Бағдарламасы «Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері»Дата22.08.2017
өлшемі184,72 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-36.1.

50 /01-2014
ПОӘК

Оқытушыларға арналған пәннің бағдарламасы

«Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері»

№ 2 басылым

11.09.2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері»
5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей, 2015


1.ӘЗІРЛЕГЕН


Құрастырушы Уразбаев М.Т. «____»___________ 20___ж.,
аға оқытушы «Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

лауазымы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____хаттама
Кафедра менгерушісі _______Прохоров Б.Н.

2.2. Жаратылыс-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
Төрайымы ____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.
4. 18.09.2013 №1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА КІРГІЗІЛГЕН

Мазмұны


  1. Қолдану саласы

  2. Нормативтік сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

  4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

  5. БАӨЖ арналған тақырыптардың тізімі

  6. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

  7. Әдебиеттер


ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған «Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»

23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының Типтік оқу жоспары,

16. 08. 2013 ж. № 343 бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері пәні - оқу жоспарындағы таңдау компонентіне жататын курс.

Таңдап алған спорт түріндегі жас ерекшеліктері» курсы спорттық педагогикалық пәндердің арасында болашақ дене мәдениеті мұғалімдері мен спорт түрлерінен жаттықтырушылар даярлауда студенттердің таңдауы бойынша пән болып табылады.

Жеңіл атлетика жаттығуларының көп түрлілігі және олардың орындалу әдістері пәнінің негізгі мазмұны болғандықтан адам ағзасына қозғалыс мүмкіндіктерін ескере отырып ағза қызметтеріне жағымды әсер ету мүмкіндіктерін қалыптастырады.


3.2.Пәнді оқып-білудің мақсаты:

Студенттерге жеңіл атлетиканың дене тәрбиесінің орны мен негізі туралы білім беру

Жеңіл атлетикалық жаттығулардың әдістемесін және жаттығу әдістеменің негізін оқыту
3.3.Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

Жеңіл атлетика түрлерінен ілім, тарих және әдістемелер саласында қажетті білімдермен қарулану. Өз мамандығын талапқа сай меңгерген, теориялық, практикалық даярлығы бар, жоғары мәдениетті, нақты интеллегент маман даярлау.


3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды білу керек:

пәннің маңызын,мақсатын және оның өзінің болашақ мамандығына пайдалана білу керек

Жеңіл атлетика жаттығуларының ілімдері мен әдістерін.

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жас ерекшеліктері мен қозғалыс әрекеттерінің мүмкіндіктерін.

Жеңіл атлетика саласындағы құрал-жабдықтардың құрылысы мен қолдану ерекшеліктерін.

Спорттық құрал-жабдықтарды қолданудың ерекшеліктерін.

Жеңіл атлетика саласындағы жарыстардың ережелерін.

Оқу бағдарламасын игеру

Оқытудың техникалық саласын оқу процессінде қолдана білу.

Дене мәдениеті және спорт саласындағы игерген білімін педагогикалық салада қолдана білуі қажет.

Оқытушылық іс-әрекетпен айналысу.

Педагогикалық іс-әрекеттерін дұрыс жоспарлау.

Денсаулықтарында ауытқулары бар балалармен тәрбие және оқу жұмыстарын ұйымдастыра білу.

Оқушылардың дене даярлығы деңгейін бағалай алуы.
3.5 Курстың пререквизиттері:

Мамандыққа кіріспе, Адам анатомиясы.


3.6 Курстың постреквизиттері:

физиология, биомеханика, спорт педагогикасы және педагогикасы


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит

Дәрістер

Сағат саныТәжіриб сабақтар сағат саны

ОБАӨЖ


Бақылау формасы

2

4


3

30

15

22,5

емтихан4. ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте

Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

МИКРОМОДУЛЬ 1. Кіріспе. Жеңіл атлетика тарихы

Дәріс сабақтары

№ 1 Жеңіл атетика пәніне кіріспе және жеңіл атлетика ілімінен жалпы сұрақтары.

Жеңіл атлетикаға кіріспе, мамандыққа кіріспе .

Жеңіл атлетика курсының мазмұны және міндеті.

Оқу пәнінің ілімдік, ғылыми қолданбалы пәндермен байланысы.1

№ 2 Жеңіл атлетиканың даму тарихы

1. Ежелгі Грециядағы жеңіл атлетиканың дамуы

2. Ежелгі Грециядағы Олимпиада


1

МИКРОМОДУЛЬ 2. Жеңіл атлетика түрлері

Дәріс сабақтары

Секіру техникасына үйрету

1. Биіктікке секірудің техникасы

2. Секірушілердің жылдамдық – күштілік дайындығы


1

Лақтыру техникасына үйрету

1. Секіру түрлері бойынша арнайы дене дайындығы

2. "Фосбюри флоп" әдісімен секірушілердің негізгі дене сапаларын дамыту


1

Ұзындыққа секіру техникасына үйрету

1. Серпілмелік жағдайында итерілу күштері

2. "Фосбюри флоп" тәсілімен секірушінің тік аяқпен сермелу


1

Жүгіру техникасына үйрету

1. Үш дүркін секіру техникасының негізгі ерекшеліктері

2. Секірушінің секірген кездегі іс - әрекеті


1

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

1. Қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері

2. Б.д.д жеңіл атлетиканың ерекшеліктері


1

Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

1. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасы

2. Спортшының техника шеберліктері


1

Аласа старт

1. Аласа старттың алғашқы қимылы

2. Аласа старттағы тыныс алу ережесі


1

Кедергіден жүгіру

1. Кедергімен жүгіру түрлері және ерекшеліктері

2. Кедергіден жүгірудегі сөрелік жылдамдықтың техникасы


1

Жеңіл атлетика сабағына және жаттығу тапсырмасы

1. Жеңіл атлетикада жаттығу әдістемесінің негізі

2. Жеңіл атлетиканың түрлері


1

Биіктікке секіру техникасына үйрету

1. Биіктікке секірудің техникалық кезеңдері

2. Фосбюри Флоп секіру әдістері


1

Найза лақтыру техникасына үйрету

1. Найза лақтырудың пайда болуы

2. Найза лақтыру техникасымен методикасы


1

Эстафеталық жүгіру

1. Эстафеталық жүгірудегі таяқща ұстау техникасы

2. Эстафета жүгіру түрлері


1

Граната лақтыру техникасына анализ және оқыту әдістемесі

1. Гранатаны лақтыру тәсілі

2. Жаттығу барысындағы қателер


1

Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу

1. Биіктікке секірудің даму тарихы

2. Аттап өту әдісін жетілдіру


1

Қазіргі уақытта биіктікке секірудің негізі

1. Биіктікке секіру тактикасы

2. Секірудегі көрсеткіштер


1

110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру

1. Кедергі қойылған 110м. дистанциянда жүгіріп өту

2. Сөре және сөрелік қозғалыс техникасын үйрету


1

Жүгіру арқылы кедергіден өту.

1. Серпу мен серпіліс аяғының жұмыс ерекшелігі

2. Жүгіру арқылы кедергіден өту.


1

100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы

1. Сөре және сөрелік қозғалыс

2. Кедергіден жүгіруде тепе - теңдікті, тұрақты тік қозғалыста тұру техникасы


1

Әйелдердің кедергіден жүгіріп өтудегі кейбір ерекшеліктері

1. Кедергімен жүгіру түрлері және ерекшеліктері

2. Кедергіден жүгірудегі сөрелік жылдамдықтың техникасы


1

Спорттық жүріс техникасына үйрету

1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері

2. Спорттық жүрістің әдістері


1

Жүгіру техникасына үйрету

1. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасы

2. Спортшының техника шеберліктері


1

Спорттық жүріс техникасының негізі

1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері

2. Спорттық жүрістің әдістері


1

Секіру техникасының негізі

1. Секіру түрлері бойынша арнайы дене дайындығы

2. "Фосбюри флоп" әдісімен секірушілердің негізгі дене сапаларын дамыту


1

Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері

Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері

2. Спорттық жүрістің әдістері


1


Тәжірибелік сабақтар

Секіру техникасына үйрету

1

Лақтыру техникасына үйрету

1

Ұзындыққа секіру техникасына үйрету

1

Жүгіру техникасына үйрету

1

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

1

Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

1

Кедергіден жүгіру

1

Найза лақтыру техникасына үйрету

1

Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу

1

110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру

1

Жүгіру арқылы кедергіден өту.

1

100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы

1

Спорттық жүріс техникасына үйрету

1

Жүгіру техникасына үйрету

1

Секіру техникасының негізі

1

МИКРОМОДУЛЬ 3 Жеңіл атлетика техникасын оқыту мен әдістемесі

Дәріс сабақтар

Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері

1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері

2. Спорттық жүрістің әдістері


1

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасының оқыту әдістемесі.

1. Қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері

2. Б.д.д жеңіл атлетиканың ерекшеліктері


1

Секіру техникасының негізін жасау және оқыту әдістемесі

1. Биіктікке секірудің техникасы

2. Секірушілердің жылдамдық – күштілік дайындығы


1

Батпан (ядро) лақтыру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі

1. Ядро лақтыру тәсілі

2. Жаттығу барысындағы қателер


1

Жеңіл атлетика сабағын жоспарлау

Сабақ мақсаты

Сабақ құрылымы


1


5. БАӨЖ тізімі

Жеңіл атлетикадағы ғылыми зертеулер

Жеңіл атлетиканың даму тарихы

Секірудегі дене және қызыметтік дайындық негіздері

Лақтыру барысындағы дене және қызметтік дайындық негіздері

Ұзындыққа секіру техникасына үйрету

Үш дүркін секірудегі оқыту әдістемесі

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету

Аласа старт.

Кедергімен жүгірудегі техникасын талдау

Жеңіл атлетика сабағына және жаттығу тапсырмасы

Биіктікке секіру техникасын талдау

Найзаны лақтыру техникасы мен үйрету ңдістемесі тарихи деректер

Эстафеталық жүгіру

Граната лақтыру техникасына анализ және оқыту әдістемесі

Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу

Қазіргі уақытта биіктікке секірудің негізі

110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру

Кедергі мен жүгірудің оқыту әдістемесі

100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы

Жаттығу принциптеріндегі сабақтарда әйелдермен жұмыс істеу ерекшеліктері

Ұзындыққа секірудің техникасын жетілдіру

Жүгіру техникасындағы рекордтар

Спорттық жүріс техникасының негізі

Секіру техникасының негізі

Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасының оқыту әдістемесі

Биіктікке, ұзындыққа секірушілердің дайындығының техникасын талдау

Батпан (ядро) лақтырудың оқытудың әдістемесі

Жеңіл атлетика сабақ және жаттығу сабақтары

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кесте

Әдебиеттер аты

Баспа саны

Студенттер саны

Пайызы

1

Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі. Э.Ж.Тілеуов, оқу құралы. Шымкент – 2003 ж

10

31

32

2.

Дене шынықтыру және спорттың теориясы мен әдістемесі. П.ғ.қ.Р.Р.Аманбаев, типтік оқу бағдарламасы. Алматы – 2001 ж

18

31

58


3

Теория и методика физического воспитания. ( под ред. Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова – М: ФИС, 1976 гл. І-ІІ ).

20

31

65


4

Матеев Л.П.Теория физической культуры – М.ФИС.1991 г

20

31

65

5

Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова – К: Вищашк., 1987 г

15

31

48

6

Методические указания по изучению теории физической культуры. Р.Р.Аманбаев, И.А.Моргина – Алма – Ата 1985 г

18

31

58

7

Президентские тесты РК. Алматы 1997г

25

31

81

8

Дене тәрбиелеу мәдениеті және спорт ілімі мен методикасының түсініктері. Р.Р.Аманбаев, Б.К.Қаражанов, М.К.Қалдыбаев – Алматы 1992 ж

15

31

48

9

Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар.

35

31

100Ұсынылатын әдебиеттер:

К.Қойшыбек. Спорттық жарыстарға қатысушы балуанның көпжылдық дайындығы Алматы 2005

Кесенбаев Т.Н. Спортивно-педагогическое совершенствование по вольной борьбе. Алматы 2005

Алимханов Е. Балуанның дене күш қабілетін арттыру. Алматы 2004

Алимханов Е. Самбо күресінүйретудің негіздері. Алматы 2000

Асубаев А.Р. Спортивная борьба. Алматы 1998

Байдосов К. Казахская национальная борьба. Алматы 1987

Кожарский В.П. Сорокин Н.Н. Техника классичкской борьба. М.ФиС 1978

Дьячков В.М.Физическая подготовка спортсмена. М: ФиС 1967

Матущак П.Ф. 100 уроков вольной борьбы. Алматы 1992

Ленц А.Н. Такика в спортивной борьбе. М: ФиС 1967

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу