Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУбет3/3
Дата12.10.2020
өлшемі159,5 Kb.
1   2   3
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

Кесте 1


Тақырып атауы

Сағат саны

ӘдебиеттерДәріс

Семи

нар


Лаб

ОЖСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Әдеби шығарманы талдаудың тарихи-қоғамдық негізі.


2

1
3

3

1 Б. 12-35

2 Б. 23-48

3 Б. 7-17


2

Поэзиялық шығармаларды талдау әдістері

2

1
3

3

1 Б. 68-75

2 Б. 37-39

8 Б. 305-309


3

Прозалық шығармаларды оқытудың педагогикалық және әдістемелік принциптері.

2

1
3

3

1 Б.105-118

10 Б. 391-4024

Драмалық шығармаларды талдау әдістері

2

1
3

3

1 Б. 12-15

2 Б. 65-69

4 Б. 213-230

7 Б. 26-345

Кейіпкер портреті, іс-әрекеті, оның ішкі психологиясы жайлы автор ойы.

2

1
3

5

3 Б. 408-413

7 Б. 255-2686

Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту

3

2
5

5

7 Б. 255-258

1 Б. 207-2237

Әдеби талдау. Талдау әдістері.

3

1
4

3

1 Б. 35-41

8 Б. 105-128

10 Б. 251-255


9

Әдеби шығарманы талдаудың логикалық -психологиялық сипаты.

3

2
5

3

3 Б. 58-63

4 Б. 276-28510

Әдеби шығарманы талдаудың эстетикалық - әсершілдік мәні.


3

1
4

3

1 Б. 68-75

2 Б. 37-39

8 Б. 305-309


11

Көркем бейнеге тән ерекшеліктерді өзге кейіпкерлерді сөйлету жолымен көрсету.

2

1
3

4

7 Б. 65-69

10 Б. 112-11812

Кейіпкер портреті, іс-әрекеті, оның ішкі психологиясы жайлы автор ойын анықтау.

2

1
3

3

1 Б. 35-41

8 Б. 105-128

10 Б. 251-255


13

Кейіпкер бейнесін талдаудың әдіс-тәсілдері.

2

1
3

3

1 Б.105-118

10 Б. 391-40214

Әдеби көркем шығармадағы бейне қатары.

2

1
3

4

1 Б. 12-15

2 Б. 65-69

4 Б. 213-230

7 Б. 26-34


Барлығы

30

15
45

45

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
Студент аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.


ПОӘК 042-18/29.1.33/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

9беттің 7-беті


4 КУРС ФОРМАТЫ

Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар студенттің ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


5 КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне қосылады. Осы курстан алған жиынтық

бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.
6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы әдебиет» /1941-1960/ пәні бойынша ұпай бөлінісі

Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Ұпай жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1-8 апта бойы

дәріске қатысу302


Семинар

30
СӨЖ

154


Семинар

30
СӨЖ

15
ОСӨЖ

356


Семинар

30
СӨЖ

15
ОСӨЖ

358


Семинарға

30
СӨЖ

15
ОСӨЖ

35
1-8 апта бойынша барлық ұпай саны

3009-15 апта бойы

дәріске қатысу3010


Семинар

30
СӨЖ

1512


Семинар

30
СӨЖ

15
ОСӨЖ

4514


Семинар

30
СӨЖ

1515


Семинар

30
СӨЖ

15
ОСӨЖ

45
9-15 апта бойынша барлық ұпай саны

300
Емтихан ұпайы

400
Академиялық мерзімге жиынтық ұпай

1000


7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Ахметов З. Таңдамалы. Т.1 / З. Ахметов; Құраст. Оразбек М., Закиұлы М.-

Алматы: Ана тілі, 2008.- 279б.-

7.1.2 Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 41-том. Мақалалар, зерттеулер 1952-1961 / М. Әуезов; М.О. Әуезоватынд. Әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 287б.


7.1.3 Базарбаев М. Таңдамалы. Т.2. Көрікті ойдан - көркем сөз. Нұра-Астана,

2009.- 351 б.

7.1.4 Бейісқұлов Т. Бес томдық жинағы.Т.1./ Т. Бейісқұлов.- Алматы: 2008.- 510 б.

ПОӘК 042-18/29.1.33/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

9беттің 9-беті

7.1.5 Елеукенов Ш. Әдебиет - тәуелсіздік қаруы: бүгінгі сөз өнері: өрісі мен өресі. -Алматы: Баспалар Үйі, 2009.- 468 б.

7.1.6 Кәкішев, Т. Шығармалары. 1-т. Саңлақтар / Т. Кәкішев.- Алматы: Анатілі,

2007.- 335 б.

7.1.7 Қазіргі қазақ әдебиеті: оқулық / Б.Ердембеков, Ж.Аймұхамбет, Р.Тұрысбек, - Алматы: Дәуір, 2012.- 215 б. 20 экз.

7.1.8 Міркемелұлы С. Қанаты қырқылған қырандар: Әдеби естеліктер.- Алматы: Білім, 2008.- 335б.

7.1.9 Сарбалаұлы Б. Жиырма бес: 1-ші том: Әдеби эссе, сын мақалалар Алматы: АнАрыс, 2008.- 276 б.- (Наркескен).
7.1.10 Ысмағұлов Ж. Алтын ғасырдың ақ таңы.- Алматы: Арыс, 2009.- 499 б.

7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Әуезов М. Абай жолы. 1-4ші кітап: роман- эпопея / М. Әуезов.- Алматы:

Жазушы, 2009.- 375 б.- (Қазақстан 100 романы).

7.2.2 Жұмабек С. Таңдамалы шығармалары: 1-ші том. - Алматы: АнАрыс, 2008.-

287 б.


7.2.3 Мәмет С. Абай бол, қазақ: Сыр-сұхбат және публицистикалық ой-

толғамдар.- Алматы: Қайнар, 2008.- 231 б7.2.4 Махат Д. Тіл мен діл тағдыры: тарихы деректер, уақыт бедері және ақиқат. -Астана: Ана тілі - Ата тарих, 2007.- 192б.

7.2.5 Сыдықов Т. Жетісу дүлдүлдерінің дүбірі. Зерттеулер, портреттер. - Алматы: Арда, 2009.-479б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет