Бағдарламасы «Мектептегі химия кабинеті және онда жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы»Дата20.06.2018
өлшемі158,31 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ Қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Мектептегі химия кабинеті және онда жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Мектептегі химия кабинеті және онда жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы»5В011200 – «Химия» мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013№2 басылым

10.01.2013.12 беттің беті

Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕНГЕН:

Құрастырушы: _______________________________ аға оқытушы Кобегенова А.И.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Химия және география кафедрасының мәжілісінде бекітілген:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама

Химия және география кафедрасының меңгерушісі м.а., п.ғ.к., аға оқытушы ___________________ Онтагарова Д.Р.


2.2. Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама


Төрайымы_____________ АбдишеваЗ.В.
3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама

ОӘК төрағасы ____________________ Б.А.Рыскелдиев

Жаратылыстық ғылымдар факультетінің деканы ____________Ибраева Л.С.


ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013№2 басылым

10.01.2013.12 беттің беті


Мазмұны
 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. ӘдебиеттерПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013№2 басылым

10.01.2013.12 беттің беті

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В011200» – «Химия» мамандығы студенттеріне арналған «Мектеп химия экспериментін жүргізу әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Мектептегі химия кабинеті және онда жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы»пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2013 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В011200» – «Химия» мамандығының Типтік оқу жоспары, 10 сәуір 2013 ж. № 158 бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2013«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Мектептегі химия кабинеті және онда жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «Химия» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: атом құрылымының, молекулалардың, кристалдардың, аморфты заттардың, мезофазалар мен кристалдардың қазіргі заманғы теориясының ұғымдарын оқу.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- студенттерді нақты есептеу схемамен таныстыру, олардың мүмкіншілігін және шектеулілігін түсіну және оларды активті түрде теориялық және қолданбалы химияның актуалды мәселелерін шешуде қолдану.

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды: • зимиялық құрылыстың қазіргі теориясының негіздерін, молекулардың квантты күйлерін, химиялық үрдістердің заңдылықтарын білу тиіс;

 • ақпаратты қайта өңдеу, қабылдау жолдарының түрлері мен негізгі әдістерін, компьютермен ақпаратты басқару үшін қолдана алуды меңгеру тиіс;

 • атомдар және молекулалар құрылысының теориясын игеру тиіс;

 • химиялық заттардың құрылымының түрлі орналасуының деңгейлерінде физико-химиялық зерттеу кезінде зат құрылысының қазіргі теориясының жобаларын және негізгі түсініктерін қолдана алуы тиіс;

 • есеп нәтижелерін іс жүзінде алынған эксперименталды мәліметтермен салыстыруды түсіну тиіс;

 • химиялық есептерді шешуде спектроскопиялық зерттеу әдістерін қолдану жайында мәлімет болуы тиіс;

 • химиялық есептерді шешуде спектроскопиялық зерттеу әдістерін қолдану жайында мәлімет алуы тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері:

 • бейорганикалық химия

 • элементтерді анықтау әдістері

 • химиялықсандық анализ

 • химиялық кинетика және электрохимия

 • физикалықзерттеу әдістері

 • квантты механика және компьютерлы химия

3.6 Курстың постреквизиттері:

 • физикалық химия

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

4

8

2

15

-

15

15

45

90

емтихан

4 ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ « МЕКТЕП ХИМИЯ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ»

Дәріс сабақтары

Химияны оқыту үрдісіндегі химиялық эксперимент.

2

Химиялық экспериментті ұйымдастырудағы басты мәселелері

2

Химиялық эксперименттің әдістемесі.

2

Эксперименттік біліктер мен дағдыларды қалыптастыру әдістемесі

1

Зертханалық сабақтар

«Алғашқы химиялық ұғымдар және заңдар» тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі

2

«Оттек.сутек.Ауаның құрамы» тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

2

«Су.Ерітінділер» тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

2

«Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары» тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

1

2МИКРОМОДУЛЬ «ХИМИЯНЫҢ ІРГЕЛІ ҰҒЫМДАРЫ»

Дәріс сабақтары

Химия кабинетінің жабдықталуы

3

Мектеп химия кабинетінде газдармен жұмыс.

3

Мектеп химия бағдарламасындағы оқу эксперименттері


3

Зертханалық сабақтар

«Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары» тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

1

«Электролиттік диссоциация теориясы» тақырыбы бойынша химиялық әксперименттің әдістемесі және техникасы.

2

Химиялық реакциялар кезінде сандық қатынастардың көрінуі

2

«Химиялық реакциялардың кинетикасы»тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

2

«Галогендер»тақырыбы бойынша химиялық эксперименттің әдістемесі және техникасы.

2

5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. «Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйесі,атом құрылысы» тарауының ғылыми мазмұнының

5.2. «Ерітінділер және теориялар» тарауының ғылыми негіздері

5.3. Органикалық қосылыстарды оқытудың ғылыми негіздері 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Мектеп химия курсының мазмұнын қалыптастыру және оған қойылатын талаптар

Мектеп химия курсының мазмұнын сұрыптаудағы тарихи негіздерінің құрылымдық жүйесі

слайд

Химия курсының мазмүнын тацдауга және оқытуга қойылатын дидактикалық талаптар. Орта мектептегі химия курсының мазмұның сұрыптау негіздері. Химия курсы мазмұпының қалыптасу кезеңдері

Кезектік бақылау

Мектеп химия білімі , оның қызметі және маңызды құрамдас бөліктері


Мектеп химия курсының мазмұнын сұрыптаудағы политехникалық негіздерінің құрылымдық жүйесі


презентация, кесте

Жалпы орта білім жүйесінде химияның оқу пәні ретінде алатын орыны. Химия курсын қүрудың ғылыми-теориялық негізі. Мектептік химия курсын қүрудың негізгі ұстанымдары. Химия курсының мазмұны


Кезектік бақылау

Химияның іргелі ұғымдары негізінде мектеп химия курсының мазмұнын құрудың ғылыми- әдістемелік негіздері


Мектеп химия курсының мазмұнын сұрыптауда оқу материалдарының қазіргі ғылым деңгейіне сәйкестігінің іске асуы

презентация, кесте

Пәнаралық байланыстың ғылыми ұстанымын жүзге асырудың орны. Оқыту үрдісіндегі пәнаралық байланыс түрлері. Пәнаралық байланысты жоспарлау бағыттары

Пәнаралық байланысты жүзеге асырудың дидактикалық талаптары
Кезектік бақылау

Мектеп химия курсын құрудың әдіснамалық негіздері

Мектеп химия курсының мазмұнын сұрыптауда ұғымдардың дамуы негізінде құрылымдық жүйесі


презентация, плакат

Химияның оқу пәні мазмұнының заттар ұғымы жүйесіне бағыттай отырып құрылуы. Химияның оқу пәні мазмұнының химиялық реакциялар ұғымы жүйесіне бағыттай отырып құрылуы. Химияның оқу пәні мазмұнының химиялық өндіріс туралы ұғымы жүйесіне бағыттай отырып құрылуы

Кезектік бақылау

Мектеп химия курсының негізгі тақырыптарының ғылыми мазмұны

Химия курсының құрылымдық-логикалық байланысының жүйесі

презентация, плакат

Бейорганикалық химия курсының құрылымының ерекшеліктері. Органикалық химия курсының құрлымының ерекшеліктері


Кезектік бақылау

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Ахметов Н. С. Неорганическая химия: Пробный учебник. — М.: Просвещение, 1994.

1

6

16,6

Ахметов Н. С, Кузнецова Л. М. Неорганическая химия: Пробный учебник для 7 класса. — М.: Просвещение, 1983.

1

6

16,6

Волова Н. Ф., Чернобыльская Г. М. Пропедевтический курс для семиклассников // Химия в школе, 1998, № 3. С 29—33.

1

6

16,6

Зайцев О. С. Системно-структурный подход к построению курса химии. — М.: Изд-во МГУ, 1983.

10

6

100

Химия и общество / Американское химическое общество; Пер. с англ. — М.: Мир, 1995.


1

6

16,6

Чернобельская Г. М., Трухина М. Д., Шелехова Л. М. Пропедевтический курс химии с прикладным содержанием для VII класса // Химия в школе, 1995, № 4. С. 19.

1

6

16,6

Гузей Л. С, Сорокин В. В., Суровцева Р. П. Химия. — М.: Дрофа, 1995.

46

6

100

Цветков Л. А. Органическая химия. — М.: Просвещение, 1988.

1

6

16,6

Общая методика обучения химии / Под ред. Л. А. Цветкова. В 2-х т. т. 1. — М.: Просвещение, 1981.

10

6

100

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Тара Н. Н., Жегин А. Ю. Химия. — М.: Вента-на-Граф, 1997.

4

6

90

Иванова Р. Г. Химия. — М.: Просвещение, 1996.

1

6

16,6

Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С Физика и химия. 5—6 класс. — М.: Просвещение, 1994.


1

6

16,6

8.ӘДЕБИЕТ

  1. Негізгі әдебиет

8.1.1. Леднев В.С., Содержание общего средного образования: Проблема структуры, М.:Педагогика ,1980.

8.1.2. Минченков Е.Е.,О программе учебного предмета. Химия в школе.№2,1996.

8.1.3. Концепция государственной политики в области образования. Национальный совет по государственной политики при президенте Республикки Казахстан. Алматы Казахстан, 1985.

8.1.4.Концепция общеобразовательной средней школы Республик и Казакстан. КазИПО им .Ы .Алтынсарина МО РК: Алматы:РИК 1995.

8.1.5.Чернобельская Г.М. Основы методики обучени я химии. М.: Просвещение, 1987.

8.1.6.Педагогическая әнциклопедия В4т. М.: Советская әнцилокопедия 1986.

8.1.7.Перекалин В.В., Зонис С. Органическая химия.М. Просвещение, 1982.

8.1.8.Гареев В.М., Куликов С.И. ,Дурко Е.М.,Принципы модульного обученя,Вестник высшей школы , 1987. №8. с. 30-38.

8.1.9. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. Каунас. Швиеса., 1989.

8.1.10. Аванесов В.С. Методологические и теоритические осповы тестового педагогическогоконтроля , Санкт-Петербург, 1994.

8.1.11.Бабанский Ю.К. Оптимазация процесса обучения. Общедидактический аспект.М.: Педагогика , 1977 .

8.1.12. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе.М.:Педагогика, 1977.

8.1.13. Методика преподавания химии: Учебное пособие под Ред. Н.Е. Кузнецовый. М.: Прос вещение, 1994.

8.1.14. Ститкин М.Н. Методология и методика педагогического исследования М.: Педагогика, 1986.

8.1.15. Нуртаева Г.К. Научно - педагогического основы модернизация химического образования. Алматы , Гылым, 1997.

8.1.16.Нұғыманов И.Химияны оқыту әдістемесі. Алматы, Мектеп, 1993.8.2.Қосымша әдебиет


8.2.1.Г.К. Селевко .Современные образовательные технологии.М.:Народное образование,1998

8.2.2.Мырзабайұлы А.Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері-Алматы:Білім,2004.

8.2.3.Тұрғынбаев Ә.Х. Қазіргі жаратылыстану концепциялары Алматы.,Білім.,2003

8.2.4.Журналдар:

8.2.4.1.Вестник высшей школы Казахстана

8.2.4.2.Химия : методика преподавания в школе.

8.2.4.3.Химия в школе

8.2.4.4.Высшая школа Казахстана

8.2.4.5.Химия мектепте

8.2.4.6.Поиск-Ізденіс8.2.5.И.Нұғыманов. Химиялық символика мен номенклатураны оқыту.Алматы,-Мектеп.,1980.,

8.2.6.И.Нұғыманов. Химия тілі Алматы., «Қазақстан», 1977
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет