[q][+]4: 1: Н‰кте ќозѓалысыныњ кинематикалыќ тењдеуін кµрсетіњізбет2/2
Дата15.05.2020
өлшемі311.27 Kb.
1   2
Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі, оның зарядын және ара қашықтығын 2 есе көбейтсек қалай өзгереді:

2 есе азаяды

2 есе өседі

Өзгермейді

4 есе өседі

4 есе азаяды

Конденсатордың кернеуін 1,2 кВ дейін зарядтаған кезде ол 24 нКл заряд алады Кондерсатордың сыйымдылығын табыңыз:

20 пФ

28,8 пФ

24 пФ

12 пФ

5 пФ

Батареяның тогы 13 А, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом болса, ЭҚК неге тең:

6,5 В

26 В

13 В

0,5 В

4,5 В

Лоренц күшін сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:Көлденең қимасының ауданы 3 мм2 өткізгіштен 10 с-та, 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы неге тең:

2

18

20

60

0,2

ЭҚК күштері 4,5 В болатын 2 аккумулятордың ішкі кедергілері 0,25 Ом және олар 4 Ом кедергімен тізбектей жалғанып тұр Мұндай тізбектегі ток күші неге тең:

2 А

1 А

0,5 А

0,25 А

4,5 А

Протон индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне 5×105 м/с жылдамдықпен магнит өрісі векторына перпендикуляр ұшып кіреді Протон шеңбер бойымен бір толық айналым жасағанда өріс қандай жұмыс жасайды:

0 Дж

200 Дж

20 Дж

40 Дж

8 Дж

Өткізгішке 120 мкКл заряд берілді Өткізгіштің бетіндегі екі нүктенің потенциалдар айырымы неге тең:

0 В

120 мВ

60 мВ

240 мВ

30 мВ

Кедергілері 7 Ом, 2 Ом және 15 Ом болатын үш өткізгіш тізбектей жалғанған Тізбектің толық кедергісі неге тең:

24 Ом

20 Ом

9 Ом

6 Ом

15 Ом

Индукция сызығына 30° бұрышпен орналасқан ұзындығы 10 см тік өткізгішке бойынан 8 А ток жүргенде 0,2 Н күш әсер етеді Магнит өрісінің индукциясы қандай:

0,5 Тл

0,2 Тл

2 Тл

0,8 Тл

1,2 Тл

Егер өткізгіштің соңындағы кернеу 20 В болса, 40 Ом кедергісі бар өткізгіште пайда болатын қуат қаншаға тең:

10 Вт

800 Вт

100 Дж

6 Дж

0,6 Дж

Вакуумда электромагниттік толқын қандай жылдамдықпен таралады:

3×108 м/с

340 м/с

1000 м/с

5 м/с

106 м/с

Тұйық тізбек үшін Ом заңын көрсетіңіз:20 мкКл зарядты кернеулігі 30 В/м біртекті электр өрісінде күш сызығына перпендикуляр 2 см ара қашықтыққа орналастыру үшін қандай жұмыс жасалу керек:

0 Дж

60 мкДж

30 мкДж

20 мкДж

120 мкДж

Магниттік күш сызығына параллель магнит өрісіндегі электрон қалай қозғалады:

Шеңбер бойымен

Бір қалыпты түзу сызықты

Кемімелі түзу сызықты

Үдемелі түзу сызықты

Винттік сызық бойымен

Магнит өрісінде тогы бар өткізгіштің орын ауыстырған кездегі жұмысын көрсетіңіз:Зарядталған конденсатордың энергиясы қай жерге шоғырланған:

Астарлары арасындағы электр өрісінде

Астарларында

Өткізгіш сымдарда

Анықталмаған

Астарларында да, өткізгіш сымдарда да емес

Контурдан өтетін магнит ағыны 3 с-та 3 Вб-ден 9 Вб-ге дейін өзгереді? Контурдағы ЭҚК индукциясы неге тең:

2 В

18 В

4 В

3 В

1 В

формуласына сәйкес келетін заңды көрсетіңіз:

Джоуль – Ленц заңы

Тұйық тізбек үшін Ом заңы

Толық тізбек үшін Ом заңы

Ампер заңы

Кулон заңы

Кулон заңын көрсетіңіз:

F = eF0

F = mg

F = ma


Бір металдан, ұзындығы бірдей екі өткізгіш аламыз Бірінші өткізгіштің диаметрі екіншісінен 2 есе үлкен Өткізгіштің кедергілерінің арасындағы қатынас қандай:

R2 = 4R1

R1 = R2

R1 = 2R2

R1 = R2/2

R1 = 2R2/3

Қабырғалары 0,4 м болатын рамка айнымалы индукйиясы 100 Тл магнит өрісінде орналасқан Егер конденсатордың жазықтығы индукция векторымен перпендикуляр болса, контурды тесіп өтетін магнит индукциясының ағыны неге тең:

16 Вб

6 Вб

26 Вб

60 Вб

76 Вб

Контурдың индуктивтілігі L болса, энергиясы неге тең:Көлденең қимасының ауданы 0,01 м2 болатын өткізгіштен 1 с-та 1 Кл заряд өтеді Токтың тығыздығы қандай:

100

1

10 А

0 А

0,01

2 А ток күшінде 4 Вб магнит ағыны болса, контурдың индуктивтілігі неге тең:

2 Гн

4 Гн

8 Гн

1 Гн

0,5 Гн

Электр өрісіндегі зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі жұмысты қандай формуламен анықтауға болады:Қай шама ЭҚК-нің өздік индукциясын береді:Электромагниттік индукция заңын кім ашты:

Ампер

Вольта

Максвелл

Джоуль

Магнит индукциясының өлшем бірлігін көрсетіңіз:

Тесла

Герц

Вольт

Вебер

Ампер

Лоренц күшін көрсетіңіз:Магнит ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз:

Вебер

Ампер

Тесла

Генри

Герц

Электр өрісінің тығыздығы қандай формуламен анықталады:Магнит өрісінің энергиясы неге тең:

E = LI2/2

E = CU2/2

E = mv2/2

E = const

E = 0

Ампер күшін көрсетіңіз:Электр өрісінің тығыздығы неге тең:qtӨткізгіштің кедергісі неге байланысты:

Көлденең қимасының ауданына, ұзындығына және дайындалған материалына

Тек өлшеміне

Тек формасына

Тек өткізгіш дайындалған материалға

Тек ұзындығына

Физикалық маятниктің еріксіз тербелісінің дифференциалдық теңдеуін көр­сетіңіз:Көлденең дыбыстық толқындар қандай ортада тарала алмайды:

Вакуум

Ауа

Су

Металл

Изолятор

Математикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:Пружиналық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:Физикалық маятниктің тербеліс периодын көрсетіңіз:Электромагниттік тербелістің периоды қандай формуламен анықталады:Шағылу заңы:

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα=sinβsinα–sinβ=v

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα≠sinβ

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең, мұндағы sinα/sinβ=n

Сыну заңы:

Түскен сәуле, сынған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, түсу бұрышы және сыну бұрышы мынадай теңдеумен байланысты sin i/sin r=n

sinα–sinβ=n–1

sinα–sinβ=v

Түскен сәуле, шағылған сәуле және бетке түскен перпендикуляр бір жазықтықта жатыр, шағылу бұрышы түсу бұрышына тең sinα=sinβКөрінетін жарықтың диапазоны:Призма арқылы жарық сәулелерінің толық ауытқу формуласын көрсетіңіз:Линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:


Жұқа линзаның негізгі формуласын көрсетіңіз:

Голографияның негізгі принциптері қандай құбылыстарға негізделген:

Интерференция және дифракция құбылыстарына Интерференция құбылысына

Дифракция құбылысына

Поляризация құбылысына

Қосарланып сыну құбылысына

Вакуумдағы электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы неге тең:

c=3·108 м/с

м/с

v=106 м/c

v=340 м/c

v=500 м/c

Электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығы неге тең:

м/с

v=340 м/c

v=500 м/c

Герц электромагниттік толқынды қандай құралдың көмегімен алды:

Ашық тербелмелі контур арқылы

Жабық тербелмелі контур арқылы

Маятник арқылы

Шек арқылы

Индуктивтілі катушка арқылы
Көрінетін жарықтың диапазонын жиілік бойынша көрсетіңіз:

3,75·1014–7,5·1014 Гц

3·105–3·1012 Гц

1,5·1017–5·1019 Гц

< 6·10–2 м

3·103–3·105 Гц

Сыну көрсеткіші қай физикалық шамаға тәуелді:

Ортаның жарық жылдамдығына

Жарықтың интенсивтілігіне

Жарық тербелісінің амплитудасына

Екі ортаның бетіне түскен сәулелердің түсу бұрышына

Жарық күшіне

Жарық бір ортадан (сыну көрсеткіші n1) екіншісіне (n2) өтеді Осы екі сыну көрсеткішінің қандай қатынасында жарық толық шағылады:Егер түсу бұрышы ішкі толық шағылудың шекті мәніне тең болса, i=iшекті жарықтың сыну заңы қандай болады:sini=n

sini=sinr

Доплер эффектісін сипаттайтын теңдеуді көрсетіңіз:Егер заттың биіктігі 5 см, ал кескіннің биіктігі 5 м болса, лупаның үлкейтілуі неге тең:

100

1

10

0

25

Дифракция кезіндегі төмендегі геометриялық оптика заңдарының қайсысы бұзылады:

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Жарықтың шағылу заңы

Жарықтың сыну заңы

Жарықтың бір-бірінен тәуелсіздік заңы

Жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы

Интерференция кезінде төмендегі геометриялық оптика заңдарының қай­сысы бұзылады:

Жарықтың бір-бірінен тәуелсіздік заңы

Жарықтың шағылу заңы

Жарықтың сыну заңы

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Жарық толқындарының бір-бірімен беттесу заңы

Жарық оптикалық тығыз ортаға өткенде оның таралу жылдамдығы қалай өзгереді:

Жарық жылдамдығы азаяды

Жарық жылдамдығы өседі

Жарық жылдамдығы өзгермейді

Жарық жылдамдығы ортадан тәуелсіз

Жарық жылдамдығы нольге тең

Геометриялық оптиканың қай заңы толқындық теорияда Френель зоналар әдісімен дәлелденеді:

Жарықтың түзу сызықпен таралу заңы

Жарықтың шағылу заңы

Жарықтың сыну заңы

Жарықтың бір-бірінен тәуелсіздік заңы

Жарық толқындарының бір-біріне беттесуі

Төмендегі шарттардың қайсысынан интерференциялық суретті көруге болады:

Когерентті жарық толқындарының беттесуі

Екі тәуелсіз жарық көздерінен шыққан жарық толқындарының беттесуі

Монохроматты жарық толқындарының беттесуі

Жарықтың кедергілерді орағытып өтуі

Жарықтың вакуумда таралуы

Дифракция дегеніміз не? Толық жауабын көрсетіңіз:

Жарықтың бөгеттерді айналып өтіп, геометриялық көлеңкеге кіруі

Жарықтың геометриялық көлеңкеге кіруі

Жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

Жарықтың бөгеттерді орағытып өтуі

Жарық толқындарының беттесуі

Сақиналардың санын көбейтсек дифракциялық тордың ажыратқыштық қабілеті қалай өзгереді:

Өседі

Өзгермейді

Азаяды

Нольге тең

Шексіздікке тең

Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Дифракция

Комптон эффектісі

Фотоэффект

Жылулық сәулелену

Жарық қысымы

Тек жарықтың кванттық қасиеттерімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Жылулық сәулелену

Интерференция

Поляризация

Дифракция

Дисперсия

Жарықтың көлденеңдігімен сипатталатын құбылысты көрсетіңіз:

Поляризация

Интерференция

Дифракция

Дисперсия

Фотоэффект

Төмендегі қасиеттердің қайсысы жазық поляризацияланған жарыққа тән қасиет:

Жарық толқындарында Е және Н векторлары өзара перпендикуляр

Жарық барлық бағытта бірдей тербеледі

Электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі

Электр векторының тербелісі жан-жаққа таралады

Жарық толқындарында Е және Н векторлары бір-біріне параллель

Төмендегі қасиеттердің қайсысынан табиғи жарықты поляризацияланған жарықтан айыруға болады:

Электр векторының тербелісі жан-жаққа бағытталған

Электр өрісінің тербелісі белгіленген тербеліс

Электр векторы толқынның таралу бағытына қатысты реттелген

Н векторының тербелісі реттелген тербеліс

Е векторының тербелісі реттелген тербеліс

Табиғи жарық поляризатордан және анализатордан өтеді Анализатордан өткен жарық интенсивтігі жоғары болу үшін, анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш қандай болу керек:Кристалдағы кәдімгі және қосымша сәулелердің поляризация жазықтығы арасындағы бұрыш қандай:Диэлектриктегі жарық толқыны поляризациялану үшін, сыну бұрышы қандай болу керек:

sina·tga = 1

sin i = sin rШыны пластинканың сыну көрсеткішін қандай құрал арқылы анықтауға болады:

Микроскоп

Поляриметр

Монохроматор

Пирометр

Интерферометр

Қандай құралдың көмегімен спектрді алуға болады:

Монохроматор

Рефрактометр

Поляриметр

Пирометр

Интерферометр

Қандай құралмен жарықты поляризациялауға болады:

Поляриметр

Рефрактометр

Монохроматор

Пирометр

Интерферометр

Жарықтың толқын ұзындығын қандай құралмен өлшеуге болады:

Дифракциялық тор

Сызғыш

Транспортир

Пирометр

Николь призмасы

Төмендегі заттардың қайсысының сәуле шығарғыштық қабілеттілігі жоғары:

Қара

Ақ

Қызыл

Сұр

Жасыл

Стефан – Больцман формуласын көрсетіңіз:Виннің ығысу заңын көрсетіңіз:Жиіліктің қандай облысында Рэлей – Джинстің формуласы тәжірибенің қорытындыларымен сәйкес келеді:

Аз жиіліктегі сәулелену облысында

Үлкен жиіліктегі облыста

Орта жиіліктегі облыста

Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келеді

Тәжірибе мен теория мәндері барлық толқын ұзындықтары үшін сәйкес келмейді

Төмендегі қасиеттердің қайсысы жылулық сәулелерге тән қасиет:

Сәулелену тепе-теңдікте болады

Монохроматты сәулелену

Сәулелену спектрі тұтас

Сәулеленудің интенсивтігі температураға байланысты

Сәулеленудің интенсивтігі температураға кері пропорционал

Заттың қандай агрегаттық күйінде спектр сызықтық спектр болады:

Тығыздығы аз газ тәрізді

Қатты

Сұйық

Тығыздығы көп газ тәрізді

Кристалл

Столетов өзінің заңын төмендегі заңдардың қайсысы үшін шығарды:

Сыртқы фотоэффект

Ішкі фотоэффект

Вентильді фотоэффект

Жылулық сәулелену

Комптон эффектісі

Металлға түскен жарық ағынының интенсивтігі өскенде фотоэлектрондар­дың жылдамдығы қалай өзгереді:

Өзгермейді

Өседі

Азаяды

Басында өседі, сосын азаяды

Экспонента бойынша өседі

Төмендегі сәулелердің қайсысының фотоны үлкен массалы:

Гамма-сәулелер ()

Қызыл сәулелер ()

Рентген сәулелері ()

Ультракүлгін сәулелер ()

Радиотолқындар

Ламберт жарық көзінің жарқырауын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

QtRB

Халықаралық жүйедегі жарық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз:

Кандела

Стильб

Джоуль

Люкс

Люмен

Жарықтылықтың Е өлшем бірлігін көрсетіңіз:

лк

лм

кд

лм·с

лк·с

Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз:

лм

лк

кд

ДжЖарқыраудың В өлшем бірлігін көрсетіңіз:лк

лм

кд

лм·с

Хаббл заңы табыңыз:

λ/dλ=FmΔδ=δ–2πm

Малюс заңын табыңыз:

I=I0cos2α

v=HR

λ/dλ=Fm

tgi=n21

Δδ=δ–2πm

Брюстер заңын табыңыз:

Δδ=δ–2πm

n-нің қандай мәнінде Бальмер сериясының көрінетін спектрі байқалатынын табыңыз:

n=2

n=1

n=3

n=4

n=¥

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?


Электромагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы Умов-Пойнтинг векторы:c =

=

S= EH

E =

Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.

∆=(2m+1)

∆=λ

∆=I1-I2

∆=

∆=

Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.

200 кд

20 кд

40 кд

1,6 кд

2 кд

Атомның ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді:

Протондар және нейтрондар

Тек протондар

Тек нейтрондар

Протондар, нейтрондар және электрондар

Тек электрондар

g-сәулелер дегеніміз: γ

Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелер кванттарының ағыны

Электрондар ағыны

Протондар ағыны

Гелий атомының ядросының ағыны

Нейтрал атомдардың ағыны

a-сәуле, ол:

Гелий атомының ядросының ағыны Электрондар ағыны

Протондар ағыны

Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелер кванттарының ағыны

Нейтрондардың ағыны

b-ыдырау, ол:

Электрондар мен позитрондар ағыны және осы электрондар мен позитрондардың ыдырауы нейтрино немесе антинейтриномен бірге жүреді

Электрондар ағыны

Протондар ағыны

Гелий атомының ядросының ағыны

Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелер кванттарының ағыны

Радиоактивті ыдырау заңы:(n = 1, 2, 3, …)


Кез келген толқындық процестер үшін сәйкес келетін Луи де-Бройль формуласын көрсетіңіз

J=χH

IН=enЭлектронның шығу жұмысына ғана, яғни металдың химиялық табиғатына және оның бетінің күйіне тәуелді фотоэффектінің қызыл шегіне сәйкес келетін формуланы көрсетіңізJ=χHIН=enСыртқы фотоэффект үшін қанығу фототогының формуласын көрсетіңіз

IН=en

J=χHБальмер формуласын көрсетіңіз

ΔWΔt >> h

Паули принципін көрсетіңіз

Атомда 4 бірдей кванттық саны бар 2 электрон болуы мүмкін емес

Атомда барлық электрондар бірдей төрт кванттық санмен сипатталады

Атомда 4 бірдей кванттық саны бар 2 электрон бола алады

Барлық кванттық сандардың өзіндік физикалық мәні бар

Электронның координатасы мен амплитудасын бір мезгілде анықтауға болмайды

Атомның толқын ұзындығы фотонмен сәулеленуі кезінде сутегі атомының электрон энергиясы қаншаға өзгеретінін анықтаңыз

2,56 эВ

1,37 эВ

3,47 эВ

1,87 эВ

1,56 эВ

Электронның кинетикалық энергиясы 1 кэВ Де – Бройль толқын ұзындығын табыңыз (Т = 1 кэВ = 1,6·10–16 Дж, m = 9,11·10–31 кг):

38,8 пм

1,26 пм

2,12 пм

56,7 пм

126 пм

Беккерель (Бк) өлшем бірлігі нені анықтау үшін қолданылады:

Радиоактивті құрылғының активтілігін анықтау үшін

радиоактивті атомның өмір сүру уақытын анықтау үшін

радиоактивті атомның жартылай ыдырау периодын анықтау үшін

дұрыс жауабы жоқ

қуат

Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасын анықтайтын формуланы көрсетіңіз

ΔxΔpx > h ΔyΔpy > h ΔzΔpz > h

δ=d(n0ne0) Ia = Ip cos2α

v=c/(εμ)1/2 рe = p0 sinωτ

N0q2α2/(6πс) τ = 1/β

lnλ=Α+ΒlnRα

Атомның химиялық қасиеттерін атом ядросындағы қандай сан сипаттайды

Реттік нөмірі (ядроның заряды) Атом ядросының протондар саны нейтрал атомның электрондар санына тең

Металл жоғалтқан электрондар саны

Нейтрондар саны

Ядродағы барлық нуклондар саны

протондар саны

Қандай процессті аннигиляция деп атайды?

ядролардың бөліну процесіндегі нейтрондардың пайда болуы

Бұл процесте электронды-позитрондық қосақталу жоғалады және барлық энергияны g сәулелену алып кетеді

Фотон энергиясы 0,01 –ден бірнеше МэГ дейінгі электромагниттік сәуленің шығарылуы

g кванттық энергиясы өскенде, электронның тыныштық энергиясының екі еселенуі

a - ыдыраудағы сәулелену

Комптон эффектісі үшін толқын ұзындығының өзгерісі қандай теңдеумен сипатталады?Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясын көрсетіңіз

Eсв = [Zmp + (AZ)mnmя]c2

N = N0eλt

(n = 1, 2, 3, …)

ΔN=N0(1 – eλt)

Δm=[Zmp + (AZ)mn] – mя

Ядроның массасының ақауын көрсетіңіз

Δm=[Zmp+(AZ)mn]–mя

N=N0eλt

(n = 1, 2, 3, …)

ΔN=N0(1 – eλt)

Eсв=[Zmp + (AZ)mnmя]c2
Сутегі тектес атомның электронының энергиясының формуласын көрсетіңіз

N=N0eλt

(n = 1, 2, 3, …)

ΔN=N0(1–eλt)

Eсв=[Zmp+(AZ)mnmя]c2

Δm=[Zmp+(AZ)mn]–mя

Сиымдылығы 500 пф жазық конденсаторға 2·10-6 заряд берілген Конденсатордң электр өрісінің энергиясын анықтаңыз

8·10–3 Дж

2·10–3 Дж

4·10–3 Дж

6·10–3 Дж

12·10–3 Дж
Диэлектриктердің қасиеттерін сипаттайтын, заттың диэлектрлік өтімділігінің өрнегін көрсетіңіз

χ=ε–1

σ=χεE

E=E0

D=εε0E

P=D–ε0E

Толқын ұзындығы l=0,5 мкм электрон, импульсы фотонның импульсына тең болуы үшін қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

1,46 км/с

1,78 км/с

1,96 км/с

2,04 км/с

Қандай ядроларды изобарлар деп атайды:

Массалық саны бірдей ядролар

Нейтрондар саны бірдей ядролар

Протондар саны бірдей ядролар

Нейтрондар мен протондардың сандарының бірдей айырымы

Протондар саны бірдей, бірақ нейтрондар саны әртүрлі ядролар

Қандай ядроларды изотоптар деп атайды:

Протондар саны бірдей ядролар

Нейтрондар саны бірдей ядролар

Массалық саны бірдей ядролар

Нейтрондар мен протондардың сандарының бірдей айырымы

Протондар саны бірдей, бірақ нейтрондар саны әртүрлі ядролар

Қандай ядроларды изотондар деп атайды:

Нейтрондар саны бірдей ядролар

Протондар саны бірдей ядролар

Массалық саны бірдей ядролар

Нейтрондар мен протондардың сандарының бірдей айырымы

Протондар саны бірдей, бірақ нейтрондар саны әртүрлі ядролар

Ядролардағы нуклондардың байланысын қандай күш сипаттайды:

Күшті

Электромагниттік

Гравитациялық

Әлсіз

Магниттік

Сутегі атомы үшін бірінші бор орбитасының радиусы неге тең?

0,53·10–10 м

0,29·10–10 м

0,36·10–10 м

0,41·10–10 м

0,52·10–10 м

Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.

Біртекті изотропты ортада () таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

2,1108м/с

3,46108м/с

1,0108м/с

3108м/с

1,73108м/с
U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (e=1.6∙10-19 Кл, me=9.1∙10-31 кг).

1,14 Мм/с

0,64 Мм/с

0,14 Мм/с
0,44 Мм/с
1,00 Мм/с


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет