1. №1 тақырып: «Нәрестелік кезеңдегі баланың жалпы сипаттамасы. Құрсақішілік даму кезеңдері. Гестациялық жас, тірі туылу критерийлері, Апгар бағанасы. Нәрестенің бейімделу ерекшеліктері және шекаралық жағдайлар»Дата30.03.2018
өлшемі168,47 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА1.5 ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН ӨЗIНДIК ЖҰМЫС САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫС

Курс: IV
Пән: Балалар аурулары
Блок №2. Нәрестелер және ерте жастағы балалар физиологиясы және патологиясы, педиатриялық көмекті ұйымдастыру
Мамандық: 051301 – Жалпы медицина

Алматы, 2010 ж.
1. №1 тақырып: «Нәрестелік кезеңдегі баланың жалпы сипаттамасы. Құрсақішілік даму кезеңдері. Гестациялық жас, тірі туылу критерийлері, Апгар бағанасы. Нәрестенің бейімделу ерекшеліктері және шекаралық жағдайлар».
2. Сабақтың мақсаты: студенттерде құрсақішілік және неонаталды даму кезеңдері, нәрестелердің құрсақтан тыс өмір жағдайларына бейімделу ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру.
3. Оқытудың міндеттері:

 • құрсақішілік және неонаталды даму кезеңдері туралы білім беру

 • нәрестелік кезеңдегі патологиялық және шекаралық жағдайларды ажыратуды жүргізуде аналитикалық қабілеттерді дамыту

 • нәрестенің жағдайын Апгар шкаласы бойынша бағалауды үйрету.

 • әріптестерімен, науқаспен және оның ата-анасымен коммуникативті қатынас дағдысын дамыту;

 • студентті кәсіби әдебиеттерді меңгеруге жігерлендіру.


4.Өткізу түрлері: Студенттiң оқытушының басшылығымен өзiндiк жұмысы: өздігімен орындауға қиналған сұрақтарды тренинг, кішкентай топтармен жұмыс, талқылау, іскерлік ойындар, көрсетілім түрінде оқытушымен талқылау.

5. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Неонатология туралы түсінік

2. Құрсақ ішілік даму кезеңдері

3. Құрсақ ішілік және неонаталды кезеңдердің терминдері (перинаталды, интранаталды, неонаталды, гестациялық жас).

4. Тірі туылу және өлі туылу түсініктері

5. Нәрестені Апгар шкаласы бойынша бағалау.

6. Неонаталды кезеңдегі үрдістер (адаптация және шекаралық жағдайлар)
6.Таратылатын материал: әдістемелік нұсқаулар

7. Әдебиет:

Негізгі:


 1. Шабалов Н.П. "Неонатология". С-Петербург, 1 том, 2006

 2. Шабалов Н.П. – Учебник. Детские болезни, І, том , С-Петербург, 2007

 3. Детские болезни: учебник + CD/ Под ред. А.А.Баранов, 2 изд., М., 2007, 1 т – 880 с.,

Қосымша:

1. Геппе Н.А. Педиатрия: учебник+СД. М., 2009. – 352 с.

2. Стандарты ВОЗ веса и роста детей. Женева, 2008 г.

3. Материалы ВОЗ по безопасному перинатальному уходу, ЮНИСЕФ, 2007

4. Материалы научно-практической конференции кафедры неонатологи АГИУВ «Внедрение новых технологий в практику родовспоможения».- Алматы, 2007. – 171 с.


 1. Ассоц. Специалистов перинатальной медицины М, ГОУ ВУНМЦ, 2001

 2. Интегрированное ведение болезней детского возраста (ЮНИСЕФ), Казахстан, новое обновление, 2008г.

 3. Инструкция по внедрению критериев живорождения и мертворождения, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для Республики Казахстан, Алматы, 2005


8. Бақылау сұрақтары:


 1. Құрсақ ішілік даму кезеңдері

 2. Құрсақ ішілік және неонаталды кезеңдердің терминдері.

 3. Тірі туылу және өлі туылу түсініктері

 4. Нәрестені Апгар шкаласы бойынша бағалау.

 5. Нәрестелердегі шекаралық (парафизиологиялық) жағдайлар.


1. №2 тақырып: «Нәрестелер. Физикалық дамуы. Мүшелер мен жүйелердің АФЕ. Анамнез жинау және мүшелер мен жүйелер бойынша физикалдық қарау ерекшеліктері. Күн тәртібін, күтімін, тамақтануын ұйымдастыру. Нәрестенің біріншілік патронажы».2. Сабақтың мақсаты: студенттерде нәрестелердің анатомдық-физиологиялық ерекшеліктері, олардың күтіп-баптауы мен тамақтануы, медициналық көмекті ұйымдастыру бойынша білім қалыптастыру.
3. Оқытудың міндеттері:

 • Cтудентке нәрестенің физикалық жағдайын бағалауды үйрету

 • Нәрестенің АФЕ-н білуге үйрету

 • Нәрестені мүшелері мен жүйелері бойынша өздігімен физикалдық қарауды жүргізу және алынған мәліметтерді бағалау машығы мен дағдысын қалыптастыру

 • Туа біткен автоматизм рефлекстерін тексеруді жүргізу машығын және оларды интерпретациялауды үйрету

 • Нәрестелерді күту мен күтіп-баптаудың негізгі элементтері бойынша білім мен машықты жетілдіру

 • Сәбилерді тамақтандыру бойынша БДҰ бағдарламасын қолдану бойынша білім мен машықты жетілдіру

 • Студентке нәрестеден анамнез жинау және алынған мәліметтерді талдау машығын үйрету

 • Нәрестелермен және оның ата-анасымен қарым-қатынас дағдысын дамыту және жетілдіру;

 • Студентті кәсіби әдебиеттерді меңгеруге жігерлендіру.


4.Өткізу түрлері: Студенттiң оқытушының басшылығымен өзiндiк жұмысы: өздігімен орындауға қиналған сұрақтарды тренинг, кішкентай топтармен жұмыс, талқылау, іскерлік ойындар, көрсетілім түрінде оқытушымен талқылау.

5. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Нәрестенің физикалық дамуы

2. Нәрестенің мүшелері мен жүйелерінің АФЕ-і.

3. Нәрестелердің туа біткен автоматизм рефлекстері

4. Нәрестені жүйелер мен мүшелері бойынша физикалдық қарау ерекшеліктері

5. Нәрестенің күтімі (алғашқы және күнделікті туалеті, шомылдыру).

6. Нәрестені тамақтандыру, тамақтандыру әдістері мен тамақ көлемін есептеу формулалары

7. Нәрестенің алғашқы патронажының мақсаты мен мерзімі

8. Нәрестенің алғашқы патронажын жүргізу кезіндегі анамнез жинау ерекшеліктері

6.Таратылатын материал: әдістемелік нұсқаулар
7. Әдебиет:

Негізгі:


 1. Шабалов Н.П. "Неонатология". С-Петербург, в 2-х томах, 1997, 2006

 2. Шабалов Н.П. – Учебник. Детские болезни, І, ІІ том Питер, 2008

 3. Детские болезни: учебник + CD/ Под ред. А.А.Баранов, 2 изд., М., 2007, т – 880 с., ІІ т – 1008 с

Қосымша:

1. Геппе Н.А. Педиатрия: учебник + СД. М., 2009. – 352 с.

2. Стандарты ВОЗ веса и роста детей. Женева, 2008 г.

3. Основы ухода за новорожденными и грудное вскармливание. Учебный семинар. Европейское региональное бюро ВОЗ, 2002 г, 173 с..


8. Бақылау сұрақтары:

1. Нәрестенің физикалық дамуы

2. Нәрестенің мүшелері мен жүйелерінің АФЕ-і.

3. Нәрестелердің туа біткен автоматизм рефлекстері

4. Нәрестені жүйелер мен мүшелері бойынша физикалдық қарау ерекшеліктері

5. Нәрестенің күтімі (алғашқы және күнделікті туалеті, шомылдыру).

6. Нәрестені тамақтандыру, тамақтандыру әдістері мен тамақ көлемін есептеу формулалары

7. Нәрестенің алғашқы патронажының мақсаты мен мерзімі

8. Нәрестенің алғашқы патронажын жүргізу кезіндегі анамнез жинау ерекшеліктері

1. №3 тақырып: «Шала туылған нәрестелер. Шала туылу себептері. Шала туылу дәрежесіне байланысты жүйелер мен мүшелердің АФЕ. Шала туылған балалардың күтіп-баптауын ұйымдастыру, күтім мен тамақтандыру ерекшеліктері. Жүктіліктің соңына дейін жетпеуінің алдын алу. Құрсақішілік дамудың кідіруі, себептері, алдын алу».2. Сабақтың мақсаты: студенттерде шала туылған балалар мен құрсақ ішілік дамудың кідіруі (ҚІДК) бар балалардың АФЕ, олардың күтімі мен тамақтандыруы, сонымен қатар, осы жағдайлардың алдын алу сұрақтары бойынша білім қалыптастыру.
3. Оқытудың міндеттері:


 • Студентке нәрестеде шала туылудың немесе ҚІДК-ң дәрежесін бағалау мен анықтау машығына үйрету

 • Шала туылған нәрестенің АФЕ бойынша білім беру

 • Шала туылған нәрестені мүшелері мен жүйелері бойынша өздігімен физикалдық қарауды жүргізу және алынған мәліметтерді бағалау машығы мен дағдысын қалыптастыру

 • Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді күтіп-баптаудың негізгі элементтері бойынша білім мен машықты жетілдіру

 • Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді тамақтандырудың негізгі принциптеріне үйрету

 • Студентке шала туылған нәрестеден анамнез жинау және алынған мәліметтерді талдау машығын үйрету

 • Нәрестелермен және оның ата-анасымен қарым-қатынас дағдысын дамыту және жетілдіру;

 • Студентті кәсіби әдебиеттерді меңгеруге, өзін-өзі дамытуға жігерлендіру.


4.Өткізу түрлері: Студенттiң оқытушының басшылығымен өзiндiк жұмысы: өздігімен орындауға қиналған сұрақтарды тренинг, кішкентай топтармен жұмыс, талқылау, іскерлік ойындар, көрсетілім түрінде оқытушымен талқылау.
5. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Шала туылған бала, жіктелуі

2. Шала туылу себептері

3. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелердің жүйелері мен мүшелерінің АФЕ.

4. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді күтіп-баптауды ұйымдастыру

5. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді тамақтандырудың негізгі принциптері

6. Жүктіліктің соңына дейін жетпеуінің алдын алу.

7. Құрсақішілік дамудың кідіруі, себептері, клиникалық варианттары, алдын алу.6.Таратылатын материал: әдістемелік нұсқаулар

7. Әдебиет:

Негізгі:

 1. Шабалов Н.П. "Неонатология". С-Петербург, в 2-х томах, 1997, 2006

 2. Шабалов Н.П. – Учебник. Детские болезни, І, ІІ том Питер, 2008

 3. Детские болезни: учебник + CD/ Под ред. А.А.Баранов, 2 изд., М., 2007, 1 т – 880 с., ІІ т -1008 с

Қосымша:

 1. Материалы ВОЗ по безопасному перинатальному уходу, ЮНИСЕФ, 2007

 2. Материалы научно-практической конференции кафедры неонатологии АГИУВ «Внедрение новых технологий в практику родовспоможения».- Алматы, 2007. – 171 с.

 3. Особенности выхаживания недоношенных новорожденных с чрезвычайно низкой и очень низкой массой тела при рождении. Учебное пособие. АГИУВ, Алматы, 2007 г, 55 с.

 4. Диспансерное наблюдение за недоношенными детьми на педиатрическом участке. Учебное пособие. О.П. Ковтун, Екатеринбург, 2007 г.


8. Бақылау сұрақтары:

1. Шала туылған бала, жіктелуі

2. Шала туылу себептері

3. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелердің жүйелері мен мүшелерінің АФЕ.

4. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді күтіп-баптауды ұйымдастыру

5. Шала туылудың түрлі дәрежесі бар нәрестелерді тамақтандырудың негізгі принциптері

6. Жүктіліктің соңына дейін жетпеуінің алдын алу.

7. Құрсақішілік дамудың кідіруі, себептері, клиникалық варианттары, алдын алу.1. №4 тақырып: Нәрестелік кезеңнің іріңді-септикалық аурулары (омфалит, везикулопустулез, эксфолиативті дерматит, флегмона). Нәрестелер сепсисі. Қауіп-қатер факторлары, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі, алдын алу. ҚІИ (хламидиоз, токсоплазмоз, герпес, ЦМВ, мерез, қызамық). Жұқтыру жолдары, клиникасы, диагностикасы, емі, болжамы. ҚІИ алдын алу.
2. Сабақтың мақсаты: студенттерде нәрестелердегі жергілікті және жайылған іріңді инфекциялардың әртүрлі формалары мен ҚІИ-ң қазіргі кездегі диагностикасы бойынша білім қалыптастыру, ажырату диагностикасын жүргізіп және осы аурулар кезінде ем тағайындай білуді үйрету.
3. Оқытудың міндеттері:

 • Нәрестелердегі терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының жергілікті іріңді-қабыну ауруларының әртүрлі формалары мен жиі кездесетін ҚІИ-ң этиологиясын, патогенезі мен клиникалық симптоматикасын оқыту.

 • Терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының жергілікті іріңді-қабыну ауруларының әртүрлі формалары, жайылған инфекция, сонымен қатар нәрестелердегі жиі кездесетін ҚІИ кезіндегі тексеру бағдарламаларын құру мен оларды негіздеу машығын қалыптастыру

 • Алынған лабораторлық мәліметтерді талдау машығына үйрету

 • Нәрестелердегі әртүрлі жергілікті және жайылған инфекциялар, ҚІИ-ң ажырату диагностикасын жүргізу барысындағы аналитикалық қабілеттерді дамыту

 • Нәрестелердегі әртүрлі жергілікті және жайылған инфекциялар, ҚІИ-ң емдеу принциптерін оқыту

 • Нәрестелердегі әртүрлі жергілікті және жайылған инфекциялар, ҚІИ-ң алдын алудың негізгі принциптерін оқыту

 • Пациенттермен олардың ата-анасымен қарым-қатынас дағдысын дамыту және жетілдіру;

 • Студентті кәсіби әдебиеттерді меңгеруге, өзін-өзі дамытуға жігерлендіру.


4.Өткізу түрлері: Студенттiң оқытушының басшылығымен өзiндiк жұмысы: өздігімен орындауға қиналған сұрақтарды тренинг, кішкентай топтармен жұмыс, талқылау, іскерлік ойындар, көрсетілім түрінде оқытушымен талқылау.

5. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Нәрестелердегі инфицирлену және инфекция туралы түсінік.

 2. Терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының іріңді-қабыну ауруларының этиопатогенезі.

 3. Терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының іріңді-қабыну ауруларының клиникасы мен диагностикасы.

 4. Жергілікті іріңді-қабыну ауруларының диагностика критерийлері.

 5. Сепсис туралы түсінік, нәрестелер сепсисінің этиологиясы мен патогенезі бойынша қазіргі кездегі мәліметтер, жүйелі қабыну жауабы синдромы (ЖҚЖС)

 6. Нәрестелердің іріңді-септикалық ауруларының дифференциалды диагнозы

 7. Нәрестелердің іріңді-септикалық ауруларын емдеудің қазіргі заманғы әдістері

 8. Жиі кездесетін ҚІИ-ң (ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, хламидиоз, қызамық, мерез) этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы мен дифференциалды диагностикасы

 9. Нәрестелердегі жиі кездесетін ҚІИ-ң емдеудің қазіргі заманғы әдістері. Болжамы мен алдын алу.


6.Таратылатын материал: әдістемелік нұсқаулар

7. Әдебиет:

Негізгі:

  1. Шабалов Н.П. "Неонатология". С-Петербург, 1 том, 2006

  2. Шабалов Н.П. – Учебник. Детские болезни, І, ІІ том Питер, 2008

  3. Детские болезни: учебник + CD/ Под ред. А.А.Баранов, 2 изд., М., 2007, т – 880 с., ІІ т–1008 с

Қосымша:

   1. Геппе Н.А. Педиатрия: учебник+СД. М., 2009. – 352 с.

 1. Основы ухода за новорожденными и грудное вскармливание. Учебный семинар. Европейское региональное бюро ВОЗ, 2002 г, 173 с.

 2. Инфекционные болезни у детей: Учебник для пед.фак.медВУЗов. Под ред. В.Н. Тимченко, 2-е изд., испр. и дополн. СПб.-СпецЛит, 2006, 2006 576с. с илл.

 3. Врожденные, перинатальные и неонатальные инфекции, А. Гриноу, Д. Осборн, Москва, Медицина, 2000

 1. Перинатальные инфекции, В.А. Цинзерлинг, В.Ф. Мельникова, С-П, 2002

 2. Шабалов Н.П. Современная терапия в неонатологии. Москва, 2000 г.

 3. Протокол диагностики, лечения и профилактики ВУИ у новорожденных детей // Росс. Ассоц. Специалистов перинатальной медицины М, ГОУ ВУНМЦ, 2001

 4. Интегрированное ведение болезней детского возраста (ЮНИСЕФ), Казахстан, новое обновление, 2008г.


8. Бақылау сұрақтары:

 1. Терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының іріңді-қабыну ауруларының этиопатогенезі.

 2. Терінің, тері асты май клетчаткасының және кіндік аймағының іріңді-қабыну ауруларының клиникасы мен диагностикасы.

 3. Жергілікті іріңді-қабыну ауруларының диагностика критерийлері.

 4. Сепсис туралы түсінік, нәрестелер сепсисінің этиологиясы мен патогенезі бойынша қазіргі кездегі мәліметтер, жүйелі қабыну жауабы синдромы (ЖҚЖС)

 5. Нәрестелердің іріңді-септикалық ауруларының дифференциалды диагнозы

 6. Нәрестелердің іріңді-септикалық ауруларын емдеудің қазіргі заманғы әдістері

 7. Жиі кездесетін ҚІИ-ң (ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, хламидиоз, қызамық, мерез) этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы мен дифференциалды диагностикасы

 8. Нәрестелердегі жиі кездесетін ҚІИ-ң емдеудің қазіргі заманғы әдістері. Болжамы мен алдын алу.1. №5 тақырып: Рахит. Даму қаупінің факторлары. Этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, диагностика әдістері. Емдеу принциптері. Арнайы және арнайы емес алдын алу.
2. Сабақтың мақсаты: Студенттерде рахиттің диагностикасы, емі, алдын алу бойынша қазіргі көзқарастаға сай білімді қалыптастыру.
3. Оқытудың міндеттері:

 • Студенттерді бала организміндегі кальций мен фосфор алмасуының ерекшеліктері туралы білім беру

 • Рахиттің әртүрлі дәрежелерінің этиологиясы, патогенезі мен клиникалық симптоматикасы бойынша білім беру

 • Рахиті бар науқастарды тексеру бағдарламасын құру машығын қалыптастыру Алынған

 • Лабораторлық мәліметтерді талдау машығына үйрету

 • Рахит диагнозын негіздеу принципіне үйрету

 • Рахиттің әртүрлі дәрежелері мен рахит тәріздес аурулардың ажырату диагностикасын жүргізу барысындағы аналитикалық қабілеттерді дамыту

 • Рахиттің әртүрлі дәрежелерін емдеу принциптерін оқыту

 • Пациенттермен олардың ата-анасымен қарым-қатынас дағдысын дамыту және жетілдіру;

 • Студентті кәсіби әдебиеттерді меңгеруге, өзін-өзі дамытуға жігерлендіру.


4.Өткізу түрлері: Студенттiң оқытушының басшылығымен өзiндiк жұмысы: өздігімен орындауға қиналған сұрақтарды тренинг, кішкентай топтармен жұмыс, талқылау, іскерлік ойындар, көрсетілім түрінде оқытушымен талқылау.
5. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Бала организміндегі кальций мен фосфордың алмасуы

 2. Рахиттің этиологиясы мен патогенезі

 3. Рахиттің даму қаупінің факторлары

 4. Рахиттің жіктелуі

 5. Рахиттің әр түрлі дәрежелерінің клиникалық көріністері

 6. Рахиттің диагностикасы мен ажырату диагностикасы

 7. Рахитті емдеу принциптері (арнайы және арнайы емес), болжамы

 8. Рахиттің арнайы және арнайы емес алдын алуы


6.Таратылатын материал: әдістемелік нұсқаулар
7. Әдебиет

Негізгі:

 1. Шабалов Н.П. – Учебник. Детские болезни, І, ІІ том Питер, 2008

 2. Детские болезни: учебник + CD/ Под ред. А.А.Баранов, 2 изд., М., 2007, 1 т – 880 с., ІІ т–1008 с

Қосымша:

 1. Физиология человека. Под ред. В.Н. Покровского, 2003, 297

 2. Геппе Н.А. – Педиатрия; Учебник + CD, -М., 2009, 352 с


8. Бақылау сұрақтары:

  1. Рахиттің этиологиясы мен патогенезі

  2. Рахиттің жіктелуі

  3. Рахиттің әр түрлі дәрежелерінің клиникалық көріністері

  4. Рахиттің диагностикасы мен ажырату диагностикасы

  5. Рахитті емдеу принциптері (арнайы және арнайы емес), болжамы

  6. Рахиттің арнайы және арнайы емес алдын алуы
11 беттің бетіДостарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу