Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағыДата15.09.2017
өлшемі1,15 Mb.Аудандық мәслихаттың

2015 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 35-14 шешіміне қосымша
Аудандық мәслихаттың

2015 жылғы 24 желтоқсандағы

№35-14 шешімімен бекітілген

Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары


1.Осы Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 2-3-тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді.
1. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдер мен ұғымдар:

1) атаулы күндер - жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар және Қазақстан Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;

2) арнайы комиссия - өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамның (отбасының) өтінішін қарау бойынша аудан әкімінің шешімімен құрылатын комиссия;

3) әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар – шартты ақшалай көмек алу үшін жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне жүгінген үміткермен консультациялар өткізу, әңгімелесу, отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын іске асыру кезеңінде адамды (отбасын) сүйемелдеу, атқарылған жұмыс туралы мониторинг жүргізу және есеп жасау үшін жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі шарт негізінде тартатын, халықты әлеуметтік қорғау, ауыл шаруашылығы органдары мен ұйымдарының және өзге де ұйымдардың мамандарымен өзара іс-қимыл жасайтын адамдар;

4) ең төмен күнкөріс деңгейі - облыстағы статистикалық орган есептейтін мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;

5) жүгінген күні – барлық қажетті құжаттармен уәкілетті органға немесе кент, ауылдық округ әкіміне шартты ақшалай көмек тағайындауға өтініш берілген ай;

6) мереке күндері - Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мереке күндері;

7) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі – атаулы әлеуметтік көмек) – жан басына шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда, республикалық маңызы бар қалада, астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен жеке тұлғаларға (отбасыларға) мемлекет ақшалай нысанда беретін төлем;

8) отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісім шарты (бұдан әрі – әлеуметтік келісім шарт) – «Өрлеу» жобасына қатысу үшін отбасы атынан әрекет ететін еңбекке қабілетті жеке тұлға мен уәкілетті орган арасындағы тараптардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісім;

9) отбасының жиынтық табысы – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2009 жылғы 28 шілдедегі бұйрығымен бекітілген №237-ө (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2009 жылғы 28 тамызда № 5757 болып тіркелген) Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның (отбасының) жиынтық табысын есептеу ережесіне сәйкес есептелетін, шартты ақшалай көмек тағайындауға жүгінген айдың алдындағы 3 айда ақшалай, сол сияқты заттай нысанда алынған табыстың жалпы сомасы;

10) отбасыға көмектің жеке жоспары (бұдан әрі – жеке жоспар) – уәкілетті орган өтініш берушімен бірлесіп әзірлеген жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және (немесе) әлеуметтік бейімдеу бойынша іс-шаралар кешені;

11) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы- отбасының жиынтық табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі;

12) «Өрлеу» жобасы – отбасының (адамның) еңбекке қабілетті мүшелерінің жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысуы және қажет болған жағдайда, еңбекке қабілеттілерін қоса алғанда, отбасы мүшелерінің (адамның) әлеуметтік бейімделуден өтуі шартымен отбасына (адамға) шартты ақшалай көмек беру бағдарламасы;

13) өтініш беруші – «Өрлеу» жобасына қатысу үшін өз атынан және отбасы атынан өтініш білдірген адам;

14) өмірлік қиын жағдай - азаматтың тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз бетінше еңсере алмайтын ахуал;

15) уәкілетті орган - жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, әлеуметтік көмек көрсетуді жүзеге асыратын ауданның халықты әлеуметтік қорғау саласындағы атқарушы органы;

16) уәкілетті ұйым – «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

17) үміткер – «Өрлеу» жобасына қатысу үшін өз атынан және отбасы атынан жүгінген адам;

18) учаскелік комиссия - әлеуметтік көмек алуға өтініш білдірген адамдардың (отбасыларының) материалдық жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дайындау үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;

19) шартты ақшалай көмек (бұдан әрі – ШАК) – отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісім шартының талаптары бойынша жан басына шаққандағы орташа айлық табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан төмен жеке тұлғаларға немесе отбасыларға мемлекет беретін ақшалай нысандағы төлем;

20) шекті шама - әлеуметтік көмектің бекітілген ең жоғары мөлшері.

3. Осы қағидалардың мақсаттары үшін әлеуметтік көмек ретінде жергілікті атқарушы органдармен (бұдан әрі-ЖАО) мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына (бұдан әрі - алушылар) өмірлік қиын жағдай туындаған жағдайда, сондай-ақ атаулы күндер мен мереке күндеріне, ақшалай немесе заттай нысанда көрсететін көмек түсініледі.

4. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы» 1995 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабында және «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабында көрсетілген адамдарға әлеуметтік көмек осы қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі.

5. Әлеуметтік көмек бір рет және (немесе) мерзімді (ай сайын, тоқсан сайын, жартыжылдықта 1 рет) көрсетіледі.

6. Учаскелік және арнайы комиссиялар өз қызметін облыстың ЖАО бекітетін ережелердің негізінде жүзеге асырады.

2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесін айқындау және әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу тәртібі


7. Азаматтарды өмірлік қиын жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына жатқызу үшін мыналар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер;

2) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкіне зиян келтіру не әлеуметтік мәні бар аурулардың болуы;

3) жергілікті өкілді органдар ең төмен күнкөріс деңгейіне еселік қатынаста белгілейтін шектен аспайтын жан басына шаққандағы орташа табыстың болуы негіздеме болып табылады.

Арнайы комиссиялар әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарған кезде жергілікті өкілді органдар бекіткен азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызу үшін негіздемелер тізбесін басшылыққа алады.

8. ШАК өмірлік қиын жағдай туындаған кезде, отбасының (адамның) жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан төмен, отбасының еңбекке қабілетті мүшелерінің (адамның) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуы және қажет болған жағдайда, еңбекке қабілеттілерін қоса алғанда, отбасы мүшелерінің (адамның) әлеуметтік бейімделу шартымен әлеуметтік келісім шартқа отырған тұлғаларға (отбасыларға) ұсынылады.

9. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшері облыстың жергілікті атқарушы органның келісімі бойынша бірыңғай мөлшерде белгіленеді.

10. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін әлеуметтік көмек мөлшерін әлеуметтік келісім шарт негізіндегі шартты ақшалай көмектен басқа, арнайы комиссия айқындайды және оны әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытындыда көрсетеді.

11. Отбасының әрбір мүшесіне (адамға) арналған әлеуметтік келісім шарт негізіндегі шартты ақшалай көмек мөлшері отбасының (адамның) жан басына шаққандағы табысы мен облыста белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60 пайызы арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Бұл ретте, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін облыста белгіленген кедейшілік деңгейімен ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60 пайызы арасындағы айырма ретінде айқындалады.

12. Әлеуметтік келісім шарт негізінде ШАК алуға үміткердің жан басына шаққандағы орташа табысы, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушыларды қоспағанда, өтініш берген айының алдындағы 3 айда алынған жиынтық табысын отбасы мүшелерінің санына және 3 айға бөлу арқылы есептеледі және отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты қолданылатын мерзім ішінде қайта қаралмайды.

13. ШАК мөлшері отбасы құрамы өзгерген, сонымен қатар, отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын жасасу кезіндегі табыстарын есепке ала отырып, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тоқтатқан жағдайларда, көрсетілген мән-жайлар орын алған сәттен бастап қайта есептеледі, бірақ, оны тағайындаған сәттен бұрын емес.

ШАК отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты қолданылатын мерзімге беріледі және үміткердің өтініші бойынша ай сайын немесе үш ай үшін бір мезгілде төленеді.

Әлеуметтік келісімшарт негізіндегі ШАК біржолғы сомасы бұрынғы қарыздарды өтеуге, тұратын жылжымайтын мүлік сатып алуға, сондай-ақ сауда саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған шығындардан басқа, әлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттерді орындауға байланысты іс-шараларға ғана, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықты дамытуға (үй малын, құсын және т.б. сатып алу), жеке кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға қолданылуға тиіс.


3. Әлеуметтік көмекті көрсету тәртібі
14. Атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмек алушылардан өтініштер талап етілмей уәкілетті ұйымның не өзге де ұйымдардың ұсынымы бойынша жергілікті атқарушы орган бекітетін тізім бойынша көрсетіледі.

15. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек алу үшін өтініш беруші өзінің немесе отбасының атынан уәкілетті органға немесе кент, ауылдық округтің әкіміне өтінішке қоса мынадай құжаттарды:

1) жеке басын куәландыратын құжатты;

2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты;

3) осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша отбасы құрамы туралы мәліметтер;

4) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтерді;

5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын актіні және/немесе құжатты;

16. Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларда және көшірмелерде ұсынылады, содан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.

17. Үміткер ШАК алу үшін жеке өзінің немесе отбасының атынан тұрғылықты жері бойынша уәкілетті органға немесе ол болмаған жағдайда кент, ауылдық округ әкіміне жүгінеді.

18. Уәкілетті орган, кент, ауылдық округ әкімі үміткерге әлеуметтік келісім шарт негізіндегі шартты ақшалай көмек көрсету шарттары туралы кеңес береді және үміткер қатысуға келісім берген жағдайда әңгімелесу жүргізеді.

Әңгімелесу жүргізу кезінде:

1) үміткердің ШАК алуға құқығы;

2) отбасы мүшелеріне олардың жеке мұқтаждықтары ескеріле отырып көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің түрлері;

3) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шаралары айқындалады.

Әңгімелесу нәтижелері бойынша осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес әңгімелесу парағы рәсімделеді.

19. Әңгімелесу парағына қол қойған үміткер осы Қағиданың 2 және 3-қосымшаларына сәйкес ШАК алуға өтініш пен отбасылық және материалдық жағдайы туралы сауалнама толтырады, оған мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) жеке басын куәландыратын құжат;

2) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша отбасы құрамы туралы мәліметтер;

3) отбасы мүшесіне (қажет болған кезде) қамқоршылықтың (қорғаншылықтың) белгіленгенін растайтын құжат;

4) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат немесе мекенжай анықтамасы немесе кент, ауылдық округ әкімінің анықтамасы;

5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке қосалқы шаруашылығының бар-жоғы туралы мәліметтер.

Уәкілетті орган құжаттардың электрондық көшірмелері мен мәліметтердің сапасын және олардың өтініш беруші ұсынған құжаттардың түпнұсқасына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

20. Өтініш беруші тиісті құжаттарды ұсынғаннан кейін уәкілетті органның қызметкері өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес мемлекеттік ақпараттық жүйелерге сұрау салуды қалыптастырады.

Мемлекеттік органдар және (немесе) ұйымдар сұратылған мәліметтерді растайтын электрондық құжаттарды ұсынған кезде уәкілетті орган өтінішті осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша журналға тіркейді, содан кейін өтініш берушіге құжаттардың қабылданғаны туралы белгісі бар үзбелі талон беріледі.

21. Уәкілетті орган немесе кент, ауылдық округ әкімі құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде іс макетін қалыптастырады және әлеуметтік келісімшарт негізінде төленетін ШАК алуға үміткердің материалдық жағдайына тексеру жүргізу үшін учаскелік комиссияларға береді.

22. Учаскелік комиссиялар құжаттар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушінің материалдық жағдайына тексеру жүргізеді, осы Қағидалардың 8, 9-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша тексеру актісін жасайды, осы Қағидалардың 10, 11-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша учаскелік комиссияның қорытындысын дайындайды және оны уәкілетті органға немесе кент, ауылдық округ әкіміне береді.

23. Кент, ауылдық округ әкімі өтініш берушілердің құжаттарын учаскелік комиссияның қорытындысымен қоса, олар қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға береді.

24. Уәкілетті орган:

1) құжаттарды кент, ауылдық округ әкімінен немесе учаскелік комиссиядан алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде өтініш беруші ұсынған өтініштің, құжаттардың электрондық көшірмелері бар өтініш берушінің электрондық іс макетін қалыптастырады, отбасының әрбір мүшесіне арналған ШАК-тың айлық мөлшерін айқындайды;

2) ШАК-ке құқығы айқындалғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 38-тармағында көзделген жағдайларды және 1, 2-топ мүгедектерін, оқушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, курсанттарды және күндізгі оқу нысанындағы магистранттарды қоспағанда, өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыздар санатына жатқызылған өтініш берушіні және (немесе) отбасы мүшелерін «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысуға әлеуметтік келісімшарт жасау үшін жұмыспен қамту орталығына жібереді не жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларына жолдама береді.

Бұл ретте, уәкілетті орган жіберілген адамдардың тізімін жұмыспен қамту орталығына береді. Жұмыспен қамту орталығы үміткерлердің тізімін алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуметтік келісімшарт (келісімшарттар) жасасады және әлеуметтік келісімшарттың (келісімшарттардың) көшірмесін уәкілетті органға жібереді;

3) әлеуметтік келісімшарттың (келісімшарттардың) көшірмесін алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіні және (немесе) оның отбасы мүшелерін жеке жоспарды және денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы орталық атқарушы орган бекітетін нысандарға сәйкес отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын жасау үшін шақырады;

4) отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты жасалған күні осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ШАК тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы шешім қабылдайды және ШАК тағайындаудан бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, өтініш берушіге осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бас тарту туралы (себептерін көрсете отырып) хабарлама жібереді.

25. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде, ШАК-ты қоспағанда, әлеуметтік көмек көрсетуге өтініш келіп түскен кезде уәкілетті орган немесе кент, ауылдық округтің әкімі бір жұмыс күні ішінде өтініш берушінің құжаттарын адамның (отбасының) материалдық жағдайына зерделеу жүргізу үшін учаскелік комиссияға жібереді.

26. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспеген жағдайда уәкілетті орган әлеуметтік көмек көрсетуге ұсынылған құжаттарды қарау үшін қажетті мәліметтерді тиісті органдардан сұратады.

27. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты ұсынуға мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті мәліметтерді қамтитын өзге құзырлы уәкілетті органдар мен ұйымдардың деректері негізінде әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім қабылдайды.

28. Уәкілетті орган, ШАК-ты қоспағанда, учаскелік комиссиядан немесе кент, ауылдық округ әкімінен құжаттар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысын есептеуді жүргізеді және құжаттардың толық пакетін арнайы комиссияның қарауына ұсынады.

29. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, оң қорытынды болған кезде әлеуметтік көмектің мөлшерін көрсетеді.

30. Уәкілетті орган, ШАК-ты қоспағанда, өтініш берушінің әлеуметтік көмек алуға қажетті құжаттарын тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс күні ішінде қабылданған құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытындысының негізінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

31. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы (бас тартқан жағдайда - негіздемесін көрсете отырып) өтініш берушіні осы Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес жазбаша хабардар етеді.

32. Белгіленген негіздемелердің біреуі бойынша әлеуметтік көмек күнтізбелік бір жыл ішінде қайта көрсетілмейді.

33. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:

1) өтініш беруші осы Қағиданың 15 және 19 тармақтарында көрсетілген құжаттарда толық емес және (немесе) дәйексіз мәліметтер ұсынған;

2) өтініш беруші адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізуден бас тартқан, жалтарған;

3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысы әлеуметтік көмек көрсету үшін жергілікті өкілді органдар белгілеген шектен артқан жағдайларда жүзеге асырылады.

34. Әлеуметтік көмек ұсынуға шығындарды қаржыландыру ауданның бюджетінде көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде жүзеге асырылады.


4. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын жасау

35. Әлеуметтік келісімшарт негізінде төленетін ШАК алуға құқығы анықтағаннан кейін өтініш берушіні және (немесе) оның отбасы мүшелерін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы №88 «Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты мен отбасыға көмектің жеке жоспары нысандарын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10474 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес, отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын және отбасына көмектің жеке жоспарын жасау үшін шақыртады.

36. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және әлеуметтік бейімдеу жөніндегі іс-шараларды қамтитын (отбасында осындай бейімделуге мұқтаж адам болған жағдайда) жеке жоспар өтініш берушімен және оның отбасы мүшелерімен бірлесіп жасалады және отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының ажырамас бөлігі болып табылады.

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты тараптардың «Өрлеу» жобасына қатысу міндеттемелерін, сондай-ақ скринингтік тексеруден өтуге, әлеуметтік мәні бар аурулардан (маскүнемдік, нашақорлық, туберкулез) емделуге бейімділігі, жүктіліктің 12 аптасына дейін әйелдер консультациясына тіркеуге тұру және жүктіліктің барлық кезеңінде бақылауда болу бойынша міндеттемелерді қамтиды.

37. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шаралары ауылдық кәсіпкерлікті дамытуды, сондай-ақ, «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де шаралар арқылы отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді көздейді.

38. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысу:

стационарлық, амбулаторлық(санаторлық) емделу (тиісті медициналық ұйымдардан растайтын құжаттар ұсынған кезде) кезеңінде;

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысатын негізгі үміткерден (үміткерлерден) басқа, адамдардың үш жасқа дейінгі балаға, он сегіз жасқа толмаған мүгедек балаға, бөгде адамның күтімі мен көмегіне мұқтаж бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, сексен жастан асқан қарттарға күтім жасауды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, отбасының еңбекке қабілетті мүшелері үшін міндетті шарт болып табылады.

39. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты 6 айға, бірақ отбасы мүшелерінің әлеуметтік бейімделуін ұзарту қажет болған және (немесе) отбасының еңбекке қабілетті мүшелері кәсіптік оқуын аяқтамаған және (немесе) жастар практикасынан өткен және (немесе) әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыспен қамтылған жағдайда бір жылдан асырмай алты айға ұзарту мүмкіндігімен жасалады.

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты ұзартылған жағдайда, ШАК мөлшері қайта қаралмайды.

40. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты екі данадан жасалады, оның біреуі өтініш берушіге беріліп, осы Қағиданың 14 қосымшасына сәйкес тіркеу журналына қол қойғызылады, екіншісі – уәкілетті органда сақталады.

41. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты бойынша міндеттемелердің орындалу мониторингісі оны жасаған органмен жүзеге асырылады.

42. Уәкілетті орган отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының барлық бағытында сүйемелдеу және жеке жоспардың орындалуын бақылау, содай-ақ оның тиімділігін бағалауды жүзеге асырады.

5. Көрсетілетін әлеуметтік көмекті тоқтату және қайтару үшін негіздемелер
43. Әлеуметтік көмек мынадай жағдайларда тоқтатылады:

1) алушы қайтыс болған;

2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұруға кеткен;

3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;

4) алушы ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған жағдайларда;

5) «Өрлеу» жобасына қатысушының отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты мен әлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындамауы;

6) жалған мәліметтер беруіне байланысты отбасының белсенділігін арттыру әлеуметтік келісімшартының бұзылуы;

7) алушының банктiк шоты бойынша үш айдан астам қозғалыстардың болмауы;

8) ШАК алушылардың Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерге тұрақты тұруға кету фактісі туралы мәліметтердің, оның ішінде «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқорынан анықталуы;

9) қайтыс болған немесе қайтыс болды деп жарияланған адамдар туралы мәліметтердің, оның ішінде «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқорынан келіп түсуі;

10) жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімінің өтіп кетуі;

11) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы ұсынатын хабарсыз кеткен, іздеуде жүрген адамдар фактісінің, оның ішінде «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқорынан анықталуы;

12) қамқоршылықтан (қорғаншылықтан) босатылған және шеттетілген адамдар туралы мәліметтердің түсуі.

Уәкiлеттi орган ШАК төлемдерін осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шешімнің негізінде тоқтатады.

Бұл ретте, ШАК-ты заңсыз тағайындауға әкеп соқтырған жалған мәліметтер ұсынғаны анықталған жағдайда адамға (отбасына) ШАК төлеу оның тағайындалу кезеңіне тоқтатылады.

Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдаяттар туындаған айдан бастап тоқтатылады.

44. Артық төленген сомалар ерікті немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.

6. Қорытынды ереже
45. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті орган "Е-Собес" және «Әлеуметтік көмек» автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді.

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидасына 1-қосымша


«Өрлеу» жобасына қатысу үшін әңгімелесу парағы
Өтініш берушінің Т.А.Ә. ______________________________________________

Жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі маманының Т.А.Ә._______________________________________________________________

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде шартты ақшалай көмек алуға өтініш берген күн ___________________________

Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) сипаттамасы: _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отбасының жұмыс істемейтін ересек мүшелерінің еңбек қызметі (жұмыс орны, лауазымы, жұмыстан шығу себептері):

Отбасы мүшелері

Кәсібі

Соңғы жұмыс орны, жұмыстан шығу себептері

Жалпы жұмыс өтілі

Соңғы жұмыс орнындағы жұмыс өтілі

Еңбек дағдылары және шеберлігі

Жұмыссыздық кезеңінің

ұзақтығы


Өтініш берушіЗайыбы (жұбайы)Басқа

ересектер

Еңбек қызметінің мүмкіндіктері (пікір):

Өтініш беруші: _______________________________________________________

Зайыбы (жұбайы): ____________________________________________________

Отбасының басқа да ересек мүшелері: ___________________________________

Отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас_____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отбасының қиындықтары _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отбасының мүмкіндіктері (әлеуеті)- жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі маманың бағасы______________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Проблемалар, мазасыздық (бүгінгі күннің қиындықтары), не кедергі келтіреді _ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) қалауы __________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Басқа_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Тараптардың қолы

Жұмыспен қамту, әлеуметтік Қатысушы (лар)

бағдарламалар және азаматтық

хал актілерін тіркеу бөлімі

____________________ (қолы) ________________ (қолы)

____________________ (күні) _________________ (күні)

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидасына 2-қосымша

«Өрлеу» жобасына қатысуға өтініш


_______________________________________
  (елді мекені, ауданы, облысы)
  жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне
____________________________________________________________________

(елді мекені, ауданы)  (көше, үй және пәтер №, телефон)


мекенжайы бойынша тұратын

___________________________________________________________________


(өтініш берушінің Т.А.Ә.)
жеке куәлік № ________________ берілген күні ____________________
ЖСН ______________________________

Өтініш


       Мені (менің отбасымды) жобаға қабылдауды және отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде шартты ақшалай көмек тағайындауды сұраймын.

Осы арқылы жобаға қатысу заңдылығын бағалау үшін менің отбасымның мүшелері туралы ақпаратты (табыс, білім, негізгі қаражат) пайдалануға, сондай-ақ тиісті ақпаратты мемлекеттік органдарда тексеруге, сәйкестікке келтіруге және жаңартуға келісім беремін.

Мен берген ақпараттың құпия екендігі және ол әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру үшін ғана пайдаланылатыны туралы маған хабарланды.

Менің отбасым (мені қоса алғанда) _____ адамнан тұрады.

     Отбасы құрамында өзгерістер болған жағдайда, ол туралы он бес жұмыс күні ішінде хабарлауға міндеттенемін.

     Жалған ақпарат пен дәйексіз (жасанды) құжаттар бергенім үшін жауаптылық туралы маған ескертілді.

Мен атаулы әлеуметтік көмектен (отбасы атаулы әлеуметтік көмек алушы болып табылған жағдайда) бас тартамын және менің табыстарымды (менің отбасымның табыстарын) Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының базасындағы деректермен салыстырып тексеруге келісемін.

Құқығым болған жағдайда маған және менің отбасымның мүшелеріне бір мезгілде мынадай көмектерді көрсетуіңізді сұраймын:

тұрғын үй көмегі;

арнайы әлеуметтік қызметтер;

мүгедектерді жеке оңалту шаралары (сурдотехникалық, тифлотехникалық, протездік-ортопедиялық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, ымдау тілі маманының, жеке көмекшінің әлеуметтік қызметтерін көрсету);

жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша әлеуметтік көмек.

     «____»__________20___ ж.  ___________________

(күні) (өтініш берушінің қолы)

                            


  Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің қызметтік белгілері үшін

___________________________________________________________________


____________________________________________________________________

   Құжаттар қабылданды

«____»__________20___ ж.  ___________________________________________ (құжаттарды қабылдаған адамның Т.А.Ә. және қолы).

                                  


    Отбасының тіркеу нөмірі |                 |

       


     Өтініш қоса берілген құжаттармен «____»__________20___ ж.  учаскелік комиссияға берілді.
      «____»__________20___ ж. қабылданды.
     Құжаттарды қабылдаған учаскелік комиссия мүшесінің Т.А.Ә. және қолы __________________________________________________________________;

Өтініш берушінің қолы ___________________

    Кент, ауылдық округ әкімінен құжаттардың қабылданған күні туралы уәкілетті органның белгісі «____»__________20___ ж.

Құжаттарды қабылдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы, қолы

____________________________________________________________________

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(қию сызығы)
  Жалған ақпарат пен дәйексіз (жасанды) құжаттар бергенім үшін жауаптылық туралы ескертілді.

Азамат _____________________________ өтініші қоса берілген ______ данадағы құжаттармен, отбасының ________ тіркеу нөмірімен «____»__________20___ ж. қабылданды.

Құжаттарды қабылдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы, қолы

____________________________________________________________________Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 3- қосымша

«Өрлеу» жобасына қатысуға өтініш берушінің отбасылық және

материалдық жағдайы туралы сауалнама
Бір мекенжай бойынша тіркелген өтініш беруші мен отбасы мүшелері туралы мәліметтер:

Т.А.Ә.

Туған жылы

Туыстық қатысы

Негізгі қызметі (жұмыс істеуші, жұмыс істейтін зейнеткер, жасына байланысты зейнеткер, мүгедек, жұмыссыз, бала күтімі бойынша демалыста, үй шаруасындағы әйел, студент, оқушы, мектеп жасына дейінгі бала)

Жұмыс істейтін адамдар үшін жұмыс орны және лауазымы, оқушылар үшін қазіргі уақыттағы оқу орны

15 жастан асқан адамдар үшін білімі (растайтын құжаты бар білімі)өтініш беруші
Мектеп жасына дейінгі балалар мектепке дейінгі ұйымға бара ма ____________

____________________________________________________________________
Өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің шартты ақшалай көмек алуға өтініш берген айдың алдындағы 3 айдағы табыстары туралы мәліметтер (табыстың барынша дәл санын жазыңыз). Ақпараттық жүйелерден алынған деректер шартты ақшалай көмек сомасын есептеу үшін негіз болып табылады

р/с №

өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің

Т.А.Ә.


Жұмыс, оқу орны (жұмыссыздар жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның анықтамасымен тіркелу фактісін растайды)

Құжаттамалық расталған табыс сомалары

Өзге де мәлімделген табыстар

Еңбек қызметінен түскен

Зейнетақылар, жәрдемақылар

Кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс

Шәкіртақылар

Алименттер

Өзге де табыстар

Отбасының тұрғын үй-тұрмыстық жағдайы:

Тұрғын алаңы: _____________ шаршы метр; меншік нысаны: ______________;

Ас үй, қойма және дәлізді есептемегенде бөлмелер саны ___________;

Тұрғын үйдің сапасы:

(қалыпты жағдайда, ескі, авариялық жағдайда, жөнделмеген);

қажеттісінің астын сызу

үйдің материалы (кірпіш, ағаш, қаңқа-қамыстан жасалған, сабан, іргетасы жоқ саман, қол астындағы материалдардан салынған, уақытша баспана, киіз үй);

қажеттісінің астын сызу

тұрғын үйдің жабдықтары (су құбыры, дәретхана, кәріз, жылу, газ, жуынатын бөлме, лифт, телефон және т.б.)

қажеттісінің астын сызу

Менің отбасымның мүшелеріне меншік құқығында тиесілі жылжымайтын мүлік пен мүлік, жер учаскесін, шаруа қожалығын, жеке қосалқы шаруашылықты иелену туралы мәліметтер:Мүліктің түрі

Мүліктің сипаттамасы

(саны, көлемі, үлгісі және т.б.)ТиесілігіОтбасы мүшелерінің денсаулық жағдайы, мүгедектіктің, аурулардың болуы (тексеруден қашан және қайдан өтті, қандай ем қабылдайды, диспансерлік есепте тұра ма), соңғы жылдары болған операциялар немесе жарақаттар:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Өтініш беруші_______________________________________________________


зайыбы (жұбайы) ____________________________________________________

балалар ____________________________________________________________

басқа да туысқандар _________________________________________________
16 жасқа дейінгі мүгедек бала (16 жасқа дейінгі мүгедек балалар) алатын арнаулы әлеуметтік қызметтер:

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Отбасының метериалдық жағдайына Сіздің беретін бағаңыз:

□ тамақтануға да жетпейді;

□ тамақтануға ғана жетеді;

□ тамақтануға және басқа қажеттілік заттарына ғана жетеді;

□ балаларды киіммен, аяқ киіммен және мектеп керек-жарақтарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік жоқ.

Өмірдегі қиын жағдайдан шығуды көздейтін қызметтің бағыттары (өтініш берушінің пікірі)

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сіз жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қандай белсенді шараларына қатыса аласыз :

□ бос тұрған жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру;

□ іске асырылатын инфрақұрылымдық жобалардың шеңберінде жұмыс орындарына орналастыру;

□ микрокредит беру;

□ кәсіптік оқыту (даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру);

□ әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа орналастыру;

□ «жастар практикасына» қатысу;

□ әлеуметтік-экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден әлеуметтік-экономикалық әлеуеті жоғары елді мекендерге және экономикалық даму орталықтарына қоныс аударуға қатысу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
______________ ________________________ _____________________

(күні) (Т.А.Ә.) (қолы)

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидасына 4-қосымша
Отбасының тіркеу нөмірі _________

Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мәліметтер

_________________________ _____________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.) (үйінің мекен-жайы, тел.)
Р/сОтбасы мүшелерінің Т.А.Ә.

Өтініш берушіге туыстық қатынасы

Туған жылы


Өтініш берушінің қолы __________________ Күні ______________


Отбасының құрамы туралы

мәліметтерді куәландыруға уәкілетті

органның лауазымды адамының Т.А.Ә. _____________________

(қолы)

Әлеуметтік көмек көрсетудің,оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 5- қосымша    Отбасының тіркеу нөмірі __________

Жеке қосалқы шаруашылығының бар-жоғы туралы мәліметтер
(табыстарды есептеу үшін)Жеке қосалқы шаруашылық объектісі

Өлшем бірлігі

Саны

Жасы

(үй малы, құс үшін)

Саяжай


Бақша


Жер учаскесі, оның ішінде үй іргесіндегі жер учаскесі


Шартты жер үлесі


Мүліктік пай (берілген жылы)


Үй малы, құс:


ірі қара мал: сиыр, бұқа


жылқы: бие, айғыр


түйе, інген


қой, ешкі


тауық, үйрек, қаз


шошқа

      Өтініш берушінің қолы _______________________


     Күні___________________________

Кент, ауылдық округ немесе

жеке қосалқы шаруашылықтың көлемі

туралы мәліметтерді растауға уәкілетті органның

өзге де лауазымды адамының Т.А.Ә.

_______________________ ________________________

(қолы) (тегі)

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 6-қосымшаМемлекеттік органдардың және (немесе) ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне сұрау салу
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі өтініш берушіден шартты ақшалай көмек тағайындауға құжаттарды қабылдаған кезде өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің ЖСН-і бойынша «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың және (немесе) ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне (бұдан әрі – АЖ) мынадай:

1) жеке басты куәландыратын;

2) өтініш берушінің және асырап алған балаларды, өгей және қамқоршылыққа алынған балаларды қоса алғанда, отбасы мүшелерінің тұрақты және бірге тұратын жері бойынша тіркелгені туралы;

3) барлық балалары Қазақстан Республикасында туған жағдайда (2007 жылғы 13 тамыздан кейін туған балалары бойынша) өтініш беруші балаларының ЖСН-і бойынша тууын (қайтыс болғанын) тіркеу туралы;

4) өтініш берушінің (Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін тіркелгендер) неке қиюын (некені бұзуын) тіркеу туралы;

5) балаға қамқоршылықты (қорғаншылықты) белгілеу туралы;

6) мүгедектікті растау туралы;

7) табыстары туралы (жалақы, әлеуметтік төлемдер, кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар);

8) стипендияның бар-жоғы туралы;9) жеке қосалқы шаруашылықтың бар-жоғы және саны туралы;

10) дара кәсіпкердің мәртебесі туралы мәліметтерді алу үшін сұрау салуды қалыптастырады.

Ақпараттық жүйеден сұрау салынған мәліметтерді растайтын электрондық құжаттар «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік органдардың және (немесе) ұйымдардың электрондық-цифрлық қолтаңбасымен, сондай-ақ шартты ақшалай көмек тағайындауға сұрау салуды жүзеге асырған жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі маманының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.
Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 7- қосымша

«Өрлеу» жобасына қатысушыға шартты ақшалай көмек тағайындауға өтініштерді тіркеу журналы
Р/с№


Тіркеу нөмірі

Өтініш қабылдан

ған күн


Т.А.Ә.

Мекен жайы

Туған күні

Балалар

дың саны


Учаскелік комиссияға берілген күні

Учаскелік комиссия қорытын

дысының қабылдан

ған күні


Тағайындау немесе бас тарту туралы ЖҚӘББ шешімінің күні

Есепке алынатын жиынтық табыс

Тағайын

дау кезеңіСомасы

Хабарлама

ның


№ және күні

Ескертпе
Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 8-қосымша

«Өрлеу» жобасына қатысуға өтініш берушінің материалдық

жағдайын учаскелік комиссияның тексеру

АКТІСІ
20 ___ жылғы «___» ______________ _____________________________

(елді мекен)

1. Өтініш берушінің Т.А.Ә.

_____________________________________________

2. Тұрғылықты жерінің мекенжайы

_____________________________________________

3. Туған күні және жері

_____________________________________________

4. Жұмыс орны, лауазымы

_____________________________________________

5. Азаматтың орташа айлық табысы

_____________________________________________

6. Отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы

_____________________________________________

7. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есепке алынады) ______________ адам, оның ішінде:

Р/с №

Т.А.Ә.

Туған күні

Өтініш берушіге туыстық қатына

сы


Білімі

Жұмыс

пен қамту(жұмыс оқу орны)Өзін-өзі

жұ

мыспен қамту

Жұмыс

сыз дық себе

бі


Жұмыссыз ретінде жұмыс

пен қамту орган

дарында тіркел

гені туралы деректерҚоғамдық жұмыстарға, кәсіптік даярлауға (қайта даярлау, біліктілікті арттыру) немесе жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқандығы туралы мәліметтер
Еңбекке қабілетті барлығы ___________ адам.

Жұмыссыз ретінде тіркелгені __________ адам.

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2-бабының 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген себептер бойынша жұмыспен қамтылмағандар _________ адам.

Жұмыспен қамтылмаудың басқа да себептері (іздеуде, бас бостандығынан айыру орындарында) _____ адам.

Кәмелетке толмаған балалардың саны _________ адам, оның ішінде:

мемлекеттің толық қамтамасыз етуімен оқитындар _________ адам;

ақылы негізде жоғары және орта арнаулы білім беру орындарында оқитындар __________ адам, оқудың бір жылдық құны ____________ теңге.

8. Жұмыспен қамту орталығы бекіткен әлеуметтік келісімшарттың болуы: _____ адам:

1. (Т.А.Ә.)__________________________________________________________

2. (Т.А.Ә.) __________________________________________________________

9. «Бота» қоғамдық қорынан берілетін шартты ақшалай жәрдемақыны алу:

жүкті және бала емізетін әйелдер _________ адам;

4-тен 6 жасқа дейінгі балалар __________ адам;

мүмкіндіктері шектеулі балалар ________ адам;

16-дан 19 жасқа дейінгі жастар ________ адам.

10. Баспана жағдайы (жатақхана, жалдамалы, жекешелендірілген тұрғын үй, қызметтік тұрғын үй, тұрғын үй кооперативі, жеке тұрғын үй немесе өзге) қажеттісін көрсету________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ас үй, қойма және дәлізді есептемегенде бөлмелер саны _________________

Тұрғын үйді ұстауға жұмсалатын шығыстар айына ______________________

___________________________________________________________________

11. Отбасының табыстары:

Р/с №

Табысы бар отбасы мүшелерінің (оның ішінде өтініш

берушінің) Т.А.Ә.Табыс түрі

Өткен

жылғы


табыс

сомасы


Жеке қосалқы шаруашылық (аула шаруашылығы, мал және құс), саяжай және жер учаскесі (жер үлесі) туралы мәліметтер

12. Мыналардың:

автокөліктің (маркасы, шығарылған жылы, құқық белгілейтін құжат, оны пайдаланудан түскен табыс) ________________________________________

өзге тұрғын үйдің, қазіргі уақытта тұратын баспанадан басқа (оны пайдаланудан түскен табыс) ___________________________________________

______________________________________________________________

бар-жоғы.

13. Отбасының өзге де табыстары (түрі, сомасы, көзі):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Мұқтаждықтың көрініп тұрған белгілері (жиһаздың, тұрғын үйдің, электр желілерінің жағдайы және т.б.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Әл-ауқатын көрсететін белгілер (жерсеріктік антенна тәрелкесі, ауа баптағыш, қымбат жаңа жөндеу және т.б.) ________________________________________________________________________________________________

16. Санитариялық-эпидемиологиялық тұру жағдайлары

____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

17. Учаскелік комиссияның басқа да байқағандары: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Комиссия төрағасы:

____________________________ ___________________________

Комиссия мүшелері:

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

(қолы) (Т.А.Ә.)

Жасалған актімен таныстым:

Өтініш берушінің Т.А.Ә. және қолы ___________________________________________

Тексеру жүргізуден бас тартамын _____________________________________________ өтініш берушінің (немесе отбасы мүшелерінің бірінің) Т.А.Ә. және қолы, күні (өтініш беруші тексеру жүргізуден бас тартқан жағдайда толтырылады)


___________________________

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 9-қосымша

Өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты адамның

(отбасының) мұқтаждығын айқындауға арналған тексеру

АКТІСІ

20__ ж. «__» _______________________________

(елді мекен)


1. Өтініш берушінің Т.А.Ә._______________________________________

2. Тұратын мекен-жайы _________________________________________

3.Өтініш беруші әлеуметтік көмекке өтініш берген туындаған өмірлік қиын жағдай __________________________________________________________

4. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есептеледі) ___ адам, оның ішінде:Р/сТ.А.Ә

Туған күні

Өтініш берушіге туыстық қатынасы

Жұмыспен қамтылуы (жұмыс, оқу орны)

Жұмыспен қамтылмау себебі

Қоғамдық жұмыстарға қатысуы, кәсіптік даярлығы (қайта даярлау, біліктілігін арттыру) немесе жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысуы туралы мәліметтер

Өмірлік қиын жағдай

Еңбекке жарамды барлығы _________________________________ адам.

Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелгендері ____ адам.

Балалардың саны: ______________________________________________

жоғары және орта оқу орындарында ақылы негізде оқитындар ______адам, оқу құны жылына ______ теңге.

Отбасында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің, Ұлы Отан соғысына қатысушыларына және Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теңестірілгендердің, зейнеткерлердің, 80 жастан асқан қарт адамдардың, әлеуметтік маңызы бар аурулары (қатерлі ісіктер, туберкулез, адамның иммунитет тапшылығы вирусы) бар адамдардың, мүгедектердің, мүгедек балалардың болуы (көрсету немесе өзге санатты

қосу керек) ________________________________________________________

5. Өмір сүру жағдайы (жатақхана, жалға алынған, жекешелендірілген тұрғын үй, қызметтік тұрғын үй, тұрғын үй кооперативі, жеке тұрғын үй немесе өзгеше – көрсету керек):

____________________________________________

Тұрғын үйді ұстауға арналған шығыстар:

____________________________________________

Отбасының табысы:
Р/сТабысы бар отбасы мүшелерінің (оның ішінде өтініш берушінің) Т.А.Ә.

Табыс түрі

Өткен тоқсандағы табыс сомасы (теңге)

Жеке қосалқы шаруашылық (ауладағы учаске, малы және құсы), саяжай және жер учаскесі (жер үлесі) туралы мәліметтер

тоқсанға


орта есеппен айына
6. Мыналардың:

автокөлігінің болуы (маркасы, шығарылған жылы, құқық беретін құжат, оны пайдаланғаннан түскен мәлімделген табыс) ___________________________

қазіргі уақытта өздері тұрып жатқаннан бөлек өзге де тұрғын үйдің болуы (оны пайдаланғаннан түскен мәлімделген табыс) ______________________________

7. Бұрын алған көмегі туралы мәліметтер (нысаны, сомасы, көзі):

____________________________________________________________________

8. Отбасының өзге де табыстары (нысаны, сомасы, көзі):

____________________________________________________________________

9. Балалардың мектеп керек-жарағымен, киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етілуі

___________________________________________________

10. Тұратын жерінің санитариялық-эпидемиологиялық жағдайы

____________________________________________________________________

Комиссия төрағасы:

_______________________ ________________________

Комиссия мүшелері:

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

(қолдары) (Т.А.Ә.)

Жасалған актімен таныстым: _________________________________________

(Өтініш берушінің Т.А.Ә. және қолы)

Тексеру жүргізілуден бас тартамын _____________________________ өтініш

берушінің (немесе отбасы мүшелерінің бірінің) Т.А.Ә. және қолы, күні

____________________________________________________________________

(өтініш беруші тексеру жүргізуден бас тартқан жағдайда толтырылады)

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 10- қосымша

Учаскелік комиссияның № ______ қорытындысы

20__ ж. ___ ______
Учаскелік комиссия Әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларына сәйкес өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек алуға өтініш берген адамның (отбасының)

_______________________________________________________________

(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

өтінішін және оған қоса берілген құжаттарды қарап, ұсынылған құжаттар және өтініш берушінің (отбасының) материалдық жағдайын тексеру нәтижелерінің негізінде

____________________________________________________________

(қажеттілігі, қажеттіліктің жоқтығы)

адамға (отбасыға) өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек ұсыну туралы қорытынды шығарады.
Комиссия төрағасы: __________________ _______________________

Комиссия мүшелері: __________________ _______________________

__________________ _______________________

__________________ _______________________

(қолдары) (Т.А.Ә.)
Қорытынды

қоса берілген құжаттармен ___ данада

20__ ж. «___» ___________ қабылданды

Құжаттарды қабылдаған кент, ауылдық округ әкімінің немесе уәкілетті орган қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы, қолы __________

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 11- қосымша
Өтініш берушінің «Өрлеу» жобасына қатысуына учаскелік комиссияның

№ ____ қорытындысы


«____» ____________ 20___ ж.
Учаскелік комиссия Қағидаларға сәйкес отбасының (өтініш берушінің) ________________________________________________________________________________
   (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

өтінішін және оған қоса берілген құжаттарды қарап, ұсынылған құжаттардың және өтініш берушінің (отбасының) материалдық жағдайын тексеру нәтижелерінің негізінде отбасын жобаға қосу

________________________________________________________________________________________________________________________________   туралы

(қажеттілігі, қажет еместігі)


қорытынды шығарады.

Комиссия төрағасы:

_______________________ __________________________

Комиссия мүшелері:

_______________________  __________________________
_______________________  __________________________
_______________________  __________________________
_______________________  __________________________
    (қолдары)                     (Т.А.Ә.)
____ данада қоса берілген құжаттармен қорытынды
«__»____________ 20__ ж. ________________________________________ қабылданды.

____________________________________________________________________

құжаттарды қабылдаған кент, ауылдық округ әкімінің немесе жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы, қолы

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 12- қосымша

Коды ___________
______________ облысы (қаласы)
«___» ______________ 20__ ж.

№ __________


Шешім

_____________________________ (ауданы) бойынша жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

Іс № ___________

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының негізінде шартты ақшалай көмек тағайындау (мөлшерінің өзгеруі, тағайындаудан бас тарту) туралы

Өтініш беруші _______________________________________________________
                           (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

Жүгінген күні «___» ___________ 20___ ж.

1. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының негізінде отбасына шартты ақшалай көмек 20__ жылғы _____ бастап 20__ жылғы ____ қоса алғанда _______теңге сомасында _____________________ тағайындалсын.

  (сомасы жазбаша)

2. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының негізінде шартты ақшалай көмек мөлшері 20__ жылғы ________ бастап 20__ жылғы ________ қоса алғанда өзгертілсін және ________________________ теңге мөлшерінде белгіленсін.

(сомасы жазбаша)

Негіздеме: _______________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________


(негіздеме)

____________________________________________________________________


отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының негізінде шартты ақшалай көмек тағайындаудан бас тартылсын.
Аудандық (қалалық) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің басшысы

_______________ ______________________


       (Т.А.Ә.)           (қолы)

Шартты ақшалай көмек тағайындау жөніндегі маман

_______________ ______________________
          (Т.А.Ә.)          (қолы)

__________________________


Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 13- қосымша

«Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмек тағайындаудан

бас тарту туралы


№ _____ хабарлама

  
                         

«_____» __________________ 20__ ж.

Өтініш берушінің Т.А.Ә. ______________________________________________

Өтініш берушінің туған күні ___________________________________________
Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі _________________________________________________________

__________________________ себебі (себебін көрсету)

бойынша «Өрлеу» жобасы шеңберінде Сізге шартты ақшалай көмек тағайындаудан бас тартылғанын назарыңызға жеткізеді.
Құжаттар қайтарылған күні «____» _______________ 20__ ж.

Хабарлама жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеубөлімінің жоба бойынша жауапты адамының ЭЦҚ-мен куәландырылды.

Жұмыспен қамту,әлеуметтік

бағдарламалар және азаматтық

хал актілерін тіркеу бөлімі

__________________________ ____________________________
                лауазымы Т.А.Ә. және қолы

Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 14-қосымша

«Өрлеу» жобасы бойынша отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын тіркеу журналыР/сТіркеу нөмірі

Өтініш берушінің Т.А.Ә.

Мекенжайы

Сомасы

Өтініш берушінің қолы

Ескертпе
Әлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің және

мұқтаж азаматтардың жекелеген

санаттарының тізбесін айқындаудың

Қағидаларына 15- қосымша

______________________________ (ауданы) бойынша

жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық

хал актілерін тіркеу бөлімінің
«___» ___________ 20__ ж.
№ __________ шешімі

Iс № __________

Шартты ақшалай көмек төлеуді тоқтата тұру туралы

Өтініш берушінің Т.А.Ә._____________________________________________________


Туған күнi «___» __________________ 19__ ж.

Төлем 20__ ж. «___» ____________ бастап ______________________________________

          (себебiн көрсету)

____________________________________________________________________

себебi бойынша тоқтатыла тұрсын.

Негiздеме __________________________________________________________________


Аудандық (қалалық) жұмыспен қамту,

әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық

хал актілерін тіркеу бөлімінің басшысы:
______________________________ ______________________
       (Т.А.Ә.)           (қолы)

Шартты ақшалай көмек тағайындаужөніндегі маман:
______________________________ ______________________
                     (Т.А.Ә.)          (қолы)

_____________________________
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет