№3 басылым 27. 08. 09ж орнына ауыстырылды №4 басылым 30. 06. 2011ж



Дата26.08.2017
өлшемі200.76 Kb.

ПОӘК 042-14.3.03.001/02-2011

№ 3 басылым 27.08.09ж орнына ауыстырылды № 4 басылым 30.06.2011ж

Бет -




ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.3.03.001/02-2011


ПОӘК

Студенттер үшін «Менеджмент» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы



№ 3 басылым

27.08.09ж орнына ауыстырылды № 4 басылым 30.06.2011ж


5В050900 «Қаржы», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Бухгалтерлік есеп» мамандығы студенттері үшін «Менеджмент»


ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2011


ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы __________ «____30___ »__06____ 2011ж., Самиева Гүлмира Төлеуғалиқызы, аға оқытушы, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті


ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«____30___ »__06____ 2011ж. № _11_Хаттама

Кафедра меңгерушісі, М.Қ.Толымғожинова


2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының отырысында.
«____21___ »__09____ 2011ж. № _1__ Хаттама

ОӘБ төрағасы М.Х. Айдарханов

БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.


«__30____ »__09__ 2011ж. № __1_ Хаттама

ОӘК төрағасы, оқу ісі проректоры Б.А. Рскелдиев

Мазмұны



 1. Жалпы ереже

 2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар

 3. Курс форматы және саясаты

 4. Бағалау саясаты

 5. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

 6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

 7. Пән бойынша оқу процессінің күнтізбелік графигі

1.Жалпы ереже




  1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Самиева Г.Т. – аға оқытушы

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы

Байланыс телефоны: 530229, 8-ғимарат, 305- кабинет

Сабақ жүргізу орыны- дәрісхана

Пән бойынша несие саны- 3


  1. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме(Кесте 1)

Кесте 1- Жұмыс оқу жоспарынан көшірме




Курс

семестр

Несие саны

Дәріс(сағ)

ПС

(сағ)


СОӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың формасы

2

3

3

30

15

45

45

135

Емтихан

1.1 «Менеджмент» нарықтық экономикаға көшу басқару жүйесін жаңаша қалыптастыруды қажет етеді, өйткені кәсіпорнының тиімді қызмет етуі, көп жағдайда басқару шараларына байланысты. Ол үшін жоғары білікті мамандарды менеджерлерді даярлау қажет. Олар нақты жағдайды бағалап, аңғара біледі, әрі дер кезінде басқару шешімдерін қабыладап, оның іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық етуді жүзеге асыра алады. Бүл пән тек теориялық білім берумен гана шектелмей, сондай-ақ студенттерді өз іс-әрекеттерімен жоспарлап, өз қызметіндегі басты бағыттарды дұрыс таңдауға, күрделі экономикалық маселелерді шешімін дұрыс, әрі тез, жан-жакты табуға үйретеді.



1.2Мамандыққа қоладануына байланысты курстың міндеттері:

• менеджменттің маңызын оқу

• менеджметтің даму кезеңдерін қарастыру

• менеджменттің мақсаттарын, қызетгерін және қағидаларын оқу

• ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару құрылымдарын зерттеу

• менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру

• басқару құрлмы және еңбек процесттерін оқу

- басқару шешімдер теориясын қарастыру

• басқару психологиясын меңгеру

1.3Курстың мазмұны:

1.4Студент білу тиіс: менеджменттің мәні және мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін

1.5Студент игеру керек: топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара қарым- катынас жасау, дау-дамай мәселелерін шеше білу. ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге асыру. іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу, келіссөздерді жүргізуді тәжірибеде іске асыруы тиіс

Бүл қасиеттер студентгерге болашақта, жұмыста және жеке өмірінде қабылдайтын шешімдеріне сын көзбен, жан-жақты қарауға мүмкіндік береді, көмектеседі. Олардың белсенді өмір көз қарасынын пайда болуына әсерін тигізеді.

1.6Пәннің басты деректемелері : «Экономикалық теория», «Социология», «Психология»

1.7Пәннің деректемелері: «Еңбек ресурстарын басқару», «Мемлекттік баскару», «Менеджмент теориясы және практикасы», «Мемлекеттік қаржыны басқару»

2. Студенттерге арналған «Менеджмент» пәнін оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Курс барысы: 30 тақырып «Менеджмент» курсының барлық мазмұнын қамтиды.

Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 45 аудиторлық сағат, соның ішінде 30 сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) қарастырылған.

Аудиторлық дәріс курсы является студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Мемлекеттік қаржыларды басқару» курсы бойынша кредиттік технология студенттерімен СӨЖ реферат түрінде орындалады. СӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген ревераттың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Студенттерге өздік жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етіледі. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрінде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдісімен мәтін қара немесе көк түсті сиямен, анық жазумен жазылуы тиіс. Бір жұмыста түрлі түсті сия қолдануға болмайды (графиктерді, диаграммаларды, суреттерді, кестелерді орындағанда түрлі түсті сия қолдануға болмайды.)

Жұмыс қолмен жазылғанда мәтіннің әрбір беті 28-30 жолдан тұруы қажет, әрбір жол ортасы 60-65 белгіден болуы керек, мұндағы әрбір сөздер арасындағы пробел бір белгі болып есептеледі. Қолжазбалық мәтінге №3 трафареті қолданылады. Жұмыстың қолжазбалық нұсқадағы жалпы көлемі қосымшаларды есептемегенде 5 беттен кем болмауы тиіс. Жұмыс беттерінде еш қателіктер жіберілмеуі тиіс – жолдарды және сөздерді сызу, жоларалық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етілтейді. Сонымен қатар, жалпы қабылданбағандардан басқа сөздерді және сөз тіркестерін қысқартуға болмайды.

Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

Рефератқа қысқаша жоспар құру керек. Рефератты орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі жазылып, студенттің қолы мен орындаған мерзімі көрсетілуі керек.



3. Курс форматы және саясаты

 1. Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұиысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

 2. Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл)

 3. Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да)

 4. Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

 5. 5 аптада әрбір студентке талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)

 6. Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады

 7. Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады

 8. Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі

 9. Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуна болады

 10. Емтихан: қорытыды емтихан билеттік жүйе бойынша өткізіледі. Әр билетке курс бойынша 3 сұрақ кіргізіледі



4. Бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Студенттердің білімін бағалау шкаласы

Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA




W

Оқудан шығарылған

NA




AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA




P

Өтті (қарытынды тестке ған)

NA

0


Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері


Жұмыс түрі

Баллдар

Тәжірибелік сабақта жауап беру

0,35

Эссе (әрбір жұмысқа)

0,3

Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)

0,2

Реферат (әрбір жұмысқа)

0,3

Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)

0,3

СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)

0,4

Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)

5

Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)

5

Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)

4,75

Емтихан

60

Барлығы

100




 1. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу




Тақырып аттары

Дәріс

Практикалық сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны

2

1

3

3

Менеджменттегі жүйелі ыкпал

2

1

3

3

Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту

2

1

3

3

Басқару процесінің мақсаты.

2

1

3

3

Менеджменттің ұйымдастыру құрылымы

2

1

3

3

Менеджменттің бақылау қызметі

2

1

3

3

Басқару шешімдерін құрастыру

2

1

3

3

Мотивация (ынталандыру)

2

1

3

3

Басқару қызметшілері

2

1

3

3

Басшылық, адамдарды және топтарды басқару

2

1

3

3

Менеджменттегі коммуникация

2

1

3

3

Менеджметтегі келіспеушілік

2

1

3

3

Басшылық стилі

2

1

3

3

Баскару еңбегінің мәдениеті мен этикасы

2

1

3

3

Менеджменттің мәләметтік және техникалық базасы

2

1

3

3

Жиыны

30

15

45

45


6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

Кесте 3- СОӨЖ және СӨЖ жоспары




Тақырып аттары

СОӨЖ

СӨЖ

Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны

«Шет ел менеджерлерінің ерекшеліктері»- баяндама

Менеджменрлерге сипаттама - кейс

Менеджменттегі жүйелі ыкпал

Компанияның құрылымын құру

Кәсіполрынның сыртқы ортасын талдау - кейс

Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту

Іскерлік ойын “БІР МИНУТАҒА КЕҢЕСУ


Менежменттің қазіргі мектебі- баяндама

Басқару процесінің мақсаты.

Іскерлік ойын “ҚОРШАЃАН АДАМДАРДЫЊ МӘСЕЛЕЛЕРІН БІЛУГЕ ТЫРЫСЫЊЫЗ”


Тапрсыма 12-13 Эссе

Менеджменттің ұйымдастыру құрылымы

Тапсырма 16

«Ақтай»кәсіпорнының басқару құрылымы сұхбаттасу, талдау жүргізу





Кейс: «Металлургиялық компания»

Менеджменттің бақылау қызметі

Стандарттырды белгілеу Салыстыру арқылы бақылау сызбасын құру және алынған нәтижелерді стандарттармен салыстыру

Күнделікті бақылауды жүргізудің ақпараттық базасы- Баяндама


Басқару шешімдерін құрастыру

Іскерлік ойын “БІР МИНУТҚА КЕҢЕСУ”


Тапсырма 21- талқылау

Мотивация (ынталандыру)

Ынталандыруда туындайтын мәселелермен күресу жолдарын шығару- Эссе

Мотивацияның мәселелері-Баянжама


Басқару қызметшілері

Іскерлік ойын СІЗ КІМСІЗ?”


Кадрларды даярлау және бағалау тәсілдеріне сүйеніп тиімді кадр саясатын құру- Эссе


Басшылық, адамдарды және топтарды басқару

Іскерлік ойын “КЕЗДЕСУ ҚАЛАЙ ӨТТІ?”


Ресми және бейресми топтардың дамуы және олардың жіктелуі - Баяндама


Менеджменттегі коммуникация

Іскерлік ойын “ҚОРШАҒАН АДАМДАРДЫЊҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН БІЛУГЕ ТЫРЫСЫҢЫЗ”


Қазақстан экономикасын басқарудағы ақпараттық қамтамасыз ату- Эссе


Менеджметтегі келіспеушілік

Іскерлік ойын КЕЛІССӨЗДЕГІ ӘДІЛДІК”


Тапсырма 28 -Эссе

Басшылық стилі

Іскерлік ойын “ЖЕТЕКШІЛЕР ҮШІН ТЕСТ”



Менеджмент торын құру - Баяндама


Баскару еңбегінің мәдениеті мен этикасы

Іскерлі ойын “КЕЛ СӨЙЛЕСЕЙІК!”


Басшы іс-әрекетінің психологиясы- Эссе


Менеджменттің мәліметтік және техникалық базасы

Ұйымда мәліметтердің қозғалысын жіктеу - Кейс


Басқару процесін компьютерлеу ерекшеліктерін сипаттаныз -Эссе



7. «Менеджмент» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы
Кесте 4- «Менеджмент» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы

Жұмалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрі

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

РБ1

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

РБ2

Баллдар

14

14

19

14

14

19

14

108

14

14

19

14

14

19

94




Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:




©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет