«2023-2024 оқу жылында Қазақстан республикасының орта білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері туралы»


«Үздіктен үйрен» жобасын іске асыру: «Үздік педагог» байқауы  жеңімпаздарының озық педагогикалық тәжірибесін дәріптеу  Pdf көрінісі
бет3/70
Дата13.09.2023
өлшемі1,06 Mb.
#180977
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
Байланысты:
ӘНХ каз 23 08 2023

 
«Үздіктен үйрен» жобасын іске асыру: «Үздік педагог» байқауы 
жеңімпаздарының озық педагогикалық тәжірибесін дәріптеу 

 
«Білім беруді өзгертудегі 1000 көшбасшы» республикалық кадрлық 
резервтің деректер қорын жасау. 
 
 1.1 
ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША 
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР 
2023-2024 оқу жылында білім беру ұйымдары білім беру процесін іске 
асыру кезінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді 
дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын, «Педагог 
мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары 
туралы», «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік 
қорғау туралы» және т.б., Заңдарды және басқа да заңнама актілерін басшылыққа 
алуы және оқыту процесін келесі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асыруы 
тиіс: 
1. 
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» (ҚР 
Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 
бұйрығы, 23.09.2022 ж. № 406 бұйрығымен енгізілген 
өзгерістерімен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200029031
); 
2. 
«Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, 
жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын 
бекіту туралы» (ҚР БҒМ 8.11.2012 ж. № 500 бұйрығы, 
18.08.2023 ж. № 264 бұйрығымен енгізілген өзгерістері 
мен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200029136 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200029916
)
3. 
«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім 
беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер 
бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы»
ҚР Оқу-ағарту министрінің 16.09.2022ж. №399 бұйрығы 
21.11.2022 ж. № 467, 05.07.2023 ж. № 199 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістерімен
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200029767
 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200030654

4. 
«Білімді ұлт. Сапалы білім» Ұлттық жобасын бекіту 
туралы» 
Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 
12.10.2021ж. №726 Қаулысы
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
P2100000726)
5. 
«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, 
аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік 
ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ 18.03.2008 ж. № 125 
бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 13.04.2023 ж. №96 
бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2300032306
)
6. 
«Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, 
мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру 
ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің
оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 22.05 2020 ж № 216 бұйрығы, ҚР Оқу-
ағарту министрі м.а. 22.05.2023 ж. №140 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістерімен, жаңа редакцияда - ҚР Оқу-
ағарту министрінің 03.07.2023 ж. № 194 бұйрығымен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2000020708
  
7. 
«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200029329
)беру, мамандандырылған, арнаулы білім, жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйымдарында, балаларға және 
ересектерге қосымша білім беру ұйымдарының үлгілік 
қағидаларын 
бекіту 
туралы» 
(ҚР 
Оқу-ағарту 
министрінің 31.08.2022 ж. №385 бұйрығы)
8. 
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім 
берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын 
есепке алғандағы техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы 
нормативтік қаржыландыру қағидаларын бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 27.11.2017ж. №596 бұйрығы, 
05.07.2023 
ж. 
№197 
бұйрығымен 
енгізілген 
өзгерістермен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1700016138)

9. 
«Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-
ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және 
жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» 
(ҚР БҒМ 22.01.2016 ж. №70 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту 
министрінің 03.07.2023 ж. №193 бұйрығымен енгізілген 
өзгерістерімен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013272
)
10. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім 
беру 
бағдарламаларын 
және 
арнайы 
оқу 
бағдарламаларын 
іске 
асыратын 
білім 
беру 
ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім 
және ғылым саласындағы басқа да азаматтық 
қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 
шарттарын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 27.01.2016 ж. №83 
бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 30.12.2022ж. 
№533 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013317
)
11. «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын 
және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін 
бекіту туралы» (ҚР БҒМ 17.06.2015ж. №391 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1500011716
)
12. «Мемлекеттік білім 
беру ұйымдарының бірінші 
басшыларын ротациялауды жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 11.11.2021 ж. №559 бұйрығы, ҚР Оқу-
ағарту министрінің 12.12.2022 ж. №492 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістерімен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2100025128
);
13. «Мемлекеттік білім 
беру ұйымдарының бірінші 
басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, 
лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы» (ҚР 
БҒМ 21.02.2012 ж. № 57 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту 
министрінің 22.12.2022 ж. № 513 бұйрығымен енгізілген 
өзгерістерімен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1200007495
);
14. «Мамандандырылған білім беру ұйымдарының желісін 
және дарынды балалармен жұмыс жөніндегі оқу-
әдістемелік кеңес туралы ережені бекіту туралы»
(ҚР БҒМ 1.07.2015 ж. № 428 бұйрығы, 02.02.2022 ж. 
№34 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) 
https://online.zakon.kz/Docu
ment/?doc_id=31730757)15. «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнаулы, 
қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу 
үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың 
нысандарын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 6.04.2020 ж. № 
130 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 17.03.2023 ж. 
№68 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2000020317
)
16. «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу 
процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР 
БҒМ 20.03.2015ж № 137 бұйрығына өзгеріс енгізу 
туралы» (ҚР БҒМ 3.11.2021 ж. №547 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістермен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1500010768
)
17. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі 
орта, орта білім беру ұйымдарында педагогикалық 
кеңес қызметін ұйымдастырудың және оны сайлау 
тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 
міндетін атқарушының 16.05.2008 ж. №272 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы» 02.04.2020 ж. № 125 бұйрығы
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2000020292
 
18. «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық 
талаптар» 
санитариялық 
қағидалары (ҚР Денсаулық сақтау министрінің 
05.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-76 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2100023890

19. «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 
кадрларды даярлауға жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық 
бөлімшелеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын 
орналастыру қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 
29.01. 2016 ж №122 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013418
)
20. «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім 
беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту 
қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 4.05.2020 ж. 
№175 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 27.08.2022 
ж. № 384 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/
V2200029446

21. «Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 16.01.2015 ж. №12 бұйрығы, ҚР Оқу-
ағарту министрінің 09.08.2022 ж. №355
бұйрығымен 
енгізілген өзгерістерімен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V15H0010279
)
22. «Педагогтердің 
біліктілігін 
арттыру 
курстарын 
ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ педагогтің 
қызметін курстан кейінгі қолдау қағидалары» (ҚР БҒМ 
28.01.2016 ж. №95 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 
3.10.2022 
ж. 
№415
бұйрығымен 
енгізілген 
өзгерістерімен) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013420
);
23. «Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп 
формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (ҚР 
БҒМ 14.01.2016 ж. №26 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту 
министрінің 30.12.2022 ж. №534
бұйрығымен енгізілген 
өзгерістерімен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013085
);
24. «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің 
жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1800017553
)үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.10.2018 
ж. №564 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 
05.08.2022 
ж. 
№350 
бұйрығымен 
енгізілген 
өзгерістерімен)
25. «Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі 
туралы ережені бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2016 ж. 
№18 бұйрығы, 31.05.2022 ж. №251 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістермен)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V1600013067
); 
26. «Жеңімпаздары, жүлдегерлері және оларды дайындаған 
педагогтер бюджет қаражаты есебінен біржолғы 
сыйақымен көтермеленетін жалпы білім беретін пәндер 
бойынша халықаралық олимпиадалардың тізбесін 
бекіту туралы» (ҚР Оқу-ағарту министрінің 20.07.2022 
жылғы №333 бұйрығы) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/
V2200028915
); 
27. «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық 
және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 
конкурстарының 
(ғылыми 
жарыстардың), 
орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік 
конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін 
және оларды іріктеу өлшемшарттарын бекіту туралы» 
(ҚР БҒМ 7.12.2011 жылғы № 514 бұйрығы,
жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің м.а. 
17.08.2022 ж. № 371 бұйрығы) 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1100007355
 
28. «Білім беру деңгейлері бойынша сапаны қамтамасыз ету 
жөніндегі басшылықты бекіту туралы» (ҚР БҒМ 
23.06.2022 ж. №292 бұйрығы) 
https://online.zakon.kz/Docu
ment/?doc_id=37431780

29. «Қазақстан 
Республикасы 
Білім 
және 
ғылым 
министрлігінің террористік тұрғыдан осал объектілерді 
және білім және ғылым саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын террористік тұрғыдан осал объектілерді 
терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы»(ҚР БҒМ 30.03.2022 ж. № 
117 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/
V2200027414)
30. «Ерекше 
білім 
беру 
қажеттіліктерін 
бағалау 
қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2022 ж. №4 
бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/
V2200026618/compare
 
31. «Білім 
беру 
ұйымдарында 
психологиялық-
педагогикалық қолдап отыру қағидаларын бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2022 ж. №6 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/
V2200026513/compare
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет