Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет113/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   121

81-кесте Таблица 81

ТУБЕРКУЛЕЗДЕН ӨЛІМ-ЖІТІМ

СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

ДСМ жүйесі Система МЗ
Туберкулезден қайтыс

болғандар саны

Число умерших от туберкулеза

100 000 адамға шаққандағы

өлім-жітім көрсеткіші

Смертность на 100 000 человек населения
2010

2011

2010

2011

Қазақстан Республикасы

1730

1389

10.6

8.4

Pеспублика Казахстан

Ақмола

84

59

11.4

8.1

Акмолинская

Ақтөбе

68

54

8.8

6.9

Актюбинская

Алматы

76

66

4.1

3.5

Алматинская

Атырау

51

44

9.7

8.2

Атырауская

Ш.Қазақстан

253

227

18.1

16.2

В-Казахстанская

Жамбыл

100

69

9.6

6.6

Жамбылская

Б.Қазақстан

64

49

10.6

8.0

З-Казахстанская

Қарағанды

214

171

15.9

12.6

Карагандинская

Қостанай

98

94

11.1

10.7

Костанайская

Қызылорда

77

65

11.1

9.2

Кызылординская

Маңғыстау

51

30

9.9

5.6

Мангыстауская

Павлодар

99

66

13.3

8.8

Павлодарская

С.Қазақстан

110

69

18.6

11.8

С-Казахстанская

О.Қазақстан

186

155

7.3

6.0

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

135

111

9.6

7.7

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

64

60

9.5

8.3

г.а.Астана


XII
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

82-кесте Таблица 82

2010-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

(медициналық білім жетілдіруді қосқанда)

( млн. теңге )

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2010 – 2011 ГОДЫ

(с медобразованием)

( млн. тенге )

ДСМ жүйесі Система МЗ
2010

2011
Жоспар

План

Орындалуы

Исполнение

( % )

( % )

Жоспар

План

Орындалуы

Исполнение

( % )

( % )

Қазақстан Республикасы

568902.8


562823.2


98.9

637756.5

633586.7

99.3

Pеспублика Казахстан

Ақмола

17258.3

17246.7


99.9

11396.5

11165.1

97.9

Акмолинская

Ақтөбе

15641.1


15640.1

99.9

10924.1

10924.0

99.9

Актюбинская

Алматы

25725.3


25721.7

99.9

24040.7

24023.5

99.9

Алматинская

Атырау

9323.1

9321.5


99.9

7336.4

7290.5

99.4

Атырауская

Ш.Қазақстан

30821.5


30819.4

99.9

23056.1

23037.1

99.9

В-Казахстанская

Жамбыл

20492.1


20487.8

99.9

15972.3

15925.5

99.7

Жамбылская

Б.Қазақстан

16701.0


16700.3

99.9

11175.1

11033.9

98.7

З-Казахстанская

Қарағанды

27635.4


27635.2

99.9

20597.9

20463.8

99.3

Карагандинская

Қостанай

16948.6

16927.0


99.9

11755.7

11748.9

99.9

Костанайская

Қызылорда

16910.4


16894.1

99.9

13838.5

13543.0

97.9

Кызылординская

Маңғыстау

9172.7


9171.7

99.9

7709.8

7705.9

99.9

Мангыстауская

Павлодар

16854.5


16852.6

99.9

11854,0

11847.9

99.9

Павлодарская

С.Қазақстан

14316.8


14312.2

99.9

9963.6

9956.9

99.9

С-Казахстанская

О.Қазақстан

41862.5


41862.3

99.9

39659.6

39609.3

99.9

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

30921.7


30894.9

99.9

24121.8

24086.8

99.9

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

34221.4


34216.5

99.9

14691.7

14690.9

99.9

г.а.Астана

Барлығы: жергілікті бюджет (республикалық бюджет қаражатындағы ресми трансферттерді ескермегенде)

344806.4

344704.3


99.9

258093.8

257053.1

99.6

Итого: местный

бюджет (без учета официальных трансфертов из республиканского бюджета)


Республикалық бюджет (ресми трансфертті ескергенде)

224096.4


218118.997.3


379662.7

376533.6

99.2

Республиканский

бюджет (с учетом официальных трансфертов)
83-кесте Таблица 83

2010-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ 1 ТҰРҒЫНҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ШЫҒЫСТАРЫ

(теңге)

РАСХОДЫ НА 1-ГО ЖИТЕЛЯ ЗА 2010 - 2011 ГОДЫ

(тенге)

ДСМ жұйесі Система МЗ
2010

2011
Қазақстан Республикасы

34248


38263

Pеспублика Казахстан

Ақмола

30853


31395


Акмолинская

Ақтөбе

31899


31856

Актюбинская

Алматы

21505


23372

Алматинская

Атырау

30629


27329

Атырауская

Ш.Қазақстан

27722


33374

В-Казахстанская

Жамбыл

27706


32961

Жамбылская

Б.Қазақстан

46605


35279

З-Казахстанская

Қарағанды

25817


28726

Карагандинская

Қостанай

30854


30088

Костанайская

Қызылорда

30075


37253

Кызылординская

Маңғыстау

32725


30620

Мангыстауская

Павлодар

26968


32859

Павлодарская

С.Қазақстан

31925


34026

С-Казахстанская

О.Қазақстан

23413


26409

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

34840


38888

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

67701


79995

г.а.Астана

Барлығы:

жергілікті бюджет32577

32854

Итого: местный

бюджетXIII
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН

ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТЕР
ОБЪЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

84-кесте Таблица 84

2012 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТІЛЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЬЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.12 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Дәрі-дәрмектерді бөлшекті саудалау объектілері (дәріханалар)

Объекты розничной реализации лекарственных средств (аптеки)
БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО

олардың ішінде: дәрі-дәрмектерді дайындауға құқығы бар

из них: с правом изготовления лекарственных средств


барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные


барлығы

всего


мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

6173

440

85

4045

1603

171

55

18

81

17

Pеспублика Казахстан

Ақмола

254

19

8

164

63

15

8

3

4

0

Акмолинская

Ақтөбе

297

26

9

216

46

18

9

4

5

0

Актюбинская

Алматы

642

15

17

281

329

9

4

0

3

2

Алматинская

Атырау

209

0

0

143

66

2

0

0

2

0

Атырауская

Ш.Қазақстан

175

4

1

133

37

8

4

1

3

0

В-Казахстанская

Жамбыл

216

9

1

121

85

3

0

0

3

0

Жамбылская

Б.Қазақстан

463

0

0

415

48

7

0

0

7

0

З-Казахстанская

Қарағанды

379

10

4

258

107

10

2

0

6

2

Карагандинская

Қостанай

180

0

0

103

77

2

0

0

1

1

Костанайская

Қызылорда

175

7

0

124

44

4

0

0

3

1

Кызылординская

Маңғыстау

961

32

24

493

412

29

9

8

10

2

Мангыстауская

Павлодар

313

6

0

258

49

10

1

0

8

1

Павлодарская

С.Қазақстан

237

18

17

139

63

8

4

1

3

0

С-Казахстанская

О.Қазақстан

646

19

4

446

177

30

8

1

13

8

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

632

247

0

385

0

7

0

0

7

0

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

394

28

0

366

0

9

6

0

3

0

г.а.Астана


84-кесте (жалғасы ) Таблица 84 (продолжение)

2012 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТІЛЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЬЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.12 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Дәрі-дәрмектерді бөлшекті саудалау объектілері (дәріханалар)

Объекты розничной реализации лекарственных средств (аптеки)
НПП-мен жұмыс істеуге құқығы бар *)

С правом работы с НПП *)

НПП-мен жұмыс істеуге құқығы жоқ *)

Без права работы с НПП *)


барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные


барлығы

всего


мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

5791

308

33

3891

1559

382

132

52

154

44

Pеспублика Казахстан

Ақмола

228

7

5

154

62

26

12

3

10

1

Акмолинская

Ақтөбе

256

10

1

203

42

41

16

8

13

4

Актюбинская

Алматы

636

14

16

277

329

6

1

1

4

0

Алматинская

Атырау

207

0

0

141

66

2

0

0

2

0

Атырауская

Ш.Қазақстан

164

0

0

127

37

11

4

1

6

0

В-Казахстанская

Жамбыл

207

6

1

116

84

9

3

0

5

1

Жамбылская

Б.Қазақстан

449

0

0

402

47

14

0

0

13

1

З-Казахстанская

Қарағанды

350

2

0

246

102

29

8

4

12

5

Карагандинская

Қостанай

176

0

0

101

75

4

0

0

2

2

Костанайская

Қызылорда

170

5

0

122

43

5

2

0

2

1

Кызылординская

Маңғыстау

873

12

2

467

392

88

20

22

26

20

Мангыстауская

Павлодар

308

6

0

254

48

5

0

0

4

1

Павлодарская

С.Қазақстан

204

3

4

135

62

33

15

13

4

1

С-Казахстанская

О.Қазақстан

609

12

4

423

170

37

7

0

23

7

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

596

229

0

367

0

36

18

0

18

0

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

358

2

0

356

0

36

26

0

10

0

г.а.Астана

Ескерту: *) НПП – наркотикалық, психотропты заттар және прекурсорлар Примечание: *) НПП – наркотические, психотропные вещества и прекурсоры
84-кесте (жалғасы ) Таблица 84 (продолжение)

2012 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТІЛЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЬЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.12 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Дәріханалық пунктер

Аптечные пункты

Дәріханалық дүңгіршіктер

Аптечные киоски

барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные


барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

1221

64

537

325

295

1084

1

2

803

278

Pеспублика Казахстан

Ақмола

66

1

1

33

31

37

0

0

19

18

Акмолинская

Ақтөбе

23

6

0

9

8

14

0

0

11

3

Актюбинская

Алматы

100

0

0

29

71

97

0

0

22

75

Алматинская

Атырау

1

0

0

0

1

16

0

0

7

9

Атырауская

Ш.Қазақстан

98

1

90

7

0

18

0

0

8

10

В-Казахстанская

Жамбыл

38

0

0

11

27

30

0

0

15

15

Жамбылская

Б.Қазақстан

63

45

0

15

3

76

0

0

56

20

З-Казахстанская

Қарағанды

190

0

168

8

14

2

1

0

1

0

Карагандинская

Қостанай

26

0

0

9

17

17

0

0

6

11

Костанайская

Қызылорда

13

0

0

9

4

6

0

0

0

6

Кызылординская

Маңғыстау

60

0

0

24

36

90

0

0

37

53

Мангыстауская

Павлодар

189

2

181

6

0

0

0

0

0

0

Павлодарская

С.Қазақстан

178

3

97

19

59

29

0

2

10

17

С-Казахстанская

О.Қазақстан

44

0

0

20

24

53

0

0

12

41

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

106

0

0

106

0

520

0

0

520

0

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

26

6

0

20

0

79

0

0

79

0

г.а.Астана

Денсаулық сақтау министрлігі
Список сокращений
Ауыл халқы сельское население
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Ауыл халқы сельское население
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда все ведомства
Барлық ведомств
Денсаулық сақтау желісі, кадрлары, төсек-орын қоры және медициналық ұйымдардың қызметі
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Республикалық денсаулық
Медицина кадрлары
Білім беру ұйымдарыңда медицина кадрларын даярлау
Барлық ведомстволар все ведомства
Ауыл халқы сельское
Дәрігерлік кадрлармен толықтырылу
Жедел медициналық жәрдем
Облыс бойынша үйдегі стационарлар
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Амбулаториялық-емханалық ұйымдардағы (бөлімшелердегі) хирургиялық жұмыс
Жыл аяғында диспансерлік есепте тұрған сырқаттардың саны
Интернационалист – жауынгерлерге медициналық көмек көрсету
Семей ядролық сынақ полигонының жұмыс істеу нәтижесінен иондық сәуленің
Профилактикалық тексерулердің нәтижелері (0-14)
Vi жүкті, босанатын және босанған
Без содержания отдельного помещения
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің өлі туылуы, перинаталды және ерте неонаталды өлім-жітім коэффициенті
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобы бойынша мерезбен сырқаттанушылық
Саты бойынша бөлу
I-ii сатысында анықталған сүт безі мен жатыр мойын қатерлі ісігі
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Фармацевтикалық қызметпен шұғылданатын обьектер
Xvi салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   121


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу