1. Жылылағыштың қалыңдығы қабылданады а жылу техникалық есеп бойыншаДата23.01.2022
өлшемі93,5 Kb.
#113505
Байланысты:
Вариант №1
тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштар, тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштар, Автоматтандырылған басқару жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздігінің қатерлері, Tema-4-Arhitektura-EVM, osn mpt uch p, Технологии, Техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу, Алгоритм практика Азиза 2пвт (1), желі практика Азиза, 2пк, 8, 1пк, «Операциялы ж йелер» п нінен о у- дістемелік кешен 5B060200 – «, «Операциялы ж йелер» п нінен о у- дістемелік кешен 5B060200 – «

1. Жылылағыштың қалыңдығы .... қабылданады

А) жылу техникалық есеп бойынша

В) конструктивтік түрде

С) МЕМСТ бойынша

Д) конденсаттарға есептеу бойынша

Е) СН және П бойынша


2. Қатты арматура бұл

А) металл профильдерден жасалған арматура

В) өзекті арматура

С) шыршықты арматура

Д) металл сауыттағы арматура (обойма)

Е) арқан арматура


3. Іргетастың аудару күшіне қарсылығы ... талаптарын қанағаттандырады

А) орнықтылық

В) беріктік

С) индустриалдық

Д) үнемдеу

Е) жарамдылқ мерзімділікті


4. Порталды байланыстарды....орнатады

А) 12м ұстын адымы жағдайында

В) 12м аралық жағдайында

С) ұстындардың 6м адымы кезінде

Д) қабаттың 6м биіктігі кезінде

Е)18м аралық кезінде


5. Ғимараттарда деформацияланған шөгінді жіктерді ... орындайды

А) іргетастың табанынан бастап шатырмен аяқтағандағы барлық конструктивті элементтерде

В) тек қана шатырда

С) тек қана іргетаста

Д) тек қана жабындарда

Е) тек қана еденде


6. Бөлмені сыртқы ортадан бөліп тұратын конструктивтік тік элементтер

А) қабырғалар

В) арақабырға

С) тіректер

Д) ұстындар

Е) аражабын тақталары


7. Статистикалық жұмыс бойынша қабырғалар ... болады

А) көтеретін

В) ішкі

С) сыртқы

Д) майда элементті

Е) ірі элементті


8. Көтеретін кірпіш бағанның ең төмен қимасы

А) 510 х 380мм

В) 380 х 190мм

С) 120 х 380мм

Д) 640 х 510мм

Е) 640 х 380мм


9. Қабырғаларда немесе аражабындарда қалдырылған саңылаулар

А) есік ойығы

В) есік

С) есік қорабы

Д) есік блогы

Е) есік жаппасы


10. Бөлігі жылылатқыш материалмен немесе ауалық қабатпен алмастырылған қалау ... аталады

А) жеңілдетілген

В) кірпіш

С) сәндік

Д) тегіс

Е) орнықты


11. Крансыз ғимараттардағы шеткі ұстындардың өте аз қимасының өлшемі

А) 400×400мм

В) 500×600мм

С) 1000×400мм

Д)1900×600мм

Е) 500×500мм


12. Ғимарат қасбетіндегі бір жағынан ашылатын бөлме

А) лоджия

В) балкон

С) эркер


Д) күнқағар

Е) жақтау


13. Аралықты жауып тұратын көтергіш конструкциялар ... деп аталады

А) аражабын тақтасы

В) итарқа асты

С) байланыс

Д) итарқа

Е) орайтын арқалық


14. Бөлінген осьтер бағытында ұстындарды салыстыру үшін олардың бетіне ... орнатады

А) вертикалды белгі

В) арматура жеңсырығын

С) керткен таңба

Д) салмалы бөлшек

Е) қаптама


15.Тегіс асбестоцемент табақтарымен қапталған, фибролттің үш қабатынан тұратын сыртқы қабырға панельдері

А) «сэндвич» түрінде

В) бір қабатты

С) көлемді

Д) қабатталған

Е) үш қабатты


16. Тек құрылыс конструкцияларын тұрғызуға (іргетастар мен қабырғаларды орнату, аражабындар мен жабындарды монтаждауға байланысты жұмыс ... болады

А) жалпы құрылыстық

Ә) арнайы

Б) көмекші

В) тасымалдау

Г) қорытынды


17. Сыланып жатқан объектіні жартылай дайын өніммен, бөліктермен және бұйымдармен қамтамасыз ететін процесс ... деп аталады

А) дайындау

В) тасымалдау

С) жіберу

Д) монтаждау-төсеу

Е) дайындық


18. Жылытылмайтын шатырлардан ғимараттың жоғарғы қабат бөлмелерін бөліп тұратын аражабын ... аталады

А) шатыр


В) бөлек

С) қабатаралық

Д) төле үсті

Е) біріккен


19. Темір бетон ұстын іргетаспен ... қосылады

А) қатты қысумен

В) бетон жастықшалар құрылғысымен

С) анкерлі болттармен

Д) пісіру көмегімен

Е) цемент-құмайт ерітіндісімен


20. Іргетас арқалықтарының ұзындығы ...байланысты

А) ұстындардың адымына

В) ғимараттың ұзындығына

С) аралыққа

Д) ұстын торына

Е) ғимараттың еніне


21. Құрылысқа жер телімдерін бөліп беруді, жобалау-іздену жұмыстарын жүргізу және құрылысты қаржыландыру мәселелерін шешетін мекеме

А) тапсырыс беруші

В) жобалау ұйымы

С) бас мердігер

Д) субмердігер

Е) қосымша мердігер


22. Темірбетонды конструкцияларды дайындау үшін қолданылатын материал

А) ауыр бетон

В) ірі кеуекті бетон

С) жеңіл бетон

Д) газбетон

Е) аса ауыр бетон


23. Разрядына сай келетін белгіленген өндірістік нормаларды орындағаны үшін жұмсшының еңбек ақы мөлшерін белгілеу

А) тарифытік ставка

В) техникалық нормалау

С) еңбек ақы мөлшері

Д) тарифтік нормалау

Е) тарифтік кесте


24. Материалдарды, бөлшектерді, бұйымдарды қабылдау кезінде қоймаларда жүргізілетін бақылау

А) кіріс


В) технологиялық

С) аралқ


Д) авторлық

Е) қабылдау


25. Бұрыштық қосылыстың нұсқалары

А) металл тігісі бойынша, балқыту шегінің металы бойынша

В) қосылатын элементтердің беттері бойынша

С) тігістің ұзындығы бойынша

Д) тігістің басты осьтері бойынша

Е) тігіс металы бойынша және қосылатын элементтердің беттері бойынша


26. Іргетасты салудың тиімді тереңдігін таңдау ... байланысты

А) барлық төменде аталған себептерге

В) тағайындауынан және ғимараттың конструкциялы ерекшелігіне

С) топырақтың маусымдық тоңазу және еру тереңдігіне

Д) құрылыс алаңының геологиялық және гидрогеологиялық жағдайынан

Е) қолданыстағы жүктеменің көлемі мен сипатына


27. Арқалық тор деп ... тірелетін аралықтарды атайды

А) қабырғаларға, ұстындарға

В) қосымша арқалықтарға

С) басты емес арқалықтарға

Д) көлденең арқалықтарға

Е) бойлық арқалықтарға


28. Қадалы іргетастарды орнатады

А) әлсіз топырақтар негізінің жоғары бөлігінде жатқан кезде

В) тығыз топырақтарда

С) тоң топырақтарда

Д)сазды топырақтарда

Е)жартасты топырақтарда


29.Толығымен аяқталған жұмыстың жекелеген түрлерін немесе конструкциялық элементтерді қабылдау кезінде жүргізілетін бақылау түрі

А) аралық бақылау

В) кіріс бақылау

С) технологиялық бақылау

Д) қабылдау бақылау

Е) авторлық бақылау


30. Арнайы дайындықты талап ететін қызмет

А) кәсіп


В) мамандық

С) өтіл


Д) біліктілік

Е) разряд


31. Арқалықтардың түйіндесуі келесі типті болады

А) қабатты, төмендетілген, бір деңгейде

В) қабатты, жоғарылатылған, бір деңгейде

С) қабатты, екі деңгейде, жоғарылатылған

Д) қабатты, төмендетілген, бірнеше деңгейде

Е) қабатаралық, төмендетілген, бір деңгейде


32. Іргетас табаны ... баланысты

А) іргетас түріне

В) іргетас салу тереңдігіне

С) негізінің біріктігіне

Д) ғимараттан болған жүктемеге

Е) топырақ түріне


33. Орталық сығылған қалаудың көтергіштік қабілеті ... байланысты

А) қалаудың біріктігіне және элементтің икемдігіне

В) тастың біріктігіне және элементтік икемділігіне

С) қалаудың уақытша кедергісіне

Д) қалаудың біріктігіне

Е) элементтің икемділігіне

34. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға қабылдаған кезде жүргізілетін бақылау түрі

А) қабылдау бақылау

В) кіріс бақылау

С) технологиялық бақылау

Д) авторлық бақылау

Е) аралық бақылау


35. Алдын ала кернеуленген арматуралардағы анкерлер қажет болады

А) алдын ала кернеуленген арматураны бекіту үшін

В) тартылғаннан кейін арматураны босату үшін

С) монтаждаудан кейін темірбетон конструкцияларды бекіту үшін

Д) арматураның сырт жақтарын тегістеу үшін

Е) бетонға күш бергеннен кейін үлкейту үшін


36. Тас конструкцияларды көтерген кезде химиялық қоспалары бар ерітіндіде маркасы ... төмен емес ерітінділер қолданылады

А) М50


В) М75

С) М10


Д) М25

Е) М100
37. Эмаль құрамдармен сырлау алдында ағаш жабындардың ылғалдылығы ... аспауы тиіс

А) 12%

В) 10%


С) 15%

Д) 8%


Е) 20%
38. Қысқы уақытта сылақ жұмыстарын орындаған кезде бөлмедегі температура ... төмен болмауы тиіс

А) 80С

В) 150С

С) 180С

Д) 200С

Е) 250С


39. Тұрғын үй-азаматтық, өндірістік, транспорттық, гидротехникалық, ауыл шаруашылық ғимараттарын соғудың жалпы атауы

А) Құрылыс

В) Өнеркәсіп

С) Ауыр индустрия

Д) Түсті металлургия

Г) Жеңіл өнеркәсіп


40. Уақыт барысындағы бетонның беріктігі

А) артады

В) 30% төмендейді

С) өзгеріссіз қалады

Д) төмендейді

Е) 15% төмендейді


41. Кран асты арқалықтарды тіреу үшін ұстындарда... қарастырылады

А) аспалар

В) табан

С) салмалы бөлшек

Д) арматура жеңсырығы

Е) баулықтар


42. Конструкциялық материалдар ретіндегі ағаштардың ерекшеліктері

А) өте жоғары үлесті берік, жылуды аз өткізеді, химиялық берік, өңдеуде жеңіл

В) шикізат базасы үлкен, құрғайды, жылу өткізгіштігі аз, өңдеуге жеңіл

С) химиялық берік, құрылымы біртекті емес, гигроскопиялық

Д) механикалық сипатның әртүрлі факторларға тәуелділігі

Е) анизотронды, гигроскопиялы, келтірілген құны төмен


43. Темір бетон қадаларды батырудың соғу әдісі ... топырақтарда тиімді

А) кез-келген

В) құмайт

С) батпақты

Д) құмды

Е) саз
44. Жер асты конструкцияларын және өте жүктелген конструкцияларды қалау үшін ... ерітінділер қолданылады

А) цемент

В) батпақты

С) ізбестік-батпақты

Д) цементті-батпақты

Е) цементті –құмды
45. Металл жабынқыш торкөзге ... бекітіледі

А) өзі кесетін бұрандалы шегемен

В) анкерлермен

С) кляммерлермен

Д) шегелермен

Е) төселетін элементтерді пісірумен


46. Құрылыс конструкцияларын құрастыру үшін кран таңдау ... байланысты

А) ғимарат мөлшерлеріне және құрастырылатын элементтердің массасына

В) құрылыс ауданының жағдайына

С) ғимараттың ені мен биіктігіне

Д) ғимараттың еніне және құрастырылатын элементтердің санына

Е) құрастырылатын элементтер массасына


47.Кәдімгі кірпіштерден жасалған қалаулары үшін арналған биіктік бойынша торлар арасындағы арақашықтық ... қарағанда сирегірек

А) қалаудың бес қатары сайын

В) қалаудың үш қатары сайын

С) қалаудың төрт қатары сайын

Д) қалаудың екі қатары сайын

Е) әр горизонтальді тігісте


48. Өнімдерді алдағы уақытта көрнекі бағалау үшін жеткізімді емес болып табылатын жұмыстар

А) жасырын

В) жабық

С) жабылған

Д) нөлдік

Е) жер асты


49. Ростверкке қаданы бекіту тереңдігі

А) 1 d (d-дөңгелек қадалардың диаметрі немесе қада қималарынын ең жоғарғы

В) 2,5 d

С) 1,5 d


Д) 2 d

Е) 0,5 d
50. Құрылыс нысанында құжаттамалар ... болуы тиіс

А) техникалық, өндірістік

В) анықтамалық, өндірістік

С) техникалық, сараптамалық

Д) техникалық, анықтамалық

Е) өндірістік, шаруашылық

51. Қадаларды батыру әдісін таңдау ... байланысты

А) топырақтағы жағдайға

В) балға түріне

С) коперлі қондырғылар түрлеріне

Д) қадалардың қималарына

Е) балға салмағына
52. Жаз мезгілінде портландцементте дайындалған жаңадан төселген бетонды ылғалды күйінде ... ішінде су құйып отырып ұстап тұрады

А) 7 тәулік

В) 5 тәулік

С) 1 тәулік

Д) 2 тәулік

Е) 10 тәулік


53. Ұзақ уақыт бойы жүктеу кезіндегі ағаштың және пластмассаның конструкциялық ерекшелігі

А) беріктігінің азаюы

В) беріктігі артады

С) деформацияның артуы

Д) пластикалық деформациялардың артуы

Е) деформацияның өсуін төмендету


54. Жұмыскерлер орындайтын технологиялық жағынан байланысқан жұмыс операцияларының жиынтығы - бұл

А) құрылыс процесі

В) құрылыс кезеңі

С) құрылыс циклы

Д) құрылыс құрылымы

Е) құрылыс жұмысы


55. Бетондау кезіндегі үзіліс болуы себепті қатқан бетон мен жаңадан төселген бетон арасында пайда болған түйіспе дегеніміз

А) жұыс жігі

В) температуралық жік

С) қуыстық жік

Д) тік жікм

Е) деформациялық жік


56. Қалау ... міндетті түрде байлаумен жүргізіледі

А) тік жіктерді

В) көлденең тігістерді

С) сыртқы жіктерді

Д) көлденең және тік тігістерді

Е) сыртқы және ішкі тігістерді

57. Таспалы (ленталы) іргетастардың іргетас блоктары арматураланады

А) арматурланбайды

В) өзеті арматура

С) қаңқамен

Д) торлармен және қаңқалармен

Е) тормен
58. Құрылыста қолданылатын транспорт ... бөлінеді

А) көлденең, тік

В) тік, су жолы

С) автомобильді, темір жолды

Д) жалпы, тік

Е) жалпы, көлденең


59. Құймалы іргетастардың бетон даярлығы болмаған жағдайда арматура торы табанына бетонның қорғаныс қабатымен қойылады

А) а ≥ 70мм

В) а ≥ 100мм

С) а ≥ 75мм

Д) а ≥ 150мм

Е) а ≥ 30мм


60. Жылу жүйесі бар бөлмеден шатыр аражабынының қалыңдығы арқылы енетін будан қорғайтын жылытқыш

А) бу оқшаулағыш

В) жылытқыш

С) ерітінді төсем

Д) керамзит

Е) гидрооқшаулағыш


61. Қабырғаны қаптағанда тақтайшаларды орнату реті

А) төменнен жоғары

В) жоғарыдан төмен

С) көлденеңінен

Д) тігінен

Е) екі жақтан


62. Қабырға беттерін қаптау алдында жүргізілетін жұмыс

А) Дайындық

В)Жинақтау

С) Сулау


Д) Сырлау

Е) Сылау
63. Сылақ жұмыстарына қолданылатын негізгі аспаптар түрлері

А) Шпатель, сокол, ерітінді лақтыратын ожау, мастерок, әр түрлі ағаш тегістегіштер

В) Миксер, балға, ожау, шот балға

С) Шой балға, шпатель, тісті күрекше

Д) Құрыш, аллюминий панельдері

Е) Бұрыш шығарғыш, ағаш метр

64. Қалау үзілген кезде.......қалдырылады

А) штраба

В) жік


С) қатар

Д) компенсатор

Е) Көздеу қатар
65. Жалпақ кірпіштің тығыздығы

А) 1700- 200 кг/м3

В) 600- 1200кг/м3

С)900- 1800кг/м3

D) 900 - 2000 кг/м3

Е) 700-1500 кг/м3


66. Металл конструкцияларды жобалаудың негізгі принциптері

А) болатты өте көп үнемдеу; дайындаудың өте аз еңбек сыйымдылығы, жинақтау жылдамдығы

В) болатты өте аз үнемдеу; уақыттың жоғары номасы; жинақтаудың өте төмен жылдамдығы

С)жинақтаудың өте жоғары өнімділігі; жинақтаудың өте жоғары өндірістілігі; монтаж жұмыстары процестерін жоғары бағалау

Д) жинақтаудың өте жоғары өнімділігі шығыны; дайындаудың өте көп еңбек сыйымдылығы; жинақтаудың өте төмен өнімділігі

Е) болатты өте аз үнемдеу; дайындаудың өте көп еңбек сыйымдылығы, баяу жинақтау


67. Қадаларды әзірлеу үшін ... төмен емес маркалы бетон қолданылады

А) М200


В) М400

С) М500


Д) М150

Е) М300
68. Жинақталған роствек кезінде қада бастары белгілерінің жол берілетін ауытқулары ... көп емес

А) ±30мм

В) ±10см

С) ± 50мм

Д) ±10мм


Е) ±50см
69. Шатырдың рулон жабындарын жасар алдындағы негіз ылғалдығы ... аспауы тиіс

А) 5%


В) 12%

С) 33%


Д) 26%

Е) 10%
70.Ит арқа сирақтарының жоғарғы үштары төселген элемент ... деп аталады

А) атшалық сырғауыл

В) тіреу


С) итарқа

Д) мауэрлат

Е) жатқызба
71.Бөлмені дыбыстық оқшаулау

А) жоспарлы шешімге сәйкес келеді

В) бу оқшаулау

С) гидро оқшаулау

Д) конструкцияның көтергіш қабілеті күші

Е) жылу техникасын есептеумен


72. Текшелі мінбелер үстінде нөсер және тиісті баллдан асатын жел кезінде жұмыс істеуге тыйым салынады

А) 6 балл

В) 8 балл

С) 9 балл

Д) 5 балл

Е)7 балл
73.Халық тығыз орналасқан жерлерде қатқан топырақты алдын ала қопсытуды қандай әдістермен жүзеге асырады

А) механикалық әдіспен

В) қопару әдісімен

С) бұрғылау, қопару

Д) механикалық, қопару әдістерімен

Е) бұрғылау әдісімен
74. Тас қалаушының бақылау - өлшеу құралдары

А) деңгей, бұрыштауыш

В) тігісін сөгіту, тіктегіш

С) кельма, байлау-бау

Д) балға – сүймен, бұрыштауыш

Е) бұрыштауыш, тіктеуіш, қалақ


75.Эвакуация жолындағы есіктерді ... етіп орнатады

А) кері ашылатын

В) көтерілетін

С) сырғитын

Д) қозғалыс бағытымен ашылатын

Е) бүктелетін


76. Құрылыстағы мөлшерлер

А) ҚМжЕ, ҚМжБ, МСТ, БМжББ

В) Жоба, смета, түсініктеме жазба

С) ҚНжБ, техника қауіпсіздігі

Д) МСТ, БМжББ

Е) Жоба, смета


77. Құрылыс жүргізудің тәсілдері

А) Шаруашылық, мердігерлік

В) Толассыз, жүйелі

С) Рет-ретімен, қатарласып

Д) Жекешеленген, жүйелі

Е) Құрамалы, толассыз


78. Жоба құжаттарының сапасына жауап беретін тұлғалар

А) Жобаның бас инженері және бас сәулетші

В) Бас инженер және шебер

С) Бас сәулетші және тапсырыс беруші

Д) Бас маман және өндірістік жұмыс беруші

Е) Бас инженер және тапсырыс беруші


79. Жабын материалдары бойынша едендер ... болады

А) ағаш


В) сәндік

С) қуыс


Д) индустриялы

Е) жалпақ


80. Ішкі жағынан байытылған қалау қатары ...

А) ішкі көздеуқатар

В) таспен толтыру

С) алдыңғы көздеуқатар

Д) нұқыма қыр қатар

Е) бойлыққатар


81. Еден бетін еденнің астында жатқан элементімен немесе аражабынмен байланыстырып тұратын қабат ... деп аталады

А) қабатша

В) жабын

С) гидрооқшаулағыш

Д) дыбыс оқшаулағыш

Е) астына төселетін қабаттар

82. Жабыннан, қабатшадан, төселетін қабаттан, негізден тұратын көп қабатты конструкция ... деп аталады

А) еден


В) қабырға

С) төбе


Д) іргетас

Е) төбе
83. В7,5-В10 кластық бетонның мұздаған кезде ол үшін қауіпті емес аса беріктігі

А) 50%

В) 40%


С) 60%

Д) 70%


Е) 30%
84. Дірілдеткіш әрекетінің радиусы бетон қоспаларының қозғалтқыштарына және ... байланысты

А) дірілдеткіш түріне

В) бетон маркасына

С) бетондалатын конструкцияның түріне

Д) дірілдету ұзақтығына

Е)төселген бетон қабатының қалыңдығына


85. Іргетас пен бағанның түйісуін бекіту үшін ... төмен емес маркалы бетон қолданылады

А) М300


В) М200

С) М400


Д) М500

Е) М250
86. Орнату әдісі бойынша арақабырға ... болады

А) трансформацияланатын

В) бөлмеаралық

С) қаңқалы

Д) ірі панельді

Е) толық емес
87. Құралатын қаңқадан және қоршайтын сыртқы қабырғалардан тұратын ғимараттар

А) қаңқалы-панельді

В) майда элементті

С) құрамдас

Д) қаңқасыз

Е) қаңқалы-монолитті


88. Іргетас арқалықтарына жатқызылатын қабырға панельдері ... аталады

А) іргелік

В) аралық қабаты

С) бұрыштық

Д) қалқанды

Е) қатарлы


89. Қазаншұңқыр түбін тазарту үшін қолданылады

А) бульдозер

В) автогрейдер

С) драглайн

Д) грейфер

Е) каток
90. Арматураланған конструкцияларға бетон қоспаларын берген кезде оларды еркін тастау биіктігі ... аспауы тиіс

А) 2м

В) 4м


С) 0,5м

Д) 1,5м


Е) 3м
91. Құрылыс өнімдерінің айырмашылық ерекшеліктері

А) әр алуандығы, үлкен мөлшері, тұрақтылығы (стационарлығы)

В) құны, көп еңбек сіңірімділігі

С) көп еңбек сіңірімділігі, табиғи-климаттық жағдайлар

Д) көп еңбек сіңірімділігі

Е) табиғи-климаттық жағдайлары, құны


92. Жақсартылған сылақ ... тұрады

А) бүркеуден, грунттан, жабылатын қабаттан

В) грунттан, түзейтін қабаттан

С) тегістейтін, түзейтін қабаттан

Д) грунттан, жабатын қабаттан

Е) бүркеуден, жабатын қабаттан


93. Қалау жіктерінің қалыңдығы әр ... сайын тексереді

А) 5-6 қатар

В) 3-4 қатар

С) 6-7 қатар

Д) 1-2 қатар

Е) 4-5 қатар

94. Жақсартылған сылақ қалындығының орташа қалындығы


 1. 15мм

 2. 25мм

 3. 30мм

 4. 10мм

E)20мм
95. Қабатқа тігінен орналасуы бойынша қалаудың жол берілетін ауытқуы ... аспауы тиіс

 1. 10мм

 2. 15мм

 3. 20мм

 4. 30мм

E)5мм
96. Биіктігі 12м бағандарды .... көмегімен іргетас стаканына уақытша бекітуге болады

 1. сыналар мен кондукторлар

 2. домкрат

 3. болат арқан

 4. тірек таяныш

E)болат арқан және тірек таяныш
97. Қабырғаларды қалау кезінде жіктерді байлаудағы көп қатарлы жүйенің кемшілігі

 1. көтергіштік қабілеттің төмендеуі

 2. тігіс қалыңдығынын ұлғаюы

 3. тас қалаушылардың еңбек өнімділігінің төмендеуі

 4. жұмыстың өте көптігі

E) материалдардың көп шығына
98. Темірбетон бағананың консолі келесі конструкцияны көтеру үшін арналған

А) кранасты арқалықты

В) жабын плитаны

С) арканы

Д) ферманы

Е) ригельді


99. Еден астындағы тегістейтін төсем құрылғысы үшін арналған ерітінді маркасы

төмен болмауы тиіс

А) М150

В) М10


С) М50

D) M75


Е) М100
100. Бағандармен және қабырғалармен монолиттік байланысқан аралықтар мен тақтайшаларды ... сайын бетондайды

А) тік конструкцияларға бетонды төсегеннен кейін 10 – 12 сағат

В) 1 – 2 күн

С) тік конструкцияларға бетонды төсегеннен кейін 1 – 2 сағатД) тік конструкцияларға бетонды төсегеннен кейін 8 – 10 сағат

Е) 3-4 күн

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет