Бағдарламасы (Syllabus) ф п вку 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)Pdf көрінісі
бет9/14
Дата23.09.2022
өлшемі0,9 Mb.
#150502
түріБағдарламасы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Байланысты:
Силлабус квантовая теория рассеяния каз


 


ШҚУ Е Ү 013-21-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 
Ф П ВКУ 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)
 
8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных 
занятий 
 
Зертханалық жұмыстар қарастырылмаған
 
 
9. БОӨЖ мен БӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРОП и СРО 
 
№ 
Тақырып атауы 
/ Наименование 
тем 
БОӨЖ мен БӨЖ 
тапсырмаларыны
ң мазмұны / 
Содержание 
заданий для 
СРОП и СРО 
Бақылау түрі / 
Форма контроля 
Тапсыру 
мерзімі / 
Срок 
сдачи 
Тақырып 1 Серпімсіз форма 
факторлары мен 
өтпелі 
тығыздықтардың 
байланысы. 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
Абстрактілі 
қорғаныс 

Тақырып 2 Кванттық 
шашырау 
теориясының 
математикалық 
аппараты 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
шешілген есептерді 
ауызша түсіндіру 
2-3 
Тақырып 3 Қозғалыс 
интегралдары 
Оқушылардың 
физикалық 
құрылғылармен 
жұмысы 
түсіндірумен 
физикалық 
экспериментті 
көрсету 

Тақырып 4 Орталық өрістегі 
қозғалыс 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
есеп беру 

Тақырып 5 Стационарлық 
есептер үшін 
пертурбация 
теориясы 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
есеп беру 

Тақырып 6 Тұрақты емес 
бұзылулар. 
Кванттық 
ауысулар 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
Слайд арқылы 
материалды 
түсіндіру 
7-8 
Тақырып 7 Серпімді 
шашыраудың 
оптикалық моделі 
Оқушылардың 
компьютерде 
жұмысы 
Слайд арқылы 
материалды 
түсіндіру 

Тақырып 8 Борн 
жуықтауындағы 
шашырау 
амплитудасы 
және көлденең 
қимасы 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
жұмысы 
Слайд арқылы 
материалды 
түсіндіру 
10-11 
Тақырып 9 Жоғары 
энергиялардағы 
бұрмаланған 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
конспектімен 
Баяндама-
презентация 
12 


ШҚУ Е Ү 013-21-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 
Ф П ВКУ 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)
 
толқын әдісі 
жұмысы 
Тақырып 
10 
Бөлінетін 
композиттік 
жүйелердің 
резонанстық 
механизмі 
Жеке тапсырмалар 
Жеке жобаларды 
қорғау 
13-14 
Тақырып 
11 
Өзіндік сәйкес 
өріс әдісі 
Оқушылардың 
оқулықпен, 
интернетпен 
жұмысы 
Баяндама-
презентация 
15 
Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестеге сәйкес / Консультация по 
всем вопросам - по графику. 
10. Ұпай қою саясаты мен критерийлері / Политика и критерий 
выставления оценок 
(оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 
Кредиттік 
технология 
жағдайында 
оқу 
процесін 
ұйымдастыру 
элементтерінің бірі білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-
рейтингтік жүйесін қолдану болып табылады. Ұпай қою саясаты объективтілік, 
ашықтық, икемділік және жоғары саралаушылық принциптеріне негізделеді. 
Пәнді оқыту барлық өтілген материалды қамтитын, әртүрлі формада 
(жазбаша немесе ауысша емтихан, тестілеу) емтихан қабылдаумен аяқталады. 
Емтихан тапсыруға рұқсат алудың негізгі шарты – бағдарлама бойынша барлық 
тапсырмаларды
орындау. 
Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады. 
№ 
Жұмыс түрі 
Бір тапсырмаға 
қойылатын баға (max 
балл) 
Тапсырма 
саны 
Жиынтық 
баға 
Рейтинг 1 

Жеке тапсырмалар 
10 
10 
100 

Зертханалық жұмысты орындау 
және қорғау 
10 
10 
100 
… Бақылау жұмыстары және 
коллоквиумдар 
10 
10 
100 
Барлығы 
100 
Рейтинг 2 

Жеке тапсырмалар 

Зертханалық жұмысты орындау 
және қорғау 
… Бақылау жұмыстары және 
коллоквиумдар 
Барлығы 
100 
Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы академиялық кезең бойынша 
алынған барлық ағымдық және аралық бақылаулар бағасы қосындысының 
орташа арифметикалық мәні болып табылады: 


ШҚУ Е Ү 013-21-03 Пән бағдарламасы (Syllabus) 
Ф П ВКУ 013-21-03 Программа дисциплины (Syllabus)
 
ЖР= (АБ
1
+ АБ
2
+ АБ
3
+…. +АБ
n
+ АрБ
1
+ АрБ
2
) / (n+2), 
мұндағыЖБ –емтиханға жіберу рейтингісі; АБ – ағымдық бақылау; АрБ 
– аралық бақылау; n – ағымдық бақылаулар саны; 2 – аралық бақылаулар саны

Пән бойынша қорытынды бақылауға пән бағдарламасының барлық 
талаптарын орындаған (барлық практикалық (семинарлық, зертханалық) 
жұмыстарды және БОӨЖ, БӨЖ бойынша тапсырмаларды орындаған және 
тапсырған), емтиханға жіберу рейтингісін (50 баллдан кем емес) жинаған білім 
алушы жіберіледі. Пән бойынша емтиханға жіберу рейтингісі оң баға болмаса 
(50 баллдан кем емес) білім алушы емтиханға жіберілмейді. 
Пән бойынша қорытынды баға автоматты түрде төмендегі формула 
бойынша есептеледі: Қ = (Р
1

2
)/2*0,6+емтихан бағасы*0,4, 
мұндағы Р
1
 – бірінші аралық бақылау бағасы; Р
2
 – екінші аралық бақылау 
бағасы

Пән бойынша қорытынды баға білім алушы тек емтиханға жіберу 
рейтингісі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң баға (50 баллдан 
кем емес) алған жағдайда есептеледі.Қандай да бір дәлелді немесе дәлелсіз 
себептермен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда «Емтихан бағасы» 
бағанасына «0» (нөл) қойылады. Пән бойынша аралық аттестация нәтижелері 
білім алушыға сол күні хабарланады. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет