Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІбет3/3
Дата23.10.2020
өлшемі183 Kb.
1   2   3
2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ

кесте 1


Тақырып атауы

сағат

әдебиеттер

дәріс

зертх

тәжір

СОӨЖ

СӨЖ

2

3

4

5

6

7

8

1-ші тақырып. Кіріспе дәріс. Мамандыққа кіріспе пәнінің мақсаты, міндеттері, негізгі зерттеу әдістері

1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7. 7.1.7,7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, интернет көздері

2-ші тақырып. Ағза және орта.

1

-

-

1

-

7.1.5,7.1.6

3-ші тақырып. Дара организмдер экологиясы – аутэкология.

1

-

-

1

-

7.1.1,7.1 интернет көздері

4-ші тақырып. Популяциялар экологиясы - демэкология.

1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

5-ші тақырып.

Қауымдастықтар мен экожүйелер экологиясы –синэкология


1

-

-

1

-

7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, қосымшалар, әдебиеттер интернет көздері

6-шы тақырып. Биосфера туралы ілімнің негізгі қағидалары.

1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

7-ші тақырып. Ерекше қорғалатын табиғи территориялар.


1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

8-ші тақырып. Қазіргі заманның ғаламдық экологиялық проблемалары


1

-

-

1

-

7.1.10, қосымшалар, әдебиеттер интернет көздері

9-шы тақырып. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану

1

-

-

1

-

7.1.1, 7.1.3, 7.1.7, ,7.1.8, интернет көздері

10-шы тақырып. Атмосфера туралы түсiнiк жəне биосфера мен адам өмiрiндегi маңызы.1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, қосымшалар, әдебиеттер

11-шы тақырып. Қазақстан Республикасының су ресурстары.

1

-

-

1

-

7.1.9, 7.1.10, қосымшалар, әдебиеттер

12-шы тақырып. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау


1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, қосымшалар, әдебиеттер

13-шы тақырып. Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары.

1

-

-

1

-

7.1.1, қосымшалар, әдебиеттер

14-ші тақырып. Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг.

1

-

-

1

-

7.1.10, интернет көздері

15-ші тақырып. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және қоғамның тұрақты дамуы.


1

-

-

1

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

БАРЛЫҒЫ

1515Берілген территорияның әр түрлі бөліктерінің ауасының шаңдану дәрежесін зерттеу.

-

-

1

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3,қосымшалар, әдебиеттер

Қоршаған ортадағы антропогенді ластаушыларды анықтау.

-

-

3

-

-

интернет көздері

Экологиялық зиянды заттар мен әсер ету факторларын анықтау

-

-

1

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

Қоректік ресурстар үшін тіршілік бәсекесін зерттеу

-

-

1

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4, ,

Аралық бақылау

-

-

1

-

-
Әр түрлі тірі ағзалардың зат айналымдарындағы ролін зерттеу.

-

-

2

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,

Ғаламдық экологиялық мәселелердің үлгілерін жасау (модельдеу) және зерттеу.

-

-

3

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,

Ауа ортасындағы Шекті Мөлшерлік Концентрациясы (ПДК)

-

-

2

-

-

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,

Аралық бақылау

-

-

1

-

-БАРЛЫҒЫ15


Экологиялық мектептердің қалыптасуы.

-

-

-

-

3

7.1.1, 7.1.3,7.1.4, 7.1.6,

Осы күнгі экологияның негізгі бөлімдері.-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5, интернет көздері

Экологияның қатысуымен шешілетін теориялық және қолданбалы мәселелер.

-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

Стенобионттық және эврибионттық организмдер.

-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

Негізгі абиотикалық факторлардың – жарықтың, температураның, ылғалдылықтың, тұздылықтың және т.с.с. экологиялық мәні.

-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3, интернет көздері

Абиотикалық факторлардың сигналдық мәні.

-

-

-

-

3

7.1.1,.1.6,7.1.7,7.1.7, интернет көздері

Экологиялық қуыстар туралы түсінік, потенциалдық және жүзеге асырылған экологиялық қуыстар.

-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4, интернет көздері

Экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы.

-

-

-

-

3

7.1.4, 7.1.10,

Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары.

-

-

-

-

3

7.1.5, 7.1.10, 7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,

Табиғи ресурстардың классификациясы.

-

-

-

-

3

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,

Жағымсыз организмдермен күресудің биологиялық әдістері.

-

-

-

-

3

7.1.1, интернет көздері

Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында аз қалдықты технологиялар енгізу.

-

-

-

-

3

7.1.9, 7.1.10, интернет көздері

Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.

-

-

-

-

3

7.1.1, интернет көздері

Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.

-

-

-

-

3

7.1.1, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, интернет көздері

Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы

-

-

-

-

3

7.1.7,7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, қосымшалар, әдебиеттер интернет көздері

БАРЛЫҒЫ- 90

15
15

15

45

3 ПӘНДІ ОҚЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

«Mамандыққа кіріспе» курсын берілген бағдарлама бойынша реттелген түрде оқу керек. Нәтижелердің логикалық жолдарын ұғынып, анықтамалар мен негізгі түсініктерді ажырата білу қажет. Теориялық материалдарды оқу кезінде және есептерді шешуде міндетті түрде төтенше жағдайдың өту кезіндегі физикалық құбылыстардың мағынасына көңіл аудару қажет. Студенттер пәнді оқып-үйренуге арналған әдістемелік нұсқаулармен танысып пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқау пәннің кейбір бөлімдерін студенттермен үздік жұмыс жасау ретінде жүргізіледі.


4 КУРС ФОРМАТЫ


Әдістемелік нұсқаулар құрамына:

 1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты);

 2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;

 3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;

 4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.

Пәнді оқыту барысында дәрістерде студенттерге «Mамандыққа кіріспе» курсының негізгі әдістерін, негізгі терминдар мен түсініктерді, зерттеу жұмыстары бойынша жоспар құруды, биологиялық бойынша қорытынды жасап, оны арнайы мекемелерде қолдана білуді оқытады, бағытталған шаралардың ұйымдастырылуын, жоспарлануын және орындалуы жан- жақты оқытылады.

Студенттер аудиторлық тәжірбие сабақтары мен СОӨЖ кезінде тақырып бойынша ғылыми ақпараттарды іздеу, жинау, өңдеу, ғылыми эксперимент және оның ерекшеліктерін, теориялық және эмпирикалық зерттеулердің әдістерін, ғылыми зерттеулерді пайдалану және қолдануды оқып талдайды.

Студенттер осы тақырыптарға берілген әдебиеттерді және қосымша әдебиеттер іздестіріп БӨЖ электронды түрде жазып өткізуге тиіс. Әрбір СӨЖ жоспары болуы және қолданылған әдебиеттердің тізімі берілуі міндетті. Көлемі 5-10 бет.

Теориялық сабақты өтіп болған соң есептерді шешу әдістемесін үйрену керек. Берілген материалды жақсы меңгеру үшін әр тақырып бойынша конспект құру керек.5 КУРС САЯСАТЫ

Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:

 • Сабаққа қатысу: Дәріске, зертханалық сабақтарға қатысу міндетті. Егер қандай да бір себеппен сабаққа қатыса алмасаңыз, тақырып және тарау бойынша өзіндік жұмыс жазып мезгілінде тапсыру керек, ал дәрістен өткен тақырып және зертханалық жұмыс бойынша бақылау жұмысын немесе тест бойынша жауап жазуыңыз керек.

 • Тәртіп: Сабақ кезінде тәртіпті жүйені бұзу аудиториядан шығарумен және/немесе барлық курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.

 • Бақылау жұмыстары: Оларды орындау міндетті және белгіленген мерзім ішінде тапсыру керек. Мерзімнен кейін орындалған жұмыстар төмен бағаланады.

 • Межелік аттестация: межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысуды, берілген уақытта өзіндік жұмыстарды орындауды, сабақта ауызша немесе жазбаша жауап беруді, межелік бақылаудың өзінің нәтижесін ескереді.

 • Көшіру: Кез-келген көшіру (дайын тапсырмаларды немесе басқа студенттердің есептерін көшіру, пайдалану) аудиториядан шығарумен және/немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.

 • Ұялы телефондар: Сабақты өткізу уақытында өшіру керек.

 • Емтихан: Нәтижесінде барлық студенттерге тестік емтихан болады, яғни пәннен максималды балл санынан 50 % жинаған студент емтиханға жіберіледі. Емтиханда студент барлық курста өткен материал мазмұнына берілетін сұрақтар.

6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ


Апта бойынша баллдарды бөлу және бақылау түрлері кестеде келтірілген

«Мамандыққа кіріспе» пәнінен баллдарды бөлу.

Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Барлық баллдар

Ескерту

1

2

3

4

1 – 7 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу

1

ТС-15

-

Жазбаша сұрау

2

ТС -15


15

Реферат

Жазбаша сұрау3

ТС -15

СӨЖ-55


70

Жазбаша, ауызша сұрау

4

ТС -15

15

Ауысша сұрау

5

ТС -30


30

Ауысша сұрау

Жазбаша сұрау Презентация6

ТС -15

СӨЖ-55


70

Жазбаша, ауызша сұрау

7

ТС

1-аралық бақылау70

Тест- бақылау

1 – 7 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша баллдардың жиынтығы

270
8-15 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу

8

ТС

-

Жазбаша сұрау

9

ТС -15

15

Жазбаша сұрау

10

ТС -15

СӨЖ-55


30

Реферат

Жазбаша сұрау11

ТС -15

15

Ауысша сұрау

12

ТС -15,

15

Реферат

13

ТС -15

15

Презентация

14

ТС-15

СӨЖ-55


70

Ауысша сұрау

Жазбаша сұрау15

ТС

2-аралық бақылау -7070

Тест-бақылау

8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша баллдардың жиынтығы

270
Емтихан үшін балл жиынтығы

400
Академиялық кезеңдегі баллдарың жиынтығы

1000


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиет


7.1.1 Қуатбаев А.Т. Жалпы экология. Алматы. 2012ж.

7.1.2 Джусупова Д.Б. Экологиялық биотехнология. Алматы.2013ж.

7.1.3 Братков В.В., Геоэкология. Алматы. 2014ж.

7.1.4 Нұрғызарынов А., Экология және тұрақты даму. Астана. 2014

7.1.5 Жатканбаев Б. С. Экология негіздері. Алматы. 2010ж.

7.1.6 Бейсенова Ә. Экология және табиғатты тиімді пайдалану. Алматы. 2004ж.

7.1.7 Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы. Экономика. 2014ж

7.1.8 Аќбасова А.Ж. Саинова Г.Є. Экология. Алматы. 2003ж.

7.1.9 Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экологиядан оку –әдістемелік қүрал.

Алматы. Экономика. 2002 ж.


7.2 Қосымша әдебиеттер


7.2.1 В .И.Коробкин, Л.В.Передельский «Экология» Ростов-на Дону, 2001.

7.2.2 А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

7.2.3 Т.К. Сағымбаев . Экология және экономика. Алматы. 2007

7.2.5 А.А. Горелов. Экология. М., 2000.

7.2.6 Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П., Экономические основы

экологии Санкт-Петербург « Специальная литература» 2007.

7.2.7 Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. Москва. 2003.

7.2.8 Агроэкология/ Под ред. В.А. Черникова. – М.: Колос, 2000. – 536 с.Интернет-көздері

www.carec.kz

www.ecoobraz.kz

www.ecolife.ru

www.global.ru

www.geogragic.ru

www.googl.kz

www.rambler.ruwww.yandex.ru
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет