Бағдарламасы «Химия есептерін шығару әдістемесі»Дата06.07.2018
өлшемі183.5 Kb.
түріБағдарламасы

ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013№ 2 басылым

10.01.2013
12 беттің беті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34/01-2013


ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Химия есептерін шығару әдістемесі»


№ 2 басылым

________2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Химия есептерін шығару әдістемесі»

5В060600 – «Химия» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

ҚҰРАСТЫРУШЫ: ________ «_____» ___________ 2013 ж.


Д.Р. Онтагарова , педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

«Химия және география» кафедрасы
 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
  1. «Химия және география» кафедрасы отырысында

« » ___ _______ 2013 ж. № хаттама

Кафедра меңгерушісі Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
«____» __________ 2013 ж. № ___ хаттама

Төрайымы, доцент __________________ З.В.Абдишева


3.БЕКІТІЛДІ :
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған « » ____ 2013 ж., № ____ хаттама

ОӘК төрағасы, проректор _______________ Г.К.Искакова


4 №1 басылым орнына (30.09.11) енгізіліп отыр
Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«5В011200» – «Химия» мамандығы студенттеріне арналған «Химия есептерін шығару әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Химиядан мектеп оқушыларының өздік жұмыстарының формалары және ұйымдастыру әдістемесі » пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В011200» – «Химия» мамандығының Типтік оқу жоспары, ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Химия есептерін шығару әдістемесі» «Химия есептерін шығару әдістемесі» пәні -оқу жоспарындағы таңдау компонентіне жататын курс. Осы курсты оқығанда мынадай сүрақтар қарастырылады:сандық есептердің типтері, оларды шешудің алгоритмдері.
  1. Пәнді оқып-білудің мақсаты:

Химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістемелік талаптары жайлы; химиялық есептерді шығарудың әдістері жайлы; оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемелік ерекшеліктері туралы ; бағдарлама бойынша оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемесін түсіндіру.


  1. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

 • Химияның негізп түсініктері және өлшем бірліктерінің халықаралық жүйесі (SI) негіздерін білу;

 • Химиялық формулалар бойынша есептеулерді білу;

 • Ерітінді дайындауға байланысты есептеулерді білу;

 • Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулерді білу;

 • Химиялық термодинамика мен химиялық кинетика туралы есептеулерді білу;

 • Күрделі есептерді шығару әдістемесін үйрету;

 • Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесін үйрету .

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды: • Химияның негізп түсініктері және өлшем бірліктерінің халықаралық жүйесі (SI) негіздерін есеп шығаруда қолдана білу;

 • Химиялық формулалар бойынша есептеулерді және оны әр түрлі әдістермен шығара білуі ;

 • Ерітінді дайындауға байланысты есептеулерді және оның әдістемесін білу;

 • Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулерді білу және оның әдістемесін білу;

 • Химиялық термодинамика мен химиялық кинетика туралы есептеулерді және оның әдістемесін білу;

 • Күрделі есептерді шығару әдістемесін

 • Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесін үйрету білуге тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері: • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

 • Органикалық химияның теориялық негіздері

 • Аналитикалық химия

3.6 Курстың постреквизиттері:

 • Химияны оқыту әдістемесі

 • келешекте ұстаздық қызметінде;

 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында;

 • педагогикалық практика кезінде студентке жүктелген оқу-тапсырмаларын орындауда;

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

3

5

3

15

30

-

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ»

Дәріс сабақтары

Химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістемелік талаптары

2

Химиялық есептерді шығарудың әдістері

2

Оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемелік ерекшеліктері

2

Практикалық сабақтар

ПС № 1,2 Химияның негізгі түсініктері. Физикалық шамалардың бірліктерінің халықаралық жүйесін (SІ)химияда қолдану туралы жалпы әдістемелік нұсқаулар.

2

ПС № 3,4 Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және химиядағы сандық есептеулерге қолдану әдістемесі.

2

ПС № 5,6 Газ заңдарына арналған есептерді шешу әдістемесі.

2

ПС № 7,8 Бейорганикалық жөне органикалық заттардың ең қарапайым және молекулалық формулаларын табуға арналған есептерді шешу әдістемесі.

2

ПС №9,10 Белгісіз заттың формуласын табу әдістеріне арналған есептер

2

ПС №,11,12 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер

2

ПС №,13,14 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер

2

2 МИКРОМОДУЛЬ «МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ПРАКТИКАСЫ»

Дәріс сабақтары

Бағдарлама бойынша оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемесі

3

Химияның теориялық негізі бойынша есептер шығартуға үйретудің әдістемесі

2

Органикалық химия курсы бойынша есептер шығартуға үйретудің әдістемесі

2

Күрделі есептерді шығарудың әдістері

2

Практикалық сабақтар


ПС №,15,16 Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулер

2

ПС №17,18 Химиялық термодинамика мен химиялық кинетика

2

ПС №19,20 «Электролиттік диссоциация теориясы» бойынша шығарылатын типтк есептер мен жаттығуларды орындау әдістемесі


2

ПС №21,22 Тотығу-тотықсыздандыру реакциялары

2

ПС №23,24 Күрделі есептерді шығару әдістемесі

2

ПС №25,26 Күрделі есептерді шығару әдістемесі

2

ПС №27,28 Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесі

2

ПС№29,30 Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесі

2


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. «Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгі кластары» тарауы бойынша есеп жаттығулар5.2.«Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атом құрлысы» тарауы бойынша есептер шығару

5.3.«Химиялық байланыс және зат құрлысы» тарауы бойынша есеп жаттығулар

5.4.«Химияның» негізгі ұғымдары»тарауы бойынша есептер шығару

5.5.«Электролиттік диссоциация» тарауы бойынша есептер шығару

5.6.«Металдардың жалпы қасиеті» тарауы бойынша есептер шығару

5.7.Химиялық кинетика жәнехимиялық реакцияның жылдамдығы тарауы бойынша есептер шығару

5.8.«Металл еместер» тарауы бойынша есептер шығару

5.9.Тотығу-тотықсыздану реакциялары бойынша есеп-жаттығулар.

5.10.Органикалық химияның негізгі түсініктері бойынша есеп-жаттығулар

5.11.«Көмірсутектер » тарауыбойынша сеп-жаттығулар

5.12.«Оттекті органикалық қосылыстар» тарауы бойынша есеп жаттығулар

5.13.«Азотты органикалық қосылыстар » тарауы бойынша
 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте


Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

5

Химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістемелік талаптары

ПС № 1,2 Химияның негізгі түсініктері. Физикалық шамалардың бірліктерінің халықаралық жүйесін (SІ)химияда қолдану туралы жалпы әдістемелік нұсқаулар.

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар
 1. Химиялық есептердің жүйесі , оның химия курсындағы

орны, есептердің классификациясы

 1. Химиялық есептің екі бөлімі

 2. Химиялық есепті талдау

 3. Химиялық есепті шығаруда физикалық және математикалық

білімдерді пайдалану


Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауПС № 3,4 Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және химиядағы сандық есептеулерге қолдану әдістемесі.

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Химиялық есептерді шығарудың әдістері

ПС № 5,6 Газ заңдарына арналған есептерді шешу әдістемесі.

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Химиялық есептерді шығаруда қолданылатын негізгі әдістер

 2. Химиялық есептерді шығарудың графикалық әдістері

 3. Алгебралық әдіспен есеп шығару

 4. Типтік есептерді шешу үлгілері
Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауПС № 7,8 Бейорганикалық жөне органикалық заттардың ең қарапайым және молекулалық формулаларын табуға арналған есептерді шешу әдістемесі.

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемелік ерекшеліктері

ПС №9,10 Белгісіз заттың формуласын табу әдістеріне арналған есептер

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Оқушыларды есеп шығартуға, үйретуге байланысты студент-

терге қажетті білім мен біліктерді қалыптастыру

 1. Есеп шығартуға үйретудің әдістемелік принциптер

 2. Химия сабағында сандық есептерді пайдалану әдістемесі

 3. Химиялық есептерді шығару арқылы оқушылардың білімдері

мен біліктерін пысықтау


Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауПС №,11,12 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Бағдарлама бойынша оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемесі

ПС №,13,14 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар
 1. 8 сынып есептері

 2. 9 сынып есептері

 3. 10 сынып есептері
Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауПС №,15,16 Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулер

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

ПС №17,18 Химиялық термодинамика мен химиялық кинетика

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапырмаларының түрлерін жазбаша орындауХимияның теориялық негізі бойынша есептер шығартуға үйретудің әдістемесі

ПС №19,20 «Электролиттік диссоциация теориясы» бойынша шығарылатын типтк есептер мен жаттығуларды орындау әдістемесі


Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар


Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

ПС №21,22 Тотығу-тотықсыздандыру реакциялары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапырмаларының түрлерін жазбаша орындауОрганикалық химия курсы бойынша есептер шығартуға үйретудің әдістемесі

ПС №23,24 Күрделі есептерді шығару әдістемесі

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Молекулалық формуласы бойынша органикалық қосылыстардың изомерлерінің формулаларын құрастыру

 2. Атауы бойынша органикалық қосылыстың құрылым формуласын жазу және құрылым формуласы бойынша қосылысты атау

 3. Органикалық қосылыстарды синтездеу
Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

ПС №25,26 Күрделі есептерді шығару әдістемесіКүрделі есептерді шығарудың әдістері

ПС №27,28 Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесі

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Есептерді талдап, шығарту арқылы студенттердің ой – өрісін дамыту

 2. Қоспаның құрамындағы компоненттердің массаларын анықтауға

байланысты есептерді шығартуға үйрету

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауПС№29,30 Сапалық анализге арналған тәжірибелік есептерді шығару әдістемесі


7 Оқу-әдістемелік әдебБиетпен қамтамасыз етудің картасы

Кесте 4


Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Химия:Жалпы білім беретін 11-сыныбына арналған оқулық / Ә .Темірболатова ,

20

12

100

Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова ,С.Әлімжанова. Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2007.

30

12

100

Химия:Жалпы білім беретін 10-сыныбына арналған оқулық /Н.Н.Нұрахметов,,.Б.Бекишев, Н.Н.Заграничная. Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. -

30

12

100

Химия:Жалпы білім беретін 9-сыныбына арналған оқулық /И.Нұғыманов , Р.Жұмаділова , Ж.Кембебаева . Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. -

20

12

100

Химия:Жалпы білім беретін 8-сыныбына арналған оқулық /Н.Н.Нұрахметов, К.Сарманова ,К.Жексембина Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. -176б

80

12

100

ТемірболатоваӘ.Е.Химия есептері мен жаттығуларының жинағы. Алматы:Рауан, 2000. 96б

15

12

100

БекішевК.Б. Химия есептері (оқу құралы)Алматы. «Білім».2007ж

20

12

100

Усманова М.Б.,Сақариянова К.Н. Химия сандық есептер шығару әдістемесі Алматы «Атамұра» 2004

8

12

47

Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. - М.: Просвещение, 1989 - 173 с.

1

12

6

Хомченко Г.Г., Хомченко И.Г. Задачи по химии. -М.: Высшая школа, 1987 - 238 с.

15

12

88

Лабий 10.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств. - М.: Просвещение, 1987. - 80 с.

15

12

88

.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2400 задач по химии для школьников и поступающих в вузы. - М.: ДРОФА, 1999 - 560 с

15

12

88

Польские химические олимпиады. Под. ред. С.С.Чу-ранова. Изд. ңМирң. - Москва, 1980 - 530 с.

15

12

88

Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе. -М.: Просвещение, 1982. -191 с.

15

12

88

Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Под ред. Е.М.Соколовской. Изд. МГУ, 1989 - 253 с.

1

12

6


8. ӘДЕБИЕТ

8.1. Негізгі әдебиет

8.1.1. Химия:Жалпы білім беретін 11-сыныбына арналған оқулық / Ә .Темірболатова ,

Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова ,С.Әлімжанова. Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2007.8.1.2.Химия:Жалпы білім беретін 10-сыныбына арналған оқулық /Н.Н.Нұрахметов,,.Б.Бекишев, Н.Н.Заграничная. Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. - 8.1.3. Химия:Жалпы білім беретін 9-сыныбына арналған оқулық /И.Нұғыманов , Р.Жұмаділова , Ж.Кембебаева . Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. -

8.1.4.Химия:Жалпы білім беретін 8-сыныбына арналған оқулық /Н.Н.Нұрахметов, 8.1.5.К.Сарманова ,К.Жексембина Алматы : «Мектеп» баспасы ,-2005. -176б

ТемірболатоваӘ.Е.Химия есептері мен жаттығуларының жинағы. Алматы:Рауан, 2000. 96б8.1.6.БекішевК.Б. Химия есептері (оқу құралы)Алматы. «Білім».2007ж

8.1.7.Усманова М.Б.,Сақариянова К.Н. Химия сандық есептер шығару әдістемесі Алматы «Атамұра» 2004

8.1.8.Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. - М.: Просвещение, 1989 - 173 с.

8.1.9. Хомченко Г.Г., Хомченко И.Г. Задачи по химии. -М.: Высшая школа, 1987 - 238 с.

8.1.10.Лабий 10.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств. - М.: Просвещение, 1987. - 80 с.

8.1.11.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2400 задач по химии для школьников и поступающих в вузы. - М.: ДРОФА, 1999 - 560 с

8.1.12.Польские химические олимпиады. Под. ред. С.С.Чу-ранова. Изд. ңМирң. - Москва, 1980 - 530 с.

8.1.13.Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе. -М.: Просвещение, 1982. -191 с.

8.1.14.Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Под ред. Е.М.Соколовской. Изд. МГУ, 1989 - 253 с.
8.2. Қосымша әдебиет және қорлар

8.2.1. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. -М.: МИРОС, 1995 - 80 с.

Нұгманов И. Есептер жинағы. Алматы.20018.2.2. Ерыгин Д.П. Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. М., Просвещение. 1989

8.2.3. Цитович Методика решения задач по химии.М.,Просвещение. 1989

8.2.4. Бекішев Б . Химиядан есептер шығару. Алматы.2001

8.2.5. Адамович Т.П. и др. Сборник олимпиадных задач по химии. –Минск:1980.

8.2.6. Гаврусейко Н.П. Сборник самостоятельных и контрольных работ по химит. - Минск.1983.

8.2.7. Гольдфарб Я.Л. и др. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб.8-11 кл. ср.шк.- .: Просвещение,1987.

8.2.8. Грученко Г.И., Кайгородова Г.А. Обучение учащихся решению расчетных задач по химии.- Смоленск,1984.

8.2.9. Гузей Л,С., Лунин В. В. Сборник задач по общей химии с производственным содержанием. –М. Высшая школа,1977.

8.2.10. Глориозов П,А,. Рысс В.Л.Проверочные работы по химии,-М. Пр. 1986.

8.2.11. Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической химии.М.-Пр. 1987.

8.2.12. Колягин Ю.М., Оганесян В.А. Учись решать задачи. –М.: Просвещение.1983

8.2.13. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств.-М.: Просвещение.1987

8.2.14. Магдесиева Н.Н., Кузменко Н.Е. Учись решать задачи по химии,-М.: Просвещение.1987.

8.2.15. Потапов В.М., Чертков И.Н. Проверь свои знания по органической химии. .-М.: Просвещение.1979.

8.2.16. 500 задач по химии. .-М.: Просвещение.1981.

8.2.17. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии.- Киев: 1984.

8.2.18. Суровцева Р.П., и др, Задания по химии для самостоятельной работы учащихся. .-М.: Просвещение.1987

8.2.19. Фридман Л.М. Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. .-М.: Просвещение.1984.

8.2.20. Хомченко Г.П, Задачи по химии для поступающих в вузы. .-М.: Просвещение.1986.

8.2.21. Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе.-М.: Просвещение.1982.

8.2.22. Когисов С.М. Сапалық есептерді шығарудың әдістері. Ақтөбе, 2006,
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет