5 в 011700 «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналғанДата05.11.2016
өлшемі219,7 Kb.
#472

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-28.1.23/01-2013


ПОӘК

«Алаш алыптары»

пәнінің білім алушыға арналған жұмыс бағдарламасы


______ 2013 жылғы

№ 1 басылым5 В 011700 «қазақ тілі мен әдебиеті»

мамандығына арналған

«Алаш алыптары»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

БІЛІМ АЛУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрмамбаева Қ.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайымы _________________Сәмекбаева Э.М.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Құрмамбаева Қарлығаш Солтанбекқызы, доцент м.а., ф.ғ.к.

Кафедра: «Қазақ әдебиеті»

Кафедраның мекен-жайы: 2 ғимарат

Ақпараттық қатынас: телефон: 87757570676

Сабақ өтетін орын: 418 аудитория

Кредит саны: 21 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Алаш алыптары» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5В 050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5 В 020500 «Филология», В 012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған мамандығының білім алушыға арналған жұмыс бағдарламасы.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Алаш алыптары» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 5В 050117» «Алаш алыптары» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалпыадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттар.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курсты өту барысында әдебиет теориясы ауқымындағы поэтика, стиль, жанр тәрізді негізгі мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өэге салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен жолдары, историография, библиография пәндерінің мән, сыры, текстология мен әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктерін ашып беру.3.3 Пәнді оқытудың міндеттері:

«Алаш алыптары» бұрын өтілетін «Қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінде қысқаша баяндалып кететін ұғымдар мен категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі аралықта мейлінше толымды жүйелеп саралау қажет. Көркем шығармаға талдау жасаудың ғылыми принциптерін игеру, әдебиет пен фольклорды зерттеп үйренуге қажетті біліммен қаруландыру; әдеби шығарманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну; әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, игеру; әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білу; көркемдік, оның өзіндік болмысын, көркемдік өлшемдерін біліп, танитын талғам қалыптастыру; әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.3.4 Курс аяқталған соң білім алушы:

 • Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.

 • әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды теориялық тұрғыда терең игереді.

 • өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады.

 • әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.

 • қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады.

 • теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.

 • зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

 • кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

3.5 Курстың пререквизиттері

Әдебиеттануға кіріспе

Әлем әдебиетінің тарихы

Қазақ әдебиетінің тарихы3.6 Курстың постреквизиті:

Қазақ әдебиеті сынының тарихы

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

сем (сағ)

Лаб. (сағ)

ОБӨЖ

(сағ)


БӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ІІІ

5

2

15

15
15

15

90

емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1Дәріс сабақтары
1 модуль. Алаш автономиясының құрылуы.Алаш партиясы. Алаш партиясының өкілдері
1-тақырып. Алаш автономиясының құрылуы.Алаш партиясы. Алаш партиясының өкілдері

1

2-тақырып. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті.Көркем әдебиеттің дамуы. Жанрлық және тақырыптық аясының кеңеюі.(1905-1930)1

2 модуль. Қазақ баспасөзінің дамуы.Айқап», «Қазақ» газет журналдары.
3-тақырып. Қазақ баспасөзінің дамуы.Айқап», «Қазақ» газет журналдары.

1

4-тақырып. С.Торайғыровтың шығармашылық өмірбаяны.Көсемсөз саласындағы еңбектері.

1

3 модуль С.Торайғыров поэмалары
5-тақырып. С.Торайғыров поэмалары

1

6-тақырып. Ш.Құдайбердіұлының шығармашылық өмірбаяны

1

7-тақырып. Ш.Құдайбердіұлының дастандары.

1

8-тақырып. А.Байтұрсынұлының өмірбаяны,шығармашылығы.

1

9-тақырып. «Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.

1

10-тақырып. «Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.

1

11-тақырып. М.Дулатұлы өмірі мен шығармашылығы. «Оян,қазақ!», «Азамат» жинағы

1

12-тақырып. Ж.Аймауытұлы психологиялық роман шебері.

1

4-модуль. М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы
13-тақырып. М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы

1

14-тақырып. М.Сералин,Х.Досмұхамедов

1

15-тақырып. Мұхтар Әуезов шығармашылығы

1

Тәжірибелік сабақтар
1 модуль.
1-тақырып.

Алаш автономиясының құрылуы.Алаш партиясы. Алаш партиясының өкілдері1

2-тақырып.

Қазақ баспасөзінің дамуы.Айқап», «Қазақ» газет журналдары.

1

2 модуль.
3-тақырып.

Қазақ баспасөзінің дамуы.Айқап», «Қазақ» газет журналдары.1

4-тақырып.

С.Торайғыровтың шығармашылық өмірбаяны.Көсемсөз саласындағы еңбектері.1

3 модуль
5-тақырып.

С.Торайғыров поэмалары1

6-тақырып.

Ш.Құдайбердіұлының шығармашылық өмірбаяны1

7-тақырып.

Ш.Құдайбердіұлының дастандары.1

8-тақырып.

А.Байтұрсынұлының өмірбаяны,шығармашылығы.1

9-тақырып.

«Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.1

10-тақырып.

«Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.1

11-тақырып.

М.Дулатұлы өмірі мен шығармашылығы. «Оян,қазақ!», «Азамат» жинағы1

12-тақырып.

Ж.Аймауытұлы психологиялық роман шебері.1

4-модуль.
13-тақырып.

М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы1

14-тақырып.

М.Сералин,Х.Досмұхамедов1

15-тақырып.

Мұхтар Әуезов шығармашылығы1

5 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Қазақ әдебиеті мен баспасөзінің тарихы

Міржақып Дулатұлы «Оян, қазақ!» идеясының маңызы


Сәкен Сейфуллиннің қазақ әдебиеттануына қосқан еңбегі

Ілияс Жансүгіров аудармаларыҚұдайберген Жұбанов әдебиеттану саласындағы мақалаларыШәкәрім Құдайбердіұлы мақалалары

Қошке Кеменгерұлының драмлық, шығармалары


Мұхтар Әуезов алғашқы мақалалары

Смағұл Садуақасұлы -әдебиетші, көсемсөзші

А. Байтұрсын «Әдебиет танытқыш»

Мұхтар Әуезов - әдебиеттанушы


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-КестеДәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

Алаш автономиясының құрылуы.Алаш партиясы. Алаш партиясының өкілдері

1 Эстетикалық, әдеби ой-пікірлердің туу, даму тарихы мен кезеңдері

Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы

Жазбаша, ауызша

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті.Көркем әдебиеттің дамуы. Жанрлық және тақырыптық аясының кеңеюі.(1905-1930)

2. Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының методологиясы

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Әдебиет теориясын оқыту әдістемесінің ұстанымдары

Жазбаша, ауызша

Қазақ баспасөзінің дамуы.Айқап», «Қазақ» газет журналдары.

Қазіргі әдебиеттану теориясындағы ғылыми ағымдар.

Дәріс тезисі, слайд

Қазіргі әдебиеттану теориясындағы ғылыми ағымдарды классификациялау

Жазбаша

С.Торайғыровтың шығармашылық өмірбаяны.Көсемсөз саласындағы еңбектері.

4. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы эстетика мен теория мәселелері.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


Әдебиет теориясындағы зерттеулер

Ауызша

С.Торайғыров поэмалары

5. Көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.

Дәріс тезисі кесте слайд түрінде
Ауызша

Ш.Құдайбердіұлының шығармашылық өмірбаяны

6. Әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері.

Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Әдеби шығармаларды оқыту мәселелері

Ауызша

Ш.Құдайбердіұлының дастандары.

7. Аралық бақылау жұмысы

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

жаттығу жұмысы

Жазбаша


А.Байтұрсынұлының өмірбаяны,шығармашылығы.

8. Көркем әдебиеттегі «образдылық» пен «көркем образ» мәселелері.

Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Картотек теру

Жазбаша


«Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.

9. Әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы.

Дәріс тезисі, кесте-слайд

Әдеби туындыны талдау

Ауызша

«Қырық мысал»,»Маса» жинағындағы халықты ояту идеясы.

10. Әдебиеттің көркем шығарманың көркемдеу құралдары мен тілі

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түріндеАуызша

М.Дулатұлы өмірі мен шығармашылығы. «Оян,қазақ!», «Азамат» жинағы

11. Өлең сөздің теориясы

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


Ж.Аймауытұлы психологиялық роман шебері.

12. Шығармашылық әлемі және әдеби жанрлар мен олардың түрлері.

Дәріс тезисі

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


М.Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы

13. Әдеби үдеріс (процесс), әдеби әдіс, бағыттар мен көркемдік тәжірибелер.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары

Жазбаша

Жүсіпбек Аймауытұлы мақалалары мен аудармалары

14. Әдеби дәстүр мен жаңашылдық. Халықаралық әдеби байланыс.

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


Ақжан Машани «Әл-Фараби және Абай»

15. Аралық бақылау жұмысы

Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Жаттығу жұмыстары
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. - Алматы,1973.

8

8

100%

 1. Әдебиеттану терминдер сөздігі. –А,1999.

8

8

100%

 1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 1989.

8

8

100%

 1. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 1969.

8

8

100%

 1. Қабдолов З. Әдебиет теориясының негіздері.- Алматы,1970.

8

8

100%

 1. Нұрғали Р. Әдебиет теориясы.-Астана, 2003.

8

8

100%

 1. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы.-Астана, 2003.

8

8

100%

 1. Кәкішев Т. Қазақ әдеби сынының тарихы. - Алматы,1994.

8

8

100%

 1. Әдебиеттану. Хрестоматия. Құрастырған:(Мақпырұлы.-Алматы,1991.

8

8

100%

 1. Атымов М. Идея және композиция. –Алматы,1970.

8

8

100%

 1. Мақпырұлы С. Әдебиеттің тектері мен түрлері.-Алматы,1994.

8

8

100%

 1. Введение в литературоведение. -Москва,1999.

8

8

100%

8 ӘДЕБИЕТТЕР:

8.1 Негізгі әдебиеттер:


   1. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. - Алматы,200.

   2. Әдебиеттану терминдер сөздігі. –А,2003.

   3. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 1999.

   4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 1999.

   5. Қабдолов З. Әдебиет теориясының негіздері.- Алматы,2000.

   6. Нұрғали Р. Әдебиет теориясы.-Астана, 2003.

   7. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы.-Астана, 2003.

   8. Кәкішев Т. Қазақ әдеби сынының тарихы. - Алматы,2005.

   9. Әдебиеттану. Хрестоматия. Құрастырған:(Мақпырұлы.-Алматы,2003.

   10. Атымов М. Идея және композиция. –Алматы,1999.

   11. Мақпырұлы С. Әдебиеттің тектері мен түрлері.-Алматы,2000.

8.1.12 Введение в литературоведение. -Москва,2001.

  1. Қосымша әдебиеттер:

   1. Абрамович Г.Л.Введение в литературоведение. –Москва, 1999.

   2. Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері.-Алматы,2003.

   3. Ахметов З. Казахское стихосложение. –Алматы,2001.

   4. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. –Алматы,1995.

   5. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. –Алматы,1999.

   6. Гуляев Н.А. Теория литературы. –Москва,2000.

   7. Дербісәлин Ә. Әдебиет туралы толғаныстар. –Алматы,1999.

   8. Жұмалиев Қ. Стиль-өнер ерекшелігі. - Алматы,1998.

8.2.12 Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі.- Алматы,2000.

   1. Квятковский А. Поэтический словарь. –Москва,1999.

   2. Кожинов В. Происхождения романа (о ритме прозы). –Моква, 2006

   3. Куренкова Р.А. Эстетика. –Москва, 2003.

   4. Кулумбетова А.Е. Стиль казахского рассказа и повести. –Алматы,1993.

   5. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. –Москва,2000.

   6. Негимов С. Өлең өрімі. -Алматы,2005.

   7. Нұрқатов А. Идея және образ. –Алматы, 1999.

   8. Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі. –Алматы, 2000.

   9. Палкин М.А. Вопросы теории литературы. –Москва,2000.

   10. Поспелов Г.Н. Теории литературы. –Москва, 2000.

   11. Ренс Уэллек, Остин Уоррен (пер. с анг.). Теория литературы. –Москва,

   12. Серікқалиев З, Серікқалиева Э. Ақыл таразысы. –Алматы, 1999.

   13. Современный роман. Опыт исследование. –Москва, 2000.

   14. Сохряков Ю.И. Художественные открытия русских писателей. –Москва, 2000.

   15. Хализев В.Е. Теория литературы. –Москва, 1999.

   16. Шапай Тұрсынжан. Шын жүрек- бір жүрек. –Алматы, 2006.

   17. Белинский В. Әдеби-сын мақалалар. –Алматы

   18. Дәстүр және жаңашылдық. Жинақ 1 том. –Алматы, 2000.

   19. Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. –Алматы, 2008.

   20. Дәдебаев Ж. Өмір шындығы және көркемдік шешім. –Алматы, 2005.

   21. Дүйсенов М. Әдебиеттегі мазмұн және форманың бірлігі. –Алматы, 2007.

   22. Кенжебаев Б. Шындық және шеберлік. –Алматы, 1999.

   23. Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. –Алматы, 2007.

   24. Мәшһүр-Жүсіпов Қ. Өлең- сөздің патшасы. –Алматы, 2000.

   25. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. -Алматы, 2001.
   1. Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. –Алматы, 2005

   2. Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелілігі. Ғылым, 2009.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет