10 сынып Курс аты: Генетика және селекция негіздері БағытыДата10.06.2017
өлшемі158,96 Kb.
Қарабау орта мектебі


Бағдарлы оқу курсы

10 сынып
Курс аты: Генетика және селекция негіздері Бағыты: Жаратылыстану - матемтаикалық

Бағдары: Биология

Дайындаған: Т.Құрманғазиева

биология пәнінің І санатты мұғалімі

2015-2016 оқу жылыБағдарлама туралы түсінік хат:

Курстың мақсаты: Оқушыларды әлеуметтендіру, ЖОО-на дайындау үшін терең білім беру, өмірде өзі игеретін мамадыққа баулу.

-Оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, жылдамдыққа, ептілікке үйрету.

-Биология туралы ұғымды үйрету.

-Оқушылардың генетикалық білімдерін кеңейту, жүйелеу, дамыту.

-Адамгершілікке тәрбиелеу.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер қойылады :

- оқушының ойын дамыту;

- кеңес бере отырып, бағыттап оқыту;

- ізденушілік, зерттеушілік жұмыстарын ұйымдастыру;

-оқушылардың ғылыми, техникалық, кәсіпшілік қызығушылықтырын қалыптастыруға жағдай жасау, бейім таңдауда өз тағдырын өзі шешуге мүмкіндік беру;

- оқушылардың стандартты логикалық операцияларды жылдам және дұрыс орындау іскерлігін дамыту.Оқушылардың дайындығына қойылатын талаптар: жұмыс дәптерлерінің болуы, танымдық іс-әрекеті мен ой өрісін, басқа ғылыммен байланысын, компьютер техникасын, интернет желісін пайдалану.

Пәнаралық байланыс: химия, математика, география, экология, анатомия, жа­нуартану.

Кәсіпке бағдарлау: биология, медицина, ауыл шаруашылығы, химия, биотехно­логия бағытында даярлау.

4.Уақыт көлемі: 34 сағат, аптасына 1 сағат.

5.Курсты ұйымдастыру формасы: дәріс ( лекция ), ойын, есептер шығару,

топтық және жұптық оқыту әдістері, интерактивті оқыту әдістері, семинар.

6.Курсты оқытуды аяқтау формасы:

-рефераттар жазып қорғау, оны әрі қарай шығармашылықпен жетілдіру, ғылыми жоба жасап қорғау.

-түрлі генетикалық есептер шығару.

-тест сұрақтарына жауап беру.7.Курсты оқу барысында күтілетін нәтижелер:

Биологиялық және генетикалық ұғымдармен тереңірек таныс болу

Генетикалық заңдылықтарды түсіну

Биология пәнінен меңгерген білім , білік , іскерлік дағдыларын басқа ғылым сала­ларымен ұштастыра отырып, өмірде пайдалана білуі тиіс.

Бағдарлама туралы түсінік хат:

Курстың мақсаты: Оқушыларды әлеуметтендіру, ЖОО-на дайындау үшін терең білім беру, өмірде өзі игеретін мамадыққа баулу.

-Оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, жылдамдыққа, ептілікке үйрету.

-Биология туралы ұғымды үйрету.

-Оқушылардың генетикалық білімдерін кеңейту, жүйелеу, дамыту.

-Адамгершілікке тәрбиелеу. 8.Оқу жетістіктерін бағалау:

-деңгейлік сұрақтар арқылы, тесттік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, өзіндік сынақ жұмыстары арқылы.9.Ұсынылатын әдебиеттер: -Оқушыларға: 1. Мектеп оқулықтары, 10-11-сы­ныптары. 2. Гуляев Г.В Генетика Москва 1977. 3.Интернет желісін пайдалану.

-Мұғалімге: 1. Мұхаметжанов К. «Генетика және селекция негіздері», 1996.

2. «Биология салауаттылық негіздері» журналдары.

3. «Биолог анықтамалығы» журналдары.

4. Инге-Вечомов: Генетика с основами селекции. Москва 1989.

5. Л.Ү.Әбшенова , Б.Заирова «Биология. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеруге және олимпиадаларға дайындауға арналған тапсырмалар»,Алматы 2009


Тақырып жоспарының мазмұны.

Кіріспе ( 1сағат), Генетика негіздері ( 22 сағат )

Генетика ғылымы және оның жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі орны. Генетика ғылымының даму кезеңдері. Генетика саласындағы ғылым зерттеулер. Грек ойшылдарының еңбектері (Демокрит, Гиппократ, Аристотель).Эволюциялық ілім (Ч.Дарвин). Тұқымқуалаушылық заңдылықтарының ашылып қалыптасуы. Г.Мендель, Т.Бовери, У.Сзттон, Т.Морган, В.Иогансен, Г. де Фриз, К.Коренс, Э.Чермак, Н.Вавилов т.б.

Г.Мендель, оның еңбектері. Гибридологиялық әдіс. Моногибридтік будандасты­ру. Доминанттық, рессивтік белгілер.

Аллельді гендер. Фенотип және генотип. Гомозиготалы, гетерезиготалы даралар. Г.Мендельдің 1-2 заңдары. Белгілердің ажырау себептері. Гаметалар тазалығы ги­потезасы. Талдай шағылыстыру. Моногибридті шағылыстырудың цитологиялық негіздері. Тіркес тұқым қуалау. Тіркесу топтары. Генетикалық карта. Т.Морган заңы. Хромосомалық теория. Кроссинговер. Ген, құрылымы, қасиеті. Гендердің арақатынасы. Генотип.

Жыныс генетикасы. Жынысты анықтау. Жыныспен тіркес тұқымқуалау. Гемо­филия және дальтонизм. Гендердің өзгеруіне ортаның әсері. Медициналық генети­ка. Адамның тұқымқуалайтын аурулары, олардың алдын алу.

Өзгергіштік заңдылықтары ( 4 сағат )

Өзгергіштік және оның түрлері. Модификациялық және мутациялық өзгергіштіктер. Мутациялардың жиілігі. Мутацияның пайда болуына ортаның әсері. Геномдық, хромосомалық және гендік мутациялар. Эксперименттік мута­циялар. Селекциядағы мутацияның рөлі. Н.И.Вавиловтың гомологиялық қатарлар заңы. Генетика және эволюциялық теория. Популяциялар генетикасы. Аллельдер және генотиптер жиілігі. Харди-Вайнберг заңы. Табиғи сұрыпталудың түрлері: тұрақтандырушы және қозғаушы сұрыптаулар.Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер селекциясы ( 6 сағат )

Селекцияның генетикалық негіздері. Селекция үшін бастапқы материалдарды іріктеп алу, бағалау. Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтары. Өсімдіктер селек­циясы. Өсімдіктерді қолдан сұрыптау және будандастыру. Селекциядағы табиғи сұрыпталудың маңызы. Айқас тозаңданатын өсімдіктердің өздігінен тозаңдануы. Гетерозис. Жасанды мутагенез, оның селекциядағы маңызы. Полиплоидия. Жану­арлар селекциясы. Үй хайуанаттарын әріден будандастыру.Лабораториялық жұмыстар

Вариациялық қатарды құру және жапырақ ұзындығының өзгергіштігінің вариациялық қисық сызықтарын сызып көрсету.Көрсетілімдер

Мендель заңдарын, хромосомалардың айқасуын бейнелейтін көппешөп ма­териалдарын, жинақтамаларды, нақнұсқа-жапсырмаларды, сызбанұсқаларды, тәжірибелерді көрсету.Қорытынды ( 1 сағат )

Беркітемін:

Оқу ісінің меңгерушісі: Г. Тоқмурзина

2015-2016 жаңа оқу жылына арналған

«Генетика және селекция негіздері»

қолданбалы курсының күнтізбелік жоспары

Сабақтың тақырыбы.


Сағат саны


Күні

Ұйым-

дастыру формасы

Бар- лығы

Дәріс

Прак- тикалық1

Кіріспе

1

1Дәріс

2

Генетика – тұқымқуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін ғылым.

1

1Дәріс

3

Моногибридті будандастыру заңдылықтары.

2

1

1
Топтық жұмыс

4

Есептер шығару.

2

2Жұптық жұмыс

5

Моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздері.

1

1Дәріс

6

Дигибридті будандастыру заңдылықтары.

2

1

1
Дәріс

7

Есептер шығару.

1

1Топтық жұмыс

8

Полигибридті будандастыру.

1

1Дәріс

9

Есептер шығару.

1

1Дәріс

10

Т.Морганның тұқым қуалаудың хромосомалық теориясы.

1

1Топтық жұмыс

11

Тіркес тұқым қуалау.

1

1Жеке жұмыс

12

Есептер шығару.

1

1Топтық жұмыс

13

Цитоплазмалық тұқым қуалау.

1

1Дәріс

14

Генетикалық карта құру.

1

1Жұптық жұмыс

15

Гендердің өзара әрекеттесуі.

2

1

1
Ұжым

дық жұмыс16

Жыныс генетикасы.

1

1Сауалнама

17

Адам генетикасы.

1

1Дәріс

18

Медициналық генетика.

1

1Дәріс

19

Генетиканың маңызы. Денсаулық сақтаудың генетикалық проблемалары.

1

1Дәріс

20

Өзгергіштік. Модификация.

1

1Дәріс

21

Мутациялық өзгергіштік.

1

1Дәріс

22

Генетикалық және эволюциялық теория.

1

1Топтық жұмыс

23

Қорытынды сабақ.

1

1Сайыс

24

Селекцияның генетикалық негіздері.

1

1Пікірлесу

25

Өсімдік селекциясының қазіргі жетістіктері.

1

1Дәріс

26

Жануарлар селекциясы.

1

1Әңгіме

27

Микроорганизмдер селекциясы.

1

1Дәріс

28

Ең жаңа сұрыптау әдістері. Гендік инженерия.

1

1Әңгіме

29

Биотехнология табыстары.

1

1Сайыс

30

Қорытынды – сынақ сабақ.

1
1
Ұжымдық

Каталог: uploads -> doc -> 0167
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0167 -> Мақсаты: Қазақ халқының атын әлемге әйгілі еткен Астана қаласы және тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып-өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру
0167 -> «Жаралған сөзі асылдан»
0167 -> 4-сынып оқу пәндері бойынша тақырыптық жоспарлары сынып
0167 -> Тақырыбы: Өрмекшітәрізділердің құрылысы, тіршілік ету дағдысы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет