Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіДата15.09.2017
өлшемі305,7 Kb.
түріБағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/30Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


А
Расстояние между строками- шесть интервалов
гротехнология кафедрасы

Кегль 26,

буквы прописные, шрифт полужирный
Ж
Кегль 14,

буквы строчные, кроме первой прописной


ұмыс Бағдарламасы

Кәсіби қазақ тілі пәнінің

5В080100 «Агрономия»

мамандығының студенттеріне арналған


Кегль 14,

буквы строчные, кроме первой прописной

Павлодар
Мамандық мемлекеттікжалпыға міндетті білім беру ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

стандарты және типтік бағдарлама

негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы


БЕКІТЕМІНОІ жөніндегі проректор

__________Н.Э.Пфейфер

«___»_____________2012ж.

Кұрастырушы: а/ш.ғ.д, профессор Альмишев У.Х.


Агротехнология кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша

5В080100 Агрономия мамандығы студенттеріне арналған
___________бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде
Кафедра отырысында ұсынылған 2012ж. «____» ________. № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________________ У.Х. Альмишев

Агротехнология факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен құпталған 2012ж.

«____» ______, № ____ хаттама
ОӘҚ төрағасы__________________К.К Сейтханова «____»________2012ж.

КЕЛІСІЛГЕН
Факультет деканы________________Т.К. Бексеитов «____»________2012ж.


Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБбастығы__________________А.А.Варакута «____»_______2012ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2012ж. « » № хаттама1 Пәнінң мақсаты мен міндеттері және оның оқу процесіндегі орны.

Пәнді оқытудың мақсаты:

1. Үйренуші мамандыққа қатысты сөйлесу құралы ретінде емен-еркін меңгеріп

Ауызша жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

2. Мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеруі тиіс.

3. Тіл үйренушінің кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдерді менгеріп іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.
Пәнді оқытудың міндеті:

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту барысында келесі жалпы міндеттер игеріледі:

- ауызша жіне кісіби салада сөйлесу тәртібі мен мәдениеттін деңгейің көтеру;

- қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;

- коммуникациянын әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлесу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі игеру;

- курс практикалық бағытта мамандығы бойынша студенттін сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.Теориялық және зертханалық курсты игеру барысында студенттер білуге тиіс:

- Кәсіби қазақ тілі пәнінің теориясын;

- мамандық бойынша қолданылатын терминдердін қолданыс жиілігін;

- мамандық бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдайлардағы қолдансын;

- кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтын болуы.

Меңгеру қажет

- Мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

- кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;

- кәсіби, іскери қызметте мамандық бойынша мамандық тілін сауатты,мідениетті жүргізе білу.

- орман шаруашылығында қалыптасқан ғылыми ұғымдардын, іс-қимылдық мазмұнын, бағыт-бағдарын, жеклеген сөздердін-терминдердін еркшеліктерін айыра білу.

- белгілі бір сөздерді, сөз тіркестерін, сала жұмысынын ерекшелігін көрсете білу.- орман шаруашылығы өндірісін саласында қарым-қатынаста қолданылатын сөздерді, талап-ұғымдарды мемлекеттік тіл тұрғысынан жүргізе білу.

2 Перереквизиттері: Топырақтану, Биология, Дендрология. 3Постреквизиттері: Агроорман мелиорациясы, орманға баға қою.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Пәннің тақырыптарының аты

Сағат саны

Тәж

СӨЖ

1

Кәсіби қазақ тілінін негіздері. Кәсіби мітін

1

6

2

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.

2

6

3

Кәсіби қазақ тіліндегі қолданылатын кәсіби сөздердін жиілігі.

2

6

4

Қарағайлы ормандар,ондағы ағаш атаулары. Орман топырағын бағадауға пайдаланатын атаулар.

5

6

5

Жойылып бара жатқан ағаш түрлері. Сирек кездесетін ағаш түрлері.

3

6

6

Ағаштардын көне түрлері. Орманнын қайта түрлеуі жолындағы пайдаланатын атаулар.

3

6

7

Орман ресурстарын ұдайы ұлғайту жолындағы пайдаланатын терминдер.

4

6

8

Сирек, тамыр, орман және жемістер мен тұқым зиянкестерінің атаулары.

3

6

9

Дендрология, дендрарий саларындағы жиі пайдаланатын атаулар.

3

6

10

Орман алқабынын селдір, селдір-жел өткізгіш, тығыз және жел өткізгіш қүрылмалары.

4

6
Барлығы

30

60
Пән бойынша барлығы

4.2 Тәжірибелі сабақтарының тақырыптары :
Тақырыптың атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

Кәсіби қазақ тілінін негіздері. Кәсіби мітін

Кәсіби қазақ тілін оқытудын ғылыми негізі. Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясынын салаларын және олрдын дамуы. Қазіргі қазақ тілінін даму ерекшеліктері. Орман шаруашылығы мамандығы туралы түсінік.

[1,2,3]

2

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Орман ресурстары және орман шаруашылығыісі саласындағы терминдердін жасалу жүйесі. Терминдердін баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.

[2,5,6,7]

3

Кәсіби қазақ тіліндегі қолданылатын кәсіби сөздердін жиілігі.

Кәсіби сөздердін жіктелу , құрылымы. Кәсіби сөздердін ішіндегі активті және пасивті қолданысы. Кәсіби сөздердін жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру, ақпарат беру, құрылымын ажырату.

[5,7,8,9],

4

Қарағайлы ормандар, ондағы ағаш атаулары. Орман топырағын бағадауға пайдаланатын атаулар.

Жақсы құрғатылған құмды және құмайт топырақта өсетін қарағайлы орманнын атаулары.

Орман шаруашылығындағы табиғи денемен өндіріс құралы ретінде топырақ сапасынын салыстырмалы бағасын пайдаланатын терминдер.[14,15] ,

5

Жойылып бара жатқан ағаш түрлері. Сирек кездесетін ағаш түрлері.

Табиғи жағдайда өздігінен өсіп-көбею мардымсыз саны азайғандықтан толық құрып кету қаупі алдында тұрған ағаш түрлері (Қызыл кітапқа енгізілген).

Жойылып кету қаупі тікелей төнбесе де соншалықты шағын аумақта ғана, соншалық ерекше мекендеу орындарында өте аз мөлшерде кездесетіндіктен, онын тез жойылып кеуі мүмкін роман ағашы тізімдері.[10,11,12].

6

Ағаштардын көне түрлері. Орманнын қайта түрлеуі жолындағы пайдаланатын атаулар.

Бағзы бір жерлерде ежелгі геологиялық дәуірден «жұрнақ» іспетті сақталып қалған сирек кездесетін немесе құрып бара жатқан ағаш түрлері. Сүректін астын ала кесілген, өрт шалған жана тал шыбықтардын пайда болу процессі.

[12,13]

7

Орман ресурстарын ұдайы ұлғайту жолындағы пайдаланатын терминдер.

Халық шаруашылығынын қажетін қанағаттандыру үшін орман өнімдері мен қызметін көрсетуді ұдайы арттыру процесі. Орманнын нысаналы мақсатына сәйкес келу үшін лайықталған толысқан сүрекдіннің жасы.

[12,14]

8

Сирек,тамыр,орман және жемістер мен тұқым зиянкестерінің атаулары.

Сүректін техникалық қасиетін төмендететін, өсімдіктердін тамырларын, орман екпелерін зақымдайтын,ағаштардын және бұталардын бүршіктерімен, бүрлерімен, жемістері және тұқымдарымен қоректенетін орман зиянкестері.

[14,15]

9

Дендрология, дендрарий саларындағы жиі пайдаланатын атаулар.

Ботаникалық сүректі өсімдіктердін зерделеу жолдары. Ашық алаңдағы топыраққа өсірілген ағаштар мен бұталар көрілімі.

[11,14,15]

10

Орман алқабынын селдір, селдір-жел өткізгіш, тығыз және жел өткізгіш қүрылмалары.

Жапырақ жайған күйіндегі орман алқабынын аэродинамикалық қасиетін ұзын бойлық бітімі бойынша айқындайтын құрылысы.

[13,15]
Барлығы

30 сағат


4.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тәжірибелік сабаққа дайындық

Ауызша айту

Сабаққа қатысу

0,5 * 30 =15


2

қосымша материал

Ауызша айту

Сабаққа қатысу

35

3

Р1, Р2

Ауызша айту

Сабаққа қатысу

10

Барлығы:

60


4.3.2 Студенттердің өзінше жұмыс жасау тақыраптары .
Тақырыптың атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

Кәсіби қазақ тілінін негіздері. Кәсіби мітін

Кәсіби қазақ тілін оқытудын ғылыми негізі. Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясынын салаларын және олрдын дамуы. Қазіргі қазақ тілінін даму ерекшеліктері. Орман шаруашылығы мамандығы туралы түсінік.

[1,2,3]

2

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Орман ресурстары және орман шаруашылығыісі саласындағы терминдердін жасалу жүйесі. Терминдердін баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.

[2,5,6,7]

3

Кәсіби қазақ тіліндегі қолданылатын кәсіби сөздердін жиілігі.

Кәсіби сөздердін жіктелу , құрылымы. Кәсіби сөздердін ішіндегі активті және пасивті қолданысы. Кәсіби сөздердін жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру, ақпарат беру, құрылымын ажырату.

[5,7,8,9],

4

Қарағайлы ормандар, ондағы ағаш атаулары. Орман топырағын бағадауға пайдаланатын атаулар.

Жақсы құрғатылған құмды және құмайт топырақта өсетін қарағайлы орманнын атаулары.

Орман шаруашылығындағы табиғи денемен өндіріс құралы ретінде топырақ сапасынын салыстырмалы бағасын пайдаланатын терминдер.[14,15] ,

5

Жойылып бара жатқан ағаш түрлері. Сирек кездесетін ағаш түрлері.

Табиғи жағдайда өздігінен өсіп-көбею мардымсыз саны азайғандықтан толық құрып кету қаупі алдында тұрған ағаш түрлері (Қызыл кітапқа енгізілген).

Жойылып кету қаупі тікелей төнбесе де соншалықты шағын аумақта ғана, соншалық ерекше мекендеу орындарында өте аз мөлшерде кездесетіндіктен, онын тез жойылып кеуі мүмкін роман ағашы тізімдері.[10,11,12].

6

Ағаштардын көне түрлері. Орманнын қайта түрлеуі жолындағы пайдаланатын атаулар.

Бағзы бір жерлерде ежелгі геологиялық дәуірден «жұрнақ» іспетті сақталып қалған сирек кездесетін немесе құрып бара жатқан ағаш түрлері. Сүректін астын ала кесілген, өрт шалған жана тал шыбықтардын пайда болу процессі.

[12,13]

7

Орман ресурстарын ұдайы ұлғайту жолындағы пайдаланатын терминдер.

Халық шаруашылығынын қажетін қанағаттандыру үшін орман өнімдері мен қызметін көрсетуді ұдайы арттыру процесі. Орманнын нысаналы мақсатына сәйкес келу үшін лайықталған толысқан сүрекдіннің жасы.

[12,14]

8

Сирек,тамыр,орман және жемістер мен тұқым зиянкестерінің атаулары.

Сүректін техникалық қасиетін төмендететін, өсімдіктердін тамырларын, орман екпелерін зақымдайтын,ағаштардын және бұталардын бүршіктерімен, бүрлерімен, жемістері және тұқымдарымен қоректенетін орман зиянкестері.

[14,15]

9

Дендрология, дендрарий саларындағы жиі пайдаланатын атаулар.

Ботаникалық сүректі өсімдіктердін зерделеу жолдары. Ашық алаңдағы топыраққа өсірілген ағаштар мен бұталар көрілімі.

[11,14,15]

10

Орман алқабынын селдір, селдір-жел өткізгіш, тығыз және жел өткізгіш қүрылмалары.

Жапырақ жайған күйіндегі орман алқабынын аэродинамикалық қасиетін ұзын бойлық бітімі бойынша айқындайтын құрылысы.

[13,15]
Барлығы

60 сағат

5 Әдебиет тізімі:

Негізгі

 1. Бектуров Ш.Қ., Бектурова А.Ш. Қазахский язык для всех. Алматы, Атамұра, 2004.

 2. Бектуров Ш.Қ. Қазақ тілі. Алматы. Арыс, 2007.

 3. Оралбай Н.,Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007

 4. Франк В.Ю. Қазақ тілі жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арналған.Алматы: Болашақ балапандары, 2000.

 5. Зейнулина А.Ф., Балганов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі. Павлодар, 2007.

 6. Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы. Павлодар, 2010.

 7. Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009.

 8. Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі. 2012.

 9. Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: Алматы, 2005.Қосымша


 1. Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж.Малайсарин. Алматы «Ана тілі», 2003.

 2. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, Рауан, 2002.

 3. Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер). Алматы «Дайк Пресс», 2002.

 4. Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздер жиынтығы. Павлодар, 2008.

 5. Кесимбаев А.А, Токмузин Т.Х, Зайковой А.М и.др. Орман шаруашылығы терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Алматы, 2004.

 6. Тлемісов Х, Рамазанов Е. Орысша-қазақша ауылшарушылығы сөздігі. Алматы,2001.


Мамандықтың оқу жоспарынан көшірмеПМУ ҰС Н 7.18.3/32
5В080100 Агрономия мамандығының оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі
Пәннің атауы «Кәсіби қазақ тілі»Оқу түрі

Пәннің көп енбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Студенттің сағат б/ша жұмыс көлемі

Кредит саны

Академиялық сағат

Кредит саны

Аудиториялық сабақ (ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

Емт

Сынақ.

КП

Кж

барлығы

дәріс

Тәж.

Зерт

барлығы

СРСП

Күндізгі ЖОБ

2

90

30

60

3


3

2

30
30
60

15Агротехнология кафедра меңгерушісі ____Альмишев У.Х. «__» ___2012 г.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу