БАҒдарламасы семей 2015 Алғы сөз ҚҰрастырылған құрастырушы:Дата11.02.2018
өлшемі158,86 Kb.

ПОӘК 042-18.117/02-2015

№ 2 басылым 11. 05.2015ж.

беттің -ші бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.77 /02-2015ПОӘК

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің студенке арналған бағдарламасы


№ 2 басылым

11. 05.2015жПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ«Кәсіби қазақ тілі»

5В071200 – Машинажасау

мамандығына арналғанПӘНІНІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз


  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы:___________ « 11 » 05 2015 ж. Қ.Тлеубердин

«Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының аға оқытушысы.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасы мәжілісінде қаралды.
11 » 05 2015 ж., хаттама № 9
Кафедра меңгерушісі ___________ Д. Жайлаубаев

2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды


« 05 » 06 2015ж ., хаттама №5
Төрайымы ___________ С. Толеубекова.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды.

« 11 » 06 2015ж., хаттама №6


Төрайым _______________ Г. Искакова

4 №1 баспа орнына енгізілген.

Мазмұны

1

Жалпы ережелер….............................................................................

4

2

Пәннің (модульдің) мазмұны және сағаттарды бөлу.......................

5

3

Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар...................

6

4

Курс форматы.....................................................................................

7

5

Курс саясаты ............................................................................................

7

6

Бағаларды кою саясаты...........................................................................

8

7

Әдебиеттер...............................................................................................

10

. ..

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Тлеубердин Қайрат Жумашевич

Кафедра «Машина жасау технологиясы және механика»

Байланыс ақпараты – тел: 35-24-50, оқу ғимараты № 10, кабинет № 5

Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 11

Кредит саны – 1
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Кәсіби қазақ тілі» - студенттерді кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдер мен таныстырып, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.Машина жасау мамандықтары бойынша қолданылатын терминдерді және қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдаятардағы қолданысын меңгеру.


1.3 Пәннің мақсаты:

Білім алушылардың «Кәсіби қазақ тілі» жөніндегі білімдерін қалыптастыру, осы алған білімдерін болашақ маман алдағы еңбек тәжірибесінде қолдана білу.


1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеті:

Пәнді меңгерудің негізгі мақсаты: студенттерді «Кәсіби қазақ тілі» толық курсын оқыған студенттер тәжірибелер мен бақылаулар нәтижелерін талдау үшін терминдерді қалай қолдану туралы толык мағлұмат алады. Студент алған білімін механиканың нақты есептерін шешуге жалпы заңдылықтар мен жаратылыстану ғьлымының принциптерін білуі қажет.


1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

«Кәсіби қазақ тілі» толық курсын оқыған студенттер тәжірибелер мен бақылаулар нәтижелерін талдау үшін машина жасау мамандық бойынша арнайы дайындалған мәтіндерді, нұсқауларды оқып талдауды; кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;қысқаша нұсқау, қызметтік хат, т.б. техникалық арнайы жазбаларды дайындауды ғьлымының принциптерін білуі қажет.


1.6. Курстың пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілінің практикалық курсын оқу үшін студенттің қазақ тілі пәнінен жалпы орта мектебінде және университетте алған білімі болуы керек.
1.7. Курстың постреквизиттері: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: Машина жасау негіздері, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, Металл кескіш құрал-саймандар, Машина жасау технологиясы т.б.

2 ПӘННІҢ (МОДУЛЬДЫҢ) МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлуТақырыптың аталуы

ТС

ОБӨЖ

БӨЖ

Оқулықтар

7.1.1,с14-50

1

Кіріспе. Пәнді оқыту мақсаты, міндеті, ерекшеліктері.

Пәнді оқытудағы негізгі мақсаттар мен оның нәтижелері. Машина жасау мамандық тілі туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілін дамыту туралы мағлұмат.2

1

1

7.1.1,с 48-108

..1.4,с 18-502

Қазақ тілінде мамандық тілін игерудің тиімді жолдары.

Кәсіби қазақ тілінің мамандық дамытудағы ролі. Терминдік сөздіктер (бұйым, тетік, құрылым тұзілімі, құрамды тұзілім т.б), сөз байлығы және баламалық ұғымдарды қолдану. Диалог, әңгіме құру арқылы студенттердің тілді меңгеруін дамыту.2

1

1

7.1.1,с 48-108

.71.4,с 18-503

Машина жасау мамандық бойынша терминдермен танысу. Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолдану аясы.

2

1

1

7.1.1,с 293-300;

7.1.4,с 180-190;4

Машина жасау мамандық бойынша терминдер құрастырып қалыптастыру ерекшеліктері.

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Кәсіби терминдерді қолдану барысында қарай дұрыс айту нормалары. Машинажасау мамандық бойынша терминдер құрастыру ерекшеліктері.2

1

1

7.1.1,с 303-330;

7.1.4,с 225-238;5

Кәсіби тілде жиі қолданылатын құжаттар. Оларды жасау, талдау.

Кәсіби тілдегі техникалық құжаттамалар түрі. Қазақ тіліндегі кәсіби жиі қолданылатын құжаттар. Құжат түріне қарай оларды құрастыру шарттары мен ерекшеліктері.2

1

1

7.1.1,с 545-565;

8.1.4,с 308-314;6

Ауызша және жазбаша кәсіби тілде сөйлеу тәртібімен мәдениетін қалыптастыру.

Машина жасау мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер және білімді бақылау формалары (алғашқы, межелік, қорытынды). Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік.2

1

1

7.1.1,с 659-679;

7.1.4,402-422;7

Практикалық бағытта жазу мәдениетін қалыптастыру (реферат, жарнама және т.б.).

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби мәтіндегі аударма практикумы.2

1

1

7.1.4,с 321-332;

8

Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс оқу.

Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну (негізгі ұғымды ұғынып оқу, мәтін мазмұнын толық игеру).1

1

1

7.1.4,с 267-277;
3 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
Пәнді меңгеру барысында тақырыптардың негізгі мазмұнына көңіл аудару керек. Ол үшін студенттің оқулықпен жұмысын жеңілдету мақсатында оқыту-әдістемелік кешені ұсынылады. Әрбір тақырыптың дәрісі соңында өзін-өзі тексеру сұрақтары бар.

Оқулықты дұрыс таңдаудың үлкен мағынасы бар. Бірнеше оқулықты қатарынан пайдалану дұрыс емес. Ұсынылған әдебиеттердің ішіндегі біреуін негізгі әдебиет етіп таңдап алу керек. Басқа оқулықтарды егер де қажет тақырып жайында мағлұмат болмағанда немесе аз болған жағдайда пайдаланған жөн.

Курсты пәннің бағдарламасына сәйкес тақырыптар легімен меңгерген мақұл. Оқулықпен жұмыс жасау барысында ұсынылған кешендегі мысалдар мен сараптамалар міндетті түрде болуы қажет. Тек осыдан кейін ғана өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап берілуі керек.

Теориялық алған білімдерін студенттер практикалық есептерді шығарған кезде ғана меңгерілді деп есептеуге болады.  1. КУРС ФОРМАТЫ

Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 2 рет жүргізіледі. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (1015 минут), дәріс (3540 минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.

Зертханалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.

БӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе зертханалық сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.

Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша, мен жекелей немесе топпен консультация түрінде БӨЖ сабағын өткіземін.

Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар түрлері, ОБӨЖ және БӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.  1. КУРС САЯСАТЫ


Сабаққа қатынасу студенттің міндеті. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатынаса алмаса, ол қарастарылмаған материал үшін жауапты болады. Сабақ жүріп жатқан уақытта тәртіп бұзғаны үшін аудиториядан шығарылады немесе курс бойындағы бағасы «қанағаттанарлықсыз» деп жазаланады.Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, уақытында тапсырылуы керек. Уақытында орындалмаған жұмыстар, автоматты түрде төмен бағаланады.ралық сынақтың қортындысында сабаққа қатнасуы, студенттің уақытында өздік жұмыстарды орындауы, ауызша немесе жазба түрде сабақтарда жауап беруі, аралық бақылаудың өзінің нәтижесі ескеріледі.

Көшіріп алу немесе плагиатқа (басқа студенттердің есептерін немесе дайын тапсырмаларды көшіру, пайдалану) жол берілмейді және сол үшін студент аудиториядан шығарылады немесе «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады. Ұялы телефондарды сабақ уақытында өшіру қажет.


6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша студенттердің білімін бақылау келесі түрде жүзге асырылады:

- ағымдағы бақылау (апта сайын жүргізіледі);

- аралық бақылау (8 және 15 апталар);

- қортынды бақылау академиалық мезгілдің соңында бір рет жүргізіледі

Ағымдағы бақылау - бұл жүргізілген дәрістер, тәжірбелік, зерттханалық сабақтар және оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы бойынша, студенттердің білімін жүйелі тексеру.

Пәнді оқып үйрену кезіндестуденттердің ағымдағы білімін тексерудің келесі түрлері қарастырылған:

- ауызша сұрақ;

- жазбаша сұрақ;

- құрамалы сұрақ;

- тәжірбелік сабақтарда есепті шешу және қорғау;

- зерттханалық жұмыстарды орындау және қорғау;

- конспектілер мен рефераттарды дайындау;

- ЕСЖ қорғау;

- Тестілер.

Студенттердің білімін аралық (рейтінгілік) бақылау 7-ші (Р1) және 14-ші (Р2) апталарда академиалық мезгілдің аралығында бекітілген график бойынша жүргізіледі. Пән бойынша баға қою100 %-тік шкаламен пайыздық мөлшермен жүргізіледі. Пән бойынша аралық аттестацияны жүргізген кезде, емтиханда (қортынды бақылауда) алған баллы және семестр бойынша жүргізілген бірінші және екінші рейтингтердің ағымдық үлгерімнің орта баллы ескеріледі.


«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша ұпайлардың үлестірілуі

2-кестеАпта

Бақылау түрі

Ұпайлар

Ескерту

1

2

3

4

1-7 апталарда дәрістер, тәжірбелік және зертханалық сабақтарға қатысу

30
1

Тапсырмалар түрлерімен танысу2

Ауызша жауап беру

10

ТС

3

Ауызша жауап беру

15

ТС

4

Ауызша жауап беру

15

ТС

5

Ауызша жауап беру

15

ТС

Аудиториялық бақылау жұмыс

15

ТС

6

Ауызша жауап беру

20

ТС

Реферат

90

БӨЖ

7

Межелік бақылау 1

90
1-7 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар

300
8-15 апталарда дәрістерге, практикалық және лабораториялық сабақтарға қатысу

30
8

Ауызша жауап беру9

Ауызша жауап беру

15

ТС

10

Ауызша жауап беру

15

ТС

11

Ауызша жауап беру

15

ТС

12

Ауызша жауап беру

15

ТС

13

Аудиториялық бақылау жұмыс

15

ТС

14


Ауызша жауап беру

15

ТС

Реферат

90

БӨЖ

15

Межелік бақылау 1

90
8-15 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар

300
Емтиханға арналған барлық ұпайлар

400
Академиялық кезеңге арналған барлық ұпайлар

1000

7. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

1 Ғазалиев, А. М., Егоров, В. В., Исин, Д. Қ. Машина жасау өндiрiсiнiң технологиялық және химиялық процестерi. Алматы, 2010-740 б.

2 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі. 2012.

3 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы. Павлодар, 2010

4 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009
Қосымша

5 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

6 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

7 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахский? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

8 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

9 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Машина жасау/Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006. – 422 б.10 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

11 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002, 2007
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет