Бағдарламасы (Syllabus) 2013-2014 оқу жылына BioДата17.02.2017
өлшемі205,51 Kb.
түріСабақ
Оқу бағдарламасына қосымша

Білім алушыларға арналған пән бағдарламасы (Syllabus)

2013-2014 оқу жылына

Bio 1204 - Биология

1. Негізгі мәліметтер

Факультет

Аграрлы - биологиялық

Мамандық

5В080100- Агрономия

Курс

1

Семестр

1

Оқыту нысаны

күндізгі

Бағдарлама

негізгі

Пән циклы

БП

Компонент

МК

Кредит саны

3

Сағаттар саны -135
Сабақ өткізу орны

№ 420 ауд

Бағдарлама басшысы

Сұлтанғазина Г.Ж.

Оқытушы

Утебаева Б.Х.

Кеңес уақыты

(жеке БОӨЖ)1-нші апта

2-нші апта

3-нші апта


2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Жалпы биология курсы, ботаника, химия, физика

Постреквизиттер

өсімдік шаруашылығы, көкөніс, жеміс-жидек шаруашылығы, селекция мен тұқым шаруашылығы, фитопатология, шабындық шаруашылығы, өсімдіктер физиологиясы және тағы басқа.

3 Пәнінің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

Өсімдіктер организмінің әртүрлі формаларының пайда болуы деңгейіне байланысты, эволюциялық және онтогенетикалық дамулардың кезеңдерін адам өмірі мен биосфера тіршілігіндегі өсімдіктің ролін зерттеу. Өсімдіктердегі тіршілік әрекеттерінің жалпы заңдылықтары;физиологиялық процестердің өзара және қоршаған орта жағдайларымен тығыз байлаңыстылығы туралы осы замандағы ғылыми жетістіктерді баяндау.

4 Академиялық сағатардың бөлінуі

Барлығы

Тәжір.

Зертханалық

БОӨЖ

БӨЖ

Бақылау нысаны

Кредит 3 сағат 135

30

15

5

60

Емтихан

5 Пәннің мазмұны

пән бөлімдері «Клетка туралы білім негізі», «Өсімдік ұлпалары», «Оргонография», «Өсімдіктердің көбеюі және жыныс прцесінің эволюциясы», «Флорография және өсімдіктер систематикасы», «Өсімдіктер географиясы мен өсімдіктер экологиясының негізі». Өсімдіктер клет-касының физиологиясы. Фотосинтез. Тыныс алу. Өсімдік клеткасындағы су алмасу. Өсімдіктің минералді элементтерге мұқтаждығы. Өсімдіктің өсуі,даму кезеңдері. Өсімдіктің бейімделуі, оның сыртқы қолайсыз факторларға тұрақтылығы.

6 Курс саясаты

Жұмыстарды көрсетiлген мерзiмде тапсыру қажет. Әр оқу сабағы бойынша тақырыптарды қайталау және өткен материалдарды өңдеу мiндеттi түрде. Оқу материалдарын меңгеру денгейi жазбаша сұрақтармен тексерiледi.

Оқушылардың барлық дәрiсханалық сабақтарға кешiгусiз қатысуы мiндеттi түрде болып саналады!!!7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.Агелеуов Е., Дөненбаев К., Агитова К., Иманқұлова С. Ботаника.

Өсiмдiктер морфологиясы және анатомиясы. Алматы. 1998. 368 б.

2 Хржановский В.Г.Курс общей ботаники. М., Высшая

3.Мухитдинов Н.М., Бегенов А.Б., Айдосова С.С. Өсiмдiктер

морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Алматы, 1994. 48 б.

4.Мәкенова М. Ботаника курсының практикумы. Алматы. 2000. 236 б.

5.Ахметжанова А.I. Жоғарғы сатыдағы өсiмдiктердiң вегетативтiк

мүшелерiнiң морфологиясы мен анатомиясы. Қарағанды, 1994. 147 б.

6.Мухитдинов Н.М., Бегенов А.Б., Айдосова С.С. Өсiмдiктер

морфологиясы мен анатомиясы. Алма-Ата, изд. Қазақ университетi,2001.279 б.

7. Абдрахманұлы О. Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Алматы: - «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003.- 440 б.

8.Кенесарина Н.А. Өсімдіктер физиологиясы және биохимия негіздері. Алматы, 1988.

9. Кенесарина Н.А. Өсімдік физиологиясының лабораториялық сабағына арналған шағын практикум. Алматы, 1993.

10.Жатқанбаев Ж.Өсімдік физиологиясы. Алматы, 1988.

11.Кенжеев К. Өсімдіктер физиологиясының практикумы. Алматы, Мектеп. 1984.

12.Лебедев С.И. Физиология растений. Москва, 1988.Қосымша

13.Мұсақұлов Т. Ботаника. Алматы, 1975.

14.Қалиев Б. Өсiмдiк атаулары. Орысша-қазақша сөздiк. Алматы. Ана тiлi, 1993.

15.Қаженбаев С., Махмұтов С. Табиғат қорғау. Алматы. Ана тiлi, 1992.

16.Лұқпанов Ж., Әлiмқұлова Р., Тәртенова М. Өсiмдiк - өмiр өзегi. Алматы. Қайнар, 1991.

17.Мамбетқазиев Е., Сыбанбеков К. Табиғат қорғау. Алматы, 1991.

18.Сағындықов Ж. Биология және саулет өнерi. Алматы, 1993.

19.Кенесарина Н.А. Биохимия есептерінің жинағы. Алматы, 1991.

20.Қалекенұлы Ж. Өсімдіктер физиологиясы. Қазақ универ, Алматы, 1996.

21.Қалекенов Ж.К., Каржасова А.В. Өсімдіктер физиологиясының практикумы. Алматы, 1994.8 Күнтізбелік - тақырыптық жоспар


№ апта

Тәжірибелік сабқтарының тақырыптары


сағат

Зертханалық сабақтарының

тақырыптарысағат

БОӨЖ тақырыптары

(лек)


сағат

БОӨЖ тақырыптары

(топтық), бақылау түрісағат

1

Өсімдік жасушасы

2

Микроскоптың құрылысымен танысу. Уақытша препараттар дайындау.

1

Өсімдіктер клеткасының құрылысы мен атқаратын қызметі. Өсімдік ұлпалары.

12

Өсімдік ұлпаларының жіктелуі

2

Өсімдіктер ұлпалары.

1

3

Тамыр, өркен.

2

Өсімдіктер ұлпалары.

1Жасуша, ұлпалар. Тестілеу.

1

4

Гүл құрылысы, гүлшоғырлар, жемістер.

2

Тамыр морфологиясы мен анатомиясы.

1

Вегетативтік және генеративтік мүшелер.

15

Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы.


2

Сабақ және морфологиясы мен анатомиясы.

1

6

Төменгі сатыдағы өсімдіктер.

2

Гүл құрылысы. Гүлшоғырлар. Жемістер.

1Вегетативтік мүшелер. Тестілеу.

1

7

Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер.

Жалаңаштұқымдылар.2

Төменгі сатыдағы өсімдіктер.

1

Өсімдіктер систематикасы.

18

Жабық тұқымды өсімдіктер. Қосжарнақтылар.

2

Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер. Жалаңаштұқымды өсімдіктер

1

9

Жабықтұқымды өсімдіктер. Даражарнақтылар.

2

Плазмолиз уақытына және оның пішініне анион және катиондардың әсер етуі.

1Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Жоғары сатыдағы өсімдіктер. Тестілеу.

1

10

Өсімдік жасушасының осмостық қасиеттері.

2

Су потенциалын Лилиенштерн бойынша анықтау

1

Фотосинтез.

111

Транспирация. Өсімдікте судың тасымалдауы.

2

Транспирация қарқындылығын техникалық таразының көмегімен анықтау.

1

12

Фотосинтез процесіне сыртқы жағдайлардың әсері.

2

Пигменттердің химиялық қасиеттері.

1Су алмасу. Тестілеу.

1

13

Тыныс алу процесіне әр түрлі жағдайлардың әсері.

2

Фотосинтез қарқындылығын анықтау

1

Өсімдіктердің тыныс алуы.

114

Тамырдың сіңіру қабілеті.

2

Тыныс алу қарқындылығын анықтау

1

15

Өсімдіктердің сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына төзімділігі.

2

Өсімдіктің қызуға төзімділігін анықтау


Фотосинтез. Тыныс алу ШБ- тестілеу.

1
Барлық сағат саны

30
15
5
5

9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі


Сабақ түрлері

Бақылау түрлері

Бақылау нысаны

Балдар

Апта

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Семестр

Қорытынды

Жалпы

Аудиторлық жұмыс

АБ


Зертханалық жұмыс

100

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Тәжірибелік жұмыс

100**


**
Тестік сұрау

100


*
***БӨЖ
100


100БӨЖ ауд.

КБ

Тестік сұрау

100*


100ҚБ
40

40


Барлығы

60

40

100


Ескерту 1. Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен 50% төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен оң баға алған студент емтихан тапсыруға өткізіледі. Оң баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет

Ескерту 2. Зертханалық, тәжірибелік сабақтарына қатыспаған жағдайда, жіберілген сабақтар бойынша жұмыстарды орындау және қорғау жүйесі істейді

Баға өлшемдері

Дәстүрлі баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағат

Қанағат емес

Балл (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-49
  1. БӨЖ тапсырмалары
Рет№Тақырып, тапсырма, жұмыс түрлері

Сағат саны

Әдебиеттер

Есеп нысаны

Тапсыру мерзімі, апта

1

Жасуша, ұлпалар.6

2,5,6,7

Тестілеу

4

2

Вегетативтік мүшелер.6

4,6

Тестілеу

6

3

Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Жоғары сатыдағы өсімдіктер.

6

4,6

Тестілеу

9

4

Су алмасу.

6

2,4

Тестілеу

12

5

Фотосинтез. Тыныс алу


6

2,4

Тестілеу

15

БӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері
Теориялық материалдарын пысықтау (0,5 с. х сағат саны)

6

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

(1 с.х сағат саны)6

Зертханалық сабақтарға дайындалу

(1 с.х сағат саны)6

Ағымдағы бақылау жұмыстарына дайындалу (1 с. х бақылау түрі )

6

Кезеңдік бақылау жұмыстарына дайындалу (2 с. х КБ)

6

БӨЖ бойынша барлық сағат саны

60


Бағдарламаны құрастырған: Г.Сұлтанғазина б.ғ.қ, биология және химия кафедрасының доценті

____._____. 2013г. ____________________

Биология және химия кафедрасында қаралған және ұсынылған. 2013 ж. хаттама №

Кафедра меңгерушісі: Г. Сұлтанғазина
Каталог: files -> book
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
book -> Макс Лукадо сенің Қолыңнан келеді
book -> Игілігіміз үшін болатын азаптар Құдай неге қиындыққа жол береді?


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет