Сабақ мақсаты: Еңбек медицинасының мақсаты мен міндеттері, оның құқықтық негіздері бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастырубет1/2
Дата18.06.2017
өлшемі0,57 Mb.
  1   2


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ КАФЕДРАСЫ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Мамандығы: Қоғамдық денсаулық сақтау

Кафедра: Еңбек гигиенасы

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Курс: 5
Пән: Еңбек медицинасы – денсаулық сақтаудағы жаңа бағыт


Құрастырған: Еңбек гигиенасының кафедрасының ПОҚ

Алматы 2012


Еңбек гигиенасы кафедрасының мәслихатында талқыланды

Хаттама№ « » 2012ж.


Еңбек гигиенасы кафедрасының меңгерушісі бекітті

д.м.н., профессор Қ.Қ. ТоғызбаеваКредит №1

1. Тақырып: №1. Еңбек медицинасы – клиникалық және профилактикалық медицинаның бір бөлігі ретінде.Еңбек медицинасының міндеті мен мақсаты.Еңбек медицинасының құқықтық негізі.

2. Сабақ мақсаты: Еңбек медицинасының мақсаты мен міндеттері, оның құқықтық негіздері бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастыру.

3. Оқытудың міндеті:

Еңбек медицинасы түсінігі бойынша білімділікті қалыптастыру.

Еңбек медицинасының негізгі мақсаты бойынша білімділікті қалыптастыру.

Еңбек медицинасының міндеттері бойынша білімділікті қалыптастыру.

Еңбек медицинасы негізгі құқықтары бойынша білімділікті қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрағы:

1. Еңбек медицинасы мақсаты, анықтамасы

2. Еңбек гигиенасы және кәсіптік патология интеграциясының себебі

3. Еңбек медицинасында қолданылатын зерттеу әдістері.

4. Еңбек медицинасының құқықтық негізін құрайтын құжаттар.

5. Еңбек медицинасы, еңбек гигиенасы және профпатологияның бір болуының себебі.5. Үйрету және оқыту әдістері:

- Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу

- Кейс стади

- Ролдік, іскерлік ойындар

6. Әдебиеттер

Негізгі:


 1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. оқулық М-Медицина-2008 – б.

 2. Алексеев С.В., Усенко В.Р.Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-1988-576 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред. В.Ф.Кириллова М-Медицина-2008 -399 б.

Қосымша:

 1. ҚР Конституциясы Измеров Н.Ф. Кириллов В.Ф Гигиена труда оқулық М.-Медицина 2008-585 б

 2. Халықтың санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығы. ҚР заңы от 4 желтоқсан 2002-г№361-11

 3. Азаматтардың денсаулығын сақтау. ҚР заңы от 7.07.2006 №170-143 ҚР

 4. ҚР Еңбек кодексі.

 5. Конвенция Международной организации труда №148. О защите труда учащихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха шумом и вибрацией на рабочих местах (Женева 20июня 1977г) Закон РК от 26.06.1996 №10-1 «О ратификации Конвенции Республикой Казахстан

7. Бақылау (сұрақ, тесттер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

 1. Ұлтаралық еңбекті ұйымдастыру конвенциясы деген не?

 2. Еңбек медицинасының мақсаты не?

 3. Еңбек медицинасына анықтама бер?

 4. Еңбек медицинасының негізгі құқығы?

 5. Еңбек медицинасы қандай пән негіздерінде құралды?

 6. Еңбек медицинасының міндеті не?

 7. Кәсіптік аурулар түсінігі?Тесттік бақылау сұрақтары

 1. Қ.Р. Конституциясы бойынша еңбек туралы заңды орындауды сырттай бақылауды кім орындайды:

 1. Мемлекеттің бас санитарлық дәрігері және оның көмекшісі

 2. Қ.Р. бас прокуроры және прокуратура мүшелері

 3. Еңбек гигиенасының дәрігерлері

2. Өндірістік санитарияның жалпы мемлекеттік құрама нормалары мен ережелері құралады: 1. Министерствомен

 2. Ғылыми-зерттеу немесе жобалы институттармен

 3. Санэпидбақылау қызметімен

4. Өндірістік санитария бойынша жалпы мемлекеттік құқықтық материалдары болып табылады: 1. Құрылыс нормалары мен ережелері (СНиП)

 2. Санитарлық нормалар

 3. Өндірістік санитарияның салалы нормалары мен ережелері

5. Қандай құжаттарда санитарлық нормалар көрсетілуі керек? 1. Мемлекеттік стандарттар

 2. Санитарлы нормалар мен ережелер

 3. Салалы стандарттар


1. Тақырып: №2.Химиялық және физикалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Еңбек гигиенасының негізгі мазмұны – жұмысшыларда созылмалы аурулардың прогрессирленуі және өршуі және кәсіптік аурулардың алдын алу шаралары мен нормативтерінің ғылыми негізделуі.
2. Сабақ мақсаты: Еңбек гигиенасының негізгі мазмұны химиялық және физикалық зиянды өндірістік факторлар туралы білімділікті қалыптастыру.
3. Оқытудың міндеті:

 • Химиялық зиянды және қауіпті өндірістік факторлар бойынша білімділікті қалыптастыру

 • Физикалық зиянды және қауіпті өндірістік факторлар бойынша білімділікті қалыптастыру

 • Жұмысшыларда созылмалы аурулардың пайда болуы мен өршуін және кәсіптік аурулардың алдын алуында гигиенаның орны бойынша білімділікті қалыптастыру


4. Тақырыптың негізгі сұрағы:

 • Гигиеналық регламенттер өндірісте санитарлық бақылаудың негізі ретінде.

 • Еңбек жағдайының гигиенасын жақсарту – алдын алу шараларының керекті салаларының бір бөлігі.

 • Кәсіптік аурулардың анықтамасы.

 • Жұмысшыларда созылмалы аурулардың пайда болуы мен өршуінде еңбектің гигиенасы жағдайының орны.


5. Үйрету және оқыту әдістері:

- Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу- Кейс стади

- Ролдік, іскерлік ойындар
6. Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-2008 – б.

 2. Алексеев С.В., Усенко В.Р.Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-1988-576 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред. В.Ф.Кириллова М-Медицина-2008 -399 б.

Қосымша:

 1. Российская энциклопедия по медицине труда. Под ред. Н.Ф.Измерова.-М-Медицина-2005-653б.

7. Бақылау (сұрақ, тесттер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

 1. Зиянды өндірістік факторға анықтама бер.

 2. Қауіпті өндірістік факторға анықтама бер.

 3. Химиялық қауіпті және зиянды факторларды ата.

 4. Физикалық қауіпті және зиянды факторларды ата.

 5. Өнеркәсіпте санитарлық бақылаудың негізі не болып табылады.

 6. Еңбек гигиенасының негізгі мазмұны не.

Тесттік бақылау сұрақтары


 1. Термометр арқылы нені анықтауға болады:

 1. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын

 2. Ауаның температурасын

 3. Ауаның қозғалыс жылдамдылығын

 4. Ауаның абсолютті ылғалдылығын

2. Қандай прибормен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтайды:

 1. Термометрмен

 2. Психрометрмен

 3. Катотермометрмен

 4. Радиометрмен

 5. Актинометрмен

3. Шаң дегеніміз:

 1. Заттың физикалық күйі (бөлшектенген)

 2. Заттың химиялық қасиеті

 3. Бөлшектердің электрлік разряды

4. Конвекция дегеніміз не?

 1. Ауа қабаттарына дене беткейліктерінен жылудың берілуі

 2. Тікелей жанасу арқылы бір денеден екінші денеге жылудың берілуі

 3. Дененің беткейіне баска беткейлерге жылудың берілуі

 4. Ылғал ауаға дене беткейінен жылудың берілуі

 5. Жылу сәулелену түскендегі дененің жылынуы

5. Технологиялық жабдық беткейлігі мен инфрақызыл сәуле толқынының ұзындығының аралық тәуелділігі:

 1. тікелей

 2. қайтармалы

6. Сатурнизм – бұл созылмалы улану:

 1. Қорғасынмен

 2. Сынап

 3. Марганецпен


1. Тақырып: №3.Шартты кәсіптік аурулар, жедел және созылмалы кәсіптік аурулар. Жұмысшыларды алдын ала және кезеңдік медициналық тексерулер. Кәсіптік аурулар жағдайларын зерттеу.

2. Сабақ мақсаты: Кәсіптік және шартты кәсіптік аурулар туралы, кәсіптік ауруларды медицинада алдын алуда жұмысшыларды кезеңдік және алдын ала медициналық тексерулерден өткізу бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастыру. Кәсіптік аурулар диалогын құрастыру және кәсіптік аурулар жағдайын зерттеу үрдісімен студенттерді таныстыру.

3. Оқытудың міндеті:

 • «Кәсіптік аурулар» түсінігі бойынша білімділікті қалыптастыру

 • Кәсіптік және шартты кәсіптік аурулар айырмашылығы бойынша білімділікті қалыптастыру

 • Кәсіптік аурулар диагнозын кою және кәсіптік аурулар жағдайын зерттелген үрдісі бойынша білімділікті қалыптастыру

 • Жұмысшыларды алдын ала және кезеңдік медициналық тексерулерден өткізу маңызы мен рөл бойынша білімділікті қалыптастыру

4. Тақырыптың негізгі сұрағы:

 1. Жедел және созылмалы кәсіптік аурулар.

 2. Шартты кәсіптік аурулар.

 3. Кәсіптік аурулар диагнозын кою және кәсіптік аурулар жағдайын зерттеу.

 4. Жұмысшыларды алдын ала (жұмысқа алудың алдында) және кезеңдік медициналық тексерулерден өткізу кәсіптік аурулардың медициналық профилактикасының бөлігі ретінде.

5. Үйрету және оқыту әдістері:

- Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу- Кейс стади

- Ролдік, іскерлік ойындар

6. Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-2008 – б.

 2. Алексеев С.В., Усенко В.Р.Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-1988-576 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред. В.Ф.Кириллова М-Медицина-2008 -399 б.

Қосымша:

 1. Российская энциклопедия по медицине труда. Под ред. Н.Ф.Измерова.-М-Медицина-2005-653б

7. Бақылау (сұрақ, тесттер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

 1. Қандай аурулар кәсіптік аурулар болып табылады?

 2. Қандай аурулар шартты кәсіптік аурулар болып табылады

 3. Кәсіптік аурулар жағдайын зерттеу тәртібі қандай?

 4. Қандай ЕПМ жедел кәсіптік ауру (улану) диагнозын қояды?

 5. Қандай ЕПМ созылмалы кәсіптік ауру (улану) диагнозын қояды?

 6. Қандай мақсатпен алдын ала және кезеңдік медициналық тексерулерді жүргізеді?


Тесттік бақылау сұрақтары

 1. Кәсіптік ауру – бұл:

 1. Еңбек жағдайы белгілі бір әсер көрсеткеннен пайда болатын ауру.

 2. Алдында болған бірақ еңбек жағдайының әсерінен өршіп кеткен ауру.

 3. Адамға белгілі бір қауіпті және зиянды факторлар әсерінен пайда болатын ауру.

 4. Белгілі бір маман иесіне тән ауру.

 5. Белгілі бір өндіріс жағдайынан пайда болатын ауру.

2. Клиникасының өтуіне қарай кәсіптік аурулар болады:

 1. Тек жедел

 2. Тек созылмалы

 3. Жедел және созылмалы

 4. Созылмалы ауру (улану) – кәсібі зиянды факторлар әсерінен пайда болған ауру.

3. Созылмалы кәсіптік ауру туралы хабар МСЭҚ-қа қанша уақыт ішінде беріледі:

 1. алдын ала диагноз қойылып 24 сағаттан соң

 2. нақты диагноз қойылып соң 48 сағаттан соң

 3. нақты диагноз қойылып соң 72 сағаттан соң

4. Жедел кәсіптік ауру (улану) жағдайын зерттеу жедел хабар түскеннен соң жүргізіледі:

 1. 12 сағат

 2. 24 сағат

 3. 72 сағат


1. Тақырып: №4.Өндірістік токсикология-еңбек медицинасының негізгі бөлімі ретінде.
2. Сабақ мақсаты: Өндірістік токсикология анықтамасын, оның құрамын және ауыл шаруашылығы және өндірісте санитарлық бақылау жүргізу маңызы бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастыру.

3. Оқытудың міндеті:

 • Еңбек медицинасының жеке дисциплинасы ретінде өндірістік токсикология түсінігі бойынша білімділікті қалыптастыру.

 • Өндірістік токсикологияның негізгі мақсаты бойынша білімділікті қалыптастыру.

 • Өндірістік токсикологияның міндеттері бойынша білімділікті қалыптастыру.

 • Өндірістік токсикология есептерін шығаруда экспериментальдық зерттеулердің орны бойынша білімділікті қалыптастыру.


4. Тақырыптың негізгі сұрағы:

 • Өндірістік токсикология – анықтамасы, мақсаты,міндеті.

 • Өндірістік токсикологияның құрама бөліктері.

 • Өндірістік у токсикологияда қолданылатын зерттеу әдістері.

 • Клиникалық нормативтерді жасаудың 4 негізгі қағидасы.

 • Өндірістік өнім мен шикі заттың гигиеналық экспертизасы.


5. Үйрету және оқыту әдістері:

- Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу

- Кейс стади

- Ролдік, іскерлік ойындар

6. Әдебиеттер

Негізгі:


 1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-2008 – б.

 2. Алексеев С.В., Усенко В.Р.Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-1988-576 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред. В.Ф.Кириллова М-Медицина-2008 -399 б.

Қосымша:

 1. Российская энциклопедия по медицине труда. Под ред. Н.Ф.Измерова.-М-Медицина-2005-653б.

 2. Курляндский Б.А., Филов В.А. Общая токсикология. М. – Медицина 2002г -686с.

7. Бақылау (сұрақ, тесттер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

  1. Токсикологиялық заттар дегеніміз не?

  2. Токсикологияның негізгі параметрлерін ата.

  3. Өндірістік токсикологияда қауіпті заттардың неше классы бар.

  4. Жұмыстың ауа зонасында зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясын анықтаудың негізгі қағидасын ата.

  5. Өнім бойынша шикі затты гигиеналық экспертизациялау деген не?

  6. ШРЕК деген не?

  7. Жедел және созылмалы улану.Тесттік бақылау сұрақтары

1.Өндірістік улардың комбинирлерген әсері дегеніміз: 1. +әр түрлі улардың бірдей жолмен түскен кезіндегі әсері

 2. бірдей улардың әр түрлі жолмен түскендегі әсері.

 3. әр түрлі улардың әр түрлі түсу жолы арқылы әсер етуі.

 4. физикалық факторлар жиынтығы.

 5. биологиялық факторлар жиынтығының әсері.

2. Өндірістік улардың аддитивті әсері – бұл:

 1. қосынды эффекттердің феномені

 2. өлшенгеннен көп әсер етуі

 3. тәуелсіз әсер.

 4. потенцирленген эффект

3. Өндірістік улардың интермиттирлеуші әсері – бұл:

 1. ШРЕК төмен удың әсері

 2. +концентрация деңгейі уақытта өзгеретін удың әсері

 3. ағза ішіне түскен удың әсері.

 4. ШРЕК деңгейінде удың әсері

 5. эффектердің потенцирленуі

4. Зиянды өндірістік фактор болуы мүмкін:

 1. +физикалық

 2. +биологиялық

 3. +химиялық

 4. +өндірістік үрдістің факторлары

 5. эстетикалық

 1. Еңбек жағдайының гигиеналық нормативі – бұл:

 1. +ШРЕК

 2. +ШРЕД

 3. +ОБУВ

 4. ОНД-86

 5. СНиП

 1. Токсикометрия параметрлеріне жатады:

 1. +жедел әсер ету аймағы

 2. +созылмалы әсер ету аймағы

 3. +биологиялық әсер ету аймағы

 4. физикалық әсер ету аймағы

 5. химиялық әсер ету аймағы1. Тақырып: №5 Еңбек физиологиясы. Еңбек ауырлығын бағалау, күн тәртібінің адам ағзасына әсері, психологиялық және физиологиялық әдістермен жұмысқа қабілеттілікті, қажуды бағалау.

2. Сабақ мақсаты: Адам ағзасында физиологиялық өзгерістерді зерттеуді жүргізуді, шыққан нәтижелерді бағалау, соңғы нәтижелер бойынша еңбек үрдісін ғылыми ұйымдастыру шараларын өңдеу, жоғарғы жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету, өмір ұзақтығын және денсаулығын сақтау бойынша білімділікті және іскерлікті қалыптастыру.

3. Оқытудың міндеті:

«Еңбек физиологиясы» анықтамасы бойынша білімділікті қалыптастыру.

Негізгі еңбек түрлері бойынша білімділікті қалыптастыру. Еңбек түрлері және олардың физиологиялық ерекшеліктері.

Жұмысшылардың ағзасының функционалдық жағдайын зерттеу әдістері бойынша білімділікті қалыптастыру.

Өндірісте физиологиялық зерттеулерді жүргізу әдістері бойынша білімділікті қалыптастыру.

Жұмыс орны, жұмыс позасы және оның қозғалысы, мамандықтың физиологиялық ерекшеліктерін, демалыс және еңбек режимі, істелген жұмыс мінездемесіне зерттеу жүргізу бойынша білімділікті қалыптастыру.4. Тақырыптың негізгі сұрағы:

 • Еңбек физиологиясы – анықтамасы, мақсаты, есебі.

 • Еңбек физиологиясының есебін көрсет.

 • П.К.Анохин теориясының функционалдық жүйесі дегеніміз не.

 • Статикалық және динамикалық жұмыс.

 • Ой еңбегі, оның әр түрлілігі.

 • Еңбек ауырлығы мен қиындығының классификациясы. Гигиеналық нормалау принциптері.

 • Еңбек түрлерін ата және оларға анықтама бер.

 • Қажумен күресудің негізгі түрлері. Жұмыс орнына эргономикалық талаптар. Демалу және жұмыс режимі. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру.

5. Үйрету және оқыту әдістері:

- Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу- Кейс стади

- Ролдік, іскерлік ойындар

6. Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-2008 – б.

 2. Алексеев С.В., Усенко В.Р.Гигиена труда. оқулық. М-Медицина-1988-576 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. Под ред. В.Ф.Кириллова М-Медицина-2008 -399 б.

Қосымша:

 1. Охрана труда работников здравоохранения и фармации. – Сборник документов. – М., МЦФЭР, 2006.

 2. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. – Р. 2.2.755-99, АДЗ РК №1.04.001-2000, Алматы, 2000 г.

 3. Российская энциклопедия по медицине труда (под ред. Н.Ф. Измерова) – М., Медицина, 2005, 548-552 с.

 4. Закон РК«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»-(01.07.2.2007 г.).

 5. Закон РК «О безопасности и охране труда» (28.02.2004 г.).

 6. Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов. Приказ МЗ РК от 08.07.2005 г., № 334.

 7. Приказ МЗ РК № 841 от 03.12.2004 г. – Гигиенические нормативы «ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны».

7. Бақылау (сұрақ, тесттер, есептер және т.б.)

Сұрақтар:

  1. Интеллектуальды еңбектің түрінің ерекшелігі мен кемшілігін ата.

  2. Еңбек жасауды реттеудегі орталық жүйке жүйесінің маңызын анықта.

  3. Еңбек жұмысын реттеудегі ОЖЖ (этаптары) болатын физиологиялық үрдістері.

Тесттік бақылау сұрақтары

  1. Жоғарғы бұлшық ет қозғалысын талап ететін еңбек түрін ата:

 1. жоғарғы энергетикалық жоғалту

 2. әлеуметтік эффективтілігі емес

 3. ұзақ демалысты талап ету

 4. монотондылық

 5. творчестволық жүктеме

2. Топтық жұмыс істеу ерекшелігі:

 1. үрдістердің көп бөліктерге бөлінуі

 2. берілген ритм

 3. монотондылық

 4. үрдісті орындау кезіндегі қатаң тәртіп

 5. жоғарғы интелектуалды қысым

3. Механикаландырылған еңбек түрінің ерекшелігін көрсет:

 1. қозғалу программасының асқынуы

 2. бұлшық ет қозғалысының төмендеуі

 3. қарапайым және локальды қозғалыстың біртүрлілігі

 4. еңбек монотондылығы

 5. барлық жауап дұрыс

4. Жартылай автоматтандырылған өндіріске байланысты еңбек ерекшелігін көрсет:

 1. адамның еңбек үрдісіне қатыспауы

 2. монотондылық

 3. жұмыс ырғақтылығы мен темпының жоғарлығы

 4. барлық жауап дұрыс

  1. Интеллектуалды еңбек (ой) ерекшелігін көрсет:

  1. үлкен көлемді ақпаратты өңдеу керектігі

  2. жиі стресстік жағдайлар

  3. төмен бұлшық ет қозғалысы

  4. гипокинезия

  5. «оперативті тыныштық» жағдайы

Кредит №2.

1. Тақырып №1: Еңбек гигиенасы бөлімінің құжаттары. Құжаттардың түрлері және оларды жүргізу тәртібі. Еңбек жағдайы, кәсіби аурушандық және олардың материалды салдары бойынша мемлекеттік статистикалық есеп беруді ұйымдастыру.
2. Мақсаты: ҚР санэпидқызметінің еңбек гигиенасы бөлімінің құжаттарының түрлері және оларды жүргізу ережелері бойынша білімділікті қалыптастыру. Еңбек жағдайы, кәсіби аурушандық және олардың материалды салдары бойынша мемлекеттік статистикалық есеп беруді ұйымдастыру дағдыларды қалыптастыру.
3. Оқыту міндеттері:

 1. ҚР санэпидқызметінің еңбек гигиенасы бөлімінің негізгі құжаттарының тізімімен таныстыру.

 2. Еңбек гигиенасы бөлімінің негізгі құжаттарының мазмұнымен таныстыру.

 3. Еңбек гигиенасы бөлімінің құжаттарын жүргізілуді дағдысын қалыптастыру.

 4. Еңбек жағдайы бойынша мемлекеттік статистикалық есеп беруді ұйымдастыру принцптарын оқыту.

 5. Кәсіби аурушандық бойынша мемлекеттік статистикалық есеп беруді ұйымдастыру принцптарын оқыту.

 6. Аурушаңдықты төмендету үшін жалпы экономикалық есептеу принцптарын оқыту.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Өндіріс орындарын тексеру қадағалаудың негізгі формасы.

 2. Өндіріс орындарын тексеру түрлері (мақсатты, тақырыптық, жалпы, таңдамалы).

 3. Еңбек жағдайының гигиеналық нормативтері (ҚНменЕ, ГОСТ ССБТ, СанПиН және тб.).

 4. Еңбек жағдайының кластары (оптималды, рұқсат етілген, зиянды, қауіпті).

 5. Жұмыс орнын аттестациялау – мақсаты,міндеті.

 6. Кәсіптік аурулар түсніктеме беріңіз.

 7. Этиологиялық принцип бойынша кәсіптік аурулардың классы

 8. Жедел кәсіптік ауру.

 9. Созылмалы кәсіптік ауру.

 10. Жұмысшының еңбегін қорғау бойынша ҚР негізгі заңды акт.

 11. Өндіріс орнын тексеру реті.

 12. Өндіріс орнын тексеру актісі.

 13. Зертханалық тексеру хаттамасы,формасы және мазмұны.

 14. Ұйғарым және тексеру қорытындысы бойынша ұсыныс.

 15. Еңбек жағдайына санитарлық-гигиеналық мінездеме құжаттары.

 16. Кәсіптік ауруларды тексеру актісі.

 17. Алдын ала және кезеңдік медициналық тексеру өтетін контингентің тізімі.

 18. Медициналық тексерудің қорытынды актісі.

 19. Жұмысшылардың жоғары аурушаңдықты экономикалық зардабын есептеу принципі.

 20. Еңбек гигиенасындағы тіркеу-есеп құжаты.


5. Оқыту және жүргізу әдістері: - Тақырып бойынша презентация

- Тақырып бойынша дискуссия

- Аз топпен жұмыс жасау

- Тақырып бойынша тестік сұрақтарды шешу

- Тақырып бойынша сөзжұмбақтарды шешу

- Кейс стади- Ролдік, іскерлік ойындар

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. Оқулық. Москва, 2008.- б. 574-583.

2. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда (В.Ф. Кириллова)- М., Медицина, 2001.- б. 88-103, 173-215, 296-311.

3. Руководство по санитарной экспертизе в области гигиены труда. д.м.н., проф. Сраубаева Е.Н., Белоног А.А. – Караганда, 2008. –б. 511-512.Қосымша:

4. Санитарные нормы и правила по гигиене труда промышленности. 3 т. –МЗ РК. 1995. – б. 5-12.


7. Бақылау (сұрақтар, еңбек гигиенасы бойынша кейбір құжаттарды толтыру (тексеру актісі – анықтама қағаз, есеп; ұйғарым, ұсыныс; кәсіптік ауруларды тексеру актісі (ү.362/У-86); еңбек жағдайына санитарлық-гигиеналық мінездеме беру құжаттары.
Сұрақтар

 1. Еңбек гигиенасы және қорғау міндеттерін регламентаялайтын заңдарды атаңыз.

 2. «ҚНЖәнеЕ» мағынасын ашыңыз.

 3. «ГОСТ ССБТ» мағынасын ашыңыз.

 4. «СанПиН» мағынасын ашыңыз.

 5. «Еңбек жағдайының гигиеналық нормалары» түсінігіне анықтама беріңіз.

 6. «Кәсіптік ауру» түсінігіне анықтама беріңіз.

 7. Еңбек жағдайына класификация беріңіз.

 8. Санэпидқызметтің негізгі міндеті.

 9. Еңбек гигиенасы санитарлық дәрігерінің негізгі міндеті.

 10. Өндірістегі жұмысшылардың денсаулығын қорғау бойынша ҚР негізгі заң актілері.

 11. Еңбек гигиена маманының өндіріс орнын тексеру реті.

 12. Өндірісті тексеру актісінінің мазмұны.

 13. Өндірісті зертханалық тексеру хаттамасы,формасы және мазмұны.

 14. Еңбек гигенасы маманының ұйғарымы және тексеру қорытындысы бойынша ұсыныстар формасы.

 15. Еңбек жағдайына санитарлық-гигиеналық сипаттама бойынша құжаттарды атаңыз.

 16. Кәсіптік ауруларды тексеру актісі қандай сұрақтардан тұрады.

 17. Алдын ала және кезеңдік медициналық тексеру өтетін контингентің тізімі қандай.

 18. Медициналық тексеруде қорытынды комисия актісі неден тұрады.

 19. Жұмысшылардың жоғары аурушаңдықты экономикалық зардабын есептеу қандай мәліметтерге негізделген.

 20. Еңбек гигиенасындағы тіркеу-есеп құжаты атаңыз

 1. Тақырып № 2: Еңбек гигиенасы саласындағы санитарлық-гигиеналық әдістер: зертханалық-аспаптық және санитарлық-статистикалық әдістер, сауалнама әдісі.
 1. Мақсаты: Еңбек гигиенасы саласындағы санитарлық-гигиеналық әдістер: зертханалық-аспаптық және санитарлық-статистикалық әдістері бойынша білімділікті қалыптастыру, санитарлық-статистикалық әдістер және сауалнама әдісі бойынша білімділікті қалыптастыру.


3. Оқыту міндеттері:

- Еңбек гигиенасында қолданылатын зертханалық-аспаптық әдістердің негізімен таныстыру

- зертханалық-аспаптық әдістердің жүргізілу принцптерімен таныстыру

- Еңбек гигиенасында қолданылатын санитарлық-статистикалық әдістер компьютерлік программалармен таныстыру

- Өндірістегі еңбек жағдайының мәліметтерін қолдана отырып санитарлық-статистикалық әдістер жүргізуді үйрету.

- Өндірістегі жұмысшылардың денсаулық жағдайының мәліметтерін қолдана отырып санитарлық-статистикалық әдістер жүргізуді үйрету.

- Сауалнама әдісімен таныстыру.

- Еңбек гигиенасы саласында зерттеу жүргізу мақсатында сауалнама жасау дағдысын игеру.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу