5В012100- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналғанДата05.11.2016
өлшемі211,63 Kb.
#570

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013ПОӘК

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


______ 2013 жылғы

№ 1 басылым
012100- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы»
ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің -беті


Кіріспе
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, филол.ғ.к. Әбділманатқызы Ә.

____________
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 3-бетіМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер


ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 4-беті


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы. «012100» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- «012100» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жоспары.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнін оқу барысында 1960-2000 жылдары жазылып жарық көрген, әдебиеттің тарихы мен процесінде айрықша орны бар көркем шығармалар мен көрнекті қаламгерлердің өмірбаянын, шығармашылық ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық қамту қамтылады.

Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, 1960-2000 жылдардағы әдеби шығармаларды идеялық, жанрлық, әдеби көркемдік тұрғыда талданылады.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің тарихындағы маңызды да күрделі кезең болып табылатын ХХ ғасырдың соңындағы әдеби процесс пен әдебитет тарихы туралы хронологиялық ұстанымды сақтай отырып, әдебиеттану ғылымының қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде студенттерге барынша толық, тиянақты білім беру.


3.3 Пәнді оқытудың міндеттері:

– Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихының даму өрісін біледі.

–Көркем шығарманы тарихпен бірлікте талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиеттің патриоттық мәнін ұғынады.ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 5-беті

–Әдеби үдерістегі дәстүр мен жаңашылдық мәселесін көркем шығармадан тауып үйренеді.

–Тарихи прозаны талдап, салыстыра зерттеу жмыстарын жүргізуге .
3.4 Оқыту нәтижесі: Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

- әдебиеттегі тарихи проза, поэма түрлерінің көркемдік өсу жолын;

- Осы кезең әдебиеті өкілдерінің шығармаларын;

-тарих пен әдебиет сабақтастығын;

- әдебиеттегі тарихи шындық жайлы мол мәлімет алады.

- Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихының дамуын;3.5 Курстың пререквизиттері:

«Қазақ халық ауыз әдебиеті»

«Ежелгі дәуір әдебиеті»

«Қазақ хандық дәуіріндегі әдебиет»

«ХІХ ғ.қазақ әдебиетінің тарихы»

«ХХ ғ. Басындағы қазақ әдебиеті»

«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті»

«Қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1960жж)»

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті»

3.6 Курстың постреквизиті:

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті»3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Барл.

(сағ)


Бақылу түрі

3

6

3

30

15

-

22.5

67.5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны1

Дәріс сабақтары
1960-2000 ж.қазақ әдебиетінің дамуы.

2

1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық,саясиәлеуметтік даму жайы.

2

1960-2000 жылдардағы проза жанрының тақырыптық тенденциялары.2

Ұлы Отан соғысына қатысқан ақын жазушылардың шығармашылықтары.

2

Ұлы поэзияның жаңа көркемдік белестері.2
Жаңғыру кезіндегі драматургияның дамуы.

2
Әдеби сын мен әдебиеттану тарихы және қазіргі

әдеби үрдістің жаңашылдық қырлары.

2
Жаңғыру кезіндегі сын және осы жылдары жарық көрген зерттеу еңбектері.

2
Қазақ прозасының тарихи тақырыпты кең құлашпен игере бастауы

2
1960-2000жылдар аралығында тарихи адамдар өмірінен алынып жазылған шығармалар

2
І.Есенберлиннің,М.Мағағауиннің, Ә.Кекілбаев-тің тарихи тақырыптағы шығармалары

2
Кеңестік дәуірде жарық көрген қазақ романдары

2
Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ повестері мен әңгімелерінің жанрлық дамуы

2
Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ поэмалары

2
1960-2000 жылдарда жарық көрген шығармаларда ауыл өмірінің бейнеленуі

2
Тәжірибелік сабақтар

1960-2000 ж.қазақ әдебиетінің дамуы.

1
1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық,саяси

әлеуметтік даму жайы.

1
1960-2000 жылдардағы проза жанрының тақырыптық тенденциялары.

1
Ұлы Отан соғысына қатысқан ақын жазушылардың шығармашылықтары.

1
Ұлы поэзияның жаңа көркемдік белестері.

1
Жаңғыру кезіндегі драматургияның дамуы.

1
Әдеби сын мен әдебиеттану тарихы және қазіргі

әдеби үрдістің жаңашылдық қырлары.

1
Жаңғыру кезіндегі сын және осы жылдары жарық көрген зерттеу еңбектері.

1
Қазақ прозасының тарихи тақырыпты кең құлашпен игере бастауы

1
1960-2000жылдар аралығында тарихи адамдар өмірінен алынып жазылған шығармалар

1
І.Есенберлиннің,М.Мағағауиннің, Ә.Кекілбаев-тің тарихи тақырыптағы шығармалары

1
Кеңестік дәуірде жарық көрген қазақ романдары

1
Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ повестері мен әңгімелерінің жанрлық дамуы

1
Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ поэмалары

1
1960-2000 жыл-да жарық көрген шығ-да ауыл өмірінің бейн-уі

1ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 7-беті


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


5.1 Ғ.Мүсіреповтің «Жат қолында» шығармасы.(Ауызша)

5.2 Проза, оның даму сатылары және дәстүр мен жаңашылдық. (Реферат 13-15 бет)

5.3 О.Бөкейдің «Өз отыңды өшірме» романы(Ауызша)


5.4 Ә.Тәжібаевтің поэзиясынан троп түрлері (картотека 30-35)

5.5 Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы(Ауызша)

5.6 Ә.Кекілбаевтың «Үркер» романы(Ауызша)

5.7 Ә.Нұршайықовтың шығармашылығы, өмірі жайлы(Реферат 13-15 бет)

5.8 Ә.Кекілбаевтың «Елең-алаң» романы(Ауызша)

5.9 Қ.Жұмаділовтің «Соңғы көш» романы(Ауызша)

5.10 Ж.Молдағалиев туралы жазылған шығармалар, мақалаларға шолу жасап, ғылыми тұрғыда баяндама жасау. (Баяндама 5-6 бет.)

5.11 Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» романы(Ауызша)

5.12 О.Әубәкіровтің сықақ әңгімелері ( Конспект 9-10 бет)

5.13 Д.Досжановтың «Жібек жолы» романы(Ауызша)

5.14 С.Елубаевтың «Ақ боз үй» романы. (Ауызша)

5.15 Әдебиеттану мен сынның өркендеуі. Р.Нұрғалидің еңбектері бойынша.(Реферат 13-15 бет)


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-КестеДәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

1)1960-2000 ж.қазақ әдебиетінің дамуы.

1)1960-2000 ж.қазақ әдебиетінің дамуы.

Дәріс тезисі

Қазақстандағы тың көтеруге байланысты туған туындыларға шолу.

Ауызша

2)1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық,саяси

әлеуметтік даму жайы.2)1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық,саяси

әлеуметтік даму жайы.Дәріс тезисі

1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиет өзіндік ерекшеліктер

Ауызша


3)1960-2000 жылдардағы проза жанрының тақырыптық тенденциялары.

3)1960-2000 жылдардағы проза жанрының тақырыптық тенденциялары.

Дәріс тезисі

Қазақ прозасының көркемдік өсуі мен дамуы.

4)Ұлы Отан соғысына қатысқан ақын жазушылардың шығармашылықтары.

4)Ұлы Отан соғысына қатысқан ақын жазушылардың шығармашылықтары.

Дәріс тезисі, слайд түрінде


Т.Ахтановтың

«Қаһарлы күндер»романының сюжеттік желісі.5)Ұлы поэзияның жаңа көркемдік белестері.

5)Ұлы поэзияның жаңа көркемдік белестері.

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Осы кездегі қазақ поэзия

сындағы лирик

тік жаңа беталыс


6)Жаңғыру кезіндегі драматургияның дамуы.

6)Жаңғыру кезіндегі драматургияның дамуы.

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Драманың түрлері мен даму тарихы.

7)Әдеби сын мен әдебиеттану тарихы және қазіргі

әдеби үрдістің жаңашылдық қырлары.7)Әдеби сын мен әдебиеттану тарихы және қазіргі

әдеби үрдістің жаңашылдық қырлары.Дәріс тезисі, слайд түрінде

Қазіргі әдеби сынның жаңашылдық қырлары.

8)Жаңғыру кезіндегі сын және осы жыл-дары жарық көрген зерттеу еңбектері.

8)Жаңғыру кезіндегі сын және осы жыл-дары жарық көрген зерттеу еңбектері.

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Бұл дәуірде сын мақалалар жинақтарын жариялау жайлы.

9)азақ прозасының тарихи тақырыпты кең құлашпен игере бастауы

9)азақ прозасының тарихи тақырыпты кең құлашпен игере бастауы

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Қазақ тарихының кейбір мәселелері көрініс тапқан романдар

10)1960-2000жылдар аралығында тарихи адамдар өмірінен алынып жазылған шығармалар

10)1960-2000жылдар аралығында тарихи адамдар өмірінен алынып жазылған шығармалар

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Өнер адамының өмірін суреттеуге арналған шығармалар.

11)І.Есенберлиннің,М.Мағағауиннің, Ә.Кекілбаевтің тарихи тақырып-тағы шығармалары

11)І.Есенберлиннің,М.Мағағауиннің, Ә.Кекілбаевтің тарихи тақырып-тағы шығармалары

Дәр.тезисі, слайд түрінде

Қазақ-орыс қарым-қатына

сының кейінгі тарихын суреттейтін романдар12)Кеңестік дәуірде жарық көрген қазақ романдары

12)Кеңестік дәуірде жарық көрген қазақ романдары

Дәр.слайд,

видио


Қазақ-қалмақ жау-ның оқиғ-ры арқау болған ром.

13)Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ повестері мен әңгімелерінің жанрлық дамуы

13)Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ повестері мен әңгімелерінің жанрлық дамуы

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Повестің жанрлық дамуы.

Ауызша

14)Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ поэмалары

14)Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуіріндегі қазақ поэмалары

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Бұл жылдарда қазақ поэмасының дамуы.

Ауызша

15)1960-2000 жыл-дарда жарық көрген шығармаларда ауыл өмірінің бейнеленуі

15)1960-2000 жыл-дарда жарық көрген шығармаларда ауыл өмірінің бейнеленуі

Дәріс тезисі, слайд, видио жазба тыңдату

Соғыс кезіндегі ел өмірі шын

дығы суреттелетін романдарАуызша7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. – А: Білім, 1998

10

40

25%

Қирабаев С. Октябрь және қазақ әдебиеті.-А.,1968

10

40

25%

Қирабаев С. Революция және әдебиет.-А.,1977

9

40

25%

Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы,1986.-396б.

10

40

25%

Дәрімбетов Б. Тазару: Әдеби сын.-Алматы,1991.-160б.

5

40

12%

Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы,1986.-396б.

3

40

7%

Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті(1960-2000).Оқулық; Семей, 2011ж; «Интеллект». –279 б.

10

40

25%

Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау:Оқу құралы.-Алматы,1996.-336б.

5

40

12%

Мәуленов С.Телтолқын.-Алматы,1989.-464б.

4

40

10%
  1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

1. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. – А: Білім, 1998

2. Қирабаев С. Революция және әдебиет.-А.,1977

3. Қирабаев С. Октябрь және қазақ әдебиеті.-А.,1968

4. Кәкішев Т.Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А: Санат, 1975

5. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы,1986.-396б

6. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы Оқулық. Алматы: Санат, 1994

7. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті(1960-2000).Оқулық; Семей, 2011ж; «Интеллект». –279 бет.

8. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. 2-кітап. А., 2001ж.

9. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. – А: Қазақ универ, 2002

10.Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. Оқу құралы. – А: Қазақ универ, 2002

11. Бердібаев Р. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. А., 1971 ж.

12. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. А., 1979 ж.

Қосымша әдебиеттер:

13. Ахтанов Т. Көкейкесті әдебиет туралы ойлар. А., 1980 ж.

14. Нұрғалиев Р. Әуезов және алаш. А., 1997ж.

15. Нұрғалиев Р. 2-томдык таң. шығ. А.,1991-1992жж.

16.Әлімбаев М. Қалам қайраты. А., 1976 ж.

17.Кәкішев Т. Кер заманның кереғар ойлары. А., 1997

18. Сөзстан. Әдеби сын мақалалар. 1-4 кітаптар. А: Жалын, 1979-1987жж.

19. Уақыт және қаламгер. Әдеби сын.1-14 кітаптар.А:Жазушы, 1973-1988жж.

20. Шапай Т. Шын жүрек – бір жүрек. А., 2000ж.

21.Егеубаев А. Сөз жүйесі. А., 1981 ж.

22.Егеубаев А. Сыр мен сымбат. А., 1985 ж.

23.Мұстафин Ғ. Ой әуендері. А., 1978 ж.

24.Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. А., 1968 ж.

25.Әзиев Ә. Қазақ повесі. А., 1989 ж.

26. Бердібаев Р. Роман және заман. А.,1967ж.

27. Бердібаев Р. Қазақ роман. А., 1975ж.

28. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы.А.,1979ж.

29. Лизунова Е. Қазіргі қазақ романы.А.,1966ж.

30.Елеукенов Ш.Қазақ романы және қазіргі дәуір. А., 1968ж.

31. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.,1975ж.

32.Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау.А., 1996ж.

33.Нағыметов Ә.Адам және қоғам.А., 1977ж.

34. Нағыметов Ә.Қазіргі повесть және көркемдік ізденіс.А.,1985ж.

35. Базарбаев М.Өлең- сөздің патшасы,сөз сарасы. А., 1973ж.

36. Базарбаев М.Қазақ поэзиясы:көркемдік ізденістер.А.,1995ж.

37. Нарымбетов Ә.Дәуір және поэзия.А., 1970ж.

38. Нарымбетов Ә.Қазақ совет поэмасы.А., 1977ж.

39. Нарымбетов Ә. Қазіргі қазақ поэмасы.А., 1982ж.ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 11-беті

40. Тәжібаев Ә.Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы.А.,1971

41. Нұрғалиев Р.Қазақ драматургиясы. А.,1979ж.

42. Жақыпов Е. Дастаннан драмаға.А.,1979ж.

43. Кәкішов Т.Сын сапары.А.,1971ж.

44. Кәкішов Т.Оңаша отау.А 1982ж.

45. Кәкішов Т.Қазақ әдебиетінің сынының тарихы.А.,1994ж.

46. Шәріпов Ә.Қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық.А.,1984ж.

47. Майтанов Б. Қазақ прозасындағы замандас бейнесі.А.,1982ж.

48. Оразаев Ф. Замана қаһарманы.А.,1981ж.

49.Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы.А: Қаз. унив, 1999ж.

50.Тәжібаев Ә. Ойлар, толғаныстар. А., 1977 ж.

51.Жұмалиев Қ. Стиль - өнер ерекшелігі. А., 1966 ж.

52.Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. А., 1973 ж.

53. Әуезов М. Шығармаларының жиырма томдық жинағы.

54. Әшімбаев С. Парасатқа құштарлық. Әдеби сын мақалалар. А., 1985ж.

55. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет. А., 1997ж.

56. Бейсенбаев Ә. Өмірдің ғашық болып көктеміне: Әдеби-сын,зерттеу.

А., 2001ж.

57. Ғабдуллин Н. Уақыт сыры. Әдеби сын.А., 1981ж.

58. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма: өмір шындығы және көркемдік шешім.

А., 1991ж.

59.Дәдебаев Ж.Қазақтың тарихи романы:дәстүр мен жаңашылдық.А.,1988ж.

60. Ергебеков Қ. Жазушы шеберханасы. А., 2002ж.

61. Елеукенов Ш. Жаңа жолдан. А., 1989ж.

62. Жұртбай Т. Бейуақ. А., 1990ж.

63. Жұртбай Т. Бесігіңді түзе. А., 1997ж.

64. Жұмағалиев З. Уақыт және әдебиет. Қарағанды, 1999ж.

65. Қаратаев М. Таңдамалы шығармалар. 3-томдық. А., 1974ж.

66. Қирабаев С. Әдебиеттің ақтаңдақ беттері. А., 1995ж.

67. Кәкішев Т. Дәуір дидары. Сын мақалалар. А., 1985ж.

68. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. А., 1986ж.

69. Майтанов Б. Сөз сыны. А., 2002ж.

70. Мүсірепов Ғ. Заман және әдебиет.А., 1982ж.

71. Алпысбаев Қ. Тарихи шығарма: таным және көркемдік. А., 1976ж.

72. Алпысбаев Қ. Мұқағали өрнегі. А: Қазақ университеті, 2001ж.

73. Өмірбаяндық өрнектер. А: Арыс, 2002ж.

74. Нұрхатов А. Жалғасқан дәстүр зерттеу, мақалалар. А., 1980ж.

75. Нұрғали Р. Сиқырлы сөз. Әдеби-сын зерттеу. А., 2000ж.

76. Сматаев С. «Елім –ай»романы. А. «Жазушы»,1978ж.

77. С.Елубаев «Ақ боз үй» романы. А., «Атамұра» 2008ж.

78. Әлімжанов Ә. «Жаушы» романы. . А., 1974ж.

79. Жұмаділов Қ. «Соңғы көш»романы. А., 1981ж.

80. Жұмаділов Қ. «Тағдыр»романы. А., 1981ж.ПОӘК 042-18-29.1.35/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

12беттің 12-беті

81. Досжанов Д. «Жібек жолы»романы. А., «Жазушы»1990ж.

82.Ғ.Мұстафин «Қарағанды» романы. Алматы: «Жазушы», 1982.

83. Ғ.Мүсірепов «Оянған өлке» романы. Алматы: «Жазушы», 1982

84. С.Мұқановтың «Өмір мектебі» мемуарлық шығармасы.

85.С.Мұқановтың «Сырдария» романы.

86. Мұқанов С. «Аққан жұлдыз»романы. А., 1967ж.

87.Молдағалиев Ж. «Алғашқы қоңырау»романы. А., 1978ж.

88.Әбілов Д. «Сұлтанмахмұт»романы . А., 1971ж.

89.Жүнісов С. «Ақан сері»романы. А: «Жазушы», 2003ж90.Ақышев З. «Жаяу мұса»романы. А., 1981ж.

91.Сараев Ә. «Еділ –Жайық» романы. А.,1992ж.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет