Математика Геометрия 514 м 79Дата25.11.2016
өлшемі232.37 Kb.
Математика

Геометрия
514

М 79

Мусалимов Т. Сызба геометрия мен инженерлік графика пәнін оқыту технологиясының негіздері : оқу құралы / Т. Мусалимов. - Астана : Фолиант, 2015. - 160 б. - (Жоғары білім)

Ботаника


Зоология

58

А 40

Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы : оқу құралы / А. Акмуллаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 144 б. - (Жоғары білім)
Физика

53

К 80

Кретцшмар, Ганс-Иоахим. Техникалық термодинамика : формулалардың қысқаша жинағы / Г. -И. Кретцшмар, И. Крафт. - Астана : Фолиант, 2015. - 240 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
53

Н 86

Нұрқасымова С. Физика : механика тарауының есептер жинағы / С. Нұрқасымова. - Астана : Фолиант, 2015. - 208 б. - (Жоғары білім)

Химия


547

Ќ 12

Кабдулкаримова К. Органикалық химиядан практикум : оқу құралы / К. Кабдулкаримова, Н. Омарова. - Астана : Фолиант, 2015. - 192 б. - (Жоғары білім)

54(072)

А 52

Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / Ш. Амерханова. - Астана : Фолиант, 2015. - 208 б. - (Жоғары білім)
Бейорганикалық химия
54(072)

К 12

Кабдулкаримова К. Жалпы және бейорганикалық химия курстарынан есептер мен жаттығулар : оқу құралы / К. Кабдулкаримова, Н. Омарова. - Астана : Фолиант, 2015. - 344 б. - (Жоғары білім)

Информатика004

Ү 83

Үсенов С. Информатиканы оқытуда электрондық ресурстарды пайдалану : оқу құралы / С. Үсенов. - Астана : Фолиант, 2015. - 152 б. - (Жоғары білім)
Менеджмент

Өндіріс

005

С 18

Салықов Ғ. Өндірістік менеджмент : оқу құралы / Ғ. Салықов, Н. Әжмұрат. - Астана : Фолиант, 2015. - 192 б. - (Жоғары білім)
Табиғат. Экология

502

Д 78

Дулатова Г. Қоршаған ортаның негізгі компоненттері : оқу құралы / Г. Дулатова. - Астана : Фолиант, 2015. - 224 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

502

С 37

Серікбаева А. Өнеркәсіптік экология : оқу құралы / А. Серікбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 224 б. - (Жоғары білім)
58(030)

Т 12

Табиғат әлемі : энциклопедия. - Астана : Фолиант, 2015. - 512 б. - (Білім әлемі)
910

Ш 77

Уәлиханов Ш. Аққан жұлдыз = Блестящий метеор = The sparkling meteor : фотокітап / Ш. Уәлиханов. - Алматы : Тау Кайнар, 2016. - 208 б.

Геодезиялық ғылымдар55

Қ 15

Қалыбеков Т. Геодезиялық практикум : оқу құралы / Т. Қалыбеков, Е. Мейірбеков. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

55

С 31

Сейсенәлиева Ж. Мұнай және сақтау қоймасы : оқулық / Ж. Сейсенәлиева, Ә. Тоғашева, Г. Шәріпова. - Астана : Фолиант, 2015. - 272 с. - (Кәсiптiк бiлiм)

Мұнай мен газ


55

Ж 81

Жұмағұлов Т. Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы : оқулық / Т. Жұмағұлов. - Астана : Фолиант, 2015. - 312 б. - (Жоғары білім)

55

Ө 44

Өмірова Г. Геофизикалық әдістердің негіздері : оқу құралы / Г. Өмірова. - Астана : Фолиант, 2015. - 248 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Жаратылыстану ғылымдары

572

Ж 69

Жолдыбаева А. Мәдени антропология: негізгі мектептер және бағыттар : оқу құралы / А. Жолдыбаева, Қ. Затов. - Астана : Фолиант, 2015. - 152 б. - (Жоғары білім)

Логика


16

Д 40

Джанұзакова А. Өзін-өзі тану : оқу-әдістемелік құрал / А. Джанұзакова. - Астана : Фолиант, 2015. - 328 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

Металлургия

. 669

Ж 81

Жұмабаев Е. Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы : оқулық / Е. Жұмабаев. - Астана : Фолиант, 2015. - 520 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

669

К 21

Каскин Қ. Конвертерлік болат өндіру тәсілі : оқу құралы / Қ. Каскин. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Өнеркәсіп

Тігін өндірісі
687

А 39

Алашабаева Ұ. Материалдары өңдеу технологиясы : оқу құралы / Ұ. Алашабаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 136 б. - (Жоғары білім)

Электротехника

. 621

Е 69

Ермағанбетов Қ.

Электртехника және электроника негіздері : оқулық / Қ. Ермағанбетов1-бөлім. - Астана : Фолиант, 2015. - 728 б. - (Жоғары білім)

Энергетика620.9

К 88

Куашнинг, Фолькер. Жаңартылатын энергия көздерінің жүйелері. Технология. Есептеулер. Модельдеу : оқулық / Ф. Куашнинг. - Астана : Фолиант, 2015. - 432 б.
Техника

005

А 24

Адамбаев М. Автоматты басқару теориясы : оқу-әдістемелік құрал / М. Адамбаев. - Астана : Фолиант, 2015. - 152 б. - (Кәсіптік білім)
621

А 32

Айтмұқатов А. Машина жасау технологиясындағы механикалық өндеу режимдері : оқу құралы / А. Айтмұқатов. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

622

С 37

Сердалиев Е. Қопару жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі : оқу құралы / Е. Сердалиев. - Астана : Фолиант, 2015. - 160 б. - (Кәсіптік білім)
622

Қ 30

Қалыбеков Т. Пайдалы қазбалар орындарын ашық өңдеу : оқу құралы / Т. Қалыбеков, Ә. Бегалинов, Е. Зұлқарнаев, М. Сәндібеков. - Астана : Фолиант, 2015. - 176 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
622

Б 29

Бахмағамбетов Б. Пайдалы қазбаларды игеруді жобалау : оқу құралы / Б. Бахмағамбетов, С. Рүстемов. - Астана : Фолиант, 2015. - 136 с. - (Кәсiптiк бiлiм)

Мал шаруашылығы636

О-57

Омарқожаұлы Н. Мал шаруашылығы салаларының технологисы : оқу құралы / Н. Омарқожаұлы, Б. Қожебаев. - Астана : Фолиант, 2015. - 256 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

Егін шаруашылығы633

Ж 26

Жанзақов М. Егістік дақылдар селекциясы : оқулық / М. Жанзақов. - Астана : Фолиант, 2015. - 416 б. - (Жоғары білім)

Медицина


Денсаулық сақтау

611

Е 71

Ерназаров А. Тәнтану (Адам анатомиясы) : оқулық / А. Ерназаров. - Астана : Фолиант, 2015. - 272 б. - (Жоғары білім)

612

Е 70

Ермұханова Н. Еңбек физиологиясы және психологиясы : оқу құралы / Н. Ермұханова. - Астана : Фолиант, 2015. - 176 б.

Ветеринария619

Б 22

Балджи Ю. Ветеринариялық-санитариялық сараптау және ластанған мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі : оқу құралы / Ю. Балджи, Б. Айтқожина. - Астана : Фолиант, 2015. - 176 б. - (Жоғары білім)

Психология159.9

Ж 81

Жұмабекова Ф. Психология (мектепке дейінгі кезең) : оқу құралы / Ф. Жұмабекова, Н. Нұрғазиева, С. Жамалиева. - Астана : Фолиант, 2015. - 288 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Саясат

323

Т 65

Төлепберген, Болатбек. Ұлттық идея - тәуелсіздік тұғыры : ғылыми-танымдық талдаулар мен публицистикалық толғаулар / Б. Төлепберген. - Алматы : InterBesCompany, 2016. - 240 б.
Қазақстан тарихы

94(574)

Қ 17

Қазақ батырлары : танымдық жинақ. - Алматы : Айғаным, 2016. - 148 б. - (ұлы даланың дара тұлғалары)

94(574)

Қ 17

Қазақ би-шешендері : танымдық жинақ. - Алматы : Айғаным, 2016. - 204 б. - (Ұлы даланың дара тұлғалары)

94(574)

Қ 17

Қазақ тарихындағы әйелдер : танымдық жинақ. - Алматы : Айғаным, 2016. - 148 б. - (ұлы даланың дара тұлғалары)
94(574)

Қ 17

Қазақ хандары : танымдық жинақ. - Алматы : Айғаным, 2016. - 148 б. - (Ұлы даланың дара тұлғалары)
Шығыс Қазақстан тарихы

94(574.4)"1941/1945..."

М 33

Матжанов, Көкенай. Өмір сөйлейді : очерки, эссе / К. Матжанов. - Алматы : Ан Арыс, 2015. - 220 б.

Тарих


930.2

Л 22

Ланглуа Ш.-В. Тарихты зертеуге кіріспе (тарихтың методологиясы бойынша) : монография / алғы сөзін ж/е аудармаға түсініктеме жазғ.: Б. А. Габдулина. - Астана : Фолиант, 2015. - 280 б. - (Таным-Дария)

Шығыс Қазақстан тарихы
94(574.4)

А 45

Мырзаханов П. Пайзолла "Алаш ханның ұрпағы" тоғыз таңбалы найман тарихы / Пайзолла Мырзаханов П. - Алматы : Елтаным баспасы, 2015. - 128 б.

Бухгалтерлік есеп657

Б 61

Бименова А. Банктегі бухгалтерлік есеп : оқу құралы / А. Бименова. - Астана : Фолиант, 2015. - 152 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Азаматтық қорғаныс

355.58

А 14

Абдрахманов С. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі : оқу құралы / С. Абдрахманов, Н. Ермұханова. - Астана : Фолиант, 2015. - 192 б. - (Жоғары білім)

Білім беру004

К 53

Компьютерлік программалау : балаларға арналған : әрбір қадамды визуальді түрде көрсететін анықтамалық, ол екілік кодты есептеуді, ойын программасын жазуды үйретеді. - Алматы : Алматыкітап, 2015. - 224 б. : сур.
37(574.4)

Ж 36

Шапағатты шаңырақ . - Өскемен : Рекламный Дайджест, 2016. - 334 б.
37.013

А 87

Асанов Ж. Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістері : оқу құралы / Ж. Асанов, Н. Әбдіхалықов. - Астана : Фолиант, 2015. - 120 б. - (Жоғары білім)

377

Қ 58

Қозыбай А. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : оқу құралы / А. Қозыбай, Н. Жексенбиева. - Астана : Фолиант, 2015. - 148 б. - (Кәсіптік білім)


373.3

М 45

Менің Отаным - Қазақстан : бастауыш мектеп жасындағы балаларға арналған (7-10 жас). - Алматы : Алматыкітап, 2015. - 72 б. : сур.
Кәсіби және арнаулы білім

004

А 32

Айтбаева М. Микропроцессорлық техника негіздері : оқу құралы / М. Айтбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
62

А 40

Алдияров Қ. Автоматтандыру негіздері және бақылау-өлшеу аспаптары : оқу құралы / Қ. Алдияров, М. Молдабаева, Г. Момынова. - Астана : Фолиант, 2015. - 192 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
811.512.122

Б 75

Бопышева К. Қазақ тілі : оқу құралы / К. Бопышева. - Астана : Фолиант, 2015. - 176 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

811.512.122

К 69

Көпбалина К. Кәсіптік қазақ тілі : оқу құралы / К. Көпбалина. - Астана : Фолиант, 2015. - 96 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

636

О-57

Омарқожаұлы Н. Мал шаруашылығы негіздері : оқу құралы / Н. Омарқожаұлы, М. Кенжебай, А. Шуркин. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)

611

Қ 27

Қалкенова Б. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты физиология және гигиена : оқу құралы / Б. Қалкенова. - Астана : Фолиант, 2015. - 344 б. - (Кәсiптiк бiлiм)


377

Ж 81

Жұмабекова Ф. Әдістемелік басқару : оқу құралы / Ф. Жұмабекова, Н. Нұрғазиева. - Астана : Фолиант, 2015. - 168 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Отбасы тәрбиесі

39

Т 52

Тоқашбаев М. Бақыттың кілті / М. Тоқашбаев, Р. Каршалова. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.

Журналистика070

Б 22

Балқияұлы Н. Өткеннен ертеңге : мақалалар / Н. Балқияұлы. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б
070

С 37

Сердәлі Б. Мерзімді баспасөз дизайны : оқу құралы / Б. Сердәлі. - Астана : Фолиант, 2015. - 128 б. - (Жоғары білім)
070

Т 93

Тілешов Е. Қайнар : мақалалар, сұхбаттар / Е. Тілешов. - Алматы : Айдаргазин Е.С., 2016
Мұрағат ісі

930.25

А 94

Ахмет А. Мұрағат әлемнің тарихы : оқу құралы / А. Ахмет. - Астана : Фолиант, 2015. - 224 б. - (Жоғары білім)
Тіл білімі

Қазақ тілі

811.512.122(072)

М 86

Мұхамбетов Ж. Қазақ диалектологиясы : оқу құралы / Ж. Мұхамбетов. - Астана : Фолиант, 2015. - 392 б. - (Жоғары білім)
Әдебиеттану

82.0

А 13

Абай (1845 - 1904). - Алматы : Аруна, 2015. - 24 б. - (Даңқты адамдар)

82.0

І-95

Ісімақова, Айгүл. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану : әдеби зерттеулер / А. Ісімақова. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82.0

А 13

Абай : республикалық фольклорлық-этнографиялық әдеби- көркем журнал. №1. - Семей : PRІNTMASTER, 2016. - 95 б.

82.0

А 13

Абай : республикалық фольклорлық-этнографиялық әдеби- көркем журнал. №2. - Семей : PRІNTMASTER, 2016. - 95 б.
82.0

Б 22

Балтабаева Г. Тәуелсіздік кезіндегі қазақ прозасының көремдік әлемі : повестер мен әңгімелерге шолу, талдау / Г. Балтабаева. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.
82.0

О-45

Ойсылбай А. Ахмет Байтұрсынұлының "Әдебиет танытқышындағы" сөз өнері мен поэтика мәселелері / А. Ойсылбай. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.

82.0

О-67

Орда Г. Сөз құдіреті : зерттеулер мен мақалалар / Г. Орда. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82.0

Т 53

Тоқсамбаева А. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет : оқу құралы / А. Тоқсамбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 304 б. - (Жоғары білім)
82.0(574.4)

Ұ 46

Ұлы Абайдың жиені / ред., баспагер: Сайлау Төлеуов. - Семей : Интеллект, 2015. - 194 б.
Аударма

82.0

Д 22

Дәуренбекова Л. Көркем мәтін және аударма : оқу құралы / Л. Дәуренбекова. - Астана : Фолиант, 2015. - 136 б. - (Жоғары білім)

Ой-толғамдар, афоризмдер, нақыл сөздер

82-84

С 16

Сайынқызы Г. Қоңырау : ой-толғамдар, кеңестер,афоризмдер / Г. Сайынқызы. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.
Балалар мен жасөспірімдерге арналған көркем әдебиет
82-93

М 45

Менің ғажайып ертегім : ертегі. - Алматы : Идан, 2015. - 117 с.

82-93

А 46

Алтын сақа : ертегі. - Алматы : Аруна, 2015. - 72 б.
82-93

А 57

Андерсен, Ханс Кристиан. Ең әдемі ертегілер : ертегі / Х. К. Андерсен. - Алматы : Аруна, 2015. - 68 б.
82-93

А 90

Ата мұра : қазақ ертегілері. - Алматы : Аруна, 2015. - 72 б. - (Қазақ ертегілерінің антологиясы)
82-93

Б 22

Бала мен қарлығаш : ертегі. - Астана : Фолиант, 2015. - 32 б. - (Қазақ ертегілері)
82-93

Б 22

Бала, бала, баламыз : өлеңдер. - Алматы : Аруна, 2015. - 10 б.
82-93

Д 64

Достар және ақылдың көмегі : ертегі. - Алматы : Аруна, 2015. - 32 б.
82-93

Ж 27

Жануарлар туралы ертегілер : ертегі. - Алматы : Аруна , 2015. - 94 б.
82-93

Ж 69

Жолбарыс пен тышқан. Аю мен маса. Түлкі, тасбақа және кене : ертегі. - Астана : Фолиант, 2015. - 32 б. - (Қазақ ертегілері)
82-93

К 35

Киплинг, Редьярд. Рикки-Тикки-Тави және басқа ертегілер : ертегі / Р. Киплинг. - Алматы : Аруна, 2015. - 64 б.
82-93

Ә 27

Мәтін : Әжемнің ертегілері : ертегі. - Алматы : Аруна , 2015. - 72 б. - (Қазақ ертегілерінің антологиясы)
82-93

П 95

Піл мен маймыл. Алтын мүйізді киік. Жылқы мен бұғы : ертегі. - Астана : Фолиант, 2015. - 32 б. - (Қазақ ертегілері)
82-93

П 95

Пішіндер . - Алматы : Аруна, 2015. - 12 б. - (Саяхатшы Дара)
82-93

П 60

Поттер, Беатрис. Тілазар көжек : Питер атты тілазар көжек туралы әңгіме / Б. Поттер. - Алматы : Аруна, 2015. - 24 б.
82-93

Т 60

Торғай мен тышқан. Құмырсқа. Бөдене мен түлкі : ертегі. - Астана : Фолиант, 2015. - 32 б. - (Қазақ ертегілері)
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Бұдан әрі мені қалайша жақсы көрмексің, анашым? Қонжықтың хикаялары : ертегі / - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б.
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Мен неге қорқамын? : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б. - (Мені мазалайтын не?)
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Мен неден бақыттымын? : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б.
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Мен қалай батыл болам? : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б. - (Мені мазалайтын не?)
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Неліктен мен көңілсізбін? : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б. - (Мені мазалайтын не?)
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Қонжықтың әкесі күн сайын қайда кетеді? : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б.
82-93

Х-66

Ховарт, Хейди. Әрқашан біздің қалаумыз бола бермейді : ертегі / Х. Ховарт, Д. Ховарт. - Астана : Фолиант, 2015. - 36 б. - (Қонжықтың хикаялары)
82-93

Қ 26

Қалиұлы, Сұлтан. Бәрін, бәрін білемін : тақпақтар / С. Қалиұлы. - Алматы : Аруна, 2015. - 10 б.
82-93

Ү 92

Үш аю. Ақымақ қасқыр. Түлкі мен маймыл : ертегі. - Астана : Фолиант, 2015. - 32 б. - (Қазақ ертегілері)
82-93

Ә 80

Әубәкіров О. Қағаз қалпақ : өлеңдер, ертегілер, жаңылтпаштар, жұмбақтар / О. Әубәкіров. - Алматы : Балалар әдебиеті, 2016. - 188 б.
82-93

Ө-87

Өтетілеуұлы, Ермек. Жыл мезгілдері : тақпақтар / Е. Өтетілеуұлы. - Алматы : Аруна, 2015. - 10 б.
Көркем әдебиет

82-3

Б 40

Бектас Г. Ақиқатын айтқанда... : сұхбаттар / Г. Бектас. - Алматы : Асыл Сөз, 2016. - 328 б.
82-3

Қ 40

Қапышева Л. Сырласу : естелік / Л. Қапышева. - Алматы : InterBesCompany, 2016. - 272 б.
82-3

А 26

Адырбекұлы К. Жүрек жұтқан : деректі повесть / К. Адырбекұлы. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.

82-3

А 94

Ахметчин Ғ. Күндіз жұлдыз көрінсе : сықақ әңгімелер / Ғ. Ахметчин. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-3

Б 17

Байғұт М.

Таңдамалы шығармалары / М. БайғұтТ. 1. - Алматы : Керемет медиа, 2016
82-3

Б 17

Байғұт М.

Таңдамалы шығармалары / М. БайғұтТ. 2. - Алматы : Керемет медиа, 2016
82-3

Б 17

Байғұт М.

Таңдамалы шығармалары / М. БайғұтТ. 3. - Алматы : Керемет медиа, 2016
82-3

Д 22

Дәуренбеков Ж.

Таңдамалы / Ж. ДәуренбековТ. 1 : Хикаялар мен әңгімелер. - Алматы : Ана тілі, 2016. - 384 б.
82-3

Д 22

Дәуренбеков Ж.

Таңдамалы / Ж. ДәуренбековТ. 2 : Повестер мен әңгімелер. - Алматы : Ана тілі, 2016. - 384 б.
82-3

Ж 88

Жүніс Ә. Ұстаз үні : ой-толғамдар / - Алматы : ХанТәңірі, 2016. - 190 б.
82-3

К 31

Кеңесбай Т. Марафон : повесть мен әңгімелер / Т. Кеңесбай. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.
82-3

М 39

Медетбек Т. Пайым : ой-толғаныстар, эсселер / Т. Медетбек. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-3

С 90

Сүлейменов О.

Шығармалар жинағы / О. СүлейменовТ. 3 : АЗ и Я. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2016. - 356 б.
82-3

С 90

Сүлейменов О.

Шығармалар жинағы / О. СүлейменовТ. 4 : Атамзаманғы түркілер (Тарихқа дейінгі түркілер). - Алматы : Олжас кітапханасы, 2016. - 356 б.
82-3

С 90

Сүлейменов О.

Шығармалар жинағы / О. СүлейменовТ. 5 : Мақалалар мен сұхбаттар. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2016. - 448 б.
82-3

Х-19

Хангельдин С. Керуен : әр жылғы жазбалар / С. Хангельдин . - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 352 б.
82-3

Ш 76

Шойбекова Г. Ей, менің құла бестім... : хикаяттар, әңгімелер / Г. Шойбекова. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-3

Қ 24

Қалқа Н. Әке,сені сағындым : әңгімелер, новеллалар, эсселер, ой-толғамдар, сапарнама / Н. Қалқа. - Алматы : Керемет медиа, 2016
82-3

Ә 20

Әбілқайыр Қ. Тырнақшаның ішіндегі әңгіме : әңгімелер / Қ. Әбілқайыр. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 288 б.
82-3

Ә 38

Әймен И. Мәңгілік менің махаббатым : лирикалық баян-хикаяттар, повестер, әңгіме-новеллалар / И. Әймен. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-3

Ә 58

Әмірбек, Көпен. Батпанқұйрық / К. Әмірбек. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 480 б.

82-3

А 91

Астафьев В. Ұрлық. Жанаргүл : повестер / В. Астафьев ; орыс тілінен ауд. К. Ахметбеков. - Алматы : Жазушы, 1985. - 341 с. - (Достық кітапханасы)

Поэзия82-1(574.4)

Т 24

Таудан аққан тас бұлақ : очерки, эссе. - Алматы : Palitra-Press, 2016. - 124 б.
82-1

Қ 13

Қабанұлы Б. Ақ жауын : өлеңдер, толғаулар, поэмалар / Б. Қабанұлы. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-1

Ш 33

Шаяхмет А. Сөз : өлеңдер / А. Шаяхмет . - Алматы : Дәстүр, 2016. - 384 б.
82-1

С 90

Сүлейменов О.

Шығармалар жинағы / О. СүлейменовТ. 2 : Поэмалар. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2016. - 308 б.

82-1

К 67

Көкеев Е. Таңғы қонақ : өлең / Е. Көкеев. - Алматы : ХанТәңірі, 2016. - 190 б.
82-1

С 90

Сүлейменов О.

Шығармалар жинағы / О. СүлейменовТ. 1 : Өлеңдер. - Алматы : Олжас кітапханасы, 2016. - 448 б.

82-1

И 83

Исәділ А. Бір тамшы... : өлеңдер / А. Исәділ. - Алматы : Дәстүр, 2016. - 296 б
Өнер

08

Э 41

ЭКСПО мұрасы: сәулет құрылысы және пайдалы өнертабыстар = Наследие ЭКСПО: архитектурные сооружения и полезные изобретения. - Алматы, 2015. - 19 с.
67

Қ 70

Қрықбаева С. Халықтық көркемөнер шығармашылығы : оқу-әдістемелік құрал / С. Қрықбаева, С. Оразалиев, Н. Адамқұлов. - Астана : Фолиант, 2015. - 208 б. - (Кәсiптiк бiлiм)
Сәндік қолданбалы өнер

74

Т 65

Төлеген Б. Ұлт жауhарлары : фотожинақ, фотоальбом, photoalbom / Б. Төлеген. - Алматы : InterBesCompany, 2016. - 200 б.
Музыка

78

Ш 40

Шегебаев П. Қазақ музыка әдебиеті (Дәстүрлі кезең) : оқу құралы / П. Шегебаев, С. Елеманова. - Астана : Фолиант, 2015. - 144 б.
Каталог: docs -> snp
snp -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
snp -> А. с пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі (қазан) Өскемен, 2011 Ж. Анықтама басылымдар 030(574. 4) Ш 97 Шығыс жұлдыздары : энциклопедиялық анықтамалық
snp -> 2016 жылдың Қазан айында келіп түскен жаңа кітаптар Техникалық ғылымдар 691 Қ 41
snp -> 2015 жылдың тамыз айындағы келіп түскен жаңа кітаптар
snp -> Математика 51(072) б 20 Балаларды математиканы түсінуге
snp -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет