Aaaaaaaaaaa аммоний ионы d nh4 Аммоний ионына сапалық реакция жасау үшін қолданылатын зат c сілтілербет1/50
Дата08.05.2020
өлшемі487.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

АAAAAAAAAAAA

Аммоний ионы D) NH4

Аммоний ионына сапалық реакция жасау үшін қолданылатын зат C)сілтілер

Айрылу реакциясы B) Сu (ОH)2 →

Алмасу реакциясы C) 2KOH + H2SO4 →

Атомдарда оң зарядталған ядробар екендігін тапқан ғалым C) Э.Резерфорд

Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула B) N = Ar - Z

Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элементB) мышьяк

Атом радиусы ең ұзын элемент E) Cs

Атомдық радиусы ең кіші элемент E) S

Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент B) натрий

Атомның электрондың формуласы 1s 22s 22p 63s 23p 3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы D)P2O5

Алюминий 2713Al атомдарынά – бөлшектерімен атқылағанда атом массасы 30 болатын кремний изотопы және тағы бір элемент түзіледі. Бұл элемент А) 11H

Амфотерлі элемент таңбасы B) Al

Атомның электрондық құрылысы 1s22s22p63s2 болатын элемент B) Mg

Атмосферада оттек бос күйінде ........... кездеседі (%) A) 21

Ауа құрамы A) 90 % - N2, 8 % - O2, 2 % - He, Ne, Ar, Kr, Xe

Адам күніне 720л оттегі жұтады.Адамға қажет ауаның көлемі:( көлемдік үлесі оттектің 20%) В)3600

Ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29-ға тең.Қалыпты жағдайдағы бір шаршы метр құрғақ ауаның массасы (кг) В) 1,29

Азот сұйық күйге ауысады A) – 196 ºС

Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы: D) N2O5, NH3

Азот атомының электрондық конфигурациясы C) 1s2 2s2 2p3

Азот молекуласындағы байланыс: E) ковалентті полюссіз

«Азот» деген атауды ұсынған ғалым B) А.Лавуазье

Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс: A) N2O

Аммиак әрекеттесетін заттар B) O2, H2 O, H2 SO4

Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары: C) Mg O, KOH, K2CO3

Аммиак молекуласындағы байланыс: D) ковалентті полюсті

Азоттың ауа бойынша тығыздығы: A) 0,96

Аммиак ауадан жеңіл C) 1,7 есе

Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар B) Au, Pt

Аммиактың зертханада алыну реакциясыA) 2NH4Cl+Ca(OH) 2 CaCl2+2NH3 +2H2O

Азоттың массалық үлесі ең көп тынайтқыш C) NH4NO3

Аммофос (NH4)2HPO4 құрамында 61,7 % P2O5 бар, 2,5кг аммофос құрамындағы фосфор (V) оксидініз массасы (г) A) 1,5

Алкендер саны

CH3 – CН = CH2

CH 3 – CH 2 – CH = CH2

CH3 – CH = CH – CH3

CH3 – CH2 – CH = CH – CH3

CH3 – CH ═ CH ─ CH ═ CH3

H3C ─ CH2 ─ CH ═ C ═ CH2

CH3 – CH2 – C = CH2

CH3


CH ═ C ─ CH2

│ │


H3C CH3 B) 5

Ацетилен молекуласындағы көміртектің массалық үлесі (%) E) 92,3

Алкиндердің жалпы формуласы В) CnH2n-2

Алкиндер саны

CH3 – C ≡ CH CH ≡ C – CH2 – CH3

CH3 – C ≡ C – CH3 CH3 – CH2 – C ≡ CH

CH3 – CH – C ≡ CH CH3

│ │


CH3 CH ≡ C – C – CH3

CH3 – CH2 – CH2 – C ≡ CH

CH3 – CH – C ≡ C – CH3 CH3 ─C ≡ C ─ CH ─ CH3

│ │


CH3 CH3 С) 6

Ацетиленнің шығымы 80 % болса, (қалыпты жағдайда) 24кг кальций карбиді сумен әрекеттескенде түзілген ацетиленнің көлемі (л) D) 6,7Ацетиленнің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі 2C2H2+5O2 4CO2+2H2O+ 2610 кДж болса, 2,5 моль ацетилен жанған кезде бөленетін жылу мөл шері С) 3262,5 кДж

Арен формуласыC) C8H10Аминнің аталуы B) дифениламин

Амин формуласы D) (C6H5)3N

Аммиакпен салыстырғанда ең күшті негіздік қасиет көрсететін амин B) метилэтиламин

Анилинді аңықтауда қолданылатын реактив B) бромды су

Анилин осы затпен әрекеттескенде негіздік қасиет көрсетеді. C) хлорсутек

Аминвалериан қышқылының формуласы D) H2N – (CH2)4 – COOH

Аминкапрон қышқылының амин тобының орны бойынша изомерлерінің саны E) 5

Аминмай қышқылының изомерлерінің саны D) 5

Аминқышқылдары спирттермен әрекеттескенде түзілетін заттар C) күрделі эфирлер

Амфотерлі қасиет көрсететін зат C) аминсірке қышқылы

Аммиакпен әрекеттескенде аминқышқылын түзеді. A) хлорбензол

Аминмай қышқылы құрамындағы азоттың массалық үлесі (%) A) 13,5

Аминсірке қышқылы құрамындағы оттегінің массалық үлесі (%) D) 42,7

Аминмай қышқылы құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%) E) 8,74

Алюминийдің валенттілігі C) 3

Алюминий гидроксидінің формуласы: A) Al(OH)3

Al+O2→Al 2O3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент: B) 4

Al3+ +3OHˉ→Al(OH)3↓ қысқартылған иондық теңдеуі мына заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді: C) алюминий хлориді, сілті

Алюминий нитраты ерітіндісінде лакмустың түсі: C) қызыл

Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент: B) 2

Al 2O3,KCI және FeCl2 қосылыстарындағы металдардың валенттілігі төмендегі қатарға сәйкес келеді: D) 3,1,2

Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент: D) 4

Алюминийді таза күйінде алғаш рет алған ғалым C) Велер, 1827жАлюминий атомында электрондардың энергетикалық деңгейлерге орналасуы A) 2

Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы: C) Ni, Cr, ZnАлюминий карбидінің құрамына кіретін көміртектің тотығу дәрежесі D) -4

Al Al(OH) 3AlCI3Al(OH)3 Na[Al (OH)4] өзгерістер тізбегіндегі алюминийдің амфотерлік қасиетін көрсететін реакциялар B) 2,4

Аg- химиялық таңбасының оқылуы B) аргентум

Алкандар қатарына жататын көмірсутек E) С10Н22

Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі A) қызыл

Амфотерлі оксидC) PbO

Азоттың жоғары оксиді E) N2O5

Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы, D) алюминий дигидроксохлориді

Аммоний гидрокарбонаты кондитер тағамдарын пісіруге қолданылады. Егер қамырға 39,5г NH4HCO3 қосылған болса, термиялық айырылу кезінде түзілген газдардың (қ.ж) көлемі A) 22,4л

Алкендерге жатады A) этилен

Алкендердің өндірістік алу жолы E) Крекинг

Алкендердегі көміртегі атомының гибридтелген күйі B) sp2

Алкендердің жалпы формуласы D) CnH2n

Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,93 болатын алкеннің формуласы D) С4Н8

Алкендерге реагент болатын жұп C) KMnO4, Br2 суы

Алкиндердің жалпы формуласы C) CnH2n-2

Алкиндердің радикалы B) Н-С≡С-этинил

Ацетиленнің гомологы D) НС≡С-СН3

Ацетиленнің сутек бщйынша салыстырмалы тығыздығы A) 13

Ацетиленге сапалық реакция D) KMnO4 тотығуы

Аталуы –диен жалғауымен аяқталатын көмірсутектің формуласы B) СН2=СН-СН=СН2

Алкадиен A) Н2С=С(СН3)-СН=СН2

Ауа бойынша тығыздығы 1,86-ға тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 88,9% болатын көмірсутектің молекулалық формуласы E) С4Н6

Алкадиендерге сапалық реакцияC)СН2=СН-СН=СН2+2Br2→СН2Br-СНBr–СНBr-СН2Br

Арендердің жалпы формуласы A) CnH2n-6

Арендердің алғашқы өкілі: B) бензол

Ацетиленнен бензолды алу реакциясы C) тримерлену

Азоттың молекуласында ... бар. B) үш байланыс

Алмаздың кристалдық торы B) атомдық

Ауада қыздырғанда да тотықпайтын металдар тобы: D) Au, Ag

Алюминийді өнеркәсіпте алуға болады: B) алюминий оксидінің криолиттегі балқымасын электролиздеу арқылы

Алканның СН2 – СН2 – СН – СН – СН2 – СН3 дұрыс атауы:

│ │ │


СН3 СН2 СН2

СН3 D) 3-этил-4-метилгептанАлкан мен алкинді ажырату үшін қолданылатынреагенттер: 1.KMnO4 ерітіндісі; 2.конц. H2SO4; 3.Br2 суы; 4.конц.HNO3 5.Н2О A) 1, 3

Алкандар ауада толық жанғанда мына заттар түзіледі: A) көміртек диоксиді және су

Алкандар толық термиялық айырылғанда мына заттар түзіледі: E) күйе және сутек

Алкандарға тән реакция:

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет