Негізгі құралдардың есебі қандай шот бөлімшелерінде жүргізіледі?Дата07.05.2020
өлшемі27 Kb.

Тест

 1. Негізгі құралдардың есебі қандай шот бөлімшелерінде жүргізіледі?

 1. 2400

 2. 3010

 3. 1010

 1. Ұйымның белгілі бір уақыттағы негізі құралының нарықтық бағасы?

 1. Бастапқы құн

 2. Ағымдағы құн

 3. Қалдық құн

 1. Өнімді дайындауда үздіксіз пайдаланылатын құндылықтарды босату,сондай-ақ өндіріс қажеттілігіне керек құндылықтарды босатудың белгіленген лимиттерін сақтауға,ағымдағы және қоймадағы материалдарды бақылауға ж/е оларды есептен шығаруға негіз бола алатын құжат?

 1. Лимиттік-жинақтама картасы

 2. Табиғи нормаларына сәйкес материалдардың шығару актісі

 3. Материалдарды қабылдау туралы акт

 1. Қаржы дегеніміз не?

 1. Айырбас процесіндегі ақшалар

 2. Мемлекеттің ақша қаражат қорлары

 3. Жекеменшік шаруашылық субъектілерінің қаражаттары

 1. Банк шоттары банктер мен ұйымдардың кейбір операция түрлерін жүзеге асырады?

 1. Корреспонденттік шоттар

 2. Материалдық емес активтер

 3. Ағымдағы (есеп айырысу) және жинақ шоттар

 1. Амортизация нормасы ?

 1. Объектінің амортизациялық құны  ай сайын бірдей сомамен есептен  шығарылады

 2. Бұл амортизациялық аударымдардың  жылдық сомасының НҚ-ң жылдық орташа құнына қатынасы

 3. Құнды біркелкі (тікелей) есептен шығару әдісі

 1. Өндірісте ұзақ мерзім пайдалануға болатын), физикалық негізі жоқ ақшаға жатпайтын активтер?

 1. Материалдық емес активтер

 2. Жарғылықты капитал

 3. Мүліктік құқықтар

 1. Белгіленуі мен атқарылатын функциясына байланысты МЕА неше топқа бөлінеді?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 1. Еңбек өлшемі мен тұтыну өлшеміне бақылау жасауды  жүзеге асыруға көмектестін маңыздық экономикалық құрал?

 1. Жалақы

 2. Сыйақы

 3. Үстеме

 1. Өндірістік үрдістің соңғы нәтижесі?

 1. Сату

 2. Дайын өнім

 3. Қор

 1. Есеп беру дегеніміз не?

 1. Меншіктің  барлық түріндегі кәсіпорындардың қаржы шар-лық қызметін ж/е құқықтық мәртебесін кешенді түрде сипаттайтын жиындық көрсеткіштер жүйесі

 2. Банк шоттары банктер мен ұйымдардың кейбір операция түрлерін жүзеге асырады

 3. Объектінің амортизациялық құны  ай сайын бірдей сомамен есептен  шығарылады

 1. Дайын өнімді есептеу үшін қандай шот пайдаланылады?

 1. 1210

 2. 1320

 3. 1330

 1.  Ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын, яғни алғашқы бақылау, құндық өлшеу, ағымдағы топтау мен шаруашылық (жарғылық және басқа) қызметтің фактілерін жинақтап қорытындылау жолдары?

 1. Есеп саясаты

 2. Қаржылық есеп

 3. Бухгалтерлік есеп

 1. Заң актілерінде көзделген жағдайда ақшаны жөнелтушінің келісімінсіз, оның банктік шотынан ақшаны алу ушін пайдаланылатын төлем құжаты?

 1. Чекпен есеп айырысу

 2. Инкассалық өкім

 3. Төлем тапсырмасымен есеп айырысу

 1. Төлем тапсырмасы оны төлегеннен кейін неше күнге жарайды?

 1. 10

 2. 20

 3. 30

 1. Қаржылық есеп берудің мақсаты?

 1. өз пайдаланушыларына заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және пайдалы ақпараттарды беру болып табылады

 2. басқарушы органдардың жұмысын және субъектінің ресурстарын, міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы ағындарын бағалауға, несие беру бойынша шешімдерге және инвестициялық қызметтерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді

 3. кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, сондай-ақ шаруашылық қызметін талджау үшін сыртқы пайдаланушылар пайдаланады

 1. Қаржылық есеп беру негізінде қабылданған экономикалық шешімдер олардың ұғымдарының дұрыстығына немесе дұрыс еместігіне әсер етуі қаржылық есептің қандай қағидасы?

 1. Толассыздық

 2. Есептеу

 3. Мәнділік

 1. Бухгалтерлік есептің ақпараттары балансқа дейін қажет өңдеулер неше кезеңнен өтеді?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 1. Түгендеу өз сипатына қарай қандай түрге бөлінеді?

 1. Толық ж/е ішінара түгендеу

 2. Жоспарлы ж/е кезектен тыс

 3. Толсассыздық,есептеу ж/н мәнділік

 1. Қандай түгендеуде құнды қағаздарға жұмсалған шығынды растайтын құжаттар, олардың дұрыс ресімделуі, құнды қағаз балансында ескерілген құнның нақтылығы, уақыттылығы және құнды қағаз бойынша алынған табыстардың бухгалтерлік есепте толық көрініс табуы тексеріледі.

 1. Инвестицияны түгендеуде

 2. Материалдық емес активтерді түгендеуде

 3. Материалдық активтерді түгендеуде

 1. Қаржылық ақпаратты пайдаланушылар неше топқа бөлінеді?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 1. ҚЕХСК-ның басты мақсаты?

 1. Пайдаланушыларға қаржылық жағдай, субъектінің қызмет нәтижелері мен қаржылық жағдай, субъектінің қызмет нәтижелері мен қаржылық жағдайындағы өзгерістер жайлы ақпарат ұсыну болып табылады

 2. Міндеттер, оларды шешу үшін қаржылық ақпарат талап етіледі

 3. Субъектінің алдағы ақшалай түсімін бағалауға

 1. Құндық бағасы бар субъектінің құқығы мен жеке мүліктік және мүліктік емес игілігі. Активтер болашақта жүзеге асатын экономикалық олжа ретінде көрсетіледі?

 1. Актив

 2. Элементтер

 3. Міндеттемелер

 1. Дисконтталған құн дегеніміз?

 1. активтер өзінің сатылған құны бойынша көрініс табуы мүмкін, міндеттемелер өзінің өтелген сомасы бойынша көрініс табады, демек дисконтталған сомасын білдіеді және олардың өтелуін талап етіледі

 2. активтер келешекте келіп түсетін ақша қаражатының дисконтталған құнын көрсетеді, ағымдағы құны бойынша көрініс табады, ол субъекттің әдеттегі қызметінің барысында солайша топтап көрсетіледі-

 3. актив пен міндеттеме баланстық есеп берілген күніндегі бағасы бойынша көрініс табады

 1. Есеп берудің негізгі үлгісі болып не саналады?

 1. Бухгалтерлік баланс

 2. Қаржылық есеп

 3. Есеп беру

 1. Операциондық қызмететегі ақша қозғалысын анықтау үшін қандай әдістер пайдаланады?

 1. Тікелей ж/е кезектен тыс

 2. Жанама ж/е тікелей

 3. Толық ж/е ішінара

 1. Инвестициялық қызметке төмендегілердің қайсысы жатады?

 1. Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан, қаржылық инвестицияны сатудан, басқа кәсіпорындардан алынған қарыз қаражаттары және басқа да түсімдер

 2. Шығарылған акциядан түскен ақша қаражаттары және басқа да бағалы қағаздарды сатқаннан алынған банктік және банктік емес несиелер, басқа да түсімдер

 3. Алынған банктік және банктік емес несиелерді өтеуге жұмсалған ақша қаражаттары, өз акционерлерінен акциясын сатып алу үшін жұмсалған қаражаттар, дивиденттер және басқа да жұмсалған қаражаттар

 1. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру бойынша жазылған түсініктеме жазбада төмендегелердің қайсысы баяндалуы керек?

 1. Операциондық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысын ашу үшін кәсіпорын қандай әдісті пайдаланады

 2. Кәсіпорынның барлық қызмет түрінен алынатын табыстың төмендеуіне әсер ететін факторлар, сатылған өнімнің өзіндік құнына әсер ететін факторлар

 3. Төтенше жағдайлардан алынатын табыстар мен шығыстар

 1. Қандай қағида субъект өз қызметін жақын арада тоқтатпауды топшылайды және ондай ниеттің көз жетерлік болашақта пайда болуын да мақсат тұтпайды?

 1. Толассыздық

 2. Мәнділік

 3. Шындық ж/е алалықсыз ұсыну

 1. Жылына бәр рет жылдық есеп берудің алдында жасалады, оның мақсаты кәсіпорынның барлық активтері мен пассивтерін баланста дұрыс көрсету болып табылады. Мұндай толық түгендеу бақылаушы органдардың талабы бойынша да жасалуы мүмкін?

 1. Толық түгендеу

 2. Ішінара түгендеу

 3. Жоспарлы түгендеу

Жауаптары 1. A

 2. B

 3. A

 4. B

 5. A

 6. B

 7. A

 8. C

 9. A

 10. B

 11. A

 12. B

 13. A

 14. B

 15. B

 16. A

 17. C

 18. A

 19. B

 20. A

 21. C

 22. B

 23. A

 24. B

 25. A

 26. B

 27. A

 28. A

 29. A

 30. A


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет