БАҒдарламасы 5В011500 «Экономика және құқық негіздері»Дата25.08.2017
өлшемі479.68 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

УМКД 042-8-2.1.002 /02-2013


ПОӘК

Студенттер үшін «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

пәнінің бағдарламасы

№ басылым


СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

5В011500 «Экономика және құқық негіздері» мамандығы студенттері үшін «Мемлекеттік және жергілікті басқару» пәні бойынша


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Семей- 2013

Алғы сөз
Берілген курста мемлекеттік басқару қызметтері, принциптері, құрылымы және заңдылықтары тағы басқа сұрақтар қарастырылады.

Нарықтық қарым- қатынас саласын тұрақты кеңейту және институциялық сипаттағы өзгерістердің болуы мемлекеттік басқарудың стилі мен жетілдіруді, оның тиімділігін жоғарлатуды талап етеді. Бұл сұрақтарды уақытында шешу үшін кадрлардан мемлекеттік басқару теориясы және практикасы шеңберінде терең білімі болуды талап етеді. Сондықтанда бұл курста Қазақстан үшін экономикалық тасымалдау кезеңіне және мемлекетті қайта құру ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді.

Құрастырушы __________ «____ »_____ 2013ж., Самиева Гүлмира Төлеуғалиқызы, аға оқытушы, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы
ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«____ »______ 2013ж. №____Хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Г. Орынбекова


2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының отырысында.
«____ »________ 2013ж. № _____ Хаттама

ОӘБ төрағасы____________________ С. Тойкин

БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.


«_____ »_______ 2013ж. № _____ Хаттама

ОӘК төрағасы _________________Г.Искакова


Мазмұны
 1. Жалпы ереже

 2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

 3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Бағалау саясаты

 7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.Жалпы ереже
  1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Самиева Г.Т. – аға оқытушы

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы

Байланыс телефоны: 530229, 8-ғимарат, 305- кабинет

Сабақ жүргізу орыны- дәрісхана

Пән бойынша несие саны- 3
1.1 Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін, оның алдында тәуелсіз мемлекеттің болашағы және оның барлық азаматтары тәуелді болатын, жас кадрларды қайта дайындау мақсаты өте бір маңызды қажеттілік болып табылды. Мемлекеттік стандартқа сай, оқу жоспарлары жаңартыла басталды.

1.2 Мақсаты: «Қазақстан- 2030» ұзақ мерзімді стратегиясының маңызы білікті жақсы мемлекет құру. Осыған байланысты «Мемлекетті басқару теориясы» пәнінің маңыздылығы және қажеттілігі арта түседі. Сондықтан курстың мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқыту болып табылады.

1.3 Пәнді оқыту тапсырмасы: Қойылған мақсатқа сәйкес келесідей міндеттерді шешу алға тартылды:

Аралас экономиканың қалыптасуы мен даму жағдайында басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы тұтас түсінігінің болуы тиіс. Ғылым саласы ретінде мемлкеттік басқарудың мәнін түсінуі, мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми мектептер туралы білуі тиіс.

1.4 Студент білу керек: Кәсіби қызмет түрінде мемлкекеттік басқарудың мәнін түсінуі, мемлкеттік басқару мен бизнесті басқару арасындағы ұқсастықтақ пен айырмашылықты көре білуі тиіс;

Мемлекеттік басқару жүйесі туралы кешенді түсінігі болып, оны құраушылардың: үрдістің, мақсаттардың, функциялардың, қағидалардың, әдістердің, органдардың, мемлекеттік басқару кадрларының мәнін түсінуі керек;

1.5 Студент меңгеру керек: Басқарудың әтүрлі деңгейлерінде мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың қағидаларын механизмдерін, ерекшеліктерін білуі тиіс;

1.6 Студент істей алу керек: Мемлекеттік биліктің қызмет істеу механизмін меңгеруі тиіс, барлық деңгейдегі басқару органдары жүйесінің құрылымын білуі қажет;

Басқарушылық шешімдердің қабылдануына және орындалуына ықпалын тигізетін негізгі саяси және әлеуметтік-экономикалық институттарды білуі керек;

Мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істеу дағдысына ие болуы керек.

тапсырмасы болып студенттерге мемлекетті басқару теориясы және практикасы, экономиканы басқарудың тәсілі мен механизмін, рпинциптерін тереңдетіп меңгерту.

1.7 Студент түсіну керек: Нарықтық қарым- қатынас саласын тұрақты кеңейту жәнеинституциялық сипаттағы өзгерістердің болуы мемлекеттік басқарудың стилі мен жетілдіруді, оның тиімділігін жоғарлатуды талап етеді. Бұл сұрақтарды уақытында шешу үшін кадрлардан мемлекеттік басқару теориясы және практикасы шеңберінде терең білімі болуды талап етеді. Сондықтанда бұл курста Қазақстан үшін экономикалық тасымалдау кезеңіне және мемлекетті қайта құру ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді.Пәннің басты деректемесі: Экономикалық теория, Менеджмент негіздері,Құқық негіздері

Пәннің деректемесі: Экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекеттік жергілікті басқару, муниципалды менеджмент т.с.с.


 1. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлуТақырыптың аттары


Сағаттар

Дәріс

Прак.

СОӨЖ

СӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Мемлекеттің мәні және басқарудың теориялык-әдістемелік негіздері

1

Мемлекеттік басқарудың теориялық астары

1

1

2

2

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


2

Басқарудағы жүйелілік көзқарас, басқару функциялары мен құрылымы

1

1

2

2

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


3

Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекет пен қоғамның өзара әрекеттесуі

1

1

2

2

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


Модуль 2. Мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқарудағы заңдылық

4

Мемлекеттік басқарудағы қатынастарды құқықтық реттеу

1

1

2

2

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


5

Мемлекеттік басқару ісі және санаткерлік әлеуеті


1

1

2

2

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


6

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік қызмет


2

1

4

4

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


7

Басқарушылық қызмет стилін жетілдіру және оны жүзеге асырудағы жауапкершілік


2

1

4

4

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


8

Мемлекеттік билік пен мемлкеттік басқару: қарым-қатынасы мен өзара әрекеттесу механизмі


2

1

4

4

1.Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

2. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Москва: 2007

3. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008


Модуль 3Жергілікті өзінөзі басқару және аймақтық ұйымдастыруы

9

Жергілікті өзін өзі басқарудың құрылымы, қызметі және әдістері


1

1

2

2

Құрманбаев С.Қ., Гамарник Г.Н., Сыдықов Е.Б., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент, Семей, 2004,

Тойкин С.Қ., Құрманбаев С.Қ., Сұлтанов Ө.С., Нұрекенов Н.Ғ. Муниципалды менеджмент. Семей, 2007,

Құрманбаев С.Қ.,Сұлтанов Ө.С., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент бойынша практикум. С., 2003,


10

Үкіметтің атқарушы органдарының жергілікті өкілеттіліктерінің өзара қарым қатынасы


1

1

2

2

Құрманбаев С.Қ., Гамарник Г.Н., Сыдықов Е.Б., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент, Семей, 2004,

Тойкин С.Қ., Құрманбаев С.Қ., Сұлтанов Ө.С., Нұрекенов Н.Ғ. Муниципалды менеджмент. Семей, 2007,

Құрманбаев С.Қ.,Сұлтанов Ө.С., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент бойынша практикум. С., 2003,


11

Басқарудың жергілікті орган қызметінің материалдық-қаржылық негізі.


1

1

2

2

Құрманбаев С.Қ., Гамарник Г.Н., Сыдықов Е.Б., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент, Семей, 2004,

Тойкин С.Қ., Құрманбаев С.Қ., Сұлтанов Ө.С., Нұрекенов Н.Ғ. Муниципалды менеджмент. Семей, 2007,

Құрманбаев С.Қ.,Сұлтанов Ө.С., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент бойынша практикум. С., 2003,


12

Мемлекеттің аймақтардың әлеуметтік дамуын реттеуі


1

1

2

2

Құрманбаев С.Қ., Гамарник Г.Н., Сыдықов Е.Б., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент, Семей, 2004,

Тойкин С.Қ., Құрманбаев С.Қ., Сұлтанов Ө.С., Нұрекенов Н.Ғ. Муниципалды менеджмент. Семей, 2007,

Құрманбаев С.Қ.,Сұлтанов Ө.С., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент бойынша практикум. С., 2003,

Жиыны

15

15

30

30

3. Студенттерге арналған «Мемлекеттік және жергілікті басқару» пәнін оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Курс барысы: 12 тақырып «Мемлекеттік және жергілікті басқару» курсының барлық мазмұнын қамтиды.

Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 30 аудиторлық сағат, соның ішінде 15 сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) қарастырылған.

Аудиторлық дәріс студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Мемлекеттік және жергілікті басқару» курсы бойынша кредиттік технология студенттерімен СӨЖ эссе түрінде орындалады. СӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген тапсырманың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Студенттерге өздік жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етіледі. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрінде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдісімен мәтін қара немесе көк түсті сиямен, анық жазумен жазылуы тиіс. Бір жұмыста түрлі түсті сия қолдануға болмайды (графиктерді, диаграммаларды, суреттерді, кестелерді орындағанда түрлі түсті сия қолдануға болмайды.)

Жұмыс қолмен жазылғанда мәтіннің әрбір беті 28-30 жолдан тұруы қажет, әрбір жол ортасы 60-65 белгіден болуы керек, мұндағы әрбір сөздер арасындағы пробел бір белгі болып есептеледі. Қолжазбалық мәтінге №3 трафареті қолданылады. Жұмыстың қолжазбалық нұсқадағы жалпы көлемі қосымшаларды есептемегенде 5 беттен кем болмауы тиіс. Жұмыс беттерінде еш қателіктер жіберілмеуі тиіс – жолдарды және сөздерді сызу, жоларалық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етілтейді. Сонымен қатар, жалпы қабылданбағандардан басқа сөздерді және сөз тіркестерін қысқартуға болмайды.

Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы сұхбаттасу, жазбаша бақылау жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Студенттің белсенді қатысуына қарай білімі бағаланады.


4. Курс форматы

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, практикалық сабақтар, студенттің оқытушымен өздік жұмысы. Мұнда оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, онда кафедрада бекітілген қосымша сабақтың графигі бойынша қосымша сабаққа қатысады.
5. Курс саясаты

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

Студентке әрбір аптаға студенттің өз бетімен дайындалуына өздік жұмысы беріледі. Ол эссе немесе реферат түрінде ұсынылады. Сонымен қатар студенттің оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда ол бақылау формасы түрінде немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Студенттің әрбір аптадағы орындаған жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасында (4 бөлім Бағалау саясаты) көрсетілген баллдар бойынша бағаланады.

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.

Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

Емтихан: қорытынды емтихан компьютерлік тестілеу бойынша жүргізіледі. Тест 360 тест сұрақтарынан тұрады. Қорытынды емтихан бағасы қорытынды рейтинг бақылауының 60 пайызы, тапсырған емтихан бағасының 40 пайызы бойынша алынады.


6. Бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Студенттердің білімін бағалау шкаласыБағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA
W

Оқудан шығарылған

NA
AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA
P

Өтті (қарытынды тестке ған)

NA

0Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу

«Мемлекеттік басқару теориясы» пәні бойынша баллдарды бөлу

Апта

Бақылау түрлері

Барлық балл

Ескерту

1

2

3

4

1

Дәріс сабағына қатысуы

4
2

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

17

Эссе

3

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

13

Сұхбаттасу
СӨЖ

17

Эссе

4

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

13

Сұхбаттасу
СӨЖ5

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

17

Эссе

6

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

10

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

13

Сұхбаттасу
СӨЖ7

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

15

Эссе
Рубежді бақылау

60

Кесте бойынша

8

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

13

Эссе

9

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

10

Сұхбаттасу
СӨЖ10

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

13

Эссе

11

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

10

Тапсырма 1
СӨЖ12

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

13

Эссе

13

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

10

Сауалнама құрастыру
СӨЖ14

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ

15

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ


СӨЖ

13

Эссе

15

Дәріс сабағына қатысуы

4Практикалық сабақ


СОӨЖ

8

Тапсырма 2
СӨЖ

15

Эссе
Рубежді бақылау

60

Кесте бойынша
Емтихан

400

Кесте бойынша
Барлығы:

1000Дәріс сабағына қатысуы

60

Сабаққа қатысу
Практикалық сабақ

210

Дәріс тақырыбына жауап беру
СОӨЖ

77

тапсырмалар
СӨЖ

133

Эссе, жағдайлық тапсырмалар
Рубежді бақылау

120

Тест
Емтихан

400

Тест

Әрбір дәріс сабағына қатысқаны үшін 4 баллдан қойылады. Жалпы дәріске қатысқаны үшін 15 аптаға 60 балл берілген. Практикалық сабақтарға жауап бергендері үшін 10-20 балл аралығында қойылды. Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы (СОӨЖ) мұнда лектор әрбір дәріс сабағынан кейін студенттерге дәріс тақырыбы бойынша тапсырма береді. Ол сұхбаттасу түрде немесе сұрақ-жауап түрінде өтеді. Сол тапсырмаларға 8-13 балл аралығында қойылады. Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) мұнда оқытушы студенттерге кейс тапсырмалар, жағдайлық тапсырмалар береді. Оған эссе, түрінде жауап береді. СӨЖ 13-17 балл аралығында беріледі. 7 аптада және 15 аптада Рубежді бақылау жүргізіледі. Ол тест түрінде өтеді, оған 60 баллдан беріледі. Емтиханға 400 балл берілген. Жалпы студент бір семестр бойынша 1000 балл жинау керек.Берілген тапсырмаларға студент уақытында, дұрыс жауап беру қажет.
7. Әдебиеттер

7.1 Негізгі әдебиеттер

8. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер


 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, Юрист, 2007

 2. Ихданов М.С Мемлекеттік басқару теориясы. Алматы, 2007

 3. Жоламан К.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2007

 4. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы. 2008

 5. Атаманчук. Г.В. Теория государственного управления. Курс лекции. М., 2007.

 6. Богачек И.А. Философия управления. Очерки профессионального управленца. СПб., 2005.

 7. Дауранов И.Н. Организация государственного управления: Монография. Алматы: издательство НВШГУ, 2007

 8. Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес. – Алматы: Экономика, 2005.

 9. Чиркин В.Е. Государственное управление. –М.: Юрист, 2003

 10. Құрманбаев С.Қ., Гамарник Г.Н., Сыдықов Е.Б., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент, Семей, 2004, 214 б.

 11. Тойкин С.Қ., Құрманбаев С.Қ., Сұлтанов Ө.С., Нұрекенов Н.Ғ. Муниципалды менеджмент. Семей, 2006, 184б.

 12. Құрманбаев С.Қ.,Сұлтанов Ө.С., Тойкин С.Қ. және т.б. Муниципалды менеджмент бойынша практикум. С., 2003, 132 б.

 13. Танкиева А.Қ. Жергілікті басқару және оның өзекті мәселелері. Алматы. 2007Қосымша әдебиеттер


 1. Атаманчук В.Г. Современная концепция государственного управления преподавания. Ростов-на-Дону, 2003

 2. Ағдарбеов Т. Мемлекет және құқық, Алматы, 2003

 3. Баянов.Е. Әкімшілік құқық. Алматы. 2007

 4. Оболонский.А.В. Человек и государственное управление. Москва.2004

 5. Құрманбаев С.Қ.,Гамарник Г.Н., Тойкин С.Қ., Сұлтанов Ө.С. және т.б.Жергілікті мемлекеттік басқару. Алматы, «Экономика»,1999, 132б.

 6. Мұқтар Е.С. Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару. Экономика. Алматы.2007ж.

 7. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

 8. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

 9. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

 10. Бердалиев К. Менджмент, Алматы. 2005

 11. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы

 12. Сафаров.Р.А. Общественные мнение и государственное мнение.Москва. 2003

6. Мұқтар Е.С. Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару // ҚазҰУ хабаршысы. Экон.серия.2007 №3 (55)

7.Избанов М. Мемлекеттік қызметші-беделі-мемлекеттің беделі //Егемен Қазақстан 2007, 6 ақпан

8. Алдашева.А Ресми ісқағаздары. Астана. 2000

9. Торегожина М.Б. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Алматы. 200810. Қайкен. Ж.Б. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Семей. 2009
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет