1 басылым 18. 09. 2013 ж беттің -сіДата24.04.2017
өлшемі306.76 Kb.

ПОӘК 042-18-12.1.27/01-2013

1 басылым

18.09.2013 ж.беттің -сі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМК құжаты


ПОӘК


ПОӘК

042-18-12.1.27/01-2013«Информатика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

оқытушыға арналған18.09.2013 ж.

№1 басылым


«Информатика»

пәнінен оқу-әдістемелік кешен

5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000, 5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200

мамандықтарына арналған

оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы


Семей

2013 жыл
Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған ___________ Жақсығұлова Д.Д. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей қаласы

«__09__» _________09_________ 2013ж.

2. Талқыланды

2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./

2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.

Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./

3. бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________ / Г.К. Искакова /


мазмұны

1. Пайдалану облысы


2. Нормативті сілтеме

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет 1. Пайдалану облысы

"Информатика" пәні бойынша оқу бағдарламасының оқу- әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің типтік бағдарламасы 1 курс мамандықтарына: 5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000, 5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200 арналған.

Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, курстың актуалдылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.


 1. Нормативті сілтемелер

Бұл «Информатика» пәні бойынша оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:

  • Білім беру деңгейіне сәйкес Мемлекеттік жалпыміндетті білім беру стандарты;

  • 5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000, 5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200 мамандығының типтік оқу жоспары;

  • СТУ 042 – СГУ – 4 - 2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту әдістемелік кешенін дайындауға жалпы талаптар»;

  • ДП-042-1.01.–2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны».
 1. Жалпы мағлұматтар

3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

"Информатика" пәні студенттерге «ақпарат» және «информатика» ұғымдары, аппараттық және ДК программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар ұсынылады және әртүрлі офистік қосымшалар жұмыс істеу тәжірибесімен бекітіледі

3.2. "Информатика" курсының мақсаты ақпарат үғымы мен оны өңдеу тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру, дербес компьютердің құрылымының бірлестігін және онымен жұмыс істеу принциптерін, проблемалы-ориентациялық жүйемен және дайын программалық технологиясын пайдалануды студенттерге таныстыру болып табылады.

3.3. Курсты оқытудың негізгі міндеті студенттердің компьютердің мүмкіндіктері туралы көзқарастарын және оны оны аспап ретінде толық игеруін қалыптастыру.

3.4. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы: • Кең спектрлі зерттеу ќажеттіліктерін қамтамасыз ететін, дербес компьютердің пайдаланушысы үшін программалыќ жүйенің негізгі категорияларын білу;

 • қазіргі замандағы аппараттар мен программаның ЭЕМ-мен байланысын білу;

 • текстік редакторлардың, кестелік процессорлардың қолданылуын, әртүрлі қолданбалы программа категорияларын білу.

3.5 Курстің пререквизиті: • жоқ

3.6 Курстің постреквизиті: • Ақпараттық технологиялар

 • ЭАЖ жаңа ақпараттық технологиялар

 • Эконометрия

3.7. Оқу жұмыс жоспарынан үзінді:


Кесте-1. Оқу жоспарынан көшірмесі


Курс

Семестр

Кредиттер

саны


ДС

(сағ.)


СПС

(сағ.)


ЗС

(сағ.)


ОЖСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлық

(сағ.)


Қортынды бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

3

15

15

15

22,5

67,5

135

Емтихан

1

2

3

15

15

15

22,5

67,5

135

Емтихан4 оҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2 – Пәннің мазмұны. Сабақ түрлеріне бойынша сағаттарға бөлінуі
Тақырып атаулары және олардың мазмұны


Сағаттар

саны

Дәрістік сабақтар


 1. Кіріспе. Ақпарат және информатика

Ақпарат. Информатика. Ақпарат және есептеу машиналары. Жаңа ақпараттық технологиялар.

1

 1. ДК архитектурасы

Базалық аппараттық конфигурация. Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары. Периферийлі құрылғылар

2


 1. ДК программалық жабдықтары.

Программалық жабдықтардың жіктелуі:

Қолданбалы, тестілік, жүйелік, текстік.


1


 1. ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы

Файлдық құрылым. Файл атрибуттары. Файлдық құрылым. Каталог. Файлдар мен каталогтарға қолданылатын амалдар: көшірмесін алу, құру, жою, орнын ауыстыру, атын өзгерту.

1


 1. Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

Файлдарды архивтеу. Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары. Компьютерлік вирустар. Программалық вирустар. Макровирустар.

2


 1. Операциялық жүйе

Компьютердің операциялық жүйесі: қажеттілігі, құрамы, жүктелуі. Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы

2


 1. Windows операциялық жүйесi

ОЖ негізгі ұғымдары мен атқаратын қызметі. Негізгі объектілері. Файл және бума. Файлдық жүйе. Стандартты программалар

1


 1. MS Word мәтіндік редактор

MS Word қосымшасының мiндеттерi. Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi кезеңдерi: құру, ашу, түзету. Шрифттi форматтау. Абзацты форматтау.

1

 1. MS Excel кестелік процессор

MS Excel қосымшасының мiндеттерi. Негiзгi ұғымдар: жатық жол, бағана, ұяшық, жұмыс парағы, ұяшық атаулары. Кестенi форматтау. Кесте ұяшығындағы текстi және санды форматтау.

Негiзгi функциялар: математикалық, статистикалық, логикалық, қаржылық.

Диаграмманың негiзгi түрлерi


1

 1. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі

Мәлiметтер базасы түсiнiгi. МБ объектiлерi. Объектпен жұмыс тәртiптерi. Кестемен жұмыс. Формамен жұмыс істеу. Сұраныс құру және қолдану. Есеп берудi өндеу.

1

 1. Компьютерлік желілер. ИНТЕРНЕТ

Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі. Интернет. Электронды почта.

1

12. Ақпатарттық ортадағы электронды үкімет мемлекеттік басқару концепциясы ретінде.

Электронды үкіметтің анықтамасы. • Электронды үкіметтің құрылымы.

 • Электронды үкіметтің ақпаттық ортаның басқа компоненттерімен байланысы.

Электронды үкімет және мемлекет қауіпсіздігі.

1

Практикалық сабақтардың тақырыптары

Информатика және ақпарат
 1. Негізгі түсініктер: сигналдар мен деректер, деректер мен әдістер, ақпарат, ақпарат саны, ақпаратты өңдеу, файлдар мен файлдық құрылым.

 2. Информатика пәні мен есептері.

 3. Дерек тасымалдағыштар.

 4. Деректермен жүргізілетін операциялар.

 5. Санау жүйелері.

 6. Екілік кодтармен жүргізілетін операциялар.


1

Дербес компьютердің техникалық жабдықтары

 1. Базалық аппараттық конфигурация: Жүйелік блок, Монитор (дисплей), Пернелік, Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары: Аналық плата, Қатты диск, Иілгіш дисктерге арналған дискенгізгіштер, СD-ROM жинақы дисктеріне арналған дискенгізгіштер, Бейнекарта (бейнеадаптер), Дыбыстық карта.

Дербес компьютердің периферийлі құрылғылары.

1

ДК программалық жабдықтары

  1. Программалық жабдықтардың жіктелуі

  2. Қолданбалы ПЖ

  3. Жүйелік ПЖ

Аспаптық ПЖ


1

ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы.

 1. Файл түсінігі.

 2. Файл атрибуттары.

 3. Файлдық құрылым.

 4. Каталог.

 5. Файлдар мен каталогтарға қолданылатын амалдар: көшірмесін алу, құру, жою, орнын ауыстыру, атын өзгерту.

1

Ақпаратты қысу. Архиваторлар

 1. Файлдарды архивтеу

 2. Архиваторлар

1

Компьютерлiк вирустер.

 1. Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары.

 2. Компьютерлік вирустар.

 3. Программалық вирустар.

 4. Макровирустар.

1

Windows операциялық жүйесi.

 1. Негізгі ұғымдары.

 2. Жұмыс столы, белгішелер.

 3. Бас мәзір,терезе, терезенің стандартты элементтері.

 4. Терезе түрлері. Тереземен жұмыс.

 5. "Жарлық" ұғымы. Тапсырмалар тақтасы.

 6. Терезе атрибуттары.

1

Windows операциялық жүйесi.

 1. "Жолсерік" программасы.

 2. Файл және бумалармен жұмыс: бума құру, атын өзгерту, жою, орнын ауыстыру, файл мен бумаларды көшіру.

 3. Файл мен бумаларды іздеу.

 4. Дискетпен жұмыс істеу: дискiнiң бос көлемi туралы ақпарат алу, дискеттi форматтау. Windows қызметтiк программалары.

 5. Дискiнi тексеру және дефрагментациялау программаларымен жұмыс істеу.

1

MS Word мәтіндік редактор.

 1. MS Word қосымшасының мiндеттерi.

 2. MS Word интерфейсi.

 3. Құралдар тақтасы. Құжаттарды түзету тәртiптерi.

 4. Құжаттардың масштабын бейнелеу.

 5. Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi кезеңдерi: құру, ашу, түзету (құжатты түзетудiң негiзгi тәсiлдерi).

 6. Шрифттi форматтау.

 7. Абзацты форматтау.

 8. Тiзiмдер құру: нөмiрленген, маркерлерген, көпнөмiрленген. Көпбағанды құжат құру.

1

MS Word мәтіндік редактор.

 1. Графикамен жұмыс істеу: құру, берiлгендердi қою, өңдеу.

 2. Кестемен жұмыс істеу: құру, түзету, форматтау.

1

MS Excel кестелік процессор.

 1. MS Excel қосымшасының мiндеттерi.

 2. MS Excel интерфейсi. Құралдар тақтасы.

 3. Негiзгi ұғымдар: жатық жол, бағана, ұяшық, жұмыс парағы, ұяшық атаулары

 4. Блоктарды, ұяшықтарды, жатық жолдарды, бағаналарды белгiлеу.

 5. Мәлiметтердi көшiру және орнын ауыстыру.

 6. Бiрнеше жұмыс парақтарымен жұмыс iстеу

1

MS Excel кестелік процессор.

 1. Кестенi форматтау.

 2. Кесте ұяшығындағы текстi және санды форматтау.

 3. Ұяшықтардың тұрақты және салыстырмалы адрестерi.

 4. Негiзгi функциялар: математикалық, статистикалық, логикалық, қаржылық

 5. Мәлiметтердi реттеу. Сүзу (Фильтрлеу).

 6. Диаграмманың негiзгi түрлерi. Диаграмма шеберiн пайдаланып диаграмма құру.

1

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі.

 1. Мәлiметтер базасы түсiнiгi.

 2. МБ түрлерi.

 3. Мәлiметтер базасын басқару жүйелерi.

 4. МББЖ MS Access. Қосымша интерфейсi.

 5. МБ объектiлерi. Объектпен жұмыс тәртiптерi.

 6. МБ құрылымын жоспарлау және құру.

 7. Бiркестелi және көпкестелi МБ.

 8. Мәлiметтердi енгiзу және редактрлеу.

 9. Кестемен жұмыс.

1

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі.

 1. Формамен жұмыс істеу.

 2. Сұраныс құру және қолдану.

 3. Есеп берудi өндеу.

1

Компьютерлік желі және ИНТЕРНЕТ
 1. Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі.

 2. Глобальді және локальді жүйелер.

 3. Локальді жүйелердің негізгі технологиялары, протокол және стандарттары.

 4. Байланыс жүйесінің аппаратуралары және сипаттамалары.

 5. Мәлімметтерді беру тәсілдері (асинхронды, синхронды, симплексті, дуплексті).

 6. Локальды жүйенің негізгі технологиясы, протоколдары мен стандарттары.

 7. Жүйені басқарудың бағдарламалық компонентері.

 8. Интернет.

 9. Электронды почта.


1

Зертханалық сабақтар

Санау жүйелері

2

Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

2

Операциялық жүйе

2

Windows операциялық жүйесi

2

MS Word мәтіндік редактор

2

MS Excel кестелік процессор

2

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі

2

Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ

1

5. ОБСӨЖ және СӨЖ тақырыптары
5.1. Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысының жоспары
ОБСӨЖ №1.

Тақырып: Санау жүйелері

1.

2. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшу мысалдарын келтіру.

3. Санау жүйелеріне есептер шығару

ОБСӨЖ №2

Тақырып: Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздік.

1. Архивтеу программаларымен жұмыс істеу.

2. WinRAR архивтеу программасымен жұмыс.

3. WINZIP архивтеу программасымен жұмыс.


ОБСӨЖ №5

Тақырып: Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздік.

1. Архиватормен танысу.

2. WINZIP архивтеу программасымен жұмыс.

ОБСӨЖ №5

Тақырып: MS Word мәтіндік редактор.

1. Жаңа бет құру.

2. Шрифті форматтау.

3. Абзацты форматтау.

4. Бет нөмірін қою.

5. Тізімдер құру.ОБСӨЖ №6

Тақырып: MS Word мәтіндік редактор.

1. Мәтін теру.

2. Кестемен жұмыс істеу.

3. Графикалық объктілер қою.ОБСӨЖ №7

Тақырып: MS Excel кестелік процессор.

1. Жаңа кітап құру.

2. Функцияларды пайдалана отырып есептер шығару.


3. Оларға диаграммалар тұрғызу
ОБСӨЖ №8

Тақырып: MS Excel кестелік процессор.

1. Функцияларды пайдалана отырып, қаржылық және экономикалық есептер шығару.


2. Диаграммалар тұрғызу
ОБСӨЖ №9

Тақырып: MS Access мәліметтер қорын басқару жұйесі

1. Мәліметтер қорын құру

2. Кестемен жұмыс

3. Формамен жұмыс


ОБСӨЖ №10

Тақырып: MS Access мәліметтер қорын басқару жұйесі

1. Сұраныс құру

2. Есеп беру

3. Макрос түсінігімен танысу
ОБСӨЖ №11

Тақырып: Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ.

1. Интернетпен жұмыс

2. Сайт құру

3. Электрондық поштамен жұмыс
  1. Студенттердің өздік жұмысының жоспары

Студенттер өздік жұмысын реферат түрінде жазу керек. Орындалған өздік жұмыс нәтижесінің есебі А4 форматында терілген болу керек. Шрифт Times New Roman, өлшем -12 пн., аралық интервал – 1,5, мәтінді түзету – беттің ені бойынша.

Бет параметрі: жоғарғы өріс (см.) – 2, төменгі – 2, сол жақ – 2,5, оң жақ – 1,5 см. Бетті нөмірлеу – беттің жоғарғы, оң жағында.

Төменгі колонтитулға өз Фамилияңызды Атыңызды Әкеңіздің атын және топ нөмірін қойыңыз. 1. Дербес компьютерлің архитектурасы

 2. Есептеу техникасы және дербес компьютер

 3. Файлдық құрылым

 4. Информатика пәні оның мәселелері

 5. Дербес компьютердің техникалық жабдықтары

 6. Windows операциялық жүйесінде жұмыс істеу негіздері

 7. Windows98 операциялық жүйесін баптау

 8. Интернет ауқымды желісі

 9. World Wide Web-тің негізгі түсініктері

 10. Internet Explorer 5.0 программасымен жұмыс істеу негіздері

 11. Электрондық пошта

 12. Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау

 13. Электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу

 14. Электрондық кестені мәліметтер базасы ретінде пайдалану

 15. Excel терезесінің негізгі түсініктері мен құрылымы

 16. Excel-де диаграммалар тұрғызу

 17. Мәліметтер базасы және Мәліметтер базасын басқару жүйесі

 18. Мәліметтер базасының негізгі түсініктері

 19. Мәліметтер базасын жобалау

 20. Microsoft Access 2000 мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері

 21. Кестелермен, сұраныстармен, қалыптармен, мәліметтерге қатынау беттерімен, есептермен жұмыс істеу

 22. Презентация даярлау құралы Microsoft Power Point

 23. Power Point құжатының құрылымы

 24. Презентация даярлау

 25. Компьютерлік желілердің классификациясы

 26. Файлдарды архивтеу

 27. Архиваторлардың түрлері

 28. Компьютерлік вирустар және олардан қорғану

 29. Антивирус программалары

 30. MS DOS операциялық жүйесі


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3 –Пәннің оқу әдістемелік картасыСабақ түрлері

Көрнекілік-

тер


Өзіндік меңгеру сұрақтары


Бақылау түріДәріс

Семинарлы-практикалық сабақтардың тақырыптары

Зертханалық сабақтардың тақырыптары

1

2

3

4

5

6

Информатика және ақпарат

Информатика және ақпарат

Санау жүйелері

Дәріс конспектісі

Информатиканың негізгі ұғымдары.

Информатика құрамы.

Санау жүйесі дегеніміз не?


ауызша

ДК архитектурасы

ДК архитектурасы

Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

Дәріс конспектісі

Жүйелік блоктың ішкі . құрылғылары.

Дербес компьютердің периферийлі құрылғылары.


Ауызша

ДК программалық жабдықтары.

ДК программалық жабдықтары.

Операциялық жүйе

Дәріс конспектісі

Дербес компьютердің техникалық жабдықтары

Ауызша

ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы

ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы

Windows операциялық жүйесi

Дәріс конспектісі

Макровирустар.

Жұмыс режимі.

ОЖ эволюциясы.


Ауызша

Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.

MS Word мәтіндік редактор

Дәріс конспектісі

Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары.

Компьютерлік вирустар.

Программалық вирустар.

Архиваторлар.Ауызша

Операциялық жүйе

Операциялық жүйе

MS Excel кестелік процессор

Дәріс конспектісі

Компьютердің операциялық жүйесі: қажеттілігі, құрамы, жүктелуі.


Ауызша

Windows операциялық жүйесi

Windows операциялық жүйесi

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі

Дәріс конспектісі

Файл атрибуттары.

Файлдар мен каталогтарды (бумаларды) көшіру, тасымалдау және жою.

Файлдарды архивтеу.


Ауызша

MS Word мәтіндік редактор

MS Word мәтіндік редактор

Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ

Дәріс конспектісі

Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi кезеңдерi: құру, ашу, түзету.

Шрифттi,Абзацты форматтау..Ауызша

MS Excel кестелік процессор

MS Excel кестелік процессор
Дәріс конспектісі

Электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу

Ауызша

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі

MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Дәріс конспектісі

МБ объектiлерi.

Объектпен жұмыс тәртiптерi.

Кестемен жұмыс.


Ауызша

Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ

Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ
Дәріс конспектісі

Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі.

Ауызша

Ақпараттық ортадағы электронды үкімет мемлекеттік басқару концепциясы ретінде.

Ақпараттық ортадағы электронды үкімет мемлекеттік басқару концепциясы ретінде.
Дәріс конспектісі

Электронды үкіметтің анықтамасы. Электронды үкіметтің құрылымы.

ауызша7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


Кесте 4 –Оқу -әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Әдебиет, оқу -әдістемелік құралдар атаулары

Экземпляр саны


Студенттер

саны


Қамтамасыз ету проценті


1

2

3

4

Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004

50

73/ 65

68%/ 77

Информатика: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004

50

73/ 65

68%/ 77

Ермеков Н., Информатика: Алматы, Жазушы, 2002

30

73/ 65

41%/ 46

Балапанов 30 сабақ информатика. Алматы, 1998

20

73/ 65

27%/ 31

Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000

25

73/ 65

34%/ 38

Информатика. Базовый курс для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.

20

73/ 65

27%/ 31

Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред. В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.

10

73/ 65

14%/ 16

Информатика: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.

20

73/ 65

27%/ 31


8.Пайдаланылатын әдебиеттер:

8.1. Негізгі

1. Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004

2. Информатика: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004

Ермеков Н., Информатика: Алматы, Жазушы, 2002 1. Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000

 2. Информатика. Базовый курс для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.

 3. Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред. В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.

 4. Информатика: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.

8.2. Қосымша

 1. Тусупова С. А., Основы профессиональной работы на ПК под управлением MS

 2. WINDOWS 9x: Учебный курс-Алматы, 2001.

 3. «Информатика. Физика. Математика», «Информатика негіздері» журналы: Алматы, 1998-2010.

 4. Бөрібаев Б., Информатика және компьютер. Алматы: Білім, 1995.

 5. Microsoft Ехсеl 97. Шаг за шагом: пер. с анг. - М.: Эконом, 1998.

 6. Экономическая информатика /под ред. Проф. В.В. Евдокимова -СПб,1997.

 7. Лавренов С.М. Ехсе1. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001.

 8. Золотова С.И. Практикум по Ассеss, М.: Финансы и статистика, 2001.

 9. Н.Николь, Р.Альбрехт. Ехсеl 5.0. Электронные таблицы. М.,Эконом, 1996.

 10. Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IВМ-РС. Киев, 1997.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет