Бағдарламасы (силлабус) «Қаржылық және басқарушылық талдау»бет5/5
Дата12.10.2020
өлшемі53,99 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5
Дағдысының болуы:

- жинаудың компьютерлік әдістерін,кәсіби қызметте қолданылатын ақпаратты өңдеу және сақтау;

- Есеп және аудит, қаржы және несие, кәсіпкерліктің және коммерцияның құқықтық негізіндегі статистиканың шаруашылық қызметіндегі талдау, аудит, бағалы қағаздар нарығы, менеджмент, экономиканы математикалық моделдеу;

- есептік-бюджеттік сферадағы тәжірибелік жұмыс.

құзыретті болу: Кәсіпорындағы қаржылық және басқарушылық талдаудың әдістерін меңгеріп, талдау жасай алуы
1.6 Курстың пререквизиті:

1. Қаржылық есеп 1,2;

2.Басқару есебі 1

1.7 Курстың постреквизиттері:

1.Тәжірибелік аудит


1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1- кесте

Курс

Семестр

Кредит

тер


Дәрістер

сағ.


СТС

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ сағ.

Барлығы,

сағ.


Бақылау нормасы

3

6

3

30

15

22,5

67,5

135

Емтихан


 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген


2-кестеТақырыптар аттары

Сағаттар

Әдебиеттер

Дәріс

Тәжір

саб


ООӨЖ

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны

2

1

1

4

5.1.1

5.2.3


2

Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

2

1

1

4

5.1.1

5.2.3


3

Факторлық талдау

2

1

1

4

5.1.1

5.2.3


4

Қаржылық коэффициенттер әдісі

2

1

2

5

5.3.2

5.3.3


5.3.5

5

Басқарушылық талдаудың негізі

2

1

1

5

5.1.2

5.2.3


5.3.4

6

Компанияның маркетингтік қызметін талдау

2

1

2

4

5.1.5

5.2.1


5.3.4

7

Өнімді өткізу және өндірісті талдау

2

1

1

4

5.3.2

5.3.3


5.3.5

8

Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

2

1

2

5

5.2.2

5.2.3


5.3.5

9

Өнімнің өзіндік құнын талдау

2

1

2

5

5.2.2

5.2.3


5.3.5

10

Қаржылық талдаудың негізі

2

1

1,5

5

5.1.1

5.2.3


5.3.1

11

Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау

2

1

1

5

5.1.1

5.3.3


5.3.5

12

Баланс өтімділігін талдау

2

1

2

4

5.3.2

5.3.3


5.3.5

13

Қаржылық тұрақтылықты талдау

2

1

1

5

5.2.2

5.3.2


5.3.2

14

Ақша ағынын талдау

2

1

2

4

5.3.2

5.3.3


5.3.5

15

Компанияның табыстылығын талдау

2

1

2

4,5

5.1.1

5.2.3


5.3.3
Барлығы

30

15

22,5

67,5
2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


Тақырып атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны

1-ші межелік бақылау тапсырмалары:

Эссе жазу 1. Экономикалық талдаудың әдістері.

 2. Қаржылық коэффициенттер әдісі.

 3. Басқарушылық талдаудың мақсаты мен әдістері.

 4. Нарықты маркетингтік зерттеу

 5. Өндіріс көлемі мен динамикасын талдау


2-ші межелік бақылау тапсырмалары:

Эссе жазу. 1. Өнімнің өзіндік құнын талдау.

 2. Ұйымның қаржылық жағдайын талдау

 3. Баланс өтімділігін талдау

 4. Қаржылық тұрақтылықты талдау

 5. Ұйымның несие қабілеттілігін талдау
 1. КУРС САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3 - кесте


апта

Зертханалық, тәжірибелік сабақтар мен семинар,СӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Балл жиыны

1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығында аудиториялық сабақтардың барлығына қатысу

Білім алушының сабаққа қатыспағанын ғана белгілейді

30

Зертханалық, тәжірибелік сабақтар мен семинар,БӨЖ

1

Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны

Тәжірибелік сабақ

-

2

Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

Тәжірибелік сабақ

20

3

Факторлық талдау

Тәжірибелік сабақ

20

4

Қаржылық коэффициенттер әдісі

БӨЖ №1 Презентация дайындау

1.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

2.Факторлық талдау.

3. Қаржылық коэффициенттер әдісі. 1. 4. Басқарушылық талдаудың әдістері.

5. Қаржылық талдау әдістері.

 1. 6. Баланс өтімділігін талдау.

 2. 7. Бухгалтерлік баланстың құрылымы және түрлері.

 3. 8. Бухгалтерлік балансты талдау.

Тәжірибелік сабақ

15/50

5

Басқарушылық талдаудың негізі

Тәжірибелік сабақ

15

6

Компанияның маркетингтік қызметін талдау

БӨЖ №2 Глоссарий дайындау

1.Ақша қаражаттарын талдау.

2.Ұйым табыстылығын талдау

3.Төлем қабілеттілігін талдау.

4.Баға саясатын және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау.

5.Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау.

6.Материалдық ресурстарды тиімді пайдалануды талдау .

7.Өнімді өндіру мен өткізуді талдау .

8.«Директ - костинг» әдісі.


Тәжірибелік сабақ

30/50

7

Өнімді өткізу және өндірісті талдау


1 Межелік бақылау
70

1-7 апта бойынша баллдар жиыны
30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығында аудиториялық сабақтардың барлығына қатысу

Білім алушының сабаққа қатыспағанын ғана белгілейді

30

Зертханалық, тәжірибелік сабақтар мен семинар,БӨЖ

8

Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

Тәжірибелік сабақ

15

9

Өнімнің өзіндік құнын талдау

Тәжірибелік сабақ

15

10

Қаржылық талдаудың негізі

БӨЖ №3 эссе жазу

1.Негізгі құралдарды тиімді пайдалануды талдау .

2.Ұйым активтерін талдау

3. «SWOT - талдау» әдісі.

4.Қаржылық жағдайды талдау.

5.Ұйымның іскерлік белсенділігін талдау.

6.Ұйымның төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін талдау.

7.Ақша қаражаттаы туралы есептілікті талдау.

8.Пайда және зиян туралы есептілікті талдау.


Тәжірибелік сабақ

15/50

11

Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау

Тәжірибелік сабақ

15

12

Баланс өтімділігін талдау

Тәжірибелік сабақ

10

13

Қаржылық тұрақтылықты талдау

БӨЖ № 4 Реферат жазу

1.Ұйымның ұйымдастырушылық – техникалық деңгейін талдау.

2.Қаржылық есеп берушіліктің негізгі нысандарын талдау

3.Өндірістік шығындарды талдау

4.Негізгі қаржылық коэффициенттер

5.Ұйымның активтері мен олардың қайнар көздерінің құрылымын жалпы бағалауТәжірибелік сабақ

10/50


14

Ақша ағынын талдау

Тәжірибелік сабақ

20

15

Компанияның табыстылығын талдау


2 Межелік бақылау
70

8-15 апта бойынша баллдар жиыны
30+270=

300


Емтихандағы балл жиыны
400

Академиялық кезеңдегі баллдар жиыны
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімікөрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалаушкала бойынша анықталады (4-кесте).

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

4 – кестеӘріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық

эквивалентіПайыздық

мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСтар

5.1 Негізгі әдебиеттер


5.1.1 Дюсембаев, К.Ш. Анализ финансовой отчетности.- Алматы, 2009 -365 бет

5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1 Алданиязов, К.Н. Управленческий учет и анализ.- Алматы, 2008.-364 бет

5.2.2 Кеулимжаев, К.К. Финансовая отчетность.- Алматы, 2009-263 бет

5.2.3 Дәуренбекова, Ә.Н. Шығындарды басқару. Алматы, 2009– 157 бет

5.2.4 Нургазина Ж.К. Управленческий учет Алматы 2014 – 414 бет

5.2.5 Турманидзе, Т.У. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности предприятий. Алматы: LEM, 2011 -477 бет

5.2.6 Никифорова Н.А., Тафинцева В.Н. Управленческий анализ. - Москва, 2013. -428 бет

5.2.7 Черняк В.,Шалболова У. Қаржылық талдау Астана 2013 ж. -157 бет


5.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСтар

5.3.1 Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің ресми сайты

5.3.2 Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің жариялау қызметі: +7717 271-80-45, press_center77@list.ru

5.3.3 minfin.kz

5.3.4 http://nauka.kz/

5.3.5 http://lib.kazrena.kz

5.3.6 http://www.kazneb.kz

5.3.7 http://www.allbest.ru/

5.3.8 http://lib.kazrena.kz

5.3.9 http://edu.gov.kz
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет