А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілібет1/9
Дата25.12.2016
өлшемі6,39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК

Филология және педагогика факультеті

Қазақ филологиясы кафедрасы
А.А. БУКАЕВА
5В090200 - Туризм

мамандығына арналаған

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Көкшетау, 2015ӘОЖ 809.43.2 (БҚ)

ББК 81.632.4 (5Қ)

Б 83
Рецензенттер:

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Қияқова Р.Ж.

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Қасымова С.К.Б 83

А.А. Букаева

Кәсіби қазақ тілі туризм мамандығы студенттеріне арналған кәсіби қазақ тілі. Оқу-әдістемелік кешен. –Көкшетау,2015. – 98 бет

Оқу-әдістемелік кешен Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік бірлестігі кеңесінде талқыланып, пайдалануға ұсынылған (2015 жылғы 22 қазан №1 хаттама

Оқу-әдістемелік кешен ҚР БжҒМ 27.07. 2013 жылғы №2 хаттамамен бекітілген типтік бағдарлама негізінде жасалды.

Оқу-әдістемелік кешен 5В090200 – «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған


ББК 81.632.4 (5Қ)

©Букаева А.А., 2015.

©Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті ШЖҚ РМК

Алғы сөз
Қазіргі таңдағы тіл саясатының басым бағыттарының бірі – мемлекеттік тілді дамыту және оның қолдану аясын кеңейту болса, оның кешенді тармағы – тәуелсіз мемлекетіміздің болашағына адал қызмет ететін мемлекеттік тілді жетік меңгерген кәсіби мамандар даярлау болып табылады.

Оқу-әдістемелік кешен негізінен жоғары оқу орындарында туризм мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Оқу-әдістемелік кешеннің басты мақсаты – студенттердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту. Осы мақсатта тақырыптардың жүйелілік, логикалық байланысын ескере отрып, оқу-әдістемелік кешенді жасауда типтік бағдарлама бойынша төмендегі лексикалық тақырыптар сұрыпталып алынды:1 модуль. «Мен оқитын оқу орны»

1 тақырып: Мен таңдаған мамандық.

2 тақырып: Саяхат жетекшісі.

2 модуль. «Туристік нысандар»

1 тақырып: Мәдени – танымдық.

2 тақырып: Тарихи – археологиялық.

3 тақырып: Тәуеп ету

3 модуль. «Қазақстанның табиғаты»

1 тақырып: Қазақстандағы экотуризмнің алатын орны.

2 тақырып: Туризмдағы медицина мен гигиена.

4 модуль. «Туризмнің даму тарихы және классификациясы»

1 тақырып: Туризмнің мақсаттық қызметтері.

2 тақырып: Туризмді ұйымдастыру құрылымдары.

5 модуль. «Қазазстандағы туризмнің дамуы»

1 тақырып: Туризмнің дамуындағы Елбасымыздың бағдарламасы.

2 тақырып: Қазақстандағы діни туримнің дамуы.

6 модуль. «Туризмнің түрлері»

1 тақырып: Халықаралық туризм.

2 тақырып: Ішкі туризм.

3 тақырып: Спорттық туризм.7 модуль. «Туризм жұмыс істеу формалары»

1 тақырып: Туристік жорықтар.

2 тақырып: Экскурсия.

8 модуль. «Дүниежүзілік туризм дамыған аймақтар»

1 тақырып: Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар.

2 тақырып: Туризмнің дамыған елдері

9 модуль. «Халықаралық туризмнің даму тенденциясы»

1 тақырып: Халықаралық туризмнің ерекшеліктері

2 тақырып: Халықаралық туристік нарық

10 модуль. «Туған өлкенің туристік мүмкіндіктері»

1 тақырып: Қазақстанның өңірлік туризмді дамытуға қолайлы аймақтары

2 тақырып: Түрістан – екінші Мекке

Әрбір сабақ мәтінге дейінгі жұмыс, мәтінмен жұмыс және мәтіннен кейінгі жұмыс түрлерінен тұрады. Мәтінге дейінгі жұмыста мәтінде кездесетін сөздер мен сөз тіркестерін аудару, сөйлем құру, екі бағандағы сөздерден сөз тіркестерін құрып жаңа сөздер түсіндіріледі. Мұндай жұмыстарды орындау барысында студенттер сөз мағыналарын жете меңгере отырып, сөздік қорын молайтады, өз ойын нақты және дұрыс жеткізуде сөздерді дұрыс қолдануға жаттығады. Сөздердің айтылуы мен жазылуындағы ерекшеліктер ескеріліп, орфоэпиялық, орфографиялық нормаларды сақтау қажеттілігі түсіндіріледі. Содан кейін мәтінмен жұмыста мәтінді мәнерлеп оқуға үйренеді, мәтіннің мазмұнын түсініп, одан қажетті депектерді іріктеп таңдай білуге, оған байланысты өз ойын, пікірін, көзқарасын жеткізе білуге дағдыланады. әртүрлі тапсырмалар бойынша жұмыс түрлері жүргізіледі. Ал мәтіннен кейінгі жұмыста әр түрлі жағдаятқа құрыдған сұхбаттармен жұмыста студенттерді әр түрлі жағдайда емін-еркін қарым-қатынас жасауға машықтандырып, студенттердің алған білімдері бекітіледі.

Оқытушының басшылығымен студенттердің өздік жұмысы түрлі мақсаттағы жаттығулардан, сұхбат құрастырып, әртүрлі жағжаятта ауызша әңгіме құрудан тұрады.

Студенттердің өздік жұмысында туризмге қатысты терминдермен жұмыс жасап, олардың лексикалық мағынасын қазақша түсіндіру көзделіп, тақырыптардың мазмұнына сәйкес сұрақтар, тапсырмалар беріледі. Әрбір сұраққа жауап беру - студенттің өзінше ойлауын, сөйлеуін, пайымдауын жетілдіреді. Кейбір сабақ соңында берілген сөзжұмбақ, сызба, диаграммалар және әртүрлі жағдаяттық тапсырмалар студенттердің білімін қорытындылауға арналады.

Н.4.02-01

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті ШЖҚ РМК

Филология және педагогика факультетіҚазақ филологиясы кафедрасы

Студенттерге арналған пәнніңБАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша

Мамандық: 5В090200 - Туризм

Көкшетау-2015

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) 5В090200-Туризм мамандығы бойынша Қазақтын спорт және туризм академиясында құрастырылған және енгізілген, кешен ҚР БжҒМ келісілді және еңгізілген. 5В090200-Туризм 27.07. 2013 жылғы №2 хаттама Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралған Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.


Қазақ филлогиясы кафедрасының отырысында бекітілген
1 хаттама « 27 » тамыз 2015 ж.
Кафедра меңгерушісі ____________________ ф.ғ.к., доц О.А. Жумагулова

(қолы ) (тегі, аты,әкесінің аты)

Филология және педагогика факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен келісілген
1 хаттама « 28 » тамыз 2015 ж.
Факультеттің ОӘК төрағасы________п.ғ.м., ак. доцент А.Қ.Құрманова

(қолы) (тегі,аты,әкесінің аты)

Силлабус

1. Титул беті

2 .Оқытушылар туралы мәлімет:

Букаева Анар Айткалиевна

Қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы

Консультациялық сағат (office - hour):

кафедрада келісілген ОБСӨЖ-дің кестесі бойынша

үй телефоны 31-23-67; ұялы телефоны 8 778 517 20 00

3 Пән туралы мәлімет:

Пән атауы: «Қазақ тілі»

Өткізу уақыты: Сабақ кестесі бойынша.
Оқу жоспарының көшірмесі.

Курс

Семестр

Кредит


саны


Практ. сабақта-рының сағаты

ОБСӨЖ

сағат саныСӨЖ

сағат саны


Бар-лығы

Бақылау формасы


3

5

2

30

15

45

90

Емтихан

4. Пәннің пререквизиті:

Бұл пәнді оқу үшін жалпы тілдік негізбен қатар қазақ тіліне тән лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерді меңгеріп, дайындық курсынан өтіп келуі тиіс.Пәннің постреквизиттері

Кәсіби қарым қатынас аясында өз ойын қазақ тілінде ауызша және жазбаша толық жеткізе білу; мамандығы саласында әртүрлі коммуникацияға түсе ала білуі керек.Құзыреттілік: Кәсіптік жанрлардағы мәтіндерді құрастыруда, кәсіптік тақырыптар бойынша сөз сөйлеуде құзыретті болуы керек.

Пәннің құзыреттілігі:

Сөз мәдениетін анықтау. Сөйлеудің дұрыстылығы. Сөзі және сөздің нормасын дұрыс таңдау. Сөздің қолданылуының дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеудің мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөз байлығы. Сөйлеу тазалығы. Сөйлеудің қисындылығы. Айтылу нормалары мен екпін. Кәсіби саладағы сөйлеу тәртібінің мәдениеті. Табиғи кәсіби қызметке байланысты жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Сөйлеу тәртібінің этикасын жетілдіру. Іскери қарым –қатынас түрлері.Кәсіби қазақ тілі курсы бойынша меңгерілетін грамматикалық құзыреттілік:

Грамматикалық бірліктерді білу және оны дұрыс пайдалана білу. Типтік бағдарлама тілдің грамматикалық құрылысын меңгертуді, яғни саналы-коммуникативті бағдарды басшылыққа алады.онда грамматикалық құзыреттілікті қалыптастыруда коммуникативті функционалды қағидатқа басымдылық беріле отырып, тілдің жүйелілік-құрылымдық қағидасы сақталады.5. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Пәннің қысқаша мазмұны:

Кәсіби қазақ тілінің мақсаты – тілді кәсіби коммуникация құралы ретінде меңгеріп алу. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар – әдебиетті қолдана білу, сөздікпен жұмыс жасау, сөздерді есте сақтау және оларды жадыдан алып шығуды қамтамасыз ететін әдіс – тәсілдерді меңгеру.

Оқытудың міндеттері:

Коммуникативті: қазақ тіліндегі кәсіби түрде сқйлеуді түсіну; ауызша диалог. Монолог түріндегі сөйлеуді меңгеру; дағдыландырылмаған сөзді сөздіксіз ауызша және ішінен оқу;конспектілерді, рефереатты, баяндамалар құру;

Филологиялық: қазақ тілінің құралдарын функционалдық қолдану бойынша білімін тереңдету;

Кәсіби: болашақ кәсіби қызмтеке қажетті тілдік дағдылар мен ептілікті дамыту.

Оқыту процесінде қолданылатын әдіс – тәсілдер:

  • коммуникативтік – функционалдық, когнитивті;

  • мәдени –тарихи принцип;

  • индукция және дедукция тәсілі.

Жазбаша және ауызша тілде келесі білім мен дағдыларды қалыптастыру:

Оқылым:

Оқу дағдыларын қалыптастыру үшін кәсіби іс –әрекетке арналған мәтінді тұрлаулы, тұрлаусыз ақпаратты ерекшелеуге үйрету, қысқаша жазбалар, рефераттар үшін ақпаратты таңдау, пікірталастар, әңгімелесу кезінде пайдалануы мүмкін сөйлемдерді, абзацтарды табу керек.Тыңдалым:

Тыңдау дағдыларын қалыптастыру үшін мамандық бойынша үнемі мәтіндердің дыбыстық жазбасын тыңдау, ақпаратты жүйелі құру және тыңдалған ақпараттң мәнін айтып беру қажет.Жазылым:

Жазбаша сөйлеуді құрастыру үшін оқылғанның жоспарын, түйінін, қысқаша жазбасын құрастыруды, жоспар негізінде мәтіннің негізгі ойларын баяндау, оларды жүйелендіру, мәтін бөліктері арасында мағыналық қатынастарды орнатуды үйрету керек.Пікірлесім:

Диалогтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыру (әңгімелеу, сипаттау, хабарлау,ойлау, түсіндіру) үшін сөйлеу және ойды білдіру үшін қажетті сөйлеу құралдарын және стильдік ерекшеліктерді үйрету керек.Пәнді меңгергеннен кейін студент:

- арнайы кәсіби – бағдарлы материалды түсіне және пайдалана білуі керек;

- қазақ тілінде мамандығына қарай жазылған термин сөздер мен сөз тіркестерін, өз бетімен ғылыми еңбектерді оқып, аударма көмегімен өз ойын сол қажеттілікте сай жеткізуі;

- Қазақстандағы және әлемдік кеңістіктегі қазақ тілінің рөлі мен орны туралы, қазақ тіліндегі негізгі сөйлем заңдылықтары туралы хабардар болуы керек.

Дублиндік дескриптор негізінде «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің нәтижесінде білім алушының жалпы түсінігі болуы керек:

Білуі және түсінуі тиіс:


  • студенттер кәсіби мәтінді тыңдап, ақпараттың мазмұнын, тақырыбын толық түсіне білуі тиіс;

  • жағдаяттық сұхбат барысында студент сұхбаттасушының кәсіби тақырып төңірегінде қойған сұрағын, айтқан ойының мазмұнын тыңдай отырып, түсініп, жуап қайтара білуі тиіс;

  • мамандық бойынша кәсіби терминдердің қазақ тіліне аударылымын және жасалу ерекшеліктерін білуі тиіс;


6.Сабақ жоспары

6.1. Аудиториялық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарыМазмұны

(тақырып және сұрақтар)Оқытудың күндізігі бөлімі

Оқытудың сыртқы бөлімі

Оқулық, әдістемелік құралдарға сілтеме

Дәріс сабақ / сағаты

Практ., семин., сабақтар/

сағат


Дәріс сабақ / сағаты

Практ., семин., сабақтар/

сағат


1

2

3

4

5

6

7

1 модуль. «Мен оқитын оқу орны»

1

Мен таңдаған мамандық. Сөйлем
1


2

Саяхат жетекшісі. Сөйлем түрлері
1


2 модуль. «Туристік нысандар»

3

Мәдени – танымдық.

Жақты, жақсыз сөйлемдер


2


4

Тарихи – археологиялық.

Жалаң, жайылма сөйлемдер


2


5

Тәуеп ету.

Толымды,толымсыз сөйлемдер


1


3 модуль. «Қазақстанның табиғаты»

6

Қазақстандағы экотуризмнің алатын орны. Атаулы сөйлем
1


7

Туризмдағы медицина мен гигиена.

Құрмалас сөйлем


2


4 модуль. «Туризмнің даму тарихы және классификациясы»

8

Туризмнің мақсаттық қызметтері.

Салалас құрмалас сөйлем


1


9

Туризмді ұйымдастыру құрылымдары. Ыңғайлас салалас сөйлем
2


5 модуль. «Қазазстандағы туризмнің дамуы»

10

Туризмнің дамуындағы Елбасымыздың бағдарламасы.

Қарсылықты салалас сөйлем


2


11

Қазақстандағы діни туризмнің дамуы. Түсіндірмелі салалас сөйлем
1


6 модуль. «Туризмнің түрлері»

12

Халықаралық туризм.

Талғаулы салалас сөйлем


1


13

Ішкі туризм.

Кезектес салалас сөйлем


1


14

Спорттық туризм.

Сабақтас құрмалас сөйлем


2


7 модуль. «Туризм жұмыс істеу формалары»

15

Туристік жорықтар.

Шартты бағыныңқылы салалас


1


16

Экскурсия.

Қарсылықты бағыныңқылы саба-қтас сөйлем


1


8 модуль. «Дүниежүзілік туризм дамыған аймақтар»

17

Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар.

Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлем


1


18

Туризмнің дамыған елдері

Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлем


1


9 модуль. «Халықаралық туризмнің даму тенденциясы»

19

Халықаралық туризмнің ерекшеліктері.

Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас сөйлем


1


20

Халықаралық туристік нарық

Мақсат бағыныңқылы сабақтас сөйлем


2


10 модуль. «Туған өлкенің туристік мүмкіндіктері»

21

Қазақстанның өңірлік туризмді дамытуға қолайлы аймақтары.

Аралас құрмалас сөйлем


2


22

Түркістан – екінші Мекке

Жаттығу жұмыстары


16.2. ОБСӨЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспарыОБСӨЖ тақырыптары


ОБСӨЖ сағат

саны


Әдебиетке сілтеме жасау (нег.қос.)

Басқа құралдар (сайттар, электр.оқулықтар)

1

2

3

4

5

1

Қазақстандағы туризм дамыту шаралары

1

№1

№10

2

Туристік кәсіпорындар қызметі

1

№1

№3

3

Жібек жолы Қазақстан» Ұлттық компаниясы

1

№1

№3

4

Туризмнің экономикалық тиімділігі

1

№1

№7

5

Жоспарлы туризм

1

№1

№3

6

ҚР-да туристердің құқығы мен мүддесін қорғау

1

№1

№3

7

Қазақстандағы туристік нарықтың түрлері

1

№1

№7

8

Қонақ үй бизнесі

1

№1

№3

9

Еліміздегі тау туризмі

1

№1

№2

10

Емделу- сауықтандыру туризмі

1

№1

№3

11

Туристік лагерь

1

№1

№3

12

Ұлттық туризм

1

№1

№2

13

Халықаралық туризм

1

№1

№2

14

Аңшылық туризм

1

№1

№3

15

Туризмдегі инновация

1

№1

№4


6.3. Пәнді оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыру картасы
Оқулықтар,

Оқу құралдарыОқу тілі

Автор, шыққан жылы,

баспаханаОқулық, оқу құралының саны (данасы)

Электрон-дық түрі

кафедрада

кітапханада

1

2

3

4

5

6

7

1

Қазақ тілі

Оқу- -әдістемелік кешенҚаз. тілі

А.Қ.Құрманова, т.б.

Көкшетау «Келешек» 2006 ж
2

Сұхбат

Аудио оқулықҚазақ тілі

Э.Д.Сүлейменова

Қ.Қ.Қадашева

Д.Х.Ақанова

Астана-2007 жыл «Арман -ПВ» баспасы


50
3

Анықтағыш
Э.Д.Сүлейменова

Қ.Қ.Қадашева

Д.Х.Ақанова

Астана -2007 жыл

«Арман -ПВ» баспасы

50
4

Бейнежазба
Э.Д.Сүлейменова

Қ.Қ.Қадашева

Д.Х.Ақанова

Астана-2007 жыл «Арман -ПВ» баспасы


50
5

Суретті қазақ тілі
Э.Д.Сүлейменова

Қ.Қ.Қадашева

Д.Х.Ақанова

Алматы -2005жыл

«Мұрагер» баспасы

50
6

Қазақ тілі для начинающих

Қаз. тілі

Бектұров А.Ш.

Бектұрова А.

Алматы, «Рауан» 1994 ж -397 б.

29
7

Қазақ тілі. Ана тілі деңгейінде оқыту құралы
Бектұров А.Ш.

Бектұрова А.

Алматы, «Әділет» 1998 ж – 288 б б.

6
8

Қазақ тілінің практикалық курсы

Қаз. тілі

Мұса А.О. Алматы, «Экономика» 1998 ж. -271 б
10
9

Қазақ тілі. ЖОО –ның экономика факультеттеріне арналған

Қаз тілі

Күзекова З., Қарақұсова Г. Алматы «Раритет»

2001 ж. 172б


8
10

Қазақ тілі
Аяпова Т. Алматы, «Ана тілі» 2002 ж. 96 б.
10
11

Қазақ тілі. Оқу құралы
Мұрат С. Алматы, «Сөздік –Словарь»

2002 ж. 88 б.


3
12

Қазақ тілі. Практикалық курсы
З.Күзекова

Алматы «Раритет»

2002 ж., 150 б

60
13

Қазақ тілінің қолданбалы грамматикасы
Бектұров Ш.

Астана, «Фолиант» 2003 ж., 248 бет


5
14

Қазақ тілі. ЖОО –ның экономика факультеттеріне арналған
З.Күзекова,

Г.Қарақұсова . Алматы «Қаржы -Қаражат»

1997 ж. 172 б

7
15

Қазақ тілі
А.Алдашева

Алматы «санат» 1997 ж., 240 бет


5
16

Қазақ тілі
К.Аханов, Б.Кәтенбаева

Алматы, 1998 ж., 239 б.


1
17

Қазақ тілі
Б.Ахметбекқызы

Алматы «Жібек жолы» 1998 ж., 168 бет


5
18

Қазақ тілі

Мұғалім кітабы


Аяпова Т.

Алматы «Ғылым» 1998 ж., 44 бет


6
18

Қазақ тілі

Негізгі кітабы


Аяпова Т.

Алматы «Ғылым» 1998 ж., 272 бет


5
20

Қазақ тілі

Үй кітабы


Аяпова Т.

Алматы «Ғылым» 1998 ж., 76 бет


6
21

Қазақ тілінен дәріс
Белбаева Ш.

Алматы, 1995 ж. 63 бет


10
22

Қазақ тілі. Оқу құралы
Бектаева Ш.

Алматы «Сната» 1995 ж., 176 бет


21
23

Қазақ тілі сабақтары
Беріков Н.

Алматы «Ана тілі»

1994 ж., 176 бет

1
24

Қазақ тілі барлығы үшін
Қ.қадашева

Ж.Смагулова

Алматы «Ана тілі»

1998 ж., 32 б.


1
25

Қазақ тілі
З.Күзекова

Алматы «Ана тілі» 1998 ж., 160 б.


2
26

Қазақ тілі
Ред. А.Сейдимбек

Астана «Болашақ балапандары» 1999 ж., 150 б


2
27

Қазақ тілін білген жөн
М.Қойшыбаева

Алматы «Ғылым» 1997 ж 136 бет


1
28

Қазақ тілін үйренушілерге көмек
Б.Құлмағанбтова, Елемисова Ж.

Алматы, «Рауан» 1992 ж, 196 бет


51
29

Қазақ тілінің практикалық курсы
Н.Оралбаева

Алматы «қазақ университеті» 1993 жыл, 336 б


172
30

Қазақ тілі ЖОО –ның студенттеріне арналған
И.Маманов

Алматы «Мектеп» 1989 жыл


56
31

Қазақ тілінің практикалық курсы
А.Мұса Төленов І

Алматы «Экономика» 1998 жыл, 271 бет


25
32

Қазақ тілі және елтану
К.Сариева

Алматы,»Балауса» 1997 ж., 128 бет


9
33

Қазақ тілі. Ана тілі деңгейінде оқыту құралы
Бектұров А.Ш.

Бектұрова А.

Алматы, «Әділет» 2002 ж – 288 б б.

1
34

Қазақ тілінің сөздігі
Жалпы ред. Т.Жанұзақов

Алматы «Драйк –Пресс»

1999 ж.,774 бет

5
35

Қазақ тілі
Жалпы ред. Мамыров

Алматы «Экономика» 2001 ж., 380 бет


10
36

Қазақ тілінің қалталық оқулығы
Бектұров Ш., Бектұрова А.

Алматы, «Әл –Фараби» 1997 жыл, 204 бет


4
37

Қазақ тілі. Грамматика
Әміров

Алматы, «Рауан» 1995 ж -142 бет


5
38

Қазақ тілі
Әбуханов

Алматы «Мектеп» 198 2 жыл -284 бет


5
39

Қазақ тілі Практикалық курсы
З.С. Күзекова

Алматы, «Раритет» 2002 жыл-


60

Негізгі әдебиеттер:
Пікірлесейік.

Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы
Книги -> Практикум по курсу грамматики английского языка для студентов 3-го курса, изучающих английский язык в качестве основной специальности


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет