6М010800 «Дене шынықтыру және спорт»Дата04.07.2018
өлшемі114 Kb.
#46506
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Педагогикалық факультет

Дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі кафедрасы

6М010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша магистратураға арналған жазбаша емтихан сұрақтары
1. Қысқа арақашықтыққа жүгіру техникасы мен үйрету әдістемесі

2. Төменгі және жоғарғы сөрені үйрету әдістемесі

3. Жеңіл атлетика жарыстарындағы бас төрешінің міндеттері

4. Жеңіл атлетика жүгіріп келіп ұзындыққа секірудің орындалу сатылары

5. Жеңіл атлетикада лақтыру түрлерінің техникасы мен үйрету әдістемесі

6. Жеңіл атлетикада биіктікке секірудегі төрешілердің міндеті

7. Қазақстандағы жеңіл атлетиканың дамуы мен қалыптасуы

8. Спорттық жүріс пен жүгірудің айырмашылығы

9. Жеңіл атлетикада орта арақашықтыққа жүгіру әдістемесі

10. Жеңіл атлетикада жарыстық орындар мен спорттық құрал-жабдықтар

11. Спорттық жүріс техникасы мен үйрету әдістемесі

12.Эстафеталық жүгіру техникасы мен үйрету әдістемесі

13.Орта арақашықтыққа жүгіру техникасы мен үйрету әдістемесі

14.Жеңіл атлетика жарыстарының жалпы және жеке ережелері

15.Кросстық жүгіру техникасының орындалуы

16.Дене тәрбиесі жүйесінде жеңіл атлетиканың орны мен мәні

17. Жеңіл атлетикада жүгіріп келіп ұзындыққа секіру тәсілдері

18. Жеңіл атлетикада жүгіріп келіп биіктікке секіру тәсілдері

19. Жеңіл атлетикада жүгіріп келіп ұзындыққа секірудегі қателіктер және жою тәсілдері

20. Кедергілерден жүгіру техникасы мен үйрету әдістемесі

21. Мектептегі гимнастика пәнінің мақсаты және міндеті

22. 1-4 сынып оқушыларымен гимнастика сабағын ұйымдастыру ерекшеліктері.

23. Гимнастикадағы терминологияның / атаулардың/ маңызы және оларға қойылатын негізгі талаптар

24. Акробатиканың жаттығуларды үйрету ерекшеліктері

25. Мектепте гимнастикадан жалпы дене дайындығын өткізудің әдістемесі

26. Иілгіштік қасиетті дамыту әдістемесі

27. Жалпы дамытқыш жаттығуларды (ЖДЖ) өткізу ерекшеліктері

28. Орта сынып оқушыларына бөренеде орындалатын жаттығулар техникасы және үйрету әдістемелері

29. Мектепте гимнастика сабағындағы саптық жаттығуларға сипаттама.

30. Гимнастикада тепе-теңдік жаттығулар техникасы және үйрету әдістемесі

31. Жастық ерекшеліктеріне байланысты гимнастика сабағын ұйымдастыру ерекшеліктері

32. Гимнастикада иілгіштік қасиетті дамыту әдістемесі

33. Орта сынып оқушыларына бөренеде орындалатын жаттығулар техникасы және үйрету әдістемелері

34. Гимнастика сабағын ұйымдастыру әдістері

35. Мектепте гимнастика бағдарламасында статикалық және динамикалық элементтерін үйрету

36. Мектепте гимнастикадан жарыстарға төрешілік етудің ерекшеліктері

37. Гимнастика сабақтарында жарақат алу себептері және оның алдын алу әдістері

38. Көрнекілік және жүйелілік принциптерін гимнастика сабығында қолдану

39. 9-сынып оқушыларының бағдарламасын талдау

40. Көркем гимнастика жаттығуларына сипаттама

41. Спортшының жеке басының гигиенасы. Денсаулықты бұзатын – зиянды әдеттер.

42. Тамақтану тәртібінің гигиеналық негіздері.Спортшылардың тамақтануына қойылатын негізгі талаптар.

43. Балалар мен жасөспірімдер дене тәрбиесінің гигиенасы. Балалар мен жасөспірімдер дене тәрбиесінің гигиеналық негіздері.

44. Тұрғын жерлер мен өндіріс орындарында бұқаралық дене шынықтыру және спорттық гигиеналық негіздері.

45. Спортшыларды даярлауда гигиеналық жүйемен қамтамасыз ету

46. Спорттық жұмыс қабілеттілік пен қайта қалпына келуді тездететін қосымша гигиеналық амалдар. Спортшыларды даярлауда гигиеналык жүйемен қамтамасыз ету

47. Жас спортшыларды дайындауда гигиеналык тұрғыдан қамтамасыз етудің ерекшеліктері

48.Спортшыларды даярлауда гигиеналық жүйемен қамтамасыз етудің құрылысы

49. Оқушылардың дене тәрбиесінің гигиеналық негіздері. Мектепте оқу-тәрбие үрдісіне негізгі гигиеналық талаптар

50. Спорттық киімдер мен аяқ киімдерді күту және пайдалану ережелері. Спортшының жарыс кезінде жеке бас гигиенасы

51. Дене әрекеті кезіндегі ағза жағдайларының физиологиялық сипаттамалары: старт алды күй, дене қыздыру, тұрақты күй, шаршау және қалпына келу.

52. Дене қуаты қасиеттері мен қимыл-қозғалыс дағдыларының физиологиялық механизмдері.

53. Спорттық жаттықтыру және жаттыққандықты жетілдіру.

54. Дене мәдениеті және спорт бойынша физиологиялық дәйектеме сабақтары және оның айналысушының ағзасына ықпалы.

55. Шынығудың, тамақтанудың және СӨС-ның физиологиялық негіздері.

56. Жеңіл атлетика, гимнастика, акрабатика, жүзу, шаңғы спорты, спорттық ойындар т.б. спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамалары

57. Циклдік жаттығулардың физиологиялық сипаттамасы

58. Стандартты емес дене жаттығуларының жалпы сипаттамасы

59.Спорт түрлеріндегі ағзаның физиологиялық қорларын бағалау

60. Ағзаның әр түрлі бағыттағы жаттығу жүктемелеріне бейімделуі

61. Әр спорт түрінде жаттыққандықтың дамығандық белгілері

62. Спорттың әр түрінде ағзаның қалыпта жағдайға келу процестерін зерттеу

63. Төменгі немесе жоғары температура жағдайындағы дене шынықтыру сабақтарының дене жұмыс қабілеттелегіне әсері

64. Спортшыларлы іріктеу кезінде физиологиялық ерекшеліктерінің қоолданылуы

65. Жаппай спортпен шұғылданудың сауықтыруға тиімділігін бағалау

66. Дене тәрбиесі жүйесіндегі спорт ойындары

67. Волейболда ойыншының алаңдағы тұрысы, қозғалысы, бастапқы қалыпы.

68. Спорт ойындары сабақтарының мазмұны мен міндеттері

69. Волейбол ойын тактикасына ( жеке, топ, команда болып ) үйрету әдістемесі

70. Спорт ойындарындағы «техника» және «тактика» ұғымдары, ойынның әр түріндегі олардың өзара ықпалдастығы

71. Волейболға арналған арнайы жаттығулар сипаттамасы

72. Мектепте спорттық ойындары сабақтарын ұйымдастыру және оның түрлері.

73. Спорт ойындарынан сабақ өткізудің әдісі мен мазмұны

74. Мектептегі спорт ойындардан секциялық сабақтарының мазмұны, ұйымдастыруы мен әдістемесі

75. Волейболдан жарыстарды ұйымдастыру және өткізу

76. Волейболда ойын тактикасын үйретумен жетілдірудің тәсілдері

77. Допты төменнен екі қолмен алу әдісі және жоғарыдан допты беру әдісін үйрету әдістемесі

78. Айналмалы жүйе және календарлық ойындардың кестесін жасау

79. Волейболда қорғаныс тактикасын үйрету және шабуыл, соққыға үйрету әдісі

80. Баскетболшының жалпы және арнайы дене дайындығы.

81. Баскетболшының орын ауыстыру тәсілідері

82. Баскетболда допты алып жүру және қозғалу түрлері

83. Қозғалыс кезінде допты торға лақтыру түрлері

84. Баскетболда қорғаныста ойнау тәсілдері

85. Баскетболда топтық әрекеттерге үйрету

86. Спорттық ойындарда жаттықтырушы мен капитанның міндеттері

87. Баскетболда жарыстарды ұйымдастыру және өткізу

88. Баскетболда ойын тактикасын үйретумен жетілдірудің тәсілдері

89. Ойын техникасы мен тактикасына футболшыларды жетілдіру мен үйретуде айналмалы тәсілді қолдану

90. Футболшылардың дене дамуының ерекшеліктері.

91. Футболдағы техникалық тәсілдерге үйретудегі әртүрлі тәсілдер.

92. Футболдағы тактикалық техникалық әрекеттердің топтастырылуы

93. Шабуылдағы және қорғанудағы жеке және топтық әрекеттер.

94. Шабуылдағы және қорғанудағы командалық тактикалық әрекеттер.

Ойын ережесі, құралдар, жабдықтар.

95. Жоғары дәрежелі футболшылардың көпжылғы дайындығын жоспарлау.

96. Жарыс кезінде командаға жетекшілік жасау әрекеттері

97. Спорттық ойындарда әйелдер командаларының дене дайындықтарының ерекшеліктері.

98. Футбол командаларының психологиялық құрылымының ерекшеліктері

99. Футболда ойын тактикасын үйретумен жетілдірудің тәсілдері

100. Спорттық ойындардан мектепте жарыстар ұйымдастыру

101. Спорт ойындарындағы төрешілер алқасының құрамы және міндеттері

102.Балалар спорт клубында спорттық ойындардан оқу жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру

103. Спорттық ойындар бойынша спорт мектептеріне спортшыларды таңдау

104. Спорттық ойындар бойынша жарақат алу себептері және оның алдын алу әдістері

105.Дене тәрбие ілімі мен әдістеме пәні, оның басқа ғылыми пәндермен байланысы

106. Бастауыш сынып оқушыларымен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің әдістемелік ерекшеліктері

107. Дене тәрбиесі сабағына жоспар-конспектісін құрастыру

108. Дене жаттығулары –дене тәрбиесіндегі негізгі амал

109. Арнайы дәрігерлік топ оқушыларымен дене тәрбие сабағын ұйымдастыру

110. Пульсометрия - оқушыларды педагогикалық бақылау әдісі

111. Табиғи күштер және гигиеналық факторлар – дене тәрбиесінің амалдары

112. Дене тәрбиесінен негізгі құжаттар, жасалу технологиясы

113. Педагогикалық бақылау әдісіне сипаттама

114.Дене тәрбиесі жүйесінің әдістемелік негізі.

115.Дене қасиеті - күшке сипаттама, тәрбиелеу әдістері

116.Оқушылардың дайындық деңгейін анықтауда қолданылатын негізгі тесттерге сипаттама. „Президенттік сынама”

117.Дене қасиеті – төзімділікке, тәрбиелеу әдістері

118. БЖСМ жұмысы, мақсаты және мазмұны

119.Дене қасиеті ептілік және тепе – теңдікті сақтау қабілеттеріне сипаттама, тәрбиелеу әдістері

120.Студент жастардың дене тәрбиесі /мазмұны және мақсаты/

121.Спорттық таңдау және бағыттау. Талантты жастарды іріктеу жүйесі және әдістері.

122.Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары мен әдістері

123.Мектептегі бұқаралық – спорт жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау

124.Спорттық жаттығу және жалпы сипаттамасы

125.Спортта таланттыларды және олардың спорттық мүмкіншіліктерін анықтау

126.Таңдаған спортта төрешілік ету. Жарыстың орындалу ережесі

127.Жаттығу жүктемесін жоспарлау технологиясы.

128.Таңдаған спорт түрінде спорттық дайындықтың негізгі түрлері (тактикалық, техникалық, психологиялық, ілімдік дайындығы туралы )

129.Таңдаған спорт түріндегі дене дайындығы

130.Таңдаған спорт түріндегі дене жаттығуларының әдістері

131.Көпжылдық жаттығу процесі кезіндегі ЖДД (жалпы дене дайындығы) және АДД ( арнайы дене дайындығы ) арнайы үйрету амалдары

132. Таңдаған спорт түріндегі дене жаттығуларының жіктелуі

133. Таңдаған спорт түріндегі техникалық дайындық

134.Оқу-жаттығу процесінің мақсаты мен мазмұны

135. Таңдаған спорт түріндегі тактикалық дайындық

136.Таңдаған спорт түріндегі спортшының психологиялық дайындығы

137. Спортшының өміріндегі күнделікті күн тәртібін ұйымдастыру

138. Көпжылдық жаттығуды жоспарлау

139. Спорт түрі бойынша спортшыларды таңдау іріктеу

140. Спорт түріндегі анотомиялық-физиологиялық талаптары

141. Әр жастағы топтармен жаттықтырушының жұмыс жасау ерекшеліктері

142. Жалпы және арнаулы дайындықтың айырмашылығы (спорттық

дайындықтағы, педагогикалық бақылау, тесттық бақылау )

143. Мектептегі спорттық-көпшілік шараларды ұйымдастырып, өткізу

144.ДМжСТмӘ-нің кіріспе түсінігі. Дене мәдениетінің түрлері мен қызметі.

145.Дене тәрбиесінің амалдары мен әдістері.

146.Дене тәрбиесінің негізгі қағидалары.

147.Қимыл-қозғалысты үйрету мен дене қуаты қасиеттерін (күш, жылдамдық, төзімділік, ептілік, икемділік) тәрбиелеу.

148. Дене тәрбиесі және спорттың теориясы мен әдістемесінің жас ерекшелік негіздері.

149.Дене тәрбиесі сабағының құрылымдық түрлері.

150.Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың дене тәрбиесі.

151.Кәсіптік, орта және жоғарғы оқу орындарындағы дене тәрбиесі.

152.Дене мәдениеті жұмыстарының негізгі түрі сабақ, сабақтың құрлымы және оқытудың әдістері.

153.Дене тәрбиесіндегі жоспарлаулар мен бақылаулар.

154.Оқу күн тәртібі және ұзартылған күндердегі сауықтыру дене мәдениетінің шаралары.

156.Ересек адамдардың дене тәрбиесі.

157.Кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы, КҚДД-ның амалдары мен әдістері. 158.Спорттық жаттықтырудың мақсаты мен міндеттері. Спорттық жаттықтырудың қағидалары мен әдістері.

159.Спорттық жаттықтырудың кезеңдері. Спорттық жаттықтырудың негізгі жақтары.

160.Спорттық жаттықтыру жүйесіндегі басқару, жоспарлау және бақылау.

161.Дене тәрбиесі және спорттық жаттықтырудың теориясы мен әдістемесіндегі ғылыми зерттеудің әдістері

162.ДМжС сабақтары үрдісінде тұлғаны қалыптастыру, дамыту, тәрбиелеу.

163. ДМжС саласындағы мұғалімдер мен жаттықтырушылардың кәсіптік педагогикалық үрдіс.

164.Қазіргі кездегі ДМжС педагогикасы бағдарламасының әдістемелік негіздері. 165.Қимыл-қозғалысты үйретудың қағидалары, білім мазмұны.

166.ДМжС сабақтарында тұлға бйында өнегелілік, еңбек, эстетикалық және дене тәрбиелерін берудің амалдары.

167.Дене мәдениеті және спорт саласындағы педагогикалық басқару.

168.ДМжС саласындағы тәрбие жұмыстары әдістерінің ерекшеліктері.

169.Дене тәрбиесі мұғалімдері мен жаттықтырушылардың спорт түрлері бойынша педагогикалық шеберліктерінің негіздері

170.Спортшы қыздар тобына жетекшілік ету тәсілдері

171. Жаттықтырушының атқаратын қызметтері мен міндеттері

172. БЖСМ жаттықтырушысының қызметінің мамандануы

173. Жаттықтырушының психологиялық әдебі

174. Ер мен әйелдерде спорттық мансаптың ерекшеліктері

175. Жаттықтырушының беделі мен жалған беделі

176. Жаттықтырушының спортшыларға психологиялық ықпал ету формалары

177. Әлеуметтік психологиялық құбылыс ретінде жанкүйерлердің рөлі

178. Спорттық ынталандырудағы жыныстық айырмашылықтар

179. Жаттықтырушының спортшымен келіспеушілігінің пайда болу себептері

180. Спорттық мансаптың аяқталу кезеңінің ерекшеліктері мен себептері

181. Дене жаттығулары сабағы үрдісінде психиканы және сананы дамыту.

182. Дене жаттығуларының жоғарғы оқу мекемелеріндегі студенттердің танымын дамыту үрдісіндегі ықпалы.

183. Психологиялық үрдістер және дене жаттығулары сабақтарындағы оны қалыптастыру.

184. Жаттықтыру үрдісі мен жарыстық шеберлік кездеріндегі спортшылардың психологиялық жай-күйі.

185. Спорттық шеберліктің психологиялық заңдылықтары.

186. Дене тәрбиесі және спортпен айналысушылармен тәрбие жұмысының психологиялық аспектісі.

187. Жарыс әрекеттеріне дейінгі спорттық дайындықтың психологиялық аспектісі.

188. Тұлға психологиясы. Топтық және жеке спорт түрлерінің психологиясы.

189. ҚР дене мәдениетінің негізгі жүйесі. Дене мәдениеті қозғалысын басқару жүйесін құру және дамыту.

190. ДМжС басқару органдарының жүйесі. ДМжС-ты басқарудың әдістері, қағидалары, қызыметтері.

191. Дене мәдениеті қозғалыстарындағы қазіргі экономикалық қатынастар.

192. Кәсіптік спорттың экономикалық және басқару аспектілері.

193. Қазақстандағы олимпиадалық қозғалыс жүйесі.

194. Қазақстан Республикасындағы спортты дамыту мәселелерінің өзектілігі.

195. Спорт түрлерінің жіктелуі. Спорттағы бағдарлау мен іріктеу.

196. ҚР-да спорттық дайындаудың жүйесі. Таңдалған спорт түрінің дене қуаты, техникалық, психологиялық, тактикалық және қызыметтік дайындықтарының негізі.

197. Спорт түрлеріндегі жарыс жаттығуларын үйретудің құрлымы.

198. Қимыл-қозғалысты үйрету мен дене қуаты қасиеттерін дамытудың кезеңдері.

199. Алғашқы үйрену, жатқа білу және қозғалыс шеберлігін меңгеру сатылары.

200. Таңдалған спорт түрлеріндегі жаттықтыру үрдісін басқару жүйесі

201. Анықтама «Дене мәдениеті». Дене мәдениетінің түрлері мен қызметтері.

202. Тұлғаны адамгершілік, еңбек, эстетикалық, ақылдылық және дене тәрбиесімен тәрбиелеудің құралы - дене мәдениеті және спорт

203. Дене тәрбиесі мұғалімі мен спорт түрі бапкерінің педагогикалық шеберлігі. Қалыптастыру үрдісі және мазмұны

204. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі пәніндегі негізгі ұғымдар: «Дене тәрбиесі», «Дене рекреациясы», «Дене жетілуі» ж.т.б.

205. ДТ сабағы – дене тәрбиесі жұмыстарының негізгі түрі. Сабақтың мазмұны, құрылымы, түрі

206. Мектептің сыныптан тыс жұмыстарының мазмұны. Міндеттері, түрлері. Дене мәдениеті ұжымы, оның құжаттары

207. Дене қуаты қасиеті икемділікті дамыту. Анықтама, амалдары, әдістемесі.

208. Дене жаттығулары –дене тәрбиесінің негізгі амалдары. Анықтама. Дене жаттығулары техникасының сипаттамасы мен олардың топтары. 

209. Орта және үлкен жастағы адамдармен дене тәрбиесін ұйымдастыру, оның әдістемелік ерекшеліктері.

210. Спорттық дайындық түрлері. Спорттық жаттықтыру жүйесінде дене жүктемесін дамыту қағидасы

211. Мектептегі дене тәрбиесі және спорт түрлерімен жаттығушыларды дәрігерлік-педагогикалық бақылау. Оны өткізу түрлері мен әдістері.

212. Дене қуаты қасиеттерін дамыту және қозғалысқа үйрету әдістері.

213. Таңдап алған спорт түрлері жаттықтырулары кезіндегі психикалық үрдістер мен оларды қалыптастыру

214. Жаттықтыру үрдісі және жарыс қызметі кезіндегі спортшының психикалық күйі. 

215. Салауатты өмір салты, оның мазмұны, ұйымдастыру ерекшеліктері.

216. ЖОО –дағы дене тәрбиесі. Дене тәрбиесі кафедрасының жұмыстарының мазмұны, түрлері, міндеттері.

217. Қимыл әрекетке үйрету құрылысы. Кезеңдері, үйрету әдістері.

218. Спорттық жарыс, топтау, өткізу талаптары. Жас спортшылардың жарыс кезіндегі жүктемелері 

219. Дене қуаты қасиеті төзімділікті дамыту.Анықтама, амалдары, әдістемесі.

220. Жылдамдық. Жылдамдықтың пайда болу түрлері. Спортпен шұғылдану үрдісінде қимыл жиілігін дамыту амалдары мен әдістері

221. Спорт түрлерінің топтары. Спортшыны дайындау түрлері

222. Дене тәрбиесінің еңбек және Отан қорғау қызметімен байланысы.

223. Адамның күн тәртібі ішіндегі ақылдылық және дене қуаты жұмыс қабілеттілік қозғалысы. Оны дене тәрбиесі амалдарымен бағыттау ерекшеліктері

224. Спорттық бағдарлау және іріктеу. Амалдары, әдістері. Спорттық жарыстар, оларды топтау

225. Спорт құрылыстарын өз мүмкіншіліктерімен тұрғызу.

226. Мектептегі дене тәрбиесі сабағын материалды – техникалық жабдықтау.

227. Жүктеме. Жүктемені анықтау және реттеу жолдары. Тамыр соғысын өлшеу хаттамасын жүргізу.

228. Дене тәрбиесі сабағында оқушыларды белсенділендіру әдістері.

229. Спорттық жаттықтырудың кезеңдері. Жаттықтыру үрдісінің циклдері

230. Кәсіптік мектептер мен колледждердің дене тәрбиесі. Жұмыс мазмұны, міндеттері

231. ЖОО-да ғылыми –зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Мазмұны,амалдары әдістері.

232. ҚР дене мәдениетінің негізгі жүйесі. Дене мәдениеті қозғалысын басқару жүйесін құру және дамыту.

233. ДМжС басқару органдарының жүйесі. ДМжС-ты басқарудың әдістері, қағидалары, қызыметтері.

234. Дене мәдениеті қозғалыстарындағы қазіргі экономикалық қатынастар.

235. Кәсіптік спорттың экономикалық және басқару аспектілері.

236. Қазақстандағы олимпиадалық қозғалыс жүйесі.

237. Қазақстан Республикасындағы спортты дамыту мәселелерінің өзектілігі.

238. Спорт түрлерінің жіктелуі. Спорттағы бағдарлау мен іріктеу.

239. ҚР-да спорттық дайындаудың жүйесі. Таңдалған спорт түрінің дене қуаты, техникалық, психологиялық, тактикалық және қызыметтік дайындықтарының негізі.

240. Спорт түрлеріндегі жарыс жаттығуларын үйретудің құрлымы.

241.Қимыл-қозғалысты үйрету мен дене қуаты қасиеттерін дамытудың кезеңдері.

242. Алғашқы үйрену, жатқа білу және қозғалыс шеберлігін меңгеру сатылары.

243. Таңдалған спорт түрлеріндегі жаттықтыру үрдісін басқару жүйесі.

244.Туризм – салауатты өмір салтын қалыптастыратын амал. 
245.Дене тәрбиесі жүйесінің әдістемелік негізі.
246.Дене қасиеті - күшке сипаттама, тәрбиелеу әдістері. 
247. Шаңғы дайындығы сабақтарын өткізу ерекшеліктері.

248. Дене тәрбиелеу процесінде сөз әдісін қолдану

249. Дене жаттығулар техникасы. Техниканың негізі мен бөлшектері

250. Дене шынықтырудың қоғамда алатын орны. 

251. ”Дене тәрбиесіндегі білім” деген түсініктің мазмұны

252. Дене тәрбиесінен үй тапсырмасы және оның салауатты өмір салтын қалыптастырудағы ролі.

253. Табиғи күштер және гигиеналық факторлар – дене тәрбиесінің амалдары.

ене тәрбиесінің басқа тәрбиелеу процестерімен байланысы.


254.Қозғалыстық біліктілікке және қозғалыстық дағдыға сипаттама беру.
255.Жеңіл атлетика сабақтарын өткізу әдістемесінің ерекшеліктері.
256.Дене тәрбиесінің негізгі бағыттары.

257.Мектептің оқу және ұзартылған күн тәртібіндегі дене шынықтыру іс-шаралары. 


258.Оқушылардың дене тәрбие сабақтарына білімін, біліктілігін тексеру және бағалау әдістері.

259.Оқыту құрылымы – бұл қозғалыстық іс-әрекетке оқытудағы кезеңдері. Оқыту процесінде қателіктерді жою әдістемесі.


260.Дене тәрбиесі сабақтарында оқушылардың білімін, біліктілігін тексеру және бағалау әдістері. 

261.БЖСМ - де қолданылатын спорттық жаттықтыру әдістеріне сипаттама.


262.Жеке адамды жан-жақты гармониялық дамыту принципі.
263.Оқытудың бірінші кезеңі – қозғалыстық іс-әрекетпен танысу.
264.Жоспар – графикке сипаттама /жасалу технологиясы/.
265.Дене тәрбиесінің еңбек және қорғаныс іс-әрекетімен байланыстық принципі.
266.Мектепте дене тәрбие жұмысын есепке алу. Есеп түрлері.
267.Спорт түрлері, спорттың әлеуметтік функциялары.
268.Дене тәрбиесі жүйесінің сауықтыру бағытындағы принципі.
269.Қозғалыстық іс-әрекетті үйрету кезеңі. Оқыту процесінде кездесетін қателіктердің классификациясы және оларды жою әдістемесі.

270. Дене қасиеті ептілік және тепе – теңдікті сақтау қабілеттеріне сипаттама, тәрбиелеу әдістері. 

271. Дене тәрбие теория және әдістеме пәнінің даму кезеңдері және көздері.

272. Оқушыларды шынықтыру әдістемелері.

273. ЖОО кафедра жұмысының және спорт клубының құрылымы мен мазмұны.

274. Дене тәрбиесінде ғылыми - әдістемелік жұмысқа дайындық жасау.

275. Дене тәрбиесінде қолданылатын зерттеу әдістері.

276. Дене жаттығуларын үйрете отырып тәрбиелеу. Дене жаттығу классификациясына сипаттама.

277. Дене бітімі дамуын зерттеу және бағалау тәсілдері

278. Табысты және табыссыз жаттықтырушының психологиялық сипаттамасы

279. Спортшының арнайы психологиялық дайындығы

280. Спорттық ынталандырудағы жыныстық айырмашылықтар

281. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы–педагогикалық білімдер саласы.

282. Дене шынықтыру және спорт педагогикасының жалпы мәселелері

283. Біртұтас педагогикалық процес – дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандардың кәсіби педагогикалық қызмет нысаны

284. Дене шынықтыру мен спорт жағдайында жан-жақты біртұтас дамыған жеке тұлғаға тәрбиелеудің ерекшеліктері

285. Дене шынықтыру және спорт сабақтары – жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру ретінде

286. Дене шынықтыру және спорт – азаматтық тәрбиенің құралы

287. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық басқару

288. Дене шынықтыру спорт бойынша мамандар қызметіндегі педагогикалық басқарудың ерекшеліктері. Педагогикалық менджмент

289. Дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы жүргізілетін тәрбие жұмысы әдістемесінің негіздері

290. Спорт және дене шынықтыру саласындағы тәрбие жұмысы әдістемесінің ерекшеліктері

291. Спортшылардың өзін-өзі тәрбиелеу басшылығы

292. Спорттық ұжымды тәрбиелееу әдістемесі. Спорттық ұжымда жеке тұлғаны тәрбиелеу.

293. Балалар жасөспірімдер спорттық мектебіндегі тәрбиелік жұмыс жүйесі

294. Жоғары білікті спортшылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының ерекшеліктері

295. Дене шынықтыру пәні мұғалімі және спорт түрлері бойынша жаттықтырушының педагогикалық шеберлігінің мәні

296. Дене шынықтыру пәні мұғалімі және жаттықтырушының кәсіби білімдері – педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі

297. Педагогикалық техника дене шынықтыру пәні мұғалімі және жаттықтырушының педагогикалық шеберлігінің элементі

298. Бұқаралық дене шынықтыру – сауықтыру жұмыстарының педагогикалық негіздері

299. Дене шынықтыру пәні мұғалімі және жаттықтырушының педагогикалық шығармашылығы

300. Дене шынықтыру және спорт сабақтарындағы педагогикалық қарым-қатынас
ДТОТмӘ кафедрасының отырысында қарастырылды

8 хаттама 14.04.2015ДТОТмӘ кафедрасы меңгерушісінің м.а., Н.К.Байтлесова

Педагогикалық факультеттің ОӘК бекітілді

8 хаттама 17.04.2015Педагогикалық факультеттің ОӘК төрайымы Л.Н. Ойлыбаева
Каталог: images -> M images -> 2015 -> magistratura
magistratura -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
magistratura -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
magistratura -> Бағдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
M images -> 1. Классикалық механикадағы кеңістік, уақыт және қозғалыс
magistratura -> 6М050600 экономика мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан
magistratura -> 6М050700 менеджмент мамандығы бойынша талапкерлерден емтихан
magistratura -> Факультет: физика-математика
magistratura -> 6М011300 – «Биология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының сұрақтары
magistratura -> 1. Классикалық механикадағы кеңістік, уақыт және қозғалыс


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет