Т 44


Theory and methods of upbringing work [Текст]: Textbook / Sh.ZH.Kolumbayeva, K.K.Zhampeisova, N.N.Khan, A.N.Kosherbaeva.- Almaty: Association of higher educational institutions of Kazakhstan, 2016.- 262 p.-8 экз.к.№6, 2 экз НТБ, 2 экз.к.№5, 8 экз.к.№1

90.

74.58(5Каз)

П 93


Пшенко, К.А. Образование, наука и культура Казахстана в контексте межкультурной коммуникации [Текст]: Монография / К.А. Пшенко, Ш.М. Майгельдиева, Е.А. Абдрахманов.- Кызылорда: "Кызылорда - Канагаты", 2018.- 267 с.-10 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

91.

75.81я73

А 31


Айдаров О.Т. Қазақстан және ТМД елдерінің туризм географиясы курсына арналған зертханалық жұмыстар жинағы [Мәтін]: Оқу- әдістемелік құрал / О.Т.Айдаров, Г.З. Сауытбаева.- Қызылорда: "Қызылорда-Қанағаты" ЖШС, 2018.- 106 б.-40 экз.к.№6, 5экз НТБ, 5 экз.к.№5.ТІЛ БІЛІМІ

92.

81.2я 73

С 24


Сауытбаева Г.З. Топонимика курсына арналған зертханалық жұмыстар жинағы [Мәтін]: Оқу- әдістемелік құрал / Г.З. Сауытбаева, О.Т. Айдаров.- Қызылорда: "Қызылорда-Қанағаты" ЖШС, 2018.- 99 б.-40 экз.к.№6, 5 экз.НТБ, 5 экз.к.№5.

93.

81.2-5я 73

Ф 87


Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An introduction to language / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс.- 10-шы басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 588 б.-10 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 70 экз.к.№1.ДІН

94.

86.2 А 79

Армстронг К. Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны  [Мәтін] = A History of Gog: The 4000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 432 б.-15 экз.к.№6, 15 экз.НТБ, 20 экз.к.№5, 50 экз.к.№1.ФИЛОСОФИЯ

95.

87 Х 39

Хесс, Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы [Мәтін] = 25 Livres cles de la philosophie / Р. Хесс.- Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018.- 360 б.-25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

96.

87.3(5Каз)

А 23


Ағын Қасымжанов [Мәтін] = Агын Касымжанов. 32-ші шығарылым = Вып. 32-й / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 388 б.-1 экз.к.№6.

97.

87.3я 73

Д 38


Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін [Мәтін] = A brief history of philosophy: from Socrates to Derrida / Д. Джонстон.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216 б.-25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

98.

87.3я 73

К 30


Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы [Мәтін]. 2-ші том. Орта ғасыр философиясы = A new history of western philosophy. Medieval philosophy / Э. Кенни.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 400 б.-20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5, 50 экз.к.№1.

99.

87.3я 73

К 30


Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы [Мәтін] = A new history of western philosophy. 1-ші том. Антика философиясы / Э. Кенни.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 408 б.- 20 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 20 экз.к.№5, 50 экз.к.№1.ПСИХОЛОГИЯ

100.

88.1я 73

Ш 92


Шульц Д. Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A history of modern psychology / Д. Шульц, С.Э. Шульц.- 11-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 448 б.-70 экз.к.№6, 10 экз.к.НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.

101.

88.4я 73

А 75


Аронсон Э. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе [Мәтін] = The Social Animal / Э. Аронсон.- 11-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 408б.- 25 экз.к.№6, 25 экз.НТБ, 25 экз.к.№5, 25 экз.к.№1.

102.

88.5я7

М 13


Майерс Д.Г. Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social psycohology / Д.Г. Майерс, Ж.М. Туенж.- 12-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 648 б.-70 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз.к.№5, 10 экз.к.№1.


Толығырақ мәліметтерді осы сілтеме арқылы біле аласыздар. http://www.korkyt.kz/ntb/index.php/zha-a-t-sken-debietter


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет