Қазақ – шығыс және орыс (еуропа) Әдебиеті байланысыбет7/7
Дата05.11.2016
өлшемі1,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Әдебиеттер

1 Қазақ ССР тарихы. Қазақ мемлекет баспасы, 1957. ­ Б. 383-384, 384-387.

2 Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. /Талжанов С. – Алматы: 1975. – Б. 186 ─195

3 Қабдолов З, Қыйрабаев С, Нұрқатов А. Қазақ әдебиеті /З. Қабдолов, С. Қыйырбаев, А. Нұрқатов. – Алматы, 1955. – Б. 58 – 59

4 Жұмалиев Қ. Ж. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі. ─ Алматы, 1960. – Б. 76 – 77

5 Негімов С. Өлең өрімі. – Алматы: Ғылым, 1980. – Б. 49.

6 Мәшһүр - Жүсіп Көпеев. Сарыарқаның кімдікі екендігі /М-Ж-К. Көпеев. Казань: Электро – типографія шарафъ, 1907. – Б. 3, 6

7 Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы. ─ Алматы: Жазушы, 1985. ─ Б . 11, 19.

8 Қазақ ССР тарихы. – Алматы: Қазақ мемлекет баспасы, 1957. – Б. 465 - 476, 418.

9 Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. ─ Алматы: Ғылым, 1968. –11 б.

10 Шәкәрім Құдайбердиев. Шығармалары / Құдайбердиев Ш. –Алматы: Жазушы. 1988. ─ 211 б.

11 Зарубежная литература. ХIХ век романтизм. – М. : Просвещение, 1976. – С. 81, 82

12 Библия. – С. 82.

13 Құран. 470 – 469 (арабша сан керісінше саналады-Ә.А.).

14 Мәшһүр - Жүсіп. Шығармалары. Т 1. – Павлодар, 2003. – Б. 83.

15 Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. /Ә.Қоңыратбаев. – Алматы: Ана тілі, 1991. – Б. 18.

16 Белинский Г.В. Собрание сочинений в трех томах, т. 2. ─ М. : Гослитиздат. 1948. ─ С. 713.

17 Лермонтов Ю.М. Стихотворения. Поэмы /Ю.М. Лермонтов. – М. : Просвещенин, 1984. – С. 26.

18 Мәшһүр- Жүсіп Көпеев. Таңдамалылары. – Алматы, 1990. – Б. 217.

19 Жүсіп Н. Мәшһүр - Жүсіп лала гүл және махаббат туралы /Н.Жүсіп // «Зерде» журналы, 1993. ─ №7. – Б. 18.

20 Оңдасынов. Н.Д. Арабша – қазақша түсіндірме сөздік. 2 т. –Алматы: Мектеп, 1984. ─ Б. 119.

21 Библиотека мировой литературы для детей. Т 2. ─ 1982. – С. 393.

22 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в одном томе / Пушкин А.С. –М. : Гослитиздат, 1949. ─ С. 1300.

23 Джордж Байрон. Любовь и смерть / Байрон Джордж. – М., 1998. – С. 87.

24 Шығыс жұлдыздары. – Алматы: Жазушы, 1973. ─ Б. 72 .

25 Шетел әдебиеті. – Алматы: Мектеп, 1972. – Б. 202.

26 Гете И.В. Фауст. – М. : Детская литература, 1983. – С. 261.

27 Жүсіп Н. Мәшһүр - Жүсіп Көпейұлының «Адам мен жұлдыздар арақатынасы» еңбегі туралы /Н. Жүсіп //Қазақстан тарихы № 6. ─ 1995. ─ Б. 24.

28 Мүтәлиева Р.М. Мәшһүр – Жүсіп және Низами /Р.М. Мүтәлиева // «III Мәшһүр Жүсіп тағылымы» атты републикалық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалы. – Павлодар, 2003. – Б. 31.

29 Герой Эллады из мифов древней Греции. – Алма – Ата: Жалын, 1991. – С. 6 ─ 7

30 Библия. –С.222.

31 Гете И.В. Фауст. – М., 1983. – С. 64 ─ 65.

32 Мәшһүр - Жүсіп. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік. – Павлодар университеті баспасы, 1999. – Б. 71- 72, 92-93.

33 Геролтьд Бельгер. Гете мен Абай / Герольд Бельгер// Қазақ әдебиеті. №27 (1793), 1985.

34 Кемеңгеров Қ. Рухнама. 13 – кітап. Павлодар, 2003. – Б. 45, 46

35 Пушкин А.С. Том второй. Стихотворения. Издательство Академии наук СССР. – М. , 1963. – С. 338, 339.

36 Қазақ әдебиеті // Ғылымхал (Исламның бес парызы). ─ 18 қазан, 1991 жыл. ─ 5 б.

37 Құран кәрім. Құран шәриф басым комбинаты.

38 Библия. Глава 41. – С.45.

39 Зарубежная литература. XIX век романтизм. – М. : Издательство «Просвещение», 1976. – С. 6.

40 Абай Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық жинағы. Қазмемкөркемәдеббас. – Алматы, 1961. – Б. 296.

41 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. – М., 1999. – С. 712.

42 Лермонтов М.Ю. Том первый. Стихотворения. – Ленинград, Наука, 1979. ─ С. 491.

43 Бунин И.А. Собрание сочинений в пяти томах /Бунин И.А. Т.3. Библиотека Огонек. Издательство Правда. – М. :1956. – С. 325.

44 АВАІ. ВООК ОҒ WORDS. Abai international club./ АВАІ Semey, 2005. – Р. 50.

45 Мәшһүр - Жүсіп. Шығармалары. Пайғамбардың өсиеті өлеңі. 1 т. ─ Павлодар, 2003. ─ Б. 82.

46 Лирики Востока. – М. : Издательство Правда, 1986.

47 Проходова В.П. Мусульманский Восток в лирике Бунина И. / В.П. Пороходова // Русский язык и литература, 2002. ─ № 6

48 Герои Эллады. ─ Алма - Ата: Жалын, 1991. – С. 8.

49 Мұхтар Әуезов. 18 т. – Жазушы. 1985. – Б. 26.

50 Кенжебаев Б. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. ─ Алматы: Мектеп, 1976. – Б. 177 - 178

51 Әміренов Ә. Д. Мақыш Қалтайұлының әдеби мұрасы. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның Авторефераты. ─ Астана, 2006. – Б.19.

52 «III Мәшhүр Жүсіп оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары; Б. Жанайхан, Мәшhүр-Жүсіп – мысалшы. ─ Павлодар 2003. – Б. 77.

53 Жанайхан Б. Мәшhүр-Жүсіп – мысалшы /Б.Жанайхан // «III Мәшhүр Жүсіп оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. ─ Павлодар, 2003. – Б. 78.

54 Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері /С.Талжанов.-Қазақ ССР-нің «Ғылым» баспасы. ─ Алматы, 1975. – Б. 197 - 200.

55 Жүсіпова Г.Қ. Мәшһүр - Жүсіп тұспал өлеңдерінің саралануы. / Г.Қ. Жүсіпова // «Тарихшы және тарих: Қазақстандық тарих ғылымдарының – тар жол, тайғақ кешуі» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2005. – Б. 383.

56 Мәшһүр - Жүсіп Көпеев. Таңдамалылары (Екі томдық шығармалар жинағы). – Алматы, 1990. – Б. 11, 15

57 Қазақ әдебиеті. Өткен тұрмыс. Әңгіме. ─ 20 наурыз. ─ 1992

58 Дихан Қазымбекұлы. Қошке Кемеңгерұлы ғұмырбаянының белгісіз беттері./Д. Қазымбекұлы// Ана тілі. 14 қаңтар.

59 Қошке Кемеңгерұлының драмалары //Қазақ әдебиеті, 1992. ─ 14 тамыз.

60 Кемеңгеров Қ. Қошке туған топырақ /Кемеңгеров Қ // Сарыарқа, 1999. ─ №4 ─ 5. ─ Б. 61.

61 Ордабаев Г. Сегіз қырлы, бір сырлы /Ордабаев Г. // Қазақ әдебиеті, 1996. ─ № 31. ─ Б. 13.

62 Нұрмағанбетова З. Алты алаштың ардағы /Нұрмағанбетова З // Сарыарқа самалы, 1996. ─ № 77.


Мазмұны

Кіріспе...........................................................................................…… .3

1 Қазақстандағы орыс (еуропа) мәдениетінің ықпалы.......................8

1.1 Қазақ және орыс әдебиеті....................................................................9

2 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан

мәдениеті.............................................................................................11

2.1 Мәшһүр – Жүсіп және орыс (еуропа) мәдениеті.............................20

2.2 Мәшһүр - Жүсіп шығармаларынадағы орыс (еуропа) көркем

әдеби тіл үлгілерінің қолданылу стилі............................................. 29

3 Вильгельм Блейк, Джордж Гордан Байрон, Гете мен

Мөшһүр-Жүсіп шығармаларындағы үндестік................................ 34

3.1 Мәшһүр - Жүсіп, Қошке Кемеңгеров, Пушкин, Лермонтов,

Бунин шығармаларындағы үндестік.................................................53

4 Мәшһүр-Жүсіп мысалдарының зерттелуі және орыс

(еуропа) мысалдарымен үндестігі......................................................70

Қорытынды..........................................................................................79Әдебиеттер...........................................................................................83
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Казахстан республикасының Ғылым және білім министрлігі
transactions -> Азамат Тілеуберді
transactions -> Қырықбай Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасөзінде тарихтың «ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуыбаспасөзінде тарихтың
transactions -> Екінші кітап
transactions -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
transactions -> МӘШҺҮр тағылымы жинақ 2 Том
transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық ЖҮйесінің теориясы монография Павлодар 2012 Кереку


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет