Абай Құнанбайұлы (1845—1904)Дата04.11.2016
өлшемі23,14 Kb.
#166

Абай Құнанбайұлы (1845—1904)

 •          Абай    Құнанбаев    1845      жылы   бұрыңғы   Семей   уезі, Шынғыс   болысында   (қазіргі       Шығыс   Қазақстан   облысы, Абай   ауданында)   дүниеге         келген. Абайдың әкесі Құнанбай   Қарқаралы   уезіне   аға сұлтан болған. Абай әуелі ауылда Ғабитхан деген татар молдасынан мұсылманша   хат   таниды.      Абайды   әкесі   он   жасында         Семей   қаласындағы   Ахмет  Ризаның   медресесіне   оқуға береді.   Ол   бос   уақытында Шығыстың ұлы ақындары Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Навои, Физули, Фирдоуси шығармаларын өз бетімен оқып, ертегі, дастан, хисса сияқты әдеби мұралармен танысады.
 • Абай медреседе небәрі үш-ақ жыл оқиды, соңғы жылдары өз бетімен «приходская школаға» түсіп, орысша да оқиды. Бірақ мұндағы оқу ұзаққа бармайды. Жасы 13-ке келіп, ерте есейіп, ақыл-ойы тола бастаған шақта өткір, зейінді Абайды әкесі Құнанбай ел билеу ісіне араластырып тәрбиелемек болып, оны оқудан елге алып кетеді.
 • Әкесінің жұмсауымен Абай ел ішіндегі әр түрлі мәселелерге араласады. Ол көптеген ескі әңгімелерді, өлең-жырларды халық ішінен үйренеді.
 • Қаладағы медреседе үш жыл діни оқу арқылы Абай араб, парсы, шағатай тілдерін жетік біліп, Шығыс ақындарының шығармаларымен танысуға мүмкіндік алды. Қазақтың халықтық өлең-жырларын, ертегі, қисса, аңыз-әңгімелерін  әжесі   Зере   бәйбішеден,   халық   ақындары   Шөже, Бөйкөкше, Балталардан естіп, жастай жадында сақтады.
 • Абай (Ибрагим) Кунанбаев родился в 1845 году в Семипалатинской области, среди голубых Чингисских гор, в семье главы рода Тобыкты. Отданный отцом в Семипалатинское медресе, Абай, нарушая его суровые законы, стремится изучить русский язык. Всего лишь три месяца продолжалось его учение в русской приходской школе.
 • По настоянию отца тринадцатилетний Абай возвращается домой для участия в политической жизни Степи. Лишь через пятнадцать лет Абай снова приезжает в город, чтобы углубить свои знания и стать поборником справедливости, защитником бедных и угнетенных. Он жадно изучает произведения классиков русской и западноевропейской литературы, знакомится с передовыми русскими людьми, сосланными царским правительством в Семипалатинск.
 • Абай Құнанбайұлының Шығармалары
 • Творчество Абая Кунанбаева
 • Абай орыс, Батыс классиктерінің шығармаларын аударуда олардың өршіл бостандыкты аңсаған «Бородино», «Қанжар», «Жалау» сияқты өлеңдері мен әділетсіздікті, топастықты әшкерелейтін мысалдарын таңдап, талғап аударған. Ақын орыс және батыс мәдениетін толғап, таңдап үйрену керектігіне көңіл бөледі. «Интернатта оқып жүр» деген өлеңінде сол кездегі қазақтың оқыған жастарының халық үшін қызмет етуден гөрі, пара алып баюды, шен алып, шекпен киіп патша әкімдеріне жағуды мақсат тұтатынына ызаланып:
 • Ойында   жоқ   бірінің
 • Салтыков   пен   Толстой,
 • Я  тілмаш,   я  адвокат,
 • Болсам деген бәрінде ой, —
 • деп мінеп-сынайды.
 • Пушкин и Лермонтов, пожалуй, были самыми любимыми поэтами Абая. Его волновали правдивость, высокое мастерство, жизнеутверждающая сила их произведений. Абай стремится познакомить с творчеством этих великих русских поэтов жителей казахских аулов, и в 80-х годах XIX века начинает переводить отрывки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и стихи М. Ю. Лермонтова.
 • Изучение русской классической литературы идейно и художественно обогатило творчество казахского поэта, он органически впитывал в себя ее просветительские и эстетические идеи.
 • Но вместе с тем, творчество Абая остается оригинальным, самобытным, он глубоко национальный поэт и философ. Предметом его поэтических описаний и философских рассуждений была жизнь казахского народа. Мы видим в нем художника, глубоко, правдиво и ярко рисующего быт, нравы и характер казахов.
 • Абай XIX ғасырдың 90-жылдары өзінің ой толғаныстарын қара сөздермен жазған. Өз шығармасын қара сөзбен жазудың публицистикалық түрінің негізін қалаушы Шоқан болса, көркем қара сөз қазақтың көркем жазба әдебиеті тарихында Ы. Алтынсариннен басталады. Одан әрі қарай дамытушы Абай болды.
 • Абайдың қара сөздері — көркем әңгіме емес, ғақлиялық даналық сөздер. Онда ғылыми философиялық толғаныстар кең орын алған. Абай қара сөздерді жазуға зор дайындықпен келген. Ол бұл еңбектерін діни сопылық-теологиялық ғылымды да, жаратылыс заңдарын ашқан Галилей, Коперник, Спенсер, Ньютон, Пифагор, Дарвин еңбектерін де, ертедегі философ ғылымдар Сократ, Аристотель, Платон шығармаларын да, Шығыстың ойшылдары — Фирдоуси, Шамси, Қожа Хафиз, Бабыр, т.б. еңбектерін де оқып, ақыл-парасаты әбден толықсыған шағында жазуға кіріскен. Ол қара сөздердегі келтірілген терминдік атаулар мен сілтемелерден немесе ой-пікір үндестігінен байқалады.
 • Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз» (в дословном переводе «черное слово»), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих «Назиданиях» поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. «Кара соз» создана Абаем на склоне лет.

Литература об Абае Кунанбаеве

Абай туралы

 • В 1938 году его внучатый племянник Мухтар Ауэзов в соавторстве с Леонидом Соболевым создали трагедию «Абай».
 • Позже М. О. Ауэзов написал роман-эпопею «Путь Абая» (т. 1—4, 1942—1956), за который ему была присуждена Сталинска премия 1949 года (за первую часть «Абай») и Ленинская премия 1959 года (за вторую часть «Путь Абая»).
 • В 1944 году Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди по либретто Мухтара Ауэзова создали оперу «Абай». В 1945 году на Алматинской киностудии был снят фильм "Песни Абая". Режиссёры — Г. Л. Рошаль и Е. Е. Арон, в роли Абая — Калибек Куанышпаев.
 • В 1952 году за спектакль «Абай» М. О. Ауэзова, поставленный на сцене КазГАТД имени М. О. Ауэзова, режиссер Шакен Айманов и ряд актеров (в роли Абая Капан Бадыров) получили Сталинскую премию.
 • В 1995 году о жизни поэта был снят двухсерийный фильм «Абай», режиссёр — Ардак Амиркулов, в роли Абая — Габиден Турыкпаев. Фильм производства Казахстан-Франция.

Мұхтар Омарханұлы Әуезов

 • Романы о жизни Абая — бессмертного народного поэта, просветителя и композитора — это многоплановая эпопея, охватывающая огромный и важный в истории казахского народа период. В первой книге мы встречаем Абая пытливо любознательным подростком, скачущим на иноходце в родной аул, а в последней — как бы принимаем незримое участие в панихиде по скончавшемуся на шестидесятом году жизни и оплакиваемом народом прославленном поэте-борце. Большая и напряженная жизнь незаурядного человека проходит перед читателями на точно и красочно зарисованном историческом фоне.
 • Ғарифолла Есімов — ғалым, философия ғылымы докторы (1994), профессор (1995), Қазақстан ҒА-ның корреспондент мүшесі (1995).“Хакім Абай” кітабында ол герменевтикалық тәсілді қолдана отырып, Абай шығармаларын талдады, оқырман ұғымына ауыр өлең мәтіндеріне түсініктемелер жасады.

статьи:

 • Абай Кунанбаев и его философское учение // Сегизбаев О. А. Казахская философия XV - начала XX века.- Алматы: Гылым, 1996. - С. 312-347.
 • Ахетов А. Прикосновение к истокам: (К 150-летию Абая) // Вести Казахстана. - 1995. - 27 июня.
 • Ахметов 3. Великий мыслитель: (Абай Кунанбаев) // Мысль. - 1995. - N3. - C. 72-82
 • Григорьев Е. И. "Прошу: прислушайтесь к словам моим": Науч.-попул. очерки общ.-полит. и филос. взглядов Абая / Усть-Каменогорск. строит.- дорож. ин-т, Вост. гуманит ин-т .- Усть-Каменогорск: Б. и., 1995.- 96 с.
 • Кекильбаев А. Быть сыном народа: (К 150-летию Абая) // Вести Казахстана. - 1995. - 17 августа.
 • Кирабаев С. Абай - классик казахской литературы // Мысль. - 1995. - №8.- С. 5-8.
 • Курманова К. Путешествие в край Великих: Экскурсии в Абайский р-н - родину Абая.
 • Кудайбердиева, М. Ауэзова // Наше дело. - 1998. - 10 сентября - С. 22.
 • Молдаханов А. Абай и духовное начало // Рудный Алтай. - 1995. - 2 февраля.
 • Назарбаев Н. А. Мир должен знать Абая. - Алматы: Б. и., 1995. - 14 с.
 • Назарбаев Н. Слово об Абае: (Докл. Президента РК, посвящ. 150-летию Абая) // Казахстанская правда. - 1995. - 10 августа; Вести Казахстана. - 1995. - 10 августа.
 • Орынбеков М. С. Философские воззрения Абая. - Алматы: Билим, 1995. - 136 с.
 • Слово об Абае // Сост. С. Корабаев. - Алматы: Онер, 1994. - 192 с.

Абай — один из величайших гуманистов прошлого. Воздействие на умы и чувства людей, обновление общества посредством поэтического слова, глубокое уважение к достоинствам человека:  

Не для забавы я слагаю стих,

Не выдумками наполняю стих.

Для чутких слухом, сердцем и душой,

Для молодых я свой рождаю стих.

Кто сердцем прозорлив и чуток, тот

Поймет, что в каждый я влагаю стих..

Калибек Куанышба́ев

 • Калибек Куанышба́ев (1893-1968) — казахский советский актёр, один из основатель казахского профессионального театрального искусства. Народный артист СССР (1959).
 • Вершиной сценического искусства К. Куанышбаева была роль великого казахского акына Абая по пьесе М. Ауэзова и Л. Соболева. Через 5 лет роль Абая Калибек сыграл и в кино. Режиссер Г. Л. Рошаль сказал о нем: «Руководить работой Калибека одно удовольствие».

Художественный фильм «Песни Абая»

Сценарий: Мухтар Ауэзов,

Григорий Рошаль

Режиссёры: Григорий Рошаль

Ефим Арон

Оператор – Галина Пышкова

Художник – Кулахмед Ходжиков

Композитор – Латиф Хамиди

В ролях – артисты: Калибек Куанышбаев, Амина Ергужинова, Шакен Айманов, Капан Бадыров, Елубай Умурзаков и другие.


Создавая очередной образ, он обращался к Абаю и находил у него ответ. Актер внутренне советовался с таким гигантом мысли как Абай, на его письменном столе всегда лежали книги великого поэта.

Калибек Куанышбаев в роли Абая в фильме «Песни Абая»

Калибек Куанышбаев в роли Кунанбая, отца Абая на сцене театра.

Среди его лучших театральных ролей: Нысан Абыз («Енлик — Кебек» М. О. Ауэзова), Танеке («Ночные раскаты» М. О. Ауэзова), Абай («Абай» М. О. Ауэзова и Л. С. Соболева), Кунанбай (по роману «Путь Абая» М. О. Ауэзова), Балуан («Трагедия поэта» Г. М. Мусрепова), Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя), Брабанцио («Отелло» У.Шекспира), Баптиста («Укрощение строптивой» У. Шекспира).[2].Благодарим за внимание!

Научная библиотека им. академика С. Бейсембаева

составитель Мусина Г. Н. библиотекарь зала электронных ресурсов
Каталог: images -> may
images -> Сембі Жансая Хасанқызы Қазақ тілі мен әдебиеті
images -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
may -> Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858-1931)
may -> Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраһим, 1841—1889)
may -> Журналистер клубының қолдауымен «Аңсар-2014» Қазақстан халқы Ассамблеясының әдеби конкурсы туралы ереже
may -> Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан (Мұхаммед Қанафия)
may -> «Поэзия падишасы» Ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған
may -> Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «the modern science and scholar»
may -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
may -> Журналистер клубының қолдауымен «Аңсар-2014» Қазақстан халқы Ассамблеясының әдеби конкурсы туралы ереже


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет