1. Функцияның өсуінің, кемуінің, тұрактылығының белгілеріДата08.11.2019
өлшемі30.29 Kb.
Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»

Билет №1


1. Функцияның өсуінің, кемуінің, тұрактылығының белгілері. Функцияның экстремумы

2. Пирамида. Пирамиданың параллель қимасының қасиеттері. Қиық пирамида. Дұрыс пирамида

3. есептеңіз егер
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №2
1 Дәрежелік, көрсеткіштік, логарифмдік функциялардың туындысы.

2. Дене және оның беті. Көпжақтар. Дұрыс көпжақ туралы ұғым.

3. Теңсіздікті шешіңіз:
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №3
1. Функцияны туынды көмегімен зерттеу, графигін салу.

2. Көлем ұғымы. Призманың, тік және көлбеу параллелепипед көлемі,

3. функцияның максимум және минимум нүктелерін табыңыз
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №4
1 Тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялардың туындысы.

2. Шар. Жазықтық пен шардың қимасы. Шар симметриясы. Екі сфераның қиылысуы

3. . Өрнекті ықшамдаңыз cos4α + sin2α·cos2α.Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №5
1.Анықталған интеграл арқылы қисық сызықты трапецияның ауданын есептеу.

2 Цилиндрдің көлемі.

3. Өрнектіықшамдаңыз:


Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №6
1. . Шек туралы теоремалар.

2. . Дене бетінің ауданы. Призма, пирамида, қиық пирамиданың бетінің ауданы.

3. Есептеңіз: 
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математиканың теориялық негіздері және бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі»


Билет №7
1. Анықталган интеграл және оның геометриялық мағынасы

2. Перпендикуляр және көлбеу.

3. Теңдеуді шешіңіз.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №8
1. Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешудің дербес жағдайлары

Цилиндр.Цилиндрдің осьтік қималары.

3. Табаны тікбұрышты үшбұрыш болатын тік призманың үлкен бүйір жағының ауданы 272 . Егер табанының катеттері 8 см және 15 см болса,призма көлемін тап.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №9
1. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу

2 . Шар және оның бөліктерінің көлемі

3. . Есептеңіз: log432 + log4.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №10
1 Тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялардың туындысы.

2. Призма. Тік призма.

3. Есептеңіз log250 - 2log25.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №11
1. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәні.

2 Конус. Қиық конус. Конус, қиық конустың осьтік қималары.

3. Функцияныңтуындысынтабыңыз
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №12
1. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер және оларды шешу әдістері

2. Пирамиданың, қиық пирамиданың көлемі.

3. Тік призманың табанында жатқан дұрыс үшбұрыштың ауданы 25.Егер бүйір бетінің ауданы 200 болса ,онда призма көлемін тап
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №13
1. 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту

2. Жазбаша көбейту және бөлу әдістері

3. .Функцияның туындысын табыңыз :
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №14
1. y=sinx және y=cosx функцияларының қасиеті мен графиктері

2. Қосынды және айырым түріндегі тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру

3. . Өрнектіықшамдаңыз 7cos2a – 5+7sin2a.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №15
1. Анықталган интеграл және оның геометриялық мағынасы

2. Жазықтықтардың параллельдігі. Берілегн жазықтыққа параллель жазықтықтың бар болу белгісі.

3. Есептеңіз
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №16
1. Санды функция. Функцияның берілу әдітері. Функция графигі

2. Рационал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері.

3.Есептеңдер:log575 + log5(25)-1.

Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №17
1. Алғашқы функция.

2. Түзу мен жазықтықтың параллельдігі. Түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісі

3. . Теңдеудішешіңіз: .

Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №18
1. Логарифмдік функция. Логарифмдік функцияның графигі, қасиеттері

2. . Көбейтінді түріндегі тригонометриялық функцияларды қосынды және айырым түріне келтіру

3. ..Теңдеуді шеш:

Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»
Билет №22
1. Сызықты теңдеулер, квадрат теңдеулер және оларға келтірілетін теңдеулер. Бөлшек –рационал теңдеулер

2. Логарифм. Ондық және натурал логарифм. Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектерді есептеу.

3. Есептеңдер : ( х+1)21dx
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №21
1. Теңсіздік. Теңсіздікті шешу. Теңсіздік қасиеті.

2. Конустың, қиық конустың бетінің ауданы.

3. Теңдеудішешіңіз: .

Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №19
1. Кері тригонометриялық функциялар.

2. Туындының анықтамасы, геометриялық және физикалық мағынасы

3 . Өрнекті ықшамдаңыз:
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №23
1 Функцияны туынды көмегімен зерттеу, графигін салу.

2. Стереометрияның аксиомалары мен олардан шығатын салдар.

3. Өрнектің мәнінтабыңыз.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжіПән «Математика»
Билет №20
1. Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі.

2.Туындыны табу ережелері.

3. . Есептеңіз: .
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №24
1 Функцияның жұптылығы, тақтылығы, периодтылығы, таңба тұрақтылығы.

2. y=tqx және y=ctx q функцияларының қасиеті мен графиктері

3. Тікбұрышты параллелепипедтың үш өлшемі 2:3:5 сандарына пропорционал.Егер оның көлемі 3750болса, барлық қырларының қосындысын тап..

Оқытушы Рахымжанова А.Қ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф-УЧ-49


Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі

Пән «Математика»


Билет №25
1. Функцияның графигіне жүргізілген жанама.

2. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. перпендикуляр түзу мен жазықтықты салу, қасиеті.3. Өрнекті мәнін табыңыз : cos2α - sin2α , егер tgα=2.
Оқытушы Рахымжанова А.Қ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет