БАҒдарламасы семей 2014 поәК 042 33 112/01-2014 Баспа №1 03. 09 2014 10 беттің 2 беті Алғы сөз 1 ҚҰрастылылған құрастырушы «03» 09 2014 ж. Берікбол Р. Р. «Бейнелеу өнер және дизайн»Дата25.08.2017
өлшемі138.32 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-33.1. 112/01-2014

ПОӘК

оқытушыға арналған пән «Көркем безендіру негіздері» бойынша бағдарламасыБаспа №1 03.09.2014

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Көркем безендіру негіздері»

Мамандық үшін 5В0107000 – «Бейнелеу өнері және сызу»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014


ПОӘК 042 33.1.112/01-2014

Баспа № 1 03. 09 2014

10 беттің 2 беті

Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫЛЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ «03» 09 2014 ж.

Берікбол Р.Р. «Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама № _____, «_____» ______________ 2014 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросыныңотырысында

Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2014 ж.,

Төраға ____________________ / /

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.

Төраға __________ / /алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕ

ПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 3 беті

Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәні (модулдің ) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

 6. Оқу – әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

 7. ӘдебиеттерПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2013

10 беттің 4 беті

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқу –әдістемелік кешенінің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Көркем безендіру негіздері» бағдарламасы

5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша оқитын

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Пәннің оқытушыларға арналған осы бағдарламасы «Көркем безендіру негіздері» пәнінің оқу процесін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сай бекітіледі : • Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты «05В010700» - «бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша №349 08 тамыз 2011 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрі бұйрықпен бекіткен және қолданысқа енгізген;

 • «5В010700» «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығыны бойынша типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-5-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерін әзірлеу және жалпы талаптары»;

 • ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Көркем безендіру негіздері пәні болашақ бейнелеу өнері мамандығы студенттеріне безендіру жұмыстарының негіздері туралы теориялық білімдерімен практикалық дағдыларын қалыптастырып дамытуды көздейді. Пәннің тәжірибелік сабақтарында тапсырмаларды ғылыми –зерттеу әдістемелеріне сүйене жүргізу оқу талабы. Студенттерге қаріптердің жазылу ережелерін меңгереді және оларды практикалық жұмыстарда қолданады. Плакаттар орындайды. Интерьердің жобасын орындау талаптарымен ережелерін қарастырып интерьердің жобаларын орындай отырып ондағы есікті, терезені және жиһаздарды орналастыруды үйренеді.


ПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 5 беті

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты;

Көркем безендіру негіздері пәнінің басты мақсаты - студент алған білімін болашақ жұмыста өндірісте, яғни, орта мектепте біліктілікпен іске асыра білуінде. Жоғары оқу орнының оқу бағдарламасының талаптары мен міндетті компоненттерін терең білім және тәжірибе сабақтарында кәсіби –шеберлікпен игеру міндеттерін бұлжытпай орындау. Студент өз білімін осы саладағы инновациялық жаңалықтарымен жетілдіру және ғылыми ізденістер жасап көркем білімін шыңдау болып табылады.

3.3 Пәнді оқып білудің негізгі міндеттері:

Бейнелеу өнері және сызу мамандарын дайындауда көркем безендіру әдіс тәсілдерін үйрету заманауй материалдармен жұмыс жасай білу және педагогикалық практика кезінде және болашақ маман ретінде оқу үрдісіне қажетті көрнекіліктерді қолдарымен жасай білу.

3.Білім алу нәтижесі:

Бейнелеу өнері пәндерін оқу процесінде оқу процесінде білім алушы және білім беруші ұстаздың арасында сенімшілік қатынас орнығуы, көздеген мақсатқа жеткізеді. Курстың соңында студент көркем безендіру жұмыстарынан мол тәжірибе жинақтап, өздерінің кәсіби шеберлігін жетілдіреді, ғылыми – зерттеу, оқу – әдістемелік талаптарына біліктілікпен меңгеру мақсатының нәтижесіне жетеді.

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушының міндеті:


 • Қаріптерді модульдік торда орындай білу және қаріптердің жазылу ережелерін білу.

 • Плакат қаламұштарымен қаріптерді хабарландырулармен плакаттар орындауда қолдануды игеру.

 • Суретші – ұстаздың кәсіби қызметінің спецификасын және оның қазіргі замандағы тенденцияларының орта мектеп бейнелеу өнері пәндерінің бағдарламасына әсерін ұғып алу.ПОӘК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 09.2014

10 беттің 6 беті • Жеке шығармашылықты, бейнелеу тәжірибесін педагогикалық қызметте пайдағы асыру. Теориялық білімді тәжірибелік деңгейде іске асыру проблемаларын шешуді істеп білуі керек.

 • Интерьердің жобасын орындай білу безендіру эскиздерін орындай білу және интерьерлерді безендіруде олардың психологиялық ерекшеліктерін ажырата білуді педагогикалық ситуацияда пайдалану.

Түптеп келгенде педагогикалық тәжірибені жетілдіру, оқытудың алдыңғы қатардағы кәсіби - шығармашылықты

3.5 Пән пререквизиттері:

Академиялық сурет,

Сызба геометриясы және перспектива

Сызу негіздері

Академиялық кескіндеме.

3.6 Пән постреквизиттері:

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі,

Бейнелеу өнері тарихы және теориясы,

Педагогикалық практика
ПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 7 беті

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

сағ


Практ.

сағ


Зертх.

сағ


БОӨЖ

Сағат


БӨЖ

сағат


Жалпы

сағат


Қортынды бақылау түрі

3

5

3
45
22,5

67,5

135

емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛДІҢ) МАЗМҰНЫ

Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Практикалық / семинар сабақтары
1.Тәжірибелік сабақ: Кіріспе. Көркем безендіру негіздері туралы түсінік

СӨЖ: Көркем безендіру қолданатын материалдармен замануй құралжабдықтар туралы материалдар жинау.3

2. Тәжірибелік сабақ: Қарапайым қаріптер түрлерімен танысу оларды модульдік торда орындау.

СӨЖ: А3 форматта модульдік торды сызып қарапайым қаріптерді жазу.3

3.Тәжірибелік сабақ: Классикалық антиква қаріптерінің жазылу тәртібі.

СӨЖ: А3 форматта Классикалық антиква қаріптерін жазу .3

4.Тәжірибелік сабақ: Каллиграфиялық қаріпті жазып үйрену меңгеру.

СӨЖ: А3 форматта Каллиграфиялық қаріптерді жазу.3

5.Тәжірибелік сабақ: Қаріптерді қаламұшпен және қылқаламмен орындау техникалары (Қарапайым қаріптерді, классикалық антиква және каллиграфиялық қаріпті)

СӨЖ: А3 форматта қаріптерді қаламұшпен және қылқаламмен жазу.3

6.Тәжірибелік сабақ: Мерекелік плакатар, хабарландырулар орындау.

СӨЖ: А1 форматта хабарланырулар жазу мерекелік плакаттар жасау..6

7.Тәжірибелік сабақ: Графикалық жобаның негізі. Франтальдық, бұрыштық жобалау тәсілдері.

СӨЖ: А2 форматта интерьердің франтальдық, бұрыштық эскизін милиметровкада орындау

.


6

8.Тәжірибелік сабақ: Графикалық жобаның негізі. Франтальдық бұрыштық жобалау тәсілдері.

СӨЖ: А2 форматта эскизді милиметровкадан планшетке көшіру.6

9.Тәжірибелік сабақ: Отмывканы қолдану арқылы сызықтық кеңістіктік графикалық жаттығулар орындау.

СӨЖ: жобаны милиметровкадан планшетке көшіру.6

10. Тәжірибелік сабақ: Интерьер бөлшектерімен жұмыс.

СӨЖ: интерьер эскизін аяқтау, интерьер ішіндегі элементердің эскиздерін орындау6

ПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 8 беті

5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


  1. Көркем безендіру қолданатын материалдармен замануй құралжабдықтар туралы материалдар жинау.

  2. А3 форматта модульдік торды сызып қарапайым қаріптерді жазу Қарапайым қаріптер түрлерін қаламұшпен орындау жаттығуларын жасау. Формат А3. (Қара тушь, қаламұштар)

  3. А3 форматта Классикалық антиква қаріптерін жазу

  4. А3 форматта Каллиграфиялық қаріптерді жазу

  5. А3 форматта қаріптерді қаламұшпен және қылқаламмен жазу. Мерекелерге арналған плакаттар дайындау Формат А1. Хабарландырулар жазу Формат А2. (Акварель, гуаш материалдарымен орындалады)

  6. А1 форматта хабарланырулар жазу мерекелік плакаттар жасау.

  7. А2 форматта интерьердің франтальдық, бұрыштық эскизін милиметровкада орындау

  8. А2 форматқа эскизді милиметровкадан планшетке көшіру.

  9. Жобаны милиметровкадан планшетке көшіру.

  10. Интерьер эскизін аяқтау, интерьер ішіндегі элементердің эскиздерін орындауПОЭК 042 33.1.112/01-2014

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 9 беті


6 ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар

Экземплярлар саны

Студенттердің саны

Қамтамасыздық пайыз

1

2

3

4

Декоративное оформление: учеб.пособие / С.А. Соловьев / - 1987


1

2

50%

Основы декоративного искусства в школе :учеб. пособ.для пед.ин-та / - 1981


1

2

50%

Изобразительное искусство в школе :Сборник материалов и документов /сост. Г.Г.Виноградова / - 1990


1

2

50%

Методика организации и оформления тематической выставки в школе /Е.П. Титов / - 1984


1

2

50%

Учебно- методический кабинет профессиональной ориентации :кн. для учителя / - 1986


1

2

50%

Сырға толы түр мен түс/ Ә.Т. Қайдаров, Б. Өмірбеков, З.Т. Ахтамбердиева.- Алматы: Қаза / - 1986


1

2

50%

Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет /О. Буковецкая / - 2000


3

2

50%

Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование/ Д. Ларченко, А. Келле-Пелле / - 2011


5

2

100%

Дизайн интерьера: УМКД для специальности 050421 "Дизайн " / Ғ.Ж. Сәрсембина / - 2008


1

2

50%
ПОЭК 042 33.1.112/01-201

№1 Редакция 03.09.2014

10 беттің 10 беті


7 ӘДЕБИЕТ


  1. Негізгі әдебиет

7.1.1 Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет /О. Буковецкая / - 2000

7.1.2 Методика организации и оформления тематической выставки в школе /Е.П. Титов / - 1984

7.1.3 Декоративное оформление: учеб.пособие / С.А. Соловьев / - 1987

7.1.4 Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. –М., 1981

7.1.5 Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. –М,: Плакат, 1990

7.1.6 Капр А. Эстетика искусства шрифта. –М,: Книга, 1979

7.1.7Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. –М., 1996

7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1 Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет /О. Буковецкая / - 2000

7.2. 2 Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование/ Д. Ларченко, А. Келле-Пелле / - 2011

7.2.3 Сырға толы түр мен түс/ Ә.Т. Қайдаров, Б. Өмірбеков, З.Т. Ахтамбердиева.- Алматы: Қаза / - 1986

7.2.4 Учебно- методический кабинет профессиональной ориентации :кн. для учителя / - 1986

7.2.5 Дизайн интерьера: УМКД для специальности 050421 "Дизайн " / Ғ.Ж. Сәрсембина / - 2008

7.2.6 Декоративное оформление: учеб.пособие / С.А. Соловьев / - 1987

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет